Page 1

HVOR GIK DE HEN, DA DE GIK UD? Undersøgelse blandt alle tidligere 12. klasseelever fra Rudolf Steiner-skolerne i Gentofte, Herlev, Odense og Århus Kommenteret tabulering 2003

CREDO Rugårdsvej 55 5000 Odense C Tlf.: 7020 1421 www.willscaping.com 1


Enkelte tabeller er beskrevet i ord - derfor er der små overspring i nummereringen. • •

Nogle tabeller er kommenteret - andre 'taler for sig selv' i dette hurtige sammendrag. Alle spørgsmål er ikke besvaret af alle, men det er nu kun et meget lille fåtal - derfor har der været en absolut meget tilfredsstillende besvarelses- og udfyldelsesdisciplin. Derfor varierer basen lidt fra spørgsmål til spørgsmål. En del steder er besvarelserne under andet klippet ud for at nedbringe den oprindelige tabulering på 214 sider til et rimeligt omfang i dette extract - vi henviser til den samlede tabuleringsrapport for detailoplysninger.

DATAGRUNDLAG:

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Analysens bruttobase

1138

302

303

139

394

Antal besvarelser

606

167

166

61

208

Besvarelsesprocent

53,3%

55,3%

54,8%

43,9%

52,8%

53,3% i svarandel er tilfredsstillende og dette - sammen med det absolutte svarantal på 606 og strukturen af besvarelserne (jævn fordeling på afgangsår, alder og køn) - gør at analysen er meget valid og repræsentativt

1. Køn? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

606

167

166

61

208

Mand

43%

38%

45%

57%

42%

Kvinde

57%

62%

55%

43%

58%

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

2. Hvilken skole gik du ud af 12. klasse fra? Total Rudolf Steiner Vidar Skolen Skolen i i Gentofte Odense Base Vandret procent •

602

167

166

61

208

28%

28%

10%

34%

Mikael Skolen udgør med 61 besvarelser 10% af den samlede analyse og er den skole, hvor datagrundlaget er snævrest (med antallet af udsendelser er det dog med en returprocent på 43,9% nogenlunde tilfredsstillende)

2


3. I hvilket årstal gik du ud af 12. klasse?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

599

164

165

61

205

1982

3%

4%

1%

0%

4%

1983

4%

4%

2%

0%

5%

1984

4%

4%

1%

0%

7%

1985

5%

5%

4%

3%

7%

1986

4%

3%

3%

2%

7%

1987

3%

4%

3%

0%

2%

1988

4%

3%

5%

0%

3%

1989

5%

3%

7%

2%

6%

1990

6%

6%

8%

10%

2%

1991

3%

5%

2%

0%

3%

1992

7%

7%

7%

7%

8%

1993

6%

3%

8%

5%

7%

1994

7%

9%

3%

16%

6%

1995

5%

3%

7%

7%

4%

1996

7%

6%

8%

13%

5%

1997

6%

9%

7%

8%

2%

1998

5%

3%

4%

10%

5%

1999

4%

5%

5%

2%

3%

2000

4%

5%

5%

5%

2%

2001

4%

5%

4%

2%

5%

2002

5%

4%

5%

7%

4%

Ved ikke/ vil ikke oplyse

0%

0%

0%

3%

0%

Jævn fordeling på alle år - valid og repræsentativ undersøgelse udfra en vurdering af helheden af alle afgangselever (ingen skævvridning af 'nye' eller 'gamle' afgangselever). Hele 72% af alle besvarelser har gået i enten 12 eller 13 år på skolen (med eller uden børnehaveklasse). 15% har gået i 9-11 år på skolen. Tilfredsstillende grundlag for at vurdere skolerne.

3


5. Din alder? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

604

166

166

61

207

24 år eller derunder

26%

28%

29%

33%

21%

25-29 år

32%

28%

35%

48%

29%

30 -34 år

22%

24%

25%

13%

20%

35-39 år

19%

18%

11%

5%

30%

40 år eller derover

1%

2%

1%

2%

0%

Vil ikke oplyse

0%

0%

0%

0%

0%

BASISSPØRGSMÅL - HVAD LAVER MAN LIGE NU! 7. Hvad er din helt aktuelle beskæftigelse nu primo 2003? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

605

166

166

61

208

I arbejde nu

47%

45%

45%

59%

48%

Under uddannelse

37%

34%

44%

30%

36%

Andet

16%

21%

11%

11%

17%

Andet - procenter ud af de 16% ovenfor: Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

