Page 1

NOODPROSEDURE In geval van brand, ’n bom, lekkasie van gevaarlike stowwe of gas, dampe, storting of ’n lugvaartnoodgeval, rapporteer onmiddellik aan die Departement van Beskermingsdienste by:

MAFIKENGKAMPUS 018 389 2277 Kantoorure 018 389 2167 Na-ure

POTCHEFSTROOMKAMPUS 018 299 2211 Alle ure 018 299 2215 Alle ure

VAALDRIEHOEKKAMPUS 016 910 3339 Kantoorure 072 964 1116 Na-ure

STEL PROSEDURE EN AKSIES VAS VAN PERSONEEL, STUDENTE EN ANDER PARTYE IN ‘N NOODGEVAL


SOORTE NOODGEVALLE & NOODALARMS (TONE) Let assseblief op: 1. 2. 3. 4.

Alle noodgevalle moet gerapporteer word aan die Noordwes–Universiteit se respektiewelike departemente van Beskermingsdienste. Moenie plaaslike nooddienste direk bel nie. Moenie probeer om ’n pasiënt op u eie te vervoer nie. Moenie eerstehulp toepas nie, tensy u daarvoor opgelei is. Moenie u mediese skema of huisdokter kontak vir NWU-noodgevalle nie.

Toon

beskrywing van toon

stappe om te neem

’n Lang toon gevolg deur ’n korte wat vir 1 minuut herhaal word.

Brand / Giftige gas / vrystelling van dampe (VPG) - Ontruim die perseel en versamel op die naaste bereikbare veilige posisie bokant die wind.

Alarm word met kort onderbrekings vir 30 sekondes geaktiveer.

Bom / Lugvaart – Ontruim die perseel en kom bymekaar by die versamelpunte soos aangedui op die aangehegte terreinplan.

’n Ononderbroke alarm wat vir een minuut lank geaktiveer word.

Alles is veilig – keer terug na werkplek.

SOORTE NOODGEVALLE & NOODALARMS (TONE)


BRAND PROSEDURE Bly kalm – vermy paniek 1. 2. 3.

Breek glas van naaste alarmpunt en aktiveer die betrokke alarmtoon of gebruik ’n sirenestelsel Rapporteer brand aan Beskermingsdienste. Stel duidelik waar die brand uitgebreek het. Stel NWU-personeel en ander persone (insluitend maar nie beperk tot kontrakteurs, studente, en besoekers) in kennis & maak deure en vensters toe as u uitgaan. 4. Ontruim en begelei alle besoekers by u uit die gebou na die Nood-versamelingspunt. 5. Probeer om die brand te blus met brandblustoerusting mits u eie veiligheid nie bedreig word nie. • Papier = Water, CO²-blusser, DCP-blusser • Masjinerie / elektriese toerusting = CO²-blusser & GSP-blusser 6. Moenie water op masjiene en elektriese toerusting gebruik nie. 7. Moenie deure of vensters oopmaak wat lugvloei sal veroorsaak nie 8. As die brand onder beheer is, ontruim na die Noodversamelingspunt. 9. Bly bokant die wind om die rook te vermy. 10. Moenie hysbakke gebruik nie. 11. Moenie die gebou weer binnegaan of die NWU–perseel verlaat tensy magtiging verkry is.

BRAND PROSEDURE


BOMPROSEDURE Bly kalm – vermy paniek 1.

Breek glas of naaste alarmpunt en aktiveer die relevante alarmtoon of gebruik ’n sirenestelsel.

2.

Hou dadelik op met werk en rapporteer bomdreigement of ontploffing aan Beskermingsdienste. Stel duidelik waar die bomdreigement of ontploffing plaasgevind het.

3.

Stel NWU-personeel en ander persone (insluitend maar nie beperk tot kontrakteurs, studente en besoekers) in kennis & maak deure en vensters oop as u uitgaan.

4.

Ontruim en begelei alle besoekers by u uit die gebou na die Nood-versamelingspunt.

5.

Doen ’n vinnige visuele inspeksie terwyl u die gebou verlaat.

