Page 1

B-BLAD Retur: Ny Generasjon 路 Postboks 929 Sentrum 路 0104 Oslo

Trykt med tillatelse fra 漏 Walt Disney Studios Home Entertainment Norway


Du trenger

MER penger! av Kai Johansen Ja, Ja, men la meg gi men la meg gi deg deg en en ny ny tantanke: Du står midt i en sultkatastrofe ke: Du står midt i en sultkatastrofe hvor Hæ!? hvor tusenvis tusenvis av av barn barn er er ii ferd ferd med med åå dø. dø. For For Hæ!? en million kunne du kjøpt mat til alle sammen. Jeg trodde det var Ny en million kunne du kjøpt mat til alle sammen. Jeg trodde det var Ny Du Generasjon Du er er ikke ikke interessert interessert ii penger, penger, du du vil vil bare bare redde redde Generasjon som som trengte trengte liv. Men der og da skjønner du at skal du mer penger? liv. Men der og da skjønner du at skal du få få mer penger? det det til, til, så så er er det det en en ting ting du du trenger: trenger: MER MER PENGER. PENGER. Jeg Jeg tenkte tenkte helt helt feil feil en en periode periode ii mitt liv, jeg trodde Guds mitt liv, jeg trodde Guds mål mål var var åå ta alle pengene mine, men nå forstår ta alle pengene mine, men nå forstår jeg jeg at at det det er er motsatt motsatt Bibelen viser oss - Bibelen viser oss hvordan hvordan vi vi kan kan få få mer mer penger! penger!

- Nei, Nei, nei, nei, nei nei stopp stopp nå Kai, det høres nå Kai, det høres jo jo egoegoistisk ut! istisk ut! Nei, Nei, egoistisk er å egoistisk er å bruke bruke alt alt på på seg seg selv, men Gud vet at den nye skapningen selv, men Gud vet at den nye skapningen ii deg deg er er en en GIVER. GIVER. Og Og hva hva skjer skjer med med en en giver giver som som får mer penger? Han gir mer selvsagt, for det får mer penger? Han gir mer selvsagt, for det er er ikke ikke pengene i seg selv som er interessante, men å bruke pengene i seg selv som er interessante, men å bruke penpengene til å redde liv. Genialt? Så alt Bibelen underviser gene til å redde liv. Genialt? Så alt Bibelen underviser om om penger penger er er til til hjelp hjelp for for deg deg for for få få mer mer penger penger så så du du kan kan få få mer mer og og gi gi mer mer og og få få mer mer og og gi gi mer mer - en en god god sirkel som kan vare hele livet. sirkel som kan vare hele livet. Så Så 1. Få hvordan hvordan får får jeg jeg på din mer 1.orden Få orden på økonomi din økomer penger penger da? da? 2 Få deg en jobb, stor eller liten nomi Takk Takk for for 3. 2GiFå fast måned til eller menighet deg hver en jobb, stor liten og at du spurte her er 4 at du spurte her er 4 Ny Generasjon 3. Gi fast hver måned til menighet og enkle enkle punkter: punkter: 4. Spar litt hver måned Ny Generasjon 4. Spar litt hver måned Ny Generasjon · Boks 929, Sentrum · 0104 Oslo · 23 10 32 40 Ansvarligredaktør: ESPEN GILSVIK Redaksjonssektretær: SOLVEIG SELLE RUNDBERG 2

Ny Generasjon | #2 | 2008

Grafisk design: MIKAEL IVERSEN Trykk: NR 1 TRYKK

til til - du du ger, for ger, for

Lykke Lykke trenger trenger mer mer penpendu skal forandre du skal forandre verden! verden!


Tusen takk

til... (eh..noen..?) av Espen Gilsvik

Jeg leste en historie om et Air Canada fly på vei fra Ontario. 35000 fot over bakken oppstår det en brann inne på toalettet som sprer seg raskt inn i kabinen. Kapteinen forstår at han må nødlande. Flyet stuper ned mot rullebanen så hurtig og så bratt at hjulene knekker når flyet treffer bakken. Flyet sklir bortover rullebanen mens brannbilene allerede står klar og kjører etter det brennende flyet. Inne i kabinen er det flammer og kaos, passasjerene skriker og er redde for å dø. Kapteinen er snartenkt og redder mange av passasjerene ut og er selv i brann og må slukkes når han kommer seg ut som den siste som forlater flyet. Hvis det var en av dine eller mine kjære som var ombord og ble reddet, ville vi ha vært evig takknemlige til denne kapteinen som risikerte sitt eget liv ved å redde andre! Ikke lenge etter denne hendelsen skjedde det noe liknende litt lengre unna. Et charterfly fra Miami letter og setter kursen mot et av feriestedene i karibien. De har ikke fløyet lenge før den ene motoren stopper helt. Flyet er høyt over sjøen og det er for langt unna til å returnere til flyplassen. Like etterpå stopper den andre motoren også. Flyet mister fort høyde. Alle innser det uunngåelige. Sekunder unna at flyet treffer vannflaten så starter helt plutselig den ene motoren igjen, og flyet stiger oppover igjen og kommer seg trygt frem til neste flyplass.

Spørsmålet er: Hvem takker du da? Hvor retter du inn takknemligheten din når mirakler skjer?

