Page 1

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ТӨВ НОМЫН САН

Шинэ номын мэдээ №04 2012.05.01 Эмхтгэсэн: Ном зүйч М. Кунай Ном зүйч Д. Алтанзул

Электрон каталоги: http://catalog.num.edu.mn Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

1


ЦӨМИЙН ФИЗИК Лхагва О. Хумхи ертөнцийн квант жам /Хян. Л. Эрдэнэтуяа. – УБ.: Адмон, 2011. – 250 х. Тус номонд хумхи ертөнцийн квант жам болон шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, анагаахуй, нано-биомэдээллийн технологи, байгаль, нийгмийн үзэгдэл дэх түүний утга учрыг тайлбарлан, квант физик, синергетик болон дорнын гүн ухааны ойлголт, түүнийг улам тэлэх хэрэглээг товч өгүүлнэ. 22.383 Л-87

/БШУН унш-25 ш/

Т-15256-15260

Намсрай Х. ба бус. Цөмийн энергийн суурь мэдлэгийн нэвтэрхий толь.– УБ.: Бемби сан, 2011. – 337 х. Энэхүү номын зохиогчид нь цөмийн энергийг ашиглахтай холбогдон гарч ирсэн танин мэдэхүйн маш нарийн асуудал болох цөмийн болон атомын физикийн үндсийг уншигч олондоо дэлгэн толилуулж байна. . 22.386 Н-27 /БШУН унш-3ш/ Т-15219-15220 ГАЗАР ЗҮЙ Дэлхийн нэн шинэ атлас: Хиймэл дагуулаас авсан зурагтай /Ред. Хүрэлхүү. – Испани.: Непко, 2011. – 485 х. Энэхүү “Дэлхийн нэн шинэ атлас”-т газрын зургаар зогсохгүй манай гаригийн үзэсгэлэнт газруудыг харуулсан олон гайхалтай сансрын /хиймэл дагуулаас авсан/ зураг багтааснаараа бусад төрлүүдийн номнуудаас ялгарчээ. 1-р хэсэгт Монгол улсын физик газарзүйн зураг болоод онцлог нутаг орнуудын хиймэл дагуулаас авсан гэрэл зураг, тайлбарийн хамт, 2-р хэсэгт дэлхийн тив, Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

2


зарим бүс нутгуудын физик газарзүйн зургийг хиймэл дагуулаас авсан зурагтай нь, сүүлчийн хэсэгт 1:4500 000-ын масштабтай дэлхийн физик газарзүйн зургуудыг онцлог нутаг орон, хотуудын хиймэл дагуулаас авсан гойд сайхан, өндөр нарийвчлалтай зургуудыг тус тус оруулжээ. 26.8/0/я6 Д-89 Т-15210-15211 Цолмон Р., Цоозол М. Төвийн бүсийн аймгуудын байгаль орчны төлөв байдал ба хандлага, менежмент. –УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2010. -83х. Энэхүү бүтээл нь 2007-2009 онуудад хэрэгжсэн “Төвийн бүсийн аймгуудын байгаль орчны төлөв байдал ба хандлага, менежмент” хэмээх суурь судалгааны төслийн хүрээнд бичигдсэн ба энэ номонд төвийн бүсийн аймгуудын цаг уур, уур амьсгал, ой, ургамлын бүрхэвч, бэлчээрийн тадхагдал, доройтлын өнөөгийн төлөв байдал, гадаргын усны горим ба нөөцийг нарийвчлан тогтоож, уур амьсгал, хүн ба аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөлөл доорхи байгаль экологийн хувьсал өөрчлөлтийг илрүүлэн харуулжээ. Төвийн бүсийг сонгон судалгаа хийж буй эрдэм шинжилгээний ажилтан болон судлаачид, докторант, магистрант, бакалаврын түвшний оюутнуудад гарын авлага болох ажээ. 26.82 Ц-76 Т-15204 БИОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН Монгол орны сээртэн амьтдын улаан дансны товчоо /Эмх. С.Гомбобаатар, Ч.Ууганбаяр. –УБ.: 2011. -75х. МУИС-ийн номын сангийн дэргэдэх “Хөгжлийн мэдээлэл, сургалтын төв”-өөс эрхлэн гаргасан энэхүү хялбаршуулсан гарын авлагад монголын сээртэн амьтдын төлөв байдал,тархац, учирч буй аюул, бүс нутаг болон олон улсын ховордлын зэрэглэлийн үнэлгээг багтаажээ. Энэхүү гарын авлагыг оюутан, Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

