Page 1

+ SOMMARSIDOR

TORSDAG 7 JUNI 2018 - Nummer 23 - 3 €

Sarvsalö, Tallholmsvägen 128 Sommarvilla ca 100 m² på populära Sarvsalö. Elvärme. Strandtomt 1,4093 ha. Ekonomibyggnad, garagebyggnad m. garage o biltak, lusthus. Möjlighet att köpa tilläggsmark Bp. 230.000,-

Lovisa, Terassgatan 4 På Kvarnåsen belägen fastighet, med karaktär av radhus, omf. 5r,k,b,badr,hjk,wc,balkong, i två plan, ca. 140 m². Sep. varmt garage för 2 bilar. Vacker utsikt mot Lovisaviken. Bp. 285.000,-.

Lovisa, Lindholmen Hemtrevlig sommarstuga omf. stuga,brasrum,tamb ca. 28 m², därtill takförsedd terass. Sep. bastubyggnad. Stadens arr.tomt ca. 2000 m². Bp. 68.000,-.

Lovisa, Strömfors, Tammijärvi Timmerstuga omf. stuga, kök, sovrum, bastu, tvättr och terass, ca 40/30 m². Stugan utrustad med solpaneler. På holmen finns el, möjligt att ansluta fastigheten till elnätet. Kort båtväg från fastlandet. Bp. 125.000,-.

Pernå, Gislarbölevägen 109 Större eh-hus omf. 4r,k,brasrum, bastu, garage ca 175/150 m² vid Pernåvikens strand. Tomt 5450 m². Garage + förråd. Bp. 185.000,-

Lovisa, Pernå Fritidstomt ca 8000 m² med kommunalteknik och två byggnader. Bp. 279.000,-

MERA OM DESSA OCH VÅRA ANDRA OBJEKT PÅ

www.iukvoy.fi

Lovisa, Abborfors, Marknadbacksvägen 436 Gammalt skärgårdshemman omf. ett bost.hus byggt 1926 i två våningar, 4r, k, wc/dusch, tambur och veranda ca 95 m². Elvärme, dessutom vacker kakelugn samt vedspis. På gården dessutom bastu, ladugård, boda och i stranden båtskjul. Landområde ca. 4,1 ha och eget vattenområde ca 27,2 ha. Egen strand mot öster. Bp. 215.000,-.

3 euro

Lovisa, Othbackavägen 3 Parhuslägenhet 2 h, k, s 63,0 m² i gott skick i ett välskött 4 läg. parhusbolag. Bp. 97.500,-

KENNETH HANSSON AFM: 0400 494 098 TONI MANKONEN AFM: 0400 494 097

HAR DU TÄNKT SÄLJA, KÖPA ELLER BYTA?

Bygdens äldsta och mest kompetenta fastighetsmäklare står till Din tjänst - med 33 års erfarenhet. 33

www.iukvoy.fi

*6430059560004*

Alexandersgatan 4, LOVISA • % (019) 533 432 • iukv@iukvoy.fi

LKV AFM 33


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

2

LEDARE

KOLUMN Johnny Hurmerinta

Kim Wahlroos - Chefredaktör för Nya Östis

Bankernas betjäning

D

Leve boken!

D

en så kallade utvecklingen går i vågor eller så är den ett resultat av kontraster. Ungdomen opponerar sej, nästan som en utvecklingssjälvklarhet, mot det som är hemvant och inkört, mot de vuxnas värld. Det naturliga ifrågasättandet skapar utveckling. Kontraster skapar upplevelser, får oss att ompröva, att tänka på nytt, också från oväntade perspektiv. Det var visst Thoreau som sa att ålderdomen inte har just något att lära ungdomen. Det som kallas för erfarenhet är endast summan av livsmisslyckanden. Menade alltså Thoreau. Erfarenheten sätter käppar i utvecklingshjulen. Erfarenhet är stagnation. Nåja, kanske i en viss mån. Vi kan ren skönja en viss opposition, inte minst bland ungdomar, mot den snabba, kanske alltför snabba, digitala utvecklingen. De digitalfrälsta, datorfreakarna, kanar in i medelåldern. De som i vild digitalutvecklingsoptimism orerade om att papprets tid är förbi måste börja tänka om. Oppositionen kommer. Som den alltid kommit. När Nya Östis grundades

för över tre år sen bad jag en begåvad gymnasist att kolla vad ungdomen i Lovisa Gymnasium anser om en ny papperstidning. De äldre förståsigpåarna, experterna, satte ju tummen ner för ett nytt papperstidningsprojekt. Digitalt ska det vara. Papprets tid är förbi. Amen och basta! Till min stora förvåning var resultaten från denna minigallup bland ungdomar delvis den motsatta. Pappret kommer tillbaka, menade de. Om några år är det inte mera ”fint”, modernt och mondänt att sitta i en buss eller på andra offentliga ställen och pilla på en dator eller smarttelefon. Det är helt enkelt antiintellektuellt, en signal för stagnation och enkelriktning, ett tecken på nedsatt hjärnverksamhet. Men att sitta t.ex. i en buss och läsa en tjock bok kommer att uppfattas, och uppfattas ren, som något intellektuellt. Bokläsaren signalerar att hen är en tänkande varelse, en som har andra och djupare andliga dimensioner, en kännande mänska med utvecklad hjärnkapacitet. Det kommer att bli intellektuellt och ”fint” att läsa böcker. Om en yngling vill göra intryck på det motsatta könet lönar

Grundad den 28 april 2015 Utgivare: Understödsföreningen för Nya Östis

det sej inte att stoltsera med en smarttelefon och andra sofistikerade digitala manicker. Den som gör det är ohjälpligt föråldrad, en stofil som lever i det förflutna. Alltså om några, låt oss säja, tio år. Men den som läser böcker kommer att bli högt uppskattad för sin intellektuella framtoning, sitt andliga djup, sin hjärnkapacitet och sin vidsynthet. Bokläsaren kommer att röna stor uppskattning inte minst bland det motsatta könet. Bokhyllan kommer igen att bli hemmets främsta statusmöbel. Det digitala bråtet förpassas till källaren. Oppositionen mot det överdrivet digitala lurar bakom närmaste framtidsknut. Boken och papperstidningen går mot en ljus framtid. Förr sades det att den som satsar på det digitala satsar på framtiden. Kosta vad det kosta vill. Miljoner och åter miljoner plöjdes ner i olika sofistikerade digitaliseringsprojekt. I blind framtidstro. Möjligen gick de digitalfrälsta på en gigantisk blåsning. Boken har levt och mått bra i över tvåtusen år. Digtitaliseringen har härjat i några tiotal år. Leve boken!

Redaktion Chefredaktör Kim Wahlroos redaktion@nyaostis.fi tfn 0500 919 467

Camilla Stjernvall tfn 050 371 7213

Redaktionschef Carita Liljendahl tfn 040 744 9557

Marianne Palmgren tfn 044 231 1877

Redaktörer/ medhjälpare redaktion@nyaostis.fi Gerd Mattsson-Turku tfn 0500 718 256

Hanna Stringer tfn 0400 470817

Inge Ekholm Yngve Blomfelt Mikael Rögård Passa på redaktion@nya0stis.fi 0400 411 061 Vardagar kl. 9–15

et har diskuterats en hel del om bankernas service. Eller kanske mera om den service man inte får där längre. Kritiken mot bankerna vad beträffar öppethållning, personlig betjäning eller att kunna lyfta kontanter över disk mm. har varit mer eller mindre negativt betonad såväl i tidningarnas allmänna spalter som på sociala medier. Någon bank har ännu nån slags kundbetjäning kvar för den lilla privatpersonen, men allt flera tycks vilja betjäna endast stora företag via dataförbindelser. På grund av detta blir nog en hel del människor mer eller mindre smått handikappade. Det finns många äldre personer som har och behärskar datorer riktigt hyfsat. Men en stor del av de ålderstigna har redan fullt jobb att lära sig använda de allt färre bankautomaterna eller en mobiltelefon och vågar knappt tänka sig att behöva använda en dator. Den äldre generationen som har gjutit grunden för vårt välfärdssamhälle, som man nog kan kalla det ännu trots de enorma nedskärningarna på alla fronter, blir mest lidande. Troligtvis gör bankerna det som måste göras. Det oundvikliga när vi lever i dagens datasamhälle. Men gör de det kanske tio, femton år för tidigt? De som drabbas hårdast är den generation som var med och bygga upp den lokala bankverksamheten. Det fanns flera starka banker såväl i östra Nyland som i övriga landet. Många årtionden klarade de sig bra tills casinospelandet blev för dominerande. Finansbubblan började läcka och bankkrisen var ett faktum. Då stod de flesta banker i hela landet inför ett brutalt slut. Staten betalade miljarder i bankstöd som aldrig behövde återbetalas. Samma tider gick många privatföretagare i konkurs på grund av skyhöga bankräntor. De konkursdrabbade företagarna fick lära sig att leva med minimal ekonomi i sådär femton till tjugo år, för största delen av eventuella senare inkomster gick till utmätning. Konkurrensen är hård även på bankfronten och säkerligen har ingen bank det lätt i dagsläget heller. Plusresultat fodras av alla och så skall det nog vara. Men man kan fråga sig, hur stor vinst skall en bank göra och vad borde den ha för skyldigheter gentemot småkunderna för att inget nämna om moral? Vi får hoppas att det i år åtminstone meddelas i tid, om någon bank har tänkt hålla semesterstängt. Så var fallet inte i fjol på vissa håll. Det har också kastats fram förslag om att det borde bildas nya lokala banker som kunden skulle ha en möjlighet att få betjäning i som tack för de årligen stigande serviceavgifterna. Vem vet? Vi får hoppas att undrens tid inte ännu är förbi! Många tvivlade på en helt fristående svenskspråkig lokaltidning också! Hur som helst så önskas alla en trevlig sommar!

Annonsförsäljning annons@nyaostis.fi Annette Blomqvist tfn 040 1479 945 Vardagar kl. 9–17

Prenumerationer prenumeration@nyaostis.fi Lia Oberth tfn 0400 411 061 Vardagar kl. 9–15

Lösnummer Lovisa K-Market Seppäläntie (Fredsby), K-Supermarket, R-kiosken, Shell, S-Market

Grafisk design & illustration: Aras Jarjis 045 602 3221

Ring numret 0400 411 061 eller mejla till adressen prenumeration@nyaostis.fi ifall du blev utan tidning.

Pyttis K-Market Siltis (Broby)

Prenumerationspris 130 euro/12 mån. fortlöpande 68 euro/6 mån. fortlöpande. Porto till utlandet tillkommer

Tryckeri: Kaakon Viestintä Oy, Kouvola.


% (019) 532 003

tili.tupa@sulo.fi tilitupafriman.fi Östra Tullgatan 1

TORSDAG 7 JUNI 2018 - Nummer 23

Det traditionella fotografiet med studenterna taget vid Tranbrunnen. Foto: Camilla Stjernvall

Vädret gynnade skolavslutningarna och studentdimissionen. I Lovisa Gymnasium fick 45 studerande vita mössan.

LOVISA Gymnasiets rektor Anders Nordström talade bland annat om digitaliseringen av studentskrivningarna. Staten vill också fort få de unga ut i arbetslivet, men enligt Nordström ska alla ta den tid de behöver för att hitta det de vill syssla med i framtiden. Lovisanejdens högstadium firade på två olika platser på grund av att ett tillräckligt stort gemensamt utrymme nu saknas. Lokalt - sidan 10

L O K A LT

Många sommarnöjen är gratis

K U LT U R

I dag bjuder Nya Östis på tio sommarsidor. Vi berättar bland annat om vad som finns att uppleva i Lovisanejden och i Kymmenedalen. Man behöver inte åka långt bort för att få upplevelser, och många av dem är gratis. Att bara ligga i gräset och titta upp mot himlen är också ett alternativ. Konstverket på bilden finns på Taidepiha som är en av de Öppna Trädgårdarna i Lovisa. Sidorna 15–24

Sarah Hollmén gillar att laga mat.

Matskola på Hemborg Det är kiva i matskolan intygar alla barn, som nu just kockar på Hemborg i Hindersby. Det är Östnylands 4H, som ordnar den här skolan. Huvudansvaret har verksamhetsledaren Anna Liljeström. Matskolan pågår från måndag till torsdag och man får lära sig att tillreda frukost, lunch, mellanmål och att baka. Sickan Nybondas lär ut konsten att koka bondost. Den skall sedan serveras på torsdagens familjemiddag, som är avslutning på Matskolan. Sidan 28

NYHETER

Sommarblommorna ska ut LOVISA Lovisa stads park-

avdelning börjar plantera ut sommarblommorna den här veckan. Vid Skeppsbron är blomlådorna utbytta till vackra brunbetsade trätunnor som planteras med gula och blåa blommor. Sidan 14

NYHETER MÖRSKOM Det är sex-

ton år sedan kyrkan och klocktornet i Mörskom målades förra gången. Nu ska kyrkans fasad renoveras och målas. Sidan 6


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

4

PERNÅ En häftig brand för-

störde ett betydande markområde på Ryssholmen nära Härpe, Sarfsalö, på natten mellan den 3 och 4 juni. Larmet gjordes från Tirmosidan. En vaksam person som tittade ut genom sitt fönster såg lågorna slå över trädtopparna på Ryssholmen. Larmet gick kl. 1.48, ungefär en halvtimme senare var Pellinge FBK på plats, snart också Isnäs FBK och två enheter från räddningsverket i Lovisa. Kring fyrtio män jobbade hela morgonnatten. Pellinge FBK:s snabba utryckning och raska tag bidrog till att man fick branden, som såg ut att kunna utvecklas till en katastrof, under kontroll. Först koncentrerade brandmanskapet sig på att rädda hus, och lyckades till hundra procent. Inget hus skadades, trots att elden var mycket nära, som närmast en knapp meter från en vägg. På Ryssholmen finns nio hushåll, alla med flera än en byggnad. Det var besvärligt och tidskrävande att släcka den eld som rasade i träden och i den kruttorra markvegetationen. Öborna Markus Magnusson och Tommy Nordström höll på hela dagen och långt in på

Snabb utryckning räddade Ryssholmen

Snabbt ingripande av fyra brandkårsenheter och obegränsad tillgång på vatten begränsade skadorna vid branden på Ryssholmen. Pellinge FBK var först på plats.

kvällen med att bekämpa eldhärdar som blossade upp på olika ställen. Hela sex olika brandhärdar fick de tampas med. Pellinge FBK for iväg när de ansåg att läget var under kontroll, men lämnade kvar en

del släckningsutrustning som Magnusson och Nordström flitigt använde hela dagen. Alla hus står lyckligtvis kvar, oskadda. Naturen repar sig någorlunda med tiden, undantaget de områden där ber-

get blev så hett att det sprack. Just nu är ett stort område alldeles naket berg, omgivet av sotsvart mark med kolsvarta träd. Brandlukten är stark och känns på långt håll. Hur elden hade kommit lös

vet man inte med säkerhet. Undersökningarna fortsätter, också om brandmanskapet på plats tyckte kunna sig se var eldsvådan hade fått sin början. – NÖ

Takformen ändrades för nya Högis Text: Yngve Blomfelt

LOVISA Den nya högstadie-

byggnaden i Lovisa ska byggas med valmat tak. Det beslöt tekniska nämnden på sitt senaste möte. – Också det första alternativet var delvis valmat, men nu blir det en mera traditionell version som kommer att bli enklare att underhålla, säger lokalchef Antti Kinnunen och påpekar att ändringen inte inverkar på kostnaderna. Nämnden godkände planerna för lättrafikleden längs Kullbyvägen och en del av Gamla Viborgsvägen i Forsby och förslaget att två alternativ till delgeneralplan för Valkom med närområden ställs ut till påseende. Förslagen till delgeneralplan presenterades i senaste nummer av tidningen. Däremot beslöt nämnden bordlägga gatuplanerna för Bella-området för en beräkning av kostnaderna.

Den nya högstadiebyggnaden får nu ett traditionellt valmat tak.

Nämnden valde också leverantör för de baracker som ska ersätta Harjurinteen koulus nya del nästa läsår, men be-

slutet blir offentligt först när det vinner laga kraft. Detsamma gäller entreprenörerna för lättrafikleden i Forsby och för

förbättringen av Strandvägens norra del. På nämndens möte i går kväll valdes leverantör för de

baracker som ska ersätta skolcentrets gamla del.


Sidan

Våt höst blev torr försommar Text & foto: Thomas Antas

LAPPTRÄSK Maj månad var

exceptionellt varm och torr. Juni har börjat i samma tecken. Det är mycket torrt i naturen. Skalan håller i stora delar av landet på att ta slut för det skogsbrandsindex som Meteorologiska institutet räknar ut. I maj slog vi nya rekord i antal dagar med högsommarvärme. Temperaturen klev under många dagar nära 30-gradersstrecket. Regnen har på många håll uteblivit helt. Det varma och torra vädret har satt sina spår i naturen. Det är inte enbart i naturen det är torrt. Många har i år lagt märke till att bråddskjutningen på åkrarna är ovanligt ojämn. Jordbrukare Henrik Johansson från Hindersby, Lappträsk, förklarar vad det beror på. – De ojämna bråddarna beror dels på att många skiften trampades illa under förra höstens blöta skördeförhållanden med bland annat spårbildning som följd, dels på den torka som har varit rådande under våren. Situationen förvärras på många ställen av att utsädet från i fjol är svagt. Henrik odlar tillsammans med sin fru Margareta Bergheim-Johansson spannmål, oljeväxter, ärter och bönor på olika håll i Lovisanejden. – Vi har rätt spridda odling-

Henrik Johansson söker fukt, men hittar ingen. Om det inte kommer regn riktigt snart, kommer spannmålstorken i bakgrunden lätt undan i höst.

ar och situationen är likadan överallt. En del skiften har fått riktigt lite regn efter sådden, men på många skiften har det inte regnat alls. Mullrika jordarter har grott hyfsat, men på styvare jordar ser det ställvis riktigt illa ut.

Kvinna försvann i Gislom LOVISA Den sjuttioåriga kvin-

na som på måndagen försvann från sitt hem vid Trollbackavägen i Gislom hade ännu inte påträffats vid 15-tiden på onsdagseftermiddagen, uppger man på Östra Nylands polisinrättning. Den försvunna Vivica Bruce-Andersson är ca 167 cm lång och senast hon sågs var hon klädd i en blå fleecejacka, blå skjorta och svarta byxor. Det är närmast i terrängen nära hemmet som polisen har letat efter kvinnan, men sökområdet utvidgades på onsdagen. På tisdagskvällen deltog en helikopter från Gränsbevakningen i efterspaningarna med en värmekamera. Polisen gick på tisdagseftermiddagen ut med en efterlysning på sociala medier, men

Vivica Bruce-Andersson.

ännu i går hade inga egentliga ledtrådar inkommit om var kvinnan kunde befinna sig. Eventuella observationer bör meddelas per telefon till 112. – NÖ

Alla växter lider av torka. Höstspannmål klarar i regel torra försomrar relativt bra. Höstspannmålsarealen är dock mindre än normalt på grund av att skörden blev så sen i fjol, att det inte gick att så höstgrödor. Höstsäden lider i

år också av torka med svag bestockning och alltför tidig axgång som följd. – Man kan inte säga att någon gröda skulle ha klarat sig bättre än en annan. Ärter och bönor sådde vi tidigt och de kom bra upp, men de stampar

5

på stället, liksom rapsen. Utan regn torkar det mesta snart bort. Fjolåret var ett besvärligt år med extremt sen skörd och ihållande regn. Nu är förhållandena de motsatta. Om torkan håller i sig en tid ännu, tär det rejält på skördarna. Det betyder mindre intäkter. Redan nu bedömer man att en femtedel av normal skörd har gått förlorad i Lovisanejden. Situationen är speciellt besvärlig för husdjursproducenter, som är beroende av stråfoder för sin produktion. – På ett skifte, där jag vanligtvis brukar få cirka 120 balar, kom det i år endast 70 i första skörden, belyser Crista Hällfors, mjölkproducent i Harsböle, Lappträsk, situationen. – Det finns ingen egentlig marknad för stråfoder. Man kan inte ringa till en centralaffär och beställa ensilage, liksom man kan göra med andra foder och spannmål. Det gör situationen svår att lösa. Hon påpekar, att det finns ett visst utbud av skyddszonsvallar och andra gräsbevuxna arealer, som spannmålsodlare vill få skördade, även om de inte odlas för skörd i egentlig mening. De kan ge ett visst tillskott. – Många vill hjälpa och det är man ju tacksam för, konstaterar Crista, men några dagar med rejält regn skulle ändå vara den bästa hjälpen.

Hundar ska hållas kopplade Djuren har nu som bäst sin fortplantningsperiod. Däggdjuren har små ungar att sköta om. Skogshönsfåglarnas ungkullar lämnar sina bon senast runt midsommartiden och följer därefter hönan. Särskilt utsatta för faror är ungarna till fåglar som häckar på marken och däggdjurens ungar. En katt eller hund som springer omkring fritt ute i naturen kan orsaka stor förödelse. På ett ögonblick kan ett fågelrede eller ungkull ödeläggas. Hundarnas ovillkorliga fasthållningstid började redan mars och pågår ända fram till den 20 augusti. Enligt lag ska hunden vara kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas. Då en okopplad hund rastas ska den var inom räckhåll och fullständigt under förarens kontroll. Utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd får en hund aldrig vara okopplad på annans mark.

Alla hundar äldre än fem månader ska vara kopplade fram till den 20 augusti. Foto: pixabay.com

Bestämmelserna i lagen gäller för alla sorters hundraser. Undantagna från förbudet är hundar med myndighetsuppdrag, hund yngre än fem månader eller till exempel då apporterande hund används

vid jakt på ringduva. Hunden får med tillstånd av områdets innehavare vistas på gårdsplan eller trädgård eller omgärdat område som är reserverat för hundar. – GMT/NÖ


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

6

Mörskom kyrka målas i färger från förr Text & foto: Marianne Palmgren

Kyrkans fasad renoveras och målas. Arbetet beräknas vara klart till midsommaren.

MÖRSKOM Det är sexton år

sedan kyrkan och klocktornet i Mörskom målades förra gången. Taket har målats senast år 2006. – Nu är väggarna tvättade och skrapade. Några stockar på fasaden är ruttna och ska bytas ut, men i övrigt utförs inga renoveringsarbeten i kyrkan. Förättningar kan utföras som normalt, säger t.f. kyrkoherde Markku Päiviö. Traditioner följs Kyrkans nya utseende har beslutats i samarbete med Museiverket. Sockeln målas i mörkgrått med lätt nyans av blått. Panelen målas i en ljus färg, men inte klarvit såsom den har varit. Kyrkans hörnknutar målas i en gröngrå nyans. Fönster och dörrar målas gröna. Taket blir grått. – Färgerna är traditionsenliga. Kyrkan kommer alltså att gå i samma färgskala såsom den har sett ut en gång. Att skapa färgnyanserna har varit spännande och utmanande, och vi är nöjda med slutresul-

Kyrkan kommer att bli ljus, men inte klarvit.

tatet. Nu återstår det att se hur till exempel solens reflektion påverkar helheten. Jobbet utförs av Maalausliike K. Tynkkynen Oy från Orimattila. Kostnaden för arbetet uppgår till cirka 240 000 euro. – Vi får finansiellt stöd av

kyrkostyrelsen. Sommarverksamhet Markku Päiviö tipsar att den 11 juni kommer församlingen att göra en utflykt tillsammans med kommunen till Ideapark i Lempäälä.

Lekpark blir närmotionspark Text & foto: Marianne Palmgren

MÖRSKOM Nu är lekparken i

Mörskom kyrkoby ett minne blott. Grävarbetet har kört i gång och under juni månad ska de nya redskapen vara på plats. I höst utförs de sista finjusteringarna bland annat gällande belysningen i parken. – Då parkens lekredskap granskades framkom att flera av dem var i dåligt skick och riskfyllda att använda. Vi hade varit tvungna att förnya och restaurera redskapen för en dyr summa, säger tekniska direktören Timo Krigsman.

Istället föddes tanken att bygga en gemensam park för såväl barn som unga och vuxna. – Närmotionsparken kommer att delas in i tre sektioner. För familjens minsta erbjuds traditionella lekredskap som sandlåda och gungor medan ungdomar och vuxna kan utnyttja bland annat balansbommar, en step up-bräda, klätternät för vuxna och en konditionsbänk. – Eftersom parken gränsar till en åker och inte är i direkta närheten av trafikleder behöver parken inte ingärdas. Kostnaden för närmotionsparken är 50 000 euro.

– Då parkens lekredskap granskades framkom att flera av dem var i dåligt skick och riskfyllda att använda.

Jordmassor forslas bort från lekparken.

Dagen efter, den 12 juni, görs en gemensam utflykt med Pukkila församling till Korso församling där kyrkoherde Tuomas Antola numera jobbar. Under utflykten görs även ett besök till Fölisön i Helsingfors. Bussturerna är

gratis. Resenärerna får själva bekosta tillträde och måltider. – Den 22 juli arrangerar vi sommargästernas gudstjänst. Gudstjänsten kommer att hållas på båda inhemska språken.


Sidan

7

KORT & KONCIST

Heijnsbroek-Wirén i kommitté för socialoch hälsovård ÖSTNYLAND

Projektgruppen för renovering av Centrum i Mickelspiltom visar upp glada miner på sitt möte den 29 maj trots de ekonomiska utmaningar som byasamfunden står inför. Fr. v. Jesse Mårtensson, Carolina Sjögård, Tom Nylund, Pia Andergård och Mikael Nygård.