Forfatteren Oscar Wilde sa: ”Vi setter ikke pris på solnedganger fordi vi ikke betaler for dem!” Jeg tror han tar feil. Du kan betale ved å takke Gud og leve som Han ønsker. Bibelen forteller oss at den som elsker Jesus lyder hans ord! Vi har en person vi kan rette vår takknemlighet til. Vi kan løfte våre hender og vårt hjerte mot himmelen og gi ære til Han som har gitt oss alt! Johannes sier: Vi elsker fordi Han elsket oss først. Vi gir fordi Han gav først! Ny Generasjon | #2 | 2008

3

d


Økonomien

skulle ikke være et Solveig Selle Rundberg

Maria og Elise gikk i fjor på Skeiane ungdomsskole i Sandnes. Og utgjorde der deler av kanskje en av Norges rikeste Ny Generasjonsavdelinger? I alle fall etter at jentegjengen tok i et tak. Det ble penger som førte til både sofa, tagging, stereoanlegg, iPod-konkurranse og mye bra premier. Hvordan får man råd til sånt da? Startet med kakesalg og tomflasker

Søknad gav 10 000 kr

Jeg møter Maria og Elise på årsmøtet for Ny Generasjon Rogaland. Begge er nå engasjert i hver sitt Ny Generasjonsstyre på henholdsvis Sandnes vgs. og Forus vgs. I fjor var de, sammen med en gjeng andre, med i styret på Skeiane ungdomsskole, og noe av det første de gjorde da de ble med i styret der var å begynne å samle inn penger. - Det begynte med kakesalg i menigheten, vi måtte jo skaffe penger til avdelinga. Og vi to sprang også rundt å samla tomflasker, forteller jentene. Penger var stadig et tema på styremøtene, og etter hvert kom de opp med flere kreative forslag på hvordan de skulle få inn penger.

Ei av jentene i styret hadde en bestemor som var engasjert i en forening som delte ut penger til frivillig arbeid i Sandnes. Ny Generasjonsavdelingen på Skeiane ble oppfordret til å søke, og søknaden resulterte rett og slett i at de fikk hele 10 000 kroner. Men hva skal en avdeling med så mye penger? - Med mye penger kan man også gjøre masse, svarer Maria. Blant annet hadde avdelingen fått et eget rom de skulle få ha møtene i, og i dette rommet fikk de tillatelse til å gjøre hva de ville. – Og rommet måtte jo se bra ut, sier Elise. Så med pengene ble det nok både til oppussing, ny generasjonslogo på veggen, tagging, stereoanlegg og en sofa. Og i tillegg var det enda mer til overs, akkurat som på Europris.

4

Ny Generasjon | #2 | 2008


t problem

Kassereren med kontroll For å holde styr på pengene hadde selvfølgelig Ny Generasjonsavdelingen en egen kasserer, Amalie. Maria og Elise forteller meg om hva Amalie hadde ansvar for. – Kassereren hadde ansvar for regnskap og ta vare på alle kvitteringer. Det var også hun som hadde kontroll på bankkontoen, sier de. Kassereren hadde oversikt over alle innkjøp. Men det ble også viktig å holde styr på det de fikk inn av penger. – Det kom inn litt penger hele tiden, sier jentene.

iPod-konkurranse Elise og Maria er ikke sene med å komme med noen økonomitips til Ny Generasjonsavdelinger når jeg spør om det. Det er viktig å ha kontroll, man må føre ned alt. Og så er det viktig å bruke pengene på en god måte. Det kan også være smart å planlegge. Lag et budsjett som er en plan for hva dere skal bruke pengene på, gjerne for et halvt år om gangen. Kakesalg var veldig effektivt. Få dere en fast plass å selge på. Vi solgte en gang i måneden på Klippen, menigheten vår, og da fikk vi ofte inn 1000 kroner. Bruk pengene på ting som trekker folk til Ny Generasjonssamlingene, sier jentene. Til det siste her forteller jentene om hvordan de blant annet brukte penger på en premie til hvert Ny Generasjonsmøte. Vi gav også alltid ut en bibel i tillegg til premie, sier Elise. På slutten av skoleåret hadde avdelingen på Skeiane en konkurranse som strakk seg over flere måneder, hvor vinneren i finalen til slutt vant en iPod. Også de som jobbet på skolen ble husket på av Ny Generasjonsavdelingen. Til påske ble det påskeegg til vaskedamene, og en annen gang kjøpte de en gave til rektor. Mens jentene sitter og forteller tenker jeg at det kan ikke ha vært mye penger igjen etter å ha gjort alt dette. Elise, Maria og resten av styret hadde likevel ikke bare brukt penger uten å tenke framover: - Vi passet på at det var 3000 – 4000 igjen til neste skoleår – slik at ikke økonomien skulle være et problem for de som tok over.

Ny Generasjon | #2 | 2008

5

d


Støtte

ordninger fra Ny Generasjon Årsrapporten Årsrapporten

Les: hvordan få penger!

Frifondmidler Frifondmidler

en vinn-vinn-situasjon Du tenker kanskje at du har hørt mye snakk om denne årsrapporten? Skal de aldri slutte å mase om å få oss til å sende inn denne? Men nei, vi kommer aldri til å slutte å mase om årsrapport. Aldri. Smil. Det er fordi årsrapporten er en såkalt vinn-vinn-situasjon for alle parter. Og vinn-vinn-situasjoner er noe alle bare kan vinne på, så da er det jo ingen grunn til å gi seg på oppløpssiden. Avdelingen vinner tre gevinster kan man si. For det første får dere en samling der dere går igjennom hva som skjedde i fjor, samt får planlegge året som ligger foran – alltid nyttig. For det andre får dere det som så fint heter organisasjonstrening – fint ord å brife med. Og sist, men kanskje best av alt, er premien for å sende inn årsrapport at dere får 1000 kroner fra Ny Generasjon til avdelingen som dere får utbetalt ved skolestart det året som dere sender den inn. LOVELY! Ny Generasjon vinner for hver godkjente årsrapport støtte i form av penger fra staten Norge. Departementet som har med organisasjoner å gjøre gir nemlig såkalt statlig støtte blant annet ut ifra hvor mange årsrapporter en organisasjon har. Så som du skjønner kan deres rapporteringer føre til at organisasjonen får mer penger som man kan gjøre mye bra stæsj for. Fristen for å levere inn årsrapport for 2007 har egentlig passert, men fordi vi gjerne ser at flere vinner så gir vi dere en ny mulighet til å fylle ut og sende inn rapporten. Har du rotet bort skjema så kan det lastes ned på www.nygenerasjon.no, eller skriv oss en mail til post@ nygenerasjon.no så sender vi den lett. 6

Ny Generasjon | #2 | 2008

Hvert år får Ny Generasjon noe som heter Frifondmidler. Dette er en haug med penger som er øremerket til avdelingene. Det betyr at det er dere som driver arbeid på skolene som skal ha disse pengene. Nå deler ikke vi summen på antall avdelinger, men vi vil gjerne at avdelingene selv skal søke om pengestøtte til gode prosjekter eller ideer de har. Frifondmidlene deles ut på høsten, men dere kan sende inn søknad når som helst.