94

34

18

7

35

Barselsorlov ellen anden orlov

32%

26%

39%

14%

37%

Hjemmegående

5%

12%

0%

14%

0%

Arbejdsløs - ufrivilligt

22%

15%

22%

29%

29%

Sabbatår mellem Steinerskole og uddannelse

1%

3%

0%

0%

0%

Andet

39%

44%

39%

43%

34%

4


ALLE RESPONDENTER - HVAD ENTEN MAN ER I ARBEJDE ELLER I UDDANNELSE NU: 8. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

597

166

165

59

203

12. klasse på en Rudolf Steiner Skole

13%

11%

14%

20%

11%

almen ungdomsuddannelse

38%

37%

41%

37%

34%

Erhvervsuddannelse

10%

11%

12%

10%

8%

Videregående uddannelse

39%

40%

33%

32%

46%

Vær opmærksom på, at det er et øjebliksbillede - de som er i gang med en længerevarende uddannelse nu vil indgå med en 'lavere' uddannelse i dette snit

HVIS ALMEN UNGDOMSUDDANNELSE Hvilken ungdomsuddannelse har du afsluttet? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

235

63

71

22

77

Fuld HF eller 3 årigt gymnasium (alment, HTX, HHX)

11%

10%

14%

9%

10%

HF (enkeltfag), GSK (Gymnasialt supp. kursus), AVU, adgangskurser e. lign.

31%

32%

27%

32%

35%

FUU ( fri ungdomsuddannelse)

46%

41%

48%

50%

45%

Andet

12%

17%

11%

9%

9%

HVIS ERHVERVSUDDANNELSE Hvilken erhvervsuddannelse har du afsluttet? •

Mange forskellige helt 'almindelige' og bredt funderede erhvervsuddannelser fra elektriker til lagerekspedient til væksthusgartner med meget mere!

HVIS VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Hvilken konkret videregående uddannelse har du afsluttet? ( navn på uddannelse, f.eks dyrlæge, laborant m.v.) •

Igen mange forskellige og bredt anlagte uddannelser - se egentlig kategorisering omstående

Længden af din afsluttede videregående uddannelse? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

230

65

54

19

91

Kort (1-2 år)

13%

9%

11%

11%

18%

Mellemlang (3-4 år)

50%

58%

37%

47%

53%

Lang (5 år eller mere)

37%

32%

52%

42%

30%

5


Indenfor hvilket område er din videregående uddannelse? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

229

67

52

18

91

Humanistisk og teologisk

9%

10%

6%

17%

8%

Pædagogisk

21%

24%

17%

22%

20%

Kunstnerisk

19%

21%

15%

11%

22%

Naturvidenskab

11%

13%

12%

6%

9%

samfundsvidenskab og økonomi

5%

3%

10%

6%

4%

Formidling og erhvervssprog

4%

1%

10%

6%

2%

Teknisk

10%

10%

6%

17%

11%

Transport

0%

0%

0%

0%

0%

Levnedsmiddel

0%

0%

2%

0%

0%

Jordbrugsvidenskab og fiskeri

0%

0%

2%

0%

0%

Sundhed

13%

12%

12%

6%

15%

Politi og forsvar

0%

0%

0%

6%

0%

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

0%

Andet

7%

4%

10%

6%

9%

11. Gennemførte du din uddannelse på den normerede tid eller tog det længere tid eller kortere tid?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

529

150

140

49

187

På normeret tid

78%

79%

79%

82%

77%

Under normeret tid

3%

3%

2%

2%

3%

Over normeret tid

19%

17%

19%

16%

20%

Imponerende høj gennemførelsesandel på normeret tid eller derunder!

Hvis over normeret tid - Hvor mange måneder over? •

Typisk 12-18 måneder

6


HVIS OVER NORMERET TID: 12. Hvad var årsagen til, at du var længere end den normerede tid om at tage din uddannelse?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

97

25

26

8

37

Uddannelsen for krævende

13%

20%

12%

0%

14%

Gennemførte studierelevante projekter undervejs

21%

24%

31%

0%

14%

Barsel

25%

32%

12%

13%

32%

Arbejde primært for at tjene penge

22%

12%

23%

13%

27%

Arbejde primært studierelevant

13%

16%

12%

13%

14%

Egen sygdom

4%

0%

4%

0%

8%

Sygdom i familien

2%

0%

4%

0%

3%

Rejser

19%

16%

15%

25%

22%

Idræt eller anden tidskrævende fritidsbeskæftigelse

3%

0%

8%

0%

3%

Politisk arbejde/karriere

2%

4%

4%

0%

0%

Frivilligt arbejde/ karriere i foreninger, idræt og lignende

3%

4%

0%

25%

0%

Andet

45%

52%

50%

50%

38%

Mange forskellige årsager - en stor andel 'acceptable' forklaringer (ikke fjumre) som barsel, studierelevante projekter eller arbejde, sygdom eller ønsket om at gennemføre speciale, forskningsprojekt eller selve studiet mere grundigt (en del påpeger at normeringen var urealistisk) Nogen dobbeltdækning - 1,74 svar pr. respondent

