Page 1

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ТӨВ НОМЫН САН

Шинэ номын мэдээ №1 2014.03 Эмхтгэсэн: Ном зүйч М. Кунай Ном зүйч Д. Алтанзул

Электрон каталоги: http://catalog.num.edu.mn ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 1


МАТЕМАТИК БА ГЕОМЕТР, АСТРОНОМИ Жигжидсүрэн Ч. Математикийн сургалтын материал ХI-ХII: ЕБС ХI-ХII ангид үзнэ /Хян. Г. Ашхүү, Ч. Жигжидсүрэн. – УБ.: 2013. – 202 х. Энэхүү гарын авлагад математикийн үндсэн чухал сэдвүүдийн бодлогуудыг хэрхэн бодох аргыг эзэмших, түүнийгээ хэрхэн яаж хэрэглэх тухайг жишээтэйгээр тайлбарласан болно. Мөн 2008-2012 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зарим бодлогын сэдвийг оруулжээ. Гарын авлагыг ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэгчид, математикийн багш нарт зориулав. 22.12я7 Ж-65 /БШУН унш-3ш/ Б-22984-22985 Равданжамц Б. Хавтгайн геометр: Математикийн багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн оюутнууд, ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, математикийн багш нарт зориулав /Хян. Т. Гансүх. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2011. – 140 х. Уг ном нь хавтгайн геометрийн дүрсүүд, вектор, хавтгайн хувиргалт, геометрийн тэнцэтгэл биш, геометрийн экстремал бодлого байгуулах бодлого, сонгодог теоремууд, практик агуулгатай бодлого, материал цэгийн системийн хүндийн төв ашиглаж геометрийн бодлого бодох зэрэг 9 бүлэг бүхий сэдэв бүрийн эхэнд үндсэн ухагдахуунуудын тодорхойлолтыг өгч тухайн сэдэвтэй холбоотой бодлогын системийн үлгэрчилсэн бодлого, бие даан бодох бодлогын хариутай хавсаргажээ. 22.151.0 Р-13 /БШУН унш-7ш/ Т-16639-16641 2014 оны астрономийн цаглабар №6 /Боловс. Д. Баасанжав, Ред. Д. Батмөнх ба бус. – УБ.: Тод хэвлэл, 2013. – 132 х. Энэ цаглабарт орчлон, одны ай, од, нар, сар, гарагуудын тухай товч ойлголт, тэдгээрийн солбицлууд, ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 2


нар, сарны хиртэл зэрэг үзэгдлүүдийг хэзээ, хаана, ажиглаж болохыг болон бусад лавлагааны чанартай өгөгдөхүүнүүдийг оруулж өгчээ. 22.6 Х-40 /БШУН унш-7ш/ Т-16548-16550 ДЭЛХИЙ СУДЛАЛ, ГАЗРЫН ЗУРАГ Батчулуун Е. Газарзүйн монгол-англи, англи-монгол толь: Нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл /Д. Доржготов, С. Хадбаатар. – УБ.: Цагаан бамбарууш, 2012. – 319 х. Газарзүйн энэхүү толь бичигт 7000 орчим үг багтаасан бөгөөд голдуу ерөнхий физик газарзүй, геоморфологи, болон нийгэм эдийн засгийн газарзүй, зурагзүйн холбоотой нэр томьѐо, тогтсон үг хэллэгийг багтаан хамруулжээ. 26.8я2 Б-34 /БШУН унш-7ш/ Т-16669-16671 Батчулуун Е. Дэлхий судлал: 4 дэхь хэвлэл /Ред. Ш. Цэвэгмид, Ш. Шагдар. – УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012. – 386 х. Энэхүү 4 дэхь хэвлэл нь 6 хэсэг 32 бүлгээс бүрдэх ба үндсэн агуулга нь багш бэлтгэх дээд сургуулиудад баримталж ирсэн хөтөлбөрт үндэслэсэн боловч ерөнхий геологи, геоморфологи, хөрсний газарзүй, цаг уур, уур амьсгал судлал, биогазарзүй, болон ахлах курсд мэргэжлийн сонгон суралцах хичээл байдлаар судалдаг одон орон зэрэг хичээлийн агуулгыг тусган оруулж өгчээ. Жишээ нь эрдэс чулуулаг, дэлхийн рельефийн төрлүүд, уур амьсгал, цаг агаар, хөрсний шинж чанар, ургамлын ангилал, мужлалт, газарзүйн бүрхэвч, одод, нарны аймгийн тухай бүлгүүдийг нэрлэнэ. 26.89/0/ Б-34 /БШУН унш-8ш/ Т-16660-16661 Батчулуун Е. Физик газарзүйн нэр томьѐоны тайлбар толь /Ред. З. Мөнхөө, Ш. Шагдар. – УБ.: Цагаан бамбарууш, 2014. – 240 х. ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 3


Тус тайлбар толь нь анх 1998 онд газарзүйд өргөн хэрэглэгддэг 800 гаруй үгсийн тайлбартайгаар гарсан ба одоо 3 дахь удаагаа гарч байна. Энэ удаад зарим нэг нэмэлт хийж, эрдэс, чулуулаг болон шинэ нэр томьѐонуудыг нэмэн аль болохоор зурагжуулан дахин толилуулж байна. 26.82я2 Б-34 /БШУН унш-7ш/ Т-16636-16638 Булстрод Б. Монгол орноор аялсан минь /Орч. Г. Ганболд, Ред. Д. Золбоо. – УБ.: Адмон, 2013. – 281 х. Монгол Британий хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулан бичсэн энэхүү номонд ХХI зууны эхээр Монгол орноор аялж, эмэгтэй хүний гярхай нүдээр олж харсан сэтгэгдэл, гэрэл зургууд Монголын энэ үеийн түүхийн ихээхэн сонирхолтой тэмдэглэлийг түүхийн судалгаа, сурвалж судлалын үүднээс монгол болон англи хэлээр уншигч оюутан залуус та бүхэнд хүргэж байна. 26.8г Б-73 Б-23085 Дэлхийн хураангуй атлас: Өнөөгийн манай гарагийн тухай мэдвэл зохих бүх зүйл /Ред. Н. Орших, Түвшинбаяр, Орч. П. Мягмарцэрэн ба бус. – УБ.: Мон судар, 2013. – 350х. Дэлхийн атлас нь дараах үндсэн 7 хэсэгтэй. Дэлхий, Хойт Америк, Өмнөд Америк Африк, Европ, Ази, Австрали, далайн орнууд, мөн Атлантын далай, Номхон далай, Энэтхэгийн далай, Хойд мөсөн далай, Хойл туйл, Өмнөд туйлын газрын зургуудыг багтаасан. Энэхүү атласт газрын зургуудыг олон улсын цаг тооллын шугамаас эхлэн дорно зүг рүү тив тивээр шилжүүлэн байрлуулж зураг зүйн уламжлалт арга, техникийг хамгийн сүүлийн үеийн зайнаас тандах болон тоон зураглалын технологи аргатай хослуулан өнөөгийн дэлхийн өвөрмөц дүр төрхийг харуулжээ. 26.8/0/я6 Д-89 Т-16686 ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 4


Дэлхийн улсууд: Газрын зураг: Масштаб 1:30 000 000. – УБ.: 2013. 26.89я6 Д-89 /БШУН унш-1ш/ Монгол улс: Газрын зураг: Масштаб 1:1 6000 000. – УБ.: 2013. 26.89/1/я6 М-69 /БШУН унш-1ш/ Улаанбаатар хот: Газрын зураг. – УБ.: 2013. 26.89/1-2УБ/я6 У-29 /БШУН унш-1ш/ СОЦИОЛОГИ, НИЙГЭМ СУДЛАЛ Радугин А.А, Радугин К.А. Социологи: Сурах бичиг /Орч. Ц. Алтантуяа, Н. Энхцогт, Хян. Б. Бадарч. - УБ.: Удам соѐл, 2013. – 156 х. ОХУ-ын нийгмийн ухааны салбарт олон жил багшилсан эрдэмтэн А.А. Радугины “Социологи” хэмээх сурах бичиг нь одоогоор их, дээд сургуулиудын нилээд сайн бичигдсэн гарын авлагад тооцогддог учраас монголын төрийн болон төрийн өмчийн бус их, дээд сургуулиудын оюутнуудын хэрэгцээнд орчуулан нийт уншигч олон түмэндээ толилуулж байна. 60.5я73 Р-15 Б-23128-23129 Отгонбаяр Я. Боловсролын социологийн онол практикийн асуудал: Гарын авлага. – УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2011. – 132 х. Зохиогч энэхүү гарын авлагаа өөрийн судалгааны ажлын хүрээндээ онолын мэдээ мэдээлэл, хийгдсэн судалгаанууд болон бусад баримт бичигт тулгуурлан эмхэтгэж боловсролын социологийг судалж байгаа, сонирхож буй оюутан залууст, судлаач, боловролын салбарын ажилтан, хэн бүхэнд зориулжээ. ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 5


