Page 1

KARLSBORG • S12

TISDAG 17 APRIL 2018 VECKA 16 • PRIS: 20 KR TEL. 0500-46 75 00 • SLA.SE

SPORT • S17

Idrottsfest Hanisch är IFK:s fjärde på gång i Tibroparken nyförvärv

Hård kritik efter rektorers beslut

SKÖVDE • S5

Personal får vinstpengar SKÖVDE • S7

Arenabadet hindrar plan

SKOLA. Att klasser ska ombildas inför årskurs 4 på Käpplundaskolan upprör. En förälder kritiserar rektorernas beslut i ett vasst formulerat brev – och det är inte framför allt beslutet i sig som får kritik, utan tillvä-

NYHETER • S4

Satsning på välfärd

gagångssättet. Föräldern upplever att det inte förts något dialog och uttrycker förvåning över att skolan skickade brev adresserade till barnen där man berättade om förändringarna. S4

SKÖVDE. Nu rivs Soberhuset och vaktmästarbostaden

SKÖVDE • S6

Snart dags för utgrävning

w

w

w

w

w

w

w

Odling och motion på A-huset

TIBRO • S10-11

SKÖVDE • S6

Miljövänliga investeringar SKÖVDE • S32

w

Ger stöd åt efterlevande EXPANDERA. Både Soberhuset och vaktmästarbostaden vid Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem har stått tomma en tid och rivs

VÄDER • S28

nu. Där Soberhuset ligger i dag vill stiftelsen bygga en ny huskropp för att kunna expandera verksamheten. Det är något som Anna-Karin Haglund, verksamhetschef, och Anders Jakobsson, ordförande i stiftelsen, ser fram emot. S8 FOTO: ANNA WARNER

Mulet men uppehåll. 4 till 12 grader. Svag vind.

DAGS ATT SERVA BILEN? Servar 99,8% av alla bilar i Sverige! Vi fixar också: - Däckbyte - Reparationer - Krockskador - Felsökning - Glasskador

Välkommen in och kika på vårens nyheter!

Boka tid på 0500-48 80 80 Bilskadecenter Skövde AB Oljevägen 3, 541 34 Skövde. Öppettider mån-fre 7.00-16.30

BilSkadeCenter

Skövde AB

OLJEVÄGEN 3. MÅNDAG-FREDAG 7.00-16.30

www.meca.se

Vi kan cyklar. Södra Metallvägen 2, Skövde, 0500-43 50 30


2

Tisdag 17 april 2018 SLA

Debatt Följ oss på sla.se/debatt

E-POST: DEBATT@SLA.SE TELEFON: 0500-46 75 57

w

LEDARE. 17 april 2018

Lön ska löna sig fastna vid diskussioner om bidragsnivåer. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson pekar även på vikten av att skatten på låga inkomster sänks. På så vis kan de nyanlända som börjar arbeta med låg lön i större utsträckning försörja sig själva och familjer, i stället för att direkt börja betala ut bidrag till andra via skatten. Det betyder mycket för den enskilde, men relativt liten för de totala skatteintäkterna.

Agnes Karnatz SNB

w

DEBATT.

Ledning Chefredaktör och ansvarig utgivare: PETER HENRIKSSON peter.henriksson@sla.se Nyhetschef: LARS BERTHILSSON lars.berthilsson@sla.se Verkställande direktör: MATS MUREGÅRD Marknadschef: EMMA KARLSSON emma.karlsson@sla.se

Kontakt Skaraborgs Allehanda

Vi befinner oss idag i ett läge där vi behöver göra förstärkningar och återuppbygga stora delar av det militära såväl som det civila försvaret. Den socialdemokratiskt ledda regeringen påbörjade denna upprustning så snart den tillträdde 2014 och vi har under de senaste åren sett ett trendbrott; försvaret tillförs stora ekonomiska medel och civilförsvaret byggs upp efter lagar, direktiv och genom myndigheters regleringsbrev. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har drivit denna utveckling och sökt bred parlamentarisk majoritet för detta.

Garpastigen 3, Sandtorget Box 407, 541 28 Skövde Växeln öppen: Måndag–fredag 08.00–17.00 Tel. 0500-46 75 00 Direktnummer: Sport: 46 75 30 Redaktion: 46 75 50 Prenumeration: 46 76 10. Må–fr 07.30–16.30. Du kan också sköta prenumerations­ärenden på nätet www.sla.se eller e-post: prenumeration@sla.se Hemsida: www.sla.se E-post: prenumeration@

Försvaret av vårt land och våra invånares förutsättningar att klara kriser, och i värsta fall krig, är alldeles för allvarliga saker för att använda som brickor i ett ansvarslöst partipolitiskt spel för att vinna billiga poänger. Det är inte seriöst av Wallmark att föra debatten på en sådan låg nivå som han gör i Skaraborgs Allehanda den 14 april. Wallmark har suttit med i samtliga parlamentariska överenskommelser under innevarande mandatperiod och han borde veta att det är vad man kan åstadkomma för pengarna som

sla.se annons@sla.se redaktion@sla.se familj@sla.se TIBRO: Karlsbrovägen 1B Box 199, 543 22 Tibro Företagsannonser: 0504-76 79 83 Redaktion: 0504-76 79 84 Fax: 0504-149 58 FALKÖPING/STENSTORP: Redaktion: 0500-46 75 00 Annonser: 0500-46 75 00 HJO: Sjögatan 5, 544 30 Hjo Redaktion: 0503-74 79 90

är det väsentliga. Det är lätt att föra anslagsbingo, att i opposition när man inte behöver ta ansvar för sina uttalanden kasta ur sig summor och andelar av BNP. Det kanske låter bra med det lurar ingen som har lite insyn i hur Försvarsmakten och dess uppbyggnad fungerar. Det är självklart att Försvarsmakten måste tillföras ekonomiska resurser, det är precis därför som den socialdemokratiskt ledda regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist så intensivt arbetat med detta under mandatperioden. För att pengarna ska göra

Expedition: 0503-74 79 91 Fax: 0503-121 15 Företagsannonser: 0500-46 75 28 KARLSBORG: Storgatan 11, 546 30 Karlsborg Redaktion: 0505-647971 Fax: 0505-124 53 Företagsannonser: 0500-46 75 28 TALTIDNING: SLA:s taltidning är till för den som på grund av läsnedsättning eller andra funktionshinder inte kan läsa papperstidningen. För mer information, ring 0500-467610.

nytta måste man veta vad de ska användas till och ha personal som kan nyttja dem. Man måste hantera medlen klokt för bästa möjliga effekt. Wallmark företräder dessutom ett parti som under sina 8 år vid makten lyckades se en försvarsminister avgå, med tre rösters marginal i riksdagen avveckla värnplikten, föreslå besparingar på en halv miljard per år i personalkostnader samtidigt som det varnades för Rysslands upprustning och som såg sin partiledare och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt kalla Försvars-

Autogiro – kontakta oss Tel. 0500-46 76 10. Priser inklusive moms: 12 mån�������������������������������� 2 376:6 mån���������������������������������� 1 280:4 mån������������������������������������ 904:2 mån������������������������������������ 464:Autogiro��������������������� 198:-/mån Företagsabonnemang: helår 2 960:Plusgiro: 5040–1.

Ev. vinstskatt i någon av våra tävlingar betalas av vinnaren.

makten för ett ”särintresse”. För försvarsmaktens del innebar det moderata styret 8 förlorade år. Vi socialdemokrater tar ansvar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar intensivt och målmedvetet för att återuppbygga totalförsvaret. Försvaret måste hanteras med det allvar som det förtjänar. Vi välkomnar seriösa försvarspolitiska samarbeten över blockgränserna, för Sveriges och våra invånares skull.

Åsa Lindestam (S) vice ordförande av Försvarsutskottet

Har du inte fått din tidning?

kostnaden vid fel annonstext eller uteblivet införande.

Ring Tidningstjänst: 010-436 24 38 mån-fre kl 07:00–12:00 Eller reklamera på www.tab.se Lidköping/Götene 0510–275 88, kl 07:30–13:00 Eller reklamera på www.vtd.se Vid reklamation innan 08:30 körs tidningen ut av Posten.

Utges av

För insända, ej beställda manuskript och bilder ansvaras ej. Tidningens ansvar är begränsat till högst annons-

Nya Wermlands-Tidningens AB Grundad 1884 Utkommer helgfria vardagar

ISSN 1403-3739 Kontrollerad upplaga 17 600 ex.

w

skedde en kraftig nedrustning av det svenska försvaret. Besluten fattades av regeringar med olika partibeteckning och var ett resultat av Berlinmurens fall och det Kalla krigets slut. Nedskärningarna verkade i 1980-talets slut och 1990-talets början logiska givet den avspänning som skedde i världen. Det som skedde i Sverige var på intet sätt unikt, många länder minskade sina respektive försvarsbudgetar när man trodde att freden kommit för att stanna. I retrospektiv var detta självklart rena vansinnet.

w

Oseriöst av Wallmark om försvaret REPLIK. Under lång tid

w

försörja sig själv också ska göra det fullt ut. Men även andra incitament än de ekonomiska spelar roll. Kronor och ören är viktiga, men också på andra sätt är det bättre för människor att jobba. Det ger värden i form av kollegor, utveckling och välbehag i att kunna klara sig själv. Dessa andra fördelar spelar stor roll för många, oavsett vilken skillnad lönen gör i plånboken. Men de ekonomiska styrmedlen måste vara så finslipade som möjligt för att personer som helst av allt blir försörjda också ska tvingas resa sig från soffan. Det gäller dock att inte

w

Hur styrmedlen för denna övergång ser ut för enskilda har Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, undersökt i en rapport som släpptes nyligen. Utredaren Eva Löfbom har fokuserat på nyanlända invandrare med uppehållstillstånd och deras villkor för att gå från bidrag till arbete. Hon

totala lönen i hushållet kan bli lika hög eller till och med lägre än den tidigare inkomsten i form av både lön och bidrag. Marginaleffekterna blir således negativa för dem som går från bidrag till att arbeta och betala skatt. De ekonomiska incitamenten för nyanlända att börja jobba är viktiga, både för dem själva och för hela samhällets vilja att tillfälligt försörja exempelvis flyktingar. Brytpunkten där inkomst av tjänst drar ned eller tar bort bidrag kräver fingertoppskänsla, vilket ESO-rapporten visar. Det handlar även om principen att den som kan

w

M

en det blir knepigare när man går ned på livspusselnivå. Nyanlända som får etableringsersättning går ofta över till arbete stegvis, vilket gör att regler även måste finnas för hur mycket bidragen ska minska och när de ska dras tillbaka.

konstaterar att systemet har brister. Till exempel är det lönsamt för den första vuxna i en familj med etableringsersättning att börja arbeta, medan det är betydligt mindre lönsamt för den andra vuxna att göra detsamma. Den andra vuxna är dessutom ofta kvinnan i familjen. Etableringsersättning betalas ut till dem som deltar i etableringsprogram för att till exempel lära sig svenska. De som har barn kan dessutom få etableringstillägg för att kunna försörja dessa. Om båda föräldrarna i en familj börjar jobba försvinner tillägget, vilket gör att den

w

BIDRAG. Att det ska löna sig att arbeta är logiskt och en etablerad åsikt hos de flesta riksdagspartier. I teorin låter det heller inte så svårt. Det är väl bara att se till att lägstalönen är högre än den högsta bidragsnivån?


3

SLA Tisdag 17 april 2018

SKRIV TILL INSÄNDARSIDAN, men skriv kort och enkelt!

Välskött i Karlsborg

Mer debatt på sla.se

TRIVSEL. Som cyklist/fotgängare har jag blivit positivt överraskad av hur bra sandning och snöskottning sköts här i Karlsborg. Aldrig några problem att ta sig fram. Likaså om sommaren, då rabatter och gräsmattor är välskötta. Därför: Tack till er killar och tjejer som jobbar med detta! Ni betyder nog mer för trivseln här i Karlsborg än vad ni själva anar.

skickas under falskt namn eller som innehåller grova personangrepp. Vi förbehåller oss rätten till att redigera texten. Debattredaktör: Annica Henriksson, telefon: 0500-46 75 57

Leif Johansson

w

w

w

w

w

w

w

w

Skicka helst texten via e-post. Insändare skrivna för hand tas endast med i mån av tid. Adressen är: debatt@sla.se för e-post och Skara­borgs Allehanda, Box 407, 541 28 Skövde för vanlig post. Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer. Tidningen måste veta vem som har skrivit även om ni undertecknar med signatur. Självklart lämnas inte författarens namn ut om så inte önskas, denna uppgift är skyddad av Tryckfrihetsförordningen. Insändare utan avsändare eller enbart med e-postadress blir inte publicerade. Inte heller insändare som

ARBETSFÖRMEDLINGEN.

ÄLDREOMSORG.

Fokus behöver ändras

Ensamhet förkortar livet

REPLIK. Magnus Oscarsson på Arbetsförmedlingen menar att en nedläggning av Arbetsförmedlingen inte leder till en besparing på 80 miljarder kronor (SLA 9/4). Det har vi inte hävdat. Liberalernas syn är att myndigheten behöver rationaliseras. Vi behöver satsa på riktiga jobb och fokusera på de arbetsmarknadsprogram som fungerar så att personer som står längst ifrån arbetsmarknaden kan få ett första jobb. Många arbetsförmedlare gör ett fantastiskt arbete. Dagens system lämpar sig inte för att få de 300 000 personer som befinner sig i en utsatt arbetslöshet in i arbete. År 2017 lämnade Arbetsförmedlingen tillbaka 3,5 miljarder till

staten då myndigheten inte lyckades leverera de subventionerade anställningarna man ombetts tillsätta. Uppdraget behöver renodlas samt omfattningen minska. Vi behöver inse att myndigheten inte ska ha ett ansvar för personer som inte behöver arbetsmarknadsåtgärder. För dem behöver privata matchningsaktörer ta ett större ansvar. Den nya Arbetsförmedlingen ska fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Parallellt med införandet av en smalare myndighet med skarpare fokus behöver vi införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Riksrevisionen har po-

ängterat att Arbetsförmedlingen behöver effektiviseras samt att myndigheten inte gör en kritisk avvägning ifall insatserna är värd kostnaden. Av 15 000 anställda är 8 400 arbetsförmedlare. Av dem som lämnat myndigheten för ett arbete uppger endast fyra procent att en arbetsförmedlare bidragit till den processen. Vi behöver inse att nyanlända, unga utan gymnasieutbildning och funktionshindrande inte får det stöd som behövs för att kunna konkurrera på lika villkor.