Vi har noen prioriterte prosjekter som vi særlig støtter: De avdelinger som trenger transport til ny generasjon08 oppfordres til å søke om støtte til transporten. Bibelprosjekt. De som vil bestille/ kjøpe ungdomsbibler til utdeling på sin skole oppfordres til å søke støtte. Vi sørger for å doble antallet bibler du bestiller gratis. Med andre ord får du halv pris på hver bibel. Pris per bibel er 30 kr for avdelinger.

Noen tips til når man skriver en søknad: Husk å skrive på hvilken avdeling det er som søker om penger. Beskriv hva dere søker om penger til. Om det er et prosjekt dere har kommet på selv er det smart å skrive hvordan dere har tenkt å gjennomføre dette. Lag gjerne et budsjett, inn- og utgifter, slik at vi kan se at dere har en plan på hvordan dere skal bruke pengene. Skriv hvor mye penger dere søker om. Om dere angir en konkret pengesum er det større sannsynlighet for at dere får i nærheten av det dere ønsker. Før på kontonummer, hvilken konto skal pengene settes inn på? Husk dato, sted og navn på den som søker på vegne av avdelingen.

Hvordan ser en søknad ut:

Adressen til den som søker (Avdelingen)

Adressen til den man søker om penger til (Ny Generasjon)

Dato og sted

Overskrift som forteller hva søknaden gjelder

Beskrivelse av prosjektet og hvordan man vil bruke pengene.

Kontonummer.

Navnet på den som søker om penger på vegne av avdelingen

VIKTIG! FIKK D

U LEST DE

NNE ARTIK

KELEN?


er senter Pre

5`.LULYHZQVU¢MLZ[P]H [P]HSLU 5`.LULYHZQVU¢MLZ SLU

Mer info,trailer,sponsede reiser,bla,bla

...på:

www.nygenerasjon.no

Vinn

espen gilsvik stephan christiansen david hasseløy brad hawkes ng united

...og konsert med thebandwithnoname (UK)

2.- 4. oktober i Drammen ‘s hal en

en iPhone Ta med ditt klassebilde!

Ny Generasjon | #2 | 2008

7

d


Jeg fulgte godt med i økonomitimene i første klasse på videregående. Skjønte at dette var brukbare greier som jeg kunne ta med meg videre i livet. Nå har jeg kanskje lest Dagens Næringsliv sånn ca en gang, men har likevel skjønt at dette med penger kan være en viktig greie. Ikke fordi vi skal bli rike bare for rikdommens skyld, men fordi penger kan brukes til bra greier. Og når jeg nå tenkte å gi noen finanstips til avdelingen så er det ikke fordi målet i seg selv er styrtrike Ny Generasjonsavdelinger, men fordi jeg syns det er bra om man har nok penger til å gjøre de bra greiene på skolen som man har lyst til – overflod til all god gjerning beskriver bibelen det som. Finans er hvordan man tilegner, forvalter og bruker penger over tid. Så har du lært betydningen av et litt svevende begrep. Nice det! Tenkte egentlig jeg skulle gi noen tips på den første delen – rett og slett på hvordan får man tak på penger, og jeg skal prøve å dra det ned på et meget enkelt Ny Generasjonsnivå. Så her følger noen tips til hvordan dere ganske enkelt kan få inn penger til avdelinga.

dere klar på forhånd, og så har dere med vaffeljern(om det ikke finnes i lokalet allerede), syltetøy, smør og eventuelt noe ost. Så selger dere en plate for for eksempel ti kroner. 10 plater blir da 100 kroner, 50 plater 500 kroner og 100 plater gir 1000 kroner...med andre ord noen lettjente penger.

Kronerulling

Kronerulling Basar starter med at en Rundbergs nye motto: ”Basar er ikke for- bestemmer seg for beholdt gamle damer.” Dere kan lett ha å gi en sum med en basar. Basar er en samling dere har penger til Ny Genetter å ha solgt lodd i en periode. Basar erasjon, la oss si 50 i 5 steg: 1. Finn dato for basaren. 2. Gå kroner. I det denne rundt og spør etter gevinster, det er greit personen gir utfordrer med en litt skikkelig hovedpremie. 3. Få han for eksempel tre nye til tillatelse til å selge lodd fra den instans- å gi samme beløp som han selv en i kommunen som godkjenner slikt. eller mer. Hvis disse sier ja, gir de 4. Kjøp inn loddbøker, og bestem dere sitt beløp og utfordrer igjen nye personpå forhånd hvor mange tusen lodd dere er. Dere kan jo for eksempel la kronene vei. vil selge. Dere kan for eksempel kjøpe rulle til 30 stykker har blitt med, 30 stykRundberg anbefaler å legge litt ekstra tre loddbøker med tusen lodd i hver, og ker som gir 50 kroner hver blir 1500 krojobb ned i en slik søknad – få gjerne selge et lodd for 1 krone. Hver i avdelin- ner til sammen. hjelp av noen voksne som har litt peilgen har ansvar for å få solgt 500 lodd. ing. 5. Gjennomfør basaren med trekning og Støtteordninger i kommunen kos. De aller fleste kommuner har støtteord- Kakelotteri ninger for frivillig arbeid. Sjekk ut inter- Er overbevist om at både dere selv og Vaffelsalg etter nettsidene til kommunen dere bor i, og endel mødre, og kanskje til og med fesøndagsmøte sjekk ut hva det er muligheter for å søke dre, i nærmeste omkrets kan bake noen Spør om dere kan selge vaf- på. Dere kan også ringe kulturetaten å strøkne kaker som andre får veldig lyst ler etter møte i kirka på en høre hvilke støtteordninger som finnes. på når de ser på dem. Og med noen fine søndag. Vaffelrøra lager Så er det bare å lage en søknad og søke i

