Page 1

PARTNER


Kjære venn! I disse dager når evangeliet ut til langt flere unge enn du kanskje tror! Ny Generasjon består av et par tusen ungdommer som både drømmer om og jobber for å gjøre Jesus kjent på sine skoler: de ber, arrangerer outreach og deler ut titusener av bibler! Samtidig med at kristendommen stadig får mindre plass på timeplanen, ser vi at det startes det flere og flere kristne grupper som tar ansvar for nettopp dette: å gjøre Jesus kjent for sine skolekamerater! For å gjøre en lang historie kort: Høsten er stor og arbeidet går fremover – men drømmen om å spre arbeidet ut på enda flere av landets skoler og få fotfeste i nye regioner krever økte ressurser. Derfor vil vi gjerne invitere deg til å være med på dette eventyret. Din støtte til Ny Generasjon vil gå direkte til å starte opp nye skolegrupper, dele ut bibler på skolene og til å bringe visjonen til nye nasjoner. Hjertelig velkommen som partner i Ny Generasjon!

Les mer om HVORDAN du støtter...

grupper Ny Generasjon handler om at kristne ungdommer med ulik menighetstilhørighet kommer sammen på sin skole for å ha bønnemøter og utadrettede arrangementer. På denne måten vil ungdommer som vanligvis ikke setter sine føtter i en kirke, komme i kontakt med aktive kristne og høre budskapet om Jesus. Mange kirker erfarer at ungdommer som har vært på kristne skolemøter, etterpå dukker opp i kirken.

12%

av norske skoler har en kristen skolegruppe (enten NG eller Laget)

Ny Generasjon har idag: Rundt 80 registrerte grupper og 1.800 medlemmer.

Hver skole trenger en kristen g ruppe!


www.nygen erasjo

n.no

www.nygenerasjon.no

Det nye testamente m/vitnesbyrd og evangelie presentasjon

.no

enerasjon

www.nyg

bibler

nasjoner

Hvert år deles det ut tusenvis av bibler på skoler rundt om i landet. Ny Generasjon-kontoret designer og trykker biblene (NT med vitnesbyrd og evangeliepresentasjon), som Ny Generasjon-gruppene så bestiller for å dele ut til sine venner, klasser eller til hele skolen. Din pengestøtte til Ny Generasjon holder bibelprisene for gruppene nede. Når Guds Ord blir tilgjengelig, blir folks liv forvandlet.

Siden Ny Generasjon startet i Norge i 1996 har også andre nasjoner ønsket å starte Ny Generasjon. Idag fins det i alt 15.000 aktive medlemmer og 1.100 aktive grupper i 17 ulike nasjoner (ni er veletablerte, fire er i oppstartsfasen og fire har grupper, men ingen hovedkontor). Det krever tid og penger å starte et nytt arbeid, men når et nasjonalt arbeid er veletablert er det økonomisk selvdrevet.

70.000

bibler er blitt delt ut på Norges skoler siden 2005

Ny Generasjon har idag: Nettopp trykt opp 10.000 nye bibler.

Alle tvrenger en bibel!

17

nasjoner enten har, eller holder på å starte Ny Generasjon

Ny Generasjon er idag: Aktiv i 17 nasjoner.

Etablering i nye nasjoner!

Alle tall er fra 2011

n.no

rasjo

gene w.ny

ww


RESPONSSKJEMA Bli med som støttepartner eller partnermenighet, og motta løpende nyhetsoppdateringer fra arbeidet som skjer på skolene.

FYLL UT SKJEMA HER www.nygenerasjon.no/du-ng/stott-ng/

eller HER

Ny Generasjon Partner  

Grupper, Bibler, Nasjoner

Ny Generasjon Partner  

Grupper, Bibler, Nasjoner

Advertisement