Jacqueline Tjällman riksdagskandidat (L) Skövde

MÖJLIGHETERNAS VÄRLD.

Platserna räckte inte till REPLIK. Till ”Varför inte Stöpenskolans åttor?” av signaturen ”Föräldrar” i SLA 14 april. Vi som anordnar Möjligheternas Värld tackar insändarskribenterna för deras engagemang gällande Stöpenskolans elever och vikten av en praktisk inblick i sitt framtida yrkesval! Vi vill dock rycka in till Stöpenskolans försvar. Samtliga åttondeklassare från skolan anmäldes till Möjligheternas Värld – precis som 2017 – men i år fanns det inte tillräckligt med platser kvar till Stö-

Minnesvärt

2

Varje dag utvecklar Malmöbor en minnessjukdom

www.alzheimersverige.se Telefonrådgivning 020-73 76 10

pens elever. Majoriteten av platserna var uppbokade bara någon dag efter anmälan öppnades. Med dagens förutsättningar får cirka 1 200 åttondeklassare plats på Möjligheternas Värld. Långt fler skolor anmäler sig än vad vi i nuläget kan ta emot. Helt klart finns ett mycket stort intresse från lärare och elever att få praktisk kunskap gällande tekniska utbildningar. Detta tål att satsas på av både Skövde kommun och övriga Skaraborg. Förhoppningsvis träffar vi Stöpenskolans elever

igen på Möjligheternas Värld 2019!

Josefine Lund projektledare Möjligheternas Värld Skaraborg Lotta Engelbrektsson processledare Teknikcollege Skaraborg

A

tt känna sig ensam när man blir gammal är livshotande. Det har forskare visat, att ensamhet försämrar hälsan och livskvalitén. Risken att dö i förtid ökar dramatiskt. Ensamhet bryter ner både den fysiska som den psykiska hälsan. Den ofrivilliga ensamheten skadar vår hälsa mer än dåliga matvanor och stillasittande. Den bryter ner oss fysiskt och psykiskt och riskerar att förkorta livet med 14 procent. Många studier har visat att den som somnar när man upplever sig som ensam sover mycket sämre

Tisdag-onsdag

Blåbärsmuffins

Bengt Sjökvist

ION

T MA

OR

INF

20:Surdegsbakat

smärtfri! vi hjälper dig 25år

FÖRSÄSONGSERBJUDANDE

någon behöver äldreomsorg. Flera trygghetsboenden behöver också byggas så att inte äldre behöver vara hemma till varje pris. Det har nu visat sig att djur inte får vara ensamma, enligt gällande djurskyddslagstiftning. Ett djur skall ha tillsyn minst två gånger per dag. Det är dags att kommunen behandlar våra gamla, med samma respekt som vi skall behandla djuren. Det är kommunens ansvar att se till att ensamma äldre får tillgång till äldreboenden, där kontakter kan skapas till goda relationer.

7-pack

Chiabröd

Boka tid nu! 0500-43 80 40 Långgatan 18, Skövde www.clinic.se

och med mycket kortare intervaller av djupsömn. Dålig sömn ökar blodtrycket och stressnivån i kroppen, försämrar ämnesomsättningen och immunförsvaret. Att ensamheten skulle minska med förskrivning av antidepressiva läkemedel är fel. Det kan bara minska motivationen att göra något åt ensamheten. Nya relationer som kan förbättra hälsan är ett bättre sätt att komma åt ensamheten, t.ex. att få bo tillsammans med andra på ett äldreboende. Bland annat borde sociala behov vägas in på ett tydligare sätt i bedömningen när

20:-

Nya öppettider i receptionen Måndag-Torsdag 10-13.

PÅ HELA SORTIMENTET Passa på!

TRÄDGÅRDSMÖBLER Furu, aluminium, konstrotting m.m.

Försäljning Skövde Onsdag 10–18 Shellmacken, Hentorp Försäljning Falköping Torsdag och fredag 10–18 Preem Rasta, Jönköpingsrond. a! Välkomn

SKÖVDE: Norrmalm 0500-48 05 60

Varmt välkommen till vårt huvudkontor i Skövde!

MARIESTAD: 0501-138 10

Tipsa oss!

Har du en nyhet? Ring eller skriv till SLA.

Telefon: 0500–46 75 00 E-post: redaktion@sla.se sms/mms: 72080. Märk med Nyhet SLA Fax: 0500-48 05 82 Postadress: Skaraborgs Allehanda, Box 407, 541 28, Skövde


4

Nyheter

Tisdag 17 april 2018 SLA

SKÖVDE. Föräldrareaktioner när klasser ska ombildas

Rektorsbeslut upprör

w

w

Mamman säger i brevet att hon anser att rektorerna i detta fallet ”har gjort ett riktigt uselt arbete, ett uselt ledarskap, ni hade kunnat göra så mycket mer för att trygga oss föräldrar, trygga våra barn, men ni väljer att mörka en process”. Rektorerna Linda Bårring och Pär Ljungqvist säger att klassombildning har varit en fråga i skolrådet sedan 2015, där föräldrarepresentanter ingår. – De protokollen kan föräldrar lätt ta del av. Sedan har det varit en fortlöpande process inom skolan, men vi beklagar om föräldrar känt sig utanför denna.

Enligt rektorerna finns inga bakomliggande orsaker till beslutet. Man hänvisar till erfarenheter som visar att klassombildning kan skapa bättre förutsättningar till utveckling. – Vi vill ha en fortsatt bra skola med bra resultat, studiero och trygghet och förr eller senare blir det förändringar för barnen, om inte annat så när de börjar högstadiet. Angående utskicket och hur det adresserades har rektorerna dragit lärdom. – Vi borde ha adresserat det till ”Vårdnadshavaren för NN”, et inser vi efter reaktionerna, men å andra sidan finns ju inga garantier för att barnen inte hade öppnat det i alla fall.

w

Indirekt delaktiga – Vi har inte försökt att dölja något och föräldrar och barn är ändå indirekt delaktiga i

Lena Jonsson 0500-46 75 79 lena.jonsson@sla.se

Föräldrar har reagerat över att klasser på Käpplundaskolan ska ombildas inför höstterminen då barnen börjar årskurs 4. FOTO: ROLAND SVENSSON

w

Mamman säger att det är en självklarhet att skolan äger ansvaret för klassbildningen och ”förstår absolut att rektor har rätt att ombilda klasser” men undrar om det är på detta sätt som dialog ska ske i viktiga frågor som berör barnen. Föräldern utrycker också stor förvåning över att beslutet blev känt i brev till barnen. Att som förälder förklara varför skolan ska splittra klasserna är kanske inte direkt enkelt när skälen formulerats så här: ”Visionen

”Mörka processen”

Bättre förutsättningar

w

Brev till barnen

med ombildning av klasser är att eleverna ges möjlighet till nya stärkta grupprelationer, ökat socialt samspel samt klasser som präglas av en sociokulturell mångfald”.

w

Rektorerna på Käpplundaskolan har beslutat att man ska ombilda klasserna inför starten i årskurs 4 till hösten. I brev, adresserade direkt till barnen, beskriver rektorerna att de inom kort får veta vilken klass de ska tillhöra. En mamma ifrågasätter kraftigt rektorernas agerande och har i ett brev till dem och förvaltningschefen gett uttryck för sin besvikelse.

och med utvecklingssamtal och vardagliga samtal med skolpersonalen. Där diskuteras alltid frågor som rör hur barnen trivs och mår. Detta är ett viktigt underlag när klasserna ombildas. Men vi har heller inte velat dramatisera ombildningen och piska upp en oro genom att kalla till möten. Vi ska nu göra allt för att det ska bli så bra som möjligt för barnen, bland annat genom inskolning och gruppstärkande aktiviteter.

w

KRITIK. Ett beslut om ombildning av klasser på Käpplundaskolan har mötts av kraftiga reaktioner. En förälder riktar skarp kritik mot rektorernas brist på dialog och att beslutet nådde barnen – i brev adresserade direkt till dem. ”Ett uselt ledarskap”, anser föräldern.

SKARABORG. Satsningar på 2,6 miljarder

Mer pengar till välfärd i regeringens vårbudget Vårbudgeten är en komplettering till budgeten som lades i höstas, och exakt vad de 2,6 miljarderna extra innebär för Skaraborg och Västra Götaland är svårt att säga. Sedan tidigare var en satsning på 400 miljoner till ökad tillgänglighet känd. Nästan 67 av de miljonerna kommer att hamna i Västra

Götaland och pengarna är tänkta ge personalen bättre förutsättningar att bland annat korta köerna. Under måndagen kom besked om ytterligare 200 miljoner, som också ska användas till att behålla och rekrytera personal där finns kompetensbrist. 350 miljoner ska gå till ökad kvalitet i äldreomsorgen, inte minst genom digital teknik. – Vi ska kunna utnyttja den nya tekniken ännu bättre, säger Green. Vårdutbildade över 65 år och de som har en utländsk utbildning ska få smidigare väg till jobb. Regeringen

satsar 210 miljoner på den biten. – Det finns många som fastnat i systemet och väntar på att få jobba. Det finns ett stort behov av den kompetensen och nu ska det bli lättare att kunna validera kunskaperna, säger Green.

Fler satsningar Regeringen (S, MP med stöd av V) satsar även på bland annat fler bostäder, sommarjobb för unga, stöd till minskade metangasutsläpp, solcellsstöd samt elfordonspremie. Det finns även en ökad satsning åtgärder mot sexuella trakasserier, våld och

kränkande särbehandling (125 miljoner) och ökat stöd till kvinno- och tjejjourer (50). – Det beror på #metoo-rörelsen. Satsningen är väldigt viktig, säger Green. Hon tillägger: – Dessutom satsas 50 miljoner på att förskolan ska få möjligheter att köpa in fler böcker. Kommunerna kommer att kunna söka pengar till olika projekt. Polisen får 200 miljoner extra, Tull- och Skatteverket får 79 miljoner.

Alf Ehn 0500-46 75 66 alf.ehn@sla.se

w

Regeringen gör nya satsningar på totalt 2,6 miljarder i sin vårbudget. – Ekonomin går bra. Vi är stolta över att fortsätta satsa på välfärden, säger riksdagsledamoten Monica Green (S).

Monica Green (S) från Skövde är stolt över välfärdssatsning. 

FOTO: ROLAND SVENSSON/ARKIV


w

w

w

w

w

w

w

w

Nyheter

SLA Tisdag 17 april 2018

5

SKÖVDE. Gammalt beslut står fast

Vinst går till pensioner Det kommunägda bostadsföretaget Skövdebostäder kommer, som enda kommunala bolag i Skövde, att fortsätta betala ut vinstandelar från företaget till sina anställda. Ett beslut som ifrågasattes redan i fjol, men som är så gammalt att ingen tänker riva upp det - varken kommunledningen eller Skövdebostäders styrelse. Varje månad betalar Skövdebostäder ut en del av vinsten till sina anställda i form av pensionsförsäkringar. Något som i fjol ifrågasattes av bland andra kommunalrådet Katarina Jonsson (M) i en intervju med tidningen Skaraborgsbygden.

Styrelsens sak – Frågan var uppe till diskussion i kommunledningen i fjol och vi konstaterade att

det inte är förenligt med hur man borde arbeta, men beslutet är taget och det är i så fall upp till bolagets styrelse göra en förändring, säger hon nu till SLA. Men någon sådan förändring finns inte uppe till diskussion just nu i Skövdebostäder. Det säger Bernt Mårtensson (M) ordförande i styrelsen. – Så länge jag har suttit i styrelsen har frågan inte tagits upp av någon.

Tänker du ta upp den? – Det känns inte som någonting jag skulle prioritera. Jag anser inte det finns någon anledning till riva upp ett beslut efter mer än 20 år.

Varför inte? – Det vore en mycket stor uppgift att ändra ett lönesystem som funnits i företaget så länge. Vinstandelarna har blivit en del av den totala lönebilden och det finns ingen anledning riva upp allt.

PENSIONSPENGAR

I dag skulle inte ett sådant beslut gå igenom.”

Kommunalråd Katarina Jonsson (M)

Så om inte styrelsen tar upp frågan kommer beslutet att stå fast tillsvidare eftersom kommunledningen valt att inte gå vidare och kräva någon förändring.

Inga krav – Vi har inte ställt några sådana krav, säger Katarina Jonsson som menar att det vore en helt annan sak om det vore i dag. – Nu skulle aldrig ett sådant beslut gå igenom i fullmäktige.

Viktoria Pappila

Anställda vid Skövdebostäder får del av vinsten.