Mickelspiltoms Centrum renoveras Text & foto: Jan Heino

LILJENDAL

Grevnäs-Mickelspiltom FBK och samma byars byaförening satsar stort på trivsel och byagemenskap. Byarnas samlingslokal Centrum med tillhörande brandkårsutrymmen skall nu renoveras. Därom råder stor enighet, trots att det är fråga om en satsning på hela 60 000 euro. Medlen och en hel del talkoarbete går åt till att förnya taket, sätta in nya fönster, byta ruttna fasadbräder och slutligen måla hela huset. Den nu påbörjade satsningen föregicks av ett lyckat projekt för några år sedan då bland annat köket och golven renoverades. Många bybor ställde upp. Renoveringsprojektet har startats med en penninginsamling, berättar Carolina Sjögård, kassör i Grevnäs-Mickelspiltom byaförening. Hon har också i

En ny elektronisk handelsplats för spannmål har öppnat Den nya nättjänsten heter Viljatori.fi. Där kan odlare sälja sin skörd i önskade partier till marknadspris. Industrin och husdjursgårdar som använder spannmål kan ansluta sig som köpare. Spannmålstorgets plattform

uppgift att samordna finansieringen och projektförvaltningen. – Brandkårens och byaföreningens styrelser jobbar hårt för att samla resurser för projektet. Varje slant behövs. Därför har vi gått ut med ett upprop till alla bybor om finansieringsstöd. De första bidragen har redan kommit in. Sjögård säger att föreningen är väldigt tacksam för det bidrag på 10 000 euro från Svenska kulturfonden som den alldeles nyss fick besked om. – Vi har också egna medel. Både brandkåren och byaföreningen har med hjälp av olika slags tillställningar kunnat samla lite resurser. Och så har vi ännu ett par ansökningar som vi hoppas på. För oss är det fråga om en stor budget. När tanken på renoveringen hade vuxit fram bildades en projektgrupp med medlemmar från brandkåren och byaföreningen. Jesse Mårtenson,

ordförande för byaföreningens styrelse, betonar vikten av att en samlingslokal som Centrum hålls i skick. – Förutom brandkåren och byaföreningen håller martorna, byarnas väglag, flera andelslag och också privatpersoner möten och fester här. Centrum fungerar verkligen som lokalsamfundets hjärta. Det är en mångsidig samlingsplats som betjänar två byar, Mickelspiltom och Grevnäs. I praktiken går många möten ofta både på svenska och finska. Under projektgruppens möte i slutet av maj var är alla av samma åsikt, det gäller att se till att taket inte börjar läcka. Då är loppet kört, då förlorar vi snabbt hela byggnaden, konstaterar mötet med en mun. Även om det inte finns full klarhet hur alla utgifter skall täckas måste föreningen gå vidare och starta de konkreta renoveringsåtgärderna utan

dröjsmål. Alla är ense om risktagningen gällande den utestående finansieringen. Men alla litar på projektkoordinatorn Carolina Sjögård som håller trådarna i sina händer. – Vi har redan godkänt offerter gällande tak och fönster, säger Carolina, och vi sätter i gång nu. Jobbet med taket inleds nästa vecka och fönstren skall läggas in i augusti. Arbetet med fasaden får vänta till sommaren nästa år. Byns föreningar tar renoveringen på fullt allvar och känner att stödet är starkt. Exempelvis Martorna har redan beslutat om ett ansenligt bidrag till projektet. Också andra bidrag flyter in. Brandkåren och byaföreningen är överens om att intäkterna av den årliga sommarfesten på Pilvilinna i sin helhet skall gå till att stöda Centrum-projektet. Detta bekräftar brandkårens representanter på mötet, Tom Nylund och Mikael Nygård.

öppnades den 30 maj i år. – På Spannmålstorget finns två olika sätt att göra spannmålshandel, avtalshandel och anbudshandel. Inom ramen för avtalshandeln kan odlingsavtal göras upp och under odlingsavtal kan göras sälj- och köpanbud. Odlare kan dessutom få direkta köpanbud från industrin eller husdjursgårdar, säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare på Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund SLC. Säljaren har även möjlighet

att sälja spannmål i små partier. – I samband med anbudshandelns säljuppdrag definieras sädesslag, sort, kvalitet och gårdspris. Transportalternativen är att transporten sköts av odlaren själv eller av ett logistikföretag som sköter spannmålstransporter. Handelsplattformen kopplar automatiskt ihop lämpliga sälj- och köpuppdrag med varandra, säger Max Schulman, spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogs-

bruksproducenter MTK. Spannmålstorget möjliggör spannmålshandel utan extra mellanhänder. Viljatori.fi har förverkligats av MTK och SLC samt företagen Agrox, Altia, Atria, HKScan, Raisio och Valio. Alla spannmålsbranschens aktörer kan kostnadsfritt ansluta sig som användare av den nya handelsplattformen.  – NÖ/MP

Nylands landskapsstyrelse har utsett medlemmarna till kommittén för social- och hälsovårdsfrågor. Till ordförande valdes Timo Juurikkala och till vice ordförande Risto Rautava. De övriga medlemmarna är Irma Pahlman, Mimmi Launiala, Mia Heijnsbroek-Wirén, Arja Karhuvaara, Inka Hopsu, Kimmo Kiljunen, Minerva Krohns efterträdare, och Seija Muurinen. Kommittén har i uppgift att styra beredningen av servicestrategin och servicelöftet för social- och hälsovården. Dessutom följer den upp och styr beredningen av social- och hälsovårdssektorn i landskapet. Kommittén bereder även förslag till det kommande regeringsprogrammet. – CL/NÖ

Resandeinförseln av snus ökade med femtio procent Resandeinförseln av cigaretter har minskat med åtta procent medan resandeinförseln av snus har ökat med 55 procent. Finländska resenärer förde in ca 469 miljoner cigarretter och ca 15,9 miljoner dosor snus under 12-månadersperioden som löpte ut vid utgången av april i år. Nästan fyrtio procent av cigaretter som resenärer importerar köps i butiker på färjor. Endast nio procent köps på flygfält. Av resenärerna förde nästan sextio procent in cigaretterna för eget bruk, nästan trettio procent åt någon annan och drygt tio procent både för eget och för någon annans bruk. För snus är motsvarande siffror sjuttio procent för eget bruk, tjugo procent åt någon annan och tio procent för eget och annans bruk. GMT/NÖ


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

8

Företagens missnöje med staden har ökat LOVISA Enligt den senas-

Sikten är rätt dålig vid bland annat Aptotekshörnets övergångsställe.

Många farliga övergångsställen i Lovisa Text & foto: Yngve Blomfelt

LOVISA – Det bästa sättet är

att följa trafikreglerna och vara uppmärksam. Att förbättra säkerheten på enskilda ställen med tekniska medel är inte enkelt, utan vi måste se över helheten. Så kommenterar chefen för samhällsteknik i Lovisa Markus Lindroos resultatet av den skyddsvägsförfrågan som staden lät Strafica Oy utföra under våren. I enkäten frågade man allmänhetens åsikt om hur fotgängare, cyklister och bilister beter sig på skyddsvägarna och i deras närhet.

Det kom 267 svar med sammanlagt 568 markeringar på övergångsställen som man upplever som problematiska. – Alla övergångsställen vid torget upplevs som farliga, men mest markeringar har Mannerheimgatans skyddsvägar vid Aptotekshörnet samt vid Mariegatans och Alexandersgatans korsningar. Sikten är ju rätt dålig på dessa ställen, säger Lindroos och tillägger att trafiksäkerhetsgruppen tillsammans med Strafica nu ska analysera svaren. Analysen ska sedan utnyttjas i trafiksäkerhetsgruppens arbete. – Jag räknar med att trafiksäkerhetsfrågan närmare kommer upp på agendan under hösten, säger Lindroos,

som fungerar som ordförande för arbetsgruppen. Enligt centrumområdets trafiksäkerhetsplan ska både Mannerheimgatan och Brandensteinsgatan bli enkelriktade. – Det förbättrar självfallet säkerheten om man behöver följa med trafiken enbart från ett håll. Dessutom skulle den lösningen också möjliggöra byggande av bredare gångoch cykelbanor längas de båda gatorna, påpekar Lindroos. Men det är inte enbart i centrum som det enligt enkäten finns farliga övergångsställen. Farliga ställen har också markerats i bland annat Valkom, Gammelby, Forsby och Tessjö.

Malmgårds konsertbiljetter slutsålda på en halvtimme LOVISA Sibeliusdagarna för-

nyar sig på något sätt varje år. I år finns Malmgård med som ny konsertsal, konserten hålls i slottet, middagen som hör till helheten serveras i bryggeriet. Konceptet visade sig vara lockande. När biljettförsäljningen startade den första juni klockan 9 fanns det en liten kö till Lovinfo som säljer biljetter till alla konserter under Sibeliusdagarna. En halv timme senare vara alla biljetter till Malmgård slut. Men Sibeliusvänner behöver

inte misströsta. Det finns ännu gott om biljetter till alla andra konserter. Och den som gillar konceptet musik, mat och miljö har en annan god chans vid sidan om Malmgård, på lördagen den 8 september blir det konsert i Restaurang Kapellet klockan 15. I år firas Sibeliusdagarna den 5–8 september. Det traditionella evenemanget brukar locka ljusstarka stjärnor. Konsertevenemanget har letts av cellisten Jan-Erik Gustafsson. Så också i år. Lovisa var

för mig solen och glädjen, så lär Sibelius ha sagt. Sol och glädje präglar årets ungdomliga konserter, lovar konstnärliga ledaren. Numera har Sibeliusdagarna program också i Borgå, festivalen startar i Borgå domkyrka den 5 juni. Lite på samma sätt som Avanti! Med Borgå som stadig hemort startar i Pernå kyrka, i år den 27 juni. Från torsdagen den 6 september avlöser Sibeliusdagarnas konserter varandra på olika platser i Lovisa. – NÖ

te företagsbarometern har missnöjet med Lovisa stads näringspolitik bara ökat. Helhetsbetyget för näringspolitiken är 5,4 på skalan 4–10 mot 5,8 för två år sedan och 6,0 2014. I hela regionen var vitsordet i år i medeltal 6,6 och i hela landet 6,7. De näringspsolitiska tjänster som staden erbjuder, delvis via utvecklingsbolaget Posintra, fick vitsordet 4,7 mot att ännu år 2016 ha varit 6,0. 80 procent av de som svarade

anser att utvecklingen har gått i fel riktning. I övrigt håller sig vitsordet för de olika delområdena mellan 5,0 och 5,9. För anskaffningspolitiken ger de 18 företag som svarade på enkäten i medeltal vitsordet 5,0 mot 6,1 för två år sedan. Men 39 procent av företagen har inte under de två senaste åren varit i kontakt med staden i näringspolitiska frågor, till exempel gällande planläggning, tillstånd eller tomtärenden. – NÖ

Lovisa stöder kulturen med 36 450 euro LOVISA Kulturnämnden i Lo-

visa beviljade på sitt senaste möte 20 850 euro i verksamhetsbidrag åt föreningar och 15 600 euro som projektunderdstöd åt såväl föreningar som enskilda personer. Verksamhetsbidraget fördelades enligt följande: Arbetets Vänner 300, Arbetsgruppen Esplanad Café/Föreningen TBN 200, Fridolins sångare 300, Fyra Byar NOAK 400, Liljendal Hembygdsförening 700, Lovisa Kameraklubb 1000, Lovisa stads Goda Invånare 600, Loviisan kulttuurija ympäristöliike 600, Lovisa skeppsbron 400, Lovisa guider 500, Lovisa trädgårdsförening 500, Loviisan Seudun Karjala-Seura 400, Lovisanejdens Konstförening 2000, Loviisan seudun Venäjä-Seura 200, Loviisan teatteriyhdistys 1000, Lovisa Folkdansare 500, Lovisakören 500, Lovisa sjöfartsmuseum 1750, Pernajan Agricola-Seura 600, Pernå folkdansare 500, Strömfors spelmän 300, Ruotsinpyhtään Työväen Mieslaulajat 500, Sarfsalö byaråd 300, Skärgårdsmuseiföreningen 2000, Stödföreningen för Lovisa konstcentrum 1000, Teatteriyhdistys Ruukki 500, Vireä Strömfors 1500, Österstjernan 500, Östra Nylands Ungdomsförbund 1000 euro. Nämnden utökade understödet från föreslagna 20 500 till 20 850 euro. Utan understöd blev Embom-Garpom Byaförening

(för bland annat byafest och reparationer), Greväs-Mickelspiltom byaförening (för allsångkväll vid Sågforsen), Klassiska Båtar (för pris till segeltävlingar), Sånggruppen Blokomblaanda (för körledarens reseersättningar och material), Nya Östis understödsförening (för läsarfest) samt Loviisan AVH-kerho (för information till medlemmarna om störningar i hjärnans blodomlopp). Lokal Carmen-opera Bland understöden för projekt kan nämnas att Maria Linde får 2000 euro för att göra operan Carmen med lokala krafter och lokal anknytning, Mia-Leena Aitokari 500 euro för inövning och bandning av sångstigens sånger, Monica Nordling 500 euro för en vikingamarknad 30.6–1.7. vid Bastion Ungern, Forsby byaförening 600 euro för en historik, Lovisa Sjöfartsmuseum 500 euro för en pysselbok och Kai Andersson 400 euro för illustrering av en Mon Amour-bok samt utställning av bokens bilder. Frågan om en personalplan för Tessjö närbibliotek remitterades för ny beredning. Nämnden anser att behovet av personal för biblioteksväsendet närmare bör utredas. Förslaget för nämnden var att en närbiblioteksansvarig anställs för Tessjö bibliotek och att man utreder möjligheterna att göra Tessjö bibliotek till ett meröppetbibliotek. – YB


Sidan

Taxitjänst testas i Lappträsk Text & foto: Marianne Palmgren

FAKTA I anropstaxi ingår följande bussturer: – Bussturerna från Teboil i Lappträsk (Mehiläispesä) må–fre till Helsingfors kl. 8.25 (i Kampen kl. 10.00) och kl. 14.00 (Kampen kl. 15.40), samt turen som avgår må, ons och fre från ABC i Gammelby till Helsingfors kl. 5:55 (i Kampen kl. 7.15). – Bussturerna från Kampen i Helsingfors må-fre

Anropstaxin ska underlätta för invånarna att ta sig från hemmet till busshållplatsen.

LAPPTRÄSK I juni pågår för-

söket med anropstaxi. Tjänsten gäller under vardagar och genomförs i samarbete med taxistationen i Lappträsk. – Taxitjänsten kan anlitas oberoende av var i kommunen man bor, säger tekniska direktören Maria Luoma-aho. Meningen med försöket är att hitta praktiska och fungerande lösningar eftersom många Lappträskbor har ett långt avstånd från hemmet till busshållplatsen. – Vi valde att utföra försöket i juni månad eftersom många då ännu är på arbete och taxiföretagare inte är bundna av skolskjutsar. Man kan nu också passa på och göra en dagsutflykt till Helsingfors.

9

Avstånden är långa och bussturerna få i Lappträsk.

Det tråkiga är att den tidiga bussturen till Helsingfors som förut har stannat i Lappträsk inte längre körs. – I höst kommer taxiförsöket att evalueras. Kommunen tar gärna emot respons gällande tjänsten. Försöket har utvecklats i idéverkstaden Koklaamo till-

kl. 15.30 till Lappträsk (vid Mehiläispesä kl. 17:50) och kl. 22.05 (vid Mehiläispesä kl. 23.45). – Pris per riktning 6,10 € till ABC i Gammelby och 4,10 € till Teboil. – Beställ anropstaxi genom att ringa taxistationen på telefonnumret 019 610 550 senast klockan 18 dagen innan avresa. Taxitjänsten meddelar beställaren upphämtningstiden.

sammans med Taksi Villikka Oy från Porlom. Koklaamo är en verksamhetsmodell från Tammerfors stad. Den samlar ihop stadsbor, sakkunniga, företag och föreningar för att tillsammans utveckla fungerande lösningar och innovationer i vardagen.

Bildningsnämnden vill att program i Lovisa sammanslås LOVISA

Sammanslå det idrottspolitiska programmet, bildningstjänsternas utvecklingsplan och det kulturpolitiska programmet från med med ingången av nästa fullmäktigeperiod. Det beslöt bildningsnämnden föreslå på sitt senaste möte. Det gjorde man i samband med att det idrottspolitiska programmet behandlades. Nämnden ansåg att programmet är heltäckande och man hade ingenting att tillägga eller ta bort.

Sammanslagningen av de tre ovannämnda programmen skulle enligt nämnden medföra att staden skulle få ett dokument som skulle bilda stadens bildningspolitiska program. På detta sätt kunde man enligt nämnden för bildningen få ett heltäckande strategiskt styrande dokument, som skulle innehålla de olika delområdena och aktörerna. På förslag av Anne Sokka-Tuomala understödd av Thomas Rosenberg framför

nämnden enhälligt sin oro över den försämrade situationen för inomhusidrotten som en följd av problemen i Harjurinteen koulus salar, men också i idrottshallen.

Bara Posintra lämnade anbud

sluter sig till avtalet Covenant of Mayors för Climate & Energy. Anslutningen är avgiftsfri. Åt företaget WD Steelworks beslöt man arrendera ett ca 2744 kvm stort område på Trålhamnsområdet för byggande av en ny industrihall på 600 kvm. Arrendetiden är 25 år. Företaget, som har Boomerang Boats Oy som största uppdragsgivare, verkar nu i hyrda utrymmen som har blivit för små. Jonna Kiviranta (grön) har av personliga skäl anhållit om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag. Hon är ledamot i bildningsnämnden och dess finskspråkiga sektion samt i det utskott som har tillsatts för att utreda om en förtroendevald åtnju-

ter fullmäktiges förtroende. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att avsked beviljas och att fullmäktige väljer nya medlemmar till ovannämnda uppdrag. – YB

LOVISA På uppmaning av

Konkurrensoch konsumentverket har Lovisa stad konkurrensutsatt upphandlingen av företagsrådgivning och näringstjänster. Värdet för avtalsperioden 1.8.2018– 31.12.2019 är 204 000 euro. Endast utvecklingsbolaget Posintra, som staden är delägare i och som tidigare hade valts utan konkurrrensutsättning, lämnade in anbud. Detta godkändes i måndags av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen beslöt också att staden i ett led att motarbeta klimatförändringen an-

Fyra daghemsföreståndare Nämnden godkände också områdesindelningen för den nya ledarskapsmodellen inom småbarnspedagogiken. Det blir två områden med totalt fyra föreståndare.

Tekniska nämnden godkände dagvattenavgift LOVISA En dagvattenavgift på

47 euro per enhet och år bör tas i bruk i Lovisa. Det föreslår tekniska nämnden för stadsstyrelsen och fullmäktige. Småhus och parhus utgör en enhet, radhus 3–6,75, flervåningshus 4–9, affärs- och offentliga byggnader 5–11,25

I område A kommer Diana Astikainen att förestå Forsby daghem och gruppfamiljehemmet Duvan, totalt sju bangrupper, och Sofia Lindstedt ska fungera som föreståndare för Isnäs daghem, Lekgårdens daghem, Hembacka daghem, Kuggom daghem och gruppfamiljedaghemmet Lyckebo – totalt åtta barngrupper. I område B förestår Eva Korhonen, som är vikarie för Lena Rosenqvist-Huhtanen, Villekula daghem och Tessjö daghem

med sammanlagt nio barngrupper medan Päivi Ahola ska fungera som föreståndare för Määrlahden päiväkoti, Valkon päiväkoti, Rauhalan päiväkoti och Ruukin päiväkoti med totalt åtta barngrupper. Utredningen över småbarnspedagogiken, som tidigare har presenterats i NÖ, antecknades till kännedom. – YB

samt industrifastigheter 6–13,5 enheter. Det betyder till exempel att man för ett egnahemshus enligt förslaget betalar 47 euro, för ett radhus 141–317,25 euro och för ett flervåninghus 188– 423 euro per år för dagvattnet. Förslaget gäller enbart hus som finns på detaljplanerade områden. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunerna handha verksamheten, vilket gör att de nuvarande dagvattenrören enligt förslaget flyttas från vattenaffärsverkets balansräkning till stadens. Det är också staden som investerar i framtida dagvattensystem. Verksamheten underlyder tekniska nämnden. – YB

Vägar i centrum avstängda LOVISA Mariegatan är av-

stängd på avsnittet Brandensteinsgatan–Karlskronabulevarden den 4–8 juni medan tomtledningen till en fastighet saneras. Sibeliusgatan är avstängd mellan Helsingforsvägen och Bangatan 11–15 juni då en tomtledning till en fastighet saneras.  Saneringsarbetena leder till tillfälliga avbrott i vattendistributionen. Vattenaffärsverket i Lovisa informerar områdets invånare om avbrotten. – NÖ


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

10

”Ta tid på er – känn efter vad ni vill” Text & foto: Johnny Hurmerinta

Det var inte bara solen som sken på lördagen. Fyrtiofem nybakade studenter från Lovisa Gymnasium som fick den vita mössan, lyste ikapp med den av glädje för avklarad examen. LOVISA Dimissionen som i år

hölls i Harjurinteen koulus gymnastiksal, inleddes traditionsenligt med Sommarpsalmen. Johan Hallmén ackompanjerade vid pianot. Sedan följde rektor Anders Nordströms tal där han bland annat nämnde digitaliseringen av studenskrivningarna samt hur studentbetyget i fortsättningen direkt kommer att inverka vid intagningen till högskolor och universitet. Staten gör sitt för att så fort som möjligt få de studerande ut i arbetslivet. Nordström poängterade dock att alla mognar på sitt sätt och vissa behöver längre tid för att hitta det de vill syssla med i framtiden. I talet till studenterna sade han att de visat sig vara en ihopsvetsad grupp som sporrat, hjälpt och stöttat varandra. Studerandekårens ordförande Ina Mickos berättade i sitt tal om det gångna årets många roliga tillställningar. Alla lärare tackades, speciellt studiehandledarna Monika Ståhls och Ann-Christine Kosonen, när Algot Silvennoinen och Ida Puurtinen höll studenternas tal. Algot och Ida nämnde också att årets studenter är ett fint gäng som hållit ihop. Clarissa Holmström, Emilia Nikkanen och Ida Puurtinen sjöng vackert flera sånger med Hallmén vid pianot. Gunvor Sarelin-Sjöblom från de jubilerande 50-årsstudenterna fick många av de närvarande att dra på mungiporna med sitt tal som var glatt och kryddat med humoristiska inlägg. Hon uppmanade de nyblivna studenterna att våga vara annorlunda men sig själv. Deras stipendium och två böcker skrivna av Gunvor tilldelades Linnéa Reinholm.

Fyrtiofem nybakade studenter från Lovisa Gymnasium.

Studenter med 50-årsjubileum.

Linnéa Reinholm med sex laudatur och två examina (54 poäng) och Algot Silvennoinen med sju laudatur och ett magna (54 poäng) var Östnylands två toppenstudenter. Stipendier tilldelades följande av året gymnasieelever. Siffran anger året då studeranden inlett gymnasiestudierna. LENA OCH ARMAS ÅKERBLOMS FOND: Victor Eriksson (16). MARGIT ÅSTRÖMS FOND: Pernilla Johansson (17), Ellen Kolu (17). TYRA SÖDERHOLMS FOND: Victor Eriksson (16). EINAR STROEMS MINNESFOND: Riku Kovanen (16). KRISTINA ALMROTHS MINNESFOND: Clarissa Holmström (15), Ina Mickos (16). FRIDOLF o. LISBETH ANDERS-

SONS FOND: Erin Meagher. HEDVIG VON BOCKHOVENS FOND: Linnéa Reinholm (15), Isa Grönholm (15), Ida Berlin (15). ARTUR RELANDER-GERDA GRAHNS FOND: Emilia Nikkanen (15). EDIT MALIN M.FL. FOND: Ida Puurtinen (15). SVEN EKELUNDS MINNE: Emilia Fält (16), Jonas Norrmark (16), Ron Nyström (17), Rasmus Åminne (17). LOVISA GYMNASII M.FL. FONDER: Ellen Kolu (17). LOVISA SVENSKA LÄRDOMSSKOLAS ELEVFÖRBUND r.f.: Indigo Tazaki (17). LOVISA GYMNASIUMS IDROTTSSTIPENDIUM: Julia Carlsson (15). ÅKE GRANDELLS STUDIEFOND: Wilma Ek (14). LAPPTRÄSK KOMMUN: Amanda Björkell (15). MÖRSKOM KOMMUN: Emilia Nikkanen (15). MÖRSKOM FÖRSAMLING: Emilia Nikkanen (15). LOVISA LIONSKLUBB: Riku Kovanen (16). AKTIA SPARBANK, Lovisa:

Emil Samuelsson (15). ÖSTNYLANDS ANDELSBANK, Lovisa: Asta-Maria Katajamäki (16), Fanny Storgårds (16). OSUUSKAUPPA OSLA HANDELSLAGET: Celine Johansson (15), Jenna Klemettinen (15). ADI, GÖSTA o. CHRISTINE ROOS STIPENDIUM: Lina Larsson (15), Erica Willner (15). DOCENT JAANA TOIVARI-VIITALAS STIPENDIUM: Wilma Ek (14). LOVISA ROTARYKLUBB: Ida Engström (16). REBECKALOGEN NR 20 LOVISA ULRIKA: Petra Aro (17). FRUNTIMMERSFÖRENINGEN I LOVISA r.f.: Cecilia Sjöholm (15), Karolina Lindfors (15). ODD FELLOW LOGEN NR 23 BASTIONEN: Victoria Segerman (16). LILJENDALS BRUK AB: Janina Österbacka (15), Emil Hotti (17). KYMMENEDALENS EL AB: Annika Kolu (16). TEKNOLOGIINDUSTRIN: Algot Silvennoinen (15). STIFTELSEN FÖR ÖSTRA

NYLANDS KÖRÖVNINGSBANA r.s.: Jonathan Winqvist (15), Elin Engström (15). STUDENTER 1958: Linus Willner (15). STUDENTER 1968; Linnéa Reinholm (15). STUDENTER 1978: Matilda Lindfors (15), Jeremias Hinttaniemi (15). STUDENTER 1988: Linn Ahlberg (15), Fredrik Hurmerinta (15). STUDENTER 1998: Julia Carlsson (15). STUDENTER 2008: Mikael Westerlund (15). LOVIISAN SANOMAT: Emil Samuelsson (15). NYA ÖSTIS: Lida Haddas (17), Pernilla Johansson (17). ÖSTNYLAND: Linus Willner (15). HUFVUDSTADSBLADET: Wilma Ek (14). NATUR OCH MILJÖ: Cecilia Sjöholm (15), Emma Terkki (16), Lida Haddas (17). KEMIA-LEHTI: Hanna-Maria Boberg (15), Mikael Westerlund (15), Linus Ek (16), Ron Nyström (17). UUSIOUUTISET: Malena Eklöf (16). POHJOLA-NORDEN: Wilma Ek (14).