60.56 О-53

Б-23159-23160

Уянга Б. Нийгмийн ажлын үндэс: Нийгмийн ажлын сургалтын гарын авлага. – УБ.: БИТ пресс. – 144 х. Нийгмийн ажлын мэргэжил нь нийгмийн бүхий л салбарт хүч түрэн орж эрэлт хэрэгцээ улам бүр нэмэгдсээр байна. Тиймээс мэргэжлийн хүрээнд төр засгийн болон гадаад дотоодын олон байгууллага, сан, эвсэл холбоод, сайн санаат хувь хүмүүсийн санал санаачлага, дэмжлэгээр төрөл бүрийн төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжиж тэдгээрийн хүрээнд олон тайлан, судалгааны эмхэтгэл, ном, гарын авлагууд гарсаар байгаа. Энэ утгаараа нийгмийн ажлын мэргэжлийн удиртгал, нийгмийн ажлын түүх, онол арга зүй, хичээлүүдийн хүрээнд ашиглах сургалтын гарын авлагыг оюутнуудад зориулан бэлтгэн гаргажээ. 60 У-71 Т-16681 ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН Бат-Отгон З. Чингис хааны гэгээрэл: “Монгол суу ухаан” цуврал: Y боть. Нэмж засварласан 3 дахь хэвлэл. – УБ.: Билгүүн цаг принтинг, 2009. – 388 х. 13-р зууны Их Монгол улсын их эзэн Чингис хааныг өнөөдөр Монголын өөрийн эрдэмтэн, судлаачид төдийгүй гадаад улс орнуудын эрдэмтэн, судлаачид ч өөр өөрсдийн салбарын үүднээс судлан, судалгааныхаа үр дүнгүүдийг дэлхий нийтэд түгээн хүргэж байна.Товчхондоо бол өнөөдөр дэлхий нийтээрээ Чингис хаан руу маань анхаарлаа онцгой хандуулж, түүнийг маш олон талаас нь судалсаар байна. Харин энэхүү номондоо өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн улс гэрийг үүсгэн байгуулах, хөгжүүлэн цэцэглүүлэх, мандаан бадраах, улс гэрт төвшин сайхныг тогтоох төрийн тулгуур үзэл, онолуудыг хэрхэн өвлөн эзэмшсэнээр хэрхэн гэгээрэн боловсорч, хэрхэн тэнгэрт мэндэлж ертөнцөд бойжсон тухай өгүүлэх ажээ. 63.3/1/ ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 6


Б-33

Б-23198

Дуламжав С. Сайн ноѐн хан аймгийн Илдэн бэйлийн хошууны Ганданноровлин буюу Төгс баясгалант Эрдэнийн хийдийн түүхийг нэхэн судлахуй. –УБ.: 2013. -98х. 1800-1820-иод онд Сайн ноѐн хан аймгийн хошуудад шинээр 20 шахам сүм хийд баригдаж үйл ажиллагаагаа явуулж байсны нэг нь Ганданноровлин буюу Төгс баясгалант Эрдэнийн хийд бөгөөд тэрээр 1937 оны хэлмэгдүүлэлтийн үед устгагдаж үгүй болжээ. Тухайн хйидэд шавилан сууж байсан лам нар болоод хийдийн түүхийн тухай энэ номонд өгүүлжээ. 63.3/1/ Д-64 /НХШУН унш-3ш/ Б-23213-23214 Лхагваа Д. Холбоогоороо овоглосон он жилүүд: Дурсамж нийтлэл /Хян. Т.Баасансүрэн. –УБ.: Эрдэнэзул ХК, 2014. -366х. Түмэн олныхоо дунд “Холбооны Лхагваа” хэмээн алдаршсан, Монгол улсын Холбооны сүүлийн гуч дөчөөд жилийн хөгжил дэвшлийн амьд гэрч болсон, Монгол улсын зөвлөх инженер Дүгэрийн Лхагваа Өлгий хотын 2-р 10 жилийн сургуулийг алтан медальтай төгсөөд Одесса хотын холбооны дээд сургуульд хувиарлагдаж холбоочин болох алхамаа эхэлсэн тухай, өөрийн туулж өнгөрүүлсэн амьдрал, ажил үйлсийн дурсамж номоо уншигч олондоо толилуулж байна. 63.3/1/-8 Л-87 Т-16687-16689 Намжил Т. Монгол өрх /гэр/ бүлийн тайлбар толь: Цуврал-15 /Ред. Н. Бэгз. - УБ.: Бит пресс, 2011. – 138 х. Монгол өрх /гэр/ бүлийн энэхүү тайлбар тольд толгой 600 гаруй үгийн дотор 1300 –аад үгтэй гэр бүл судлалын ухааны үүднээс тухайлбал: гэрлэлт, гэр бүл, ураг төрөл, садан, өрх гэрийн ѐс заншил, гэр бүл-эмэгтэйчүүд, эрчүүд, гэр бүл-харилцаа, гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн уламжлал арга, ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 7


зан араншин, хувиралт, гэр бүл-эрх зүй, жендер, эдийн засаг зэрэг суурь асуудлуудын хүрээнд багтаан хамруулан эрхэм уншигч та бүхэнд толилуулж байна. 63.5я2 Н-25 Т-16574-16575 Тадао Ү. Монгол угсаатныг сурвалжилсан нь /Орч. П. Наранбаяр. – УБ.: Инжинааш хэвлэл, 2011. – 170 х. Ү. Тадао нь Японы нэрт угсаатан зүйч, экологич, байгалийн ухааны доктор, япон улс дахь соѐлын хүн судлалын үндэс суурийг тавьсан судлаачдын нэг юм. Түүний бичсэн тэмдэглэлийг П. Наранбаяр японы Киотогийн их сургуульд суралцаж байхдаа сургуулийнхаа номын сангаас “Монгол угсаатныг сурвалжилсан нь” хэмээх хагас зуун жилийн өмнө бичсэн онц сонирхолтой аян замын тэмдэглэлийг олж уншин орчуулж уг бүтээлээ уншигчдадаа хүргэхийг зорьжээ. 63.5 Т-16 Б-23192 ЭДИЙН ЗАСАГ Гүргэмжав Э. Хэрэглэгчийн зан төлөв: Сурах бичиг /Ред. Э. Авирмэд., Г. Ариунцэцэг. – УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2013. – 273 х. Тус сурах бичиг нь бизнес эрхлэгчдэд, их дээд сургуулийн оюутан нарт гарын авлага болох ажээ. 65.422я73 Г-87 /НХШУН унш-15ш/ Т-16619-16623 Менежмент: Сурах бичиг /Ред. Х. Пүрэвдагва., Г. Батхүрэл. – УБ.: Голден Ай принтинг, 2013. – 541 х. Хамтын энэхүү дөрөв дэх удаагийнхаа бүтээлд ХХI зууны менежментийн шинэ парадигм, онолын хандлагууд, эрдэмтэд судлаачдын бүтээлүүдэд тулгуурлан зарчмын олон өөрчлөлт оруулж өгсөн нь менежментийн шинжлэх ухаан, байгууллагын менежмент судлагч, суралцагч нарт үндсэн хэрэглэгдэхүүн болж өгөх байхаа. ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 8


65.290-2 М-44

/НХШУН унш-7ш/

Т-16557-16559

Увш П., Хэрлэн Б. Байгууллагын зан үйл: 2 дахь хэвлэл /Ред. Д. Цэрэндорж. – УБ.: 2010. -224 х. Энэ удаагийн хэвлэлдээ өмнөх номноосоо гол ялгаа нь менежментийн тухай асуудал, удирдлагын сэтгэл зүйг байгууллагын түвшинд иж бүрэн авч үзсэн, удирдах хүний сэтгэл зүйн онцлог, зан төлвөөс байгууллагын дотоодод болон түүний гадна хүмүүсийн хоорондын харилцаа хэрхэн хамаардаг, зөрчил, зөрөлдөөнийг хувь хүн байгууллагын ашиг сонирхлыг хохироохгүйгээр шийдвэрлэхэд удирдах хүний үүрэг оролцоо, зан үйл сэтгэл зүйн хувьд баримтлах зарчим, арга техник юу байх талаар тодорхой авч үзсэн ба баримт жишээгээр тайлбарласан болно. 65.290-2 У-14 /НХШУН унш-7ш/ Т-16563-16565 Шуурав Я. Менежмент: Сургалтын арга, хичээлийн агуулга, үзүүлэн /Ред. Б. Эрдэнэсүрэн. – УБ.: Женерал принтинг, 2009. – 148 х. Зохиогч энэ хоѐр дахь хэвлэлийн номоо нэмж сайжруулан сургалтын арга, байгууллагын талаарх шинэ үзэл баримтлал, мэдлэгийн менежмент, суралцагч байгууллага, компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг шинээр оруулсны дээр бүх хэсэг, бүлгийн нэр томъѐоны оноолт, хэл найруулга зэргийг засан уншигч олондоо дахин хүртээж байна. 65.290-2 Ш-93 /НХШУН унш-7ш/ Т-16566-16568 УЛС ТӨРИЙН БОДЛОГО Бямбасүрэн Я. Ядуурлыг бууруулах төрийн бодлогын зарим асуудал. – УБ.: Арилдал, 2012. – 232 х. Ядуурлыг бууруулах төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн байдалд үнэлэлт өгөх, бодлогыг ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 9


сайжруулах санал зөвлөмжийг энэхүү нэг сэдэвт бүтээлдээ гаргахыг зорьжээ. Уг бүтээлд Монгол улсын шилжилтийн үеийн ядуурлын асуудлыг судалж, ядуурлыг бууруулах талаар улс орны нөхцөлд тохирсон үр нөлөөтэй арга замыг сонгох санал, үндэслэлийг дэвшүүлэн тавьжээ. Энэ нь цаашид танин мэдэхүйн, арга зүйн болон практик хэрэглэгдэхүүний хувьд ашиглагдах бүрэн боломжтой юм. 66.3/1/3 Б-98 Т-16600 Түмэндэмбэрэл Д, Мэндбилэг М. Дэлхийн шинэ журам: Үнэнийг мэдэхийг хүсэгч хэн бүхэнд зориулав /Хян. Ж. Заанхүү. – УБ.: Х пресс, 2013. -156 х. 66.2 Т-78 Б-23193 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ Октябрь Ж. Судалгаа шинжилгээний ажлын зөвлөмж /Ред. М.дэлгэржав. –УБ.: МУИС ХС-ийн хэвлэх, 2011. -119х. Судалгаа шинжилгээний ажил хийж буй магистрант, докторант, багш-судлаачдад зориулагдсан энэхүү бяцхан номонд судалгааны ажлын үе шат, судалгааны арга хэлбэр, дипломын ажил болон диссертацийн хураангуйг хэрхэн бичих, илтгэл өгүүлэл тавих тухай өгүүлэхээс гадна шинжилгээ судалгаа хийхэд баримтлах арга зүйн нийтлэг зөвлөмжүүд, шинжлэх ухааны зарим нэрийн товч тайлбар, зарим нэг үг хэллэгийн монгол-орос-англи товч толийг тус тус хавсаргажээ. 72 О-26 Б-23184-23185 Олон улсын харилцаа: Эрдэм шинжилгээний бичиг 2013.№1/26/394/. – УБ.: МУИС-ийн пресс хэвлэх, 2013. – 209 х. МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургуулиас ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 10


