Page 1

December 2009 Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen Stjærvej 100, 8464 Galten. Tlf. 87 94 26 00, stjaerskolen@skanderborg.dk, www.stjaerskolen.dk

Sidste skoledag før juleferien tirsdag 22/12-09 0. - 4. klasse:

5. - 9. klasse:

Program: 08.00 - 09.00: I klasserne 09.15 - 10.15: I kirken 10.30 - 11.00: Fællesmøde

Program: 08.00 - 09.00: I kirken 09.15 - 10.15: I klasserne 10.30 - 11.00: Fællesmøde

Tiden afsat til kirkegang er inkl. gåturen frem og tilbage.

Der kører skolebus til skolen kl. 8.00. Eneste hjemkørsel er kl. 11.15.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et stort ønske om at I må få en god start på det nye år.

Første skoledag efter juleferien mandag d. 4.1.2010 er almindelig skoledag Læs også om: Orienteringsmøde og indskrivning for kommende 0. kl., Luciaoptog, Indtryk fra SB-møde 29/10, personalenyt, glemte sager, mv


Orienteringsmøde for forældre til børn i kommende 0. klasse (skoleåret 2010/11) er onsdag den 6. januar kl. 19.00 - 21.00 i børnehaveklassen.

Glemte sager Den sidste uge op til juleferien lægges alle de glemte sager frem på den lange gang. Tag et smut forbi - det kunne jo være, der lå noget, I havde glemt, der var glemt!

Indskrivning i uge 3

“Nyhederne” online

Onsdag den 20. januar er sat specielt af til indskrivning for børn i kommende 0. klasse. Det betyder, at både skoleinspektøren og skolesekretæren er til stede, men også at Fritter’n er åben for et besøg.

Fra 1 januar 2010 vil der kun blive udleveret en papirudgave af “Nyhederne” til de forældre, som har kontaktet kontoret med ønske om dette. Øvrige vil blive henvist til skolens hjemmeside.

Som det ser ud i skrivende stund, bliver den nye børnehaveklasse på 21 elever fordelt på 9 piger og 12 drenge.

Stjær

børnekor går Luciaoptog fredag den 11. december kl. 8.15 på skolen.

Fredslyset I forbindelse med Luciaoptoget kommer Josefines morfar og tænder Fredslyset. Du kan læse mere om Fredslyset på www.sct-georg.dk.


Kære børn og forældre i ”Fritter’n” Mit navn er Karin og jeg er ansat her på stedet frem til 1. april 2010. Jeg bor i Stilling, er gift med Karl og har to store børn på 17 og 22 år. Jeg blev uddannet pædagog i 2004, og ca. 10 år inden da var jeg tilknyttet ”Byggelegepladsen” – senere ”Soffen” i Stilling. De sidste 5 år har jeg haft job som støttepædagog i en skole og glæder mig nu til at ”komme ud og lege” igen. I vil kunne møde mig overalt, da jeg både er til udeliv og indendørs kreativitet. Ja, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at børnene lærer mig en hel masse forskellige brætspil ☺. Jeg glæder mig til at hilse på Jer alle sammen …:) Venlig hilsen Karin

Hejsa Jeg hedder Ivan Børsting, er 38 år og bor sammen med Anne. Vi har de lækreste tre unger i hele verden. Jeg er eventyrer, forstyrrer, sabotør og entreprenør. Jeg er et italiensk frispark, en disneypark når det er allerbedst. Jeg har undervist børn og voksne fra mit 18. år i så forskellige ting som “musik og samspil” til “ledelse” og “komplicerede talsystemer”. Jeg lever for at formidle, og er vild med stort set alle mennesker. Jeg underviser på udskolingen - en blanding af livsnydere, storsnydere, hormonbomber og storsumpere. KH. Ivan


Indtryk fra skolebestyrelsesmødet torsdag d. 29.10. 2009 ud til udskolingen, hvilke værktøjer der anvendes i udskolingen i lignende situationer. Der er behov for en præcisering af principperne for ordningen. Af Sandy Dalum

Økonomi Besparelseskataloget for Skanderborg Kommune er ved at være en realitet. Det er som udgangspunkt meget vanskeligt at gennemskue konsekvensen af kataloget. En vurdering lyder, at Stjærskolen vil skulle reducere med ¼ stilling. Det kan se ud til, at skoler der primært straffes er små skoler med små klasser. Store skoler med større drift begunstiges med den nye budgetmodel. Stjærskolens elevrepræsentanter i skolebestyrelsen De to elevrepræsentanter er blevet valgt som kasserer og næstformand til et fælles arrangement for alle skoleelever i Skanderborg Kommune.

