Page 1

MEDLEMSTIDNING

NY GENERATION

WWW.NYGENERATION.SE

ELEV- OCH STUDENTORGANISATION 

 NR 1 HÖST 10/11


INNEHÅLL • NR 1 HÖST 10/11 �������������������������������������������������������������������� Sid 2 Innehållsförteckning Sid 3 Detta är Ny Generation Sid 4 Dags att bli kompis Sid 6 Freedom riders - bussaktivister för Jesus och för rättvisa Sid 8 En satsning - tre co(o)la aktivister Sid 10 Det är dags att ta tillbaka de utrotningshotade orden! Sid 12 Vad gör man med en Ny Generation-grupp på universitetet?

4

Sid 14 Kika på årets Ny Generation-teamare! ��������������������������������������������������������������������

6 16 MEDLEMSTIDNING Ny Generation ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ny Generations medlemstidning kommer ut fyra gånger per läsår och skickas utan kostnad till medlemmar i Ny Generation. ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ansvarig utgivare Joakim Lundqvist joakim.lundqvist@nygeneration.se Annons annons@nygeneration.se Redaktör Sara Olow Tlf: 018-13 41 10 sara.olow@nygeneration.se Redaktion Johanna Sten johanna.sten@nygeneration.se

Catharina Apelthun catharina.apelthun@nygeneration.se Josua Enblom josua.enblom@nygeneration.se Layout David Marklund Tfn: 018-13 41 10 david.marklund@nygeneration.se Tryck Pressgrannar Uppsala

������������������������������������������������������������������������������������������������������� Utgiven av Ny Generation Lägerhyddsvägen 3 752 37 Uppsala Telefon: 018-13 41 10 Mail: info@nygeneration.se Plusgiro: 37 2993-6 ISSN 1652-9537 www.nygeneration.se

PÅ OMSLAGET Louise E Nygenerationmedlem

2

10


Lösning: Vad är grejen med NG? Det handlar om Jesus och om andra. För att coola kottar bryr sig. Min skola - mitt ansvar. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� elev- och studentorganisation är en allkristen, fristående skolorganisation med närmare 10 000 medlemmar och nästan 500 skolgrupper i Sverige. Ny Generations mål är att starta, stödja och backa upp kristna skolgrupper på övre grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet. Under mottot ”Min skola – mitt ansvar” arbetar Ny Generation för att budskapet om Jesu kärlek ska bli tillgängligt för ungdomar idag, och vill genom elevers och studenters egna gemensamma initiativ verka för en positiv skolmiljö utan mobbning, droger och rasism.

NY GENERATION

3


4
DAGS ATT BLI KOMPIS Hon har funnits med i Ny Generation ända sedan vi inte var mycket mer än ett litet superentusiastiskt gäng som hyrde två husbilar och under hösten 2002 turnerade land och rike runt och pratade skolor, bön och Jesus med alla som ville lyssna. ��������������������������������

niskor far illa. Människor förtrycks. Människor som alla är Guds avbilder och exakt lika mycket värda oavsett etnisk bakgrund, blir segregerade och förvägras grundläggande mänskliga rättigheter. Med detta som motor och drivkraft bestämde de sig för att göra något. Att ta ett initiativ. Bryta med passiviteten och komma tillsammans i en gemensam aktivistaktion som skulle komma att ljuda i land och omvärld, fälla rasistiska guvernörer och exponera dolda, korrupta värderingar och synsätt i samhället.

Rosa Parks. Den otippade 43-åriga damen från Montgomery, Alabama, som med en enkel, personlig aktivisthandling - att vägra resa sig i bussen för att lämna sin plats åt den vite mannen som krävde den - startade en nationell rörelse. Damen som andades liv, hopp och ’we shall overcome’ in i en kuvad generation som visste i hjärtat vad rättvisa var men aldrig trodde att de skulle få se den med ögonen. Och det finns en anledning till att vi återberättat hennes story oändliga gånger i NG-sammanhang. Den uttrycker nämligen solo-aktivism i sin bästa version. Där steg ett är att den egna övertygelsen tar sig uttryck i handling - även om handlingen kostar på och går emot både ström och passivitetskultur. Och där steg två innebär att samma handling sprider sig, motiverar, inspirerar och ger hopp långt utanför den egna platsen och situationen.