8

Ny Generasjon | #2 | 2008


ke Solveigs ik g o s g r e b und det står R r o f nne tternavn. r o v h på fordi såm r e r e a r b lu g li u t d n e g s ed e e e l t (Om a e t d r m e o å t s n, es i overskrifte og finansfolk oft r n. økonome og Fredrikse e. n e g a H , e k k ø t sånn som d Sånn som R for en artikkel å være lit Så jeg tenkte

Sweet!)

Kollekt i menigheten

Først går dere til ungdomslederen og spør om dere ikke kan ta opp en kollekt til de Ny Generasjonsavdelingene som er representert i miljøet på et ungdomsmøte. Når du likevel er innom kontoret kan du jo også stikke hodet inn døra til pastorens kontor og spørre om dere kan gjøre det samme på et søndagsmøte. Det skader ikke å spørre.

Loppemarked

kaker, kanskje også en fruktkurv, og lodd har dere altså grunnlag for å arrangere kakelotteri. Dere kan gjennomføre det slik at det er 1 kake per 200 lodd. (Lynlodd på remse 2000 anbefales, her er det 10 vinnerlodd som slutter på -33). Spør om å få sitte en lørdag i en butikk/ kjøpesenter. Reklamer med at pengene går til positive tiltak på skolen. Selg et lodd for 2 eller 5 kroner. Et ps. til slutt: det er ikke lov å lodde ut kremkaker..

Prima for studenter som stadig flytter og ikke kan dra med seg alt rundt overalt. Studenter trenger også ofte billige greier i en tid med dyre husleier og et økende studielån. Ellers så har vi alle en del greier som bare er stuet bort eller ligger og flyter. Så hvorfor ikke dra i gang tidenes loppemarked i bygda eller bydelen dere bor i, hvor inntektene av det dere selger, loppene, går til Ny Generasjon. Ta en runde på mørkeloftet hjemme hos foreldrene, endevend skap dere har for det dere ikke bruker, og spør i kirka om det er noen som har ting å avse. Bruk noen uker på å samle inn stæsj og klær, lån et praktisk lokale og kjør i gang markedet en lørdags formiddag.

Spør en bestemor eller to

Rundberg utelukker ikke at det er bestemødre, og kanskje også misjonsforeninger de er med i, som har lyst å være med å støtte arbeid som gjør at Jesus blir kjent for norske ungdommer. Ta en prat med bestemor, og andre i den kategorien i menigheten, og spør om de kunne tenke seg å støtte med noen penger til Ny Generasjon.

Kollekt i avdelingen

Bibelen snakker om at der vi har skatten vår vil også hjertet vårt være. Derfor er det ikke dumt at de som er og driver Ny Generasjon på skolen legger noe av sin skatt ned i arbeidet. Det er ingen dum idé å ta opp en kollekt på et bønnemøte i måneden. Dere kan jo også kjøpe et flax-lodd og se om dere vinner 1 million, men dette er mitt desidert mest usikre inntektsgivende tips. Da dere trenger mer flax, enn god planlegging, men det kan jo seff være gøy å prøve en gang... Men ikke mer enn én..! Lykke til med økonomien. Rundberg er også tilgjengelig på telefon og mail hos Ny Generasjon om dere skulle ha spørsmål eller trenge flere tips på finansfronten.

Ny Generasjon | #2 | 2008

9

d


Hva blir det siste inntrykk du etterlater skolen din med?

w w w era

en yg

.n n.n sjo o

30,-

per bibe

l

(50,- for ik avdeling ke er)

www.nygener

asjon.no

Avslutnings

gaven til din skole?

post@nygenerasjon.no eller 23103240

19.-20.09 i

E k e b e r g h aO s l o llen

bildoybib el

skole.no

Musikk

Media Tjeneste 1

Krik Tjeneste 2

10

Ny Generasjon | #2 | 2008

GRAFISK: SAmbåndet FOtO: ØyvInd GAneSh eKneS

STUDIETURER TIL Israel, aFRIKA og USA


?

Hva kjemper vi for

En har sagt: til til åå kjøpe kjøpe ting de ikke har bruk for,, for for åå imponere imponere folk de ikke liker.” .” En bank hadde en reklame som sa:

“Penger kan ikke kjøpe lykke, men du kan kjøpe marshmallows!” Bibelen sier at der din skatt er

– der vil vil også også ditt ditt hjerte hjerte være. være. Beløp: 100 kr 200 kr Engangsgave på Personlige op plysninger: Navn Adresse Postnr. Telefon Epost

500 kr

kr

kr

Sted Mobil

Fødsels- & personnr. (11

siffer)

(for å få skatte

fradrag for gav en)

Avtalegiro

Beløpsgrense pr. trekk (Mån edlig beløp) Belast min ko nto: KID (fylles ut av Ny

Underskrift

:

Sted/Dato (OBS! Både Mo

r og FAR må

Din underskr

ift

skrive under

dersom du er

Ny Generasjon · Postboks 92 9 Sentrum · 01 Kontonr: 7874 04 Oslo 05 34423

under 18)

Generasjon)