Sidan

Den blomstertid kom till LNH Text & foto: Anna Malin

Arttu och Anna är årets primuselever

LOVISA Det är ovanligt att en

skola har två primuselever men i år tilldelades två elever i nian denna utmärkelse. Niondeklassarna Arttu Mononen och Anna Helander har båda jobbat så hårt i år att medeltalet landade på hela 9,86. – Det är bara att läsa och läsa, lyder deras råd till yngre förmågor som vill uppnå lika goda resultat i sina studier. Primuspokalen, ett vandringspris, får alltså vandra extra mycket det här året! – AM

LOVISA Det blev ett lite an-

norlunda arrangemang i år då det var dags för avslutning för Lovisanejdens högstadium i lördags. På grund av avsaknaden av ett tillräckligt stort gemensamt utrymme ordnade skolan två skilda avslutningar, en lyckad lösning på en krånglig utmaning. Sjuorna och åttorna firade skolavslutningen i gymnasiets musiksal, som med knapp marginal hade utrymme för samtliga elever och deras lärare. Stämningen var lika varm som vädret då klasskamraterna firade att skolåret kommit till sitt slut. Det bjöds på gripande musikstycken av eleverna samt stipendieutdelning och festtal av rektor Petra Paakkanen. För niornas del fick avslutningsprogrammet en synnerligen högtidlig stämning. Den ägde rum i Kino Marilyns biografsalong som hade pyntats med blommor och bildkonstelevernas färgsprakande alster. Drygt 200 personer fick plats i salongen och niorna

11

Höga decibel. Fanny, Lara, Carina, Taiko, Alina, Elvira, Aurora, Rebecka, Konsta och Johan: tio av 18 underbara elever i årets kanske mest livliga klass, 8C.

tog emot sina avgångsbetyg och stipendier på scenen under strålkastarnas ljus medan familj och personal rördes till

tårar, som sig bör. Drygt 80 fina ungdomar dimitterades från grundskolan i år. Artikelskribenten har un-

der vårterminen haft det stora nöjet att undervisa många smarta, roliga och energiska högstadieelever och kan bara

Arttu och Anna är årets primuselever I LNH. Foto: Anna Malin

konstatera att framtiden ser hur ljus ut som helst för dem.

Miljön i fokus på årets seglingsfestival Text & foto: Carita Liljendahl

Small Ships’ Race återvänder till rötterna med program för hela familjen över lördag och söndag. Dessutom gör festivalen en liten insats för naturen. LOVISA Under några års tid

arrangerades Small Ships’ Race under fredag och lördag. Men de senaste åren har visat att fredagen inte lockade särskilt stor publik, så nu återgår man till att ha program under lördag och söndag. – Seglingstävlingarna är fortsättningsvis det viktigaste, men vi satsar också på program för hela familjen på dagen och sedan är Redrama det stora dragplåstret på lördags-

kvällen, säger Anita Laakso från arrangörerna. Laakso har redan nu fått samtal till exempel från Åbo där en familj hade hört att Redrama uppträder i Lovisa, och därför beslöt sig för att boka hotell så fort som möjligt. Artisten är bland annat känd från sin medverkan som domare i Voice of Finland, men han har även gjort en helt egen solokarriär. – Vi hoppas på en riktigt stor publik. Efter klockan sex på lördagskvällen tar vi inträde till dansen med Repholmsbandet och till Redramas konsert, men avgiften är bara tio euro. Small Ships’ Race vill också värna om miljön och har låtit producera hårdplastmuggar med festivalens logga. I stället för att använda engångsmuggar i plast för läsken eller ölen hoppas arrangörerna att de som dricker något köper muggen för en euro. Pengarna går sedan till välgörenhet för miljön. Segeltävlingarna har i år fyra klasser (se faktaruta). En start sker på lördag, en på söndag. För jollarna sker två starter på lördag. – Man får gärna anmäla sina båtlag redan nu, säger Laakso.

FAKTA

Small Ships’ Race arrangeras för 28:e gången i år och arrangörerna hoppas på en stor publik. På bilden turistsekreterare Lilian Järvinen och från arrangörerna Anita Laakso, Skeppsbroföreningens ordförande Christer Selenius och till höger Klassiska Båtars ordförande Anders Weckström. Observera också de nya segelfestivalmuggarna.

Många väljer ändå att göra det på tävlingsdagen. Men vi har redan fått anmälningar av båtlag från Borgå, och några båtar från St Petersburg i Ryssland kommer också. Festivalen öppnas av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

och scouterna hissar flaggan. På lördag uppträder Lovisa Big Band med Juki Välipakka som solist och sånggruppen Lovisette klockan 13.30–15.30. Från klockan 16 till 18 är det disco för barnen på dansestraden. Lionsklubbens Lady-av-

Small Ships’ Race – Arrangeras fredag– lördag 21–22 juli. Första gången SSR arrangerades var 1999, så det här är 28:e gången. – Segeltävlingar för fyra klasser: kölbåtar, allmogebåtar, göteborgsekor, jollar. – Anmälningar till Anders Weckström, 040-554 6617 eller till awe.weckstrom@gmail.com, eller till Mikael Stenberg, 0505835 184. – Biljetter till kvällsprogrammet som inkluderar Redramas konsert säljs redan nu hos Macus Music och i gästbåtshamnens infokiosk.

delning säljer lotter. På söndagen underhåller Duo Maria Linde och Tomas Takolander mellan klockan 13 och 15. Prisutdelning och årets Mrs och Mr Small Ships’ Race utses vid fyratiden.


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

12

God service kompenserar brister på Ekudden Text & foto: Yngve Blomfelt

LOVISA Det går inte att ta

miste på Nina Wiklunds entusiasm när hon berättar om förberedelserna för årets campingsäsong på Ekudden. Man har i några veckors tid jobbat på för högtryck för att få allt klart till den planerade säsongöppningen den 15 juni. – Jag ser enbart möjligheter, det här är ju en helt unik plats för camping, säger hon. Tillsvidare saknar man också alla de lov som behövs för att kunna öppna portarna för caravanare och tältare om en dryg vecka, men Nina Wiklund som ansvarar för såväl förberedelserna som för sommarens verksamhet räknar med att man får dem i tid. Staden hade ju valt två företagare till hyresgäster på campingområdet för tre år framåt, men när de backade ur i vintras beslöt stadsstyrelsen att verksamheten i år bedrivs i stadens eget regi. Tre av stadens anställda ska handha verksamheten. Frågan gick bland annat till Nina Wiklund, som hade bett om förflyttelse från sin kulturproducentbefattning. – Jag var genast med på noterna, säger Wiklund, som nu har jobbat med projektet i drygt en månads tid. – Det har varit en hektisk men synnerligen intressant tid. Min partner har sagt att han på söndagarna ser i mina

Eventuella brister ska vi kompensera med god och vänlig service, säger Nina Wiklund.

”Många har tagit kontakt och sagt att de har saker som de kan låna eller donera. Vi har fått kärl och bestick, möbler och mycket annat som mänskorna inte själv behöver”.

Midsommarmarknad på Lovisa torg tisdag 12.6 kl. 7–17 Marknadsförsäljarna samt Lovisa stad arrangerar busstransport till marknaden. Ankomst- och avgångsplatsen är turisthållplatsen på Alexandersgatan. Busstransporterna avgår: Rutt 1: kl. 9.15 Svenskby (Lassilas bar) Strömfors bruk - Tessjö. Retur kl. 13. Rutt 2: kl. 9.15 Lappträsk (Teboil) - Hindersby Labby - Skinnarby - kl. 9.45 Hardom. Retur kl. 13. Rutt 3: kl. 9.30 Sarvsalö (infotavlan) - Rösund - Horslök Bredvik - kl. 10.10 Isnäs bar - kl. 10.30 Gammelby (korsningen vid väg 170). Retur kl. 14.30. Rutt 4: kl. 10.15 Vårdö - Gamla Valkomvägen. Retur kl. 14.30. Rutt 5: kl. 10.35 Sävträsk, Krapulbackens vägskäl kl. 10.40 Liljendal kyrkparkering - Drombom kl. 11.05 Neste Oil Forsby - kl. 11.15 Pernå kby. Retur kl. 14.30. Rutt 6: kl. 11.30 Söderby - Tallbacka. Retur kl. 15. Tilläggsinformation: tfn 044 565 1188, www.lovisa.fi/torg

Loviisan kaupunki • Lovisa stad www.loviisa.fi • www.lovisa.fi

ögon hur mycket jag väntar på att få ta itu med jobbet igen på måndagen, säger Nina Wiklund, som vill betona den insats som Lilla Petters Gård har gjort för att få fastigheterna och området i snyggt skick. – Man har klippt gräs, buskar och häckar, fixat ett som annat på fastigheterna, säger Wiklund, som också är glad och överraskad, till och med lite rörd av hur mycket Lovisaborna har engagerat sig i frågan. – Många har tagit kontakt och sagt att de har saker som de kan låna eller donera. Vi har fått kärl och bestick, möbler och mycket annat som mänskorna inte själv behöver. Och när jag tog kontakt med kosthållschefen Annika Kuusimurto och undrade om man i centralköket har överlopps kärl och bestick bad hon mig omgående skicka en lista över vad vi behöver. Vi har också fått låna alla de maskiner som vi har behövt, så vi har tack vare allt detta sparat massor med pengar säger Nina Wiklund. – Det råder en otrolig goodwill-anda, tillägger hon. Tre stjärnor är målet Nina Wiklund säger att målet är att Ekudden ska få status som trestjärnig campingplats. Just när ligger vi ungefär på

två och en halv. För att vara trestjärnig borde vi egentligen ha ett kafé eller en kiosk, men det som vi saknar försöker vi kompensera med god och vänlig betjäning och med att hålla alla utrymmen i snyggt och fräscht skick. Och Plagens kiosk finns ju på ett par hundra meters avstånd. Campingplatsens reception kommer att fungera som en liten filial till turistbyrån. – Vi ska kunna berätta om var man kan få en tand reparerad om en plomb har lossnat, hur man får tag på veterinär, vad det händer för aktiviteter i stan med mera. Centrum för verksamheten är den gråa villan. Där har man ett välförsett kök där gästerna ska kunna laga mat, där finns tvättmöjligheter, matsal, wc och dusch och där finns också receptionen. På glasverandan ska gästerna under regniga dagar kunna sitta och till exempel läsa eller spela olika sällskapsspel. I årets budget finns anslag för en ny servicebyggnad, men den byggs tidigast i höst. I den gula villan närmast Kaptensvägen sker ingen campingverksamhet, men lokala konstnärer får i sommar ställa ut sina verk helt gratis i utrymmena. – Det är ett underbart hus, men vi har inte de möbler som

behövs för att ordna inkvartering i byggnaden, påpekar Nina Wiklund, som personligen hoppas att staden fortsätter att bedriva verksamheten i eget regi. – Vad som främst behövs är en långsiktsplan för att få byggnaderna i ändamålsenligt skick. Verksamheten kunde sedan utvecklas i samråd med näringslivet och Lilla Petters Gård kunde få en ännu större roll än vad man har idag. Möjligheterna är oändliga, säger Nina Wiklund. Och tillägger: – Jag har en dröm: Tänk om vi varje morgon genom att ringa i en vällingklocka kunde kalla alla våra gäster till gemensam morgongröt. Vilken samhörighet och trivsel skulle det inte skapa! Nina Wiklund säger att hon redan har fått många förfrågningar om huruvida det finns möjligheter att hålla sammankomster och möten i byggnaderna på Ekudden. – Tyvärr har jag tillsvidare tvingats tacka nej eftersom vi saknar såväl resurser som lov. Men det tycks finnas ett stort behov av lite annorlunda mötesplatser, säger Nina Wiklund. På öppningsdagen ska det hållas en lite fest då campingplatsen bjuder på förfriskningar och lite underhållning. Därom meddelas senare.


Sidan

Obehagliga ljud håller sälar borta från fiskeredskap Text: Gerd Mattsson-Turku

– Det här är fråga om helt ny teknik, men de första testresultaten är lovande. I Skärgårdshavet har man testat sälskrämmor vid fiskodlingarna och där har sälarna lyft upp huvudet ur vattnet nära fiskkassarna och vänt om.

Sälarna orsakar stora ekonomiska förluster för fiskare. Sälarna söker föda i fiskeredskap och river både fångst och redskap. Nu testas sälskrämmor i havet utanför Lovisa.

STRÖMFORS

Sälskrämmor testas på två av Mikael Lindholms ryssjor i vattnen utanför Lovisa. – Sälskrämmorna är från Skottland, berättar Esa Lehtonen som leder Naturinstitutets forskningsprojekt om sälskrämmor och nyttan av dem. En sälskrämma består av en låda, lika stor som en halv basketboll, som är nedsänkt i vattnet. Den avger ljud som är obehagliga för sälen som väljer att vända om när den närmar sig ryssjan och hör ljudet. – Det är höga ljud som människans öra just och just kan uppfatta, säger Lehtonen. Den som hör gräshoppornas ljud kan eventuellt uppfatta ljudet från en sälskrämma. Fiskar kan inte höra ljud på denna frekvens, så de störs inte.

13

På flotten finns solpanelerna, vindgeneratorn och batteriet. Foto: Mikael Lindholm

Lådan som avger ljudet är nedsänkt i vattnet till halva vattendjupet. – Ljudet fortplantar sig ungefär 45 meter från skrämman.

Grön energi driver sälskrämman Sälskrämman behöver elektricitet och den får den via två solpaneler och ett litet vindkraftverk. Den alstrade strömmen lagras i ett batteri och från batteriet går en strömka-

bel ner till sälskrämman. – Vindgeneratorn behövs för hösten då solpanelerna inte räcker till, säger Lehtonen. Solpanelerna, vindgeneratorn och batteriet finns på en flotte som är ankrad i ryssjan.

Tre års projekt För att få trovärdiga resultatet ska testet med sälskrämmor fortgå tre år. Det började i slutet av maj. – Intill en ryssja med sälskrämma ska det finnas en kontrollryssja, så att man kan jämföra resultaten, det vill säga om skrämman har någon verkan. Avståndet mellan dem är ungefär en halv kilometer. Alla fiskar som simmar in i ryssjorna med sälskrämma och kontrollryssjorna ska räknas och mätas. – Det blir en hel del extra arbete för Lindholm, säger Lehtonen. – På båtrelingen har jag tejpat fast en 1,30 meter lång tejp med centimetermått, säger Mikael Lindholm. Det gör att mätandet går rätt snabbt undan.

Studera fågelliv på Aspskär Nu är fåglarnas häckning i full gång ute på öarna i ytterskärgården. Många änder, gäss och måsar har redan ungar eller ruvar på ägg som snart ska kläckas. På skär med häckande alkfåglar sitter frackklädda tordmular och tobisgrisslor utposterade på strandstenarna. Då man närmar sig med båt blir tordmularna nyfikna och kommer flygande i flock för att på nära håll se vem som är på väg mot deras ö. Chans att se sillgrisslor På Aspskärs fågelskyddsområde är landstigning förbjuden under fåglarnas häckningstid och det är inte tillåtet att röra sig med båt nära fågelskäret Haverören, men under Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförenings utfärd till ögruppen den 16 juni kan man besöka fågelstationen och från båt studera vimlet av tordmular kring Haverören. Här finns också chans att se sillgrisslor, vars enda koloni i Finland finns just på Haverören. Utfärdsdeltagarna guidas av Aspskärs fågelstations

På Haverören finns Finlands största koloni av tordmular. Foto: Magnus Östman

kunniga fågelvakter. Start på utfärden blir det 16.6 kl. 9.00 från vändplatsen vid ändan

av Skärgårdsvägen i Söderby. Återkomsten beräknas ske vid 14-tiden. Väderreservation –

vid hård vind inhiberas utfärden. Anmälningar och förfråg-

ningar Susanne Skogberg, tfn 040 5400 883.


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

14

Sommarblommorna och torkan ger arbete åt parkavdelningen Text & foto: Gerd Mattsson-Turku Den långa regnfria perioden har lett till merarbete för Lovisa stads parkavdelning. Bland annat har alla nyplanterade gatuträd redan bevattnats flera veckor. Sommarblommorna börjar planteras den här veckan.

LOVISA – Vi har bevattnings-

säckar runt nyplanterade träd minst tre år efter planteringen. De senaste veckorna har säckarna fyllts med vatten tre gånger per vecka, berättar stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman. En bevattningssäck fästs som en väst med yttertyg och innertyg med en dragkedja runt trädet. Upptill har säcken en öppning där vattnet fylls på och i bottnen på säcken finns små hål där vattnet sakta droppar ut. – Vi har en utomstående företagare som sköter den här bevattningen. Säckarna ska också tvättas med jämna mellanrum då hålen annars täpps till av orenheter och alger i vattnet. Det görs med tryckspruta i samband med en påfyllning. Virginiatobak i Kommendantens park I måndags började tulpanlökar och andra lökar tas upp från planteringarna. När lökarna är borta planteras sommarblommorna. – På hösten fastställer vi vilka blommor som ska planteras följande vår. Vi köper alla sommarblommar med undantag av vissa specialörter och

Malin Lindholm och Valter Häggblom hör till de ungdomar som fått sommarjobb på parkavdelningen.

blommor i parken vid Kommendantshuset. Där ska det vara växter som var allmänna på 1800-talet, som till exempel virginiatobak. Mängderna är så små att vi driver upp de plantorna själva från frö. Vintunnor med gula och blåa blommor vid Skeppsbron I stadens gamla växthus väntar sommarblommor på att bli utplanterade. Där finns bland annat sammetsblommor, vit

Punkkibussi i farten! Tbe-vaccin bekvämt och förmånligt

K-Supermarket Lovisa

salvia, rosa margeriter och fuchsia. – I måndags kom också våra första sommarjobbare på arbete, säger Bäckman vidare. Till deras arbetsuppgifter hör till en början att plantera sommarblommorna. I år är blomlådorna vid Skeppsbron utbytta till vackra trätunnor. – Det är f.d. vintunnor och de doftade ännu vin när vi fick dem. Nu är de brunbetsade och invändigt utrustade med självbevattningssystem med vattenbehållare som vi fyller på upp till tre gånger per vecka. Blomtornen på torget körs ut veckan före midsommar. De har också självbevattningssystem med vattenbehållare som fylls på. Hängpetunior i olika lila nyanser finns i år i blomtornen. – Efter cirka 2–3 veckor har vi allt planterat.

Lö 9.6. kl 9:30-12 Hela tidtabellen: skargardsdoktorn.fi

Riikka Taskinen vid torgets blomtorn med hängpetunior som körs ut nästa vecka.


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

15

Allt det vackra finns bakom hörnet

Foto: Pyttis kommun

Vi behöver inte gå över ån efter vatten. Gräset är inte alltid grönare på den andra sidan. Ofta är vi blinda för det vackra som finns i vår hembygd, alldeles bakom följande krök på vägen. Nya Östis är förankrad i bygden och lyfter här på några sommarsidor fram en del av allt det fina som finns att uppleva på nära håll i Östnyland och i Kymmenedalen. Sommarsidornas layout: Carita Liljendahl

ÖSTNYLAND Nya Östis har

inte låtit producera en sommarbilaga, men i stället bjuder vi i dag på några sommarsidor. Den här veckans tidning har vi också låtit trycka upp i några hundra extra exemplar.

Vi delar själva ut dem i små buntar på 20–30 exemplar till olika ställen i bygden. De somriga illustrationerna på den här sidan är alla fotograferade i Pyttis kommun. Glad lokal sommar!


Sidan

16

NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

TORSDAG 7 JUNI 2018

Smultronställen att visa upp Det finns gott om vackra och speciella platser i Lappträsk. Nya Östis frågade i Kapellby vilka sevärda platser som Lappträskbor helst skulle visa besökare.

Mari Lotila skulle visa besökare sin hemby Pockar, Kapellby centrum samt kulturstigen.

LAPPTRÄSK Mari Lotila tar

en kopp kaffe i Monica’s Café. Hon skulle visa sin hemby Pockar åt besökare samt kafeterian och inredningsbutiken Antik-Anna. – Efter det skulle vi köra via de för Lappträsk typiska vida slätterna vidare mot Kapellby. Här skulle jag visa centrum samt tipsa om kulturstigen. Dessutom kunde man ha en picknick i skogen till exempel vid en kåta. Seija Kaarela tar en promenad i centrum samtidigt som hon rastar sin hund. – Jag är på besök i Lappträsk och skulle gärna visa upp den vackra naturen, speciellt Lappträsket är vackert. Lappträskborna är så vänliga. Jag kommer gärna på besök hit. Sten-Olof Smeds och IngaLill Tähtinen har precis varit och handlat och lastar in varorna i bilen på matbutikens parkeringsplats. – Vi skulle köra besökarna på en rundtur i centrum och visa dem Lappträsket. Kyrkan är också fin. Dessutom skulle vi berätta om servicen i byn, säger Sten-Olof Smeds. I huvudbiblioteket passar Marja-Liisa Huuhtanen på att återlämna några utlånade böcker. – Vi har ett väldigt fint bibliotek som jag skulle visa upp åt besökare. Erik Ruopsa håller henne sällskap. Han har bott i kommunen i många år, men flyttade för en tid sedan från orten. – Jag är från Kemijärvi i Lappland. Därför har vyn över Lappträsket alltid varit speciellt viktig för mig. – MP/NÖ

Kycklings är en pärla. Trädgården är sevärd, här är gården i vårskrud.

Lär känna Lappträsk under en promenadrunda Enligt Museiverket är kyrkobyn en av de nationellt mest betydande kulturhistoriska miljöerna. Kulturstigen ger en inblick i historien, likaså museerna. Text & foto: Marianne Palmgren

LAPPTRÄSK För ungefär tio

år sedan föddes kulturstigen i Kapellby på initiativ av en grupp Lappträskbor som grundat kulturföreningen. Kulturstigen tar ungefär en till två timmar i anspråk och binder samman Kapellbys historia. Stigen ringlar sig mellan gränder och historiska byggnader. Längs med rutten finns skyltar med information där man kan läsa mer om gamla boningshus, prästgårdar, skolor och affärshus. – För några år sedan uppdaterades kulturstigens skyltning. Varje stolpe vid husen har fått qr-koder. Det betyder att om man har en smarttelefon så kan man med hjälp av koden läsa husets historia på telefonskärmen, säger servicesekreterare Anita Silfvast. I Kapellby centrum finns en karta över kulturstigen. Man kan också hämta kartan från kommunkansliet vid infopunkten. Kulturstigen har femton hållpunkter. Den börjar vid

Länsmansstigen och stocktorpet Timmertorp. Stugan är sannolikt bygd på 1700-talet och år 1910 flyttades fastigheten till sin nuvarande plats. Andra hållpunkter i kulturstigen är bland annat Villa Thomé, Gyllingska villan samt Georgas, som ursprungligen var kaplansbostad. Många populära hållplatser Anita Silfvast tillägger att de populäraste hållpunkterna på kulturstigen är Lappträsks bibliotek som förr var Lantmannaskolan, fänriksbostället Brofogdas, hembygdsgården Kycklings samt Sibbes. Jean Sibelius farfar föddes på gården Sibbes och efternamnet Sibelius antogs från gårdens namn. Gården Sibbes ägs ännu idag av släkten Sibelius. – Hembygdsgården Kycklings är väldigt omtyckt bland besökare och en riktig pärla i Lappträsk. Speciellt beundrar folk trädgården som är vacker under hela säsongen. På gårdsplanen finns massor av örter, perenner och olika äppelträd.

Kartan över kulturstigen.

Kycklings finns längs med byastråket som går genom hela kyrkbyn och Norrby. Klockarparken Klockarparken, som finns mittemot kommungården, blev färdig i fjol somras och är värd ett besök. – Parken har planerats tillsammans med kommuninvånarna. Där finns bland annat ätbara växter, lekpark och en scen. Anita Silfvast tillägger att i samma byggnad som Lappträsks bibliotek fungerar Hela byns arbetsrum. Museer att välja mellan – Av våra muséer är Hembygdsgården Kycklings det populäraste. Bland annat det

centrala läget och evenemang har gjort hembygdsgården känd, säger Anita Silfvast. Men i Lappträsk finns många flera museer att besöka, Brofogdas fänriksboställe som fyller 300 år i år i Kapellby, i Hindersby finns Hurtigs dragontorp som är välbevarat som ett litet specialmuseum samt Hindersby-Bäckby bysmedja. Hindersby-Bäckby bysmedja består av själva smedjan, hovslageriet och plåtverkstaden. Smedjan och verktygen användes av tre smeder i tre generationer i nästan hundra års tid. I Porlom kan man bland annat besöka hembygds- och skolmuseet som visar vardagen på 1800- och 1900-talet.


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

17

Vandring ger fina upplevelser i naturen Text & foto: Marianne Palmgren

I Lappträsk kan man uppleva allt från orörd ödemark till vyer från Insjöfinland, eller varför inte ta en picknick på simstranden. LAPPTRÄSK

Naturfotograf Henrik Lund rör sig ofta ute i skog och mark. – Ett tips är att uppleva den 12,5 kilometer långa vandringsleden runt Lappträsket. Rutten går genom varierande terräng, längs med krokiga byavägar, i skogen och över fält. Längs med rutten finns picknickplatser och fågeltorn. Man kan påbörja vandringsleden till exempel vid Stamvägen 1, Nystugavägen 26 eller Sibbesvägen 3. Struves trianguleringskedja Henrik Lund tillägger att även Struves punkt i Porlom är värd ett besök. Struves punkt är en av de vackraste områdena i Lappträsk och har skyddats av Unesco. Till Struves punkt kommer man från Pyhäjärvivägen 121. Därifrån går det en 1,5 km lång stig till utsiktspunkten. – Vyerna över Pyhäjärvi är fantastiska, här börjar Insjöfinland. Naturen är helt annorlunda jämfört med övriga Lappträsk. Särkjärvi strand är en pärla Gällande simstränderna i kommunen föreslår Hen-

Henrik Lund brukar ofta cykla på stigen som börjar bakom Kycklings och slingrar sig vidare mot idrottsplanen och Korsmalm.

”Vyerna över Pyhäjärvi är fantastiska, här börjar insjöfinland. Naturen är helt annorlunda jämfört med övriga Lappträsk.” rik Lund ett åka till Särkjärvi strand som gränsar till Lovisa. Sandstranden ligger mer avlägset, och ett fåtal besöker stranden. – Även Pyhäjärvi strand är värd ett besök. Sandstranden kantas av klippor. För dem som vill ta en picknick i naturen lönar det sig

bland annat att besöka den skyddade källsjön Tenan. I närheten finns en grillkåta och lägerbålsplats. Den orörda ödemarksstämningen kan man uppleva genom att promenera på vandringslederna som är av varierande längd. Till Tenan kommer man från Helsingforsvägen 12. Därifrån kör man längs en skogsbilväg mot sydöst. Det finns en parkeringsplats på området. Vilket av kommunens naturområden är din favoritplats? – Gamlasberget i Lappträsk. Från berget ser man långt ut över Lappträsket, över kulturlandskapet och slätten.

Pizza Carneval

% 019 610 500

Välkommen på a! Sommarpizz må–to 10–21 fre 10–22, sö 11–21 Lappträskvägen 1 a 5 07800 Lappträsk

Sommaröppet i biblioteket LAPPTRÄSK

Biblioteken i Lappträsk har avvikande öppethållningstider under sommaren. Huvudbiblioteket har öppet måndag, torsdag, och fredag klockan 14-19 samt tisdagar 10-16. Onsdagar är huvudbiblioteket stängt. Biblioteket i Porlom har öppet tisdagar 17-19 och onsdagar 12-14. Förutom att att låna böcker kan man i huvudbiblioteket kolla den nya utställningen av konstnären Maria Kalmi. I Porlom bibliotek visas bland annat upp föremål av emalj. – MP/NÖ

LAPPTRÄSKVÄGEN 23, 07800 LAPPTRÄSK TFN. 045 22 77 211 VÄLKOMNA ATT MUMSA!