HVIS OVER NORMERET TID: 13. Tog du orlov undervejs i din uddannelse eller gennemførte du "blot" uddannelsen på en længere tid end den normerede, altså forlænget uden en egentlig orlov? Total Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

93

23

24

8

37

Tog orlov undervejs

44%

57%

29%

63%

43%

Tog ikke orlov undervejs

56%

43%

71%

38%

57%

De fleste som tog orlov var barselsorlov

De som ikke tog orlov svarer entydigt, at det havde de trods alt ikke behov for

7


14. Har du afsluttet andre erhvervs- eller videregående uddannelser end den ovenstående? Medtag ikke 12. klasse og studieforberedelse ( HF, GSK m.v.)

• •

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

549

155

147

53

190

Nej

83%

81%

82%

94%

81%

Ja

17%

19%

18%

6%

19%

Hele 83% har ikke andre afsluttede uddannelser - ingen fjumrere! De som har flere uddannelser svarer primært enten at det skyldes videreuddannelse (indenfor det bestående virkefelt) eller at man fandt et nyt uddannelsesområde, som interesserede mere.

17. Har du i dit forløb startet men efterfølgende afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse? (startet , men ikke afsluttet) Ikke 12. klasse og studieforberedelse som Hf. GSK m.v.)

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

524

142

143

52

183

Nej

79%

79%

81%

77%

79%

Ja

21%

21%

19%

23%

21%

Hele 79% har ikke afbrudt en uddannelse - man starter og fuldfører!

19. Hvorfor afbrød du din uddannelse? •

Primært lystbetonet (ikke fordi man ikke kunne klare uddannelser, eksamensangst, for krævende uddannelse m.v.): o

interesse for nyt område (33%),

o

mistede interesse (31%)

o

andet (31%): Meget forskellige svar - ingen entydig linie

I UDDANNELSE NU: 20. Hvilken uddannelse er du ved at tage?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

268

69

79

26

92

Almen ungdomsuddannelse

29%

29%

30%

27%

28%

Erhvervsuddannelse

9%

6%

9%

4%

14%

Videregående uddannelse

62%

65%

61%

69%

58%

62% taler for sig selv!

8


HVIS ALMEN UNGDOMSUDDANNELSE: Hvilken ungdomsuddannelse er du ved at tage? •

FUU (51%) - fuld HF (17%) og HF enkeltfag, GSK m.v. (17%)

20a. Påtænker du at tage en erhvervs- eller videregående uddannelse efter din ungdomsuddannelse?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

71

20

21

6

23

Nej

6%

5%

5%

0%

9%

Ja

94%

95%

95%

100%

91%

Man vil læse videre - primært en videregående uddannelse

HVIS VIDEREGÅENDE UDDANNELSE NU: Hvilken videregående uddannelse er du i gang med? (navn på uddannelse, f.eks dyrlæge, laborant) •

Meget forskellige uddannelser indenfor alle genrer - se nærmere omstående

Længden af din igangværende videregående uddannelse Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

155

42

47

15

50

Kort (1 2 år)

9%

5%

6%

13%

14%

Mellemlang (3 4 år)

35%

31%

36%

40%

36%

Lang ( 5 år eller mere)

56%

64%

57%

47%

50%

9


Indenfor hvilket område er din igangværende videregående uddannelse Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

162

44

48

18

51

Humanistisk og teologisk

23%

25%

31%

11%

20%

Pædagogisk

15%

14%

13%

22%

18%

Kunstnerisk

18%

14%

19%

33%

14%

Naturvidenskab

7%

9%

6%

0%

8%

Samfundsvidenskab og økonomi

13%

11%

15%

0%

18%

Formidling og erhvervssprog

4%

2%

6%

6%

4%

Teknisk

6%

9%

4%

6%

6%

Transport

0%

0%

0%

0%

0%

Levnedsmiddel

1%

0%

0%

0%

2%

Jordbrugsvidenskab og fiskeri

1%

2%

0%

0%

0%

Sundhed

14%

16%

13%

17%

12%

Politi og forsvar

1%

2%

0%

6%

0%

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

0%

Andet

10%

5%

15%

11%

12%

21. I hvilken udstrækning føler du, at det, du har lært på Steinerskolen, har været med til at ruste dig til at få den uddannelse, som du ønskede?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

575

159

159

56

197

Meget stor

23%

19%

26%

32%

20%

Stor

37%

40%

33%

41%

37%

Nogen

25%

25%

23%

20%

28%

Lille

8%

7%

9%

4%

10%

Overhovedet ikke

2%

3%

4%

0%

2%

Ved ikke

5%

6%

5%

4%

3%

60% føler i meget stor eller stor udstrækning, at det man har lært på steinerskolen har rustet en til at få den uddannelse man ønsker. Kun 10% svarer lille eller ikke.