3


сурагчид, багш, эрдэмтэн судлаачид, байгаль хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нэгж байгууллагад зориулжээ. 28.693.3/1/ М-69 /БШУН унш-15ш/ Б-21346-21350 Наранмандах Ш. Биоорганикийн их дадлага: Биоорганик хими, байгалийн нэгдлийн химийн чиглэлээр суралцагч их дээд сургуулийн оюутнуудад болон лабораторийн ажилтнуудад зориулав /Ред. А. Чимэдцогзол. – УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2012. – 162 х. Энэхүү гарын авлагын 1-3-р бүлгүүдэд байгалийн бүтээгдэхүүнээс органик нэгдлийг ялгаж авах үндсэн аргууд, тухайн нэгдлийг цэвэршүүлэх аргууд, ялгасан бодисоо таньж тодорхойлох аргууд, тэдгээртэй холбогдох лабораторийн ажлуудыг, 4-р бүлэгт биоорганик химийн шинжилгээний үндсэн аргууд болох байгалийн түүхий эдэд агуулагдах биологийн идэвхит органик бодисын агууламжийг тодорхойлох аргууд тус тус багтжээ. Энэ гарын авлагын гол онцлог нь оюутныг биоорганикийн шинжилгээг нягт нямбай гүйцэтгэх, дадлага эзэмшүүлэхэд зориулж лабораторийн ажлуудыг түлхүү оруулсан болно. Химийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх уусмалыг зөв бэлтгэх нь анализын дүнд чухал ач холбогдолтой тул уусмалын концентрацийг зөв тооцоолох, уусмал бэлтгэх аргачлалыг ч хавсаргажээ. 28.072 Н-31 /БШУН унш-15ш/ Т-15212-15216 ХӨДӨЛГӨӨНТ ХОЛБОО, КОМПЬЮТЕР Авирмэд Б. Хөдөлгөөнт холбоо: Мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологийн мэргэжилтнүүд, судлаачид, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, оюутан болон сонирхогч бүх хүмүүст зориулав /Хян. С. Уянга. – УБ.: Мөнхийн үсэг, 2010. – 200 х. Энэхүү номноос гар утас, үүрэн сүлжээ, мессеж, мобайл интернэт зэрэг “хөдөлгөөнт холбоо”-ны Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

4


талаарх цэгцтэй ойлголтыг мэдэх боломжтой. Та бидний амьдралд телевиз, гар утас, интернэт хэрхэн нөлөөлж байгааг өдөр тутмын амьдралын хэв маягаас харж, мэдэрч байгаа хэдий ч энэхүү асар том зах зээл ямар хэмжээнд эргэлдэж байгаа, хаанаа хөгжил нь их, хаана нь болохгүй байгаа, хаашаа явж байгаа талаар тодорхой бичигджээ. 32.883 А-17 /БШУН унш-25ш/ Т-15221-15225 Оюунбилэг П. Microsoft Access 2007 системд өгөгдлийн сан зохион байгуулж удирдах нь. – УБ.: МУИС, ХС-ийн хэвлэх, 2011. – 145 х. 32.973.26-018.2 О-63 /БШУН унш-15ш/ Б-2141621420

Цэдэнсүрэн Ю. Хагас дамжуулагч электроник: Их дээд сургуулийн сурах бичиг. – УБ.: 2012. – 332 х. Энэ сурах бичгийг хүнд ойлгоход хялбар байх үүднээс 1-р бүлэгт мэдээллийн техникийн үндсэн суурь ба зангилаануудын тухай ойлголт, дараах бүлэгт бүх хагас дамжуулагч багаж хэрэгслийн суурийг үүсгэдэг хагас дамжуулагч р-п шилжилтийн шинж чанарыг хэрэглээний хамт жишээ тайлбартайгаар, дараа нь ойлгож эзэмшихэд хүндрэлтэй байдаг хагас дамжуулагч электрон багаж байгууламжийн ажиллагааны физик үндсийг жишээ тайлбар бодлогын хамт багтааж, биполяр, униполяр транзистор, тиристор, фотоэлектрон байгууламж зэргийн тусгай зориулалтын электрон багаж, байгууламжийг олон тооны жишээ, тайлбараас гадна уг хэрэгслэлийг ашиглан өсгүүр, тэжээлийн, логик зангилаа зэрэг хэрэглээний анхдагч схемүүдийг яаж бүтээхийг авч үзжээ. 32.852я73 Ц-94 /БШУН унш-25ш/ Т-15276-15280 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

5


Чулуунцэцэг Ч. Компьютерийн хэрэглээний программ өөрөө сурах бичиг: Цуврал /Ред. Н. Саранчимэг. – УБ.: Эктимо. 2011. Энэхүү компьютерийн хэрэглээний программын өөрөө бие даан сурах цуврал бичгүүдэд Microsoft Word 2007, Microsoft Powerpoint 2007, Microsoft Access 2007 програмууд орсон ба эдгээр программуудыг сурахад тань тус сурах бичгүүд найдвартай туслагч болж чадна. Хамгийн гол нь та хуудас, мөр алгасалгүй маш анхааралтай уншиж, гүйцэтгэх үйлдлийн дарааллыг зөв дагаж хийгээрэй. 32.973.26-018.2 Ч-89 /БШУН унш-17ш/ Microsoft office Word 2007. -296х Б-21407-21409 Microsoft office Powerpoint 2007. -144х. Б-21413-21415 Microsoft office Access 2007. -216х. Б-21410-21412 Элдрэдж Д.Л. Microsoft, excel программыг бизнес статистикт ашиглах нь. –УБ.: Тоонот принт, 2011. -214х. “Монгол улсын Үндэсний статистикийн тогтолцоог боловсронгуй болгох МОСТАТ төсөл”-ийн хүрээнд хэвлүүлсэн энэхүү ном нь excel программыг ашиглан хийх статистик үйлдлүүд, тодорхойлох ба дискретив статистикийн график диаграм, тоон үзүүлэлтүүд, магадлал ба түүврийн тархалт, магадлалын дискрет тархалт, эх олонлогийн дунджийн ба хувийн жингийн статистикийн дүгнэлт, дисперсийн шинжилгээ,регрессийн шинжилгээ, хугацааны цувааны таамаглал, статистикийн чанарын хяналтын график байгуулах гэсэн 12 бүлэгтэй ба статистикийн чиглэлээр сурч буй оюутан сурагчдад зориулагджээ. 32.973.26 Э-43 /НХШУН унш-3ш/ Т-15198-15200

Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

6


МАЛ АЖ АХУЙ Логи Н. Бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил: Эрдэм шинжилгээний илтгэлүүд, өгүүллэгүүд /Хян. Г. Гантогоо. – УБ.: ХААИС-ийн “Солонго”, 2011. – 204 х. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны Академийн гишүүн, Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Н. Логи нь энэхүү бүтээлдээ багш, доктор, магистр нартай хамтран тавьсан эрдэм шинжилгээний орос, монгол хэл дээрхи илтгэлүүд, өгүүллэгүүдээ багтаан оруулжээ. 45/1/ Л-86 /БШУН унш-3ш/ Б-21354-21355 АНАГААХ УХААН “Монгол анагаах ухааны сонгомол” цуврал бичиг: 1-8 дэвтэр /Кирил үсэгт буулг. Г. Гомбожамц. –УБ.: Соѐмбо принтинг, 2012. Эмч, эмнэлгийн ажилтан нарт зориулагдсан энэхүү “Монгол анагаах ухааны сонгомол” цуврал ном нь 8 дэвтрээс бүрдэх ба эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн өрнө дорнын ардын уламжлалт анагах ухааны талаар өгүүлэх ажээ. Өвөг дээдсийн энэхүү үнэтэй өвийг хуучин монгол бичгээс кирил үсэгт буулган толилуулж байна. 53. 59/1/ 1-р дэвтэр: Суурь мэдлэг. -172х. Б-21361-21363 2-р дэвтэр: Эмийн жор. -122х. Б-21364-21366 3-р дэвтэр: Яс барих. -170х. Б-21367-21369 4-р дэвтэр: Уламжлалт засал. -114х. Б-21370-21372 5-р дэвтэр: Дотор өвчин. -186х. Б-21373-21375 6-р дэвтэр: Гадар өвчин. -116х. Б-21376-21378 7-р дэвтэр: Халуун өвчин. -122х. Б-21379-21381 8-р дэвтэр: Эмэгтэй ба хүүхдийн өвчин. -126х. Б-21382-21384 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

7


ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН Бага шар тууж буюу Чингис хаан, хаад ноѐдын уг түүх /Кирил үсэгт буулг. Д.Пүрэвдорж. –УБ.: Бемби сан, 2011. -340х. 1643-1730 оны хооронд бичсэн энэхүү “Бага шар тууж”-д Чингис хаанаас эхлэн Монгол улсын бүх 35 хааны товч намтар болон Халхын Гэрэсэнзэ жалайр хунтайжийн үр удам Манжид дагаар орсон Халх ноѐдын нэр цолыг дурдах ба түүнчлэн дөрвөн ойрадын Батула чансаа зэрэг ноѐд болон Ойрадын хошууд, торгууд, Чорос овгийн уг удмыг бас өгүүлнэ.Мөн монгол улсын хааны эцгийн болон өөрийн нэр, цол, тахилын сүмийн нэр, мэндэлсэн, хаан болсон, таалал төгссөн он зэргийг хүснэгтлэн хавсаргажээ. 63.2/1/ Б-12 /НХШУН унш-7ш/ Б-21404-21406 Барианжав П. Мянгадын гарал, угсаа-түүхийн зарим асуудал: ХШ зууны эхнээс ХХ зууны 30-аад он. –УБ.: Соѐмбопринтинг, 2012. -354х. Цаст өндөр Алтай уулын дунд, Ховд мөрний хөвөөнөө 250 шахам жил амьдран суугаа Мянгад түмний сүүлийн 400 шахам түүхийн замналыг үүсэл, угсаа-түүх, нийгэм улс төрийн түүхэн хөгжил, соѐлын талаар уншигч та энэ номноос мэдэж авах болно. 63.3/1/ Б-29 Б-21344-21345 Дэлхийд цуутай хүмүүс: Амьдрал хувь заяа /Орч. Т. Юмсүрэн, Хян. Ю. Дэлгэрмаа. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2012. – 421 х. Энэ номноос Оросын хамгийн сүүлчийн хаан П. Николай Романовичийн гэр бүлийхнийг хэрхэн цаазалсан тухай, Сталин түүний хамтран зүтгэгчид засгийн эрхийг хэрхэн хувааж авсан судлаачийн Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