Resemål i Lappträsk

hittar du på

VisitLapinjärvi.fi


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

18

TORSDAG 7 JUNI 2018

Sommaren är njutningstid för Gina Text & foto: Gerd Mattsson-Turku

Sommaren är den årstid jag njuter mest av. Jag njuter av ljuset och av att få vara halvledig. Det säger Gina Drockila-Kosonen samtidigt som hon snyggt placerar sommarblommorna, som hon har till försäljning, på trottoaren utanför sin blomsterhandel i Broby.

PYTTIS Gina är äkta Pyttisbo

med undantag av några år under studietiden. – Jag hade lyckan att få växa upp på en liten bondgård med några kor, en häst, ett par grisar, lite höns, hund och flera katter. Nära huset slingrade sig en bäck och det var min bästa lekplats. Ibland gick jag med katten till bäcken för att meta mörtar. – Ett spännande minne från barndomen är då hela familjen en sensommarnatt i mörkret efter regnet går ut i trädgården och plockar daggmaskar. Pappa och hans kompisar skulle ha dem nästa dag för fiske. – Ett annat speciellt barndomsminne är när jag tillsammans med mamma och pappa var på resa med vår Anglia. Vi for via Punkaharju och Koli till Lappland och hade tält med oss där vi övernattade. Maten kokade vi på spritkök.

I sommar är jag halvledig, säger Gina Drockila-Kosonen. Jag ställer upp med blommor till bröllop och begravningar, men de ljusa kvällarna ger semester långt in på natten.

flykter till någon strandplats där man kunde simma och meta. – Pyttis har en så vacker natur, säger Gina. Fina havsstränder och vackra moskogar. Vad skulle du visa en turist Kyrkan, slussen som kommer för en dag till och Sirius Gina berättar vidare att famil- Pyttis? – Pyttis kyrka från 1460 är jen ofta gjorde veckoslutsut-

PYTTIS Pyttis i ett nötskal – Pyttis vackra natur har mycket att erbjuda. Välj vad du vill se närmare på. – Kommunens långa historia sträcker sig ända tillbaka till 1347. – Pyttis har i dag 5 300 invånare och av dem har åtta procent eller omkring 450 personer svenska som modersmål. – Pyttis är den enda tvåspråkiga kommunen i Kymmenedalen. – Ser man på hela Finland är Pyttis landets östligaste tvåspråkiga kommun.

ett måste, säger Gina. Den är så ståtlig och vacker där den står i kyrkobyn. Jag skulle också visa Stråkaslussen som är en av de få ännu i bruk varande, manuellt drivna slussarna som utmynnar i havet. Skulle det just då komma en båt skulle det vara pricken över i:et. Gina säger vidare att Sirius

Sport också skulle ingå i dagsprogrammet. – Jag har själv flugit där en gång. Det var en upplevelse, men mest tyckte jag om aktivitetsparken utomhus där man får klättra. Hur ser dina sommarplaner ut? – Jag tar dagen som den kommer. Lite jobb blir det

med blommor till bröllop och begravningar, men blomsterhandeln har jag stängd från midsommar till början av september. Mitt hjärta klappar för amatörteater, men i år är jag inte med som skådespelare utan hjälper till bakom kulisserna. Jag ska vara hemma och njuta i sommar.

Extrema sporter i säker miljö Har du funderat på hur det skulle kännas att hoppa ut ur ett flygplan och falla fritt? Eller har du tankar på att skaffa en surfbräda?

På Sirius Sport kan du pröva på det här och även tillbringa en dag i klätterparken. I vindtunneln får man förverkliga människans dröm om att kunna flyga och sväva fritt i luften. Känslan är den samma som att kasta sig ut från ett flygplan, men i en säkrare miljö. Efter en kort introduktion tar instruktören dig med in i vindtunneln. Två minuters flygning, vilket motsvarar två hopp med fallskärm från 4 000 metes höjd kostar drygt femtio euro. Instruktören är

med hela flygturen och gör flygningen till en säker och rolig upplevelse. Vindtunneln är av glas där åskådarna kan se när andra flyger. Vindar lämpliga för surfing, både för nybörjare och för surfveteraner, blåser det året runt på Sirius Sport. Här får du möjlighet att ge dig i kast med vågor inomhus – antingen liggande eller stående på en bräda. Priset för en timme surfing inklusive introduktion är omkring 20 euro.

Vindtunneln är av glas där åskådare kan se när andra flyger. Foto: Sirius Sport.


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

19 FAKTA Hur ta sig till Fagerö? Den som väljer att inte komma till Fagerö med egen båt, kan åka dit med något av de två fartyg som sköter förbindelsen mellan Fagerö och fastlandet. Förbindelsefartygen avgår från Kotka, från Kuusisen Satama som ligger helt intill centrum. Adressen är Juho Vainion katu 95. Om du vill stanna mer än en halv timme på Fagerö, ska du sommartid välja att åka till Fagerö måndag, fredag eller lördag. Midsommarhelgen har avvikande tidtabell.

Många bryggor, båthus, strandbodar och lummiga gränder möter den som stiger i land på Fagerö. Foto: Julia Kivelä

Fagerö – strandbodar, bryggor och lummiga gränder

Måndag: avgång från Kotka kl. 9.00, retur från Fagerö kl. 18.00 Fredag: avgång från Kotka kl. 9.00, retur från Fagerö kl. 20.15. Lördag: Avgång från Kotka kl. 10.00, retur från Fagerö kl. 14.00. Måndag–fredag åker man gratis till och från Fagerö. På lördag kostar biljetten för vuxna 15 euro/riktning och för barn 7,50 euro/riktning. Fartygen som trafikerar rutten Kotka–Fagerö heter m/s Otava och m/s Tekla I. Båtresan räcker ungefär en timme och tjugo minuter.

Fagerö med sina pittoreska små röda byggnader har förblivit en genuin fiskarby. Bymiljön präglas av trästaket runt gårdar, lummiga gränder och ett stort antal bryggor, båthus och strandbodar. Text: Gerd Mattsson-Turku

Fagerö, som hör till Pyttis, ligger femton kilometer sydväst om Kotka. Från Fagerös sydspets ser man siluetten av Hogland när vädret är klart. Avståndet är under fyrtio kilometer. De äldsta säkra bevisen för bosättning på Fagerö är från 1560-talet. Vid skattläggningen år 1777 upptecknades följande ekonomiska beskrivning av ön: Åkerbruk idkas als intet, som föga, i anseende til siö sandjordmon, torde meritera. Ängesland snäf och mindre bördig. Endaste näring äro Strömmings och Sikfiske jemte schiälskiuteri. Skogsmarken är til nogon dehl med fareld medtagen, dock fins til nödenhet Timmer, båt- och fisktunne vircke.

Fagerös invånarantal steg snabbt från början av 1900-talet. Före andra världskriget bodde cirka 150 personer på ön och år 1950 var antalet drygt 240. På 1960-talet började den fasta befolkningen minska och i dag har ön fem fast bosatta året runt. I början på 1900-talet byggdes en skola med finska som undervisningsspråk. Den lades ner 1965 då elevantalet var för litet. Ön fick elström 1982. Smala gränder med idylliska små hus Under en dag på Fagerö hinner man se det mesta. Man kan vandra längs smala gränder som slingrar sig fram mellan de gamla idylliska små husen. Runt gårdarna finns oftast trästaket och lummiga träd kantar gränderna. Ön korsas av bredare och smalare stigar som går genom tallskogar med knotiga gamla tallar som piskats av hårda vindar.

Långa sandstränder inbjuder till simturer vackra sommardagar. Foto: wikipedia

På norra och östra sidan av ön finns långa sandstränder som inbjuder till en simtur i ett klarblått vatten. Pizza, laxsoppa och ett glas vin En dag ute i yttersta havsbandet kräver mat av något slag. I

gästhamnen finns en grillplats när man kan grilla korv och äta egen matsäck. Om man inte vill ta mat med sig från fastlandet kan man handla i öns matbutik. Butiken öppnade i slutet av maj efter vintern. Öns fiskare brukar också sälja rökt fisk.

I samma byggnad som matbutiken finns Kahvila Merituuli som öppnar en vecka före midsommar. Där kan man avnjuta pizza med ett glas vin. Restaurang Kaunissaaren Maja är känd för sin laxsoppa med mörkt bröd. Restaurangen öppnade i slutet av maj.


Sidan

20

NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

TORSDAG 7 JUNI 2018

Sluss bär minnen från tsarens tid

Stråka sluss, som drivs manuellt, når man både vattenvägen och landvägen. Foto: Torbjörn Lassas

Längs Kymmene älvs Pyttisgren öppnar sig för båtfarare en idyllisk färdled från Finska viken in till Pyttis kyrkoby via Stråka sluss som ligger halvvägs på den natursköna rutten. Text: Gerd Mattsson-Turku Slussen är en av de ännu i bruk varande, manuellt drivna slussarna i Finland. Stråka sluss och dammanläggning härstammar från tsartiden. Den byggdes för att betjäna pråmtrafiken till och från Stockfors fabrik. I början på 1900-talet gick en passagerarångare mellan Stockfors och Kotka. Avståndet från Pyttis kyrkoby till Spjutsund i Finska viken är fem kilometer. Slusskammaren är 25 meter lång och åtta meter bred. Lyfthöjden är två meter och det räck-

er ungefär femton minuter att ta sig genom slussen. Slussen kan fritt användas av båtfarare enligt självbetjäningsprincipen. Den vackra idyllen kring slussen kan man beundra även utan båt då man kommer med bil ända fram. Vägbeskrivning: Kör österut längs motorvägen från Lovisa och ta av vid avfarten till Sirius Sport. Ta i rondellen första avfarten till höger. Kör 0,7 kilometer och ta till vänster i T-korsningen. Fortsatt rakt fram drygt en kilometer till Slussvägen 26. Vänd till höger och du är vid Stråka sluss.

Den spångbelagda drygt två kilometer långa slingan kräver inte gummistövlar Foto: Viktoria Shishkova

Valkmusa erbjuder orörd natur Text: Gerd Mattsson-Turku

PYTTIS Valkmusa national-

park är en pärla som få känner till. Den orörda myren inbjuder vandraren till lugn och ro. Myrens tjusning tilltalar alla sinnen med vitmossans färgprakt och de sura tranbären på hösten, med vinterns bitande köld, med flyttfåglarnas skrik om våren och sommarens värme. Man kan tryggt vandra ut på myrarna i Valkmusa längs en markerad, spångbelagd rundslinga som är 2,5 kilometer lång. Under färden kan man bland annat klättra upp i naturtornet för att beundra det vidsträcka myrlandskapet. Det behövs inga gummistövlar och vandringen passar även barn. Den spångbelagda rundslingan börjar vid nationalparkens parkeringsområde som finns vid adressen Vastilavägen 886, tio kilometer norrut från Broby.

Myrens färgprakt varierar under olika årstider. Foto: Wikipedia

en m m o k l ä V ern d o m n e l til bybutik! Också barn klarar bra en vandring på den spångbeklädda rundan. Foto: Pyttis kommun


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

21

Svartholm bjuder på äventyr och historia LOVISA – Svartholm är ett av

min familjs smultronställen på sommaren, säger turistsekretare Lilian Järvinen i Lovisa. Vi är mycket ute på havet med vår båt och besöker också våra stugor i såväl Pernå som i Pyttis. Vi är helt enkelt skärgårdsmänniskor. Inne i Svartholms fästning finns en utställning som berättar om fästningens historia. Inträdet är gratis. På holmen arrangeras äventyret ”Svartholms bortglömda mysterium” där deltagarna får göra en resa i tiden. Tidpunkten är 22 juni–12 augusti, från onsdag till söndag klockan 11 på finska och 12.15 på svenska. Priset för barn är sex euro och för vuxna tre euro, och det är kontant betalning som gäller. De guidade rundvandringarna inleds också den 22 juni och man kan ta del av dem från onsdag till söndag, klockan 13.30 på finska och klockan 15 på svenska. Vuxna betalar sex euro och barn tre euro. – CL/NÖ

Välkomna till Lovinfo! Här finns broschyrer och mycket annan nödvändig info för såväl turister som för stadens invånare. Från och med 15 juni fram till den 15 augusti är Lovinfo på Mariegatan i Lovisa centrum öppet alla dagar, vardagar klockan 10–18, lördag och söndag klockan 10–14. På bilden Shasmine Bruce och Lilian Järvinen.

Många gratisnöjen i Lovisas digra sommarutbud Text & foto: Carita Liljendahl

LOVISA För stadens turist-

FAKTA Hur ta sig till Svarthom? Tidtabellen för förbindelsebåten som går till och från ön 22.6–12.8 från onsdag till söndag är följande: Från Skeppsbron i Lovisa klockan 10.10, 11.30, 12.50, 14.10, 15.30 och 16.50. Från Svartholm går båten tillbaka till Skeppsbron klockan 10.50, 12.10, 13.30, 14.50, 16.10 och 17.30. Pris tur/retur 18 euro för vuxna, barn 4–12 år 9 euro. Biljetter kan köpas på förhand via visitsvartholm.fi eller per telefon 0500-102 111. Det är Suomen Saaristokuljetus (bilden) som sköter trafiken.

sekreterare Lilian Järvinen är Svartholm en av pärlorna i Lovisa (se notisen intill). Men hennes familj vill inte heller missa sommarteatrarna som bjuder på många skratt på två språk i bygden. Lurens visar Ronja Rövardotter på svenska och bruksteatern i Strömfors ger skrattgaranti med ”Miehen kylkiluu”. Roligt brukar det vara också i Lappträsk där årets pjäs heter ”Miehen tuoksu”. Eftersom familjen Järvinen rör sig mycket ute till havs om somrarna är ett besök på Benitas Café i Pellinge en av somrarnas många höjdpunkter. – Att tillbringa tid nere vid Skeppsbron i Lovisa hör även sommaren till, säger Järvinen. Den platsen känns också naturlig att visa upp för våra gäster. Lilian Järvinen säger att väldigt många evenemang är gratis i sommar-Lovisa. Där som inträden uppbärs är summan ofta skälig. En av årets nyheter i sommarutbudet är Highland Games, även Lovisa Midsummer Games kallat. Evenemanget

arrangeas lördagen den 23 juni på Bastion Ungern och det är en tävling med anor från det skotska höglandet. Under dagen försöker män och kvinnor klädda i kiltar slå finländska rekord påhejade av internationella tävlande i takt av musiken från säckpipor. På Bastion Ungern arrangeras dessutom en vikingamarknad den 30 juni och den första juli. Mycket händer även utanför Lovisa centrum I Liljendal har Liljendaldagarna och Truck’n Lily-festivalen vuxit till sig år efter år. Mesta delen av programmet kring dem arrangeras lördagen den 16 juni. – Liljendal har ju också sin fina simstrand Drömstrand vid Hopom träsk som verkligen är värd ett besök, säger Järvinen. På Lovinfo finns kartor och annan bra information också då det gäller rutten Kalles Runda och hur man tar sig till Bombergsgrottan i Liljendal. – Kalles Runda är en intressant rutt på elva och en halv kilometer, där finns också en grillkåta som man kan stanna upp vid. I Strömfors är möjligheterna till uteliv stora. Man kan

På Drömstrand vid Hopom träsk finns ett fint hopptorn. Foto: Johanna Holvikallio

paddla, vandra eller klättra och vid behov få en guide med sig. – Där finns massor att göra för människor som tycker om att vara aktiva. I Valkom i Lovisa är frisbeegolfbanan mycket populär, även bland utövare som kommer från andra orter. I Pernå kan man golfa och där är förstås Malmgård ett populärt utflyktsmål. Likaså Rönnäs med sina stugor. Musik för alla åldrar Massor av konserter för olika smakinriktningar arrangeras förstås också. För ungdomar-

na torde Redramas uppträdande på Skeppsbron under Small Ships’ Race den 21 juli bli en av höjdpunkterna. Lilian Järvinen säger att även lopptorgsmarknaderna har blivit en trend i Lovisa. Under sommarsöndagar kan vem som helst ställa upp ett bord i Strandparken och sälja saker där. Under evenemanget Lovisa Historiska Hus 25–26 augusti kryllar det av loppisar i stan. Alla evenemang i Lovisanejden finns samlade i en broschyr som kan hämtas från Lovinfo. Mycket info finns också på stadens webbplats och på andra sajter på nätet.


Sidan

22

NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

TORSDAG 7 JUNI 2018

Lovisa, liten stad – kulturell storstad? Hur blir man en legend redan under sin livstid? – det var rubriken i Helsingin Sanomat när Ralf Forsströms scenografiska samlingar invigde nyrenoverade Amos Andersons konstmuseum 1999.

Ada och Glada för familjens minsta LOVISA Tre filmer om Onne-

li ja Anneli – Ada och Glada har filmats i Lovisa. Temat går igen i Strandparken där det ena Ada och Glada-huset finns. Det andra huset finns i Kapellparken. Det öppnas till

sommaren och snyggas upp. Enligt turistsekreterare Lilian Järvinen har vissa problem funnits vintertid då husen inte kan övervakas. Därför hålls husen låsta åtminstone under den mörkaste årstiden. – CL/ NÖ

Plock ur Stödföreningen för Lovisa konstcentrums program

Lätt att varva ner i Eija’s Garden STRÖMFORS En verklig pär-

la, en oas som tillfredsställer alla sinnen, är Eija’s Garden i Strömfors. Upplevelseträdgården är uppdelad i olika sektioner som var och en har ett tema. Men det går att ströva omkring där också utan att planera rundan. Det lilla huset som byggdes 1880 och tidigare kallades Mantas torp, har ursprungligen varit tjänstebostad för Strömfors bruk. Eijas torp och trädgården är ett av objekten i evenemanget Lovisa Historiska Hus. På föreningens webbsida kan man läsa att de ruttna stockarna

En liknande utställning inleder utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? Utställningen presenterar Villa Forsström, godbitar ur Ralf Forsströms 55-åriga nordiska teaterkarriär i Almska Gården i Lovisa, 15.6–21.10. Samtidigt firar Forsström sin 75-årsdag, som infaller den 29 juli. I övre våningen visas modeller, kostymer, kostymskisser och möbler. I nedre våningen finns världsresenären Forsströms omfattande samling bildkonst från Sydostasien, Afrika och Mexiko samt nutidskonst från Skandinavien. Nästa utställning i serien blir Segersby, där finns bland annat ett sängkammarmöblemang ritat av Louis Sparre, äldre målningar, men också en hel del nutidskonst. Sedan följer Villa Biaudet. Ulla Bjerne ägde en varierad samling målningar, med bland annat porträtt gjorda av internationella konstnärer under 1900-talets första hälft. Serien avslutas med målningar ur släkten Nordströms samlingar. Nordströms var på sin tid Lovisa stads viktigaste företagarsläkt.

9 juni kl. 18 bastuklubb med bryggdisco kl. 18, Skeppsbron, Lovisa. Restlessminds (Sve) bjuBella99x88.pdf 1 5/23/18 der på musik, bastusäsongens

bytts ut 1963 och att ett vindfång och en öppen veranda har byggts efter det. Att besöka trädgården kostar åtta euro per vuxen person. Eija och Markku Keckman som bor i torpet säljer också blommor, plantor och trädgårdsprydnader i anslutningen till Eija’s Garden i Abborfors. Dessutom planerar Eija på beställning trädgårdar. Genom åren har hon planerat trädgårdar i Ryssland, England och i Holland. Hon har också gett ut flera böcker som handlar om trädgårdar. – CL/ NÖ C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Interiör från Villa Forsström.

öppningsfest. Man kan bada bastu i Heidi Lunabbas (Fin) Sauna Obscura, som samtidigt är en flytande kamera. Bastuavgift 10 euro/5 euro. 19–20 juni kl. 18 Aino Kallas, Sudenmorsian Hiidenmaalainen tarina, en dramaberättelse i två delar tisdag 19.6 och onsdag 20.6 kl. 18. Uppläsning Erja Noroviita. Lovisa museum, andra vån., Parkgatan 2, Lovisa. De båda delarna bildar en helhet, men man kan också följa med endast den första eller den andra delen som självständiga delar. 4 augusti kl. 18 barnklubb Klubbkonsert för barn vid Skeppsbron i Lovisa kl. 18. Arrangemang i samarbete med TransFolk 2:37 PM Kucku-festivalen.

25 augusti kl. 18 klubbkväll Hemklubb med pop up-kafé, framträdanden och utställning. Välimeren majatalo, Räfsbyvägen 9, Lovisa. Arrangemang i samarbete med TransFolk Kucku-festivalen. 7 september kl. 18 och kl. 20 bastukonsert Tomas Takolander och Tero Pajunen bjuder på två bastukonserter fredag 7.9.2018 kl. 18 och 20. Förutom sångrösten använder musikerna sådana instrument som finns i en bastu. Programmet består av ny och gammal musik med bastutema. Konserterna ordnas i Sauna Obscura som ligger förtöjd utanför Skeppsbron i Lovisa. Endast 8 personer får plats per konsert. Biljetter 20 euro (dryck ingår).

Välkommen till

Cafe Wäfvars Pub! Sommaren är här och vi har öppet på Sarvsalö. Våra populära luncher fortsätter och kaffet förgylls av färska bakverk. Ett glas gott vin eller ett stop förhöjer stunden på vår sköna terrass.

Och hallå alla barn, vår glassfrys är välfylld! Öppet alla dagar fr.o.m. 8.6.2018: Söndag–torsdag 11.00–18.00 sö brunch, må–to dagens soppa Fredag–lördag 11.00–20.00 fre hamburgare, lö dagens rätt

Sarvsalövägen 1058, 07780 Härpe


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

23

Öppna trädgårdar i Lovisa arrangeras ännu 10.6, 30.6, 1.7 och 7–8.7. Kolla vilka trädgårdar som har öppet vilka dagar, en del av dem är med bara en eller två dagar. Adresser, datum och klockslag finns på www.avoimetpuutarhatloviisa. com. På bilden ”Muistojen puutarha” vid Strandvägen 12. Foto: Carita Liljendahl

Bruksmiljön i Strömfors är värd ett eller flera besök. Här finns hantverksbodar men även hus som håller öppet under Lovisa Historiska Hus i slutet av augusti. Dessutom arrangeras här konserter, utställningar och teaterföreställningar. Foto: Carita Liljendahl

Plock bland pärlorna i programutbudet Finlands minsta butiksmuseum Ett butiksmuseum i den gamla byabutiken vid Påvalsbyvägen 671 i Skinnarby. Saker från 1950- och 1960-talet. Även ett loppmarknad och en liten inredningsbutik.

Jokela hembygdsmuseum Öppet i juli söndagar kl. 12–17 och 25–26.8. Turkkilavägen 39, Svenskby, tfn 0400 152 858, jokelanmuseo.info Keramikverkstad & Galleri Rune Rikberg Utställning av handgjord keramik i hemgalleriet i historiska Nedre stan. Öppet enligt överenskommelse. Långgränd 1, tfn 0400 347 047 Lovisa sjöfartsmuseum Sommarens specialutställning ”Sjöfart i Lovisa under finska flaggan”. Skeppsbron 8, Lovisa. Skärgårdsmuseum i Rönnäs Sommarens specialutställning handlar om u-båten UC-57. Museivägen 1, Pernå (Rönnäs), tfn 040 760 2410.

Torgdagar på Lovisa torg Sommartid 2.5–31.8. Måndag–lördag kl. 7–14. Platsbokning/torgövervakare Teija Aalto tfn 044 565 1188

Marknader på Lovisa torg Midsommarmarknad tisdag 12.6, Lovisadagsmarknad tisdag 21.8. Lovisatraven 11.6 kl. 18, 25.6 kl. 18, 12.7 kl. 16 ponnytrav, kl. 18 trav, 30.7 kl. 18. www.loviisanravit.fi Kryssningar på Kymmene älv (lördagar) 9.6, 7.7 och 4.8, start från nedre smedjans brygga kl. 11, 12.15, 13.30 och 14.45. Färden är ungefär en timme lång. Rootsinpyhtaa Bluegrass & Rendezvous i Strömfors 8–10.6. Ett lättsamt och svängigt evenemang där du också kan avnjuta en picknick. Öppna byar-dagen Presentation av verksamhet, invånare och service i byarna. www.silmu.info

Liljendaldagarna 15–17.6 På programmet kyrkokonsert, marknad, stranddans och utomhusgudstjänst. Truck’n Lily Music Festival vid Café & Restaurant Lilja lördagen den 16.6.

Riverside Truck Meeting 30.6 kl. 10–18 Sågudden.

Kymmene älv-dagen i Strömfors bruk 4.8

Lovisa Vikingamarknad 30.6–1.7 vid Bastion Ungern. Forntida by och hantverkare.

Midsommardans på Skeppsbron Den 22.6 reses midsommarstången på Skeppsbron. Även dans.

Ruukki Picnic i Strömfors 7.7, www.ruukkipicnic.fi

Lovisa fredsforum 4–6.8, människor, idéer och religioner möts. Möjligheternas torg, fredsmässa i Lovisa kyrka, Hiroshima ljuståg, www.rauhanfoorumi.fi

Loviisa Midsummer Games 23.6. En tävling med anor från det skotska höglandet. Bastion Ungern. Fritt inträde. Picnic on the Beach, 28.6. Gratis musikprogram på simstranden Plagen. Lurens sommarteater 29.6–4.8. Astrid Lindgrens klassiker Ronja Rövardotter. www.lurens.fi Tidningen Nya Östis läsarfest lördagen den 30 juni kl. 18–22 på Skeppsbron

Virginia af Forselles bruk 7.–28.7 dramaguidning på svenska och finska. Strömfors bruk. Rosor & Trädgårdar 7–8.7 öppna trädgårdar i Lovisa. På lördag rosenbröllop och veckoslutet bjuder även på mycket annat program. Konungen anländer till Lovisa 8.7 följ med och leta efter konungen tillsammans med stadsinvånare från 1700-talet. Small Ships’ Race 21–22.7. Kappseglingar för klassiska båtar och ett livat kvällsprogram. Lördag kl. 22-23 uppträder Redrama.

Lov is a Warzone – Krigsfilmsfestival på Skeppsbroområdet 10–11.8 Lovisadagens dans 25.8 kl. 20–24 på Skeppsbron Lovisa Historiska Hus 25–26.8 Över hundra år gamla hem öppnar sina dörrar för allmänheten. Stämningen tätnar i staden då den får besök av över 15 000 gäster, loviisanwanhattalot.fi Marknad på Skeppsbron, Alexandersgårdens hantverksmarknad, antikmarknader, samlarmässa m.m. Sibeliusdagarna i Lovisa 5–8.9 www.loviisansibeliuspaivat.fi

Kahvila-Ravintola Laivasilta Café-Restaurang Skeppsbron

Tuhannen tuskan kahvila

Liten stad, stora upplevelser

Tvärgränd

visitlovisa.fi


NYA ÖSTIS SOMMARSIDOR 2018

Sidan

24

TORSDAG 7 JUNI 2018

Etnopop och delikatesser på Kycklings LAPPTRÄSK Etno Pop Kyck-

Statyn av Lasse Virén är från 1994 av konstnär Terho Sakki. Statyn finns i Mörskoms centrum.