FOTO: VIKTORIA PAPPILA

SKÖVDE. Samarbetesprojekt presenteras i Italien

Gav lägre sjukfrånvaro Mobiliseringsinitiativet kallas samarbetsprojektet som gett lägre sjukfrånvaro på Skaraborgs sjukhus. Nu ska arbetet presenteras vid en internationell konferens i Italien. Projektet som kallas Mobiliseringsinitiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och För-

Kvinna utsatt för våldtäktsförsök i park FALKÖPING. En kvinna utsattes för ett våldtäktsförsök vid Grönelundsparken i Falköping vid 03-tiden natten mot lördagen. Kvinnan rånades även och blev av med en okänd summa kontanter. – Vi vill gärna komma i kontakt med personer som rört sig i området vid tiden för händelsen, säger Fredrik Bergström, stationsbefäl hos polisen i Skövde. Kvinnan ska enligt polisen inte behövt uppsöka sjukvård.

säkringskassan och har till syfte att minska sjukfrånvaron för anställda vid Skaraborgs sjukhus, Skas i Skövde. I projektet har enhetschefer träffats för att utbyta erfarenheter och delta i utbildningar. Olika metoder har använts för att förebygga och minska den korta sjukfrånvaron. – Det var som helhet ett lyckat projekt, nu kan en-

Utsatt för brott Vi erbjuder dig: Råd, stöd och hjälp 0500-48 75 43

hetschefer ha verktyg för att exempelvis identifiera medarbetare som löper risk bli långtidssjukskrivna, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare. Några av effekterna var en minskad sjukfrånvaro med nära två procent. Korttidsfrånvaron för de 749 personer som man följde minskade med 141 dagar. Projektarbetet ska pre-

senteras vid den internationella Health promotion hospitals, HPH-konferensen i Bologna i juni. I projektet deltog Skas-medarbetarna Artur Tenenbaum, företagsläkare vid Hälsan och arbetslivet, HR-strateg Stefan Andersson samt Louise Ahlgren från Försäkringskassan.

Roland Svensson

Marga Brisman.

Vi hälsar vår nya tandläkare välkommen

www.boj.se

Boka din tid redan idag. WWW.SMILE.SE

Tandläkare Firangiz Asker har börjat på Smile Hertig Johan. Här finns allt dina tänder behöver – tandläkare, tandhygienister och ledande specialisttandvård. Välkommen att boka tid hos Firangiz eller hos någon annan av våra duktiga tandläkare och tandhygienister. VI VILL GE DIG SVERIGES BÄSTA TANDVÅRD.

ÖSTRA SKARABORG

FOTO: BILD OCH MEDIA/SKAS

SMILE HERTIG JOHAN • RÅDHUSGATAN 12 • SKÖVDE • 0500-41 90 70 • WWW.SMILE.SE


6

Nyheter

Tisdag 17 april 2018 SLA

SKÖVDE. Snart börjar en utgrävning på Cementas område

Gravarna ska grävas ut På uppdrag av Länsstyrelsen ska företaget Arkeologikonsult göra en utgrävning av två gamla gravar som ligger på en hög punkt i närheten av Brandstorpsvägen i Våmb.

”Ganska rejäla”

w På en höjd i Våmb ska fyra arkeologer gräva fram två gravar under april och maj. Gravarna markeras av lagda stenar som man FOTO: ARKEOLOGIKONSULT arbetade fram under våren 2017. När arbetet har avslutas i början av maj kommer man

också att ha en visning av platsen för allmänheten.

Joacim F Kaiberger

w

vad man gjorde här för förr i tiden, säger Åsa Berger.

w

Det är på grund av Cementas nya brytningsområde i Våmb som arkeologer har fått i uppdrag att göra utgrävningar för att inte historiska lämningar ska komma till skada. – Vi har varit på plats två gånger tidigare. Första svängen var 2015 då vi tittade på vad som fanns. Sedan var vi där förra våren och då gjorde vi en förundersökning och tittade närmare på vad vi hittat första gången,

förklarar arkeologen Åsa Berger som är en av fyra arkeologer som ska vara med på utgrävningen. Det som ska göras under två veckor i april och maj är att ta fram och undersöka gravarna som man tror kan ha använts under järnåldern. – De är lite udda. Båda är trekantiga och 90 kvadratmeter stora. Så de är ganska rejäla. Efter utgrävningen kommer man också att analysera innehållet för att bland annat kunna få en uppfattning om när gravarna användes mer exakt. – Det ska såklart bli väldigt roligt och spännande och se vad de innehåller. Vi hoppas också få en bild av

w

ARKEOLOGI. I samband med att Cementa utökar sitt område har det gjorts flera utgrävningar i Våmb. Nu ska två gamla gravar grävas fram. – Det ska såklart bli väldigt roligt och spännande, konstaterar arkeologen Åsa Berger.

w

MILJÖ. Elva projekt bidrar till minskade utsläpp

w

w

Ekedals nya förskola har finansierats med gröna lån...

FOTO: SLA/ARKIV

...liksom värmeverkets satsning på det bioeldade kraftvärmeverket Block 4.

Elva byggprojekt i Skövde för närmare 1,8 miljarder kronor har finansierats genom Kommuninvests gröna lån för minskade koldioxidutsläpp. Det visar det kommunala låneinstitutets årliga ”Green Bonds Impact Report” som beskriver miljöeffekterna av

de investeringsprojekt i landet som finansierats genom så kallade gröna lån eller gröna obligationer. Kommuninvests rapport visar att de cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån årligen bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp.

Enligt låneinstitutet motsvarar det utsläpp från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år. Flera av de projekt som finansierats med gröna lån från Kommuninvest återfinns i Skövde, med bland annat Skövdebostäders tre senaste byggprojekt vid Aspö, Ekedal och Frostaliden som samtliga har haft

ett medvetet miljö- och hållbarjetstänk från start. Även flera av kommunens senaste byggnationer inom förskolan och skolan återfinns bland de hållbara investeringar som anses bidra till minskade co2-utsläpp.

Thomas Hagström 0500-46 75 80 thomas.hagstrom@sla.se

Gröna investeringar nBillingskolan etapp 1 och etapp 2 nBissgårdens och Claesborgs förskolor nTidans förskola nTrädgårdsstadens skola nEkedals förskola nAspö Ekologi (AB Skövdebostäder) nEkedal (AB Skövdebostäder) nFrostaliden (AB Skövdebostäder) nBlock 4 – Bioeldat kraftvärmeverk (Skövde Värmeverk AB)

w

Hållbara investeringar i Skövde

FOTO: SLA/ARKIV


Nyheter

SLA Tisdag 17 april 2018

SKÖVDE. Jönköpings kommun vill inte bygga nytt äventyrsbad

Just nu hos Bilia

w

w

w

w

w

w

w

w

Sköna mil med rätt sommardäck

Jönköpings kommun vill inte satsa på ett nytt äventyrsbad, bland annat på grund av konkurrensen från Arenabadet i Skövde. FOTO: STIG DAHLSTRAND/ARKIV

Badstopp efter Skövdes succé Ett av Jönköpings kommunalråd har förklarat för SVT att om ett nytt badhus skulle byggas kommer det inte innehålla ett äventyrsbad. En anledning skulle vara konkurrensen med Skövde. Att det finns en konkurrens mellan äventyrsbaden i Sverige blev tydligt när kommunalrådet Peter Jutterström (M) i Jönköping diskuterade framtiden för stadens idrottsanläggningar med SVT Nyheter Jönköping. Bland annat berättade kommunalrådet om möjligheterna för ett nytt badhus.

Men Jutterström betonade att man inte vill satsa på ett nytt äventyrsbad då många redan väljer att åka till Arenabadet i Skövde samt att ett nytt äventyrsbad ska växa fram i Motala. – Det betyder inte att vi inte ska ha någon rutschkana i Jönköping, men det betyder att vi inte kommer satsa stort på äventyrsdelen i alla fall, sade Jutterström till SVT. I Jönköping finns i dagsläget Rosenlundsbadet som har renoveringsbehov, därför förs diskussioner om ett nytt bad. Per Karlsson, arenachef i Skövde, konstaterar att det

är bra för Skövdes del om det inte byggs nytt i Jönköping. – Det är väl positivt rent krasst, för då är det fortfarande så att vi har Jönköping som en stor marknad och ingen konkurrens från just Jönköping. Han betonar att många besökare kommer från staden. –  Vi har en ganska stor andel av våra kunder från det hållet, framför allt på lov. Förra sommaren var 17 procent av besökarna från Jönköping.

Boka enkelt ditt däckbyte online! Vi byter enkelt och snabbt dina däck. Boka bara en tid. Det gör du enklast online, på bilia.se/boka. Du kan också ringa oss dygnet runt på 0771-400 000.

Pris med Biliakort 350:Pris utan Biliakort 450:-

Boka tid för Däckbyte

Joacim F Kaiberger

Paketpris på sommardäck

SKÖVDE. 22-åring åtalas

Man lurade till sig varor – hade förfalskat id-handling

I priset ingår montering på fälg, balansering och återvinning.

Gislaved UltraSpeed 195/65R15 91V

995:-/st

205/55R16 91W 1.175:-/st

E

C

71

E

C

71

Nokian Hakka Blue 2 En 22-årig man har åtalats misstänkt för bland annat grovt bedrägeri. Han har använt ett förfalskat körkort med en företagares personuppgifter och därmed lyckats lura till sig produkter för stora belopp.

därefter kvitterat ut verkstadsprodukter värda över 80 000 kronor hos ett Skövdeföretag. Han har lyckats lura företaget genom att använda ett förfalskat körkort med en företagares personuppgifter men med en bild av sig själv.

Den 22-årige mannen har i dagarna åtalats misstänkt för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, två försök till samma brott och tre fall av olovlig identitetsanvändning. Mannen, som har varit häktad sedan slutet av mars, har erkänt flera av brotten.

Ingen affär

Falskt körkort Han ska någon vecka tidigare i mars ha beställt och

Han har senare använt sig av samma förfalskade körkort när han försökte att köpa fem mobiltelefoner värda över 50 000 kronor hos ett företag i Borås. Men där stannade det med ett försök, Boråsföretaget misstänkte att något var fel och affären blev aldrig av. Dagen efter Boråsfallet försökte 22-åringen återigen att kvittera ut varor

hos Skövdeföretaget, den här gången handlade det om verkstadsprodukter för 220 000 kronor.

1.095:-/st

B

A

69

205/55R16 94W 1.325:-/st

B

A

69

Greps och anhölls

235/40R18 95Y 2.275:-/st

C

A

68

E

B

73

Men även hos Skövdeföretaget hade man börjat undra om allt stod rätt till och man satte stopp för affären. I stället greps och anhölls mannen. Som bevisning i fallet har åklagaren mejlkonversationer och orderbekräftelser som visar att 22-åringen har beställt varorna. Det finns också bevis för att han använt ett förfalskat körkort för att legitimera sig.

Lena Jonsson 0500-46 75 79 lena.jonsson@sla.se

195/65R15 95V

Pirelli P-Zero Pirelli Scorpion Verde 235/60R18 103V 2.345:-/st

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 2018-08-31. Värde paketpris sommardäck: montering och balansering, 230:-, samt återvinning, 20:-.

Allt som rör bilen. Och lite till. Nå oss dygnet runt på bilia.se eller ring Bilia Nu 0771-400 000

7


8

Nyheter

Tisdag 17 april 2018 SLA

SKÖVDE. Soberhuset får lämna plats åt en utbyggnad

w

w

w

w

w Anders Jakobsson, ordförande, och Anna-Karin Haglund, verksamhetschef på Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem, planerar för framtiden och hoppas på expansion. De tror att en utbyggnad skulle kunna vara klar 2024. FOTO: ANNA WARNER

w

FÖRÄNDRING. Nu rivs Soberhuset och vaktmästarbostaden vid Skaraborgs läns sjukhem. Stiftelsens plan är att bygga en ny huskropp för att utöka verksamheten. Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem har stora planer inför framtiden. Där Soberhuset nu ligger vill man bygga en ny huskropp som kan byggas samman med det stora huset.

Nya behov

Stadgar och årtal Stadgarna för Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem säger att stiftelsens syfte är vård av äldre sjuka i Skövde kommun. De kan därför inte bygga om Soberhuset eller vaktmästarbostaden till bostäder att hyra ut. De vill heller inte sälja marken eftersom det begränsar den egna eventuella expansionen. Soberhuset stod klart 1957 och var personalbostad för föreståndarinnan och sjuksköterskor fram till 1966. Vaktmästarbostaden byggdes 1929.

Nu har vi två avdelningar med 18 platser vardera och vi skulle vilja ha 8–12 platser per avdelning, eller 8–10 om det är platser för dementa, säger Anna-Karin Haglund, verksamhetschef på sjukhemmet.

I dåligt skick Rivningen av vaktmästarbostaden var först ut och därefter kommer grävskopan till Soberhuset. I vaktmästarbostaden bodde just vaktmästaren med familj, och därefter har lokalen fungerat som fritids och lokaler för fackliga expeditioner. – Huset var i bruk fram till 2017 och det är i dåligt skick. Det går inte att använda till något, säger Anna-Karin. Där huset stod fram till förra veckan ska man ha

Vaktmästarbostaden revs först och därefter kommer turen till Soberhuset. gräsyta. Parkeringen blir kvar i sitt nuvarande utseende. Soberhuset byggdes till personalbostäder och användes till det i nio år. – Landstinget hade därefter verksamhet där, bland annat kontor och mödravård. Därefter har det varit föreningshus, säger Anders. Sedan föreningarna flyt-

tade ut av ekonomiska skäl har huset stått tomt under en tid. Att de båda husen skulle rivas var ett beslut som fattades för cirka två år sedan, och det var en svårare process än någon hade trott. – Det visade sig att det var Heineman som hade ritat huset.