6.

Moenie enige verdagte pakkie of voorwerp aanraak of ondersoek nie.

7.

Moenie hysbakke gebruik nie.

8.

Moenie die gebou weer binnegaan of die NWU–perseel verlaat tensy magtiging verkry is.

BOMPROSEDURE


PROSEDURE BY LEKKASIE, STORTING VAN GCS EN VRYSTELLING VAN GASSE Bly kalm – vermy paniek 1.

Rapporteer dit onmiddellik aan Beskermingsdienste.

2.

Stel duidelik die soort & hoeveelheid van stof (stowwe) wat vrygestel is.

3.

Hou aan met werk tensy die gesondheid en veiligheid van uself en ander persone in gevaar gestel sal word. As dit die geval is, aktiveer die alarm en gaan na die Noodversamelingspunt.

4.

Probeer om die lekkasie of storting te isoleer.

5.

Maak seker dat alle elektrisiteit afgeskakel is by die Hoofskakelaar.

6.

Verhoed dat storting plaasvind in die stormwaterdreinering of in die rioolstelsel.

7.

As ontvlambare stowwe gestort word of lekkasies daarvan voorkom, hou alle bronne van ontsteking weg.

8.

Bly bokant die wind wat van die aangetaste area af kom.

9.

Maak die storting skoon of hanteer die vrystelling volgens veilige werkprosedure.

10. Verwyder die besmette materiaal en toerusting en laat dit in die gewone plek vir veilige verwydering deur kontrakteur vir afvalverwydering.

PROSEDURE BY LEKKASIE, STORTING VAN GCS EN VRYSTELLING VAN GASSE


PROSEDURE BY ERNSTIGE OF NOODLOTTIGE ONGELUK Bly kalm – vermy paniek 1.

Waar dit die verskuiwing van masjinerie geld, stop of reël dat die masjinerie gestop word.

2.

Rapporteer brand aan Beskermingsdienste.

3.

Beskermingsdienste moet die NWU-nooddiensspan kontak of ’n private Ambulansdiens.

4.

Hou aan met werk tensy opdrag gegee is om te ontruim na die Noodversamelingspunt.

5.

Moenie die pasiënt verwyder nie, behalwe as daar die moontlikheid is van verdere beserings.

6.

’n Noodhelper moet die pasiënt stabiliseer totdat ’n nooddiensspan of ambulans op die toneel aankom.

7.

Moenie die toneel van die insident versteur nie totdat goedkeuring gegee is deur die Departement van Arbeid.

PROSEDURE BY ERNSTIGE OF NOODLOTTIGE ONGELUK


LUGVAARTPROSEDURE Bly kalm – vermy paniek 1.

Rapporteer brand onmiddellik aan Beskermingsdienste.

2.

Beskermingsdienste moet NWU-noodspan of private ambulansdiens, SAPD, Sweefvereniging van SA & Burgerlike Lugvaartowerheid kontak.

3.

Die noodspan moet die eerste linie van noodgevalversorging behartig en brandbestryding totdat plaaslike Brandweer en Ambulans op die toneel verskyn het.

4.

Moenie die toneel van die insident versteur totdat goedkeuring verleen is deur die BLO en SAPD nie.

5.

Skare moet streng beheer word.

6.

Area moet afgekamp word om ongemagtigde toegang te verhoed.

LUGVAARTPROSEDURE


OPTREDE DEUR NWU-NOODDIENSSPAN 1.

Gaan na die toneel van die insident soos gemagtig deur Beskermingsdienste.

2.

Evalueer die situasie en neem stap(pe) soos die situasie vereis.

3.

Neem alle moontlike stappe vir die redding van persone wat vasgekeer is in ’n gebou, vliegtuig of strukture wat besig is om in te stort.

4.

Neem kennis van die rigting van die wind wanneer brande bestry word of met die hantering van gevaarlike stowwe of gasse. Bly altyd bokant die wind.

5.

Skakel met plaaslike nooddienste of HAZMAT-span wanneer hulle op die toneel aankom.

6.