I Lasse Viréns fotspår Text & foto: Marianne Palmgren

Den natursköna vandringsleden Lassen Polku är en av de populäraste platserna som turister besöker i Mörskom. MÖRSKOM – Det är på vand-

ringsleden som den fyrfaldiga olympiska guldmedaljören Lasse Virén tränade. I år har skyltningen förbättrats ytterligare. Det finns ingen risk att

man går vilse, säger fritidssekreterare Jaana Keisala. Vandringsleden slingrar sig på Supimäki-åsen. Rutten innefattar flera infoskyltar där besökare kan testa sin kunskap bland annat gällande idrott. Vandringsledens högsta punkt är över nittiosju meter över havet och man ser bland annat ut över Kyrkträsket. Vid utsiktsplatsen finns bänkar där man kan pausa en stund och till exempel ta en picknick. Vandringsleden börjar vid Orimattilavägen 206. Intill finns också ett minnesmärke över lottorna som var i Luftvärnets tjänst. Hembygdsmuseum Jaana Keisala tillägger att även Mörskoms hembygdsmuseum besöks flitigt. Museet ligger i centrum på kyrkbacken i ett

MÖRSKOM KOMMUN MYRSKYLÄN KUNTA

tfn./puh. 019 510 850 www.myrskyla.fi www.facebook.com/myrskyla ME

MYRSKYLÄ

I Mörskom finns en klockstapel från 1772 och en träkyrka från 1803. Museet finns i ett spannmålsmagasin från 1800-talet. Här kan man känna historiens vingslag.

av de två spannmålsmagasin som uppfördes på 1800-talet. De två spannmålsmagasinen fungerade förr som lånemagasin där bönderna förvarade sitt spannmål. Föremålen i muséet består till stor del av nyttoföremål och redskap från 1800- och 1900-talets början. – Museet är öppet på söndagar. Pensionärsföreningens representant berättar gärna mer om föremålen. Intill hembygdsmuseet finns Mörskom vita träkyrka från 1803. Klockstapeln uppfördes 1772. I kyrkan kan man bland annat beundra adelsvapnen till de adelssläkter som har bott i Mörskom. Träskor och simstrand Jaana Keisala brukar tipsa besökare att uppleva hur Talla-träskotillverkningen går till. Industrihallen finns i närheten av centrum. – På sommaren marknadsför jag också simstranden i Syväjärvi, den största sjön i Mörskom.

lings är ett evenemang som bjuder på både musik och delikatesser i Kycklings underbara miljö den 17 juni. Evenemanget lämpar sig för hela familjen. De som uppträder med musik är både lokala förmågor och sådana som kommer längre ifrån. Samtidigt som man lyssnar på musik kan man smaka på olika delikatesser. Det finns rabarberkaka men också grillade rätter. Evenemanget inleds med uppträdande på trummor av Ibra från Liljendal. Group Afrin från Borgå bjuder på kurdiska och arabiska rytmer. Publiken får gärna dansa i takt till den. Den nya a capella-sånggruppen Vox Humana har medlemmar som kommer från Borgå och Lappträsk. Den bjuder på lätt musik som skapar sommarstämning.

Dessutom uppträder popsångsgruppen The Lazy Group och pop-rock-gruppen The Forest från Porlom delar med sig av coverlåtar. Hela programmet är ännu inte fastslaget. Det utvecklas åtminstone med tanke på barnen. Tillsvidare är det klart att ansiktsmålning arrangeras och den som vill ta en hennatatuering kan göra det. Söndagsevenemanget pågår mellan klockan 14 och 17 på hembygdsmuseets Kycklings gårdsplan. Inträdet är fritt. En cafeteria finns också och priserna är skäliga. Etno Pop Kycklings arrangeras av föreningen Lapinjärvi Lappträsk ry tillsammans med ungdomsföreningen UF Framåt. Lappträskmarthorna, kommunens flyktingkoordinator och ungdomsarbetare samt andra aktivister är också med på ett hörn. – NÖ

Några av de lokala förmågorna som uppträder på festen. Från vänster Elin Jordas, Michelle Sarström, Lina Nygård, Madicken Lund, Mariska Nykänen, Vivian Kantonen och Malena Jordas. Foto: Marke Kalliola

Vad berättar titlarna på gravstenarna? Lovisa guider ordnar guidade promenader på Lovisa gamla kyrkogård. Temat på rundturerna är yrken och titlar på gravstenarna. Den första guidningen gjordes i går. Följande är onsdagen den första augusti. Guiden berättar om presidenter, kansliråd, jubelmagistrar till enkefruar, gamla mormödrar och dygdiga kvinnor. Promenaderna är cirka en halv timme lång. Under Rosor & Trädgårdar-evenemanget lördagen

den sjunde juli ordnas en Parker och Trädgårdarpromenad där deltagarna får höra berättelser om stadens parker och bekanta sig med några av de öppna trädgårdarna. Denna promenad räcker cirka en timme. Under vårens och sommarens guidningar uppmärksammas händelserna under inbördeskriget 1918 i Lovisanejden. Guiderna är också aktiva under evenemanget Lovisa Historiska Hus 25–26 augusti. Även då arrangeras guidade promenader på finska och på svenska. – NÖ


Sidan

25

Konstverkstäder får fortsättning i Lappträsk Text & foto: Marianne Palmgren

LAPPTRÄSK I fjol satsade

kommunen på konstverkstäder ute i bygden. Projektet förverkligades av kulturkoordinator Petteri Aaltolainen. – Kulturverkstäderna får fortsättning i byarna Lindkoski och Porlom. Verksamheten torde köra igång runt midsommar. Närmare tid och plats meddelas bland annat på kommunens webbsida. Hantverkskunnande Petteri Aaltolainen tillägger att det tar tid att kartlägga Lappträskbornas intresse för kultur. – Speciellt i Lindkoski märks ett digert hantverkskunnande som går århundraden tillbaka i tiden. I konstverkstaden i Lindkoski kommer vi att fördjupa oss i lokala släkters symboler. Han förklarar att släkternas symboler härstammar från en tid då alla inte var läs- och skrivkunniga. Därför togs det i bruk enkla symboler som användes till exempel då man skulle skriva under viktiga dokument. – Det här symbolerna är ovanliga och områdesspeci-

Kulturkoordinator Petteri Aaltolainen önskar att konsten ska förena invånarna.

fika. Vi fann symbolerna under konstverkstaden ifjol, och kommer nu att fortsätta undersöka symbolernas kulturella betydelse.

Konstmiljö I Porlom kommer deltagare i konstverkstaden att koncentrera på planeringen av en konstmiljö.

– Alstren i verkstäderna anpassas till det som intresserar byborna. Konstverkstäderna är en del av projeketet TaideMo-

biiliPakki som finansieras av Lappträsk kommun samt undervisnings- och kulturministeriet.

Kungsvägen har utvecklingspotential Kungsvägens Leader-finansierade projekt har avslutats men utvecklingen av vägen fortsätter på många olika sätt. ÖSTNYLAND Undervisnings-

och kulturministeriet beviljade föreningen ett ettårigt utvecklingsbidrag med tanke på gruppturism. De projektansvariga önskar därför nu att alla Kungsvägens vänner som har olika besöksmål i åtanke, och som kan ta emot större turistgrupper för att beundra sevärdheter eller äta, ska meddela om dem till Mia Aitokari. Det går också att mejla uppgifter till mia.aitokari@kuninkaantie.info . Projektet har fått en ny ordförande, Kymmendalens landskapsdirektör Jaakko Mikkola. Hans passion är historia.

– Man kan inte planera framtiden utan att känna till den gångna tiden. Hela den östliga Kungsvägen från huvudstadsregionen till Vederlax är ett enhetligt område i mitt liv. Jag har både arbetat och bott vid Kungsvägen länge. För tillfället bor jag endast 300 meter från vägen. Enligt Mikkola har Kungsvägen både skyltnings- och finansieringsutmaningar. – Östturismen kan utvecklas även längs Kungsvägen. Ryska turister är intresserade också av kultur vid sidan av fisketurism och shopping. När man kör med en lokalbuss hinner man se det som gömmer sig på byvägarna, till exempel i Pernå kyrkoby. Om man färdas enbart längs med motorvägar missar man mycket. Mikkolas tipsar om tre platser värda att besöka längs Kungsvägen sommaren 2018. Flaggvärlden i Bastionen i Fredrikshamn, Marknadsbacken och Rökhusforsens museibro på gränsen mellan Lovisa och Pyttis samt tätorten Virojoki i Vederlax med hela museivägen därifrån

längs med gamla Kungsvägen. Mera information om Kungsvägen finns på webben, www.kuninkaantie.info/sve. Där det finns en länk till kartan, en uppladdningsbar turistkarta och direkta länkar till alla kommuners turismsidor. Intresserade är också välkomna med på trädgårdsutfärden till Kungsvägens västliga trädgårdar 28.7. Mera info om den fås av Mia Aitokari. – NÖ

Jaakko Mikkola anser att östturismen har alla förutsättningar att utvecklas längs Kungsvägen.


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

26

BORGÅ Följande studerande

har avlagt yrkesexamen vid Point College under läsåret 2017–2018. I förteckningen finns de studerande som gett sitt samtycke till att namnet publiceras. Liiketalouden perustutkinto, merkonom: Alaranta Anne, Bergman Anni, Celan Rina, Dahlen Marjaana, Ek Camilla, Helena Priester, Kaipiainen Tanja, Kalk Irene, Kinnunen Jasmine,

Korvensyrjä Kirsi, Kukla Tomas, Lehto Eero, Lehto Sanna, Lehtonen Katri, Lindman Mariana, Maijala Minna, Marttinen Mia, Pollari Juha, Reinikainen Mervi, Reponen Heli, Salldén Tiina, Vaenerberg Tuula, Winogradow Michaela, Eriksson Mark, Helenius Aku Verneri, Hänninen Casper, Kolari Pietari Pekka, Aaltonen Jere, Budeci Aurora, Budeci Rinora, Grönholm Kim, Hakola Frank, Hattukangas Suvi, Hopeamaa Roosa, Kauppinen Sanni, Le Thang, Lähderanta Kristeri, Nguyen Mi, Nieminen Leevi, Nyrhinen Joni, Peltonen Tomas, Perokorpi Pinja, Perttilä Iida, Pinja Salmi, Rasi Julia, Saarelainen Eetu, Sunnvik Emil, Tukkila Robert, Vilonen Sanna, Volotin Juho, Koskinen Heidi. (107 studerande) Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom:

SYTILLBEHÖR

MATSTÄLLE

UTHYRES

lovisafbk.fi

Vi gör Finland starkare

Är du med? fressi24.fi/2018

• vindrutebyten och reparation • inramning av tavlor mm.

www.lasikissat.fi

Ingenjörsvägen 1, 07900 LOVISA & 040 557 7465

Fotograf Ralf Idström % 050 309 0848 Drottninggatan 18 (Thai Tip Foods)

DATATILLBEHÖR

ICT-Tarvike Jens Lindholm Ky Datorer • Datorutrustning • Program Kontorstillbehör • Service Drottningg. 12 B Lovisa. 0440 501 111

www.ict-tarvike.fi ÄVEN PASSFOTON!

Fabriksbutiken betjänar må–fre 8–17, lö 10–14 Teollisuuskuja 7, 49220 Broby Pyttis tfn 044-775 0202 info och butiksbilens hållplatser www.kennelrehu.fi tfn 05-343 1031

Nostokuljetus

He-Wi Oy

AVFALLSTJÄNSTER

DIVERSE

Oy Ralf Sjödahl Ab

- Fastighetsförmedling, disponentuppdrag - Konsultering inom kommunsektorn - Översättningar % 0400-201 748 - Bouppteckningar 24/7 ralf.sjodahl@sulo.fi - Offentligt köpvittne 24/7

PASSFOTO

Pass- & Digifoton nu från oss

I senaste nummer av Nya Östis skrevs det felaktigt i artikeln om sjöfartsmuseets sommarutställning att konsul Ilmari Elo var hamnkapten i Mäntyluoto och Kotka. Det stämmer inte, han var hamndirektör i Björneborg och Kotka. Enligt Antti Muuronen, ordförande för delegationen för sjöfartsmuseet, hör hamnkaptener till fritidshamnar och dylika. – NÖ

% 0500 849 188 • www.he-wi.fi

GLASARBETEN Vi utför: •• terrassinglasningar fönsterrenoveringar

Rättare sagt om Ilmari Elo

LYFTTJÄNSTER

FITNESS

Brandkårshuset uthyres till olika tillställningar & 050 341 5022

Drilon, Shahzad Hafiz, Tanina Lyubov, Valiyapurakkal Vinod. (10 studerande)

FINLÄNDSKT KÖTT TILL HUNDAR

Drottninggatan 7, 07900 Lovisa Lunchservering alla dagar 11.00 – 14.00 Lunch 9€

Alexandersgatan 4, 07900 LOVISA Tel. 040 538 4108 | marimette@sulo.fi

Nina, Kuukkeli Birgitta, Lindfors Johanna. (18 studerande) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, närvårdare: Holmström Anne, Palomäki Patricia, Pinomäki Senni, Salpamäki Mira, Jarva Jenna, Kuisma Tomi, Lindholm Mia, Lyly Tuula, Olundegun Mulikat Ololade, Päivinen Tanja, Smolander-Krigsman Minna, Ijäs Tanja, Grönborg Isa, Mambosho Zelda, Saastamoinen Jenny, Tanttu Heidi, Tuoma Satu, Dadkoush Komar, Fatahpoor Matin, Hagert Bettina, Kaewphimpha Rujirat, Kares Esko, Koivisto Emma, Kuusela Cristina, Lehtimäki Ripsa, Maukkonen Emmi, Päivärinne Krista, Toffer-Kares Leila, Salonen Heta, Kuosmanen Reeta. (55 studerande) Business Administration, VQ, merkonom: Bobretsova Irina, Magar Kusum, Maksimova Alena, Pokharel Jyoti, Sallahaj

HUNDMAT

Lunchrestaurang Esplanad

gardinstyger • garn sytillbehör • presenter

www.

Hällfors Linda, Backman Cecilia, Blomfeldt Tobias, Eklund Vera, Jalonen Alex, Juslin Björn, Nykänen Isak, Petrell Jenni, Sonntag Janica, Sundman Benjamin, Vuokko Cary, Törnqvist Linus. (19 studerande) Jalkojenhoidon ammattitutkinto: Lindholm Viveka, Nic Oireachtaigh Linda, Marrasmaa-Jämsén Leena. (18 studerande) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanom: Nevapuro Taava, Viitanen Marko. (3 studerande) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto: Heinonen Ari. (1 studerande) Yrittäjän ammattitutkinto: Manninen Mari. (1 studerande) Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Johansson

FALCK SERVICE OY AB KÖPES FLISVED LOVISA

040 029 7778 Patrik Falck

ENERG IV

Avlagda examina vid Point College

KLOAKTÖMNING

SHANDEL ED

20 år

ENERGIVED KÖPES Upptagning och bortforsling av stubbar etukku@gmail.com | 040-766 56 39 | 040-766 86 30 BÄRGNINGSTJÄNSTER

BÄRGNINGSHJÄLP

ANDERSSON andersson@lhp.fi & 0400 302598 24h

• avfallstransport • lyft - transport • skrotinsamling

www.lhp.fi

« TÖMNING AV AVLOPPSBRUNNAR « ÖPPNING AV AVLOPP « KLOAKRÖRSFILMNING « TORRSUGNING & 040 912 8117 (Isabelle Rio)

BYGGTJÄNSTER

BYGGNADSARBETEN

även sprängningstjänst och WOODMIZER-sågning

Robert Bruce F:ma

040 755 6785 • info@robertbruce.fi


Sidan

27 ADVOKATBYRÅER

FASTIGHETSFÖRMEDLINGAR

www.iukvoy.fi

Advokatbyrå

STEFAN ANDERSSON Ab Drottninggatan 32 B 17 Tfn 019 501 128 byrå GSM 0400 493 230 www.advolaw.fi

BOKFÖRINGSBYRÅER

TRÄDGÅRDAR

BOKFÖRINGSBYRÅ

STAFFAS trädgård-puutarha

Advokatbyrå

R. Fält Ab

Drottninggatan 17 A 2 tfn 019 531 309, advokat Rauno Fält gsm 040 511 4191 aatsto.raunofalt@sulo.fi

JURIDISK BYRÅ Juridisk byrå Lundberg-Andersson Ab VH Rita Lundberg-Andersson JM Niina Raitanen Tfn. 050 413 1394 / 050 383 1741 www.lundberg-andersson.fi

Drottninggatan 9, 07900 Lovisa & (019) 535 207 förnamn.efternamn@memo.fi

Gudrun Wikström Hortonom www.staffas.fi 040 546 5514 Pernåvägen 211, 07930 Pernå

Redovisning Laskentatoimi

Stina Wikman Brandensteinsgatan 11 040 7464565 stina.wikman@sulo.fi

BEGRAVNINGSBYRÅER Begravningsbyrå

Andersson & Co Oy Ab Tfn 019 532850 Jour 24/7 Alexandersgatan 10 LOVISA Öppet må-fre 9-16 Övriga tider enl. överenskommelse

Lovisa Nya Blomsterhandel

Norrtullsv. 16-18, LOVISA & 0400 103 070 / Andersson www.eljet.fi

el-installationer belysningsarmaturer

J.R. Nygård & 040 502 8032

Z

• Transporter • Jordfästningsarrangemang • Binderier • Catering/minnesstunder • Bouppteckningar

Drottninggatan 17, LOVISA

✆(019) 532 710, DEJOUR 24h

www.hautaustoimistolindqvist.fi

HJÄLPSERVICE

% 040 55 26 442 www.robbes.fi FÖRSÄKRINGAR

Kotihoivaa.fi tfn 044 517 2750 J&L Help Care tfn 050 548 6986 HJÄLP I VARDAGEN

• BUTIKSHJÄLP • STÄDNING+FÖNSTERTVÄTT • SNÖARBETE+SANDNING, TRÄDGÅRDSARBETEN • HJÄLP ATT UTRÄTTA ÄRENDEN

HEIDIS HJÄLPSERVICE Tfn 045 126 9187

heidinapupalvelu@gmail.com heidinapupalvelu

ANVÄNDAS ÄVEN SERVICESEDLAR INOM LOVISA

& 019 531 275

ÖPPET: MÅ-FRE 9-19, LÖ 9-14, SÖ 11-15 Liljendal betjäningspunkt: & 040 754 3171 Strömfors Bruk betjäningspunkt: & 019 618 217

tfn 0400 126 605 leena@lkvhemma.fi

RÖJNING Utbildad lantbruksföretagare • Lantbruks fordonschaufför • Röjningar 040-5583587 Benjamin Bäckman Labbyvägen 698 07870 Skinnarby benjamin.b@sulo.fi

MORGONMÅL måndag – fredag

BYGGMATERIAL

7.30 – 9.30

www.loviisanpuu.fi

www.lokaltapiola.fi/nyland

GÅRDSKARLSTJÄNSTER

TAXI KIMMO SALMINEN Liljendal 24 h / 1+8 / INVA

Backvägen 5, 07870 Skinnarby Utvidgade gårdskarlstjänster

- reparationer - vvs-arbeten - gårdsfäll mm. - småmaskinsreparationer

GSM 044 988 4630 henry.hansson@gmail.com

TAXI Ruotsinpyhtää

& 0400 207 303

Kai Lehto tfn 0400 155 185

TAXI

TAXI SPETSSON

Tomi Enqvist

www.vaherkyla.fi TRANSPORT

Gräv och transport

TAXI & TRANSPORT

040 681 6786

• 1 + 8 pers. • INVATAXI

1+8 Pers • Rullstol • Bårtaxi Beställningskörningar

0400 490 681

LAPPTRÄSK

Vi samarbetar

Drottningg. 15, Lovisa

Alexandersgatan 4, 07900 LOVISA Tfn 019 533 432, fax 019 501 431 e-mail: iukv@iukvoy.fi

Borgågatan 23, 07900 Lovisa

Liljendal EL-Sähkö

Z

Apoteket Kronan

F:MA B.BÄCKMAN

Tfn 019 532850 Öppet må-fre 9-16

Lindqvist

APOTEK

& 019 531791

Mariegatan 20 & (019) 532 037 info@loviisanelsahko.fi

Begravningsbyrå

30

CAFÉER ELINSTALLERINGAR

30 LKV AFM

THESSLUND AB GSM 0400 717197

HANS-ERIK THESSLUND Brännmalmen 59, 07700 Forsby Såg hans.thesslund@pp.inet.fi

DISPONENTBYRÅER

INDUSTRITJÄNSTER

Eskilomvägen 81, 07880 Liljendal & 010 666 9856 kk.terapalvelu@gmail.com

Alexandersgatan 10, 07900 Lovisa tfn 0400-713526 • 0400-150759

MASKINUTHYRNING MED 25 ÅRS ERFARENHET! RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

KAINO MATTILA OY www.kainomattila.fi

Industrigränd 3, LOVISA Må – Fre 7.30 – 16.30 Tfn & Fax 019 533 490

BEGRAVNINGSTJÄNSTER Pyhtään Kukka- ja Hautauspalvelu Lasse Andersson, Motellgränd 2, 49220 Broby Begravningstjänster enligt överenskommelse, ring 0400 530 339 www.hautauspalvelut.fi Minnesstunder, gravstenar, graveringar.

BESTÄLLNINGSTRAFIK

Reserveringar: Thomas Nyholm

044 362 0800

info@charternyholm.fi

VÄLBEFINNANDE

Elisabeth Lobbas 050 3414980

Klassisk massage Shindo • Reiki

Drottninggatan 7 Skinnarbyvägen 123

UTBILDAD MASSÖR

BRANDSLÄCKARSERVICE Din lokala leverantör av brandredskap:

Bo-Erik Viksten Även presentkort,

Öst-Nylands Brandsläckaroch Serviceaffär

0400 797 279

www.iusjh.fi & 0500-512 755

hembesök, kvällstider

www.massageviksten.fi

Följ oss på facebook.com/iusjh


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

28

Det är kiva i matskolan na skala potatis, att riva, skära och diska för hand. Många har diskmaskin hemma och har därför aldrig lärt sig att diska för hand. Menyn varierar och innehåller både nöt, höna, gris och vegetariskt. – Det är viktigt att barnen lär sig tillreda och smaka på olika livsmedel, säger Liljeström. På onsdagen kommer Sickan Nybondas och lär ut hur man kokar bondost. Den skall sedan serveras på torsdagens familjemiddag. Josephine Starck tycker att det är roligt att vara i Matskolan. – Jag brukar hjälpa mamma att laga mat hemma, säger hon. Starck har deltagit i Matskolan förut. I köket står Sarah Hollmén och rör i pastakastrullen. – Jag tycker om att laga mat, säger hon. Hollmén har också deltagit i Matskolan tidigare. Hon ser fram emot tisdagens utfärd. – Det är kiva och roligt i Matskolan, konstaterar alla deltagare.

Text & foto: Inge Ekholm

LAPPTRÄSK På Hemborg i

Hindersby känner besökare goda dofter från köket. Här kockar 16 barn i åldern 8–12 år mat åt sig. Lovisanejdens matskola arrangeras av Östnylands 4H med verksamhetsledaren Anna Liljeström som huvudansvarig. – Det tog en knapp dag innan alla platser var upptagna, säger Liljeström. Matskolan är populär och passar bra att hålla så här i början av juni. Barnen är indelade i fyra grupper med en hjälpledare per grupp. På plats finns också två vuxna. – När det är små grupper får alla göra något, konstaterar Liljeström. Matskolan pågår denna vecka från måndag till torsdag. Varje dag tillreder barnen sin egen frukost, lunch och mellanmål. I torsdag bjuds föräldrarna in på middag. I måndags hann man också med att baka småbröd, både glutenfria och vanliga. På tisdagen lagades det ostsnurror till mellanmål.

Josephine och Mette Starck, Lina Mickos, Enni Peltomäki, hjälpledare, samt Adele Kalenius lagar mellanmålssnurror inför tisdagens utfärd till Kickans ladugård.

De behövdes till gårdsbesöket i Kickans ladugård. – Vi vill visa varifrån maten kommer, säger Liljeström. Matglädje och hälsosam kost I matskolan får deltagarna

lära sig bland annat vett och etikett, kökshygien och vad man borde äta. – Vi talar om hur mycket frukt och grönsaker som är bra att äta, säger Liljeström. Dessutom pratar man om hur mycket socker maten innehåll-

er. Varje dag är alla ute och rör på sig, leker olika lekar på gårdsplanen. Det är ett uppskattat inslag i dagsprogrammet. – Vi lär också ut basfärdigheter, säger Liljeström. Hon nämner som exempel att kun-

VÄLJ FINLANDS POPULÄRASTE HYBRID HYBRID Självladdande Auris Hybrid är en modern och bränslesnål familjebil där du halva tiden kör endast på el. Körglädje ger såväl den aktiva säkerhetsutrustningen samt de mångsidiga utrymmena samt automatväxellådan som alltid är standard i Toyotas hybrider. Välkommen och bekanta dig hos oss.

TILL ALLA AURIS-MODELLER

METALLFÄRG

0€

PODIUM PACK

490 €

Inkl. vinterdäck på lättmetallfälgar, gagagerumsmatta och gummimattor.

HELHETSFÖRMÅN T.O.M. 3 000 €

MED TOYOTA JOUSTO -FINANSIERING T.EX. 263 €/mån Modell

Totalpris inkl. bilskatt

Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Edition 25 744,09 € Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition 29 128,35 € Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Black Edition 31 482,90 €

+ Toyota Servicekontrakt 23,51 €/mån & Toyota Finansieringskasko 44 €/mån

Lev.Kost.

Totalpris inkl. lev.kost.

CO2utsläpp

EU-komb. snittförbruk.