10


22. På hvilken måde – hvilke kvaliteter og kompetencer fra din Steiner-skolegang har du kunnet bruge og hvilke har du ikke kunnet bruge i din uddannelse? Områder fra din skolegang, du har kunnet bruge? •

Mange detaljerede og nuancerede svar!

Ensartet billede - tre områder: o

Kreativitet - musikalitet

o

Menneskesyn - menneskeindsigt - empati - indlevelsesevne - social kompetence

o

Selvstændighed - kan stå frem - at være sig selv

22b Områder fra din skolegang, du ikke har kunnet bruge? •

Ikke nær så mange svar som ovenfor

Primært eurytmi og 'det faglige niveau'

22c Hvad har du manglet, for at stå bedre rustet uddannelsesmæssigt? •

Eksamenserfaring

Karakterer

At stå lidt bedre fagligt på klassiske områder som matematik, fysik og naturfag

Samfundsfag

23. I hvilken udstrækning har/ får du en uddannelse, som du er tilfreds med?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

569

156

157

58

194

Meget stor

41%

43%

39%

33%

42%

Stor

41%

38%

46%

52%

37%

Nogen

11%

10%

9%

12%

14%

Lille

1%

1%

1%

0%

1%

Overhovedet ikke

1%

1%

1%

0%

1%

Ved ikke

5%

8%

4%

3%

5%

82% (!!!!!) får i meget stor eller stor udstrækning en uddannelse som de er tilfredse med. Kun 2% svarer i lille udstrækning eller slet ikke.

11


UD AF ALLE: 25. Har du et erhvervsarbejde pt. ? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

602

165

164

61

208

Nej

32%

35%

34%

18%

31%

Ja

68%

65%

66%

82%

69%

HVIS NEJ I SP. 25 DVS DU ER IKKE I ERHVERVSARBEJDE NU 26. Har du haft et erhvervsarbejde tidligere? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

179

55

49

10

63

Nej

15%

18%

14%

10%

13%

Ja

85%

82%

86%

90%

87%

Hvis ja hvorfor har du ikke et erhvervsarbejde pt. ? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

148

42

42

9

54

Er arbejdsløs blev afskediget

9%

12%

2%

0%

13%

Har selv valgt at være uden arbejde

16%

17%

24%

0%

11%

Arbejdede, men er nu i uddannelse

49%

48%

50%

78%

44%

Pensioneret

4%

5%

5%

0%

4%

Andet

22%

19%

19%

22%

28%

Mange (68%) har et arbejde nu.

Langt de fleste, som ikke har, har haft et arbejde tidligere

Hvis man ikke er i arbejde nu skyldes det udpræget at man er i uddannelse

4% arbejdsløshed - se også omstående

12


28. Indenfor hvilket erhvervsområde arbejder du? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

451

120

121

51

157

Industri og fremstilling

6%

13%

2%

4%

5%

Energi og vandforsyning og renovation

1%

0%

1%

0%

1%

Bygge og anlæg

8%

8%

9%

12%

6%

Detailhandel

5%

5%

7%

6%

4%

Hotel, restauration og anden handel

8%

7%

12%

8%

6%

Transport, post og telekommunikation

5%

7%

2%

10%

6%

Landbrug/skovbrug/fiskeri

2%

1%

2%

0%

3%

Pengeinstitutter, finansiering og forsikring

1%

0%

2%

0%

0%

Private forretninger serviceydelser, liberale erhverv

9%

9%

11%

8%

8%

Organisationer, kunst og kultur

6%

4%

7%

6%

6%

Sundhed og velfærdsínstitutioner

20%

18%

15%

18%

26%

Undervisning

15%

13%

15%

14%

17%

Politi og forsvar

1%

0%

0%

2%

2%

Andet

28%

28%

31%

29%

27%

Primære arbejdsområder er undervisning, sundhed og velfærd - og ellers meget bredt.