8


өгүүлэл, Сталины туслах Борис Бажановын дурдатгал, Оросын нэрт удирдагчийн нэг, уран илтгэгч С.М. Киров хэрхэн алагдсан, ЗХУ-ын дотоод явдлын сайд Лаврентий Берияг баривчилж цаазалсан, Хрущевын болон түүний ойр дотны хүмүүсийн тухай, мөн гадаад орнуудын удирдагчдаас Шарель Де Голь, Уинстон Черчелль, Маргарет Тетчер, Жорж Вашингтон, Франклин Рузвельт, Рональд Рейген, Адольф Гитлер, Конрад Аденауэр, Борис Николайвич Ельцин, Мао Зедун, Дэн Со Пин нарын түүхийн үнэнийг уншигч та эндээс л мэдэх болно. 63.3/0/-8 Д-89 /НХШУН унш -3ш/ Б-21359-21360 Мураи М. Иргэний хөдөлгөөний өрнөл ба төгсгөл /2004-2008он/. /Япон хэл. орч. Р.Баттогтох. –УБ.: 2012. -451х. МУИС-ийн МХСС-ийн профессор, судлаач Мураи Мүнэюүки Монгол оронд 2004-2008 онд өрнөсөн иргэний хөдөлгөөнүүдийн тухай судалгаа хийж, сонин, сэтгүүл, цахим хуудсанд бичсэн шүүмжээ гаргаж байсан ба тэдгээр шүүмжээ эмхэтгэн ном болгон, Монголын улс төр, иргэний хөдөлгөөний талаар сонирхогч нийт уншигчдад толилуулж байна. Тэдгээр шүүмж өгүүллүүдээ энэ номондоо он дарааллаар нь байрлуулжээ. 63.3/1/8 М-88 /НХШУН унш-3ш/ Т-15226-15228 Сумъяа Б. Түүвэр зохиол: 1-5 боть. –УБ.: Согоо нуур, 2012. Монгол улсын соѐлын гавъяат зүтгэлтэн, доктор Б.Сумъяа нь сүүлийн 20-д жил монголын нүүдэлчдийн материалын болон оюуны соѐлын асуудлыг судалж хэд хэдэн бүтээл туурвижээ. Толилуулан буй “Түүвэр зохиол”-ын 1-р ботид монгол дахь нүүдлийн иргэншил ба соѐл., дэлхийн соѐл ба монголын нүүдэлчид, нүүдэлчдийн соѐл, 2-р ботид Монголын нүүдэлчдийн соѐлын судалгаа 50 жилд, соѐлын бодлого, 3-р ботид соѐл судлалын өгүүллүүд, нийгэм хүмүүсийн тухай, 4-р ботид бэсрэг Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

9


тууж, өгүүллэг, нийтлэл, шүлэг, 5-р ботид өөрийн намтар түүхийн талаар тус тус өгүүлжээ. 63.5/1/ 1-р боть. -264х. Б-21389-21391 С-72 2-р боть. -262х. Б-21392-21394 3-р боть. -236х. Б-21395-21397 4-р боть. -224х. Б-21398-21400 5-р боть. -176х. Б-21401-21403 Франчески М., Вейдер Б. Наполеоны эсрэг дайнууд: “Наполеоны дайнууд” хэмээх домгийг няцаасан нь. –УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012. -244х. Энэхүү номны эхний бүлэгт засгийн эрхэнд гарсан цагаас нь хойш тэргүүн консулыг тасралтгүй дагаж байсан зайлшгүй дайны урхийг, дараагийн бүлэгт Наполеоны ерөнхий бодлогын гагцхүү энх тайвныг эрхэмлэгч шинжийг, эцсийн бүлэгт Наполеон өөрөө хэзээ ч бусдад дайн зарлаж байгаагүйг илтгэн харуулжээ. 63.3/4Фр/ Ф-84 /НХШУН унш-3ш/ Б-21387-21388 Чойсамба Ч. Наполеон Бонапарт. –УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012. -358х. Эзэн хаан I Наполеон гэгдэх болсон Наполеон Бонапарт /1769 оны 8-р сарын 15 – 1821 оны 5-р сарын 5/ Европын түүхэнд хамгийн их нөлөөлсөн, Францын цэрэг, улс төрийн зүтгэлтэн юм. Наполеон шинэчлэн байгуулсан Францын армиар томоохон ялалтууд байгуулж, янз бүрийн эх сурвалжаас тактикаа боловсруулдаг байсан ба түүний цэргийн ажиллагааг дэлхий даяар цэргийн академиудад судалдаг бөгөөд түүхэнд тодорсон хамгийн аугаа их жанжнуудын нэг гэж тооцогддог. Өрсөлдөгч, дайснууддаа дарангуйлагч гэж үзэгддэг байсан боловч Наполеон Баруун Европын ихэнх улс орны захиргаа, шүүх засаглалын үндэс болсон Наполеоны кодыг гаргаснаараа дурсагддаг ажээ. Толилуулан буй энэ номонд Наполеон Бонапартын намтар, амьдрал, ажил үйлсийн талаар өгүүлнэ. 63.3/4Фр/-8 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