600 € 600 € 600 €

26 344,09 € 29 728,35 € 32 082,90 €

95 g/km 99 g/km 99 g/km

4,2 l/100 km 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km

Garanti 3 år/100.000 km, korgens genom-rostningsgaranti 12 år, hybridsystemets garanti 5 år/100.000 km. HSD-batteri garanti 10 år/350.000 km. Förmånerna gäller en begränsad tid för nya kundordrar (endast privatordrar). Bilen på bild är specialutrustad.

www.porvoonautotarvike.fi

LOVISA Bäckgatan 3 Tfn 019 535 390 Vi betjänar: vard. 8–16.30 lö stängt

BORGÅ Veckjärvivägen 1 A Tfn 019 524 7711 Vi betjänar: vard. 8–17 lö stängt

EXEMPELBERÄKNING: Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Edition 26 834,09 € (inkl. lev.kost. 600 € + Podium Pack 490 €). TOYOTA JOUSTO månadsrat 263 €. Finansieringstid 48 mån. Km-antal 60 tkm. Handpenning 20 % (5 366,82 €). Sista större rat/garanterat återköpspris 11 689 €. Ränta 2,95 %. Handlingsavgift 9 €/mån. Uppläggningsavgift 180 €. Effektiv årsränta 3,95 %. Kreditens mängd 21 647,27 €. Kredit och kostnader tot. 21 647,27 € + 2 588,22 € = 24 235,49 €. Förutsätter ett godkänt kreditbeslut och kaskoförsäkring. Kredit beviljas av Toyota Finance Finland Oy, Korpivaaravägen 1, Vanda. Toyota Toyota Finansieringskasko innehåller trafik- och kaskoförsäkring, som kan utökas med tilläggsskydd. Försäkringen beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab.


Sidan

29

Ny underklädesbutik öppnar i Andersby Text & foto: Inge Ekholm

LILJENDAL I lördag den 9.6

öppnar Johanna Granqvist en hembutik för Evelace produkter. Hon har sedan vintern fungerat som återförsäljare för det finländska företaget. De säljer främst underkläder, men också nattkläder. Granqvist har förvandlat gäststugan i gamla ladugården till butik. Deltidsarbete passar bra just nu Granqvist har tre söner, en sexåring och fyraåriga tvillingar. Mannens arbetsplats finns i Helsingfors. – Deltidsarbete passar mig bra just nu, säger Granqvist. Hon tillägger att det här arbetet är flexibelt och kan anpassas efter familjens behov. Försäljningsjobbet för Evelace hittade Granqvist på arbetskraftsmyndighetens internetsidor. Då visste hon ingenting om deras produkter trots att de har funnits i över 20 års tid. Underkläderna säljs oftast på hempartyn eller

FAKTA Butiksinvigning lördagen den 9.6 Öppet: Kl. 11–17 Därefter enligt beställning: E-post: johanna. granqvist@evelace.fi Tel: 040 828 2953 Address: Andersbyvägen 66

i hembutiker. – Jag tror att det är lättare att nå kunderna via en butik, säger Granqvist. Hon vill skapa en stressfri miljö, så att man får prova i lugn och ro. Bra utbud av underkläder Granqvist är förtjust i Evelaces produkter, som görs av fint microfibertyg. Tyget andas och är skönt mot huden, BH:n finns i alla färger och former samt olika storlekar från AA kupor upp till N. Designen liksom företaget är finländskt. Vissa produkter, såsom bad-

Johanna Granqvist öppnar en hembutik för Evelace underkläder i lördag.

dräkter, importeras från Tyskland. – Det här är ingen megabusiness, konstaterar Granqvist. Evelace kan prismässigt inte

konkurrera med lågpriskedjor, men däremot med kvalitet. I lördag håller butiken öppet mellan klockan 11–17. Därefter på beställning. I lördag bjuder

Granqvist på lite salt och sött samt dricka. Ute i hagen kommer det att finnas får. – Välkomna och bekanta er, hälsar Granqvist.

Läsarfest 2018 för hela familjen

Lördagen 30.6 kl. 18–22 på Skeppsbron

PLOCK UR PROGRAMMET:

Konferencier: Ove Grundström

Kom och trivs!

` Sommarvisor, Emma Boberg, Venla Isotalo, Ina Nygrén och Lisa Sjöblom ` Trollkonstnär Max Merlin ` Jeanette och Michelle Sarström stis Ö a y N kaffe uppträder med Kalle Katz vid pianot å p r e bjud llaskiva ` Dragspelsmusik, Lotta Falck bu h c o ` Uniset ` Lotteri Queen´s Town Bikers visar sina motorcyklar Huvudsponsor: och barn upp till 10 år får provsitta dem. Kl. 22 börjar dansen till tonerna av Uniset. Även vi är med på festen:


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

30

Anton Nystedt siktar på gymnasiet och tänker bli arkitekt.

Malin Kiljander har valt fotografering och bakning till nästa års schema.

Dante Kronvall är en kreativ elev. Bland annat 3D-printing intresserar honom.

Alexandra Starck gillar ämnen där man får göra annat än bara sitta och lyssna.

ret! Alexander: Temadagarna och utflykterna. Anton: När vi for till Svartholm.

Vad är det bästa med 7A? Malin: Att alla får vara med och vi har roligt tillsammans.

Vilken är största skillnaden mellan lågstadiet och högstadiet och vad har känts svårast och bäst i högstadiet? Malin: Mera ansvar, svårast är att lära sig tiderna och bäst är att man fick flera kompisar. Dante: Skoldagarna. I lågstadiet var dagarna olika långa, men nu är alla samma längd. Svårast är när det byter

period och man inte kommer ihåg hur läsordningen går, och bäst är att få nya vänner. Alexandra: Ämnena blir lite svårare och lärarna vill ha mera exakta svar. Svårast är kanske att läsa på alla prov, och bäst är klassen! Alexander: Vi hade klasslärare i lågstadiet men klassföreståndare i högstadiet. Den långa skolvägen är svårast – skolan börjar halv nio och taxin startar hemifrån sju på morgonen. Bäst är temadagar och utflykter. Anton: I högstadiet finns andra typer från olika byar och nya ämnen, i lågstadiet är det bara typer från samma ställe.

Proven är svårast, tillvalsämnen bäst.

LOVISA Under det gångna

Dante: Alla i vår klass kommer bra överens. Alexandra: Bra stämning i klassen. Alexander: Den goda gemenskapen. Anton: Bra stämning.

Alexander Nyström är intresserad av ett yrke inom datateknik.

Sjuor blickar tillbaka på ett fint skolår Text: Anna Malin Foto: Emma Nässlund skolåret har nya gemenskaper vuxit och frodats i Lovisanejdens högstadium. Nya Östis ställde fem frågor till några av eleverna i 7A, en klass där alla är överens om att det bästa med deras grupp är den goda stämningen. I 7A lämnas ingen utanför.

Bästa och sämsta skolmaten? Malin: Gröt är bäst, grönsaksbiffar sämst. Dante: Spenatplättar, köttsoppa. Alexandra: Ugnskorv, grönsaksbiffar. Alexander: Köttbullar, grönsaksbiff. Anton: Maletköttbiff, grönsaksbiff. Vad var årets höjdpunkt? Dante: När vi åkte till Helsingfors för att simma. Alexandra: Svartholmsläg-

Dina sommarplaner? Malin: Spela fotboll och fara på resa. Dante: Vara med vänner, cykla, simma, spela fotboll. Alexandra: Leka med hunden Alexander: Resa, simma och träna taekwondo. Anton: Fara till stugan och kanske på resa.

En fartfylld utedag för högstadieeleverna Text: Caroline Lindholm I slutet av maj hade sjuorna och åttorna en idrottsdag fylld med massor av roliga aktiviteter. Eleverna från både Lovisanejdens högstadium och elever från Harjurinteen koulu deltog i friluftsdagen, och de var alla blandade i olika grupper. Niorna var inte med på idrottsdagen, eftersom de var hemma och jobbade på sina

slutarbeten. Sjuorna påbörjade sin dag på fotbollsplanen i Fredsby. De spelade innebandy med stora klubbor, svensk boboll, lacrosse och elefantfotboll. På eftermiddagen gick alla svenska och finska elever till Harjurinteen koulu, där de åt lunch tillsammans. Efter det lekte grupperna olika lekar, där de fick öva sig på att samarbeta. För åttorna såg idrottsdagen

STRANDDANS

STREAMLINE

& Jeanette

Lördag 16.6.2018 kl. 20–01 Liljendalgårdens paviljong

LUF säljer korv & förfriskningar. Kontant betalning. Arrangör: Liljendal Ungdomsförening r.f.

e

Inträd

15 €

Åttondeklassarna spelar beachvolleyboll på stranden.

lite annorlunda ut. De spenderade dagen på simstranden Plagen, där de deltog i program både på land och i vattnet. Grupperna fick suppa, paddla och ro med kyrkobåt, och på land fick de spela

beachvolley, tennis, elefantfotboll och korgboll. De fick också dansa och spela frisbeegolf. På Café Saltbodan fick de hitta på egna frågor om platsen, och sedan fick de göra olika uppgifter och leta efter

saker. Alla elever hade en rolig dag och de ser fram emot att få göra någonting liknande med skolan i framtiden.


Sidan

31

Utbudet blir hela tiden rikligare på torget LOVISA Sortimentet på torget

LOVISA 23 studenter av ur-

blir hela tiden rikligare och priserna sjunker på grönsakerna ju längre sommaren framskrider. Fiskutbudet varierar också beroende på väderleksförhållandena. I tisdags var priserna följande: Abborre 7,50 € Abborrfilé 33,20 € Böckling 12,00 € Gädda 6,20 € Gös 12,30 € Regnbågslax 12,20 € Sik vild 14,80 € Siklöja 9,90 € Sik odlad 19,30 € Strömming 4,00 € Gravad regnbågslax 25,50 € Gravad norsklax 30,00 € Gravad finsklax 33,20 € Gravad Sik 35,50 € Rökt regnbågslax – hel 16,50 € – i bit 18,50 € – filé 25,50 € – Rökt norsklax filé 32,00 € Gurka 2,50 €/kg Jordgubbar 250 g ask 5,00 € Körsbär (spanska) 5,00 €/l Körsbärstomat 5,00 €/l Lök 3,00 €/knippe

Studenter firade 50 år vid Varvet sprungliga 29 firade i lördags sitt 50-årsjubileum med att medverka vid dimissionen av årets studenter och dela ut ett stipendium, som tillföll Linnea Reinholm. Talet till årets studenter hölls av veteranen Gunvor Sarelin-Sjöblom. Jubileumsfesten hölls vid Varvet hemma hos Nan och Raimo Nyman. Tal hölls, lekar lektes, minnen ventilerades och samtliga lät sig väl smaka av den goda maten. I den vackra kvällen blev festen en angenäm tilldragelse, som säkert kommer att kommas ihåg ännu länge.

Följande 23 studenter deltog, nedre raden från vänster Viking Husberg, Sten Staffans, Tage Enqvist, Bjarne Mattsson, Xigol Bångh (Birgitta Hjelt), Gunvor Sarelin-Sjöblom, Nan Nyman, Marika Gustafsson och AnneMarie Koronen. Övre raden f v Karl-Gustaf Nyman, Mikael Rögård, Lars-Erik Willberg, Ulf Hotanen, Nils-Erik Felixsson, Liisa Äyräväinen, Leif Karlsson, Anders Smeds, Pirjo Aalto, Ann-Luoise Björkas, Peggy Andersson-Craig, Mailen Murman, Åsa Koivula och Birgitta Grönqvist. – MRÖ/ NÖ

Ett knippe lök kostar tre euro. Foto: Johnny Hurmerinta

Morot 3,00 €/knippe Nypotatis Timo 8,00 €/kg Paprika 7,00 €/kg Rovor 4,00 €/knippe

Rädisor 3,00 €/knippe Tomat 4,00 €/kg Ärter (danska) 5,00 €/l

Foto: Raimo Nyman

Midsommarmarknad på tisdag LOVISA Nya Östis efterlyser den snyggaste, roligaste, tuffaste och mest annorlunda postlådan i Lovisanejden. Den kan vara en av många som står på rad vid vägrenen, eller en postlåda som du har hemma vid ditt hus. Det kan vara en låda som du har köpt och stajlat lite, eller en som du har snickrat själv. Den kan vara färggrann, rolig, tokig, ståtlig eller allt på en gång. Kanske den är prydd med blomster under sommaren, eller pyntad inför en högtid under andra årstider (arkivbilder duger således också). Har du ännu ingen snygg postlåda hinner du tillverka en, för vår tävling pågår till slutet av augusti månad. Mejla din bild av postlådan till redaktion@nyaostis.fi. Berätta var postlådan finns och vem den tillhör. Skriv gärna också vem som har skapat konstverket. Vi vill ha bilderna senast fredagen den 31 augusti 2018. Om vi får många bidrag utser en jury de bästa. Bilder av dem publiceras i tidningen och läsarna får rösta fram sin favorit.

Midsommarmarknad arrangeras på Lovisa torg tisdagen 12.6 klockan 7–17. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser till midsommarmarknaden från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs enligt försäljarnas ankomst. Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar som vanligt marknadsbusstransporter till Lovisa torg. Från Svenskby startar en buss från Lassilas bar klockan 9.15 och kör via Strömfors bruk. Från Teboil i Lappträsk startar en buss till marknaden klockan 9.15. Den kör via den gamla busstationen genom Hindersby, Labby och Skinnarby samt via Hardom klockan 9.45 till marknaden. En buss startar från infotavlan på Sarvsalö klockan 9.30

och kör via Rösund, Horslök och Bredvik till Isnäs. Starttiden från Isnäs bar är klockan 10.10 och från vägkorsningen vid väg 170 i Gammelby klockan 10.30. Från Valkom startar marknadsbussen klockan 10.15. Bussen från Liljendal startar från Krapulbackens vägskäl i Sävträsk klockan 10.35 och från Liljendal kyrka klockan 10.40. Bussen kör via Drombom till Neste Oil Forsby, varifrån den fortsätter klockan 11.05 till Pernå kyrkby. Från Pernå kyrkby startar bussen klockan 11.15 till Lovisa centrum. Bussen från Söderby i Strömfors avgår klockan 11.30 och den kör via Tallbacka till centrum. Bussarna anländer och avgår från turisthållplatsen på Alexandersgatan. – NÖ


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

32

Måndagens lopp verkar utmanande för spelarna TRAVTIPS Text: Paul Lindqvist

LOVISA Nio lopp körs och till

alla lopp har man tack vare aktiva personer skaffat sponsor. Därmed blir det hederstäcke till varje segrare. Loppen verkar utmanande och svårtippade såsom så ofta på en sommarbana. Från Nyyti-Maria Timonens och Jussi Suominens banstall kommer ett flertal hästar, bland dem finns

De svåra ungdomsåren Tomas Janssons andra roman Linda kommer ur tryck i slutet av nästa vecka. Tomas Jansson skriver med värme och precision om de svåra ungdomsåren, om att hitta och förlora sig själv. Romanen blir ett porträtt av Åbo och Berlin

även sådana som är spelvärda. I och med att måndagens andra tävlingar i landet körs i Ylivieska har många yrkeskuskar valt att köra i Lovisa (Moilanen, Teivainen, Perttunen, Holopainen...). Alla totofyra lopp startar efter bil.

SPORTNOTISER Muukkonen och Trian överlägsna i NÅIDM

Spelvärda hästar 11 juni: 1 monté-lopp: 1 Nelilyn Fantasy, 7 Bablo, 4 Wild Blueberry (14 Mack Swindler) 2: 12 Myllyn Vili, 10 Taistelu Jaska, 13 Lillimani (1 Hymeri) 3: 4 Tireless Survivor, 12 Tireless Jasper, 13 Rosa’s Star (2 Express Fiona)

4 T4-1: 4 Vieskerin Valtti, 6 Maikkis, 5 Jilian Lax (7 Perusliksa) 5 T4-2: 7 Sundsvik Chamsin, 5 Hot Beer, 10 Flying Duck (9 Tiger Shark) 6 T4-3: 12 Leemark’s Emma, 5 Gaiana, 3 Lemon Lee (1 Radiance Broline) 7 T4-4: 4 Rive Best Yet, 6 Vintage Gentleman, 1 Solano Sincero (8 Dark Defender) 8: 2 Adeven Ture, 4 Myllyn Vilma, 9 Puksin Poika (3 Sarinan Sanni) 9: 4 Leemark’s Felix, 2 Sultan Journey, 12 Gilda Ale (9 Jesi’s Last Hornet)

och 90-talet i lika hög grad som av människorna. Linda har alltid varit en sökare, så mycket är klart. Men vad är det hon söker? Efter gymnasiet, under de magiska åren efter murens fall, hamnar Linda i Berlin. Hon hittar en delad stad, en stad där såren fortfarande är djupa men möjligheterna obegränsade.

Hon hittar också Robert, en ödeskamrat, och via honom en helt ny värld. Resan går vidare genom 1990-tal och kvinnoforskning och ett uppvaknande Åbo, och turer med en gammal Plymouth där allting känns så lätt. Men är det tillräckligt? Tomas Jansson bor i Åbo och arbetar som journalist.

NYTT INOM LAND & LANTBRUK Fråga oss och bli överraskad

Vi representerar Kramp, Cabe, Kipa, Nikkasen farmartankar, Shell oljor, Camio, Ofa snökedjor, Espegard m.m. VASELIN EP2 long life 400g/tub

39€

/10st

SLAGBETT till trädeskross

SLÅTTERBETT 4x50x112 19mm

passar till Cabe, Perfect och Elho

och andra storlekar

12,90€ 1,50€ ar

lagb SHELL SPIRAX Ofsektivitet S3 TLV 209L eofch kvalitet

740€ /tunna

ande gård! För en funger

/st

KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL CABE T10 101cm FINLANDIA 2020 250cm

11700€

59€ norm. 77€

vid direkt köp Priserna är i kraft till den 30.6.2018

SIBBO OK Trians Petteri

Muukkonen tog en överlägsen seger på 4,5 km i H21 när NÅID-dagen i orientering i söndags i Sibbo inleddes med de individuella tävlingarna. Senare på dagen vann Trian överlägset herrarnas budkavle. Muukkonen besegrade tvåan Roy Wickholm från OK Raseborg med 6 minuter och 14 sekunder. Trian fick totalt 9 segrar. Kalevi Ilonen vann H70, Joar Bäckblom H12 (där Trian tog fyrdubbel seger), Mico Määttä H12TR, Heidi Liljeström D45, Terése Hagman D50 Melissa Lönnström D14, Samuli Holmström H10RR, Ester Ståhl D10RR och Sissi Määttä D8RR, I H16 fick FM-fyran Kristian Salo överraskande se sig besegrad av Karl Emil Lemström från OK Raseborg, 23 sekunder skilde mellan de två. I herrarnas stafett besegrade Trians trio Jani Virta, Kristian Salo, Petteri Muukkonen tvåan OK77 2 ned tio minuter och en sekund. Trians tredje lag vann H11-14 före föreningens etta och tvåa och desutom vann Trian klasserna D45 och D11-14. I Kuusankoski, där Luumäen Rastit avgjordes i söndags, kom Mikael Fabritius från Trian och Lappträsk på femte plats i herrarnas huvudklass, där sträckan var 11,47 km. Esten Timo Sild, som orienterar för Tammeforsklubben Koovee, vann före Jere Pajunen, Jonne Lakanen, Jarno Parkkinen och Fabritius. – YB

LIK tog säsongens första seger ELIMÄ Liljendal IK:s fotbollslag öppnade segerkontot i årets division VI då man i torsdags besegrade FC Villisiat i Elimä med 3–0. I pausen

ledde LIK med 1–0. Niklas Andersson gav gästerna ledningen i 16. minuten. 50 minuter hde spelats när Oscar Jordas gjorde 0–2 och slutresultatet fastställde Jonas Lindén i 77. minuten. Serien fortsätter för LIK:s del med hemmamatch på sportplanen i Sävträsk på söndag kl. 15 mot Union Plaani/ akatemia från Heinola. – YB

Fotbollsresultat P13 8v8 trean 29.5: Akilles/Grön – FC Lovisa 4–2 (1–0). FC Lovisas mål Aarni Ora och Kalle Rapia. F14 ettan 1.6: FC Lovisa – MPS 1–7 (0–4). FC Lovisas mål Minka Lindell. F10 31.5. PEP – FC Lovisa 7–3 P17 trean 31.5: FC Lovisa – KOPSE 2–3 (1–2). FC Lovisas mål: Kasper Ståhl 2. P148V8 29.5: JoKi/Black – FC Lovisa/2 3–2 (0–1). FC Lovisas mål: Melvin Törnqvist 2. P14 ettan 3.6: Sibbo Vargarna – FC Lovisa 5–2 (4–0) . FC Lovisas mål Miko Vaarimo och Melvin Törnqvist. P13 trean 8V8 5.6: FC Lovisa – Askolan Urheilijat 2–6 (1–1) . FC Lovisas mål Kasper Åminne och Pedro Italo.

Peräkylä/ Ylitalo vann LoFros partävling LOVISA Senaste veckas onsdag

spelades LoFro:s veckotävling i frisbeegolf som partävling. Segern gick inte oväntat till paret Kasperi Peräkylä/Marko Ylitalo. Inte mindre än tjugoåtta par deltog.– NÖ Resultat (par 58): 1) Kasperi Peräkylä/Marko Ylitalo 43 2) Timi Lindroos/Niko Silander och Iiro Kankkunen/Veeti Holm 48 4) Jere Peräkylä/Juha Tuhkanen , Marko Kindstedt/Simo Luoma, Robert Lindroos/Markus Hällsten och Jon Ekman/Joni Neuvonen 49 8) Sami Larsen/Joona Ylivainio, Andreas Kekki/Kristian Weissman och Joni Malinen/Matti Hyvärinen 51 11) Petteri Inkilä/Tomi Falhi, Miikka Närhi/ Mika Pirilä, Casimir Backman/Kristian Andersson, Tuomo Kippola/Fredrik Ekstam samt Joni Jääskeläinen/ Tero Vainio 52 16) Dennis Walander/Niklas Rödblom 53 17) Rasmus Bergman/Jan Virtanen 54 18) Janno Liivamägi/Riho Liivamägi, Ville Larsen/Riku Sorvari och Christoffer Lindroos/Casimir Kristén 55

Den här annonsplatsen kunde vara din för

36€

(45€ inkl. moms)

alla priser inkl. moms 24%

Heinäpojat Oy | Kärrängsvägen 43 | 07900 Lovisa | Öppet: må-fre 10-18, lö 10-14 & Försäljning 045 787 65577 & 044 050 1240 | uudenmaan@heinapojat.fi www.heinapojat.fi

Kontakta Annette Blomqvist 040 147 9945


Sidan

33 D-flickorna vann stort, förlorade knappt

Fartfyllda prestationer under hoppträningstävlingar Text: Lida Haddas

LOVISA Lovisa Ryttare rf ar-

rangerade i söndags hoppträningstävlingar. Publiken fick vara med om fartfyllda prestationer och kamper om placeringar. Tävlingarna arrangerades hos Esmas ridcenter i Haddom. I träningstävlingarna tävlade sammanlagt 25 ekipage. I hoppridning spelar fart, höjd och risktagande en stor roll. Målet är att hoppa en 7–16 hinders bana felfritt med så bra tid som möjligt. Dagen startade med käpphästtävling, och därefter med första klassen som var en Clear Round klass. Där får man placering med felfri bana och tid under maximitiden. Fyra av fem ekipage tog placering. I både klass två och tre som var 50 och 60 centimeter tog Mervi Lautiainen-Malmberg vinsten med hästen Simply Night. I klass fyra som var 70 centimeter vann Lina-Lotta Kavander och ponnyn Rolex med en snabb vinnarprestation. Klass fem var inte en officiell klass på grund av låg mängd deltagande, men två stiliga felfria banor reds på 80 cen-

Nita Krogars red till en tredje plats i klass 6 med hästen Dalco B.

timeter. Klass sex var en kombinerad hinderhöjd som reds på 90, 100 och 110 centimeter. Klassen vann Esma Haddas och hästen Zelibo med felfri bana och snabb tid. Resultat: Klass 1 hinderhöjd 40 cm bed. A.0: 1. Ella Widlund – Enessy 0, 1. Mervi Lautiainen-Malmberg – Prince Alfred 0, 1. Janna Nyström – Rovald’s Zoyara 0, 1. Lida Haddas – Kahera HL 0, 5. Esma Haddas – Valon Gloria 4. Klass 2 hinderhöjd 50 cm bed. 367

Paju och Tähkä lämnar Tor LOVISA Marko Pajus session

som tränare för Tors innebandyherrar blev bara ett år lång. Paju bli inkommande säsong tränare för Dickursbylaget Tiikerits A-juniorer. Tidigare har han tränat Finlands damlandslag, Ådalens IF och HIFK. Också backen Kasper Tähkä lämnar Tor. Han går tillbaka till HIFK, som spelar i division II. 18-åriga Tähkä spelade senaste säsong såväl i Tors division I-lag som i A-juniorlaget. Matias Palm, som har representerat Tor de två senaste säsongerna, try out-spelar för ligalaget LASB med hemvist i Lahtis. Enligt vad NÖ erfar kom-

mer däremot backen Teemu Venäläinen efter några år i Indians att återvända till Tor. Enligt ”Huhumaa” på Pääkalalo.fi skall Venäläinen lägga spelskorna på hyllan, men enligt uppgift kommer han att spela för Tor så mycket som tiden det medger. – YB

Marko Paju tränar inkommande säsong Tiikerits A-juniorer i FM-serien. Arkivfoto: Yngve Blomfelt

(A2/A2): 1. Mervi Lautiainen-Malmberg – Simply Night 0–0 37,25, Linnea Leivo – Pikku -Sisko El, Pinja Wallen – Veks El. Klass 3 hinderhöjd 60 cm bed. 367 (A2/A2): 1. Mervi Lautiainen-Malmberg – Simply Night 0-0 38,34, 2. Ina Widlund – Veks 4 73,22, Samira Blomqvist – Solandra Belissa 4 78,00, Linnea Leivo – Pikku -Sisko El, Elin Englund – Hagelunds Aragon El, Lumia Timonen – Braith Poeme El. Klass 4 hinderhöjd 70 cm bed. 367 (A2/A2): 1. Lina-Lotta Kavander – Rolex 0-0 27,63, 2. Viivi Vuojärvi – Wiljame 0-0 32,77, Minni Heiniemi – Grosetto 0-0 37,91, Lumia Timonen

– Braith Poeme 0-0 40,37, Peik Lind – Heroiina III 0-0 40,93, Julia Silmäri – Harald Hirnakka 0-El, Serafiima Taperi – Enessy 4 64,08. Klass 5 hinderhöjd 80 cm bed. 367 (A2/A2): Minni Heiniemi – Grosetto 0-0 34,57, Jenny Widlund - Heroiina III 0-0 44,55. Klass 6 hinderhöjd 90 - 110 cm bed. 367 (A2/A2): 1. Esma Haddas – Zelibo 0-0 27,60, 2. Madeleine Forsström – Vannas 0-0 28,73, 3. Nita Krogars – Dalco B 0-0 31,76, Marie Saarinen – Plutoonium 0-0 32,88, Georg Haddas – Reliikvia II 0-4 30,00, Emma Kinnunen – Olivia II 4 62,03.