Vi laver en sammenligning med strukturen på sammenlignelige ungdomsårgange

30. Hvad er din jobkategori ? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

438

122

114

47

153

Selvstændig

12%

12%

13%

13%

10%

Medarbejdende ægtefælle

0%

0%

0%

0%

0%

Funktionær ( almindelig)

29%

32%

27%

32%

26%

Funktionær (leder/chef)

8%

8%

9%

2%

8%

Faglært arbejder

16%

16%

13%

13%

18%

Ufaglært arbejder

26%

22%

31%

36%

22%

Førtidspensionist

0%

1%

0%

0%

1%

Dagpenge/arbejdsløs

4%

7%

2%

2%

3%

Andet

11%

7%

9%

11%

17% 13


31. I hvilken udstrækning føler du, at det du har lært på Steiner skolen, har været med til at ruste dig til det arbejde, som du har nu?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

460

120

127

50

160

Meget stor

19%

17%

19%

30%

17%

Stor

32%

33%

30%

38%

32%

Nogen

28%

24%

31%

24%

30%

Lille

9%

11%

8%

4%

9%

Overhovedet ikke

7%

10%

8%

4%

4%

Ved ikke

5%

4%

5%

0%

6%

Man føler sig i nogen grad rustet fra Steiner-skolegangen til ens arbejde - nok mere end en hel ungdomsårgang (er ikke undersøgt så vidt jeg ved)

32 På hvilken måde- hvilke kvaliteter og kompetencer fra din Steiner – skolegang har du kunnet bruge og hvilke har du ikke kunnet bruge i dit arbejde? 32a Områder fra din skolegang, du har kunnet bruge? •

Igen 'ikke dårlige' erfaringer: o

Kreativitet - fantasi…….

o

Selvstændighed - ansvarlighed

o

Menneskeindsigt - empat

32b Områder fra din skolegang, du ikke har kunnet bruge? •

Igen - ikke overraskende - eurytmi

33. Har det , efter at du gik ud af 12. klasse, været nødvendigt for dig at gå på en anden form for forberedende skole(GSK,HF m.v.) for at opnå den uddannelse eller det arbejde, som du ønsker/ønskede?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

591

164

161

57

205

Nej

40%

40%

40%

58%

37%

Ja

60%

60%

60%

42%

63%

For 40% har det ikke været nødvendigt at tage yderligere forberedende skole

HVIS JA: Hvilken yderligere skolegang tog/tager du? •

Primært HF enkeltfag (59%) og fuld HF (hele 18%)

14


HVIS JA: DU TAGER ELLER HAR TAGET ANDEN FORM FOR FORBEREDENDE SKOLEGANG UDOVER 12. KLASSE: 34. Hvorfor anså du det for nødvendigt for dig at tage denne yderligere skolegang?

• •

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

345

97

95

24

125

For at opnå nødvendige karakterer

55%

54%

58%

38%

58%

Fordi 11. og 12. klasse ikke blev anderkendt som et tilstrækkeligt fagligt grundlag

48%

42%

46%

63%

50%

Fordi vidnesbyrdet ikke blev anerkendt som tilstrækkelig dokumentation

48%

41%

53%

38%

52%

Jeg følte ikke at jeg fagligt var i stand til at starte på min uddannelse eller arbejde

24%

28%

29%

17%

20%

Jeg var usikker på hvad jeg ønskede at lave eller uddanne mit til

20%

18%

29%

21%

14%

Andet

26%

33%

23%

33%

22%

Man tager yderligere skolegang for at få karakterer eller fordi vidnesbyrdet ikke anerkendes Kun 24% svarer at de fagligt ikke var i stand til at tage den ønskede uddannelse (som i stor udstrækning er en mellemlang eller lang videregående uddannelse) Man mener dog ikke i nogen vid udstrækning at der er tale om dobbeltuddannelse:

35. I hvilken udstrækning mener du, ar der var tale om overlappende "dobbelt uddannelse" mellem 11. og 12. klasse og så den yderligere forberedende skolegang du tog efterfølgende? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

332

95

89

24

120

Meget stor

8%

4%

11%

13%

8%

Stor

20%

15%

17%

21%

25%

Nogen

35%

34%

39%

29%

32%

Lille

20%

28%

17%

17%

17%

Meget lille

15%

16%

13%

13%

16%

Ved ikke

3%

3%

2%

8%

3%

15


37. Hvor lang tid gik der, fra at du gik ud at 12. klasse til du startede på din senest afsluttede uddannelse? HVIS DU IKKE HAR AFSLUTTET UDDANNELSE UDOVER 12. KLASSE SKAL DETTE SPØRGSMÅL IKKE BESVARES.