гаргадаг энэхүү сэтгүүлдээ олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, олон улсын эрх зүй, бүс нутаг, орон судлалын талаар болон монгол, гадаадын эрдэмтэд, судлаачдын үзэл, бодол, шүүмж, судалгааны ажлын үр дүнг толилуулж байна. 72 О-29 /НХШУН унш-3ш, Лав-1ш/ Т-16551-16552 Үйлс нь мөнхөрсөн эрдэмтэн /Эмх. П. Зузаан., Б. Нэргүй, Ред. С. Даваа ба бус. – УБ.: Адмон, 2013. – 328 х. МУ-ын физикийн анхдагч, нэрт эрдэмтэн, МУ-ын боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөгжилд маш их хувь нэмэр оруулсан академич Намсрайн Содном гуайн мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулан гаргажээ. Номонд Н. Содном гуайтай хамтран ажиллаж байсан багш, эрдэмтэн судлаачид, шавь нар нь багшийнхаа талаар, түүний эрдэм мэдлэг, сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын зохион байгуулагчийнх нь чанаруудыг бодит баримтанд тулгуурлан өгүүлжээ. Мөн түүний түүхэн гэрэл зургуудыг хавсарган оруулж өгчээ. 72г Ү-76 /БШУН унш-3ш/ Т-16555-16556 Шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэнгийн захирал, доктор, профессор, түүхч Сампилдондовын Чулууны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн танилцуулга. –УБ.: 2014. -46х. Түүхийн ухааны доктор, профессор С.Чулуун нь МУИС-ийг түүхч, түүхийн багш мэргэжлээр дүүргэж, “19-20 зууны зааг үеийн Умард Монголын нийгэм-эдийн засаг, угсаа соѐлын асуудал” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалж, ШУАийн түүхийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, МУИС-д багшаар ажиллаж байгаад 2010 оноос ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байгаа билээ. Тэрээр өөрийн туурвисан 230-д эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтыг толилуулж байна. ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 11


72 Ш-65

Э-73

Б-23215 Эрдэм шинжилгээний бичиг №34/396/2013: Түүх - ХII /Эрх. О. Оюунжаргал. – УБ.: МУИС-ийн пресс хэвлэх, 2013. – 260 х. 72 /НХШУН унш-2ш, Лав-1ш/ Т-16553-16554

Эрдэм шинжилгээний бичиг: Сэтгүүл зүй. №14/393/ УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2013. -231х. МУИС-ийн НШУС-ийн сэтгүүл зүйн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний ибичгийн энэ дугаарт фото сэтгүүлчийн ѐс зүй, интернет сэтгүүл зүй, ТВ сэтгүүл зүй, “Шинэ толь хэмээх бичиг”-ийн тухай, дээд боловсрол ба сэтгүүл зүйн сургалт, эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, эрт үеийн монголчуудын мэдээлэл харилцааны үүсэл хөгжил, шог хошин нийтлэлийн бичлэгийн төрөл, хэлний дархлааг хамгаалахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үүрэг, шинэ мэдээллийн хэрэгслийн өнөөгийн байдал, Монголын шинэ сэтгүүл зүйг түүхчлэх асуудал, Монголын сэтгүүл зүйн дизайны өөрчлөлт шинэчлэлтэй холбогдолтой өгүүллүүд оржээ. 72 Э-73 /Лав.фонд-1ш/ Т-16690-16692 БОЛОВСРОЛ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН Айдинли Х. Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар асуулт хариулт /Монг.хэл.орч.Д.Батчимэг., Хян. Н.Заяа ба бус. –УБ.: Мөнхийн үсэг, -164х. /Эмпати төв/ Нярай хүүхэд яагаад их уйлдаг вэ? хүүхэд хэзээ яаж өөрөө бие засаж сурах вэ? хүүхэд хэлд орохгүй байвал яах вэ? эцэг эх нь хүүхдэд ялгаатай хандахын муу үр дагавар гэж юу вэ? хүүхдийг яаж шийтгэх вэ? бусадтай харьцуулах нь зөв үү? ажилтай эцэг эхчүүд хүүхдээ хэрхэн асран хамгаалах вэ? дүүтэйгээ барьцахыг яаж зохицуулах вэ? аймхай хүүхдийг яах ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 12


вэ? гэр бүлийн салалт хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөх вэ? орондоо шээдэг хүхдийг яах вэ? хэлд орохгүй удвал яах вэ? хүүхэд маань хэт их хөдөлгөөнтэй юм болов уу? ганцаардмал зожиг хүүхдэд юу хийх хэрэгтэй вэ? гэх мэт асуултуудад багш, сурган хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүд та бүхэн хариулт авах болно. 74.90 А-97 /НХШУН унш-7ш/ Б-23066-23068 Ардчиллын боловсрол: Сургалтын хөтөлбөрийн ерөнхий хүрээ /Хэвл.бэлтг. С.Бадрал ба бус. –УБ.: Адмон, 2013. -88х. Боловсролын тогтолцоонд болон боловсролоор дамжуулан ардчиллыг боловсролын салбарын нийт оролцогч нарт төлөвшүүлэхэд тус дэм үзүүлэхэд энэ номны зорилго оршино. Энэ номонд бүхий л оронд ашиглаж болох ардчиллыг боловсролын тогтолцоонд бэхжүүлэх тухай эргэцүүллийн үндсэн санаануудыг санал болгохоос гадна нийгэмд тулгарч буй төрөл бүрийн асуудлыг тодорхойлж, олон төрлийн агуулга, сэдвийг багтаажээ. 74.202 А-72 /НХШУН унш-3ш/ Б-23200-23201 Ачыл Махмут. Хүүхэд өөртөө итгэх итгэлийг хайрын хэлээр төлөвшүүлэх: Гэр бүл, хүүхдийн цуврал /Турк хэлн орч. С. Болортуяа., Орч хян. З. Цэрэндулам., Ред. Н. Заяа. - УБ.: Мөнхийн үсэг. – 100 х. Энэхүү цуврал номыг бидний ирээдүй, хойч залуу үеийг өсгөн хүмүүжүүлэгч эцэг эхчүүдэд зориулан бичжээ. 74.90 А-93 /НХШУН унш-7ш/ Б-22981-22983 Багшлах урлаг /Эмх.Ц.Шатар., Ред. Б.Одонтуяа. –УБ.: Арсофт ХХК, 2011. -105х. ЕБС-ийн багш, сургалтын менежер, багш бэлтгэдэг сургуулийн оюутан нарт зориулагдсан энэхүү ном нь тухайн уншигчид багшлах дадлага туршлага олгоход ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 13


зориулагджээ. “Чанартай боловсрол олгох боловсролын стандартад суурилсан сургалтын цогц хөтөлбөр аргачлал” хэмээх хэсэгт сургалтын цогц хөтөлбөр боловсруулах зорилго, аргазүйн болон дидактик үндэс, зарчим, загварууд, хөтөлбөрийн бүтэц., “Ээлжит хичээл” хэмээх хэсэгт багшийн ажлын амин сүнс нь болох ээлжит хичээлийн бүтэц, түүнийг сайжруулахад анхаарах зүйлс, хамтын хичээлийн судалгаа., “Сурагчдын сурлага” хэмээх хэсэгт үнэлгээний шинэ хэлбэр, бүтээлийн сан, эссе, тестээр үнэлэх аргачлал., “Багшийн ѐс зүй” хэсэгт багшийн баримтлахмэргэжлийн ѐс зүйн зарим асуудлаас хөндөж бичжээ. 74.204 Б-14 Т-16677 Батхуяг С. Дээд боловсролын сургалтын уламжлалт арга барилын шинэчлэл: Их дээд сургуулийн багш нарт зориулав. –УБ.: Содпресс, 2013. -40х. Сурган хүмүүжүүлэгч С.Батхуяг их, дээд сургуульд олон жил ажилласан туршлагадаа тулгуурлан энэхүү номыг бичжээ. Энэ номонд дээд боловсролын сургалтын шинэчлэлийг: сургалтын технологийг шинэчлэх шаардлагын тухай ерөнхий ойлголт, дээд боловсролын сургалтын уламжлал, семинарлекцийг боловсронгуй болгох зарим боломж, оюутны бие даасан ажлын зохион байгуулалт ба оюутныг үнэлж дүгнэх ажлыг боловсронгуй болгох зарим боломж хэмээх 6 хэсэгт хуваан авч үзжээ. 74.58 Б-34 Б-23190 Весли Патрисия., Деннис Бренда. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд тэгш хамран сургах сургалтын асуудал: Багш, оюутанд зориулсан гарын авлага /Хян. Ч. Цэдэнбал., А. Нармандах. – УБ.: Сейжи принт, 2004. – 111 х. 74.102 В-38