10


Ч-75

/НХШУН унш-3ш/

Б-21385-21386

Эрдэнэ Ч. Бид ялав: Монгол-төвт үзлийн угшил ба оргил: Их гурвалжин-ы сэлбэж засварласан 3-р хэвлэл. –УБ.: 2012. -815х. Энэ ном нь анх 1997 онд хэвлэгдэн гарсан ба энэ номонд орсон эсээ өгүүлэмж, сэтгэмжид Монгол ба дэлхийн соѐл иргэншлийн үүсэл гарвал, угшил оргилуудын шинэхэн загварыг хэл, түүх, соѐл урлаг, шүтлэг суртлын чиг шугамаар баримжаалан тайлбарлажээ. Монголчуудын үндэсний түүх, үндэсний шинэ өрнөл, түүхэн шинэ амжилт, алдар гавъяаны талаар уншигч та энэ номноос олж унших болно. 63.5 Э-73 Т-15273-15275 ЭДИЙН ЗАСАГ Монгол улсын улс ардын аж ахуйн балансын болон үндэсний тооцооны системийн үндсэн үзүүлэлтүүд /Эмх. боловс. Б.Бадамцэцэг, Б.Баярмаа. –УБ.: 2011. -196х. Дэлхийн улс орнуудад мөрдөхийг зөвлөмж болгосон үндэсний тооцооны системд шилжих ажил манай улсад 1990 оноос эхлэн үе шаттайгаар хэрэгжиж байгаа ажээ. Тэрхүү үйл ажиллагааны талаар энэ товхимолд өгүүлэх ба манай улсад улс ардын аж ахуйн баланс болон үндэсний тооцооны системийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлууд, хүрсэн үр дүнг цаг хугацааны эрэмбэ дарааллаар /1970-2011он/ харуулжээ. 65.051/1/ М-69 /НХШУН унш-3ш/ Т-15192-15194

Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

11


Моломжамц Д. Санхүүгийн шинжилгээ: 2 дахь хэвлэл. –УБ.: 2012. -245х. Энэхүү номны 1-р хэвлэл 2001 онд хэвлэгдэн гарсан бөгөөд энэ удаад зарим нэг нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан эдийн засгийн чиглэлээр суралцагч оюутан, магистрант, докторант нарт дахин толилуулж байна. 65.9/1/26 М-68 /НХШУН унш-27ш/ Т-1526715269

Самданжамц Н. Санхүүгийн бүртгэл: 2 адхь хэвлэл. –УБ.: 2012. -268х. Их, дээд сургуулийн “санхүүгийн дунд шатны бүртгэл” хичээлийн агуулгад нийцсэн энэхүү ном нь анх 2006 онд хэвлэгдсэн бөгөөд энэ удаад зарим нэг нэмэлт өөрчлөлтийг оруулан оюутан сурагчид, магистрант, докторантуудад дахин толилуулж байна. 65.26 С-25 /НХШУН унш-7ш/ Т-15264-15266 Чулуунцэцэг Ч., Өнөржаргал Ц. Төслийн удирдлага. –УБ.: Соѐмбопринтинг, 2012. -247х. Удирдлагын академи-ээс эрхлэн гаргасан энэхүү сурах бичигт төслийн тухай үндсэн ойлголт, системийн хандлагаар төсөл боловсруулах арга зүй, төслийн судалгаа шинжилгээ, интеграци, нэгдмэл удирдлага, төслийн санхүүгийн ба чанарын удирдлага, хэрэгжилтийн үйл явц, хамтын ажиллагаа, төслийн хүний нөөц, эрсдэлийн удирдлага ба төслийн удирдлагын програм хангамжийн тухай дэлгэрэнгүйгээр өгүүлжээ. 65.290-2 Ч-89 /НХШУН унш-3ш/ Т-15281-15282 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

12


Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал-2011. –УБ.: 2011. -272х. Монгол улсын статистикийн хорооноос эрхлэн гаргасан энэ номонд 2011 оны 4-р сарын 29 өдрийн сангийн сайдын 103 тоот тушаалын хавсралтаар баталсан монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарыг дэд салбар болон салбараар нь дэлгэрэнгүйгээр ангилан харуулжээ. 65.9/1/ Э-19 /НХШУН унш-3ш/

Т-15195-15197

МОНГОЛЫН ТӨР ЭРХ ЗҮЙ Дашням И. Монгол улсын төр эрх зүйн түүх: Тэргүүн боть: НТӨ III зуунаас НТ V зуун. –УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012. -550х. “Монгол улсын төр эрх зүйн түүх” цуврал нь 4 боть зохиолоос бүрдэх ба энэхүү тэргүүн ботид Монгол нутагт төр ѐс үүссэн эрт дээр цагаас дэлхийн талыг эзэлсэн их гүрэн байгуулан, дэлхий дахин монголоор “амьсгалж” байсан үе буюу / МЭӨ 209-МЭXIII/ 1480 жилийн түүхийг 5 анги, 20 бүлэг, 77 зүйл тайлбарт хуваан авч үзжээ. 67.99/1/ Д-39 /НХШУН унш-7ш/ Т-15270-15272 СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ Буян-Орших З. Өөрийн санаа өөрт нь зөв: 1-3 дэвтэр. –УБ.: 2011. Өөрийн санаа өөрт нь зөв” хэмээх З.Буян-оршихын энэхүү цуврал номын 1-р дэвтэрт өөрийнх нь намтар, Монголын улс төрийн нам, МАХН, Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

