Page 1

Poznań

Sprzedawca

Jerzy Majewski Bohaterów Westerplatte 3/42 85-827 Bydgoszcz

dnia

20.09.2012

miejscowość

symbol

FAKTURA VAT Nr zamówienie

Przelew NIP

sposób zapłaty

Bank

środek transportu

20.09.2012

30.09.2012

Dzień, miesiąc, rok

termin zapłaty

dokonania sprzedaży (zaliczki)

(1)

Nr konta Nabywca

mLingua Sp. z o.o. Nazwa firmy lub imię i nazwisko

Stary Rynek 100 Poznań 61-773

778-14-35-103 NIP

Adres

Nazwa towaru lub usługi

Lp.

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo (3) podstawa prawna

Tłumaczenie dokumentów, liczba znaków ze spacjami 576 876

Słownie złotych:

Uwagi:

Dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 18/100

(4)

Nauka wystawiania dokumentów księgowych (1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży (2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarcze (3) wypełnia się w przypadku, gdy do towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku (4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Symb. j.m.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku zł, gr

szt. 321

24,53

Wartość towaru (usługi) bez podatku stawka zł, gr

7874,13

Podatek

Wartość towaru (usługi) z podatkiem

kwota zł, gr

%

23

(2)

1811,05

zł, gr

9685,18


faktura vat  

niezbyt mi to wyszlo, dla mnie najtrudniejsze zadanie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you