Värmlands Affärer nr 2 2018

Page 18

18

FASTIGHETER

VÄRML ANDS AFFÄRER · MARS 2018

ENERGISPARANDE

KRÖNIKA. ANNETTE BJÖRKMAN, VD, HSB Värmland

En stor bukett av tulipanarosor

V

ärmland är en fantastisk plats att bo på! Det tycker i alla fall de flesta av oss som redan bor här. Men vi är också smärtsamt medvetna om att det finns andra platser som konkurrerar med attraktionskraft och som lyckas bättre än vi att attrahera etableringar och arbetskraft. Inte desto mindre finns det många som jobbar hårt för att göra vår region mer attraktiv och locka hit kompetens och verksamheter. För att lyckas behövs det spännande utbud av kultur, nöjen, attraktiva bostäder och kanske allra viktigast, arbetsplatser som är intressanta och utvecklande. Vad är det då som gör en arbetsplats intressant och utvecklande? Att få vara i en miljö med duktiga kollegor, där man får frihet, ansvar och får gehör för sina idéer är helt avgörande ingredienser. Men, kanske särskilt när det gäller att locka unga människor, upplever jag att en viktig faktor också är hur vi jobbar med hållbarhetsfrågorna och hur det märks i vardagen. För att hållbarhetsarbetet ska bli levande och verka över tid måste det också hänga ihop med affärsverksamheten. Ett intressant exempel på när faktorer som miljövinster, ekonomi, kundnytta, attraktiv arbetsplats och utveckling av Värmland samverkar, är arbetet med energieffektivisering. Vår utgångspunkt för detta arbete har varit ANNETTE BJÖRKMAN att hjälpa våra kunder och bostadsrättsföreningar att minska klimatpåverkan. Utgifterna för energi och annan förbrukning är vanligtvis en tung börda för fastighetsägare och det är ofta svårt att veta hur man ska angripa problemet på bästa sätt. Genom att bygga en tjänst som garanterar besparingar och som gör det enkelt att fatta rätt beslut, ser vi i dag att vår snittkund som tecknat Energiavtal sparar 100 tkr/år. Eftersom modellen fungerar så väl, har efterfrågan på tjänsterna ökat kraftigt, inte bara i vår region utan vi har nu kunder i hela landet från Gällivare till Malmö. Det har i sin tur inneburit att vi har kunnat rekrytera mer kompetens till vår energiavdelning och det är nu över 40 personer som jobbar med energiåtgärder av olika slag. Genom att vara flera kollegor inom samma kompetensområde, finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling och vi märker att fler duktiga medarbetare spontant söker sig till denna gemenskap. Effekten har blivit att vi i Värmland har kunnat skapa en kompetensnod i energifrågor. Att kunna erbjuda medarbetare med spetskompetens en utvecklande arbetsplats i Värmland, känns väldigt värdefullt. Så genom att minska klimatpåverkan, skapas en stor kundnytta som leder till att fler kompetenta och engagerade människor hittar ett meningsfullt arbete och att Värmland därmed växer och blir en kompetensnod. Det kan man väl kalla en tulipanaros? Så min uppmaning till alla som vill utveckla Värmland – låt oss tillsammans skapa en stor bukett av tulipanarosor!

För att hållbarhetsarbetet ska bli levande och verka över tid måste det också hänga ihop med affärsverksamheten.”

Grundels bekämpar kalls ENERGIGLAS. Grundels fönstersystem i Karlstad kallar sig själva ”det lönsamma miljövalet.” Med sitt platsbyggda isolerglas gör de om 2-glasfönster till energieffektiva 3-glasfönster. Det började med ett måleri 1982. När lågkonjunkturen slog till i början av 90-talet fick man skala ned den dåvarande styrkan på 25 personer. Conny Grundel tog med sig två anställda och startade 1992 en ny verksamhet baserad på fönster. Det blev grunden för Grundels fönstersystem. Omkring 1993 upptäckte de den patenterade teknik som de numera arbetar efter. – Vi har en platsbyggd isoleringsruta som vi har patent för att bygga ute hos kund. Det är en ren, snygg och smidig process som tar en halvtimme. Vanliga glasmästare tar ned rutorna och fräser spår. Det kostar mer, låter mer och kräver mer tid, säger Daniel Bengtsson, försäljnings- och marknadschef. Från början tänkte de på systemet som ett sätt att spara energi men de insåg att glaset även var ljudreducerande. – När vi insåg att det även gav bullerisolering så såg vi potentialen att bli Sveriges största på att uppgradera fönster, säger företagets vd Conny Grundel. Blev gasellföretag De köpte in energiglas från en fabrik i Oxelösund som de numera äger för att kontrollera hela processen. Under den första tiden utförde de mycket jobb för nuvarande Trafikverket. De blev ålagda att ljudisolera fastigheter utmed vä-

gar, järnvägar och flygplatser där trafiken gav upphov till buller. Då tog det fart. De hade så bra tillväxt att de bland annat utsågs till gasellföretag 2005 och 2006.

Det är en ren, snygg och smidig process som tar en halvtimme.” DANIEL BENGTSSON

Men i takt med att de utförde tjänsten blev det också mindre att göra. Under 2010 styrde de därför om mer mot egenförsäljning för energibesparing. – Sedan dess har vi jobbat hårt för att komma upp i samma nivå. I år känns det som ett genombrottsår, säger Conny Grundel. Omsättningen som tidigare varit 30-35 miljoner är nu närmare 40 miljoner. 2 + 1 = mervärde I dag har företaget 28 anställda. Fabriksdelen sköts i Oxelösund medan montörer och säljare utgår från basen i Karlstad. De har för närvarande Sverige och Norge som arbetsplats, men försöker även etablera sig på engelska, danska och finska marknaden. – Anledningen till att vi utgår från Karlstad är för att vi vill behålla lagkänslan i företaget. Det gör det svårt att ha personer utlokalisera-

Grundels fönstersystems vd Conny Grundel och marknadschefen Daniel de. Så det blir mycket resor, säger Conny Grundel. För att minska klimatavtrycket vid tjänsteresor kör personalen hybridbilar. Hållbarhet är ett ämne man tar på allvar. – Vi vill verka för hållbart byggande. Många fönster som är gjorda före 70-talet har bra kärnvirke som gör att de kan hålla 100 år till. Det är vansinne att kasta fung-

erande fönster, säger Daniel Bengtsson. Han förklarar att 2+1 skapar mervärde. I stället för att byta ut två befintliga rutor i bra skick lägger man till en tredje av isolerglas. Höjer temperaturen – Vi finns med i kundernas energisparprogram. Det ger payoff inom tio år i stället för 30 år som det hade blivit

VAR TREDJE MINUT FÖDS ETT BARN MED LÄPP-, KÄK-, ELLER GOMSPALT. Våra volontärer ställer upp med sin tid, kunskap och engagemang för att operera och förändra livet för barn runt om i världen. Men vi behöver även ditt stöd.

GE EN GÅVA PÅ PG 90 02 22-1 www.operationsmile.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.