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Т-16618

Хуудас 14


Дээд сургуулийн сургалтын технологи /Хян. Ж.Даваа, Г.Сарантуяа. –УБ.: Артсофт ХХК, 2013. 156х. МУИС-ийн НШУС-иас эрхлэн гаргасан энэ номонд дээд боловсролын чиг хандлага, сургалтын технологи, түүний шинэчлэл, их дээд сургуулийн багшийн үүрэг, хэв шинж, оюутны сэтгэл зүйн онцлог_ багш оюутны харилцаа, оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх ажлын арга зүй, шалгалтын тест зохиох аргачлал, нэгдмэл сургалтын онол арга зүй зэрэг асуудлуудыг бүрэн тусгажээ. Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга, арга зүйгээ боловсронгуй болгохыг эрмэлзэж байгаа багш нар, их дээд сургуулийн удирдах ажилтан болон дээрх асуудлыг сонирхсон бүх хүмүүст гарын авлага болох ажээ. 74.58 Д-96 /НХШУН унш-7ш/ Б-23167-23169 Жадамбаа Б. Үйлийн явцдаа суралцаж хүншихүй /Хян. Б.Пүрэвочир. –УБ.: Гэрэлт судар ХХК, 2010. -87х. Үйлдвэрлэл ба хөдөлмөр нь хүмүүний оршин амьдрахуйн мөнхийн зүй ѐсны нөхцөл хийгээд мөн чанар, түүний бүхий л түүхийн үндэс юм. Академич Б.Жадамбаа хүмүүний оршин амьдрахуйн мөнхийн зүй ѐсны нөхцөл, хөдөлмөр хийгээд үйлдвэрлэл, түүний бүтэц тогтолцоо, үйлдвэрлэлийн хөдөлгөгч хүч болох үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл буюу мэдлэг бүтээхүйн бүтэц тогтолцоо, түүний явц, үйлийн явцдаа суралцахуйн бүтэц тогтолцоо, хувьсал өөрчлөлтийн диалектик зүй тогтол, үйлийн явцдаа суралцаж хүншихүйн жишээ баримт зэргийн талаарх өөрсдийн санаа бодлоо толилуулан буй энэ номоороо уншигч та бүхэнтэй хуваалцаж байна. 74.0 Ж-12 Б-23195 Ичинхорлоо Ш. “Сурган хүмүүжүүлэх зүй” хичээлийн товхимол. –УБ.: 2013. -44х. Багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад зориулсан тус товхимолд сурган хүмүүжүүлэх зүй хичээлийн ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 15


хөтөлбөрийн товч танилцуулга, лекц семинарын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, оюутны хийх бие даасан ажлын сэдэв, шалгалтын асуулт, лаборатори хичээлийн удирдамж, төгсөлтийн шалгалтын зөвлөмж, энэ хичээлээр оюутны унших ном зохиол болон оюутанд зориулсан зарим зөвлөмжийг багтаажээ. 74.202 И-96 /НХШУН унш-10ш/ Б-23156-23158 Ичинхорлоо Ш. Сургалтын зарим үзэл, онол: Мөн чанар, хэрэглээ. 2 дахь хэвлэл. –УБ.: 2013. -60х. Боловсролын салбарт ажилладаг, мөн багш болохоор суралцаж буй нийт уншигчдад зориулагдсан энэ номонд сургах, сурахуйн онол болох сургалтын хэв маяг, догматик, уламжлалт, хөгжүүлэх, програмчилсан, прагматик, сурагч төвтэй сургалтуудын тухай, когнитив онол, конструктив хандлагын талаар өгүүлжээ. 74.03 И-96 Б-23145-23146 Ичинхорлоо Ш. Тестийн эмхэтгэл: Боловсрол судлалын магистрант, докторантын сургалт. –УБ.: 2013. -49х. Энэхүү тестийн эмхэтгэлд боловсрол судлалын магистрын сургалтад үздэг “Судалгааны арга зүй”, “Боловсрол судлалын үндсэн асуудал”, “Боловсролын социологийн үндсэн асуудал”, “Багшийн хөгжил”, “Сургалтын менежмент”, мөн сонгон судлах “Сургалтын технологи”, докторын сургалтын “Диссертацийн ажлын онол арга зүйн үндэс”, “Ерөнхий дидактикийн үндсэн асуудлууд” зэрэг модулийн, багшлах эрх олгох сургалтын “Дээд сургуулийн СХЗ” гэсэн сургалтын агуулгыг суралцагчид хэр зэрэг эзэмшсэн байдлыг тогтоох үүрэг зориулалттай тестүүд тус тус оржээ. 74 И-96 Б-23197

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 16


М-69

Монголын бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх асуудлууд: Эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлэх илтгэлүүд 2012.05.04. – УБ.: 2012. – 56 х. 74.03 /НХШУН унш-5ш/ Б-22976-22980

Мэргэжлээ зөв сонгоход тань: Гадаадад суралцагч оюутан залуусаас мэргэжлээ сонгож буй дүү нартаа хүргэх захидал /Ред. М.Дамдинбаяр, Д.Амарбаяр,А.Лодойравсал. –УБ.: МН технологи ХХК, 2012. -170х. Дунд сургуулийн боловсролын шувтаргад хүрч, амьдралынхаа чухал сонголт дээр тулж ирээд буй залууст “Диплом” хэмээх хэлбэр төдий үзэмжний хойноос хөөцөлдөх бус өөрийн хүсэл сонирхол, зан чанарт нийцсэн мэргэжлээ сонгоход энэхүү ном туслах ажээ. Энэ номонд гадаад дотоодын янз бүрийн сургуульд мэргэжил эзэмшсэн багш, инженер, судлаач, доктор, физикч, эдийн засагч нар хаана хэрхэн сурч, тухайн мэргэжлийг хэрхэн эзэмшиж, одоо хэрхэн ажиллаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй өгүүлэх ажээ. 74.200.52п М-97 Б-23143-23144 Нansen A. Kirsten., Kaufmann K. Roxane., Walsh Burke Kate. Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх /3-5/ нас: Багш, эцэг эхчүүд нарт зориулсан гарын авлага /Англ хэлн орч. Л. Оюунгэрэл, Хян. Т. Болор. – УБ.: Адмон, 2012. – 170 х. 74.102 Н-23

Т-16616

Нийгмийн ухааны сургалтын орчин: Онол практикийн тулгамдсан асуудал. ЕБС-ийн Нийгмийн ухааны багш нарын шилдэг илтгэлүүд. №3 /Эмх. О.Пүрэв. –УБ.: Бит пресс, 2013. -96х. Нийгмийн ухааны улсын олимпиадын дэд хороо ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 17


2012оны олимпиадын үеэр “Нийгмийн ухааны сургалтын орчин: Онол практикийн тулгамдсан асуудал” сэдэвт шилдэг илтгэл шаргалуулах үйл ажиллагааг аймаг, нийслэл болон орон нутгуудад зохион байгуулжээ. Нийт 30 илтгэл ирсэнээс шалгарсан 10 илтгэлийг толилуулж байна. Үүнд: нийгмийн ухааны сургалтын орчин тухайн сургалтын үр дүнд нөлөөлөх нь., ээлжит хичээлийг танхимаас гадуур зохион байгуулах., хичээлийн технологийн зарим шинэчлэл ба шийдвэрлэх нэгэн боломж., ахлах ангийн сурагчдад НУ-ны сургалтаар мэргэжлийн баримжаа олгох., түүхийн хичээлээр мэдээлэл харилцааны технологид суурилсан сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах боломж үр нөлөө., ѐс зүйн боловсролын шинэчлэлийн асуудалд., “өөрийн зохицуулалттай суралцахуй”ын чадвар олгох., сургалтанд нутгийн орчинг бүтээлчээр ашиглах нь зэрэг илтгэлүүд оржээ. 74.266 Н-58 Т-16663-16665 Постман Н. Боловсролын төгсгөл: Сургуулийн үнэ цэнийг эргэн харах нь /Орч. Б.Баттогтох. –УБ.: Эзэнсүлд ХХК, 2012. -232х. “Алдагдсан хүүхэд нас”, “Технологи” зэрэг бүтээлээрээ дэлхийд шуугиан тарьж байсан зохиогч Америкийн боловсрол дахь өдгөөгийн хямралын талаар бодит эх сурвалжид түшиглэсэн, сонирхолтой дүн шинжилгээ хийсэн ном бичжээ. Нэйл Постман, Америкийн боловсролын системийн өдгөөгийн хямрал нь сурагч-оюутнуудад өвөг дээдсийг нь зорилго тэмүүлэл өөд зоригжуулан зохион байгуулж байсан, эвтгэн зангидагч увьдас бүхий “цадиг түүх” дутааснаас үүдэлтэй хэмээн үзжээ. Зохиогчийн энэхүү бүтээл нь бидний үр хүүхдүүдийн төлөө сэтгэл тавьсан, сонгодог бүтээл ажээ. 74.03/3/ П-63 /НХШУН унш-2ш/ Б-23152-23153 Стандартад суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь. – УБ.: Экимто, 2007. – 123 х. 74.202 ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 18