DETTA, MINA VÄNNER, ÄR NG I ETT NÖTSKAL. I det här numret av vår tidning tar vi ett steg till och vill berätta för dig om ett annat fantastiskt initiativ från samma tid, plats och rörelse - Freedom Riders. Ett gäng människor som inspirerade av miss Rosa och andra solo-aktivisters initiativ, valde att komma tillsammans och på bred front visa skillnaden mellan rätt och fel, rättvisa och orättvisa, tolerans och intolerans i sitt samhälle. Deras ursprungsmotivation var att män-

Rosa Parks 1955

Freedom Riders blev tufft behandlade av sin omgivning. Inte för att de muckade bråk eller betedde sig medvetet klantigt bara för att provocera fram en reaktion. De gjorde tvärtom helt enkelt vad som skulle klassas som rätt, logiskt, gudaktigt och naturligt i vilket demokratiskt och jämställt samhälle som helst. Ändå stack de ut och skapade tidningsrubriker eftersom deras omvärld och miljö hade flutit så långt bort från grundläggande mänskliga värderingar som medmänsklighet, respekt, kärlek och omsorg. Hemskt egentligen. Det fanns ju hundratusentals andra kristna på plats i samma miljö. Folk som dagligen måste ha sett hur andra blev kränkta och berövade sin värdighet. Folk som någonstans måste ha förstått att det jag ser i min vardag går rakt emot hans budskap som jag kallar min Frälsare. Men som ändå inte gjorde något. Men innan vi pekar finger - ska vi inte ta och göra en snabb jämförelse med vår egen värld och verklighet? För folk har inte slutat att fara illa. Inte ens på din skola. Ännu finns det folk som blir kränkta av emobbning, berövade sin värdighet genom utfrysning och stympade i

5

sin självbild genom att tvingas vara någon annan än de är för att passa in i gruppen. Det behövs en ny generation av aktivister. En skara ungdomar i den svenska skolvärlden som väljer att omsätta Jesu ord om att älska Gud och medmänniskan i konkret, daglig handling. Därför sätter vi för första gången i NG-historien ett årstema på läsåret 10/11 - ett som vi hoppas ska leta sig in i vårt gemensamma bakhuvud och sedan synas i bullar, bibelutdelningar, konserter, föredrag, lappar på skåp, personliga samtal, bönestunder och satsningar med allt från jul, påsk, alla hjärtans eller kungen av Jordaniens födelsedag som ursäkt:

DAGS ATT BLI KOMPIS! Dags att ge kärlek. Dags att ge uppmärksamhet. Dags att finnas till för någon annan. Dags att göra Jesu kärlek tillgänglig. Dags att stå upp för det som är rätt. Dags för aktivism - både på spontan solonivå á la Rosa Parks och organiserad gruppnivå á la Freedom Riders. Dags att låta en inre kristendom bli yttre, synlig och högst konkret kristendom. Det är nämligen då som vi mår allra bäst, och vår omgivning kan bli en bättre plats. �������������������������������������������� Joakim Lundqvist Ordförande Ny Generation

Tema - Dags att bli kompis


Tema - Dags att bli kompis

JAG ÄR KRISTEN OCH BRYR MIG OM ANDRA. ELLER? VI HAR HÖRT DET HUNDRA MILJARDER GÅNGER, ATT DET ÄR EN VIKTIG GREJ ATT BRY SIG OM ANDRA. MEN VAD BETYDER DET EGENTLIGEN? Ett av de bästa exemplen i modern tid på att inte bara bry sig, utan att verkligen offra för någon annan, kommer från år 1961 och handlar om en grupp som kallade sig själva Freedom Riders. Men egentligen börjar deras berättelse lite tidigare. Närmare bestämt 1955, då en kvinna vid namn Rosa Parks hade suttit på en buss och vägrat resa sig upp för en vit man som hade begärt hennes plats, trots att det fanns massa andra lediga platser. Sådan var lagen, och media hade verkligen blåst upp hela grejen och gjort en big deal av att hon inte rest sig upp och lämnat sin plats. Kristna, både färgade och vita, hade länge sett problemen och visste innerst inne att detta var fel. De visste att alla människor var lika mycket värda men trots det var det få som vågade eller orkade göra något för att stoppa rassegregationen. James Farmer, mannen som tog initiativet till Freedom Riders, kände väl till allt detta. Han hade länge märkt av segregationen mellan färgade och vita och hade tänkt på hur regler och lagar styrde hur man skulle bete sig. Till exempel vilka platser man skulle sitta på i bussen, vilka restauranger man fick äta på och vilket jobb man kunde få. Farmer kom ihåg Rosa Park’s enskilda protest och bestämde sig