13


ардчилал, 2-р дэвтэрт үндсэн хууль, монгол улсын төр засаг, 2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль, улс төрийн намууд, 3-р дэвтэрт барилга, хот төлөвлөлт, Монголын улс төртэй холбогдолтой сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүллүүдийг түүвэрлэн оруулжээ. 76.02 1-р дэвтэр. -303х. Т-1528 Б-81 2-р дэвтэр. -213х. Т-15286 3-р дэвтэр. -221х. Т-15287 ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ Баттогтох Р. Орчин цагийн япон хэл: Хүндэтгэлийн үг, Харь гаралтай үг, Нийтлэг болон нутгийн аялгуу /Хян. Б. Болорсайхан. – УБ.: Эрдэнэзул, 2011. – 211 х. “Орчин цагийн япон хэл” номыг япон хэл судлаач, багш, орчуулагч, оюутан сурагчдад болон япон хэл сурч судлах сонирхол бүхий хүмүүст гарын авлага болгох зорилгоор гаргажээ. 81.2Яп Б-34

/НХШУН унш -7ш/

Б-21351-21353

Батзаяа Г ба бус. Эх хэлний соѐл хэрэглээ: 2 дахь хэвлэл. – УБ.: Бишрэлт тэнгэр, 2012. – 192 х. Эх хэлний боловсрол сайтай байх нь соѐлт хүн бүрийн эрхэмлэх нэгэн эрдэм юм. Эх хэлний боловсрол мэдэгдэхүйц доошилсоор байгаа учраас Улаанбаатар дээд сургуулийн сургалтын алба 20112012 оны хичээлийн жилээс эхлэн бүх оюутандаа “Эх хэлний соѐл хэрэглээ” хэмээх хичээлийг сургалтын хөтөлбөртөө тусгасан нь бахархууштай. Энэ ном нь “Алдаагүй зөв бичихүй”, “Зөв боловсон ярихуй”, “Уран яруу найруулахуй”, гэсэн гурван бүлэгтэй ба оюутнуудад эх хэлний боловсролоо дээшлүүлэхэд чухал гарын авлага болох ажээ. 81.2М-5 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

14


Б-33

/НХШУН унш-7ш/

Т-15261-15263

УРАН ЗОХИОЛ Содномпил Ч. Монгол морины дууль /Хян. Ч. Хүрэлбаатар. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2011. – 126 х. Тус номонд Хүннү гүрний үеэс одоог хүртлэх хугацаанд Монголын морин цэрэг, ялангуяа Монгол морины түүхэн гавьяанаас гадна морио дээдлэх ѐс, домог түүх болон дуу хуур, урлагт морь хэрхэн туссаныг яруу найргаар дүрслэн бичсэн нь үнэхээр сэтгэл татам. Энэхүү номд 1911, 1921, 1939, 1945 онуудын тэмцэл дайн тулаанд морин цэргийн ялалтууд, түүхэн үйл явдлуудыг уран үгээр шүлэглэжээ. Моринд дургүй монгол хүн гэж үгүй байх, гэхдээ монгол хүний морио хайрлах сэтгэл домог түүх амьдрал ахуйн төрх, эдгээр түүхэн үйл явдлуудыг бодит үнэн яруу найргийн хэлбэрээр, өргөн утгатайгаар бичжээ. 84/1/2-5 С-52 Б-21356-21358 ШАШИН СУДЛАЛ Монгол Ганжуур: Дандарын аймаг 2 /Хян. Гавж, Г. Диваасамбуу. – УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012. – 818 х. 86.3 М-69 Т-15229-15231

Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

15


Монгол Данжуур: Дандарын тайлбар: 9,10,11,12,13,14,15,16-р боть. /Хян. Гавж., Г. Диваасамбуу. – УБ.: Мөнхийн үсэг, 2012. 9-р боть. - 306 х.

Т-15232-

10-р боть. - 312 х.

Т-15235-

15234 15237 11-р боть. - 240 х. Т-15238-15240 12-р боть. - 408 х. Т-15241-15243 13-р боть. -644 х. Т-15244-15246 14-р боть. -820 х. Т-15247-15249 15-р боть. -890 х. Т-15250-15252 16-р боть. - 430 х. Т-15253-15255

