Page 30

INNOVATION T E X T : M A G N U S A L S N E F O T O : M I K A E L WA L L E R S T E D T

Ny teknik ska bota KRONISKA SÅR Med genetiskt ombyggda mjölksyrabakterier är Evelina Vågesjö, nybliven doktor och vd för Ilya Pharma, på väg att lösa en av vårdens största utmaningar.

Evelina Vågesjö modifierar mjölksyrabakterier för att leverera biologiska läkemedel till sår. – KRONISKA SÅR är ett mycket vanligt pro-

Den nya tekniken väcker uppmärksamhet även bortom Sveriges gränser.

30

blem som orsakar svåra plågor för de drabbade och kräver stora vårdresurser. Med vår nya bioterapeutika hoppas vi kunna accelerera läkeprocessen med upp till 80 procent samtidigt som förbrukningen av antibiotika kan minskas i samband med behandling! Mindre än fem år har gått sedan den då nyblivna doktoranden Evelina Vågesjö började fundera över möjligheten att modifiera mjölksyrabakterier för att leverera biologiska läkemedel till sår. Idag ligger doktorshatten på hyllan men Evelina driver projektet vidare som vd i nybildade aktiebolaget Ilya Pharma. Hennes omdesignade bakterier uppvisar unika effekter i försök på möss och under 2017 väntar de första kliniska testerna. – Inför nästa fas behöver vi få in cirka trettio miljoner kronor, men vi får bra coachning av Uppsala Innovation Centre och UU Innovation och våra resultat väcker stort intresse hos både läkemedelsindustri och riskkapitalbolag, så finansieringen ser ut att lösa sig, konstaterar Evelina Vågesjö från laboratoriet vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Den nya tekniken väcker uppmärksamhet även bortom Sveriges gränser. EIT Health, det

europeiska konsortium som på EU:s uppdrag tar sig an vårdsamhällets utmaningar, valde tidigt att stödja utvecklingen av Ilya Pharma, och då Evelina Vågesjö vid EIT Healths årsmöte i Barcelona redogjorde för resultatet av sitt arbete tilldelades hon – i hård konkurrens från andra unga forskare – fortsatta anslag för att ta sin innovation vidare. – Att ha EIT Health i ryggen ger oss dels en kvalitetsstämpel som förhoppningsvis underlättar vår framtida verksamhet, dels tillgång till ett större europeiskt nätverk. Alltjämt återstår mycket arbete innan Evelina Vågesjös bakterier är redo att möta marknaden, men hon och kollegorna på Ilya Pharma har siktet stadigt framåt. Deras patent är hett eftertraktat och förblir testsvaren positiva stundar förhandlingar om licenstillverkning och externt ägarskap. – Hittills har vi av resursskäl fokuserat på sår hos patienter med diabetes, men vår teknik har potential att kunna appliceras på alla akuta och kroniska sår. Så snart vi validerar konceptet tar vi nästa stora steg på den fantastiska resa min tidigare handledare, professor Mia Phillipson, lät mig påbörja. Oavsett vart vägen för oss är det väldigt inspirerande när olika kompetenser möts och strävar mot ett gemensamt mål! n N YA H O R I S O N T E R : N r 1 . 2 0 1 7

Nya Horisonter nr 1 2017  

Magasin från Uppsala universitet

Nya Horisonter nr 1 2017  

Magasin från Uppsala universitet