6

för att göra något. Han ville skrika stopp och tala om för världen att det som skedde var fel. Och han tog mod till sig. Tiden var nu inne att göra något och den 5 maj 1961 blev dagen då James Farmer tillsammans med ett gäng unga människor valde att lägga undan sin bekvämlighet, och lämna både jobb, familj och trygghet för att påbörja en resa som de visste skulle kunna sluta med döden. Tillsammans satte de sig på olika långfärdsbussar och började en resa som skulle påverka deras och många andra människors liv. Planen var att åka igenom Virginia, Carolina, Georgia, Alabama och Mississippi, med sista anhalt i Louisiana. Detta var några av de mest rasistiska staterna i USA och Freedom Riders taktik handlade helt om att provocera. Genom att medvetet göra det som var rätt enligt bibeln och enligt sunt förnuft, men fel enligt lagen i dessa delstater, för att få fram en reaktion som via media skulle kunna spridas och
visa landet och omvärlden på de sjuka värderingar som styrde lag och kultur i den här delen av USA. Freedom Riders första resa bestod av 6 vita och 7 färgade, och under bussresorna satte de sig medvetet två och två i sätena bredvid varandra - en vit och en färgad. Det var mot lagen, och det var just det som var poängen. Att slå på strålkastarna och rikta dem just mot orättvisorna. Under den långa resan gick Freedom Riders in på varje restaurang och café där bussarna gjorde uppehåll, och även där satte de sig varannan vit och varannan färgad. Reaktionen uteblev inte. Ryktet om aktionen spred sig och uppretade människor började göra vad de kunde för att skada och stoppa dem från att fullborda resan. När bussen med Freedom Riders kom till Alabama så hade polischefen bestämt att den mest våldsamma Ku Klux Klan-gruppen skulle få 15 minuter till att göra vad de ville med Freedom Riders. De kastade in brandbomber i bussen och höll för dörrarna för att Freedom Riders skulle brännas inne - allt medan polisen stod och såg på! Men utanför bussen blev det för varmt och vakterna tvingades att släppa dörrarna. Trots skador och förnedring gick det inte att stoppa Freedom Riders. När de kom till staden Birmingham attackerades de ännu en gång av Ku Klux Klan som dessutom jobbade tillsammans med Birminghams lokala polis. Freedom Riders misshandlades med basebollträn,

kom i och med Freedom Riders aktion, gjordes lagändringar och passagerare oavsett etnisk bakgrund fick nu åka de mellanstatliga bussarna utan diskriminerande regler om vart de fick sitta och inte. ”Vit” och ”färgade”-skyltar togs ner från buss– och tågterminaler och separata dricksfontäner, toaletter och väntrum slogs ihop till gemensamma. Restauranger började servera alla människor, oavsett hudfärg. Freedom Riders hade nått sitt mål men inte utan kamp, smärta och att gå emot strömmen!

cykelkedjor och järnrör, utan att någon hjälpte dem. Ambulanserna vägrade till och med att ta de skadade till sjukhusen! USA:s dåvarande justitieminister Robert Kennedy uppmanade Freedom Riders att avsluta sin resa eftersom de väckte alldeles för mycket uppmärksamhet. Men Freedom Riders struntade i det. De peppade istället varandra och fortsatte sin resa trots motståndet. Det var ju just uppmärksamheten de var ute efter.

Så vad kan vi lära oss av detta här och nu? Ganska uppenbart, eller hur? När det är obekvämt. När något är fel. När någon blir skadad eller orättvist behandlad i vår värld. Vad gör vi då? Som kristen har vi ett ansvar för våra medmänniskor. Vi kan inte vänta på att problemen ska lösa sig själva. Det är vi som måste påverka vår värld, och orättvisorna