Det er skolens vurdering, at kommunikationen omkring emnet er foregået – Der er orienteret om ordningen på et forældremøde. I forhold til den pædagogiske dimension argumenteres for, at det har en disciplinerende funktion, at ordningen er gældende og at det har en konsekvens for fællesskabet, hvorledes eleverne agerer og handler. Situationen i år er principielt ikke anderledes end tidligere. Evaluering af temaugen: Elverepræsentanterne orienterede om, at der har været blandede tilbagemeldinger på forløbet. Der var bl.a. en holdning til at der var stor grad af ensartethed i udbyttet, ligesom det blev oplevet af eleverne i udskolingen, at deres udbytte ikke er blevet anvendt i indskolingen som det var tilsigtet. Herudover var der flere positive tilbagemeldinger. Motionsdagen

Der bliver afholdt julefest den 1. december for indskoling og mellemtrin. Der arbejdes på at videreudvikle på konceptet fra tidligere år. Udskolingen afholder julefest den 17. december.

Dagen foregik ved, at eleverne udfoldede sig på boldbanen og arealerne omkring skolen. Det har været skolens begrundelse for tiltaget (at gennemføre dagen på et fysisk begrænset område) at det har været mere givende for fællesskabet og den generelle målopfyldelse for dagen, herunder at alle elever i fællesskab får et positivt udbytte af dagen.

”Kollektiv Straf”

Skanderborg Kommunes ungdomspolitik

På et forældremøde i 7. klasse har det været drøftet, at der arbejdes med kollektiv afstraffelse. Konkret betyder det, at såfremt der ikke er ro i klassen eller eleverne ikke møder ind til tiden - tælles minutterne sammen og bliver udmøntet som ekstra tid placeret fredag eftermiddag. Princippet bag ordningen er, at der fragår tid fra undervisningen og det rammer alle. Det skal godtgøres ved at give ekstra tid. Der været stor modstand fra flere forældres side til ordningen. Det er ikke skolens opfattelse at der er tale om straf, men tværtimod at der bliver godtgjort noget der er mistet. Elevrepræsentanterne supplerede med at det i egen klasse har været oplevet positivt, da eleverne efterfølgende er fremmødt med større respekt og der tydeligvis har været mere ro i klassen.

Skanderborg Kommune besluttede på mødet den 5. oktober at udsende forslag om kommunens ungdomspolitik i en offentlig høring. Tidsfristen er den 19. november. Det var bestyrelsens holdning, at det som udgangspunkt er et godt materiale med mange gode hensigter. Problemet er at det kan være vanskeligt at gennemskue hvorledes prioriteringen kommer til at foregå, især når man er bekendt med, at kommunen i øvrigt står overfor at skulle foretage store besparelser næste år. Der blev udtrykt en generel bekymring for om der vil være ressourcer til at leve op til målsætningerne i materialet.

Julefest

Principper for forældrebetaling

Der er fra forældreside været stillet spørgsmål om Det blev drøftet på mødet at det kan se ud til, at skolens principper for forældrebetaling. Der er helt der foreligger en kommunikationsudfordring, da faste regler for området. Reglerne er at man ikke der tydeligvis ikke er overensstemmelse mellem må opkræve forældrebetaling, men man må gerne skolens og forældrenes opfattelse af ordningen. Det opkræve kostpenge (75 kr. Pr. Dag pr. Elev). På blev bl.a. drøftet, om man kunne informere bredt lejrskoler kan der herudover planlægges med ar-