Espen Gilsvik

“Folk “Folk bruker bruker penger de ikke har,,

Det tror jeg er sant snakk om 2008. Menneskene legger både hjerte og sjela i dingser av ulik størrelse og egenskap, det være seg en eller annen pod eller hytte på Hafjell. Vi var aldri ment til å tjene penger (i overført betydning) – penger skulle være en tjener, ikke en mester, ikke en venn, ikke en Gud. Derimot et redskap en kan bygge med, tjene andre med, et verktøy som skal mestres, brukes for å vinne venner i de evige boliger og bringe ære til Gud. Da ser vi mammon for det det er, i riktig, himmelsk perspektiv. “Hva kan jeg gi som du ikke har?” synger Rudi. Svaret, tror jeg, er plassert litt til venstre i kassen: Hjertet, og din og min helt egne, frie vilje til å legge seg flat, gi av seg selv, til en sak større enn meg selv. Verdt å slåss for? Jeg hørte om en kristen mor som dro til skolen i lokalområdet for å prate med rektor og lærerne for å sjekke litt før barna hennes eventuelt skulle begynne der. Hun ble vist høflig rundt og fikk inntrykk av en god skole med gode fasiliteter, helt til rektoren kom med en kommentar med ganske stolt mine: ”Ja, på denne skolen kan du ihvertfall være sikker på at ungene dine ikke kommer til å få noen kristen påvirkning!” Det er ikke først og fremst lover og formålsparagrafer som sørger for at det finnes et vitnesbyrd om Gud på skoler og studiesteder rundt omkring i landet vårt. Det er Guds ord inkarnert. Mennesker av kjøtt og blod, det være seg lærere eller elever, så må det være brennende hjerter som ønsker å vise hvem Jesus er og vise at han er relevant og reell midt i et stadig mer sekularisert hverdag. Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrødens skjød. (Salme 110:3) Den nye generasjonen vil skrive historie. Jesus til Norges, Europas og verdens skoler og studiesteder!! Takk for din gave som gjør at vi sammen kan skrive historie. Takknemlig hilsen Espen Gilsvik Ny Generasjon | #2 | 2008

11

d


Ny Generasjonsteam:

Hææ?!?

Får jeg 60 studiepoeng + lån og stipend som deltaker på Ny Generasjonsteam!? Espen Gilsvik

Yess! Du har skjønt det. Hva blir annerledes? Det tror jeg vi også har. Ny Generasjon har nemlig inngått et unikt samarbeid med HLT (Høyskolen for ledelse og teologi) som blir et ordentlig løft for deltakerne på Ny Generasjon Team til høsten! HLT ønsker å være et redskap til menigheter og organisasjoner ved å gi kompetanse og utruste innenfor ledelse og teologi. Ny Generasjon ønsker å være et evangelistisk redskap for menigheter til å nå inn på skoler og studiesteder. Ordspråkene forklarer et enkelt prinsipp: ”Jern slipes med jern”. Ved å stå sammen med andre så sliper vi redskapene våre. Vi tror at den tyngde og erfaring som finnes hos HLT vil bidra til å maksimere teamåret ditt som gjør at du får en enda mer helhetlig pakke der du vil oppleve utvikling og vekst i ditt åndelig liv, din tjeneste og din faglige kompetanse. Mye av den ledertreningen og undervisningen som teamåret allerede inneholder blir lagt inn i relevante emner som feks: Ungdomsarbeid, ledelse , DISK (personlighetsutvikling), sjelesorg, kommunikasjon og prekenlære , etc... Noen av lærerne som underviser på HLT er: Øystein Gjerme (pastor I Bergenskirken), Karl Inge Tangen (faglig leder), Kai Tore Bakke (rektor), Thomas Willer (sosiolog, prest i menighetsplanting i København), Søren Østergaard (har hovedansvar for ungdomsarbeid), Øyvind Gaarder Andersen, m.fl. (NB: endelige fag og timeplan er ikke ferdig i skrivende stund.)

12

Ny Generasjon | #2 | 2008

I stedet for 3 ukers intensive undervisning blir undervisningen fordelt ut over hele året. I tillegg er det satt av tid til spesialisering som NG visjon og strategi, NG ledertrening, skolebesøk , drama , mm. Vurdering for selve NG Teamet blir fullført eller ikke fullført. For å få studiepoeng og stipend godkjent blir du vurdert hos HLT med karakter og om du har bestått. Det blir også noe mer pensum å lese.

Betingelser: For å bli godkjent som student på HLT må du ha generell studiekompetanse. Dersom du ikke har det er du fremdeles fullverdig deltaker på Ny Generasjon Team og du deltar på samme undervisningsopplegg på HLT somm de andre, men du mottar ikke lån eller stipend og får heller ikke studiepoeng.

Hva er HLT? HLT (Høyskolen for ledelse og te en fusjon mello m ”Pentekostal ologi) er t Senter for Ledelse og Teol og Teologiske Sem i” (PLT) og ”Baptistenes in av Pinsebevege ar” (BTS). PLT er en del lsen mens BTS eies av Det Norske Baptist samfunn. Her finnes en sterk frikirkelig arv preget av åndskraft, misjon, frivillig he net. HLT er ik t og ansvar for samfunke men en gruppe to ulike kirkesamfunn m misjonsbefalinge ennesker som tuftet på n ønsker å tje ne Gud i verden. HLT øn sker å utruste mennesker til menighet og samfunnsliv, m som på en po sitiv måte kan ennesker bygge opp livskraftige milj øe av Kristi kjærlig r rundt seg, være preget het og drømmen folks enhet. om Guds Les mer på: ww w.hoyskolen.no


NY

musikal Ny Generasjon slår på stortromma, skarptromma og triangelen mm, og setter opp musikalen 3D etter at den har ligget på hylla i en 10-12 år... Storyen går ganske enkelt ut på at vi følger avgangsklassen 3D ved Sentrum videregående skole et helt år gjennom tykt og tynt. Slik beskrev avisen Magazinet stykket etter å ha overvært premieren i Oppdal: ”Latterbrølene står i kø når klassens desidert største urokråke og et oppkomme av påfunn, Slim (David Åleskjær) slipper seg løs. Rotter i bur, gitar over skulderen, gorilladrakt og en kjempeedderkopp er noen av remediene som Slim trekker opp av sekke, til stor frotvilelse for frøken Ur og musikklærer Leonardsen som er av den stive og konservative typen... 3D viser for det første hvilke utfordringer en kristen elev kan stå overfor i en klasse der livssyn og ideologier spriker i alle retninger. Men den viser også de enorme mulighetene som er til stede for en frimodig kristen til å vitne

PS:Ta kontakt dersom dinr e menighet i en t interesserng i oppsetni din by.