I Aniston attackerades Freedom Riders återigen med basebollträn och järnrör. När reportrar och fotografer kom till platsen för att dokumentera misshandeln attackerades även de och journalisternas kameror slogs sönder. Den enda bild som finns kvar från händelsen är på en svårt skadad ung man vid namn Jim Zwerg, en av medlemmarna. I ett kort uttalande berättade Zwerg om händelsen, om den kristna tro som gav honom motivation att reagera mot orättvisorna och om sin beslutsamhet att fortsätta resan. Från juni till september 1961 åkte ca 60 Freedom Riders buss genom södra USA i hopp om att förändra framtiden, utan att de egentligen visste hur det skulle gå - eller om de skulle överleva! Man räknar med att ca 450 stycken Freedom Riders på olika sätt var med i kampanjen om att uppmärksamma orättvisorna och rassegregationen. Och deras kampanj lyckades till slut! Utifrån uppmärksamheten som

7

Tema - Dags att bli kompis

i den, till det bättre. Så vi som är kristna, vi bryr oss om andra, mer än vi bryr oss om oss själva. Och att bry sig om andra betyder helt enkelt att sätta någon annan före sig själv, lägga undan den egna bekvämligheten och offra lite prestige. Mod att våga och förmå detta hittar vi hos Gud. Så nästa gång du har valet att göra något för någon annan - be Gud om mod, lägg undan din prestige och våga satsa! Ditt initiativ kan uträtta mer än du tror! �������������������������������������������� Johanna Sten Mediateamet johanna.sten@nygeneration.se


Man kan lätt klä in ordet ”aktivism” i ett gammalt lakan. Men aktivism är vakna upp ur passiviteten och göra något konkret. Aktivism är att stå för det man tror på, också sin tro på Jesus. Detta sker överallt, varje dag runt om i Sveriges skolor. Nu medan du läser står någon ung människa rak i ryggen för Jesus på sin skola. Det är hjältemod. Tillåt oss att presentera några av Sveriges alla tusentals Jesus-aktivister:

I en skola mitt på Östermalm, Stockholm, står Erik i korridoren. Han överröstar musik som han själv spelar och skriker “Gratis läsk!”. Skolan är Östra Real - en miljö där det yttre är viktigare än det mesta och där tjejer kan ha med sig flera ombyten per dag till skolan. Men Erik står ut ur mängden. Han och hans kompis Ludde vill sprida glädje! De delar ut 650 Coca-Cola burkar. “Cola är något som folk lägger märke till. Det är så klockrent, vem vill inte ha en Cola?”

säger Erik. Han står där med sin Ny Generationtröja och sätter upp affischer med texten “Gratis! Cola, Fanta, Loka, Jesus! Kom och ta”. På alla 650 läskburkar så har han och hans kompis tejpat fast små lappar. På dem står det saker som ”Coca-Cola innehåller vatten, Jesus gick på vatten!”, ”Ditt liv har en mening, HighFive”, ”Du är skapad till Guds avbild. Alltså måste Gud vara sjukt snygg!” Och deras dunderidé har spritt sig vidare på Stockholms skolor. Två andra Ny Generation-grupper fick nys om denna utstickande aktivisthandling och beslutade sig för att göra likadant.

GERMAN VILLAION BESKRIV DIG SJÄLV MED TRE ORD. Glad, entusiastisk, chilenare. VARFÖR GJORDE DU SATSNINGEN? VAD MOTIVERADE DIG? Sprida glädje och göra NG-gruppen känd. Jag ville att folk skulle veta att vi finns! Får man en Cola så...“it makes your day”! VAD HADE DU FÖR KÄNSLA EXAKT INNAN? Lite nervös, man visste ju inte hur folk skulle reagera, tänk om ingen skulle bry sig, att man bara skulle stå där. Att man skulle se lite awkward ut. VAD KÄNDE DU EFTER SATSNINGEN? Jätteglad! Det var jätteskönt, man såg ut som en skön snubbe som delar ut Cola och säger “Jesus älskar dig”. Folk uppskattar det och man blir nöjd. Nöjd är ett sjukt bra ord! VAD FICK DU MÖTA FÖR REAKTIONER FRÅN ELEVER? Det var en snabb, bra grej att göra. Jag tycker att man ska göra det så fort som möjligt (så tidigt som möjligt under skoltiden). Jag gjorde det för sent. VAD SA REKTORN OM HELA GREJEN? Han kom själv och tog en Loka, han var inte mot det alls. Han tyckte det var en bra grej, att dela med sig! KOMMER FOLK IHÅG SATSNINGEN SÅHÄR I EFTERHAND? Jag blev känd i skolan och folk vågade komma fram och ställa frågor. Folk fick reda på att jag är kristen. Det gäller att vara inbjudande. Kan vara bra att göra det i ettan, så alla har två år på sig att våga komma och fråga. 8
Tema - Dags att bli kompis

Godis-Rickard går lös på NTI-gymnasiet! RICKARD VALDE ATT STICKA UT, HAN GICK RUNT EN HEL DAG OCH DELADE UT 2 KG GODISNAPPAR. Längs NTI-gymnasiets korridorer studsar Rickard Zwahlen fram. Under armen har han en stor skål med godisnappar som han delar ut till de som är sugna. Han möts av kommentarer som: ”Vad har du gjort med dem”, ”Skojar du?”, ”Tack!”, ”Varför i hela friden gör du detta?”.