rangementer der har en vis forældresponsorering. Det fremgår således af bekendtgørelsen, at der er muligheder for at forældregruppen rejser ekstra midler ved eksempelvis at samle sammen eller ved at iværksætte konkrete støtteprojekter (à la sælge juletræer). Skolen må som udgangspunkt ikke stille forslag herom. Ved dagsarrangementer, hvor der opkræves penge til bus eller biografbillet og hvor forældre principielt ikke ønsker at deltage, træder den alternative undervisningsplan i kraft. Det er ikke blevet eksplicit formuleret tidligere, det kan man overveje at gøre mere ud af fremover. Herudover hvis man står overfor et økonomisk presset hjem, træder skolen til og betaler udgiften. Evaluering af SB-repræsentanters deltagelse i forældremøder SB-repræsentanterne kunne informere om forskellige oplevelser i forhold til deltagelse i forældremøder. Der var enighed om at SB’s repræsentanter fortsat

skal deltage og være synlig på møderne. Der skal dog fremover tilstræbes en større ensartethed og sikring af at det er det samme der bliver sagt, om de samme emner. Der skal være en rød tråd i substansen. Hensigten med at drøfte emner som trivselsgrupper og klassebøger på forældremøder har været tænkt som inspiration til forældrene og en tilkendegivelse af at bestyrelsen anerkender principperne bag disse tiltag. De konkrete initiativer skal bæres igennem af forældregrupperne i de enkelte klasser. Skolebestyrelsesvalg Valg til skolebestyrelsen skal være afsluttet senest den 31. maj 2010. Den nuværende bestyrelse sidder til 31.7.10 Skanderborg benytter udfordringsreglen. Det giver mulighed for at ændre på valgperioden – dvs. valgperioden forkortes til 2 år. Der var generelt en positiv holdning til 2-årige valgperioder. Der nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder et forslag.

Information om Influenza A (H1N1) Influenza A (H1N1) er ikke en mere alvorlig sygdom end den ”almindelige” influenza, som mange får hvert år. Symptomer på influenza A (H1N1) er de samme som ved almindelig influenza – det vil sige pludselig opstået feber med temperatur over 380, ondt i halsen, hoste, muskelsmerter og eventuelt diarré. Hvis dit barn får symptomer på influenza, skal barnet blive hjemme, indtil han eller hun har været rask i et døgn - det vil sige har været feberfri uden febernedsættende medicin. Risikogrupper Hvis dit barn har en anden sygdom, der kan gøre influenzaen mere alvorlig, bør I kontakte lægen. Det gælder først og fremmest ved nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, sukkersyge eller nedsat immunforsvar. Følg nedenstående råd eller læs på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvordan I beskytter jer selv og andre mod influenza A (H1N1). Læs mere om influenza A (H1N1) på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk Vask hænder ofte Host eller nys i ærmet Bliv hjemme, hvis du er syg


December Tirsdag d. 1. Tirsdag d. 1. Fredag d. 4. Mandag d. 7. Fredag d. 11. Torsdag d. 17. Onsdag d. 23.Søndag d. 3./1.

Juleemnedage Julefest 0.-6. klasse 9. klasse volley, Center 10 Skolebestyrelsesmøde Luciaoptog med koret og Fredslyset tændes Julefest 7.-9. klasse

Kl. 18.30-20.45 Kl. 19.00-21.30

Juleferie

Januar Mandag d. 4. Onsdag d. 6. Mandag d. 11. Onsdag d. 13. Mandag d. 18. Tirsdag d. 19. Onsdag d. 20 Tirsdag d. 26. Torsdag d. 28.

Første skoledag efter juleferien Orienteringsmøde for forældre til børn i kommende 0. klasse Skole/hjem samtaler 5.a Skole/hjem samtaler 5.a Skolebestyrelsesmøde Skole/hjem samtaler 5.a Indskrivn. af børn i kommende 0. kl. Skole/hjem samtaler 7.a Skole/hjem samtaler 2.a Skole/hjem samtaler 2.a

Kl. 19.00-21.00 Kl. 14.00-19.00 Kl. 14.00-19.00 Kl. 19.00-21.30 Kl. 14.00-19.00 Kl. 08.00-12.30 Kl. 16.00-19.00

Februar Tirsdag d. 2. Onsdag d. 3. Torsdag d. 4. Onsdag d. 10. Torsdag d. 11. Uge 7

Skole/hjem samtaler 6.a Skole/hjem samtaler 6.a ”Julearrangement” i 8.b Projektfremlæggelse 9.a Projektfremlæggelse 9.a Vinterferie

Kl. 15.00-20.00 Kl. 15.00-20.00 Kl. 19.00-21.00

Nyhederne December 2009  

Nyhederne December 2009