С-66

/НХШУН унш-7ш/

Т-16569-16573

Сургалт семинарын зөвлөмж /Хян.эмх. Н.Жадамба. – УБ.: Битпресс, 2012. -121х. Япон болон манай улс хоорондын боловсролын яам “Хөдөөгийн бага боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээллийн технологийг оновчтой ашиглах” төслийг 2012-2017 онд хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн зорилго нь мэдээлэл харилцааны технологид суурилан бага боловсролын багшийн хөгжлийг дэмжих, мөн багш нар бие даан орон нутгийн төвшинд сургалтын дижитал материал боловсруулан түүнээ үр өгөөгжтэй ашиглахад замаар бага ангийн багшийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд орших ажээ.Уг төслийн хүрээнд хэвлүүлсэн энэ номонд цахим сургалтын материал боловсруулах арга., сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн., сценари буюу зохиол бичих арга., биеийн тамир, хүн нийгэм, дүрслэх урлаг, математик, монгол хэл, дуу хөгжмийн хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх асуудал хэмээх сэдвүүдийг хөндөж бичжээ. 74.202.4 С-75 Б-23191 Төмөр Д. Нүдлэн сэтгэх зураглал буюу тулгуур дохио: 2 дахь хэвлэл /Хян. Ц.Өлзийхутаг. –УБ.: Сорхон цагаан ХХК, 2013. -212х. Монгол улсын ардын багш Д.Төмөр энэ номондоо тулгуур дохионы сургалтын арга анх хэрхэн буй болсон, түүнийг хэрэглэсэн түүх, үр дүн., төрөлх монгол хэлээ төгс эзэмшүүлэхийн түлхүүр болсон олон арга барилын тухай өгүүлсэнээр монгол хэлний багш төдийгүй бүх багшид хэрэгтэй арга ухааныг зааж өгчээ. Мөн түүнчлэн багш нарт өгөх зөвлөгөө, Д.Төмөр багшийн хөдөлмөрийн тухай шавь нарых нь сэтгэлийн үг, шүүмж, санал, дүгнэлтүүд тус тус оржээ. 74.202 Т-58 Т-16684

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 19


Тэгшжаргал Н. Хүүхдийг хүмүүжүүлэхүйн менежмент: Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хүмүүншүүлэхүйн ухааны онол, арга зүйн үндэс /Ред. Ч.Батдэлгэр. –УБ.: Түвшин, 2013. -284х. Энэ номонд хүний хөгжил, төлөвшлийн хамгийн шийдвэрлэх үе болох сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг нийгмийн шинэ орчинд хүмүүншүүлэн сургахуйн үйлийн түгээмэл зүй тогтол, зарчим, агуулга, арга хэлбэрүүдийг бие хүний хөгжил төлөвшил., СӨБ-ын байгууллагын багш., СӨН-ны хүүхдийн хөгжил, нас, сэтгэцийн онцлог., хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжлийн үндсэн чиглэлүүд., СӨН-ны хүүхдийн хүмүүжил, сургалтын тогтолцоо., хүүхдийг хөгжүүлэх орчин бүрдүүлэх нь., тоглоом хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн чухал хэрэглүүр болох нь., СӨБ-ын байгууллагын удирдлагын үндэс гэсэн 8 бүлэгт хуваан авч үзжээ. 74.1 Т-86 Т-16680 Увш П. Америк боловсрол: Лавлагаа, тайлбар, нэр томьѐо /Хян. У.Дэлгэржаргал. –УБ.:Бэмби сан, 2012. 195х. Энэхүү гарын авлагад АНУ-ын тухай иовч өгүүлж, АНУ-ын боловсрол түүний тогтолцоог сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, дунд боловсрол, дээд боловсрол гэсэн ангиллаар хуваан авч үзсэнээс гадна Америкийн боловсролын түүхийн он цагийн хураангуйг эмхэтгэн оруулж, америкийн боловсрол судлалын сургалтын салбарт хэрэглэгддэг өдөр тутмын идэвхтэй нэр томьѐоны англи-монгол тайлбарыг хураангуйлан оруулжээ. 74.04/3/ У-14 /НХШУН унш-9ш/ Б-23138-23142 Үр бүтээлтэй хичээл давтах /Ред. Б. Сарнай, Турк хэлн орч. З. Цэрэндулам, Ред. Н. Заяа. – УБ.: Мөнхийн үсэг. – 63 х. 74.202.5 Ү-86 /НХШУН унш-7ш/ Б-23069-23071 ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 20


Walsh Burke Kate. Бага насны хүүхдийг хүмүүжүүлэх /67/ нас: Багш нарт зориулсан гарын авлага /Англ хэлн орч. Л. Оюунгэрэл, Хян. Т. Болор., Н. Хажидсүрэн. – Адмон, 2012. – 148 х. 74.26 W-20 Т-16617 Цогтбаатар Д. Сургалтын үнэлгээ: Блумын таксоном, сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний аргууд /Хян. С.Батхуяг. –УБ.: Битпресс, 2012. -43х. Сургалтын үнэлгээний зарчим, түүний хөгжлийн чиг хандлага, блумын таксономд үндэслэгдсэн үнэлгээний сорил боловсруулах арга зүй, сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц, зохиомж, шалгах хуудас, рубрик хүснэгт зэрэг үнэлгээний аргууд, мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээний зарим асуудлууд багтсан болно. Танин мэдэхүйн түвшингүүдэд харгалзах даалгавруудыг математикийн хичээлийн сэдвээр боловсруулсан тул ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид тэдгээрийг гүйцэтгэж өөрийн үнэлгээ хийх боломжтой ажээ. 74.202 Ц-75 Б-23130-23132 СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ Жаргалсайхан Д. Нийгэм, улс төр, эдийн засгийн тухай нийтлэлүүд /Ред. Э.Сүндарь. –УБ.: Мөнхийн үсэг, 2013. Бизнесийн удирдлагын мастер Д.Жаргалсайханы нийтлэлүүд нь зах зээлийн зарчимд шилжиж буй Монгол улсын эдийн засаг болон улс төр, нийгмийн амьдралын хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд тодорхой хувь нэмэр болохуйц, улс төрийн нам бус, эргэцүүлэл, шүүмжлэл, үзэл бодлууд юм. Тэрээр өөрийн бичсэн 200 гаруй цуврал нийтлэлийг агуулгаар нь хувааж уншигчдад толилуулж байна. Түүний “Баялаг амьдралын төлөө” номонд Монголын болон дэлхийн эдийн засаг,хувийн хэвшил,микро эдийн засгийн ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 21


бодлого., “Монгол чинь таны гарт” номонд нийгэм хувь хүн., “Ухаалаг төрийн нууц” номонд нийтийн засаглалын тухай нийтлэлүүд нь оржээ. 76.01 Ж-31 Баялаг амьдралын төлөө. -301х. Б-23205-23207 Монгол чинь таны гарт. -262х. Б-23202-23204 Ухаалаг төрийн нууц. -275х. Б-23208-23210 Маргаашийн сэтгүүлчид өнөөдөр бичиж байна: Цуврал №10 /Ред. Б.Билгүүдэй ба бус. -УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2014. -156х. МУИС-ийн сэтгүүл зүйн салбараас жил бүр уламжлал болгон гаргадаг “Маргаашийн сэтгүүлчид өнөөдөр бичиж байна” цувралын №10-т тус сургуулийн сэтгүүл зүй, олон улсын сэтгүүл зүйн 3-р ангийн оюутнуудын бичсэн “Практик сэтгүүл зүй”, “Олон улсын сэтгүүл зүйн практик” хичээлийн тайлан буюу шилдэг бичлэгүүдийг оруулжээ. Уншигч та энэ номноос оюутан залуусын нутаг усаа магтан дуулсан дурсамж, аав ижийдээ бичсэн захидал, аян замын тэмдэглэл, хөрөг, асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэлтэй танилцах болно. 76.01 М-24 /НХШУН унш-3ш/ Б-23211-23212 НОМЫН САН СУДЛАЛ, АЛБАН БИЧИГ Сэржээ Ж. Монгол ном судлал, номын сан судлалын зарим асуудлууд /Ред. С. Мөнхнаран. – УБ.: Удам соѐл, 2012. – 160 х. Хэл бичгийн ухааны доктор профессор Ж. Сэржээ нь 1993 оноос 2005 он хүртэл 11 жил гаруй Улсын төв номын сангийн захирлын албыг хашжээ. Тэрээр ШУА-ийн номын сан байсан Улсын төв номын санг МУ-ын Үндэсний номын сан болгон өөрчлөх, олон улсын номын сангийн байгууллагуудын бүрэн эрхт гишүүн болгон гадаад харилцааг нь өргөжүүлэх, номын санд электрон каталог, интернет нэвтрүүлэх, монголын үнэт ховор номыг судалж, олон улсын болоод өөрийн ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 22


орны хэмжээнд сурталчлан, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зэрэг номын сангийн түүхэнд үлдэх доривтой ажлуудыг хийхээс гадна ном судлалын талаар эрдэм шинжилгээний олон тооны өгүүлэл, илтгэл бичиж, олон улсын бага хурлуудад илтгэл тавьж, судалгааны сэтгүүлүүдэд хэвлүүлсэн болно. Түүний монгол ном судлалын асуудлаар бичсэн өгүүлэл, номын сангийн түүх судлалын асуудалд холбогдох судалгааны өгүүлэл, илтгэл, дурсамж, ярилцлагуудаас сонгон авч эмхэтгэн нийт номын санчид, ажиллаж, сурч буй судлаач, багш, оюутан нарт тусгайлан ном болгон хэвлүүлжээ. 78.33 С-95 Б-23086-23087 Оюундарь Т. Албан баримт бичиг: Нэмж засварласан 3 дахь хэвлэл /Ред. Б. Алтанцэцэг. – УБ.: ТВ Ертөнц, 2013. – 197 х. Гарын авлагад албан бичиг, тушаал, хурлын тэмдэглэл, гэрээ зэрэг байгууллагын үйл ажиллагаанд хамгийн их хөтлөгддөг нийт 29 баримт бичиг тус бүрийг 2011 онд шинэчлэгдсэн “Баримт бичгийн стандарт /МNS5140/” бичгийн шаардлага хангасан 29 загвараар жишиж үзүүлсэн байгаа. Баримт бичгийн 27 бүрдэл тус бүрийн үүрэг, зориулалтыг мөн жишээ, загвараар тайлбарласан нь таныг баримт бичигтэй ажиллах чадвар эзэмшихэд, ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэхэд тань туслана. 79.3 О-63 /НХШУН унш-7ш/ Т-16560-16562 ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ Магсаржав Б. Даяаршлын эриний монгол хэл бичиг. –УБ.: 2011. -200х. Б.Магсаржавын “Даяаршлын эриний монгол хэл бичиг” номонд түүний монгол хэлийг хамгаалах асуудал, монгол хэл судлалын талаар 2004-2011 онд бичиж нийтлүүлсэн өгүүлэл, эрдэм шинжилгээний хурлуудад тавьсан илтгэл зэргийг оруулжээ. ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 23