Den mye uste sagnoms t n ble sis musikale 4500 bendt sett av ru uere på 19 sk il t talende and ristians K a r f r e y b romsø i i sør til T nord.

for resten av klassen. Spørsmål som mening med livet, hvem Jesus er, evolusjon, festing og fyll, er tema som dukker opp i religions og historietimene.”

Hva skjedde egentlig i da musikalen herjet på store og små scener våren 1997 Hver eneste kveld gikk frelsesinnbydelsen ut og over ett hundre personer gav respons på evangeliet i løpet av turnéen. Deretter ble un-

gdommer oppfordret til å gjøre noe med budskapet de hadde sett; stå opp for Jesus og bli med i Ny Generasjon.

Hvilke forventninger har du nå når 3D skal settes opp igjen?

-Det har jo gått et par tenåringsgenerasjoner siden våren 97. Det blir bokstavelig talt en helt ny generasjon som kommer til å se den nye versjonen og jeg forventer at den vil ha en tilsvarende effekt som vi opplevde da. Jeg tror den kommer til å gi ny boost inn i nye avdelinger, så jeg gleder meg veldig over at den skal settes opp igjen og se hvordan den arter seg i en 2009 versjon.

Vi har fått et par kommentarer av arktitekten bak det hele, Stephan Christiansen:

Når vi nå lager en nyoppsettning av stykket, så vil vi beholde historien til 3D, men forandre noe av språk og roller til å bli tidsriktig relevant.

-Det som var utrolig bra med 3D musikalen var at Ny Generasjon var helt i start fasen. Vi hadde vel ca 600 medlemmer og noen avdelinger rundt omkring. Med 3D så var det en veldig sterk visualisering av klasserommet. Det viste det å stå opp for Jesus midt i skolehverdagen på en frimodig måte. Etter hver kveld så ble folk utfordret til å bli medlem av Ny Generasjon og starte avdelinger. Medlemstallet doblet seg i løpet av de 19 forestillingene vi hadde fra 600 til ca 1200 og i tillegg ble det startet mange nye avdelinger. Så du kan si at det var da arbeidet løsnet skikkelig. 3D ble en take off faktor for Ny Generasjon.

trengs av talenter til en musikaloppsetning. I tillegg til å dra på skolebesøk, arrangere konferanse, drive ledertrening og oppfølging av avdelinger, så vil mye av høsten også gå til øving og planlegging av musikalen og turnéen som vi legger til vinteren 09 (jan/feb/mars). Dermed er utfordringen gitt til deg som sitter med drømmer om å stå på en scene og fremføre klassikere som ”God is just one prayer away” og ”Heavensong”. Vi har også bruk for musikere som kan spille i vårt live musikal-band.

Hva synes du var det beste med 3Dturnéen dere hadde i 97?

Ny Generasjon Teamet som starter til høsten kommer til å delta som skuespillere, sangere, teknikere, riggere, etc... Med andre ord: Alt som

ner du på n fi fo in g o a m je k s d Søkna o/team! www.nygenerasjon.n r 31. Mai! å v n te is fr s d a n k ø s Husk

Ny Generasjon | #2 | 2008

13

d


Ungdomsfestival i Sarons Dal 19. til 22. juni 2008. “Team Challenge”, camping, fest, musikk, undervisning og inspirasjon. Sjekk www.jtn.no for alltid oppdatert informasjon om gjester, band, priser, overnatting, påmelding, program og happenings.

Espen Gilsvik

Solveig Selle Rundberg

få sagt det du vil til hvem du vil Lær kreativ kommunikasjon ved Sandvik Folkehøgskole

Per Eivind Kvammen

Andreas Hasseløy

Du får møte en rekke forelesere, og flere av dem driver, eller har drevet, Ny Generasjon arbeid. Se flere forelesere på sandvik.fhs.no

gjennom Barne- og Ungdomsarbeid, Film og TV, Foto, Musikk, Lyd og Lys og Drama. Vår unike søknadsløsning gir deg maksimal valgfrihet. Se:

www.sandvik.fhs.no Velg mer - Velg Sandvik Folkehøgskole

Besøk våre websider, svar på spørreundersøkelsen, og bli med i trekningen av en MacBook Pro.

14

Ny Generasjon | #2 | 2008


Heia gjengen på

HQ

Lokaliseringen var Sandnes fram til i fjor vår, men nå er hovedkontoret tilbake hvor det var før flyttingen - nemlig i Oslo. Arbeidet er å organisere, koordinere og inspirere, så DERE som er ute på skolene og studiestedene blir backa på best mulig måte. Nå skal du bli litt bedre kjent med oss. Hvem er hvem? Hvem gjør hva? Hvem holder kontakten med ungdomslederne og hvem holder styr på papirene? Og hva gjør vi når vi ikke jobber på HQ?

Espen Raen Gilsvik Daglig leder 28 år, fra Stavanger

Per Eivind Kvammen Ungdomslederansvarlig 33 år, fra Sandnes.

Solveig Selle Rundberg Administrasjonsdronning, 24 år, fra Kåfjord.

Hejin Hjarvill Lamhauge Studentleder 32 år, fra Færøyene.

Mikael Iversen Art director (grafiker), 28 år, fra Danmark.

Bor: Med Vesna i Sandnes. Tidsfordriv: Bøker, fjellturer, fotball, film og ulveskinnsimport fra Makedonia.

