Page 1

Poznań 20.09.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23.09.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek

100, Poznań. 61-773. NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Jerzy Majewski. Bohaterów Westerplatte 3/42, Bydgoszcz. 85-827. NIP: XXX-XX-XX-XXX

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Za wykonanie następującego dzieła: Tłumaczenie pisemne POL -> ENG, ilość słów 81 802. Nauka wystawiania dokumentów księgowych

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2045,05 EUR 2. Kwota uzysku: 1022,53 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1022,53 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 184,06 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 1860,99 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt euro 99/100)

rachunek do umowy o dzielo  

niezbyt mi to wyszlo, dla mnie najtrudniejsze zadanie