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ Фичер. Ж. Клиник практикт хэрэглэх аргачлалууд /Орч. Б. Туяа, Хян. Т. Цэндсүрэн. – УБ.: Соѐмбо принтинг, 2012. – 245 х. Нийгмийн ажлын клиник практикт өргөн хэрэглэдэг хүүхдийн нийгмийн сэтгэлзүйн онцлог, гэр бүлийн харилцаа, сэтгэл зүйн уур амьсгалыг үнэлэх багц аргачлалыг та бүхэнд орчуулан хүргэж байна. Үүнд тусгагдсан аргачлалуудыг олон улсын болон Америкийн нийгмийн ажлын клиник практикт хэрэглэдэг байна. Эдгээр аргачлалыг Монголын нөхцөлд өмнө нь хэрэглэсэн туршлага практик бага учраас Монгол хүүхдийн сэтгэлзүй, Монголын гэр бүлийн онцлогт зохицуулан хэрэглэх нь чухал юм. Энд зарим аргачлалын нарийвчилсан боловсруулалт тусгагдсан болно. 88.5в7 Ф-48 /НХШУН унш-3ш/ Т-15217-15218

Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

16


НОМ ЗҮЙН БҮРТГЭЛ Тунгалаг Б, Дуламсүрэн Ц. Монгол гар бичмэл барын номын номзүй /Ред. Г. Аким, Ж. Цэзэн. – УБ.: Арилдал, 2011. – 332 х. Энэхүү номонд Монгол Улсын Үндэсний номын сангийн Монгол судлал, гар бичмэл номын фондын 21 мянга гаруй гар бичмэл барын номнуудын давхардлыг арилган бүртгэжээ. 1-рт: Гар бичмэл номыг шинжлэх ухааны ангилалын дагуу үсэг дарааллаар, үсэг дараалал дотроо оны дарааллаар, 2-рт. Барын номыг мөн ижил шинжлэх ухааны ангиллаар дотор нь үсэг дарааллаар: үсэг дотроо он дарааллын дагуу байрлуулжээ. Монгол судлал гар бичмэлийн фондонд, монгол гар бичмэл, барын ном байдаг хэдий ч бага саг чухал төвд судар байсныг хасалгүй, мөн нэргүй судар номыг тусад нь багцлан оруулж өгчээ. 91/1/ Т-67 /НХШУН унш-2, Лав -1ш/ Т-15283-15284

ЯПОНЫ ЗОХИОЛЧДЫН ГЕРМАН ХЭЛ ДЭЭРХ УРАН ЗОХИОЛЫН НОМНУУД Chiyo Uno. Ohan –die liebe einer frau /Aus dem Japanischen von Martina Ebi. –Frankfurt.: Ankor Verlag, 2010. -102p. Chiyo Uno ist in Deutschland bisher vor allem für ihren Roman Die Geschichte einer gewissen Frau bekannt, in der sie von einer selbstbewussten jungen Frau erzählt, die sich gesellschaftlichen Konventionen nicht fügen will. Mit Ohan ist nun eine Novelle erschienen, in der auf den ersten Blick aus ganz anderer Perspektive erzählt wird: Ein Mann kann sich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden und führt eine Dreiecksbeziehung. 84/5Jap/-44 C-52 13131 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

17


Foumiko Kometani. Wasabi zum Fruhstuck: Erzahlungen /Aus dem Japanischen von Elena Giannoulis. –Frankfurt.: Ankor Verlag, 2012. -191p. ‘Wasabi zum Frühstück’: Megumi besucht einmal im Jahr ihre mittlerweile siebenundachtzigjährige Mutter, Oma Oharu, in Japan. Es ist nie einfach, aber in diesem Jahr spielt ihre ganze Familie verrückt: Nicht nur, dass sie sich ständig anhören muss, sie verstehe nach so vielen Jahren im Ausland die japanische Gesellschaft einfach nicht mehr. Eines nachts läuft ihr Neffe von zu Hause weg, weil er sich dem Druck seiner Eltern nicht länger beugen möchte. Diese befürchten nun, er könnte der Mafia beigetreten sein, Oma Oharu macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach ihrem Enkel und Megumi auf die Suche nach Oma Oharu … 84/5Jap/-44 F-81 13134 Kaneshiro Kazuki. Go! Roman /Aus dem Japanischen von Nora Bierich. –Frankfurt.: Ankor Verlag, 2011. 207p. Doch eines möchte ich gleich zu Anfang klarstellen: Dies ist eine Liebesgeschichte, und zwar meine. Und mit dieser Liebe haben Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, Pazifismus, Vegetarismus, Schmalspurästhetizismus oder sonst ein Ismus nichts zu tun. Das nur schon mal vorweg. 84/5Jap/-44 K-19 13135 Kawakami Hiromi. Am Meer ist es warmer: Eine Liebesgeschichte /Aus dem Japanischen von Ursula Grafe und Kimiko Nakayama-Ziegler. –Munchen.: 2010. -207p. Kei, who was left alone to raise her daughter after her husband disappeared twelve years ago, finds herself Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

18


drawn to the seaside town of Manazuru, a place where she tries to unlock memories from her past. 84/5Jap/-44 K-11