• •

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

488

135

137

43

170

3 måneder eller derunder

16%

17%

14%

30%

14%

4 – 6 måneder

2%

2%

3%

0%

1%

7 - 12 måneder

6%

3%

9%

12%

4%

1 år og derover, men under 2 år

13%

17%

12%

9%

10%

2 år og derover, men under 3 år

15%

14%

20%

14%

13%

3 år og derover, men under 4 år

14%

13%

13%

19%

14%

4 år og derover, men under 5 år

11%

10%

13%

5%

14%

5 år og derover.

23%

24%

15%

12%

30%

Der går relativ lang tid før man går i gang med sin egentlige uddannelse - men så vælger man også rigtigt (se tidligere få afbrudte uddannelser) og man gennemfører i stor udstrækning på normeret tid Sammenligning med landstal forestår Man bruger tiden på at arbejde, være ude at rejse, studieforberedelse eller på højskole eller lignende (i tabelrapporten kan man pr. halve år se hvad man har lavet

ANVENDELSE AF VIDNESBYRD 39. I hvilke situationer har du brugt dit vidnesbyrd? SÆT GERNE FLERE KRYDSER:

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

596

165

162

60

205

Ved ansøgning om optagelse på en uddannelse

62%

65%

57%

60%

64%

Ved ansøgning om arbejde

16%

16%

14%

18%

17%

I andre situationer

7%

7%

7%

10%

5%

Vidnesbyrd ikke anvendt

31%

27%

34%

28%

31%

Kun 31% har ikke anvendt vidnesbyrdet - 62% (!) har anvendt det ved optagelse på uddannelse

16


40. I hvilken udstrækning har du anvendt dit vidnesbyrd i forbindelse med uddannelse og/eller arbejde? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

402

120

102

40

138

Kom ind på uddannelse og/eller fik arbejde alene på vidnesbyrdet.

12%

12%

13%

17%

12%

Vidnesbyrdet anvendt aktivt kombineret med supp.. karakter, højskoleophold m.m.

53%

53%

49%

47%

57%

Vidnesbyrd er blot vist frem. (anvendt i lille udstrækning)

30%

31%

33%

30%

27%

Andet

4%

4%

5%

5%

4%

12% kom ind alene på vidnesbyrdet

53% har anvendt det aktivt

Kun 30% har 'kun' vist det frem

41. Hvordan var modtagelsen og reaktionen på vidnesbyrdet som dokumentation for dine evner og personlig styrker og svagheder? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

399

119

103

40

135

Meget positiv

8%

6%

8%

13%

7%

Positiv

26%

32%

19%

25%

24%

Hverken eller

29%

27%

35%

25%

29%

Negativ

4%

4%

4%

5%

4%

Meget negativ

2%

0%

4%

5%

2%

Ved ikke

31%

31%

30%

28%

33%

Modtagelsen var neutral (60% - hverken eller plus ved ikke) eller begrænset positiv

Måske kan formen strammes op og/eller gøres lidt anderledes så gennemslagskraften og anerkendelsen bliver større?

Læs videre i tabellerne om modtagelsen.

Årsagen til at vidnesbyrdet ikke anvendes er at det er unødvendigt - man kvalificerer sig på anden vis (vidnesbyrd bliver ikke fravalgt - blot er det ikke nødvendigt). Man kvalificerer sig gennem karaktergivende kurser (27%) og adgangskurser (32%) - men også mange andre veje kvalificerer: Arbejde (30%), udlandsophold (23%) og højskoleophold (19%). Dét sætter det relativt lange forløb fra 12. klasse til start på egentlig uddannelse i relief - meget er kvalificerende (blot i en bredere kontekst).

17


44. Havde du haft lettere ved at gå i gang med en uddannelse eller få et arbejde, hvis du havde haft karakterer fra Steinerskolen?

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

591

162

162

58

205

Ja, meget lettere

34%

33%

33%

19%

39%

Ja, lidt lettere

21%

22%

22%

29%

18%

Nej, ikke lettere

27%

23%

28%

31%

27%

Ved ikke

18%

22%

17%

21%

17%

Karakterer er et tema - vejen ville have været noget lettere

SAMLET TILFREDSHED: 46. Hvor tilfreds eller utilfreds er du ALT I ALT med at have gået på en Steinerskole? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

603

166

165

61

207

Meget tilfreds

54%

49%

59%

66%

52%

Tilfreds

39%

45%

35%

33%

40%

Hverken

4%

4%

3%

2%

6%

Utilfreds

1%

1%

2%

0%

1%

Meget utilfreds

1%

1%

1%

0%

1%

Ved ikke

0%

1%

1%

0%

0%

54% er meget tilfredse og 39% er tilfredse - i alt 93%. Kun 2% er utilfredse!

