Page 1

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ е най-голямата платформа на младежки организации в България, обединяваща 50 неправителствени организации и представляваща над 110 000 млади хора, пълноправен член на Европейски младежки форум (European Youth Forum).


Търсим нов главен секретар, който да се включи във всички работни процеси на организацията, функционираща и развиваща се в един от най-динамичните и творчески сектори в страната – младежкия сектор. Основните предизвикателства на работата са свързани с осъществяване и поддържане на активна комуникация с всички заинтересовани страни, координация и изпълнение на дейности по различни проекти, изготвяне и публично отстояване на младежки политики на регионално, национално и европейско ниво. Позицията е заплатена, на граждански договор с гъвкаво работно време, локализирана в гр. София.


Основни отговорности Администриране: подготвя, води и съхранява информация и документация по дейностите на НМФ, както и осигурява административното обезпечаване на инициативите на организацията;

Кореспонденция: води кореспонденция с държавни институции, частни организации и други заинтересовани лица, както и осъществява ефективен вътрешен диалог между организациите-членове на НМФ и органите на управление на организацията.

Представителност: представлява организацията пред трети лица държавни, общински, обществени и частни организации, съгласно дадените му пълномощия от Председателя на УС.


Ползите си заслужават • • • • • • •

Заплатено работно място по граждански договор с гъвкаво работно време; Динамична работна среда за личностно и професионално развитие на млад човек; Работа с мотивирани млади хора, развиващи се в различни сектори на младежката работа и политики; Възможност за пряко участие в реализирането на младежки политики в България; Работа с представители на различни младежки НПО-та от национални, европейски и световни организации; Възможност за създаване на международна мрежа от контакти с активни млади хора; Безплатно участие в събития на НМФ – конференции, обучения, програми, и др.


Профил на кандидата: Ценности: споделяне на ценностите на Национален Младежки Форум, а именно - свобода, равенство, толерантност, солидарност, справедливост, прозрачност и представителност;

Образование: завършено средно образование и владеене на Английски език – минимум ниво B2;

Организационни умения: умения за планиране и управление на дейности с различни приоритети и срокове за изпълнение; ефективен мониторинг; ефективно управление на времето и анжираността;

Социални умения: комуникационна умения и култура (устна и писмена, на роден и чужд език); мобилност и адаптация към различни култури и стилове на общуване; контактуване с млади хора;

Опит в младежката работата: административно-управленски роли в младежки неправителствени организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.


Процес по кандидатстване: 1.

Изпрати своето CV и мотивационно писмо на имейл адрес secretariat@nmf.bg до края на деня на 31 Януари (сряда) 2018 година.

2.

След предварителна селекция на база получените документи, ще ти изпратим имейл до 5 Февруари (понеделник) 2018 година с отговор дали продължаваш напред в процеса и информация за следващите стъпки.

3.

В случай, че си част от подбраните кандидати по документи, ще проведем кратко интервю в офиса ни на улица Христо Белчев 3, град София (физическото присъствие е задължително).

УСПЕХ!!! При въпроси пиши на secretariat@nmf.bg

Обява за главен секретар  

Търсим нов главен секретар, който да се включи във всички работни процеси на организацията, функционираща и развиваща се в един от най-динам...

Обява за главен секретар  

Търсим нов главен секретар, който да се включи във всички работни процеси на организацията, функционираща и развиваща се в един от най-динам...

Advertisement