Skövde kommun ansåg att huset var ett bra exempel på den typen av byggnation under 50-talet, och ärendet gjorde tillfällig halt. Länsstyrelsen gick då, som tillsynsmyndighet, in och sa att huset skulle rivas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap satte därefter stopp för riv-

ningen eftersom huset har ett skyddsrum. Men efter ett tag kunde det beslutet ändras. Inom kort påbörjas arbetet med detaljplaneändring, finansiering och bygglov, och man tror att en utbyggnad kan vara klar 2024.

Anna Warner

w

– Om man tittar på statistiken för äldre- och demensvård så kommer platserna i kommunen inte att räcka till i framtiden. Då borde det vara möjligt för oss att utöka, säger Anders Jakobsson, ordförande i stiftelsen. – Vi har avtal med kommunen och de köper tjänsten av oss. Man vill också göra en totalöversyn av hela verksamheten och de befintliga lokalerna. –  Vi har behov av att bygga om avdelningarna.

w

Sjukhemmet vill växa


Nyheter

SLA Tisdag 17 april 2018

VÄSTRA GÖTALAND. Patientsäkerhetsarbetet prioriteras

NOTERAT.

Konstchef på högskolecafé SKÖVDE. Konstnären och

w

w

w

w

w

w

w

w

9

Antalet vårdskador måste minska och regionen jobbar på flera sätt med att skada en högre patientsäkerhet. FOTO: TT/ARKIV

Vårdskadorna måste bli färre

Fler avvikelser Att fler avvikelser, framför allt de som inneburit skador, rapporteras i det interna systemet är ett positivt tecken, enligt Möller. 2013 rapporterades 3 226 skador, fyra år senare handlade det om 4 386. Antalet totala av-

Leif GW Persson uttalar sig för media.

FOTO: ROLAND SVENSSON

Talar om GW Persson

SKÖVDE. Den 24 april kommer författaren och journalisten Lars Ragnar Forssberg till Skövde Kulturhus. Under kvällen ska han berätta om boken om Leif GW Persson, ”Fenomenet GW”, som kom ut under förra året. Det är nu tredje gången gillt för föreläsningen som arrangören, Skövde humanistiska förening, tvingats ställa in tidigare. I boken försöker Lars Ragnar Forsberg förstå människan bakom tv-program, böcker och media, men framför allt ge en bild av hur Leif GW Persson blev den ikon han är i dag. Författaren säger att det inte är en biografi utan en berättelse om en människa utan motstycke i offentligheten.

ING N TID NY

Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götaland utvecklas. – Generellt har vi en sjukvård av hög kvalitet men vårdskadorna är en utmaning, säger regionchefläkare Karin Möller. Andelen vårdtillfällen där patienten får skador ökar. 2013 handlade det om 6,2 procent, under 2016 var siffran 9,0. I mer än hälften av fallen handlade det om skador kopplade till omvårdnad; exempelvis vårdrelaterade infektioner och trycksår. Kostnaden för den extra vårdtiden på sjukhus som beror på vårdskador beräknas på nationell nivå kosta de svenska skattebetalarna nio miljarder kronor per år. Nationellt ses det hos utlokaliserade patienter, som vårdas på avdelningar som har en annan specialitet, att det är 75 procent vanligare med vårdskador, enligt SKLrapporten Skador i vården. Regionchefläkare Karin Möller betonar att patientsäkerhetsarbetet är viktigt. – Vi måste prioritera de viktigaste områdena, att skapa en öppen och transparant kultur där patienterna involveras i säkerhetsarbetet. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för en säker vård, disponibla vårdplatser ska vara tillräckligt och resurserna ska användas på rätt sätt.

chefen för Dalslands konstmuseum Jörgen Svensson föreläser vid vårens sista populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde om vad vi ska ha konsten till. Jörgen Svensson har en gedigen meritförteckning inom konstens värld som chef och professor vid flera olika konstinstitutioner och inte minst verksam konstnär. På senare år har Jörgen Svensson haft utställningar på exempelvis Moderna Museet i Stockholm och medverkat i samlingsutställningar på Göteborgs Konsthall, Gävle Konstcentrum, Manifesta i Bolzano Italien samt på Göteborgs konstbiennal. Jörgen Svensson finns representerad på de flesta av de stora konstmuseerna i Sverige. Till Högskolan i Skövde kommer han onsda-

Upplaga: 48 500 ex

Anmälningarna, både från patienter och den egna verksamheten, till Ivo är värdefulla i patientsäkerhetsarbetet. vikelser, cirka 22 500, är i stort sett oförändrat. – Avvikelserna är en viktig del. Vi jobbar aktivt med att personalen ska rapportera, med fokus på säkerhetsarbetet. Av de patientklagomål som skickades till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, handlade det om brister i vården i 33 procent (290 ärenden) av fallen. 2014, 2015 och 2016 handlade det om 22, 23 respektive 24 procent. – Det tar vi på stort allvar, vi vill minimera riskerna. Patientsäkerhetsarbetet måste intensifieras. Årets patientsäkerhetskulturmätning visar att vi har blivit bättre på att återkoppla och kommunicera om avvikelser, och blivit en mer lärande organisation, men det måste bli ännu bättre. Verksamheterna gjorde fler lex Maria-anmälningar, 361 inklusive 82 gällande självmord, än under 2013 då det gjorde 264, inklusive 76 för självmord. Karin Möller betonar att lex Maria-anmälningarna är en viktig del i att uppmärksamma och utreda händelser och det handlar, även där, om att skapa en

öppen kultur med en fungerande egenkontroll och ett systematiskt lärande. – Vi vill gärna se dagliga avstämningarna på enheterna där säkerhetsfrågorna diskuteras. Antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland går nedåt. Sjukhusen i regionen har den lägsta förskrivningen av resistensdrivande antibiotika i landet. – Det är glädjande att vi både minskar förskrivningen och blir bättre på att använda rätt sorts antibiotika.

Överbeläggningar 2014 fanns det i snitt 4 033 disponibla vårdplatser, inklusive psykiatrin, på regionens sjukhus. Tre år senare är siffran 3 549. Snittbeläggningen var 92 procent under båda åren, antalet överbeläggningar i snitt per dygn var 4,0 per 100 disponibla vårdplatser 2017. Under 2017 hade Skaraborgs sjukhus en beläggning på 88 procent, överbeläggningar var i snitt 2,8 per dygn.

Alf Ehn 0500-46 75 66 alf.ehn@sla.se

FÖRETAG & NÄRINGSLIV

10 000 FÖRETAG

Delas ut 3 maj med SLA och till 10 000 företag i Skaraborg den 8 maj! En tidning där vi lyfter fram det lokala näringslivet. Tidningen delas ut till alla våra prenumeranter, totalutdelas i Skövde samt till 10 000 företag i Skaraborg. Boka senast 16/4. För bokning och information, kontakta oss: MIKAEL KYHLBERG 0500-46 75 21 ANDERS BRAUER 0500-46 75 23 MIA SILJELO 0500-46 75 27 MARCUS PETERSON 0500-46 75 28

FÖRETAG & NÄRINGSLIV SKARABORG

Se mat jag mai maj sto kanske


10

TIBRO

Tisdag 17 april 2018 SLA

KULTUR. Skövde gospel

Bejublat framträdande

w

Under ledning av Christine Ödell gjorde Skövde gospel ett bejublat framträdande i Kyrkefalla kyrka. Skövde gospel är en kör med rötterna i Skövde, men med medlemmar från flera orter i Skaraborg. Under söndagens musikgudstjänst i Kyrkefalla kyrka bjöds det på gospel och redan med inledningssången, ”That`s the way I say thanks”, förstod åhörarna att något speciellt var på gång.

Tacket betydelse

w

Christine förklarade vad ett ”tack” egentligen innebär, det kanske sägs lite slentrianmässigt många gånger utan att man tänker på innebörden av ordet. Kören fortsatte med den ena välkända melodin efter den andra och stämningen steg. Melodier som There`s a praise, Newborn soul och Allt är klart var några av de melodier som framfördes.

w

w

Solosång

piano, Bengt Åström på bas och på trummor Nicklas Hellund.

Olika scener Efter bildandet 1988 har körens repertoar utvecklats och innehåller det mesta från tradionella negro spirituals till modern gospel. De sjunger gärna och ofta på olika tillställningar – allt från gudstjänster till stadsfester.

Elof Johansson

En hel del publik fanns på plats.

Premiär i nya lokalerna!

”Vårt toppnamn är 37 år” Missionskyrkan Tibro

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

SWEDISH FIKA Equmeniakyrkan Tibro Missionskyrkan Tibro

Öppettider: Vard 7-18 • Lörd 7-14

DAGTRÄFF Torsdag 19/4 kl 14.30

Kören Vännerna, Jönköping Curt Ankarberg, musiker Tel • www.bagarebrage.se 5 Tel. 0504-105 05 0504-105 0

Servering. Välkommen!

Tibros förra kommunalråd Claes Jägevall (L) säger att det i Tibro är helt annorlunda. Detta apropå SLA:s nyhet att Liberalerna Skövde har den högsta medelåldern på kandidater till kommunfullmäktigevalet. – I Tibro är snittåldern för de tio främsta på kommunlistan 49 år, tar man de fem första är snittåldern 44 år. Skövdes toppnamn Ulla-

Oppositionsrådet Alda Danial (L). 

FOTO: ANITA ENOCKSSON

Britt Hagström är 72 år, medan Tibros toppnamn Alda Danial ännu inte fyllt 40 år.

– Vårt förstanamn Alda Danial är 37 år och vårt ankare sist på kommunlistan Dani Betyo är 31 år. Tio i topp på Liberalernas Tibrolista är Alda Danial, Peter Söderlund, Ann Ohlsson, Andreas Dahlborg, Hannah Karlsson, Claes Jägevall, Lena Åberg, Torbjörn Andersson, Ewa Jägevall och Leonard Sabiyumva.

Anita Enocksson

w

50:-

Dirigent Christine Ödell leder kören.

VAL 2018. Liberalerna Tibro

Kaffe, bärpaj och vaniljsås

Frukostservering vard kl. 08.00 - 10.00

FOTO: ELOF JOHANSSON

w

Trading my sorrows fick avsluta konserten innan det var dags för kvällens extranumret O Happy day som kören också tågade ut under. Kören ackompanjerades av Emanuel Andersson på

Flera i den för dagen tjugosju sångare starka kören sjöng solo, något som ytterligare lyfte stämningen i Kyrkefalla kyrka.

w

Extranummer

w

Flera i den för dagen tjugosju körmedlemmarna stora kören sjöng solo till många av melodierna, vilket ytterligare lyfte stämningen. Efter psalmen O Store Gud, som sjöngs unisont, höll komminister Sami Kaukonen en betraktelse över oärligheten som finns överallt i världen. Aftonbön och välsignelsen gavs innan konserten fortsatte och ytterligare tre melodier framfördes.


TIBRO

SLA Tisdag 17 april 2018

11

w

w

FESTIVAL. Kultur och fritid och parken står redo

FESTIVAL.

w

w

w

w

w

w

Jörgen Strende (S), Hellen Wallén, parkens Janne Eriksson och förvaltningschef Pelle Ekholm är på tå. På fredag kväll är det dags. FOTO: ANITA ENOCKSSON

Snart idrottsfestivaldags Fredag kväll är det dags för 2018 års idrottsfestival. Den är i Tibroparken med hyllningar, mingel, mat och underhållning. Tibrobandet Nisse Bandit spelar rockcovers och kvällens konferencier Magnus Thomson plockar fram sitt alter ego Morris Isfeldt och sju priser delas ut. Sedan väntar efterfest på Millners.

De idrottare som lyckats bäst 2016 och 2017 hyllas av Tibro kommun och Tibroborna – idrottsfestivalen är som bekant vartannat år. Det blir intervju av en hockeyprofl och avtackning av en internationell Tibrostjärna – denna gång konståkningens Joshi Helgesson. Det ska delas ut priser i sju kategorier. Årets idrottsutövare, årets ledare, årets manliga junior, årets kvinn-

liga junior, årets förening, årets prestation och årets föreningsprofil.

SLA:s läsare I sistnämnda kategorin är det SLA:s läsare som röstat fram vinnaren och kandidaterna ser ni i faktarutan. Kvällen inleds med dropin-mingel följt av mästerskapsutdelningar, korande av årets kvinnliga junior och årets prestation.

Hockeyprofilen Dan Mohlin intervjuas och årets tränare och årets föreningsprofil koras.

Musik och mingel Ett avbrott i prisutdelningen görs för underhållning med Tibros coverband Nisse Bandit och lite mingelmat. Magnus Thomson äntrar åter parkscenen i form av hans alter ego Morris Isfeldt – Thomson jobbade i flera år

på kommunens näringslivsenhet och är ett välbekant ansikte för Tibroborna. Kvällen rullar på med korande av årets manliga junior, årets idrottsutövare och årets förening, Joshi avtackas och sedan vankas det efterfest på Millners.

Anita Enocksson 0504-767984 anita.enocksson@sla.se

Föreningsprofil Utses via röstning: •   Bo Klamfelt, Tibro Orienteringsklubb. •   Robert Johansson, Tibro Sportfiskeklubb. •  Jörgen Edman, Hörnebo SK.

Källa: Tibro kommun, SLA

Företag till din tjänst! BREDBAND BREDBAND

Snabb och trygg fiber till nytta & nöje Beställningsportal: www.bosnet.se Facebook: tibroenergi bredband@tibroenergi.se 0504 - 440 440

ELEKTRIKER

MÄKLARE

GLASMÄSTERI

• Vi utför: installationer, reparationer

Går du i

Allt inom

• Försäljning av: vitvaror, småel, elmateriel, belysning

JONSONS ELEKTRISKA STORGATAN 9, TIBRO. 0504-132 10

www.elon.se

säljartankar?

solskydd!