LOVISA FC Lovisa D-flickor

gjorde dussinet fullt när man mötte Riihimäen Palloseura senaste onsdag i distriktets tredje serienivå. Hemmalaget vann matchen i Fredsby med 12–0. Hälften av målen gjordes i första halvleken. Måldrottning var igen skytteligans etta Nea Stenman, som fyra gånger slog in bollen i gästernas mål. Milla Bergström gjorde tre mål och Wilma Kokko två. Ettmålsskyttar var Ada-Maria Salokannel, Venla Mattila och Siiri Kallionpää. För Venlas del var det fråga om första seriemålet. Alla i FC-laget fyllde sin plats, men mest synlig var Milla Bergström, som förutom de tre målen dirigerade försvarsspelet och stod för fina spelöppningar. Förlust mot PuiU I måndags mötte D-flickorna Puistolan Urheilijat, likaså på Varuboden-Osla arenan, i vårsäsongens sista match. Denna gång blev det förlust med siffrorna 2–3 efter 1–2 i pausen. Hemmalaget tog hand om kommandot direkt och skapade den ena fina chansen efter den andra. Tio minuter hade spelats när Wilma Kokko serverade och Fia Lindholm direktsköt 1–0 över motståndarmålvakten. Puistolan Urhelijats synligaste spelare Tinka Kievimaa utjämnade efter att ha rymt ifrån sina bevakare och placerat bollen förbi FC-målvakten Frida Bärlund. 2–1 gjorde Nea Stenman från straffgränsen på Josephine Starcks passning. I andra halvleken stod gästerna för målen, Sofia Bagnasco på en returboll och Tinka Kievimaa från närhåll efter oreda i FC-försvaret. Efsee var trots förlusten spelmässigt det bättre laget och man skapade totalt ett femtontal målchanser, men det brast denna gång i avslutningarna. Turen var inte heller på Lovisalagets sida, för flera skott träffade också stolparna. Kantspelaren Fia Lindholm och stoppern Milla Bergström var hemmalagets synligaste spelare och målvakten Frida Bärlund visade att hon gjort framsteg som spelöppnare. Om en dryg vecka åker FC Lovisas D-flickor till Ingerois för att delta i Ankkapurha-turneringen. – YB


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

34

Jenna avgjorde i sista omgången Text & foto: Yngve Blomfelt

LOVISA

Det utkämpades många jämna duster när lågstadieeleverna i Lovisa, med Kapellby skola som gäst, friidrottade på centralplanen i tisdags. En av de grenar där det var ovisst in i det sista var kultävlingen för flickor i åk 6. Efter två omgångar ledde Ellinoora Posti från Isnäsin koulu med resultatet 7.42, men i sista omgången fick Jenna Rosendahl från Valkon koulu upp en stöt som var två centimeter längre. Det kunde Ellinoora inte längre svara på och Jenna knep segern. – Det var rekord med 2,5 kilos kula, med 3 kilos har jag stött 6.36, berättade Jenna, som idrottar mångsidigt. På sommaren tävlar hon i alla friidrottsgrenar i Valkon Vires tävlingar och under inomhussäsongen spelar hon innebandy. – Jag spelade senaste säsong back, ibland också vänsterforward, i Tors E-juniorlag, berättar Jenna, som har svårt att säga vilken av de två grenarna hon gillar mest. – Båda är trevliga, säger 13-åriga Jenna, som hösten 2016 vann längd för femteklassister i samma tävling. I tävlingarna korades sex dubbelsegrare – Valter Hovi från Generalshagen i pojkar åk 3, Madeleine Bengts från Generalshagen i flickor åk 4, Elvis Mickos från Kapellby i pojkar åk 4, Emma Johansson från Generalshagen i flickor åk 5, Mickel Back från Sävträsk i pojkar åk 5 samt Mariska Nykänen från Kapellby i flickor åk 6. Resultat (de åtta bästa i varje gren): Åk 3 flickor: 60 m final: 1) Sofia Salminen Gene 9,6

Matilda Hovis 130 i höjd räckte till tredje plats i åk 6.

Jenna Rosendahl avgjorde kultävlingen i sista omgången

Livräddare behövs Lovisa to 14.6 kl. 13–18 Servicehuset Esplanad Drottninggatan 7

STRÄCK UT DIN HAND. Medta officiellt identitetsbevis. • Gratis infotelefon 0800 0 5801 • blodtjanst.fi • kanjagdonera.fi

2) Ada Grönholm Gene 9,7 3) Ronja Felin Tessjö 9,7 4) Sienna Uusnäkki Kosk. 9,9 5) Isabella Stenbäck Forsby 10,1 6) Adele Potrykos Sävträsk 10,4 7) Viivi Sandvik Gene 10,6 8) Nora Jansson Säv. 11,1 400 m: 1) Ada Grönholm Gene 1.23,0 2) Isabella Stenbäck Forsby 1.23,4 3) Ronja Felin Tessjö 1.25,4 4) Stella Kronvall Forsby 1.32,8 5) Viivi Sandvik Gene 1.34,4 6) Savannah Ahlberg Forsby 1.34,7 7) Erin Rytkönen Valko 1.35,0 8) Kelly Naftal Haddom 1.38,7 Längd: 1) Ronja Felin Tessjö 336 2) Isabella Stenbäck Forsby 325 3) Sarah Hollmén Kap. 309 4) Sienna Uusnäkki Kosk. 308 6) Cecilié Stoor Kosk. 301 7) Adele Potrykos Säv. 294 8) Erica Johansson Harj. 283 Boll: 1) Enni Lindroos Forsby 14.41 2) Sienna Uusnäkki Kosk. 13.05 3) Ern Rytkönen Valko 11.99 4) Isabella Stenbäck Forsby 11.34 5) Sarah Hollmén Kap. 11.15 6) Stella Kronvall Forsby 11.02 7) Erica Johansson Harj. 10.85 8) Sara Schauman Tessjö 10.59

Åk 3 pojkar: 60 m final: 1) Elsaid Kua Harj. 9,9 2) Valter Hovi Gene 10,0 3) Elias Lindvall Haddom 10,0 4) Kevin Kallio Kyrkoby 10,2 5) Lauri Sipilä Kosk. 10,3 6) Nicolas Karlsson Haddom 10,3 7) William Gammals Gene 10,4 8) Eino Helen Harj. 11,0 400 m: 1) Valter Hovi Gene 1.22,9 2) Elsaid Kua Harj. 1.26,5 3) Elias Lindvall Haddom 1.29,4 4) Erik Jordas Kapellby 1.29,9 5) William Gammals Gene 1.32,0 6) Eino Helen Harj. 1.33,8 7) Rasmus Willner Gene 1.35,3 8) Gregor Laanemägi Harj. 1.38,2 Längd: 1) Valter Hovi Gene 328 2) Elias Lindvall Haddom 303 3) Elsaid Kua Harj. 299 4) William Gammals Gene 298 45) August Pukkila Valko 292 6) Eino Helen Harj. 281 7) Nils Astikainen Säv. 277 8) Thor Lind Säv. 273 Boll: 1) Thor Lind Säv. 20,11 2) Nils Astikainen Säv. 18,78 3) August Pukkila Valko 18,13 4) Hampus Sandhlm Säv. 17,77 5) Sampo Louhelainen Kosk. 17,67 6) Victor Andersson Gene 17,06 7) Oliver Mallat Gene 16,58 8) Erik Jordas Kap. 15,09 Åk 4 flickor 60 m final: 1) Madeleine Bengts Gene 9,1 2) Ellen Johansson Kapellby 9,4 3) Amelie Bengts Gene 9,5 4) Pinja Lindstedt Forsby 9,6 5) Linnea Lindh Kyrkoby 9,6 6) Mette Starck Gene 10,0 7) Isabella Linna Isnäsin koulu 10,2 8) Ines Nyström Harj. 10,3 600 m: 1) Pinja Lindstedt Forsby 2.01,7 2) Amelie Bengts Gene 2.08,0 3) Hayam Toto Harjur. 2.08,3 4) Josephine Starck Gene 2.13,3 5) Hanna Rantanen Kosk. 2.13,5 6) Pinja Wallén Harj. 2.19,5 7) Isabella Linna Isnäsin koulu 2.22,6 8) Elle Boström Kosk. 2.25,8 Längd 1) Madeleine Bengts Gene 390 2) Ellen Johansson Kap. 3643) Mette Starck Gene 361 4) Linnea Lindh Kyrkoby 357 5) Pinja Lindstedt Forsby 352 6) Hayam Toto Harju. 349 7) Amelie Bengts Gene 348 8) Iris Nordström Gene 320 Kula 1) Hayam Toto Harju. 7,49 2) Josephine Starck Gene 7,13 3) Ella Eriksson Säv. 7,08 4) Pinja Wallén Harju. 6,51 5) Eva Kuurberg Säv. 5,92 6)

Madeleine Bengts Gene 5,88 7) Ines Nyström Harju. 5,73 8) Kerttu Joona Gene 5,53 Åk 4 pojkar 60 m final: 1) Elvis Mickos Kap. 9,3 2) Arne Könönen Säv. 9,7 3) Titus Salminen Kosk. 9,7 4) Jesse Ristola Harju. 9,9 5) Valter Tallberg Haddom 9,9 6) Kevin Kastén Gene 9,9 7) Kanji Kawasumi Gene 10,0 8) Akseli Mäki Kosk. 11,1 600 m: 1) Kevin Kastén 1.59,8 2) Einar Vickholm Kap. 2.00,3 3) Arne Könönen Säv. 2.09,7 4) Otto Reinivuo Harju. 2.13,6 5) Daniel Ramstedt Haddom 2.14,6 6) Rasmus Lund Kap. 2.14,9 7) Antti Nurkkala Kosk. 2.18,5 8) Elias Vihavainen Harju. 2.22,0 Längd: 1 Elvis Mickos Kap. 388 2) Akseli Mäki Kosk.351 3) Verneri Söderström Kosk. 336 4) Einar Wickholm Kap. 334 5) Pedro Costa Bezerra Harju. 332 6) Arne Könönen Säv. 331 7) Taavi Ylärakkola Kosk. 330 8) Daniel Ramstedt Hadd. 328 Kula: 1) Lukas Skomars Säv. 7,47 2) Elias Holmberg Haddom 6,80 3) Valter Tallberg Haddom 6,50 4) Verneri Söderström Kosk. 6,20 5) Antti Nurkkala Kosk. 6,15 6) Max Eriksson Säv. 6,10 7) Urho Vepsäläinen Forsby 6,05 8) Pedra Costa Bezerra Harju. 6,00 Åk 5 flickor 60 m final:1) Viena Räsänen Kosk. 9,3 2) Cecilia Lindblom Haddom 9,6 3) Isabella Lindström Säv. 9,8 4) Ida Felin Tessjö 9,9 5) Marie- Noelle Ihle Säv. 9,9 6) Sofia Nystedt Gene 10,0 7) Lina Mickos Kap. 10,1 8) Peppi Kiviranta Tessjö 10,2 600 m: 1) Ellen Jordas Kap. 1.59,4 2) Emma Johansson Gene 2.04,9 3) Fia Lindholm Tessjö 2.11,4 4) Iida Turunen Kosk. 2.11,7 5) Ella Felin Tessjö 2.13,0 6) Emilia Stenbäck Forsby 2.14,2 7) Isabella lindström Säv. 2.16,6 8) Viena Räsänen Kosk. 2.21,3 Spjut: 1) Emma Johansson Gene 18,72 2) Amelie Wallén Kapellby 17,28 3) Minttu Sandvik Valko 13,96 4) Emilia Stenbäck Forsby 12,25 5) Fia Lindholm Tessjö 11,05 6) Sandra Antman Forsby 10,48 7) Sara Henriksson Tessjö 9,12 8) Ines Karlsson Forsby 8,95 Längd: 1) Emma Johansson Gene 414 2) Viena Räsänen Kosk 381 3) Isabel-


Sidan

35 la Lindström Säv 371 4) Iida Turunen Kosk 362 5) Kira Kolu Gene 347 6) Emma Aaltonen Tessjö 340 7) Ellen Jordas Kapellby 337 8) Ninna Helander Tessjö 321 Åk 5 pojkar 60 m final: 1) Martin Carlsson Kap. 9,0 2) Mickel Back Säv. 9,1 3) Walter Andersson Gene 9,7 4) Daniel Stenberg Forsby 9,8 5) Andrej Forsell Kyrkoby 9,8 6) Alex Heikkinen Forsby 9,9 7) Isac Lindholm Kyrkoby 10,1 8) Axel Stenvik Gene 10,2 600 m: 1) Mickel Back Säv. 1.55,8 2) Martin Carlsson Kap. 1.56,3 3) Noa Lax Gene 2.00,00 4) Elias Sipilä Kosk. 2.02,1 5) Andrej Forsell Kyrkoby 2.06,1 6) Isac Lindholm 2.12,1 7) Väinö Hovi Kosk. 2.15,9 8) Toivo Heiskanen Haddom 2.19,4 Spjut: 1) Alfons Möller Gene 22,36 2) Robin Nyström Gene 22,25 3) Marius Kindstedt Harju1 8,55 4) Yousif Ellazem Harju 18,01 5) Johny Dromberg Gene 16,46 6) Mickel Back Säv 14,31 7) Leo Matsinen Gene 13,96 8) Eetu Vihavainen Harju 13,56 Längd: 1) Elias Sipilä Kosk 399 2) Mickel Back Säv 386 3) Daniel Stenberg Forsby 375 4) Noa Lax Gene 370 5) Eetu Niemi Harju 345 6) Sam Hendriksson Säv 345 7) Alex Heikkinen Forsby 340 8) Axel Stenvik Gene 333 Åk 6 Flickor 60 m final: 1) Mariska Nykänen Kap. 8,8 2) Ada-Maria Salokannel Kosk. 9,1 3) Alexandra Järventaus Tessjö 9,2 4) Michelle Sarström Kap. 9,3 5) Siru Jakobsson Valko 9,4 6) Elena Koso Haddom 9,4 7) Wilma Kokko Harju. 9,6 8) Matilda Hovi 9,7 600 m: 1) Mariska Nykänen Kap. 1.59,7 2) Ada-Maria Salokannel Kosk. 2.01,8 3) Wilma Kokko Harju. 2.05,1 4) Madicken Lund Kap. 2.06,9 5) Jenna Rosendahl Valko 2.10,6 6) Milla Bergström Valko 2.11,2 7) Anna Mattsson Gene 2.12,00 8) Ellinoora Posti Isnäsin k. 2.13,5 Kula: 1) Jenna Rosendahl Valko 7,44 2) Ellinoora Posti Isnäsin k 7,42 3) Minea Nyström Forsby 6,62 4) Nella Vehmer Kosk 6,26 5) Julia Linna Isnäsin k 6,07 6) Tuuli Flink Koskenk 6,00 7) Janette Kuhlman Koskenk 5,87 8) Sofia Lindfors Forsby 5,86 Höjd: 1) Siru Jakobsson Valko 134 2) Hanna Nurkkala Kosk 132 3) Matilda Hovi Gene 130 4) Julia Linna Isnäsin k 125 5) Martha Brusas Kapellby 120 6) Alexandra Järventaus Tessjö 120 7) Cilla Helenius Kyrkoby 115 8) Jennelie Ahonen Gene 115 och JennyEmilia Heinonen Forsby 115 Åk 6 pojkar 60 m final: 1) André Bengts Gene 8,3 2) Anton Stengård Valko 8,6 3) Eelis Koho Valko 8,7 4) Miko Vaarimo Tessjö 8,7 5) Tommy Lindfors Haddom 9,0 6) Aarni Ora Gene 9,4 7) Luca Mackintosh Harju. 9,4 8) Leevi Jaakkola Isnäs sk. 9,5 600 m: 1) Miko Vaarimo Tessjö 1.53,9 2) Thomas Salminen Gene 1.55,1 3) Niclas Willström 1.56,0 4) Emil Granlund Tessjö 1.56,5 5) Samuli Holm Gene 2.05,2 6) Joona Ora Gene 2.06,6 7) Pontus Stark Säv. 2.07,1 8) Max Lindvall Haddom 2.11,3 Höjd: 1) Peik Lehtinen Harju. 134 2) Lucas Tallsten Forsby 132 3) Matteus Törnqvist Kyrkoby 120 4) Elia Niyonkuru 120 5) Anton Henriksson Forsby 115 6) Kasper Åminne Gene 115 7) Marwin Lindholm Tessjö 110 8) Emil Palm Haddom 110 Kula: 1) Daniel Wetzer Gene 9,36 2) Emil Rytkönen Valko 9,30 3) Leevi Jaakkola Isnäs sk. 9,17 4) Lucas Tallsten Forsby 8,92 5) Pontus Stark Säv. 7,98 6) Linus Nyström Forsby 7,94 7) Joonatan Asovaara Harju. 7,28 8) Justus Asovaara Harju. 7,23

Loviisan Seniorit fick lagvandringspriset med laget Rainer Henriksson till vänster, Sirkku Aho-Pulliainen och Christer Hansson.

Fina banor gynnade seniorgolfare PERNÅ Uudenmaan Kansal-

linen Senioripiiris golfevenemang ordnades på Sea Golf Rönnäs havsbana i slutet av maj. Evenemangets arrangör var Loviisan Seniorit och som tävlingsledare fungerade Tuija Lindholm och golfklubbens ledare Erkki Järvimäki. I tävlingen deltog 49 seniorer från sju olika föreningar. De flesta deltagarna var från Lovisa. Det soliga och varma vädret gynnade evenemanget och banorna fick beröm av de tävlande. Tävlingsdomaren Rönnäs kapten Raimo Holopainen tackade arrangörerna för fint arrangerade tävlingar samt deltagarna för att ha följt reglerna. I tävlingen om vandrings-

Rita Kallonen koncentrerar sig

priset för lag deltog fyra föreningar och segern gick till Loviisan Seniorit tredje gången i följd. I laget spelade Sirkku Aho-Pulliainen, Rainer Hen-

Jessica Meriheinä regiontrea HELSINGFORS Liljendal IK:s

Jessica Meriheinä blev tredje i damernas diskus vid de sydfinländska regionmästerskapen i Helsingfors. Hennes längsta kast mätte 43.72. Två dagar senare kastade hon 45.07 vid Stjärnspelen i Åbo och blev trea också då. – NÖ

Resultat: Regionmästerskapen 29.5: Diskus damer: 1) Johanna Lehtiö KU-58 48.75 2) Vilma Pakkala EspTa 47.16 3) Jessica Meriheinä Liljnedal IK 43.72 Stjärnspelen Åbo 31.5: Diskus damer: 1) Tuula Penttinen PuumVi 48.88 2) Elina Mattila TuUL 48.86 3) Jessica Meriheinä Liljendal IK 45.07

riksson och Christer Hansson. Sirkku Aho-Pulliainen vann också damklassen före Heljä Säkkinen och Rita Kallonen. Också Heljä och Rita repre-

BH löpte terräng

senterar Loviisan Seniorit. Segrare i herrklassen var Raimo Puranen från Mäntsälä, Rainer Henriksson kom tvåa och Pekka Viinikka från Olari på tredje plats. I specialtävlingen om slag närmast flaggan på bana 4 vann Simo Palomäki med resultatet 1.62 m. Också om längsta driven på bana 17 tävlades. Tävlingen vanns av Tuija Lindholm i damklassen och av Pekka Seppälä i herrklassen. Kansallinen Senioriliittos landsomfattande golftävling Patina anordnas nästa år i Rönnäs. Loviisan Seniorit har 202 medlemmar varav 26 spelar golf.

vinen 1.39 P6 0,5 km: 1) Sebastian Ramstedt 3.34 2) Robin Granqvist 3.43

LOVISA Resultat från Bygde-

gårdens Hopps mästerskap i terränglöpning i Andersby 22 maj:

F2 0,2 km: 1) Malva Wiik 2.10 F6 0,5 km: 1) Linnea Tikander 3.14 2) Minea Lindholm 4.49 F10 0,5 km: 1) Emelie Ramstedt 2.59 2) Melissa Lindholm 3.24 P4 0,2 km: 1) Walter Granqvist 0.53 2) Hugo Granqvist 0.55 3) Juho Jär-

Den här annonsplatsen kunde vara din för

20€

(25€ inkl. moms)

Kontakta Annette Blomqvist

040 147 9945


TORSDAG 7 JUNI 2018

Sidan

36

Seriejumbon en munsbit för FC-damerna Text & foto: Yngve Blomfelt

LOVISA Som väntat var tabell-

jumbon Pelikarhut från Kotka en munsbit för FC Lovisas damer i division II-matchen på centralplanen senaste veckas onsdag. ”Efsee” vann med 11–0 efter 3–0 i pausen. FC-damerna hade därmed före gårdagens bortamatch mot PEPO vunnit fyra av sina fem matcher. Förlusten kom i föregående omgång, då KJP vann i Kouvola med 4–1. PeKa:s situation är dyster. Laget har förlorat alla sina matcher och har en målkvot på 3–50! FC Lovisa kom igång med målskyttet i 12. minuten när Sofia Wikman nickade in systern Sofias hörninlägg. Pinja Yrjölä och Lotta Mattsson gjorde de två övriga målen i första halvleken, båda från närhåll. I andra halvleken tog det en

Wilma Hutanen (i röd skjorta) gjorde tre av FC Lovisas mål. Här kämpar hon om bollen med PeKa:s kapten Sanna Puhakka.

kvart innan det fjärde målet såg dagens ljus – Wilma Huhtanen gjorde då sitt första av tre mål i matchen. Efter det rasade målen in i snabbt takt och PeKa:s situationen försvårades ytterligare av att man vid läget 6–0 fick sin andra spelare skadad och inte längre hade någon avbytare att sätta in. I FC Lovisa gjorde inte mindre än nio spelare mål. Wilma Huhtanen gjorde alltså tre av fullträffarna och ett mål var gjorde Sandra Wikman, Pinja Yrjölä, Lotta Mattsson, Ronja Blomqvist, Sofia Wikman, Hanna Koskimies, Iina Paajanen och Sara Huhtanen. Laget har råkat ut för ett par motgångar i form av skador. Linda Henriksson har skadat sitt knä så illa att säsongen är över och lagets kapten Nea Olli ska genomgå en operation. Hopp finns dock om att få Nea med till höstsäsongen. Däremot har målvakten Annika Ylämäki anslutit sig till laget och långtidsskadade Milla Vaarimo håller på att bli i spelskick.

Lekfull friidrott på centralidrottsplanen

LOVISA Idrottsglädjen var up-

penbar när uppskattningsvis ett sjuttiotal flickor och pojkar i åldern 1 till 11 år samlades till friidrottskväll i Hippos

tecken i måndags på centralplanen. Denna gång hölls inga tävlingar utan alla fick försöka sig på olika grenar på ett lekfullt sätt. För varje gren fick man en stämpel i sportpasset.

Alla deltagare fick dessutom pris. På bilden till vänster löper 3-åriga Nelli Felin häck, i mitten kastar 7-åriga Aapo Norrila slägga med en gummislägga

och till höger gör 4-åriga Erik Holmström en high five med Hippo själv – som visade sig vara landslagsspelaren i innebandy My Kippilä. Idrottskvällen arrange-

rades av Östnylands Andelsbank och Lovisa Tor. Foto: Yngve Blomfelt


Sidan

37

E-pojkarna nära att tappa klar ledning LOVISA Trots en klar hemma-

Så här glad blev Tony Muukkonen (andra från vänster) när han hade gjort sitt första mål för Atomena. Det betydde ledning med 2–1. Här gratuleras han av Alireza Soltani, som gjorde lagets första mål. Henrik Nurminen (t.v.) har redan kramat om målgöraren och Raul Karlsson applåderar.

Atomernas andra seger Text & foto: Yngve Blomfelt

LOVISA FC Atomerna tog sin

andra seger i årets serie när man i onsdags besegrade gästande Purha från Ingerois med 3–1 på träningsplanen. I pausen stod spelet 2–1.

FC Atomerna har nu på fem matcher i fjärde divisionen samlat sju poäng efter två segrar, en oavgjord och två förluster. Jyri Ruikka gav Purha ledningen i matchens 12. minut med ett skott från vänsterkanten. Alireza Soltani utjämnade fem minuter senare efter hörna på passning av Raul Karlsson och i matchens 26. minut

kämpade Tony Muukkonen bollen åt sig i närheten av Purhas straffgräns och smällde in 2–1 i vänstra krysset. Tonys första mål i Atomernas skjorta! I andra halvleken underlättades Atomernas situation av att Purha-spelaren Joonas Vainio fick sitt andra gula kort redan på stopptid i första halvleken och kördes från planen. Gästerna bjöd trots

det på överraskande bra motstånd också efter pausen fram till 3–1 i matchens 70. minut. Målet gjorde Mika Toivari på rebound efter Maxim Makovs frispark. Säsongen fortsätter för Atomernas del med match mot FC LaPa på lördag i Villmanstrand.

Tenniskurser både för barn och för vuxna LOVISA Tennis är en rolig

idrottsgren som alla kan pröva på. Före midsommaren arrangeras två kurser på Casinoparkens tennisplaner. Som ledare fungerar en yrkeskunnig idrottsinstruktör som är specialiserad på tennis Minitenniskursen för 4–7-åringar och och grund-

kurs i tennis för 8–12-åringar arrangeras 18–22 juni. Minitennisen pågår klockan 9.15–10.30 och grundkursen klockan 10.30–12. Avgiften för minitennisen är 25 euro och för grundkursen 30 euro och de betalas kontant på platsen. Deltagarna behöver idrottskläder, vattenflaska och ten-

nisracket. Den som inte har en egen racket får låna en på platsen. Anmälningar till Johan Aaltonen på tennisplanen eller till telefonnumret 040 5696 904. Individuell undervisning under hela sommaren ges också av Johan Aaltonen. Grundkursen i tennis för

vuxna pågår också 18–22 juni, klockslaget är 19–20.30 och platsen Casinoparkens tennisplaner, Kaptensvägen 4, Lovisa. Kursen kostar 75 euro och betalningen sker kontant. Anmälningar till Johan Aaltonen. – NÖ

Årstidsserien i Sarvlaks maraton avslutas LOVISA På lördagen löps

Sarvlaks maraton för femte gången och samtidigt rör det sig om det fjärde och avslutande loppet i årstidsserien. Loppet arrangeras en gång höst, vinter, vår och sommar. Alla löpintresserade är välkomna, men man hinner riktigt väl också gå den kortaste sträckan innan målet stängs kl. 17. Man kan välja mellan 14 km, halvmaraton eller maraton.

