Page 1


Språket er hverdagslig og forståelig og hjelper meg å dele Bibelens tekster uten filter, på en måte som treffer blink. Ny Generasjon-bibelen har gitt meg en følelse av å lese Bibelen på nytt! David Hasseløy Forkynner og med i lederteamet i Intro Drammen.

NG Quest på NTNU hadde et samarbeid med lokale menigheter i Trondheim og delte ut bibler til rundt 5000 studenter i forbindelse med semesterstart!

----------------

PRISER ----------------

NG-GRUPPER & PARTNERMENIGHETER: over 50 stk over 10 stk 1-9 stk

35 kr 45 kr 55 kr

ANDRE: over 50 stk over 10 stk 1-9 stk

50 kr 60 kr 70 kr

PS: Alle registrerte NG-grupper får 50% av kjøpesummen dekket av Ny Generasjon gjennom FRIFOND.

BESTILLING Sara Louise fra Haugesund gav bibler til to medelever som aldri hadde vært på et kristent møte, før de kom på hennes Ny Generasjon andakt.

Send en e-post til shop@nygenerasjon.no og oppgi antall Bibler, samt navn, adresse og skole/NG-gruppe.

FRIFOND

Søk om 50% støtte til Biblene på e-post til: post@nygenerasjon.no www.nygenerasjon.no/ressurser/sok-ng-om-penger/

Bibelflyer  

Sjekk ut priser og bestillingsmuligheter for de kule NG-Biblene

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you