81.2М-5 М-11

/НХШУН унш-5ш/

Б-23056-23060

Монгол хэл бичиг: Цуврал ботиуд /Эрх. Б.Магсаржав. –УБ.: Удам соѐл, 2006-2013. Монгол улсын төрийн хэлний зөвлөлөөс эрхлэн гаргаж буй “Монгол хэл бичиг” цуврал номнуудаас монгол хэл судлаач уншигч нарт толилуулж байна. Энэхүү цуврал номнуудад монгол хэл бичигтэй холбогдолтой Монгол улсын засгийн газрын тогтоол, ном товхимол, эрдэм шинжилгээний хурлын материал, монгол хэл судлаач эрдэмтэн нарын намтар, тэдний онол туурвил зүйн тухай материалуудыг эмхэтгэн оруулжээ. 81.2М М-69 /НХШУН унш-5ш/ 2-р боть: Монголын шинэ үсгийн товч дүрэм.-185х. Б-22986-22990 4-р боть: Ринчен Б. Монгол бичгийн хэлний зүй. -212х. Б-22991-22995 5-р боть: Эх хэлний өдөрт зориулсан э/ш-ний хурал. -178х. Б-22996-23000 6-р боть: Ц.Дамдинсүрэнгийн аж төрөл, туурвил. -220х. Б-23001-23005 7-р боть: “Үндэсний бичиг үсгийн баяр” э/ш-ний хурал. 198х. Б-23006-23008 8-р боть: “Монголын утга зохиолын хэлний хөгжил” э/шний хурал. -207х. Б-23011-23015 9-р боть: Ш.Лувсанванданы онол туурвил. -235х. Б-23016-23020 10-р боть: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл. 219х. Б-23021-23025 11-р боть: Д.Отгонсүрэнгийн туурвил. -206х. Б-23026-23030 12-р боть: Кирил бичгийн бичлэгийн стандарт. -205х. Б-23031-23035 ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 24


13-р боть: Ринчен Б. Монгол бичгийн хэлний зүй. -237х. Б-23036-23040 14-р боть: МУ-ын засгийн газрын тогтоол... -209х. Б-23041-23045 15-р боть: Н.Поппе. Монгол бичгийн хэлний зүй. -289х. Б-23046-23050 Монгол хэлний хадмал толь: Кирил- монголтайлбар. 50 000 орчим үгтэй. /Ш.Чоймаа, М.Баярсайхан, С.Батхишиг, Э.Мөнхучрал. –УБ.: Соѐмбо принтинг, 2011. -1138х. Зохиогчид 50 000 орчим үгтэй, энэхүү толь бичгийг бүтээхдээ Ц.Дамдинсүрэнгийн боловсруулж, эдүгээ нийтээр дагаж мөрдсөөр буй үсгийн дүрмийг баримтлан кирил үсгийн бичлэгийг жигдэлсэн бөгөөд 2011 оны 10-р сард Монгол улсын “Төрийн хэлний зөвлөл”-ийн тогтоосон “Кирил бичгийн бичлэгийн стандарт”-ыг тусгажээ. Уншигч, хэрэглэгч нарын хэлний боловсролд тус нэмэр болох үүднээс тухайн үгийг товч тайлбарласан бөгөөд хэн хүнд утга нь илэрхий зарим үгэнд тайлбар хийлгүй, зөвхөн холбоо, хоршоо үгийн жишээгээр тодруулга хийж өгчээ. 81.2М-4 М-69 /НХШУН унш-14ш/ Б-22911-22915 Сэржээ Ж. Монгол хэлний нэр зүй, утга зүйн судалгааны зарим асуудал /Ред. Э.Пүрэвжав. –УБ.: Удам соѐл, 2014. -208х. Профессор Ж.Сэржээ нь монгол хэлний үгийн сангийн судлал, монгол нэр зүй, монгол толь бичгийн судлал, монгол эх бичгийн судлал, монголчуудын овог, удам угсааны талаар нарийвчилсан судалгаа хийдэг бөгөөд монгол нэр зүйн шинжлэх ухааны салбарт эрдмийн зэрэг хамгаалсан монголын анхны эрдэмтэн юм. Тэрээр судалгааны ном 16, хамтын бүтээл 13, эрдэм шинжилгээний хялбаршуулсан өгүүлэл 60 гаруйг бичиж хэвлүүлжээ. Толилуулан буй энэ ном нь нэр зүйн судалгааны асуудлууд, утга зүйн судалгааны асуудлууд, гадаадад хэвлэгдсэн бүтээлүүд гэсэн 3 хэсэгтэй ажээ. ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 25


81.2М-3 С-95

Т-16624-16625

Щеголев И. Бичгийн хэвний нууц: Нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл /Эрх. Б. Батсайхан, Орч. М. Дэлгэржав, Хян. Х. Бэрцэцэг. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2011. – 116 х. Графология буюу бичгийн хэв судлал нь харьцангуй хожуу шинжлэх ухаанд тооцогддог. Баруунд графологийн нийгэмлэг, хүрээлэнгүүд байгуулагдаж, практик туршлагаар баяжигдсан графологийн бүтээлүүд олон олноор гардаг байна. Жишээ нь: 1926 онд шүүхийн анагаах ухааны профессор С. Оттоленгийн “Бичгийн хэвний дүн шинжилгээ ба зураасны адитгал” ном хэвлэгдсэн байв. Энэхүү номонд графологийн шинжлэх ухааны товч түүх, графологийг судлахын ач холбогдол, графологийн шинжүүд, зарим зүй тогтолууд, дүн шинжилгээ хийх үндсэн чиг хандлагуудын талаар өгүүлнэ. 81.2-8 Щ-34 /НХШУН унш-3ш/ Б-23178-23180 УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ Магсаржав Б. Яруу найрагчийг нээхүй. –УБ.: 2012. 311х. Энэ номонд Монголын яруу найрагчид С.Эрдэнэ, М.Цэдэндорж, Д.Нямаа, Долгор, Д.Шагдарсүрэн, Д.Нямсүрэн, Г.Мэндоѐоо нарын амьдрал, тэдний зарим бүтээлийг судалсан тухай өгүүлэл, ярилцлага, мөн Б.Магсаржавын эрдэм шинжилгээний хурал дээр тавьсан илтгэлүүд, гадаадын яруу найрагчдын уран бүтээлийн нууцыг нээсэн өгүүллийн орчуулгуудыг оруулжээ. 83 М-11 /НХШУН унш-5ш/ Б-23051-23055 Магсаржав Б. ХХ зууны жараад оны монгол шүлгийн туурвил зүйн зарим онцлог: Яруу найрагч

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 26


Долгорын Нямаагийн шүлгүүдийн харьцуулсан судалгаа. –УБ.: 2006. -227х. Б.Магсаржавын “ХХ зууны жараад оны монгол шүлгийн туурвил зүйн зарим онцлог” ном нь түүний 2004 онд хэлбичгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт зохиол юм. Судалгааны ажлын гол эх сурвалж нь 1961-1998 онд Д.Нямаагийн хэвлүүлсэн 9 түүвэр, судалгааны эргэлтэд орсон 302 шүлэг бөгөөд түүний уран бүтээлийн талаар өгсөн үнэлэлт, дүгнэлт бүхий судалгааны өгүүлэл, нийт 132 бичиг баримтыг хамруулжээ. Энэ ном нь монголын уран зохиол, ялангуяа яруу найргийн судлалаар ажиллаж байгаа судлаачид, оюутан, магистрант, докторант нарт судалгааны гарын авлага болох ажээ. 83.3/1/ М-11 /НХШУН унш-5ш/ Б-23061-23065 Цэвээндорж Д. Эрин цагийн шүүмж: Судлал шүүмж /Ред. Д.Цэдэв. –УБ.: 2009. -319х. Доктор, профессор Д.Цэвээндоржийн энэ номонд түүний сүүлийн жилүүдэд бичсэн, Монголын утга зохиол дахь нохой шүтлэгийн дүрслэл, зохиолчийн намтрын судалгаа, намтар зохиолын төрөл зүйл, монгол туулийн баатар-Чингис хаан, хүүрнэл зохиолын хөгжил, То вангийн дүр, бөө мөргөлийн шүлгийн тогтолцоо, зохиолч Ц.Мөнх, О.Дашбалбар, Ш.Сүрэнжав, Д.Пүрэвдорж, Д.Цоодол, Г.Мэндооѐо, С.Товуудорж нарын уран бүтээл туурвил зүйн тухай, судлал шүүмжлэлийн 40-өөд өгүүллүүд тус тус оржээ. 83.3/1/ Ц-92 Б-23082 УРАН ЗОХИОЛ, УРЛАГ СУДЛАЛ Ашваагхооша. Буддха багшийн цадиг оршвай: Буддхачарита /Хинд.хэл.орч. Ж.Гэндэндарам. –УБ.: Бэмби сан, 2013. -342х. Эртний Энэтхэгийн гүн ухаантан, Буддхын шашны гүн бишрэлт яруу найрагч Ашваагхооша вээр “Буддхын цадиг” хэмээх Буддхын амьдрал болон түүний үзэл бодол, ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 27