Kontakta oss!

www.maklarehammar.com

Norra vägen 7, Tibro, 0504-103 60 www.glasitibro.se

Vill du synas här? Ring 0504-76 79 83


12

KARLSBORG

Tisdag 17 april 2018 SLA

KARLSBORG. IFO gör Lex Sarah-anmälan

Fara för våld missades Kvinnan besökte Individoch familjeomsorgen, IFO, i mitten av mars, för att fråga om det fanns några lediga lägenheter i kommunen. Under mötet framkom att hon blivit hotad av sin man, som sagt att han skulle knäcka knäskålarna på henne om hon återvände till det gemensamma hemmet från sin tillfälliga vistelse i Göteborg.

Paret har två gemensamma barn, men handläggaren på socialtjänsten gjorde inte någon bedömning av barnens situation, eller av kvinnans behov av skyddat boende.

Orosanmälan Fyra dagar senare görs en orosanmälan från en anhörig, om två barn som varit

vittne till våld i familjen samma morgon. Först nu visar det sig att den misshandlade kvinnan redan haft kontakt med socialtjänsten, men utan att den handläggare hon talat med uppmärksammade den risk kvinnan var exponerad för. Modern utsattes därför för våld och barnen tvingades bevittna våld i onödan,

skriver IFO i en bilaga till sin Lex Sarah-anmälan.

”Bristande kompetens” Att risken för våld i familjen inte uppmärksammades av den aktuella handläggaren berodde, enligt bilagan, på bristande kompetens och otillräcklig efterlevnad av rutiner. Den misshandlade kvin-

nan har nu tilldelats en tillfällig bostad, och erbjudits samarbetssamtal, enligt Lex Sarah-rapporten. Diskussioner om hur liknande situationer ska hanteras framöver pågår inom IFO, och enhetliga rutiner håller på att tas fram.

w

Mannen hotade att slå sönder knäskålarna på henne om hon återvände till det gemensamma hemmet. När kvinnan berättade detta för socialtjänsten, blev hon inte erbjuden skyddat boende. Några dagar senare förekom våld i familjen, inför ögonen på de två barnen.

Malin Bring

KARLSBORG. Full aktivitet på A-huset

Kryddväxter

växter till den egna matlagningen, säger Ann. Fysisk aktivitet är viktigt. Deltagarna syns ofta ute i samhället när de går hund-

promenader och skräpplockar-rundor. – Alla Karlsborgare känner nog till oss, men vet kanske inte vad vi gör. Vi

vill gärna berätta att vi gör en viktig insats, säger Ann.

Malin Bring

w

– Vi pratar om bra kost, och odlar grönsaker och krydd-

Det går fint att lämna in använda värmeljus till A-huset. Ann Lindquist Kari och Pelle är bland de flitiga återvinnarna. 

w

– Vi arbetar för att deltagarna ska bli så självständiga som möjligt, säger Ann. Dagarna är fyllda med olika aktiviteter som matlagning, lära om djur och natur, rörelseträning och att jobba med surfplatta. Dessutom separerar och

Återvinning

w

Det är förmiddag på Aktivitetshuset, eller A-huset som det också kallas, lokalerna vid Haganäset där kommunen erbjuder daglig verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar. Handledaren Ann Lindquist Kari och deltagarna

sorterar deltagarna de olika komponenterna i värmeljus. Tommy och Pelle jobbar i Haganäsets förråd två dagar i veckan, där de packar upp varor och lämnar ut beställningar. Tommy gör tummen upp - grabbarna har enbart nöjda kunder, indikerar han. A-huset har ett projekt vid namn Hälsosam livsstil tillsammans med Västra Götalandsregionen, som påverkar verksamheten på flera sätt.

w

Tommy och Pelle har bänkat sig för att berätta lite om sin vardag. För närvarande är det ett tjugotal personer som har lagstadgad daglig verksamhet i kommunen. De är uppdelade i tre grupper med olika inriktningar.

w

De tar alla tillfällen i akt till vardagsmotion, odlar grönsaker och kryddväxter, och satsar på hälsosam matlagning. Vardagen på Aktivitetshuset är fullmatad, men samtidigt anpassad efter vars och ens förmåga.

w

De återvinner, odlar och strövar

TIVEDEN. Naturskyddsföreningen besökte Taksten

Tivedsvandring till det ”hemliga” utflyktsmålet

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Det vilar något lockande och hemlighetsfullt över den stora klippgrottan, där skogsarbetare och kolare tros ha övernattat i svunna tider. Taket på grottan är fläckvis svart av sot från tidigare tiders eldar. Inne i grottan ligger endast ett par, tre gulnade ben efter något stort djur, och en plaståse med ett par mycket väl tummade små anteck-

w

Kippgrottan Taksten fick besök av en grupp från Naturskyddsföreningen om söndagen. Tivedsguiden Urban Spaak guidade skickligt gruppen den stiglösa vägen fram till grottan, som inte står utmärkt på någon karta.

Tivedsguiden Urban Spaak med det snidade skrinet framför öppningen till Taksten. FOTO: MALIN BRING ningsböcker, där vandrare skrivit sina namn när de hittat till Taksten. Guiden Urban Spaak hade dock med sig ett litet snidat skrin i söndags, där gästböckerna ska

ligga framöver. Fler nymodigheter än som så planeras dock inte för Taksten.

Malin Bring


w

w

w

w

w

w

w

w

HJO

SLA Tisdag 17 april 2018

13

DRIVHUSET 24. Studenter löste uppdrag på 24 timmar

”Yrkesutbildning kan få fart på Hjos näringsliv” Yrkesutbildning anpassad till näringslivets behov. Det kan vara nyckeln till att Hjo lyckas knyta till sig fler företag. Det kom fyra studenter fram till när de under 24 timmar var ”inlåsta” på Lilla Park för att hjälpa Hjo med uppdraget att hitta vägar till nyetableringar i kommunen. Drivhuset Skaraborg ordnar varje år den kreativa innovationstävlingen Drivhuset 24. Studenter från Skaraborg samlas under 24 timmar för att ta sig an olika uppdrag från företag, kommuner och organisationer och försöker finna smarta och innovativa lösningar. Såväl platsen för tävlingen som gruppindelning och uppdragsgivare är hemliga för studenterna fram till tävlingsdagen. – I år har vi 19 tappra studenter från hela Skaraborg som har tagit sig hit till kulturkvarteret i Hjo för att titta på fyra olika case under den stora dygnsutmaningen, berättar projektledare Veronica Tigerberg.

Attraktivt för företag Ett av uppdragen var hur Hjo ska bli mer attraktivt för näringsidkare att etablera sig i. – En lokal yrkesutbildning anpassad till den kompetens som efterfrågas av det lokala näringslivet skulle ge ringar på vattnet, enligt Skövdestudenterna Julia Carlsson, Melissa Gutierrez, Tommy Borovac och Kevin Sillapää. De menar att utbildning är

JOBBSNACK.

Hjo kommuns näringslivschef Kristina Mustajärvi i samspråk med studenterna Julia Carlsson, Skövde, Melissa Gutierrez, Skövde, Tommy Borovac, Stockholm, och Kevin Sillapää, Göteborg, som föreslår skräddarsydd yrkesutbildning för att få fler nyetableringar i kommunen. FOTO: LARS-OLA CARLÉN viktigt för både kompetensförsörjningen och utvecklingen av företagen. Med möjlighet att få tag i kompetent personal ökar intresset även från andra företag att etablera sig på orten. Förslaget föll den lokala näringslivschefen Kristina Mustajärvi på läppen och hon tar med sig idéerna i det fortsatta arbetet med att göra Hjo till en attraktiv näringslivskommun.

Andra uppdrag gick ut på att hitta ett pantsystem för bärkassar inom handeln, att minska administrationen i mötet mellan kunder och lokala matproducenter, samt hjälpa en entreprenör i utvecklingsfas med att marknadsföra hantverksmässiga produkter i trä.

Lars-Ola Carlén

En lokal yrkesutbildning anpassad till den kompetens som efterfrågas av det lokala näringslivet skulle ge ringar på vattnet.”

Projektledare Veronica Tigerberg tackades efter 24-timmarsutmaningen.

PARKERING. P-skiva införs på Trädgårdsgatan

Tillfälliga p-platser efter Melins Efter att Melins kiosk har rivits planerar kommunen att anlägga ett antal tillfälliga parkeringsplatser i väntan på en ny detaljplan för området kring Jacobsparken och Sandtorget i Hjo. Samtidigt införs p-skiva för p-rutorna utmed Trädgårdsgatan på den östra sidan av parken. Allt sedan kommunen köpte den tidigare kioskbygganden för tre år sedan har det funnits planer på att anlägga parkeringsplatser i området. I samband med bygget av gång- och cykelvägen utmed

Skolgatan aktualiserades även angöringen till Torggatan vid Sandtorget. – Tanken är att det ska tas fram en ny detaljplan för området kring kiosken, berättar samhällsbyggnadschef Svante Andrén. Det finns redan tankar och en del skisser på hur man skulle kunna få till fler p-platser, men de får anstå tills dess att detaljplanen realiseras. – Innan dess ska det sökas ett tillfälligt bygglov för fyra–fem parkeringsplatser på själva platsen där den nu rivna kioskbyggnaden stod till för ett par veckor sedan, berättar Svante Andrén.

Att göra något större ingrepp i Jacobsparken låter sig dock inte göras i en handvändning. De båda tomterna som utgör parken är nämligen skänkt av rådmannen Jacob Pettersson på 1800-talet till Hjo stad, som lät anlägga Jacobsparken, uppkallad efter donatorn. Utmed Trädgårdsgatan, på den östra sidan av Jakobsparken, finns idag ett antal p-rutor. Dessa är tidsbegränsade och från den 16 april krävs det att p-skiva används, efter beslut i trafiknämnden.

Lars-Ola Carlén

Tillfälliga p-platser ska ordnas där Melins kiosk låg, i väntan på att en ny detaljplan tas fram. FOTO: LARS-OLA CARLÉN

Torget Hjo i morgon onsdag På Trädgårdsgatan krävs det p-skiva för parkering från den 16 april.

VANILJBULLAR 6-pack

20:-

H&K Bröd 070-471 62 80


14

Familj

Tisdag 17 april 2018 SLA

Familj REDAKTÖR: ANNICA HENRIKSSON E-POST: FAMILJ@SLA.SE TELEFON: 0500–46 75 57 ANNONSER: 0500-46 75 10, WWW.SLA.SE

INSÄND TEXT Bilder till födelsedagstexter ska vara någorlunda nytagna för att publiceras tillsammans med ett referat. Bifogade ungdomsbilder returneras.

DAGENS NAMN

Elias Elias är ett bibliskt namn som betyder Jahve är Gud. Det har blivit allt vanligare de senaste decennierna. Cirka 29 500 personer heter Elias, och omkring 20 000 har det som tilltalsnamn. Dessutom heter ett tusental personer Elias i efternamn. Medelåldern för tilltalsnamnet Elias är 14 år.

Elis Elis är en svensk form av det bibliska namnet Elias. Cirka 6 900 personer heter Elis, omkring 3 000 kallas så. Medelåldern för tilltalsnamnet Elis är 16 år. I morgon: Valdemar, Volmar

FRÅN LÄSARNA. ÅRSMÖTE. Synskadades

NY ORDFÖRANDE I SPF.

Riksförbund Skaraborg höll på söndagen sitt årsmöte på Kurorten Mösseberg Falköping. Falköpings politiker Ulf Eriksson var inbjuden och höll i ordförareklubban under mötet. Föreningen har under 2017 arbetat för att synskadade ska uppleva frihet i vardagen, och själva ha makten över sitt liv. Ett mål var att besöka hälften av kommunstyrelserna i Skaraborg med avsikt att förbättra deras kunskaper om synskadade personer. Denna aktivitet var svårare att genomföra än väntat. Kommunstyrelserna i flera kommuner var helt ointresserade av att ta emot informationen. Trots allt har vi besökt fem av 15 kommuner och har löfte att få besöka några till under 2018. Styrelse för 2018 blev: Ordförande Anita Andersson, Moholm, Helena Melin, Lidköping, Maria Andersson, Skövde, Kristina Adolfsson, Eggby, Anders Götenstedt, Mariestad, Kjell Karlsson, Tibro, Claes-Göran Johansson, Vedum. Efter mötet kunde de 75 deltagarna sätta sig att äta en god brunchbuffé.

I onsdags valdes Rune Kjernald, Skövde till ny distriktsordförande för SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet vid distriktsstämman i Pingstkyrkan i Falköping. Efter sju år som distriktsordförande lämnade Ruby Lindström, Tidaholm ifrån sig klubban. SPF Seniorerna Falköping var värd för årsstämman och inledde det hela. Först upp i talarstolen var Roland Nilsson som bland annat hälsade ombuden välkommen till landets kotätaste kommun likaså till den kommun i landet som just nu har flest tranor på besök. Därefter presenterade kommundirektör Katarina Anderson kommunen med bilder och beskrivningar. Därefter var det dags att öppna stämman som Ruby Lindström gjorde med ett erfaret klubbslag och hälsade de 97 ombuden och övriga deltagare välkomna till den 41:a distriktsstämman. Som kulturinslag äntrade Hornborgabonden Niclas Fällström scenen, tillika

landsbygdsutvecklare i Falköpings kommun. Sedan var det dags för Perra Ljungberg som med gitarr och munspel sjöng dikter av John Jönn Liedholm. Mötet gick som planerat. Skaraborgsdistriktet är ett av de få i hela landet som redovisar en ökning av antalet medlemmar vilket noteras med glädje. Till ny distriktsordförande valdes Rune Kjernald, Skövde. Som nya ledamöter valdes Sture Ljungquist, Skövde och Helena Billerdahl, Mariestad. P-O Damberg, Skara, Inger Wedholm, Igelstorp och Mona Gustafsson, Vara omvaldes på två år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är KarlOlof Fernow, Lidköping, Björn-Ole Owren, Hjo, Stig Carlsson, Skövde, Roland Gustafsson, Karlsborg och Ella Johansson, Mariestad. Som ny sammankallande i valberedningen valdes Ruby Lindström. Ruby Lindström och Olle Wendt, Skövde avtackades. Lena Gustafsson, Göteborg hälsade från förbundsstyrelsen och tackade speciellt

Rune Kjernald och Ruby Lindström. för Rubys konstruktiva förmåga att alltid ha förslag till lösningar när problem har dykt upp. Ruby Linström tackade samtliga för mycket gott samarbete genom åren. Nyvalde ordföranden

Rune Kjernald såg med glädje fram emot ett utvecklande fortsatt gott samarbete och lovade ombuden att den nya styrelsen skulle göra allt för att genomföra den verksamhetsplan som mötet antog.