13137

Kurumatani Choukitsu. Versuchter Liebestod: Roman /Aus dem Japanischen von Katja Busson. –Frankfurt.: Cass Verlag, 2011. -223p. Choukitsu Kurumatani wurde 1945 in der Präfektur Hyogo geboren, studierte Germanistik und arbeitete bei einer Werbeagentur, ehe er 1993 für seine Erzählung Shiotsubo no saji (Der Löffel im Salzfaß) den MishimaYukio-Preis und den Preis des Kultusministeriums für Nachwuchsschriftsteller erhielt. Versuchter Liebestod wurde 1998 mit dem Naoki-Preis ausgezeichneet. Die erfolgreiche Verfilmung wurde 2004 unter dem Titel Akame – 48 Wasserfälle auf der Berlinale vorgestellt. Versuchter Liebestod ist Kurumatanis erstes Buch in deutscher Übersetzung. 84/5Jap/-44 K-93 13136 Kyoko Hayashi. Verstrahltes Leben /Aus dem Japanischen von Peter Raff. –Frankfurt.: Angkor Verlag, 2011. -155p. Aus dem Japanischen von Peter Raff. Hayashi Kyko begann ihre schriftstellerische Tätigkeit im Jahre 1962 und war seither sehr produktiv. Ihre Werke handeln vor allem von Nagasaki und Shanghai: Einerseits berichtet sie über die Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse als Opfer der Atombombe, andererseits über ihr Leben als Exotin in einem fremden Land. In Erfahrungen eines langen Menschenlebens erzählt Hayashi von ihrer Pilgerreise zu 33 buddhistischen Tempeln, die ihr Erlösung von quälenden Erinnerungen und dem Verlust von Freundinnen bringen soll. Die zweite Erzählung Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

19


schildert die Eindrücke der Autorin auf dem nuklearen Testgelände Trinity in New Mexico. 84/5Jap/-44 K-99 13129 Miri Yu. Gold rush: Roman. –Berlin.: 2010. -349p. Kazu, a 14-year-old boy, is obsessed with money but cold and indifferent toward his own feelings. He possesses an uncontrollable temper, which drives him to murder his father in cold blood and tries to take over his father's shady gambling business. "Gold Rush" is Miri Yu's gritty, violent, explicit portrayal of the seldomseen, ugly underbelly of Japanese society. 84/5Jap/-44 M-74 13132 Miyuki Miyabe. Feuerwagen: Roman /Aus dem Japanischen von Ralph Degen. –Berlin.: 2012. -397p. Miyabe Miyuki wurde 1960 in Tokyo geboren und begann mit dem Schreiben im Alter von 23 Jahren, während sie in einer Anwaltskanzlei arbeitete. Sie gilt als eine der erfolgreichsten japanischen Autoren und ihre Werke wurden vielfach ausgezeichnet und verfilmt. Für „Feuerwagen‟ erhielt sie den renommierten Yamamoto Shugoro Preis. 84/5Jap/-44 M-65

13133

Naoyuki Li. Der Schatten der blauen Katze: Roman /Aus dem Japanischen von Till Weingartner. –Berlin.: Angkor Verlag, 2010. -192p. Mit Leichtigkeit verbindet Ii Naoyuki aktuelle Themen zwischen Geburt und Sterben, die nicht nur in Japan auf der Tagesordnung stehen: familiäre und schulische Probleme, die Ratlosigkeit von Eltern, die Verantwortung der Lehrer, erste Liebe, unfaire Bedingungen am Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

20


Arbeitsplatz, die Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Verrat – einfach das wahre Leben! 84/5Jap/-44 N-11 13128 Saiichi Maruya. Baumschatten /Aus dem Japanischen von Tobias Cheung. –Frankfurt.: Ankor Verlag, 2010. 100p. In der Wirklichkeit, die Maruya in Baumschatten entwirft, findet der Leser keine Matrix, die ihn in Kategorien bekannter Ordnungen und sich selbst gleich bleibender Dinge zur Ruhe kommen ließe. Surrealistisch verfließen Zeit und Raum zu einer formbaren, plastischen Masse. Maruyas Suche deckt das Chimärische aller Kategorien auf, er findet unter ihnen immer wieder neue Häute und Netze, deren vielschichtiges Glitzern seine Protagonisten taumeln und in einem Meer von Geschichten verschwinden lässt, in dem sie selbst nur Schatten von Anderen sind. 84/5Jap/-44 S-16 13130 Soseki Natsume. Hinter der Galstur /Aus dem Japanischen von Christoph Langemann. –Frankfurt.: Ankor Verlag, 2011. -139p. Der Welt folgen, sich vom Ich distanzieren: So lautet die zenbuddhistisch geprägte Devise, mit der vor allem in Japan der Autor Natsume Soseki in Verbindung gebracht wird. Angesichts dieses Mottos mag es überraschen, dass man in seinem hier vorgelegten Hinter der Glastür (jap. Garasudo no uchi) auf Schritt und Tritt dem Wort „ich” begegnet. Das Werk beschäftigt sich offenbar intensiv mit diesem Ich, denn es enthält subjektiv formulierte persönliche, episodenhafte Aufzeichnungen, die scheinbar spontan und zufällig angeordnet sind, einander aber in komplexer Weise zu einem Selbstbild des Verfassers ergänzen. 84/5Jap/-44 S-70 13127 Шинэ номын мэдээ. №4. 2012-05-01.

21

МУИС-ийн шинэ номын мэдээ  

МУИС-ийн шинэ номын мэдээ №4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you