Plaaslike Nooddienste of HAZMAT-span sal oorneem.

7.

Voer die instruksies uit van die Plaaslike Nooddienste of HAZMAT-span.

OPTREDE DEUR NWU-NOODDIENSSPAN


PROSEDURE BY GEWAPENDE ROOF 1.

Kontant op perseel: •

Bly kalm.

Werk saam met gewapende rowers as hulle ’n gyselaar het of as u voel u lewe is in gevaar.

Sodra die rowers weg is, skakel met Beskermingsdienste.

2.

Rapporteer soveel inligting as moontlik oor verdagtes aan Beskermingsdienste.

3.

Beskermingsdienste sal onmiddellik met SAPD skakel.

4.

SAPD sal oorneem wanneer hulle op die toneel aankom of met ’n ondersoek begin.

PROSEDURE BY GEWAPENDE ROOF


PROSEDURE BY STAKINGS / OPSTANDE 1.

Rapporteer dit onmiddellik aan Beskermingsdienste.

2.

Beskermingsdienste sal die situasie hanteer en die betrokke bestuur in kennis stel.

3.

Beskermingsdienste moet rekord hou van tye, gebeure aanteken, ens. (kan gebruik word vir wetlike stappe).

4.

Alle moontlike feite moet verkry word, die aantal werkers betrokke, die moontlikheid van geweld, die duur van die staking, moontlike redes vir staking, ens.

5.

Sekuriteit moet op hulle uiterste hoede bly totdat die staking vreedsaam word.

6.

Stel Bestuur op gereelde tussenposes in kennis sowel as SAPD.

7.

Verwys alle navrae van die media na die media-segspersoon.

8.

Geen nie-amptelike stakings moet toegelaat word op NWU-persele nie.

9.

Amptelike stakings wat deur die Unies goedgekeur is, sal toegelaat word in ’n goedgekeurde area wat aangewys is op NWU-eiendom.

10. Staak alle aflewering of ophaal van goedere. 11. Stel alle personeel in kennis en hou hulle op hoogte van die situasie. 12. Nader die stakende werknemers en vra of die skakelpersoon bereid is om met u te praat. Indien nie, moet hulle ten minste 5 persone nomineer om die saak te bespreek. 13. Moet nooit probeer om die stakers in ’n massa toe te spreek nie, maar vra dat hulle segsman na ’n toegewese raadskamer gaan om die saak te bespreek. Moenie probeer om dit af te dwing nie. 14. Rapporteer dit onmiddellik aan Beskermingsdienste 15. Praat met die segsman en vra hom / haar om die stakers te versoek om na hulle werk terug te keer terwyl onderhandelings voortgesit word, maar moet dit nie afdwing nie. 16. As niemand gewillig is om te praat nie, reël om met die vakbondamptenare te praat.

PROSEDURE BY STAKINGS / OPSTANDE


PROSEDURE BY KRAG- / WATERONDERBREKING 1.

Elektrisiteit: •

In die geval van totale kragonderbreking op NWU-perseel gedurende werksure, bel: ALLE KAMPUSSE:

Mnr H Esterhuizen by 018 299 4080 Mnr C De Beer by 018 299 4407

2.

Stel die oorsaak van die kragonderbreking vas en neem die nodige stappe.

Stel bestuur in kennis van die status.

Na-ure: bel u kampus Beskermingsdienste.

Water: •

In die geval van totale wateronderbreking op NWU-perseel gedurende werksure, bel:

o Potchefstroomkampus en Institusionele Kantoor: 018 299 2215/2211

o Mafikengkampus: 018 389 2277

o Vaaldriehoekkampus: 016 910 3339

Stel die oorsaak van die wateronderbreking vas en neem die nodige stappe.

Stel bestuur in kennis van die status.

Na-ure: bel u kampus Beskermingsdienste.

PROSEDURE BY KRAG- / WATERONDERBREKING


INSIDENT-/ONGELUKPROSEDURE VIR NWU-personeel en ander persone (insluitend maar nie beperk nie tot kontrakteurs, studente, besoekers en persone in die omliggende gemeenskap) 1.

