Page 1

Privaat sak X6001, Potchefstroom Suid-Afrika, 2520 Tel: Web:

018 299-1111/2222 http://www.nwu.ac.za

31 Oktober 2012

Geagte Puk Beroepsveiligheid Baie sterkte aan René Cremer en haar familie. Ons is dankbaar dat dit onder omstandighede met haar goed gaan. Ons hoop sy sterk vinnig aan en dat sy binnekort weer terug sal wees op kampus. Ek wil egter ‘n beroep op julle doen om enige potensiële gevaarsituasie te vermy. Ongeag of sekere dade as studentepret gesien word, het dit steeds gevolge. Ek wil u aandag egter vestig op ‘n paar spesifieke sake wat in gedagte gehou moet word:   

Moet onder geen omstandighede enige verbode terreine betree nie. Vermy ook al die konstruksiewerke wat tans op kampus in proses is. Gebruik nooduitgange slegs in noodgevalle.

Dit is vir die Studenteraad belangrik dat alle studente op ‘n veilige kampus studeer; daarom doen ek hierdie beroep op u om diegene in u onmiddellike omgewing in te lig en te adviseer oor sekere gebruike. Ek heg ook by hierdie skrywe die Universiteit se noodprosedure aan. Indien daar enige vrae sou ontstaan, is u welkom om my gerus te kontak of te besoek. Sterkte vir die eksamen, ek hoop u voorbereiding was voldoende en die uitslae suksesvol. Vriendelike groete

Janco Jordaan SR-Voorsitter 072 623 5923 psr-voorsitter@nwu.ac.za

1

Boodskap van Janco  
Boodskap van Janco  

Brief aan pukke

Advertisement