OSCAR KARMITSA

Ja, varför gör Rickard detta kan man undra?

BESKRIV DIG SJÄLV MED TRE ORD. Snäll, omtänksam, whacked out.

Rickard och en kompis till honom hittade på lite saker att göra på skolan, bland annat idéen om att skapa en Godisnappsdag! När Rickard upplevt ett stort motstånd från rektorn mot att ha den kristna skolgruppen, använde han den här idén för att försöka nå ut mer på det personliga planet och öppna upp för frågor.

VARFÖR GJORDE DU SATSNINGEN? VAD MOTIVERADE DIG? Ja, man vill sprida glädje, dela ut cola och bananer, det är en riktig schyst grej. Man vill visa att vi kristna inte är dumma i huvudet.

Rickard köpte 2 kg godisnappar, plus ett godisnappshalsband, vilka han tog med sig till skolan för att dela ut. Han använde sin rasttid för att dela ut detta runt om i skolan, och började med att ropa ut att ”Alla ska få godisnappar idag eftersom det är Godisnappsdagen”. Han valde att använda detta tillfälle till att skapa en glad och skön stämning på skolan. Detta blev för honom en chans att bryta isen på sin skola, för att folk sedan skulle våga komma fram och fråga om napparna och skapa tillfälle till djupare samtal framöver. Redan samma dag fick Rickard förklara hela evangeliet för en kille i hans klass.

VAD HADE DU FÖR KÄNSLA EXAKT INNAN? Det här kommer bli intressant men det kommer bli bra. Jag var lite speedad, men tänkte mest att kommer bli riktigt najs. VAD KÄNDE DU EFTER SATSNINGEN? Att det hade gått riktigt bra och folk blivit glada - riktigt najs känsla!

- Det blir säkert fler påhittade dagar att fira framöver! säger Rickard.

VAD FICK DU MÖTA FÖR REAKTIONER FRÅN ELEVER? Typ: - Vad är det här...? - Det är Ubutno Fairtrade Cola, jag bjuder! - Ofta! - Det är ju Tänk På Andra-dagen idag! - Shit, fett vad schysst!

I efterhand berättar Rickard att han själv blivit sporrad att fortsätta stå upp för sin tro på skolan, av sin egen satsning.

VAD SA REKTORN OM HELA GREJEN? Han tyckte det var en bra grej, men han ville inte stötta stora bolag så jag köpte massor av Ubunto Fairtrade Cola och delade ut dem.

����������������������������������������������������������������� Läs fler vittnesbörd på www.nygeneration.se Josua Enblom Mediateamet josua.enblom@nygeneration.se

9


Tema - Dags att bli kompis

DET ÄR DAGS ATT TA TILLBAKA DE UTROTNINGSHOTADE ORDEN! DAGS ATT BLI KOMPIS

TÄNK DIG

EN SKOLKORRIDOR. DET SITTER NÅGON DÄR.

KONSTIGT. SKOLAN ÄR SLUT OCH KORRIDOREN BORDE VARA TOM. MEN DET ÄR

NÅGOT SOM INTE STÄMMER. GRÅTER. PERSONEN

VAD ÄR DET SOM SAKNAS I DEN HÄR BILDEN? NÅGON SOM VÄLJER ATT STANNA UPP.

BRY SIG.

SE VAD SOM ÄR FEL. NÅGON SOM

TAR SIG TID

ATT SÄGA NÅGRA ORD AV

UPPMUNTRAN. TÄNK DIG ETT

UPPEHÅLLSRUM HOJTAR

PÅ EN HÅLTIMME. DET ÄR BRÅKIG STÄMNING. NÅGON

TILL DE ANDRA ATT KASTA DET DE HÅLLER I HÄNDERNA

SÅ HÅRT DE KAN PÅ ANN-SOFIE, EN TJEJ I KLASSEN.