På det konstituerande mötet utsåg styrelsen Karl-Olof Fernow, Lidköping till vice ordförande, Mona Gustafsson, Vara till sekreterare och Björn-Ole Owren, Hjo till kassör.

ALLTRÄFF. I Timmersdala Frikyrkoförsamling har det varit allträff. Börje Persson hälsade välkommen och riktade sig särskilt till Kjell och Britten Klason och Ann Lövberg. De började sångstunden med flera barnvisor som alla kunde sjunga med i som handlade

om påsken, till exempel Påskäggsvisan, Gullefjun med flera. Innan kaffepausen blev det även Jesus för världen givit sitt liv och Korset där Jesus gav sitt liv. Sedan fortsatte sångstunden med andliga sånger. Kjell hade en betraktelse om Petrus Joh 21:15 där

Petrus förnekar Jesus, men som vid ett senare tillfälle får upprättelse då han säger till Jesus, ”du vet allt” och han får förlåtelse. Pastor Mattias Engström ledde bönen Fader vår. Sångstunden avslutades med Jag vill älska det urgamla kors.

NAMNKRYSSET.

MÅNADSMÖTE. PRO

Annonser

För annonser under vinjetterna Tack, Uppvaktning, Vigsel, Firarhörnan m.m. hänvisar vi till SLA:s annonskontor, tel 0500-46 75 10, eller mejla till: annons@sla.se.

Valles månadsmöte hade besök av Stickan Karlsson från Skövde som berättade om ”Mitt liv som Elvis” med bilder, låtar och berättelser om hans liv. Elvis föddes i Tupelo, Missisippi, USA med en tvillingbror som dog vid födseln 8 januari 1935. Han bodde med sina föräldrar i Tupelo till 1948 då de flyttade till Memphis, då hade han fått sin första gitarr. 1953 gjorde han sin första skivinspelning, året efter sin andra skivinspelning. 1956 började hans filmkarriär med filmen Viva Las Vegas. 1958 blev han inkallad till militärtjänst som

han gjorde i Västtyskland. Elvis var gift med Priscilla 1967–72 och de fick en dotter Lisa Mari 1968. Elvis gjorde en uppmärksammad konsert från Hawaii 1973 som sändes på tv över hela världen och sågs av cirka 1,5 miljarder människor. I dag är Memphis ett stort turistmål med bland annat Elvismuseum och skivstudion där man får spela in sin egen skiva. Ordförande Gun Andreasson tackade Stickan Karlsson för ett mycket trevligt program. Efter kaffeservering upplystes om kommande resor och tipspromenader. Mötet avslutades med lotteridragning.


Familj

SLA Tisdag 17 april 2018

DAGENS CITAT Det som finns i ditt hjärta bestämmer också din blick.”

Konfucius (551–479 f Kr), kinesisk tänkare

FÖDELSEDAG

DET HÄNDE DÅ...

1973

För 67 år sedan, år 1951, föddes ishockeyspelaren Börje Salming. Han spelade i bland annat Toronto Maple Leafs och utsågs år 2008 till en av de sex största spelarna i sporten under det senaste seklet.

startade logistikföretaget Federal Express, Fedex, sin verksamhet från Miami, USA. Det grundades av amerikanen Frederick W Smith för att täcka behovet av snabba leveranser av expressgods som mediciner, datortillbehör och elektronik.

2003

blev Finland ett av världens få länder med kvinnor på både statsminister- och presidentposten. Då utnämnde president Tarja Halonen formellt Centerpartiets ledare Anneli Jäätteenmäki till landets statsminister. Den kvinnodominansen skulle dock inte hålla länge – redan den 18 juni avgick Jäätteenmäki på grund av att hon ljugit för riksdagen när hon redogjorde för den så kallade Irakgate-skandalen.

BEGRAVNINGAR.FOTO: SUNE SVENSSON

OM SJUKVÅRD I KENYA. Vid Aktiva seniorers månadsmöte den 10 april fick medlemmarna lyssna till ett mycket uppskattat föredrag av Lars Ljungström, överläkare vid infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde som har tio års erfarenhet av att arbeta som volontär vid en hiv-klinik i Mombasa, Kenya. Åhörarna fick en inblick i hur förhållandena är i Kenya med de problem som finns med fattigdom, arbetslöshet, prostitution, alkohol- och narkotikamissbruk m.m. Han berättade också om framgångar och tillväxt i landet. Organisationen som Lars arbetar för har hjälpt till att bygga ett sjukhus med förlossningsavdelning, MVC och BVC. Just nu uppförs även en operationsavdelning. Ett av de stora problemen är att kommunicera och få ut information om vikten av medicinering vid hiv till en befolkning med utbredd analfabetism, men här har lokala sjuksköterskor ett viktigt arbete. Vi fick också se många bilder från landet och det fantastiska arbete som utförs där nere.

1-MILA. Söndagens 1-milavandring gick från SMUstugan i Rankåsområdet, där det denna vinter kommit mycket snö. Men Tibro AIK friidrott hade lyckats lägga en mycket varierad vandring med ytterst lite snö på stigarna. Det blev en skön vandring i lämpligt vandrarväder, cirka 7–8 grader och ingen blåst, fåglarna kvittrade men vårblommorna visade sig inte. Många valde denna dag den kortare banan, det har blivit mycket populärt

MÅNADSMÖTE. SCRC #528 har haft månadsmöte med

att man har valmöjlighet. Nästa söndag startar 1-mila från Claesborgs IP i Skövde med Våmbs IF som arrangör. Dessutom blir det en kvällsvandring den 19 april från Åbrovallen i Ulvåker där hela behållningen går till Barncancerfonden. Dagens vinnare: Peder Andersson, Claes Anderström, Iréne Banck, JanErik Jacobsson, Jan-Åke Leijon, Christina Svensson, Gunnel Svensson och Carina Åberg

planering av kommande körningar och trevligt småprat.

Arne Lindberg

Begravningsgudstjänst har ägt rum i S:ta Birgittas kapell för Ingvar Tinglöv, Skövde. Akten inleddes med att Kerstin Lundh spelade Panis Angelicus av C. Franck. Torgny Gustafson framförde Amazing grace, skotsk folkmelodi, på trumpet. Officiant var Elisabeth Hellkvist som höll griftetal, samt förrättade överlåtelsen. Under stilla musik tog familj, släkt och vänner ett sista farväl vid kistan som omramades av blommor och ljus. Gemensamt sjöngs psalmerna Härlig är jorden och Guds kärlek är som stranden. Torgny spelade Ack Värmeland du sköna, trad. melodi. Som avslutning spelades Air av J. S. Bach. Efteråt följde en minnesstund på Billingehus. Minnet hedrades även med gåvor till Sällskapet Jultomtarna och Läkare Utan Gränser.

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Tibro gravkapell för Arne Lindberg, Skövde. Akten inleddes med att Jenny de Carvalho spelade Gammal fäbodpsalm av O. Lindberg på orgel. Solist var Björn Berling som sjöng Jag och min far av O. Ljungström till Jennys pianoackompanjemang. Officiant var Sami Kaukonen som höll ett personligt griftetal med bibeltexten hämtad från 5 Mos 30:19, samt förrättade överlåtelsen. Under stilla orgelmusik tog familj, släkt och vänner ett sista farväl och lade blommor på den vackert blomsterdekorerade kistan som även var omgiven av vackra blommor. Gemensamt sjöngs psalmerna Var jag går i skogar, berg och dalar samt Tack min Gud. Solisten återkom med sången Du är för alltid en del utav mig av L. Berghagen. Som avslutning spelades Amazing grace, trad. melodi, på orgel. För att hedra Arnes minne hade minnesgåvor inkommit till Cancerfonden samt Operation Smile från bl.a. Seglarkamraterna.

Begravningsgudstjänst har ägt rum i S:ta Birgittas kapell för Ivan Persson. Akten inleddes med att Christine Ödell spelade Air av J. S. Bach. Solist Björn Berling sjöng My Way samt Amazing grace. Officiant var Joachim Leijon som griftetalade samt förrättade överlåtelsen. Vid kistan som omgärdades av vackra blommor, tog de närvarande ett sista avsked under stilla musik. Gemensamt sjöngs psalmerna 249 Blott en dag, samt 235 Som en härlig gudomskälla. Som avslutning spelades Brusa högre lilla å av B. J:son Lindh. Ivans minne hedrades även med gåvor till Sällskapet Jultomtarna.

Gunilla Oscarsson

Vinnarna Inger Karlén och Gunnar Wänström.

BOULECUP. Medlemmarna i SPF Seniorerna Nordbillingen som spelar boule har haft en tävling ”Vårcup” i boulehallen Bonbon i Skövde. 24 medlemmar deltog i denna tävling. Det spelades fyra omgångar monrad med en kaffepaus emellan. Lagen lottades ihop efter vinterns tävlingsresultat och vinnare i denna tävling blev Inger Karlén och Gunnar Wänström.

VÅRTUR BLAND TRANOR. Förra lördagen mötte en grupp internationella studenter från Högskolan i Skövde våren genom en busstur runt Hornborgasjön. Första stoppet var Varnhems klosterkyrka där gruppen fick lära sig mer om

klostrets och kyrkans historia. Efter lunch på café Doppingen och besök på Naturrum väntade 16 400 tranor vid Trandansen. Resan vara ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde och Skövde församling.

BEMÄRKELSEDAGEN.

Ingvar Tinglöv

Ivan Persson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Timmersdala kyrka för Gunilla Oscarsson, Timmersdala. Gudstjänsten omramade Ursula Strömer med orgelmusik samt ackompanjerade Linn Strömer som sjöng solo. Sjukhuspräst Hélena Axelsson-Eriksson ledde begravningen och utgick från John 10:27-28 i griftetalet, förrättade överlåtelsen och sjöng förbönen. Vid kistan tog maken, barn och barnbarn, släkt och många vänner avsked av Gunilla Oscarsson. I avslutning lyste prästen frid över Gunillas minne. Vackra blommor och många gåvor till Cancerfonden och Rotarys läkarbank hedrade minnet av Gunilla.

15

I dag är det De blödarsjukas dag. En dag för att uppmärksamma en ganska sällsynt men ärftlig sjukdom som leder till koagulationsrubbningar och därmed blödningar som håller på längre än normalt hos den som är drabbad.

NAMN VI MINNS. 2003 avled den brittiska filantropen John Paul Getty Jr, 70 år gammal. Han var son till oljemiljardären Jean Paul Getty. John Paul Getty Jr donerade under sin levnad över 140 miljoner brittiska pund till ändamål inom konst och kultur.

GRATTIS.

Anna-Greta Gustavsson Begravningsgudstjänst har, i kretsen av familjen, ägt rum i Norra Kyrketorps kyrka, Skultorp för AnnaGreta Gustavsson, Skultorp. Akten inleddes med att Suzanne Osmar spelade Jesus bleibet meine Freude av J. S. Bach på orgel. Solisten Mattias Johansson sjöng I den stora sorgens famn av T. Gärdestad. Officiant Lasse Tullberg höll ett personligt griftetal med bibeltexten hämtad från Ps. 23, samt förrättade överlåtelsen. Solisten sjöng Aftonklockorna av I. Nyberg. Under tiden Gotländsk sommarnatt av S. Pettersson spelades på piano, togs ett sista farväl av Anna-Greta vid den av blommor dekorerade kistan som även var omgiven av vackra blommor från bl.a. BRF Åsen. Gemensamt sjöngs psalmerna Var inte rädd, Lär mig du skog samt Blott en dag. Som avslutning sjöng Mattias Johansson Det gungar så fint av E. Norberg.

Alexander Tarkka, från Tibro fyller 6 år den 17/4. Många pussar och kramar från mamma, pappa, Gustav och Patricia!

DAGENS ROS. Till Lars Ett jättestort tack till Lars på Blomsterlandet för onsdagens mycket trevliga kväll där han kunnigt gav oss råd och tips för vårträdgården. Åsens brf Skultorp/Lena Espefält

TACK.

Varmt tack för den värme och omtanke som visats oss i sorgen efter vår kära

Inga Ekenstierna samt för Er närvaro vid begravningsgudstjänsten, de vackra blommorna och minnesgåvorna till olika fonder. Ett särskilt tack till personalen på Bagaren för all omsorg och stöd för Mamma. Ingemar, Berit med familjer


Tipsa oss!

Har du en nyhet?

NY

ING N D TI

FĂ–RETAG & NĂ„RINGSLIV

Ring: 0500–46 75 00 E-post: redaktion@ sla.se sms/mms: 72080 märk med Nyhet SLA Fax: 0500-48 05 82

Info: 0500-467519

Delas ut 3 maj med SLA och till 10 000 fĂśretag i Skaraborg den 8 maj!