сургааль номлолыг бүрэн тусгасан их яруу найраглалыг зохиосон нь урлагийн хувьд дээд зэргийн бүтээл ажээ. Энэхүү зохиол үймээнт энэ ертөнцөд замаа алдан төөрөлдөж яваа хүн төрлөхтөнд сайн сайхан зөв замыг зааж өгснөөрөө өнөө болтол дэлхий даяар түүнийг судлан үзэж, биширч явдаг уншигч олон юм. Нэрт орчуулагч Ж.Гэндэндарам Ашваагхоошагийн “Буддхын цадиг” зохиолыг хинди хэлнээс монгол хэлэнд орчуулан толилуулж байна. 84/5Энэт/-5 А-94 Б-23084 Гүндалай Л. Хүүхдүүддээ бичсэн захидлууд /Ред. Ш. Энхцэцэг. – УБ.: 2011. – 101 х. 84г Г-85 Т-16676 Сургамжит өгүүллэгүүд: Цуврал ном-2,3,5. –УБ.: Мөнхийн үсэг, 2013. “Эмпати” төвөөс эрхлэн гаргасан энэхүү номонд хүмүүсийн зан чанар, хүний мөс, сэтгэл санаа, хоорондын харилцаа, амьдарч буй орчны нөлөөг өгүүлнэ. Утга агуулгаараа хүнд нэгийг бодогдуулсан энэхүү өгүүллэгүүдээр бяцхан мэдлэг, бага зэргийн сургамж, хэсэгхэн аз жаргал хүртээхийг зохиогчид зорьжээ. Өгүүллэг болгоныг тогтон уншиж сэтгэлдээ амилуулах аваас таны сэтгэлийн гүн дэх чавхдасыг хөглөхөөс гадна ерөнхий мэдлэгийн санд өөрийн хувь нэмрээ оруулах ажээ. Эдгээр өгүүллэгийг уншсаны дараа уншигч та амьдралыг өөрөөр харах болно... 84/0/-44 /НХШУН унш-7ш/ С-75 Сургамжит өгүүллэгүүд-2. -95х. Б-22941-22943 Сургамжит өгүүллэгүүд-3. -121х.

Б-22944-22946

Сургамжит өгүүллэгүүд-5. -140х.

Б-22947-22949

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 28


Шарма В. Таван сургамж: Панчатантра /Хинд.хэл.орч. Ж.Гэндэндарам. –УБ.: Бэмби сан, 2013. -320х. Панчатантра буюу “Таван сургамж” хэмээх энэхүү зохиол нь аргын толлын 3,4-р зууны үед санскрит хэлээр зохиогджээ. Дэлхий дахины сонгодог бүтээлийн нэг болох эртний Энэтхэгийн уран зохиолын энэхүү гайхамшигт дурсгал нь 60 хэлнээ орчуулагдсан 200-д эх хувилбартай болжээ. Энэ зохиолын онцлог нь ихэнх зохиолын баатруудаа адгуус амьтны дүрээр авсан боловч чухамдаа хүн ба хүний орчлонг дүрслэн үзүүлсэн байдаг. Өөр нэг онцлог нь сургаалийн шүлгийг үлгэрийн хэлхээтэй чадамгай холбосонд орших ажээ. Энэхүү орчуулгад уг зохиолыг шүлгийн хамт бүрэн эхээр нь буулгахаар зорьж, мөн түүний зохиомжийн өвөрмөц хэлбэрүүдийг тэр хэвээр нь хадгалахын зэрэгцээ монгол үлгэрийн хэлбэрийг үүнд шингээж өгөхийг оролджээ. 84/5Энэт/ Ш-31 Б-23083 Театрын хэл яриа: Эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцэх илтгэлүүд 2011.05.06. – УБ.: 2011. – 44 х. 85.334 Т-34 /НХШУН унш-5ш/ Б-22951-22955 ЁС СУРТАХУУН Ачыл М. Сурган хүмүүжүүлэгчийн биеийн хэл /Турк хэл.орч. А.Ерболат. –УБ.: Мөнхийн үсэг. -108х. /Эмпати төв/ Сайн багш байхын тулд мэргэжлийн болон хувь хүний хувьд зарим шинж чанарыг өөртөө шингээсэн, энэхүү шинж чанараа цаг ямагт хөгжүүлж, мэргэжлээ маш сайн төлөөлдөг байх хэрэгтэй байдаг. Учир нь багшийн баялаг бол сурагчид юм. Харин сайн багш ямар байх ѐстойг сурган хүмүүжүүлэгч багш та энэ номноос уншиж мэдэх болно. Энэ номонд багш гэж хэн вэ? багшийн харилцаа, гар ба түүний хөдөлгөөн, гарын үйлдлийн учир, толгойн байрлал ба хөдөлгөөн, ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 29


хувцас, багш юутай адил вэ? сургуулийн зохион байгуулалтын талаар өгүүлэх болно. 87.75 А-93 Б-22950 Ган-Өлзий Ч. Хүмүүний ахуйн өөрөө тодрох гоц чанар /Ред. Г. Лодой. – УБ.: Адмон, 2012. – 181 х. Нэг сэдэвт энэхүү ном нь ахуй, түүний дотор, хүний өөрийх нь ахуйн ерөнхий шинж чанар болон иргэний нийгэмд илрэх онцлогийг орчин үеийн философийн онол ба монголын сэтгэлгээний уламжлал хоѐрыг харьцуулах арга зүйг ашиглан судалсан философийн бүтээл болно. Энд чухам эрхэм хүн таны тухай, энэ ертөнц дэх таны ахуйн тухай, хүмүүнлэг ардчилсан иргэний нийгэмд эрхэмсэг оршихуйгаа хэрхэн бүтээх тухай өгүүлэх юм. Ном нь хэдийгээр философичдод, философи сонирхдог хүмүүст зориулагдсан онолын эргэцүүлэл, гаргалгаа боловч хэн бүхэн сонирхох боломжтой юм. 87 Г-23 Б-23174-23175 Нагаанбуу Н. Монгол: Нийгэм:Хүн:Төр итгэхүй ухаан: Нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл /Ред. Т. Баярхүү. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2013. – 362 х. Энэхүү номыг уншсанаар Мөнхгал шүтээнт, Мөнхтэнгэрийн үрс эвсэж эелэж хүчирхэг Хөх Монголоо дахин мандуулах, хүн төрөлхтнийг сэхээн төвхнүүлэх зүтгэх заяа нээгдсэн мэт сэтгэгдэл төрөх ажээ. 87.22 Н-15 Б-23199 СЭТГЭЛ СУДЛАЛ Боломж дандаа чиний гарт: Өсвөр насныханд зориулсан сэтгэл зүйн гарын авлага /Ред. Б.Үүрцайх. – УБ.: 2012. -148х. Өсвөр насны хүүхдүүд та бүхэн энэ номтой нөхөрлөснөөр өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байх нь ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 30


ямар ач холбогдолтой, түүнийгээ хэрхэн бодит зорилго болгох, яагаад өсвөр насанд биеийн болон сэтгэл зүйн олон олон өөрчлөлтүүд гардаг,эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг ялангуяа гэр бүлийнхэн, томчуудтай хэрхэн ойлголцох, үерхэл, нөхөрлөл, хайр сэтгэлийн талаар илүү зөв мэдлэгтэй болох, ирээдүйн мэргэжил болон бусад чухал сонголтуудаа хэрхэн зөв хийх, цаашлаад өөр өөрийнхөө амьдралын жинхэнэ эзэн нь байхын учрыг олох болно. 88.8 Б-55 /НХШУН унш-5ш/ Б-23182-23183 Дэлгэржав М. Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал: Нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл. – УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2012. – 248 х. Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлалын үүсэл, хөгжлийн чиг хандлага, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлалын ерөнхий объект болох боловсролын тухай, боловсролын үйл явцын объектын буюу багш суралцагчийн сэтгэл зүй, суралцах үйл ажиллагаа, боловсролын тогтолцоон дахь сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа, боловсролын үйл явц дахь сургалт хүмүүжлийн хамтын ажиллагаа ба харилцаа түүнд үүсэх саад бэрхшээлийн талаар тус тус багтаан авч үзжээ. 88.4я73 Д-88 Б-23104-23105 Мягмар О. Хүний хөгжлийн сэтгэл зүйн лекцүүд: 3 дахь хэвлэл /Ред. О. Мөнхжаргал. – УБ.: Ган принт, 2013. – 217 х. Энэхүү лекцүүдийн эмхэтгэлд Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер, Карл Юнг, Эрик Эриксон, Эрих Фром, Карен Хорни, Жан Пиаже, Гордон Оллпорт, Ганс Айзенк, Реймонд Кеттел, Б. Ф. Скиннер, Карл Рожерс, Абрахам Маслоу, нарын ХХ зууны нэрт сэтгэгчид, сэтгэл зүйчдийн үзэл баримтлалаас бүрджээ. Хүний хөгжил төлөвшилтөнд нөлөөлдөг, амьдралд ойр дөт олон зүйлийн онолуудыг та эндээс мэдэж авах болно. Жишээ нь: хүний хөгжлийг үечлэн авч үзэхдээ бэлгийн бойжилт/З. Фрейд/, нийгэмшил /Э. Эртиксон/, оюун ухааны хөгжлийн ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 31