Bor: På Ganddal i Sandnes. Tidsfordriv: Teens, dype bøker og delvis greske ord, langrenn når det er snø på vestlandet

Bor: Med Runa og 4 barn på Skjetten utenfor Lillestrøm. Tidsfordriv: Familie, oppussing/snekring og business.

Bor: Med Lauréne ved Skøyenåsen, Oslo. Tidsfordriv: Marathonløp, scuba diving, god kaffe og Stratego.

Linda Charlotte Frøyshov Regnskapsfører 27 år, fra Lillehammer.

Lars Tore Jørgensen Oslo Akershus/student 30 år, fra Larvik

Miriam Lund Jørgensen Oslo Akershus, 25 år, fra Sandnes.

Ida Alexandra Claussen Ettåring 19 år, fra Sortland.

Bor: Med Espen på Lutvann, Oslo. Tidsfordriv: Danse, lese og henge med venner.

Bor: Med Miriam på Rodeløkka, Oslo. Tidsfordriv: Trening, friluftsliv, menighet og bøker.

Bor: Med Lars Tore på Rodeløkka, Oslo. Tidsfordriv: Trening, henge med venner, lese og menighet.

Bor: I Sandvika. Tidsfordriv: Kung fu, musikk, bøker og brettspill.

Bor: Med Miriam og datter i Kolbotn utenfor Oslo. Tidsfordriv: Bleier, Pennyklubben og surfing på snø & vann

Ny Generasjon | #2 | 2008

15

d


bibelskolen

8

0

Bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft Over hele verden går det nå en bølge med nytt fokus på Guds nådes evangelium! Lærere som Joseph Prince, Steve McVey, Peter Youngren og mange andre har fått fram i lyset det evangeliet som Paulus fikk åpenbart fra himmelen. Paulus er radikal i sin betoning av at det ikke finnes noe annet evangelium! Bibelskolen Oslo Kristne Senter er den bibelskolen i Norge som fokuserer på denne undervisningen. Ta kontakt med oss for å få vite mer om Bibelskolen eller om Lederlinjen, vårt 2. år som har ledelses- og trosfordypning.

et år hos oss kan gjøre underverker

Bibelskolen Oslo Kristne Senter, Fetveien 1, 2007 Kjeller - Tlf 64 84 64 30 - Fax 64 84 64 39 - bibelskolen@oks.no - www. bibelskolenoks.no

16

Ny Generasjon | #2 | 2008


BIBELSKOLE

port Go rap

fra

Amalie og Chri (s

om er i NG Sandfa llet us)

Ny Generasjon i

Vadsø Nye ting skjer i landets nordligste fylke. I dag var det tidenes første samling på Vadsø ungdomsskole, med god stemning i auditoriet, film om hvordan starte avdeling, konkurranse og gode ord om Jesus. Resultatet var tre nye medlemmer, og et godt utgangspunkt for å starte avdeling. Imorgen blir det stand på Vadsø videregående med quiz, Jesus og bibler. Nå etter påske er det en intensiv skolebesøk-periode med Team Norge og Elisabeth fra NG Finnmark på skoler i hele fylket. Vi har hatt samlinger på Alta vgs, Sandfallet us, bønnemøte på Høyskolen i Finnmark avd Hammerfest, samling og en hel helg i Lakselv der en gutt og ei jente tok i mot Jesus! Halleluja! Videre skal vi til Karasjok vgs, og vårens høydepunkt; ungdomskonferansen i Karasjok siste helga i april, med ungdommer fra hele fylket. - Fantastisk å møte så mange ungdommer som elsker Jesus, sier Eiliv fra Team Norge etter å ha vært på hjul i Finnmark i tre uker. - Hit SKAL jeg bare tilbake, utbryter Karoline fra teamet.

BIBEL OG...

Pastor Max Yekee i Filadelfia Vadsø gleder seg over at det skjer noe på skolene i byen. - Dette er veldig viktig for oss. Vi trenger mer kontakt med ungdommene. Jeg er så takknemlig for Ny Generasjon.

Lakselv

> www.ansgarskolen.no

us – mer enn skole!

Ny Generasjon | #2 | 2008

17

d


Jesus Festival 08

Arrangør: Jesus Church www.jesusfestival.net

Musikk

Barnefestival

6.-10. august i Ekeberghallen, Oslo

JCY

Ungdomsfestival med Jesus Revolution Eivind Aadland Ann Rosita Vassbotn

Jesus Church lovsang Fra Partytime til Paradigm

Lisa Børud Kåre & Janne Skuland Elisabeth Tobiassen Hilde Sværen

Jesus Revolutions musikk og CD vokalister gjennom 10 år

Stephan & Anne Christiansen

David André Østby Harald Høidahl Line Høllesli “Evangelietoner” à la Stephan

Ron Luce

Dennis Rouse

Peter Halldorf

Ulf Ekman Øystein Gjerme

Talere

Ekstra: Daglig pastorseminar med festivalens talere Samtalemøte med Ulf Ekman og Peter Halldorf

European Youth Leader Seminar Ron Luce m.flere

Jesus Revolution feirer sitt 10-års jubileum!

VI TRENER DEG TIL Å LEVE OG LEDE SOM JESUS

SØK NÅ FOR HØSTEN 2008

Ett år. Det er verdt å sette av. Velg mellom et grunnleggende disippeltreningsår («bli en disippel») eller

BLI EN DISIPPEL

«ut i tjeneste», som vil utruste deg til videre tjeneste i Guds rike gjennom undervisning og mye praksis.