Mange, mange sider med begrundelser for og eksempler på, hvad man har været mest tilfredse og utilfredse med:

Tilfredshed: •

Kreativitet

Undervisningsformen

Sammenholdet

Alsidighed

Menneskesyn - plads

Utilfredshed: •

For lidt disciplin og konsekvens

Manglende faglighed

Eurytmi

Når livsanskuelser får skyklapper på (manglende udsyn, lukkethed, dogmatik, samfundsorientering, forkert beskyttelse)

Man skal være hurtigere til at tilrette sig på det faglige (IT, samfundets udvikling generelt) uden at give køb på Steinerkonceptet, identiteten og værdierne Turde at være moderne med en stærk egen-identitet

18


50. Når du ser tilbage, tror du så, at du alt i alt ville have været bedre eller dårligere stillet, HVIS du var gået ud af 9. eller 10. klasse og måske havde taget en gymnasial, erhvervs eller anden ungdomsuddannelse? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

587

160

159

59

205

Meget bedre

4%

4%

5%

3%

4%

Bedre

14%

13%

11%

7%

20%

På samme måde

14%

16%

13%

12%

15%

Dårligere

32%

34%

35%

34%

27%

Meget dårligere

15%

11%

19%

27%

13%

Ved ikke

20%

22%

18%

17%

21%

Kun få mener de ville være stillet bedre HVIS de var gået ud af 9. eller 10. klasse

Hovedparten mener de så ville være dårligere stillet

19


ALLE: 54. Som helhed vægter en Steiner-skole flere forskellige ting anderledes end andre skoler. Hvad er din vurdering af nedenstående særskilte områder - er du positiv eller negativ? Alle skoler sammenlagt – total:

Meget positiv

Positiv

Hverken eller

Negativ

Total

Meget Negativ

Ved ikke

Karakterfri skole 100%

29%

26%

15%

19%

8%

2%

Eksamensfri skole 100%

25%

25%

16%

24%

8%

2%

Udelte klasser 100%

35%

34%

15%

8%

1%

7%

Vægtning af 100% håndværksmæssige fag

63%

29%

5%

2%

0%

0%

Vægtning af kunstneriske fag 100%

68%

25%

4%

2%

1%

0%

Bevægelse i 100% undervisningen(som f.eks. eurytmi, stampe tabeller m.v.)

31%

34%

18%

10%

5%

2%

Årsopgaven 100%

66%

26%

6%

1%

1%

1%

Periodeopdelt fag-/ 100% temaundervisning i hovedfagstimer

65%

27%

5%

2%

1%

0%

Fast lærer i grundskolen 100%

63%

26%

5%

3%

1%

2%

Generelt positiv indstilling til: o

Håndværksmæssige fag

o

Kunstneriske fag

o

Årsopgaven (fremhæves markant i de åbne besvarelser)

o

Periodeopdelt temaundervisning

o

Fast lærer i grundskolen

Neutral indstilling til: o

Bevægelse i undervisningen

o

Udelte klasser

Relativ negativ indstilling til (analogt med hvad man har manglet/hvad der kunne stille en bedre): o

Karakterfri skole

o

Eksamensfri skole

De enkelte skolers tal kan ses i tabelrapporten

20


56. Ville en øget anvendelse af egentlige lærebøger i 11. og 12. klasse være bedre eller dårligere end periodehæfter? Lærebøger ville være..:

Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

583

161

157

60

201

Meget bedre

21%

24%

15%

8%

27%

Bedre

35%

37%

31%

38%

36%

Hverken eller

19%

20%

22%

17%

15%

Dårligere

12%

7%

17%

18%

10%

Meget dårligere

5%

5%

8%

8%

2%

Ved ikke

8%

7%

8%

10%

10%

56% mener egentlige lærebøger ville være bedre i 11. og 12. klasse (åbne op for 'almindelig' undervisning og skab en bedre studieforberedelse - uden at alt det andet gode mistes!)

57. Hvis du tænker på både dit efterfølgende uddannelses- og arbejdsforløb og dit "liv som helhed", hvordan mener du så selv du udfra din skolegang på Steinerskolen er rustet på følgende områder Alle skoler sammenlagt – total: Meget godt

Godt

Hverken eller

Dårligt

Meget Dårligt

Ved ikke

Total Historie og religion 100%

20%

47%

20%

10%

3%

1%

Nuværende danske og 100% internationale samfund

7%

29%

29%

24%

10%

1%

Naturfag som fysik, kemi, 100% biologi, geografi

5%

27%

30%

25%

12%

2%

Fremmedsprog 100%

22%

42%

19%

12%

5%

1%

Matematik 100%

11%

32%

24%

22%

10%

2%

Dansk litteratur og sprog 100%

24%

44%

21%

8%

3%

1%

Kunstneriske fagområder, 100% musik, billetkunst mv.