Rutten är densamma som alltid då det inte råder menföre. Rutten kan man bekanta sig med på evenemangets webbsidor. Starten och målet finns på Smedjevägens gång- och cykelbana mitt emot ishallen i Fredsby. Alla startar kl. 11. Anmälningar på förhand till arrangören Kimmo Heikkinen tfn 044 2307 415, www. sarvilahdenmaraton.fi eller på startplatsen kl. 10.30. – NÖ

LOVISA SOMMARTRAV MÅNDAG 11.6 KL. 18

Ponnystart kl. 17.20 Varmskonings uppvisning ca. kl. 17.40

www.loviisanravit.fi

ledning blev det till slut ändå spännande på slutet när FC Lovisa E-pojkar mötte Hoogee/Blues på Varuboden-Osla arenen senaste torsdag. Det blev ändå till slut tre poäng för hemmalaget med siffrorna 6–5 (3–1). Efsee inledde starkt och ledde med 3–0 efter mål av Elvis Mickos, David Vauhkonen och Antti Nurkkala, den sistnämnda på straffspark. Hoogee/ Blues reducerade i slutet av halvleken. Efter mål av Mickos, Nurkkala och Vertti Vuojärvi ledde hemmalaget 6–2 med tio minuter kvar att spela och då trodde ingen att det ännu skulle bli kamp om segern. Verttis mål var förövrigt hans första och firandet därefter. Men gästerna gav sig inte och gjorde tre mål i snabb takt, men fast kom man ändå inte. Hemmalagets spel var inte riktigt kontrollerat för dagen, men en erkänsla bör ges åt stoppern Antti Nurkkala samt åt Vertti Vuojärvi, som bättrar på hela tiden. Detsamma kan sägas om David Vauhkonen. Elvis Mickos hörde också med en rutininsts till matchens bästa. Gästerna var tekniskt sett inte av samma klass som FC Lovisa, men fysiskt starka – och kampandan var av hög klass. – NÖ

Lovariligan fortsätter LOVISA Lovariligan i fotboll fortsätter i morgon fredag med följande matcher: P07-F06: Kl. 18 Bruket – Antby och Lappträsk – Centrum Kl. 18.35 Pernå – Tessjö och Liljendal – Forsby Kl. 19.10 Bruket – Centrum och Lappträsk – Tessjö Kl. 19.45 Pernå – Forsby och Liljendal – Antby P10-F09: Kl. 18 Bruket – Centrum och Lappträsk – Forsby Kl. 18.35 Antby – Liljendal och Lappträsk – Centrum Kl. 19.10 Bruket – Liljendal och Forsby – Antby

Den här annonsplatsen kunde vara din för

20€

(25€ inkl. moms)

Kontakta Annette Blomqvist

040 147 9945


Sidan

38 DÖDA Vår kära Far och morfar

Bror Håkan

Virtanen * 10.1.1942 Pernå † 25.5.2018 Borgå Päivänä kauniin kesäisen, hiljeni sydän läheisen. Lähtösi vaikea kestää on, surumme suuri ja sanaton. Lohtuna muistot rakkaat on. Niin lyhyt on askel ajasta ikuisuuteen, niin kapea raja välillä taivaan ja maan. Med saknad och tacksamhet Satu och Jari Eemil och Milja Marina och Hans Lucas, Lotte och Linda Övrig släkt och vänner Som vänlig inbjudan meddelas att vår kära jordfästes i Borgå kapell lö 16.6.2018 kl 11.30. Därefter minnestund på Kiala gård, Kialavägen 77.

Vår farbror, morbror

Pehr-Erik VIK * 28.11.1927 † 03.05.2018

Med saknad Syskonbarnen Övrig släkt och vänner Livets dag till afton nått hjärtat nu sin vila fått Jordfästningen har ägt rum i stillhet. Tack för varmt deltagande.

Vår kära

Marja-Liisa HÄLLFORS

Vår älskade

f. Lindström

Ulf Henrik BACKAS

* 19.5.1948 † 30.5.2018

* 17.5.1942 † 11.5.2018

Älskad-Saknad Tuomo Per Jan-Erik och Lena Ulla med familj

Saknad av Barbro Ingegerd och Pasi Oscar, Carina och Robert syster Ingeborg med familj broder Gustav och Alli Övrig släkt och vänner

Jordfästningen äger rum fre. 15.6.2018 kl. 14:00 i Lovisa Kapell. Därefter minnesstund i Församlingsgården.

Stilla sörjer gården, tyst svävar minnena på vägarna Du gått. Det går en hymn från markerna som stått Dig nära. Det går ett tack, ett hjärtats tack från Dina kära. Jordfästningen har ägt rum i kretsen av de närmaste. Tack för varmt deltagande.

EVENEMANG

TORSDAG 7.6 Circuit kl. 19–20 på Lovisa sportplan, Idrottsv., Lovisa. Vid ostadigt väder i idrottshallen. Arr. Lovisa Gymnastikförening. LÖRDAG 9.6 Rootsinpyhtaa Bluegrass & Rendezvous kl. 13–02 i Strömfors Bruk, Bruksv. 11, Strömfors. Lovisarundan kl. 10–12 med start från Café Lilja, Hardomv. 4, Liljendal. Arr. Queen’s Town Bikers MC. Hembygdsfest kl. 10–13 på Kycklings, Lappträskv. 12, Lappträsk. Musik, hantverksdemonstrationer, servering och försäljning. Arr. Lappträsk Hembygdsförening. Sommartorg kl. 10–11.30 vid Kabböle Marina, Kabbölev. 1251, Pernå. Sommartorg kl. 10–12 vid Byagården, Sarvsalöv. 1035, Pernå. Dragspelsmusik med Bertel Westerlund, skumsläckargranskning. ÖstnyLAN kl. 10–24 i Liljendalgården, Herrgårdsv. 14, Liljendal. Evenemanget fortsätter 10.6 kl. 8–14. För 10–17-åringar. Anm. till luf@luf.fi. Arr. Liljendal Ungdomsförening och Uudenmaan Lanittajat. Öppna byar: Picnic i Porlom kl. 11–14 på gräsplanen vid Taitotalo, Skolstigen 4, Lappträsk. Janne Kitto uppträder. Arr. Porlammin kyläyhdistys. Kimonkylän kantrit kl. 11–15 i Valola, Tuulennousu 6, Lappträsk. Kl. 11–13 ponnyritt, korvgrillning, djur, kl. 13 cirkusskolan Bravuuri, kl. 14 trollkarl/jonglör Matias Husgafvel. Hoppborg, buffé. Arr. Kimonkylän 4H och Kimonkylän

nuorisoseura. Kryssning på Kymmene älv kl. 11, 12.15, 13.30 och 14.45 med start från nedre smedjans brygga vid Strömfors bruk, Bruksv. 11, Strömfors. Färden är ungefär en timme lång. Öppna byar: Plättar och loppis kl. 12–15 vid f.d. småskolan i Köpbacka, Varfsv. 2, Lovisa. Öppna byar: Byadag i Pitkäpää kl. 12–16 vid Pitkäpää byastrand, Pitkäpääv. 313, Pernå. Smidesförevisningar, info om vattenskydd och avloppsvatten samt kl. 12.30, 13.30 och 14.30 rundvandringar där man samlar ätliga örter under ledning av en guide. Bastuklubb med bryggdisco kl. 18 vid Skeppsbron, Lovisa. Musik av Restlessminds. Bastubad i Heidi Lunabbas Sauna Obscura, som samtidigt är en flytande kamera. Väderreservation. Kriss Viconte kl. 22–01 i Ölvin, Marieg. 1, Lovisa.

MÅNDAG 11.6 Trav kl. 18 på Lovisa travbana, Drottningg. 50, Lovisa. Arr. Östra Nylands Hingstförening. Lavis kl. 19–20 på gården vid Generalshagens skola, Drottningg. 21, Lovisa. Vid ostadigt väder inne i skolan. Arr. Lovisa Gymnastikförening. TISDAG 12.6 Midsommarmarknad kl. 7–17 på Lovisa torg, Lovisa. Petanque kl. 18 vid Byagården, Sarvsalöv. 1035, Pernå. Även för nybörjare. Arr. Sarfsalö byaråd. ONSDAG 13.6 Segling till Orrengrund med paketjakten Österstjernan kl. 9–16 med start från Skeppsbron, Lovisa. I priset ingår en lätt måltid. Förhandsbokning till info@ osterstjernan.fi eller 044 720 3588 eller 0400 120 929.

TORSDAG 14.6 Blodgivning kl. 13–18 i ServiSÖNDAG 10.6 cehuset Esplanad, Drottningg. 7, Öppna trädgårdar kl. 10–17 Lovisa. Arr. FRK blodtjänst. på olika håll i Lovisa. Info www. Circuit kl. 19–20 på Lovisa avoimetpuutarhatloviisa.com. Arr. sportplan, Idrottsv., Lovisa. Vid Lovisa trädgårdsförening. ostadigt väder i idrottshallen. Arr. Rootsinpyhtaa Bluegrass & Lovisa Gymnastikförening. Rendezvous kl. 13–14 i Strömfors kyrka, Bruksv. 11, Strömfors. FREDAG 15.6 Konsert. Konsert kl. 19 i Liljendal kyrka, Duo Lyrico kl. 13–15 på StensEskilomv. 9, Liljendal. Kammarnäs gård, Stensnäsv. 211, Pyttis. kören Idun och Duacapella. Del av Sånger från Finland och ArgentiLiljendaldagarna. na. Arr. Stensnäs gård och Pyttis kommun. LÖRDAG 16.6 Soul & Jazz Time Out kl. 14–16 Sommartorg kl. 10–11.30 vid på Café Saltbodan, Skeppsbron, Kabböle Marina, Kabbölev. 1251, Lovisa. Kalle Katz, keyboards, och Pernå. Thomas Törnroos, trummor. Sommartorg kl. 10–12 vid Byagården, Sarvsalöv. 1035, Pernå.

Dragspelsmusik med Bertel Westerlund. Liljendaldagarna kl. 10–14 vid Liljendalgården, Herrgårdsv. 14, Liljendal. Hembygdsmarknad, musik, dans, program för barn. Arr. Liljendal hembygdsförening. Pyttis fågelvårdshem 20 år kl. 11–16 i Stockfors, Åsv. 111, Pyttis. Öppet hus med program. Truck’n Lily Music Festival kl. 14–22 vid Café & Restaurant Lilja, Hardomv. 4, Liljendal. Mats Rådberg & Rankarna (Sverige), Lotta Källström (Sverige) och Matti Esko (Finland). Som förband fungerar BSB-houseband. Del av Liljendaldagarna. Stranddans kl. 20–01 i paviljongen vid Liljendalgården, Herrgårdsv. 14, Liljendal. Till tonerna av Streamline & Jeanette. Del av Liljendaldagarna. Luca kl. 22–01 i Ölvin, Marieg. 1, Lovisa. SÖNDAG 17.6 Friluftsgudstjänst kl. 10 vid Mariagården, Skolstigen 3, Liljendal. Del av Liljendaldagarna. UTSTÄLLNINGAR Valkon kansalaisopisto. Porslin och keramik. Lappträsk huvudbibliotek, Klockarstigen 5 D, Lappträsk. Öppet till 8.6 må, to, fr 12–19, ti, on 10–17. Carita Nissinen. Aulagalleriet, Bruksv. 10 F, Strömfors. Öppet till 10.6 ti–sö 11–17. Katariina Souri och Eliya Zweygberg. Galleria V2, Bruksv. 10 F, Strömfors. Öppet till 10.6 ti–sö 11–17. Annika Ruuska och Jaana Tuomisto. Vindsgalleriet, Bruksv. 10 F, Strömfors. Öppet till

10.6 ti–sö 11–17. Tarja Gallacher. Målningar. Galleri Theodor, Marieg. 21, Lovisa. Öppet till 16.6 ti–fr 12–17, lö 11–15. Kristina Elo. Målningar. Klassiska båtars bod, Skeppsbron, Lovisa. Öppet till 30.8.

Bruksmuseet. Strömfors bruk, Bruksv. 11 A, Strömfors. Öppet till 12.8 må–sö 11–17, 18–31.8 lö–sö 11–17. Sjöfart i Lovisa under finska flaggan. Lovisa sjöfartsmuseum, Skeppsbron 8, Lovisa. Öppet till 2.9 må–sö 10–17. Riitta Nelimarkkas arbets-, ateljé- och galleriutrymmen. Bonga slott, Klockaregränd, Lovisa. Öppet till 24.8 lö–sö 13–15, 25–26.8 lö–sö 11–16, 8.9 lö 12–16. Stängt 7–8.7. Eija’s Garden. Elimäv. 74, Strömfors. Engelskinspirerad upplevelseträdgård. Öppen till 15.9 ti–fr 10–18, lö–sö 10–16.


Sidan

39

Dela med dig av livets viktiga i Nya Östis. Skicka mejl till redaktion@nyaostis.fi

SOLEN Solen går i dag upp kl. 3.52 och ned kl. 23.21. Dagens längd är 19 timmar 29 minuter. Sedan förra veckans torsdag har dagen blivit 36 minuter längre.

Sommarfest firades med förnyat koncept

NAMNSDAGAR

Text: Marianne Palmgren

7.6 Robert, Robin, Roope, Suvi 8.6 Kjell, Kettil, Salomon, Salomo 9.6 Marina, Ilona 10.6 Svante, Sepp 11.6 Hjördis, Immi, Impi 12.6 Eskil, Esko 13.6 Åsa, Aslög, Raili, Raila

LAPPTRÄSK För en vecka se-

dan på torsdagen vankades det sommarfest i det effektiverade boendet Onni-koti på Fredsbyvägen. – Sommarfestens upplägg var nytt i år. Förutom att vi grillade njöt vi av gemensam samvaro samt Ronda Lindbergs musikuppträdande med sång och ukulele. Även dagisbarnen från daghemmet Trolldalen var på plats, säger Sanna Kallioinen, förman för hemvården. Djurgästerna skänkte mycket glädje under festen. Personalen hade tagit med sina djur, så på plats fanns hönor, en tupp, kaniner, en get och en hund. – Djuren och speciellt geten väckte uppmärksamhet bland dagisbarnen. Ett av barnen undrade om geten var en hund. Vi passade på och

PASSA PÅ Esplanads dagcenter Må 11.6 kl. 13 allsång. Ti 12.6 kl. 10.30 Chi-Kung, kl. 13 marknadskaffe. On 13.6 kl. 10 högläsning (finska), kl. 13.30 stoljumpa. To 14.6 kl. 10.45 handarbetsklubben. Fr 15.6 kl. 10 ystäväkerho (finska). Konditionsfrämjandet i Östnyland Tisdagscykling 12.6. Träff kl. 13 vid Skeppsbrons café i Lovisa. Lappträsk Hembygdsförening Hembygdsfest lö 9.6 på Kycklings kl. 10–13. Anmäl om försäljningsbord till tfn 040 708 9139. Loviisan Seniorit Vänklubben ti 12.6 kl. 12 i Ehtookartano. Seniorernas golftävling on 13.6 i Rönnäs med början kl. 10, start från Nestes parkering kl. 8.30. Konditionsklubben on 13.6 kl. 10.30 i Gym Fox, öppen och ledd grupp. Sommarutfärd on 13.6 till Loppis och Riihimäki med start från turisthållplatsen kl. 8 och retur kl. 19. Litteraturklubben to 14.6 kl. 13 hos Aarnio, Skepparegatan.

Hundars namnsdagar 7.6 Bobby, Roope 8.6 Marina, Maru 9.6 Jolly, Riemu 10.6 Sedu, Sepi 11.6 Blondi 12.6 Keikari, Keikka 13.6 Ralli, Vauhti

Djurgästerna var populära på sommarfesten i det effektiverade boendet. Jasmin Arrhenius är ägare till geten Dali. Foto: Sanna Kallioinen

planerade med daghemspersonalen framtida gemensamma vardagsverksamheter. Till exempel kan vi arrangera en

brädspelsstund tillsammans. Det effektiverade boendet Onni-koti finns till för seniorer som inte längre klarar sig

hemma med hjälp av de stödtjänster som finns tillgängliga. Onni-koti fungerar även som bas för hemvården.

Vänklubben fr 15.6 kl. 10 i Servicehuset Esplanad.

Anmälningar till Johan Aaltonen på tennisplanen eller tfn 040 569 6904. Individuell undervisning ges också av Johan Aaltonen. Grundkurs i tennis för vuxna 18–22.6 kl. 19–20.30.

finns 30 deltagare.

Lovisa Tor, friidrott Säsongens första serietävling må 11.6 kl. 18. Ledda friidrottsträningar för skolelever på centralidrottsplanen måndagar kl. 17.30–18.30 och onsdagar kl. 10–11. Friidrottsbetonad idrottsklubb för barn under skolåldern onsdagar kl. 18–19. Lovisa Tennisklubb Minitenniskurs för 4–7-åringar kl. 9.15–10.30 och grundkurs i tennis för 8–12-åringar kl. 10.30–12 den 18–22.6 på Casinoparkens tennisplaner, Kaptensv. 4, Lovisa. Deltagarna behöver idrottskläder, vattenflaska och tennisracket. Den som inte har en egen racket får låna en. Avgiften betalas kontant på platsen.

Pernå Pensionärer Hemliga resan on 13.6. Bussen startar från turisthållplatsen i Lovisa kl. 8 och kör via Pernå kyrkoby ca kl. 8.15, Forsby Neste ca kl. 8.25, Liljendal snabbturshållplats vid Café Lilja ca kl. 8.35 och Lappträsk snabbturshållplats ca kl. 8.45. Observera att bussen stannar enbart vid Neste i Forsby. De som stiger på i Liljendal eller Lappträsk kan kontakta Tove, tfn 0400 711 701. Tove tar ännu en vecka emot anmälningar till My Fair Lady på Raseborgs sommarteater 21.7. Resan blir av om det

Pyttis svenska pensionärsförening Sommarresa on 4.7 till Helsingfors med start från ABC i Pyttis kyrkby kl. 9. Guidad rundtur i Helsingfors och mat på Fazers. Besök även till Överby trädgårdsskolor. Obs! Förhandsanmälan. Uf Framåt i Virby Teaterresa till Imatra sö 15.7 för att se pjäsen Haluatko mökkiläiseksi. Sista anmälningsdag är 15.6. Mer info av föreningens ordförande, tfn 0400 794 887. Östra Nylands Fågeloch naturskyddsförening Utfärd till Aspskär lö 16.6. Anmälningar samt närmare information av Susanne Skogberg, tfn 040 54 00 883.

Katters namnsdagar 7.6 Roberto, Roope 8.6 Samppa 9.6 Ressu, Ressukka 10.6 Svante, Vanttu 11.6 Nappe, Nippe 12.6 Elvis 13.6 Miiru

Segla till Orrengrund med Österstjernan LOVISA Österstjernan ordnar

onsdagen den 13 juni en seglats runt Orrengrund. Avfärden sker klockan nio från Lovisa Skeppsbron och tillbaka anländer man klockan 16. Måltid serveras ombord. Tanken är att man ska segla så mycket som vindförhållandena medger. Förhandsanmälning behövs. Förfrågningar och reserveringar sker via mejl, info@ osterstjernan.fi eller per telefon 044 7203588 eller 0400 120929. Närmare uppgifter finns även på www.osterstjernan.fi.

TACK

Tack

för alla trevliga gratulationer! Isa Stenberg

Tusen Tack!

Mitt hjärtevarma

Tack

till er alla för sång och uppvaktning på min 95-årsdag.

Ethel

Tack!

Timothy Malmberg

Till Lovisas tjänstemän och andra, som fick igenom att vägsträckan genom Liljendal centrum får ny asfalt i samband med asfalteringen av Liljendal-Hardom vägen, behovet var verkligen stort och befogat!

Maj-Britt Grahn och många andra


Sidan

40

TORSDAG 7 JUNI 2018

DAGBOK

LÄSARBILDER Skicka gärna läsarbilder till redaktion@nyaostis.fi

Den talugaste käringen?

K

veit tu va, frågar Ragnar. – Nä, svarar jag. – Jo, gumman vill, som så många kvinnfolk, vara lite finer av sej. Å nu fick hon i sitt huvu att vi måst ha trägårdsmöbler undi ten stora lönnen så att vi kan sita tär å dricka kafi som anat fint folk. Så ja släpa ut ein gamal gungstol från ladugårdsvindn å två gamla stolar å eit myky gamalt bord. Vi släntrar till det ragnarska residenset för att beundra trädgårdsmöblemanget. Ragnar sätter sej förstås i gungstolen och jag på en skranglig stol. Snart kommer hans gumma med en kaffebricka med småbrön. Hon breder ut en vit duk med kantkrusiduller över den slitna bordsytan. – Fint ska he vara, säjer Ragnar. – Vassågod Lell-Pläntus, säjer gumman. Jag tror rentav att hon neg lite. – Nu ska ja ha ein jaffaknorr, säjer Ragnar. Han häller kaffekoppen full med jaffa som han spetsar med några droppar kaffe.

Gumman frågar hur jag mår och hur min trevliga hustru mår. Jag frågar hur hon mår och så vidare. Vi försöker föra en så kallad civiliserad konversation. Gumman myser och Ragnar fnyser. – Nu ska ni sluta me era tåttriheter, säjar Ragnar. Ja star inga ut meir. – Vad ska vi diskutera, frågar jag. – Vi kund funder ut vem som e he talugaste kvinnfolke hi på ön, alltså vem som talar mest å snabbbast å e störst i truten. – Kvinnfolk har ingen trut, säjer gumman. Tom har ein mun men tu har både trut å käft. – Vi kund be byarådde ordna ein tvävling om vem som e öns talugaste käring, säjer Ragnar. Men vi kveit ju på förhand vem som vinner. – Vem då, frågar jag. – Nå, he e förstas hon Helga di från grannbyn. Hennes trut e myky välolja. Hon sku vinna tävlingen fast motståndarn sku vara ein kulspruta. He e sidu så att kvinnfolkens trutar, förlåt munnar, e självständiga kroppsorgan. Di gar å gar å

lever sitt egi liv helt frikopplade från andra kroppsorgan, främst från hjärnan. När tom talar å talar får deras hjärnor vila. Truten bara gar helt självständit som eit tröskverk eller som ein hönsräve i värsta äggläggningstider. He e eit jäkla kacklande. Hon Helga e ten verkliga begåvningen. – Nu slutar tu Ragnar å lite hiskelit fort. För nu håller ja på att bli arger på allvar, säjer gumman. – Inga ska tu bli arger för att Helga vinner. Tu får säkert silvermedalj, tröstar Ragnar. Tu ha ju öva me mej i snart femti år. Å så e tu, precis som Helga, ein naturbegåvning. – Nu, nu, nu, nästan skriker gumman och reser sej, men hon sätter sej snabbt och suckar djupt. – Kan tu första Löll Plentus hur ja ha kuna sta ut me te täran bisin i nästan femti år. – He beror på att ja e så goer ti lyssna, säjer Ragnar. – Skämt å sido sa han som rensa äpel, säjer jag. – Får he vara eit småbrö till, frågar gumman.

VECKANS SNACKISAR Efter många varma och torra veckor kom kylan och lite regn. Maj-Len Eriksson skrev i vår Facebookgrupp så här i går: Det var en rätt kylig natt, +1,5 grad C efter midnatt, på Ribäckbacken. Säkert frostrisk på låglänta marker ännu nästa natt. Lars Österman konstaterade att sommaren är slut och att strumpor och ylletröja ska fram. + 4 i Hammars! Etel Helena Penttinen Come on! Nästan en månad sommar redan! Bättre än någonsin tidigare! Jonas Häggblom I höstas gnällde man över regnet, nu är det torkan som är på tapeten. Vad skulle det talas om, om det inte fanns väder? Christine Grandell Härligt med lite nordan och regn. Jag njuter ikapp med naturen. Johanna Packalén Nyheten om försvunna Vivica Andersson-Bruce väckte mångas sympatier och den

Pia Calenius berättar att det nära stället där hon bor finns två syrenbuskar som är kända för att ha blommor med fem blad. I Nya Östis Facebookgrupp har dessa syrener diskuterats. Hittar man blommor med fem blad betyder det enligt sägen från förr att man får lycka. Pia undrar om hon nu får dubbellycka då hon hittade två blommor med fem blad.

Lovisa Gymnasiums studenter 1948 samlades den 23 maj på Kristinagården i Helsingfors för att fira 70-årsjubileum. Från vänster Henrik Holmström, Marita Frisk (Backström), Holger Alén, Helena Lindfors (Siberg), Thorolf Björklund, Rainer Toiviainen. Förhindrad att närvara Leila Waenerberg (Nygård). Avlidna Nancy Nygren, Birgit Autio (Strömberg), Nils-Erik Dahlström, Yngvar Andersson, Rolf Lindholm, Gösta Johansson och Bengt Nybondas.

ÖVRIGT

FÖDELSEDAGAR

80 år fyller på tisdagen 12 juni Anders Broman. Marina Tolonen-Starck varnade hundägare för glasskärvor i parken mellan Drottninggatan och Mariegatan på Karlskronabulevarden. Hon visade även den här bilden av en sönderslagen stor kruka på samma gata. Den fick många att reagera med ledsna och arga emojis.

hade i går morse delats 21 gånger via vår grupp. Många skrev också om sina helikopteriakttaglser. Daniel Lindfors lyfte fram nyheten om att Lovisaföretag har svårt att växa på grund av stadens långsamma byråkrati. Sex månader att få byggtillstånd för ett plank... Har all förståelse för företagarna! Niklas Turku Tråkigt, skärp er! Marianne Hallsten

Dela gärna bilder från evenemang eller från naturen i din näromgivning. Helge Nystedt bjuder på ett helt paket med fågelfotografier. Jan-Eric Björkell höll på att snubba över ett rådjurskid och fick en bild på djuret som låg i gräset. Barbro Nybäck lyckades också fånga ett ståtligt djur i den grönskande naturen med kameran på Sarfsalö. Pia Calenius bild av fullmånen hade i går fått hela 226 reaktioner.

Firar med familjen.

-Evelace underkläder-

Ny fräsch hembutik!

Andersbyvägen 66, Lovisa Johanna Granqvist Tel. 040 8282 953 Invigning 9.6 kl. 11–17! VÄLKOMMEN!

NÖJEN

JURASSIC WORLD: KAATUNUT VALTAKUNTA 2D K12 (12€) 2h 8min: lö 14.30, ti 14.30, to 17.00 JURASSIC WORLD: KAATUNUT VALTAKUNTA 3D K12 (14€) 2h 8min: fre 19.30, sö 19.30, ons 14.30 ADRIFT K12 (12€)1h 39min: fre 14.30, lö 19.30, sö 17.00, ti 17.00, to 19.30 BOOK CLUB: VÄREILEVIÄ LUKUNAUTINTOJA K7 (12€) 1h 44min: fre 17.00, lö 17.00, sö 14.30, ti 19.30, ons 17.00, to 14.30 Drottninggatan 17, 07900 LOVISA 044 9738469 | info@kinomarilyn.fi

www.kinomarilyn.fi/kino

Nya Östis 7.6.2018  
Nya Östis 7.6.2018  
Advertisement