ALLA KASTAR. ANN-SOFIE SKADAS. BÅDE

INUTI

OCH

UTANPÅ VAD ÄR DET SOM SAKNAS ..

I DEN HÄR BILDEN? NÅGON SOM

VÄLJER VARFÖR ATT SÄGA IFRÅN. FRÅGA ”VARFÖR”?

SKA VI KASTA GREJER PÅ ANN-SOFIE?

NÅGON SOM VÄGRAR. NÅGON SOM VISAR

RESPEKT. 10


’GE TILLBAKA!’ HÄPNADE

TÄNK DIG EN SKOLMATSAL. FOLK

PRATAR, SKRATTAR,

DISKUTERAR.

(42:22 ) OCH ”HAN (HERREN) SÅG ATT INGEN TRÄDDE FRAM OCH

VID ETT BORD I HÖRNET SITTER HENRIK. ENSAM SOM VANLIGT. INTE MÅNGA TÄNKER PÅ DET. DET ÄR JU ALLTID SÅ. OCH DE SOM TÄNKER PÅ DET ORKAR INTE BRY SIG.

ÖVER ATT INGEN INGREP.”

OM HAN INTE VILL SITTA ENSAM KAN HAN VÄL BARA

(59:16)

DET ÄR

SÄTTA SIGMED DAGS ATT SÄGA SIN KLASS. ”GE TILLBAKA.” NÅGON SOM DRAR MED DU KAN BEHÖVER HENRIK I SAMTALET. NÅGON SOM INTE DÖ UT I SKOLAN. VISAR OMSORG. NÅGON ÄR DE ORDEN VAD ÄR DET SOM SAKNAS I DEN HÄR BILDEN? NÅGON SOM VÄLJER ATT KOLLA LÄGET. NÅGON SOM DRAR MED SINA KOMPISAR OCH SÄTTER SIG VID SAMMA BORD SOM HENRIK.

TA TILLBAKA DE HÄR ORDEN TILL DIN SKOLMILJÖ. DE HÄR ORDEN OCH LIKNANDE ORD

DE KOMMER INTE DÖ UT OM NÅGON TAR HAND OM DEM. OM

BLAND SINA SKOLKOMPISAR. VAD KAN MAN GÖRA?

DET FINNS

ORD SOM ÄR

MEN

UTROTNINGSHOTADE

BESTÄM DIG FÖR ETT ORD TILLSAMMANS NY GENERATION-

I DIN SKOLMILJÖ. RESPEKT

SOM DU SKA TA TILLBAKA - PERSONLIGEN ELLER

UPPMUNTRAN,

MED HELA

OCH

OMSORG. KÄRLEK,

GRUPPEN! SE SEDAN TILL ATT DET ORDET BLIR SYNLIGT GENOM DIG. VÄLJER DU ATT TA TILLBAKA

UPPMUNTRAN GLÄDJE

- BLI DEN SOM ALLTID SER GULDET I MÄNNISKOR. VÄLJER DU

MEDMÄNSKLIGHET,

- BLI DEN SOM LER EN EXTRA GÅNG FAST DET ÄR LITE ONÖDIGT.

EMPATI OCH MÅNGA, MÅNGA FLER.

I JESAJA I

BIBELN

På www.nygeneration.se/shop där du kan beställa en specialdesignad t-shirt med just ditt ord.

STÅR DET ”DE SKÖVLADES OCH IGEN HJÄLPTE DEM,

DE PLUNDRADES OCH INGEN SADE:

Det är dags att bli kompis. ����������������������������������������������������������������� Sara Olow Redaktör sara.olow@nygeneration.se

11


12


VAD GÖR MAN MED EN NY GENERATION- GRUPP PÅ UNIVERSITETET? Dags att bli kompis – lätt att säga, men svårt i praktiken? Kanske. Hur blir man kompis med 17 000 studenter liksom? �������������������������������� Ny Generation-grupper på universitet över hela landet har alla en stor utmaning när de ska planera och genomföra satsningar för den stora och breda målgrupp de har på sina skolor. Det är lätt att tänka att det handlar om att vara många för att kunna påverka, synas och göra skillnad, men så behöver det inte nödvändigtvis alls vara. - Det behövs inte så mycket folk. Det behövs bara en genomtänkt idé man kan presentera, säger Martin Winberg, ledare för den Ny Generation-anslutna studentgruppen på Linnéuniversitet i Växjö. Något som gruppen på Linnéuniversitet upptäckt är hur uppskattat det är med frukostutdelning. En gång i veckan dukar de upp och bjuder på ett, ofta bortprioriterat, morgonmål. Det är inte många studenter som tackar nej till gratis frukost! Gruppen brukar den andra advent ordna en gudstjänst i Växjö Domkyrka där studentkören och studentorkestern medverkar. Några dagar innan gudstjänsten delar de ut gratis fikabiljetter på campus