64%

30%

6%

1%

0%

0%

Praktiske fagområder som sløjd, 100% håndarbejde m.v.

63%

31%

5%

1%

0%

0%

Meget godt rustet indenfor: •

Kunstneriske fagområder

Praktiske håndværksmæssige fagområder

Godt rustet indenfor: •

Historie og religion

Fremmedsprog

Dansk litteratur og sprog

Neutralt/dårligt rustet indenfor: •

Matematik

Naturfag som fysik, kemi, biologi og geografi

Nuværende danske og internationale samfund 21


ALT I ALT RUSTET FRA DIN STEINER-SKOLEGANG: Alle skoler sammenlagt – total:

Meget godt

Godt

Hverken eller

Dårligt

Meget Dårligt

Ved ikke

Total Læsefærdigheder 100%

46%

36%

9%

7%

2%

1%

Regnefærdigheder 100%

16%

38%

22%

18%

6%

1%

Sprogfærdigheder 100%

26%

41%

19%

10%

2%

1%

Praktiske evner 100%

58%

33%

8%

1%

0%

0%

Samarbejdsevner 100%

56%

32%

9%

1%

0%

1%

Evner til at omgås ander 100%

60%

31%

8%

1%

0%

1%

Indlevelsesevne 100%

66%

27%

5%

1%

1%

1%

Evne til nytænkning 100%

50%

39%

8%

1%

1%

1%

Kritisk sans 100%

43%

38%

15%

3%

1%

1%

Problem- og konflikttolerance 100%

35%

40%

17%

5%

1%

3%

Hovedtendensen for, hvor man føler sig rustet - og det er mange steder - er markeret med fed

58. Hvor aktiv er du på følgende områder i din fritid? Alle skoler sammenlagt – total: Total

Meget aktiv

Ret aktiv

Middel Stort aktiv set ikke aktiv

Ikke aktiv

Ved ikke

Idræt i klub 100%

9%

11%

13%

12%

55%

0%

Idræt udenfor klub 100%

10%

20%

30%

17%

23%

0%

Spiller musik 100%

12%

11%

15%

22%

40%

0%

Lytter til musik 100%

38%

34%

23%

4%

1%

0%

Læser 100%

32%

29%

30%

8%

1%

0%

Ser TV 100%

8%

23%

49%

14%

6%

0%

Computer - surfer/spiller 100%

11%

19%

36%

20%

14%

0%

Aftenskole, studiekreds 100%

5%

11%

15%

17%

52%

1%

Aktiv i forening 100%

11%

11%

11%

13%

54%

0%

Aktiv i bestyrelsesarbejde 100%

10%

11%

11%

9%

57%

1%

Er sammen med venner 100%

32%

37%

28%

2%

1%

0%

Er sammen med familie 100%

38%

35%

24%

4%

0%

0%

22


Steiner skolerne overvejer at gennemføre et mere kvalitativt biografiprojekt for at få en dybere og mere nuanceret viden og indblik i elvernes "liv og færden", "anvendelse af skoletidens kompetencer m.v. Hvis dette biografiprojekt igangsættes (og det er af et rimeligt omfang) er det så noget du vil deltage i? Total

Rudolf Steiner Skolen i Odense

Vidar Skolen i Gentofte

Mikael Skolen i Herlev

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Base

458

123

128

47

156

Ja, helt sikkert

43%

33%

48%

57%

44%

Ja, måske

45%

51%

43%

38%

42%

Nej, formodentlig ikke

7%

11%

4%

2%

8%

Nej, helt sikkert ikke

3%

4%

2%

2%

3%

Ved ikke

2%

2%

3%

0%

3%

88% svarer at de helt sikkert eller måske vil deltage i et mere detaljeret biografi-projekt.

Vi ligger inde med adresser m.v.

23

Hvor gik de hen, da de gik ud? - 2003 Rudolf Steinerskole undersøgelse  
Hvor gik de hen, da de gik ud? - 2003 Rudolf Steinerskole undersøgelse  

Hvor gik de hen, da de gik ud? er en undersøgelse blandt alle tidligere 12. klasseelever fra Rudolf Steiner-skolerne i Gentofte, Herlev, Ode...

Advertisement