явц/Ж. Пиаже/ зэрэг өөр өөр үзүүлэлтүүдийг голчлон авч үзсэн нь уг асуудлын өргөн цар хүрээг илтгэж байгаагаараа онцлогтой. 88.2 М-98 /НХШУН унш-3ш/ Т-16644-16645 Экман П, Фризен У. Худалчийг нүүрнийх нь хувирлаар тань /Орч. В. Сандагдорж, Хян. С. Бардорж. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2013. – 292 х. Америкийн нэрт сэтгэл судлаач Пол Экман, Уоллес Фризений хамт энэхүү номыг туурвижээ. П. Экман бол хүний дохио зангааны талаар судалгаа явуулдаг томоохон судлаачдын нэг юм. Бүтээлд П. Экман болон түүний ажилтнууд дэлхийн олон орны хэдэн зуун хүн дээр хийсэн олон тооны туршилт судалгааны үр дүн тусгагдсан болно. Хичээнгүйлэн цуглуулсан олон тооны гэрэл зураг болон тусгай дасгалын тусламжтайгаар хүний нүүрийг хоромын төдий ажиглаад худал хэлж байгааг мэдэх чадвартай болох ба аль нь “хуурамч” болохыг ч ялгах боломжийг Пол Экманы гайхамшигт ур чадвар танд туслах болно. 88.3 Э-37 Б-23189 Экман П. Худалчийн сэтгэц зүй /Орч. Ж. Болдбаатар, Р. Баярмагнай, Орч. Ред. С. Жанцан. - УБ.: Экимто пресс, 2012. – 208 х. Толилуулж буй энэ бүтээл нь “Хүнийг нүүрний хувирлаар нь тодорхойлох арга” номын үргэлжлэл бөгөөд тодорхой жишээ баримт иш татсанаараа онцлогтой юм. Тус бүтээл нь мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч, өмгөөлөгч зэрэг хууль сахиулагчдад зайлшгүй хэрэгтэйгээс гадна жирийн ард иргэдэд ч сонирхолтой байх бизээ. 88.3 Э-37 Б-23147-23148 Энхтүшиг Л. Сонирхолтой сэтгэл судлал: 2 дахь хэвлэл /Ред. Ш.Эрдэнэчимэг. –УБ.: Соѐмбо принтинг, 2013. -196х.

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 32


Сэтгэл судлалыг сонирхогч нийт уншигчдад зориулагдсан энэ номонд хүн өөрийгөө хэрхэн танин мэдэх, ямар өнцгөөс асуудалд хандах талаар маш энгийнээр тайлбарлан бичжээ. Үүнд сэтгэл судлалыг сэтгэл судлалын үндэс, зан үйлийн биологи, хүний хөгжил, нойр ба ухамсар, ой тогтоолт, хэл яриа, сэдэл ба хэрэгцээ, сэтгэл хөдлөл, бие хүний сэтгэл судлал ба эмгэг өвчнүүд, эрүүл мэндийн сэтгэл судлал, нийгмийн сэтгэл судлал,сэтгэл судлалын салбар, сэтгэл судлаачдын намтар, та үүнийг мэдэх үү гэсэн 14 бүлэгт хуваан авч үзжээ. Мөн түүнчлэн сэтгэл судлалын нэр томьѐоны тайлбарыг хавсаргажээ. 88 Э-66 Т-16679 Эрдэнэчулуун Д. Удирдахуйн сэтгэл судлал. – УБ.: Ган принт, 2013. – 153 х. Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны хэрэглээний салбар дотор удирдахуйн сэтгэл судлал чухал байр суурь эзэлдэг, харьцангуй шинэ салбар. Удирдахуйн талаархи орчин үеийн сэтгэл зүйн онолууд, нэртэй удирдагчдын амьдралын түүхэн замнал, амжилтанд хүрсэн арга барил, ажлын туршлага, түүнтэй холбоотой баримт сэлт, байгууллагын үйл ажиллагаанд тохиолдож байгаа саад бэрхшээлүүдийг даван туулахад ашиглаж болох, санаа авахуйц зөвлөгөө зөвлөмж, удирдагч бие хүний хувийн онцлог, авьяас чадвар, амжилтанд хүрэх сэдэл, арга барилыг тодорхойлох зориулалт оруулж өгсөн нь сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны зүй тогтол, арга барилд суурилсан удирдахуйн шинэлэг тогтолцоог хөгжүүлэхэд тань тус дөхөм болж өгөх байхаа. 88.5 Э-73 Т-16642-16643 Эрдэнчулуун Д. Хүүхдийг судлах арга зүй: 1,2-р дэвтэр. –УБ.: Ган принт, 2013. Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааныг онол болон хэрэглээний зохистой хослолоор эзэмшихэд дөхөмтэй агуулгыг энэ номонд сонгож оруулсан тул багш ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 33


бэлтгэдэг сургуулийн оюутан, хүүхэдтэй ажилладаг нийт сурган хүмүүжүүлэгчид, нийгмийн ажилтнуудад зориулагджээ. Энэ номны 1-р дэвтэрт анхаарал, шууд мэдрэн таних үйлүүд, ой тогтоолт, хийсвэрлэн таних үйлүүд, хүүхдийн оюун ухааны хөгжил., 2-р дэвтэрт сэтгэлийн хөдөлгөөн, темперамент ба хэв шинж, зан төлөв, сурган хүмүүжүүлэх харилцаа, сурагчдын анги хамт олныг судлах арга зүйн тухай дасгал, сорил, тоглоомууд оржээ. 88.8 Э-73 1-р дэвтэр. -74х. Т-16682 2-р дэвтэр. -93х. Т-16683 ЛАВЛАХ ТОЛЬ БИЧИГ Соѐмбо нэвтэрхий толь: Цуврал толь бичиг /Ред. Х.Цэдэв., Б.Оюунэрдэнэ. –УБ.: Соѐмбо пресс, 2012. Уншигч таны гартаа барьж буй энэхүү нэвтэрхий толь нь тухайн салбар шинжлэх ухааны талаарх хамгийн өргөн, хамгийн түгээмэл ойлголттой танилцуулахад зориулагджээ. Шинжлэх ухааны ямар ч салбар ойлгоход хэцүү, зөвхөн цөөн тооны хүний сонирхдог зүйл биш, харин бидний амьдралд хамгийн ойр, хамгийн хэрэгцээтэй зүйл гэдгийг мэдрүүлэхийг зохиогчид хүсчээ. Ингэхдээ тухайн салбар шинжлэх ухааны түүх, ерөнхий ойлголт, эрдэмтэн судлаач, судалгааны арга, томъѐо, тодорхойлолт, тэгшитгэл, бодлого, зураг, хүснэгт зэргийг хамруулж, янз бүрийн түвшний боловсрол бүхий ямар ч хүн уншиж ашиглахад хялбар, бас сонирхолтой байхаар зохиожээ. Өөрөөр хэлбэл толь бичгийн боть тус бүр тухайн шинжлэх ухааны төлөвшсөн түүх, түүний үндэс, үндсэн ойлголтуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах боловч илүү мэргэжлийн түвшинд олж авах зүйлсийг орхисон болохыг анхаарна уу. 92 С-53 /БШУН унш-5, Лав.ф-1ш/

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 34


Биологи. -455х. Газар зүй. -439х. Математик. -507х. Уран зохиол. -527х. Физик. -703х. Хими. -671х. Хэл шинжлэл. -415х.

Т-16591-16593 Т-16594-16596 Т-16585-16587 Т-16576-16578 Т-16579-16581 Т-16582-16584 Т-16588-16590

АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХИ НОМ Мongolia Road Atlas-1: 500000 /Edit. N. Оtshih. - UB.: Admon. – 141 p. 39.311ya6 М-81 13662

Batsaikhan E. Bogdo Jebtsundamba khutuktu, the last king of Mongolia. Mongolia‟s national revolution of 1911: Research work /Edit.by. Z.Lonjid., Transl.Ravjaa M. –UB.: Admon, 2009.-406p. You will learn from this book: that the Bogdo khan was the leader of the struggle for Mongolia‟s independence and that he, out of the eight Bogdos was the only gavj, holder of high lamaist clerical degree and could become an object of Mongols‟ worship and the khan of the Mongolian nation., about relations between Dalai lama and Bogdo Gegeen and between Sandowa, the Mongol-related Manchu amban and Bogdo Jebtsundamba khutuktu of Tibetan origin as well as between the Russian consul in Khuree and Bogdo Gegeen. 63.3/1/6 B-30 13661 Contemporary political society. –UB.: 2011-2012. “Contemporary political society” is a periodical published by the School of Social Sciences, National university of Mongolia, Mongolia. Contemporary political society is a peer-reviewed journal, and publishes original papers covering the ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 35


wide range of theoretical, methodological and practical research on contemporary society. Journal published twice a year in summer and winter. 63.3/0/0 C-76 2011.Vol-1. №1. -124p. 13651-13655 2012.Vol-2. №1/2. -134p. 13656-13660 Davaa Ts. Special characteristics of some nations history culture and mentality. – UB.: Munkhiin-useg, 2014. – 302 х. The book titled “Special characteristics of some nations history culture and mentality” contains information on several countries historic cultural and their natural peculiarities and mindset such as the US, Russia, China, Germany, Japan, Korea and countries of Latin America as wel as Mongolia in the form of essays. In addition , it describes the road towards development and prosperity of Western European countries such as Norway, Finland, and a Latin American country of Chile. The book describes how these countries appropriately utilized their natural wealth, how the governments were able to develop these countries through a well-thought policy based on national interest, and how a country is able to develop in the correct manner though appropriate institutional coordination and the upholding of the countinuity of foreign and domestic policies, as can be illustrated by the experiences of developed and developing countries. 6363/0/ D-26 13621-13650 World affair: Эрдэм шинжилгээний бичиг 2013 №2/27/395/ /Editor. N. Altantsetseg, S. Enkhtsetseg. UB.: NUM press, 2013. – 228 p. This annual journal of World Affairs is an official journal of School of Foreign Service, National University of Mongolia that has been published since 1996 as „Altan argamj‟ and since 2002 as World Affairs. It is published twice an year: one –in Mongolian, another-in foreign other languages /English, Russian and ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 36


Chinese/ The journal covers the issues related to international relations, international political economy, international law and regional and country studies. There are no racial, religious and other discriminative restrictions on authors. 72 W-83 13619-13620

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ. 2014-3-03. №1

Хуудас 37

Shine nom 2014 1  
Shine nom 2014 1  

MUIS-iin shine nomiin medee 2014 on

Advertisement