FILADELFIA BIBELSKOLE OSLO

18

Ny Generasjon | #2 | 2008

Mer informasjon finner du på fbo.no

UT I TJENESTE FILADELFIA BIBELSKOLE OSLO


På nett Ny Generasjon PODCAST Få alle Ny Generasjons videoer, brosjyrer og prekener direkte ned på din harddisk! (og har du iPod - kan du da ta dem med deg wherever). Fungerer på følgende måte: 1 Download iTunes(gratispå http://www.apple.com/itunes/download/) 2 Gå på ”iTunes shop” og søk på ”ny generasjon” 3 Trykk Subscribe! Voìla! Da laster iTunes nyeste podcast direkte ned til deg. (NB! søk på ”ny generation” og ”new generasjon” for at finne den svenske og engelske podcast... anbefales!) Ny Generasjon FACEBOOK Hold pulsen på hva som skjer med NG grupper over hele landet, og få kontakt med 500 andre on-fire Jesus elskende ungdommer. Fungerer på følgende måte: 1 Besøk www.facebook.com 2 Registrer deg som medlem 3 Søk på organisasjonen “Ny Generasjon” og meld deg på gruppa der Ny Generasjon SMOOTOWN NG i cybercity Smootown. Smootown er en by med mange kristne menigheter og organisasjoner, og en haug kristne innbyggere. Midt i byen finner du parken Ny Generasjon. Bygg et hus her du også. Fungerer på følgende måte: 1 Gå inn på www.nygenerasjon.no 2 Se etter smootown logoen øverst til høyre på siden 3 Registrer deg som medlem og link deg til din Ny Generasjonsavdeling Ny Generasjon YOUTUBE Seneste Ny Generasjons videoer i “easy to spread” formatet. Fungerer på følgende måte: • www.youtube.com/nygenerasjon Ny Generasjon HJEMMESIDE Nyheter i bøtter og spann, ressurser, materialer og så videre. • www.nygenerasjon.no

www.hoyskolen.org

Ny Generasjon | #2 | 2008

19

d


ole... Din sl..k hva skjedde der? Fortel

Det burde ikke være tilfelle at det har skjedd noe på din skole, og du ikke har fortalt om det. Skriv til post@nygenerasjon.no med emne: Skolenytt

Konsert

på Lier vgs. (av Christoffer Pettersen) Det kom mange folk da Ny Generasjon på Lier videregående arrangerte konsert i storefri tirsdag 11. mars. To spreke karer sang og spilte gitar, og folk strømmet til da de hørte den nydelige musikken og gratis boller ble delt ut. Det var meg selv (ChrisP)og Robby som stod for det musikalske. Vi hadde med oss fullt anlegg så musikken skulle høres langt, og folk skulle bli nysgjerrige.

Bananspisekonkurransen ble også en stor suksess. Vi måtte til og med ha konkurransen to ganger, for folk syntes den var så morsom. Konkurransen gikk ut på å spise en banan med to bananer i hånda, en banan på en m m ra D on sj hodet, mens du står som en banan. Utrolig på Ny Genera (av Robert Øverby) morsomt å se på! Gjengen på Drammen dro i gang påskesamling med konkurranse og quiz som van- Helt til slutt sa Patrick, lederen av skolelaget, noen velvalgte ord om Jesus. Han forlig. Stemningen var påskeaktid god. talte om at Jesus. Han fortalte om at Jesus I Ole Andres fravær pga. Amandus’ prisut- døde for alle menneskene på hele jorda, at deling var det Aleksander Smith, Jens Pet- Han ikke gjør forskjell på folk. Og at Han ter og Endre Kristiansen som la til rette for bare er en bønn unna. Helt konge! samlingen på skolen. Flere fra avdelingen møtte også opp samt et knippe av skolens elever. Rundt 20 elever til sammen var vitne til en tradisjonell bamsemumskonkurranse skolen over alle skoler! etterfulgt av en eminent påskequiz.

Påskestemning

Sveio us,

Etter dette fortalte ungdomsleder i Filadelfia Drammen, Audun Langgaard, om kjernen i påskebudskapet. - Kristendom handler ikke om hva vi som mennesker skal leve opp til og få til. Men det handler om det Jesus har gjort for oss på korset. Folk fulgte godt med og fikk noe mer å tenke på i påsken. Noe godt og enkelt, og avgjørende for evigheten.

20

Ny Generasjon | #2 | 2008

(av Anita Stokka)

På mandag var det party på Sveio ungdomsskole! Kjellaug og Kirsten tok han helt ut! Det kom ca. 100 stk og til å være en skole med 120 elever så er ikke det dårlig! Det var kindereggkonkurranse der det gjaldt å samarbeide to og to og bygge en kindereggting med bare en arm hver. Funka kjempe! Harald, Mette og jeg hadde drama som handler om å tørre å prøve Gud, å prøve noe nytt... Mette sang, og så blei det delt ut bibler. All right!

Nygenerasjonsavdelinga på Nordkjosbotn vgs! (av Rannveig Braathen)

Vi er tre stykker i Ny Generasjonsavdelinga på Nordkjosbotn skole. Det er meg (Rannveig), Torgunn og Yngve. Vi møtes hver uke for å be sammen. I tillegg bruker vi noen ganger å ha åpne møter hvor flere kommer. På de åpne møtene har vi vitnesbyrd, sang/konsert og konkurranser. Det kan være litt skummelt å stå foran klassekameratene sine og fortelle om det man tror på. Men det er alltid fint med utfordringer ikke sant! Torgunn delte vitnesbyrd for første gang på sist møte. Hun fortalte frimodig om at hun var en kristen. Var kjempebra det hun sa! Jeg sang og hadde talen på sist møte. Jeg må ærlig innrømme at jeg var ganske nervøs. Jeg hadde mest lyst til å avlyse hele greia. Men som vi bruker å minne hverandre på ”vi må ikke gi oss selv om det er utfordrende”. Det kan være skummelt å snakke om at man er kristen, men vi må ikke la være av den grunn. Planene videre fremover er å fortsette å be for skolen. Ha flere åpne møter, hvor folk kan komme og høre på. Men ikke minst er det viktig og snakke med folk utenom møtene, og ha forventninger til det Gud kan gjøre.

NG magasin 2008-2  
NG magasin 2008-2  

Guds rikes økonomi

Advertisement