DEL 1 • 17 APRIL

Läs mer om fÜretagen och deras tjänster pü vür digitala näringslivsplattform Marknadsguiden.

Lokal handel, tjänster och service ALLTJÄNST

AVLOPP

AVLOPPSRENSNING

Last & Gräv

Kluckar avloppet/ Stopp i avlopp

i Skaraborg Ek. FĂśr.

Sveriges mest rutinerade arbetslag

Lüt oss gÜra jobbet! • Vi utfÜr allt i hemmet. • Även trädgürd och

NYTT ENSKILT AVLOPP?

FÜr ett bra jobb, rätt pris, garanti kontakta din lokala diplomerade avloppsanläggare!

hantverksuppdrag.

• ROT-/RUT-avdrag. • IT-tjänster.

marknadsguiden.sla.se

FĂśr offert ring 070-513 18 05 alt. 0500-48 40 55

SKĂ–VDE RĂ–RINSTALLATION

Det fixar vi Enkelt!

Ring

0500 41 08 88

EVERTSSONS

FĂ–NSTER

KAKEL

Jour • Rent avlopp

KONTORSMĂ–BLER KontorsmĂśbler KontorsmĂśbleri alla i alla

direkt direkt

 

FÜrsäljning - Montage - Service Dags fÜr nya fÜnster eller varfÜr inte ettuterum? Vi tillhandahüller allt inom glas & aluminium, bockar även plüt.

Allt inom kakel o klinker torra o vĂĽta utrymmen

Total entreprenad av badrum LĂĽng erfarenhet, goda referenser

Tel 0708-90 95 96

Anders Eriksson 0708-58 94 97 kakelanders.se

PLĂ…TSLAGARE

RĂ–RMONTĂ–R

  Â Â? Â Â?  Â Â? SLAMSUG

• FJÄRRVÄRME

www.skovdeplatslageri.se info@skovdeplatslageri.se

SkĂśvde 0500-44 45 00 FalkĂśping 0515-72 17 70 Ulricehamn 0321-301 04 www.vastgotaror.se

TRĂ„DGĂ…RD

VITVARUSERVICE

• Slamsugning • HÜgtrycksspolning

Tel: 0500-41 23 00 Journr 0749-14 05 63

www.pr-slamsugning.se VVS

EL & HUSHĂ…LLS SERVICE AB

Vi utfÜr service och har reservdelar till alla märken. • Elinstallationer • VVS-Värmepumpar • Fläktar-Ventilation • Husvagn-gasol • Kyl-Spis-Disk-Tork-Tvätt • HÜgtryckstvätt Centraldammsugare Utnyttja RUT & ROT pü arbetet! 070-418 77 00 • thsel.se

FastighetsbyrĂĽn i SkĂśvde 0500-48 10 85 Tibro 0504-145 45 / Karlsborg 0505-106 00 Hjo 0503-129 60 / fastighetsbyran.se

Tel: 0500-47 11 00 PLĂ…TSLAGARE Den lilla firman med de stora resurserna. Nu ocksĂĽ plĂĽtslageri!

0500 – 47 07 70 • 0733 – 26 75 12 info@maxxa.se • www.maxxa.se

STUBBFRĂ„SNING

STĂ„D

- VI FRĂ„SER ALLT! -

• SERVICE • VÄRMEPUMPAR

VarfÜr inte ringa Sveriges stÜrsta mäklare?

Nyproduktion av villor Renoveringar ROT-jobb

Stubbfräsning

• INSTALLATIONER

Allt inom byggnadsplĂĽtslageri

MĂ„KLARE

prislägen. prislägen. KontorsmÜbleri alla KontorsmÜbler i allaprislägen. prislägen!

FastighetsbyrĂĽn pĂĽ Ă–stermalm / 08-5459 02 70 / ostermalm@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Tel. 0703-64 61 62

0500-48 22 44 | www.comfort.se info@skovderor.se Gustav Adolfs gata 41, SkĂśvde

www.hakansslamsugning.se

direkt

Ring eller maila fĂśr kostnadsfri offert.

SKĂ–VDE RĂ–RINSTALLATION

VarfÜr inte ringa Sveriges stÜrsta mäklare?

seniorbolaget.se

Eva Davidsson 010-175 19 31

BYGG

BADRUMSRENOVERING

Badrum • Installationer Värmepumpar • Service Kaplansgatan 28, SkÜvde 0500-48 43 00 Industrigatan 4, Tidaholm 0502-123 10 www.monterra.se

1 stubbe eller 100 stubbar

Daniel 076-1356544 www.ahlgrensfras.se

• Hemstäd 175:-/timme efter rut-avdrag • FÜnsterputs • Flyttstäd m.m.

0729-134 377 • info@ks-services.se www.ks-services.se

Vür nya branschguide, büde i print och digitalt. Boka du ocksü sü du finns med i den lokala sÜkmotorn fÜr fÜretag. Kontakta din säljare eller ring 0500-46 75 19.

Vür nya branschguide, büde i print och digitalt. Boka du ocksü sü du finns med i den lokala sÜkmotorn fÜr fÜretag. Kontakta din säljare eller ring 0500-46 75 19.


Tisdag 17 april 2018

Sport

SLA.SE

Den 27-årige niometersspelaren Richard Hanisch är klar för spel i IFK Skövde HK de kommande två säsongerna. – En bra värvning som tillför spetskvalité, säger klubbens sportchef Ulf Nyström till SLA.

KLAR.

Richard Hanisch är det fjärde nyförvärvet som ansluter till IFK Skövde HK till nästa säsong. FOTO: EMIL LANGVAD/TT

Till hösten blir det alltså IFK Skövde som gäller. – Det känns verkligen som IFK Skövde har något spännande på gång och det ska bli kul att få vara del i den nysatsning som görs, säger Richard Hanisch i ett pressmeddelande. Med Hanischs påskrift har IFK Skövde elva spelare

Äntligen!

Söker ni vidare efter något speciellt?

– Vi vill ha någon niometersspelare till. Gärna med försvarsegenskaper som kan tillföra kvalité i bägge ändar så att säga. Vi får se vart vi hamnar så småningom, avslutar Ulf Nyström.

Erica Augustsson 0500-467534 erica.augustsson@sla.se

Kontrakterade spelare IFK Skövde HK har i dagsläget kontrakt med följande spelare inför säsongen 2018/2019: Adam Samuelsson, Rasmus Wremer, Jack Thurin, Christopher Hedberg, Kristian Svensson, Marcus Holmén, Axel Franzén. Nyförvärv: Richard Hanisch, Håvard Åsheim, Rex Blom, Matias Helt Jensen. Ny tränare för IFK Skövde HK nästa säsong är Jonas Wille.

ERBJUDANDE ARAN TG T V

6 år

Värmepump

10 år

Kompressorn

IVT GAR

En tidning värd att lyssna på.

klara till nästa säsong, varav fyra av dem är nyförvärv. Hur många fler det blir återstår att se. – Vi jobbar på både internt och externt. Vi slår i bromsen när vi tycker att vi är klara, men inte innan dess, säger Nyström.

IVT Nordic Inverter Luft

Pris fr 18.500:Vill du, eller någon du känner, veta mer om SLA:s taltidning? Prata med vår kundtjänst, tel. 0500-46 76 10.

(inkl rotavdrag.)

Marknadens bästa årsvärmefaktor enligt SP:s och Energimyndighetens test av luft/luftvärmepumpar. Energiklass A+/A++.

Förrådsgatan 33 B, Mariestad 0501-711 77 Skövde 0500-48 05 75, Lidköping 0510-605 50

Kan inte kombineras med andra kampanjer eller erbjudanden

Spekulationer om att Richard Hanisch skulle vara på väg till IFK Skövde florerade redan i förra veckan. Klubbens sportchef Ulf Nyström ville då varken bekräfta eller dementera uppgifterna. Till SLA sade Nyström i fredags: – Hanisch är en bra spelare och vi är intresserade av spelare. Han har erfarenheten och rutinen som krävs så visst är det en duktig spelare, men en av många. På måndagen var det slut på spekulationer när IFK Skövde presenterade just Richard Hanisch som sitt senaste nyförvärv. – En bra värvning som tillför spetskvalité och som har en förmåga att också göra andra spelare bra, säger Ulf Nyström om den 27-årige niometersspelaren. Hanisch har HK Eskil som moderklubb men har sedan spelat i Redbergslid, Hammarby, tyska Hamburg och Kristianstad där det blev två SM-guld. Den här säsongen huserar han i norska Elverum där det likt med Kristianstad även har blivit spel i Champions Leauge.

ANTI • I AR

w

w

w

w

w

Fjärde nyförvärvet klart

I•

w

HANDBOLL. Richard Hanisch klar för IFK Skövde

TI • IVT G AN

w

w

I DAG: MOTOR S22 • SVERIGE S24 • ALLEHANDA S28 • RADIO&TV S30


18

Sport

Tisdag 17 april 2018 SLA

Sport TELEFON: 0500-46 75 00, 0500-46 75 30 E-POST: SPORT@SLA.SE

Ny förlust för J-Södra FOTBOLL. Det var inte de före detta allsvenska lagens kväll i superettan i fotboll. Jönköpings Södra åkte på tredje raka förlusten, 1–2 borta mot dittills poänglösa Varberg. Daryl Smylie gav J-Södra hopp när han kvitterade efter en timme men Gabriel Altemark Vanneryr avgjorde för Varberg i den 86:e minuten. Halmstad vann första matchen borta mot Degerfors efter stora besvär men hemma mot Norrby fungerade det inte alls. Degerfors vann välförtjänt med 2–0. (TT)

Kontakta oss! Jan Larsson (sportchef) 0500-46 75 33 • jan.larsson@sla.se Johan Espefält 0500-46 75 32 • johan.espefalt@sla.se Erica Augustsson 0500-46 75 34 • erica.augustsson@sla.se Linus Hellman 0500-46 75 35 • linus.hellman@sla.se

w

ISHOCKEY. Nyförvärv och hemvändare klara för spel

Skövde IK värvar vidare Skövde IK jobbar vidare med truppen inför nästa säsong. De senaste två påskrifterna kommer från målvakten Adam Schoultz och centern Erik Dahné.

Erica Augustsson

FOTBOLL. Premiärkryss i Malmö

FOTBOLL.

Tim Söderlund känner sig fräsch trots den tuffa semifinalserien mot Djurgården. FOTO: ERLAND SEGERSTEDT/TT det är inte många som får uppleva det här under sin karriär. Skellefteå må ha prenumererat på SM-finaler tidigare, men den här säsongen var det få som trodde på Västerbottenslaget. Länge stod laget och föll med superkedjan, OS-trion Joakim Lindström, Oscar Möller och Pär Lindholm. I slutspelet har varenda formation klivit fram. – När OS-kedjan åkte i väg till Pyeongchang snackade vi andra om att vi måste ta tag i det här. Då hade vi inte den att lita på. Vi var tvungna att steppa upp och vi fick mycket självförtroende av det.

– Personligen känns det jättebra, jag tycker jag har skapat mycket målchanser och fått lite utdelning. Vi har bra stäm i formationerna, säger 20-åringen. Han har själv gjort fyra mål i slutspelet och är delad trea i den interna målligan – med ytterligare tre spelare – bakom Möller (sju mål) och Lindholm (sex). På tisdagen ser det ut som om Skellefteås målhungriga forwards slipper skadade OS-målvakten Viktor Fasth och i stället ställs mot Viktor Andrén.

Göran Sundberg/TT

1–1 i mål. 5–0 i skott på mål i övrigt. 13–0 i hörnor. En bränd straff. Guldtippade Rosengård dominerade stort i den allsvenska premiären men poängen hemma mot Göteborg räddades via ett självmål i den 89:e minuten. – Men den här poängen kan vara väldigt viktig i slutändan. Serien är lång och vi visste att det skulle bli tufft mot Göteborg, säger Rosengårds landslagsmittfältare Caroline Seger.

Mittag missade straff Den tyska anfallsveteranen Anja Mittag var Rosengårdsspelaren som hade de främsta chanserna att skjuta hemmalaget till en seger. Men om inte Göteborgs nederländska målvakt Loes Geurts räddade 32-åringens

avslut var det tyskan själv som missade. Exempelvis straffen i den 62:a minuten som gick högt över målramen. – Jag tycker att vi skapar tillräckligt många målchanser för att avgöra den här matchen, men ibland är det så, säger Seger. Göteborgs amerikanska stjärnanfallare Christen Press behövde endast en chans för att ge gästerna ledningen. Med knappa kvarten kvar att spela kom nyförvärvet fri med den svenska landslagsmålvakten Zecira Musovic och petade in 1–0.