(studentlägenhetsområdet). Till gudstjänsten kommer inte enbart studenter. Ett stort intresse från allmänheten gör att kyrkan brukar fyllas! Tillsammans med studentorkestern brukar gruppen också anordna en konsert vid påsk. Gruppen satsar också mycket på att nå ut till de internationella studenterna. Växjö International Christian Fellowship (VICF) kallar de det arbetet. De har en så kallad

Det kan vara knepigt att synas och nå ut med information till så många människor som det faktiskt går på ett universitet. Det är så många som fajtas om strålkastarljuset. Växjögruppen brukar satsa mycket på personlig kontakt; de pratar om gruppen i de kretsar de rör sig. Martin har också åkt runt till kyrkor i staden och pratat med ungdomarna där. De har även startat en blogg för att nå ut till ännu fler.

- DET BEHÖVS INTE SÅ MYCKET FOLK. DET BEHÖVS BARA EN GENOMTÄNKT IDÉ MAN KAN PRESENTERA. hemgrupp på engelska där de bland annat har bön och bibelstudium. Martin tipsar om att samarbeta med kyrkorna på orten. De har som grupp blivit sponsrade både ekonomiskt och genom att få låna lokaler. Han menar att kyrkorna oftast vill hjälpa till och att det bara handlar om att fråga om deras stöd, och berätta för dem hur de kan stötta.

Gruppen försöker också synas där studenterna är. Exempelvis vid studentklubbar, på campusområdet, på stan och vid större arrangemang. - Fokusera på det du har istället för det du inte har, säger Martin Winberg. Han säger att det är lätt att tänka på hur många det skulle kunna vara som engagerar sig i gruppen. Man får börja där man

13

är och kommer få uppleva att Gud välsignar och ger allt det andra eftersom. Det handlar inte alltid om hur många man är som engagerar sig. Ibland får man börja i det lilla. En gång i veckan brukar de samlas för att läsa och studera bibeln, och för att be. - Glöm inte bort att be!, påminner Martin. Det kanske är väldigt självklart, men kan ändå vara lätt att glömma mitt i allt. Gud hör våra böner. Alla kan vara med och be. Det krävs inte så mycket. Lite tid och lite hjärta och massa Gud förstås. Och det blir succé när Jesus är med! �������������������������������������������� Catharina Apelthun Mediateamet catharina.apelthun@nygeneration.se


Varje vår ansöker ungdomar från hela landet för att få vara en del av Ny Generations Sverigeteam, Mediateam eller Eventteam. Ny Generations teamare är ett- eller tvåårsvolontärer som satsar allt på att besöka, hjälpa, stötta och skapa resurser för Ny Generation-grupperna. Här har ni chansen att kika på vilka de är! Du kan läsa mer om teamarna på nygeneration.se/teamare.

14


NORRTEAMET 0768-016305 0768-016306 Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Albert Berg Arjeplog albert.berg@nygeneration.se Mat.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Aron Fjell Uppsala aron.fjell@nygeneration.se Om någon drar med mig på ett museum lite spontant.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Simon Tanderyd Barsele simon.tanderyd@nygeneration.se Choklad och Nintendo.

VÄSTTEAMET 0768-016303 0768-016304 Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Alexandra Andersson Ödeshög alexandra.andersson@nygeneration.se Överraskningar!

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Klara Edvardsson Västerås klara.edvardsson@nygeneration.se När folk visar uppskattning på kreativa sätt.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Rebecka Holmgren Umeå rebecka.holmgren@nygeneration.se Trevliga människor!

SYDTEAMET 0768-016167 0768-016168

15

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Amanda Ekelyck Huskvarna amanda.ekelyck@nygeneration.se Kramar

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Charlotte Dufva Uppsala charlotte.dufva@nygeneration.se Att vara med min pojkvän.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Moa Nilsson Forsén Villhelmina moa.nilssonforsen@nygeneration.se Kompisar och naturen.