Alle insidente/ongelukke (kantoorure EN na ure) moet direk by u kampus se Beskermingsdienste aangemeld word:

Potchefstroomkampus en Institusionele Kantoor - 018 299 2215 / 2211

Mafikengkampus - 018 389 2277

Vaaldriehoekkampus - 016 910 3339

2.

Alle insidente/ongelukke moet binne 24 uur aangemeld word.

3.

In beide punte 1 en 9 van die prosedure moet daar ’n eerste aanmeldingsvorm ingevul word wat beskikbaar is by u Beskermingsdienstebeheerkamer.

4.

Indien die beseerde persoon nie self die insident/ongeluk kan aanmeld nie, is dit die persoon se direkte Lynhoof se verantwoordelikheid om toe te sien dat die insident/ongeluk aangemeld word by Beskermingsdienste.

5.

Vir die aanmelding van Beroepsgesondheidsiektetoestande binne werksverband kan u Beskermingsdienste-beheerkamer kontak, waarna die persoon na die regte departement verwys sal word.

6.

Geen persoon mag ’n beseerde self na ’n mediese instansie vervoer nie. U kampus se Beskermingsdienste sal die nodige vervoerreëlings tref.

Dokumentasie benodig indien ’n beseerde persoon na ’n mediese dokter verwys word: 7.

Verkry eerste aanmeldingsvorm by Beskermingsdienste. Voltooi die vorm en stuur ’n afskrif aan Institusionele Beroepsgesondheid en Veiligheid.

8.

Nadat Beskermingsdienste gekontak is en die beseerde na die kampuskliniek verwys is, sal die nodige dokumentasie (WCL 2-vorm) deur die betrokke personeel ingevul word.

9.

Indien dit nodig is om die beseerde na ’n kliniek/hospitaal te vervoer, moet ’n afskrif van sy/haar ID-dokument en die WCL 2-vorm hom/ haar na die betrokke instansie vergesel.

10. Onder geen omstandighede mag ’n persoon self ’n dokter of mediese instansie besoek alvorens die persoon die nodige dokumentasie ingevul het en deur ’n gesondheidsorgpraktisyn daarheen verwys is nie.

INSIDENT-/ONGELUKPROSEDURE


PSIGOLOGIESE NOODGEVALLE SLEGS BESKIKBAAR OP POTCHEFSTROOMKAMPUS Dit sluit in enige tipe noodgeval waar emosies, gedrag of interaksie die oorsaak kan wees van trauma, ontsteltenis of gevaar vir u self of vir ander, bv. verkragting, aanranding, selfmoordpogings, paniekaanvalle, afwykende gedrag, ens. Volg hierdie stappe: 1.

Sorg vir veiligheid:

Verseker die veiligheid van die persoon en diegene rondom hom / hulle sonder om u eie veiligheid in gevaar te stel.

2.

Ontbied hulp:

Ontbied die Puk se 24 uur-Psigologiese Krisisdiens by InGryp @ x99 1777

3.

Bevestig die toestand(e)

Vra uit oor bestaande mediese toestande en huidige simptome.

4.

Kalmeer gemoedere

Gee uitdrukking aan u besorgdheid en sê dat hulp op pad is. Om ’n persoon se gedagtes besig te hou, kan dikwels aandag aftrek van hulle emosies.

5.

Beheer asemhaling

Diep asemhaling werk stres teë. Vra die persoon om saam met u asem te haal.

Spanwerk is uiters belangrik vir die sukses van enige ingryping. Dis altyd beter om iemand te vra om hulp te ontbied terwyl u die persoon ondersteun. Maak seker dat u die opgeleide krisisspan toelaat om oor te neem as hulle aankom en gee hulle die inligting en ruimte wat hulle benodig om optimaal van hulp te wees.

PSIGOLOGIESE NOODGEVALLE


TERREINPLANNE: ONTRUIMINGSROETES

TERREINPLANNE: ONTRUIMINGSROETES

Noodprosedure  

Afrikaans noodprosedure

Advertisement