Page 1

Volume 1, Uitgawe 1

Julie 2013

Quarterly remedy K W A R T A A L I K S E N U U S B R I E F V A N D I E P O T C H E F S T R O O M S E A P T E K E R S T U D E N T E V E R E N I G I N G

6 0 s t e J a a r l i k s e S A P S F K o n f e r e n s i e : P o t ch e f s t r o o m Die jaarlikse SAPSF (South African Pharmaceutical students’ federation) konferensie wat gestrek het vanaf 30 Junie tot 5 Julie 2013 was hierdie jaar aangebied deur Potchefstroom: PASV. Na maande se harde beplanning en bloedsweet het Natasha Hayes (PASV Sekretaresse ‘12/’13) en haar komitee een suksesvolle konferensie aangebied en kan elkeen wat dié konferensie bygewoon het sê dat dit definitief ’n geleentheid was wat nie vinnig vergeet sal word nie. 60 jaar gelede het studente van die Potchefstroomse Universiteit tesame met Rhodes Universiteit besluit om ‘n liggaam te stig wat die landswye farmasiestudente verteenwoordig en dus om hierdie rede was dit spesiaal dat die 60ste jaarlikse konferensie gehou is waar dit begin het jare gelede te Potchefstroom.

Met agt farmasie-skole, van so ver as KwaZuluNatal, Port Elizabeth en Limpopo het die langpad na Potch aangedurf om hierdie konferensie by te woon. Al het party die pad byster geraak en op afgeleë grondpaaie opgeeindig het - was al nog opgewonde vir die week se verrigtinge.

met die tema Mad scientist, Boerebar met die tema Born to pharm, neon aand by Potch dam is maar om ‘n paar te noem. Eg tradisioneel aan SAPSF sorg Mike’s mug en Slave auction vir hope opwinding en entoesiasme. Geld wat ingesamel word tydens die Slave auction word geskenk aan ‘n gekose gemeenskapsprojek.

Met borge soos FNB, Roche, Allegra, PPS, Pharmadynamics en nog vele meer sou hierdie konferensie nie moontlik wees nie... Natuurlik kla niemand oor die lekker freebies wat bymekaar gemaak is nie. Wat is ‘n konferensie dan nou sonder ‘n spreker of twee: Prof Sandra van Dyk het die studente kom spreek oor die 1ste Nasionale Konferensie te Sun City, ons was ingelig oor Diabetes sowel as onafhanklike apteke en vrywaring.

Ons eie Mnr. Nico Scheepers was ook jare gelede deel van die presidensiële komitee (PRESCO) en as SAPSF ondervoorsitter gedien. Tydens die dinee, wat tradisioneel die laaste aand van die konferensie gehou word, het Mnr. Scheepers ook die Nic Scheepers trofee oorhandig aan Jasmine Duxbury vanaf WITS vir algehele prestasie gedurende die konferensie.

Sosiale aksies wat elke aand gehou word was waarna almal heeldag uitgesien het. Impala aksie

Die 61ste jaarlikse SAPSF Konferensie word aangebied deur UWCAPS (Universiteit van die Weskaap)- hoop om julle almal daar te sien volgende jaar.


Bladsy

2

Quarterly

remedy

Mmakgabo Chokwe nuwe SAPSF president Gedurende die 60ste jaarlikse SAPSF konferensie, te Potchefstroom, is ons eie Mmakgabo Chokwe verkies tot die posisie van SAPSF (South African Pharmaceutical Students’ Federation) se president. Mmakgabo, tweede jaar aan die NWU Potchefstroomkampus, het reeds ‘n termyn op die PRESCO (presidensiële komitee van SAPSF) gedien as SEO (Student Exchange Officer) en IPSF kontakpersoon gedurende haar eerstejaar van studies.

Na ‘n termyn van harde werk het Mmakgabo kans gesien om nog ‘n termyn op die presidensiële komitee te dien- die keer aan die stuur van hierdie prestige komitee. Deur reeds ’n termyn op hierdie komitee te dien het sy die nodige ervaring en kennis opgedoen op aan te hou met die sukses SAPSF reeds bereik het. Ons wens haar alles van die beste toe vir die termyn wat voorlê, mag dit ‘n ongelooflike leerskool wees van groei en hope sukses.

Voormalige president, Fadzai Munedzimwe (links), saam met Mmakgabo Chokwe, nuwe PRESCO president 2013/2014

Die Setpil naam verandering!!

?

Die bekende jaarlikse PASV tydskrif, “Die Setpil”, se naam gaan verander. Na baie debattering en lang gesprekke is daar besluit dat dit wel tyd is dat die naam moet verander. Dit is wel „n jare lange tradisie en uniekheid van die Farmasie-studente wat verlore gaan en wat nog behoue moet bly op een of ander manier , maar die rede vir die naamverandering berus hoofsaaklik omrede „n professionele beeld te skep in terme van borginsameling. Dus om hierdie rede vra ons dat julle ons help met die uitdink van „n treffende en eie-aanaptekerswese naam vir “Die Setpil”. As julle enige voorstelle of idees het stuur dit asseblief na 22758569@nwu.ac.za of pasvpuk@live.co.za. Sien uit om julle voorstelle te hoor =)

PASV nuusbrief uitgawe 1 julie 2013 afr  

Die eerste van sy soort!! PASV se eie kwartaalikse nuusbrief!! Om relevante inligting en terugvoer van aksies te gee!! Lekker lees!!