STOCKHOLMSTEAMET 0768-016329 0707-649701 Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Joel Fägerholt Arjeplog joel.fagerholt@nygeneration.se Godsaker!

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Jacob Berlin Linköping jacob.berlin@nygeneration.se Att spela volleyboll en solig sommardag.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Joel Pierrou Uppsala joel.pierrou@nygeneration.se Hemmakväll med kompisarna.

ÖSTTEAMET 0768-016301 0768-016302 Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Johanna Böhm Borås johanna.bohm@nygeneration.se Att umgås med fina vänner!

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Josef Agnarsson Uppsala josef.agnarsson@nygeneration.se En riktigt bra film.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Joel Lundqvist Linköping joel.lundqvist@nygneration.se Glass!

MEDIATEAMET 018-134110

16

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Johanna Sten Uppsala johanna.sten@nygeneration.se Havet.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Catharina Apelthun Uppsala catharina.apelthun@nygeneration.se Detaljer!

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Josua Enblom Uppsala josua.enblom@nygeneration.se Pannkakor.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Sara Wendelin Järvenpää sara.wendelin@nygeneration.se När det regnar på sommaren.


CENTRALTEAMET 0707-649702 0707-649703 Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Kristin Wiberg Bro kristin.wiberg@nygeneration.se Kladdkaka, Sunes sommar och allsång på högsta volym i bilen!

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Gabriella ”Gabbi” Johansson Uppsala abriella.johansson@nygeneraiton.se Frukost på sängen.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Gabriella ”Bella” Hallberg Falköping gabriella.hallberg@nygeneration.se När HV vinner!

EVENTTEAMET 018-134110 Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Ruben Carlsson Linköping ruben.carlsson@nygeneration.se Tjocka djur.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Stina Berg Borås stina.berg@nygeneration.se Hummers. Alltså bilarna.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Samuel Carlsson Habo samuel.carlsson@nygeneration.se Att få backa med släp.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Hanna Bornlöf Dala-Järna hanna.bornlof@nygeneration.se Att skriva låtar.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Erik Tellman Jönköping erik.tellman@nygeneration.se Riktigt tidiga morgnar på golfbanan när daggen ligger kvar på gräset och det fortfarande är helt folktomt.

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Filippa Stridh Markaryd filippa.stridh@nygeneration.se Spontana kommentarer!

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Robin Selin Uppsala robin.selin@nygeneration.se Mjölk

Namn: Hemort: Mail: Blir glad av:

Nikolaj Brink Uppsala ikolaj.brink@nygeneration.se Eurovision 2000 opening sequence på YouTube. Awesome!

LÄS MER OM TEAMARNA PÅ NYGENERATION.SE/TEAMARE OCH BLI VÄN MED DEM ALLIHOP PÅ FACEBOOK! facebook.com/norrteamet facebook.com/vastteamet facebook.com/ostteamet facebook.com/sydteamet

17

facebook.com/centralteamet facebook.com/stockholmsteamet facebook.com/mediateamet facebook.com/eventteamet


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANNONSERA HÄR

ANNONSERA I NY GENERATIONS MEDLEMSTIDNING ELLER PÅ WWW.NYGENERATION.SE KONTAKTA ANNONS@NYGENERATION.SE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� VI STÖDER NY GENERATION

RINGIUS

Fastighetsbyrå

Tel. 0515-151 75 • 070-673 18 32 • www.ringius.se


1 1 / 3-7 musiktävling konserter workshops möten med bl.a Ulf Ekman, Tan Seow How, Joakim Lundqvist, Mattias Nordström mfl. livets ord Box 17, 751 03 Uppsala telefon 018-489 80 30 e-post info@livetsord.se hemsida www.ung.nu


PORTO BETALT

MEDLEMSTIDNING RETUR: NY GENERATION LÄGERHYDDSVÄGEN 3 752 37 UPPSALA

TA TILLBAKA DE UTROTNINGSHOTADE ORDEN Köp t-shirt med ditt ord i webbshopen eller föreslå ett eget utrotningshotat ord som inte redan är taget och få din t-shirt gratis! Maila ditt förslag till ord@nygeneration.se

WWW.NYGENERATION.SE/SHOP

NG medlemstidning, 1• 2010  

Medlemstidning 1 2010, nytt format.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you