”Vi ger aldrig upp” Premiärpoängen räddades i den 89:e minuten. Då slog Rosengårds vänsterytter Fiona Brown ett inlägg som Göteborgsbacken Taylor Leach olyckligt nickade i en båge över en chanslös Geurts. – Jag är stolt över att vi aldrig ger upp. Vi är i en svår situation, men vi fortsätter att anfalla och fortsätter att ligga på, säger nygamle Rosengårdstränaren Jonas Eidevall. (TT)

Med knappt en månad till uttagningen av den svenska VM-truppen fortsätter stjärnanfallaren att skapa förvirring kring eventuellt VM-spel. Senaste budet är att sannolikheten är liten för att Ibrahimovic spelar VM i sommar. Efter helgens LA Galaxys seger mot Chicago skrev 36-åringen följande på Twitter skrev Ibrahimovic: ”The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018”. Men på måndagen levererade Ibrahimovic en ny tweet. Den här gången med sitt spelbolag som indirekt avsändare, i form av en reklamfilm där ordet chans var bytt till odds. Zlatan fick frågan ”vad är oddsen på att du spelar VM?”. – Skyhöga, svarade Zlatan och förtydligade senare: –  Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända. (TT)

w

När SM-finalserien startar på tisdagskvällen i Växjö är det ett utvilat hemmalag som kommer till spel. Laget vann sin semifinalserie mot Malmö i fyra raka matcher och fick hela förra veckan till träning och vila. Laget tog tre dagar helledigt innan finslipningen började. Skellefteå avgjorde först i fredags kväll mot Djurgården, 4–2 i matcher, och har sedan dess haft två träningsdagar och en ledig dag. Många skulle se det som en fördel för Växjö – men JVM-forwarden vänder på det. – Jag känner mig pigg och kry. Jag tror bara det är positivt att vi har spelat längre, säger han. Skellefteå gör sin sjunde SM-finalserie på de åtta senaste säsongerna. För Söderlund är det dock premiär. –  Det ska bli jätteroligt,

Rosengård brände en straff och massor av målchanser i den allsvenska premiären. Till slut räddades guldfavoriten av ett självmål. – Det är så klart tråkigt, säger landslagsspelaren Caroline Seger efter 1–1 hemma mot Göteborg.

w

Medan Växjö har vilat och tränat har Skellefteå fått spela sig i form till SM-finalserien. Ett läge som Skellefteås speedkula Tim Söderlund gillar. – Det är en fördel för oss, vi har matchtempot i kroppen, säger han.

w

Zlatan: Skellefteå: ”Fördel för oss” Sent självmål räddade poäng ”Höga odds”

w

ISHOCKEY. Nu startar SM-finalserien mot Växjö

När Skövde IK gästade Grästorps IK i november 2016 möttes Erik Dahné och Adam Schoultz. Nästa säsong spelar de tillsammans i Skövde IK. FOTO: JOHAN ESPEFÄLT/ARKIV

w

Skövde IK har även gjort klart med Erik Dahné som nu återvänder till sin moder-

w

Dahné vänder hem

klubb med ett ettårigt kontrakt. 21-åringen har tidigare spelat i Skövde IK innan han tillhörde Skara IK under säsongen 2017/2018. – Det känns spännande och kul att vara tillbaka och jag ser fram emot kommande säsong, säger han i ett uttalande på SIK:s hemsida. Samtidigt som kontrakts skrivs med spelare formas också ledarteamet kring Skövde IK:s A-lag. Den nye huvudtränare Johan Hellström och assisterande tränaren Lars Trygg har varit klara en tid. Det senaste tillskottet i ledarteamet är Fredrik Söder i rollen som fystränare.

w

Tim Hultstrand lämnar Skövde IK för IK Pantern och David Persson-Thorsell har ännu inte kritat på något kontrakt för nästa säsong. Men nu har Skövde IK åtminstone en målvakt klar i Adam Schoultz. 22-åringen har Ulricehamns IF som moderklubb och har under de senaste två säsongerna spelat i Grästorps IK. Nu väntar två säsonger i Skövde IK. – Det ska bli väldigt roligt

att få representera Skövde kommande säsong. Jag vill ta nästa steg i karriären och känner att Skövde IK är rätt väg att gå, säger Adam Schoultz på Skövde IK:s hemsida. I ett gemensamt uttalande säger sportgruppens Lars Trygg och ordföranden Alexander Fornsjö följande om nyförvärvet: – Det känns väldigt bra att Adam väljer Skövde IK för sin fortsatta utveckling. Vi har fått mycket goda referenser och ser fram emot att se Adam i SIK-tröjan.


Sport

SLA Tisdag 17 april 2018

19

Alingsås till semi – möter Malmö

Sävehof mot ny SM-final

HANDBOLL. Alingsås är klart för SMsemifinal i handboll på herrsidan efter att ha vunnit den avgörande kvartsfinalen mot Ystad med 27–25. – Ystad har spelat den bästa handbollen och fått ut mer av sitt lag, men nu står vi i semi och jag är stolt över det här laget, säger Alingsås tränare Mikael Franzén till C More.

HANDBOLL. I över ett decennium har Sävehof dominerat

Magnus Persson gjorde fem mål för Alingsås. FOTO: EMIL LANGVAD/TT

svensk damhandboll totalt, med tio SM-guld på tolv år. Den här säsongen har det svajat en aning och laget slutade ”bara” trea i serien. Ändå kan Partilleklubben vara på väg mot ännu en final. Den första semifinalen mot Skuru, i bäst av fem, slutade med bortaseger för Sävehof, 29–24. Den förra landslagsspelaren Ida Odén, som inför slutspelet aviserade att hon slutar efter säsongen, gjorde åtta mål. (TT)

w

w

w

w

w

w

w

w

I semifinalen möter Alingsås nu Malmö. Detta efter att grundserievinnaren Kristianstad valde Lugi som semifinalmotståndare. – Det kommer att bli ett tajt spelschema, då är det skönt att ha nära hem från bortamatcherna, säger Kristianstads sportchef Jesper Larsson till C More. (TT)

ORIENTERING. Swedish League startade med tre tävlingar

Tuff tävlingshelg i Skåne RESULTAT

Swedish League är, efter SM-tävlingarna, orienterarnas viktigaste tävlingar i Sverige. Serien inleddes med sprint, lång- och medeldistans i Skåne i helgen. Vilma Blennow, Falköping, imponerade med seger i D20 på söndag. Marcus Carlsson, IF Hagen, blev sexa i H18 på söndag. Swedish League består i år av fem deltävlingar. Inleddes med sprint i centrala Landskrona på fredag. Lätta och snabba banor kring fästningen. Lördag var långdistans på Söderåsen. Långa banor med tuff kupering. H21-klassen hade 17km att springa. Beräknad segrartid är numera 90 min för både D21- och H21-klassen. Söndag var medeldistans.

Debutant i H20-klassen Olle Hedman, IF Hagen, gör sitt första år i H20-klassen. Konkurrensen är hård på värdetävling. De bästa siktar på JVM i Finland i juli. – Jag är nöjd med min

Olle Hedman var nöjd med helgen. prestation i helgen. Bäst placering hade jag på sprinten, men jag är mest nöjd med långdistansen. En tung bana över 12,5km. Inga stora bommar. Hade bra fokus under hela loppet, summerar Olle. – Nu laddar jag för nattSM på fredag i Jönköping.

FOTO: TORBJÖRN LÖFVING

Det lutar åt att jag står över finalen i Swedish League på söndag. Siktar istället på 10mila, helgen därpå. Stafett är kul.

Bra söndag för Carlsson Hagenjunioren Marcu s Carlsson presterade bra under påskhelgen. Förhopp-

Vilma Blennow vann D20-klassens medeldistans. ningar fanns om en bra helg i Skåne. – Missnöjd med de två första dagarna. Kände mig trött och kroppen var seg. Hade ingen bra känsla, vare sig på sprint eller långdistans, säger Marcus. – På söndag var det skillnad. Piggare och sprang

som jag vill springa. Enstaka misstag, kanske totalt en halvminut. Jättenöjd. Och bara 1.04 efter segraren. Nu ser jag fram emot kommande helg med natt-SM och finalen i Swedish League i Östergötland.

Torbjörn Löfving

ISHOCKEY. ”Uppfyllt alla förväntningar som ordinarie i Frölunda”

Dahlin tippas gå först i draften NHL har presenterat sin slutliga scoutrankning inför sommarens draft. Frölundas back Rasmus Dahlin är nummer ett på den ”internationella” listan och väntas bli vald först – i så fall som andra svensk efter Mats Sundin.

juni. ”Om man skulle utse en spelare i 2018 års draft till sin generations största löfte är Rasmus den enda kandidaten. Så stor är respekten för honom och hans förmåga”, säger scoutningsbasen Dan Marr till nhl.com.

Mats Sundin gick först i NHL-draften 1989. Nära 30 år senare kan det vara dags igen för en svensk att väljas före alla andra ishockeytalanger. Rasmus Dahlin har imponerat på de flesta bedömare, toppar ligans egen ”internationella” rankning – spelare verksamma utanför USA och Kanada – och spås bli huvudrollsinnehavare under evenemanget i Dallas den 22-23

Göran Stubb, chef för NHL:s europeiska scoutinggren, fyller på med mer beröm. ”Dahlin är i en klass för sig. Han har uppfyllt alla förväntningar som ordinarie i Frölunda. Han är en smart tvåvägsback med fantastiska verktyg, som skridskoåkning, puckbehandling, spelsinne, intelligens och skott”, säger han. På andra plats på den europeiska rankningen åter-

Historik

”En klass för sig”

Frölundas back Rasmus Dahlin tippas gå först i NHL-draften. 

finns en annan svensk back, Brynäs 17-årige högerskytt Adam Boqvist.

Svenskar som gått topp fem i NHL-draften: Nummer 1: Mats Sundin, Quebec, 1989. 2: Daniel Sedin, Vancouver, 1999, Victor Hedman, Tampa Bay, 2009, Gabriel Landeskog, Colorado, 2011. 3: Henrik Sedin, Vancouver, 1999. 4: Nicklas Bäckström, Washington, 2006, Adam Larsson, 2011, New Jersey. 5: Björn Johansson, California, 1976, Elias Lindholm, Carolina, 2013, Elias Pettersson, Vancouver, 2017.

FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Den nordamerikanska listan toppas av ryske centern Andrej Svetjnikov som

spelar för Barrie i Ontario Hockey League. (TT)

2018-04-13 Swedish League, sprint, Landskrona W21 Elit, 3 930 m: 1) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, 16.14, 54) Alicia Friberg, IF Hagen, 20.12. M21 Elit, 4 380 m: 1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 15.35. H21 Elit 2: 1) Jonas Merz, GöteborgMajorna OK, 13.42, 4) Filip Karlsson, IF Hagen, 14.22. D20 Elit, 3 410 m: 1) Vilma Von Krusenstierna, OK Kåre, 15.02, 19) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 17.04. H20 Elit, 3 780 m: 1) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 14.07, 16) Olle Hedman, IF Hagen, 15.28, 60) Oscar Stomberg, IF Hagen, 17.32. D18 Elit, 3 200 m: 1) Amanda Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 14.20, 6) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 14.58, 23) Tindra Hjort, Falköpings AIK OK, 16.05. H18 Elit, 3 540 m: 1) Andreas Bock Bjørnsen, OK Pan Århus, 13.18, 25) Marcus Carlsson, IF Hagen, 15.15, 30) Daniel Bogren, IF Hagen, 15.22, 48) Axel Olsson, IF Hagen, 15.59. D16, 1 920 m: 1) Elsa Sonesson, Falköpings AIK OK, 13.01. 2018-04-14 Swedish League, lång, Klåveröd, Söderåsen W21 Elit, 13 560 m: 1) Alva Olsson, Linköpings OK, 1.32.05, 62) Alicia Friberg, IF Hagen, 2.20.35. M21 Elit, 17 560 m: 1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 1.33.07, 52) Filip Karlsson, IF Hagen, 1.56.02. H20 Elit, 12 490 m: 1) Simon Imark, Tullinge SK, 1.11.46, 25) Olle Hedman, IF Hagen, 1.22.39, 43) Albin Alsiö, IF Hagen, 1.30.49, 51) Carl Holmberg, IF Hagen, 1.37.01, 53) Hampus Nyström, IF Hagen, 1.37.26, 58) Oscar Stomberg, IF Hagen, 1.39.35. D18 Elit, 9 460 m: 1) Erika Källvik Leufvén, Åmåls OK, 1.08.40, 8) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 1.10.51, 24) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 1.18.29, 29) Moa Alsiö, IF Hagen, 1.22.32. H18 Elit, 10 580 m: 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 59.39, 29) Axel Olsson, IF Hagen, 1.11.44, 37) Daniel Bogren, IF Hagen, 1.13.52, 42) Marcus Carlsson, IF Hagen, 1.15.37. D16, 4 600 m: 1) Sabina Aumo, Kungälvs OK, 35.50, 5) Elsa Sonesson, Falköpings AIK OK, 38.37. D14, 3 920 m: 1) Ida Bengtsson, OK Alehof, 33.13, 4) Hanna Alsiö, IF Hagen, 36.39. 2018-04-15 Swedish League, medel, Klåveröd, Söderåsen W21 Elit, 5 240 m: 1) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, 34.44, 64) Alicia Friberg, IF Hagen, 1.01.43. M21 Elit, 6 420 m: 1) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF, 34.20. H21 Elit 2: 1) Thomas Carlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 31.04, 25) Filip Karlsson, IF Hagen, 35.24. D20 Elit, 4 000 m: 1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 31.12. H20 Elit, 5 050 m: 1) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 29.46, 49) Olle Hedman, IF Hagen, 39.49, 55) Albin Alsiö, IF Hagen, 41.19, 61) Hampus Nyström, IF Hagen, 42.30. D18 Elit, 3 540 m: 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 27.55, 14) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 30.58, 30) Moa Alsiö, IF Hagen, 33.14, 36) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 33.58. H18 Elit, 4 020 m: 1) Gustav Runefors, Växjö OK, 25.42, 6) Marcus Carlsson, IF Hagen, 26.46, 44) Axel Olsson, IF Hagen, 30.09. D16, 3 450 m: 1) Sabina Aumo, Kungälvs OK, 27.36, 2) Elsa Sonesson, Falköpings AIK OK, 28.44. D14, 2 750 m: 1) Sigrid Høyer Staugaard, FIF Hillerød, 21.05, 5) Hanna Alsiö, IF Hagen, 22.43.


20

Sport

Tisdag 17 april 2018 SLA

RALLY. Vara MK arrangerade

Favoriten vann Hårdingen RESULTAT

Marcus Holm (höger) och kartläsaren Kristian Pettersson, fyra totalt i 2WD.

w

w

Jonas Sandgren, Öglunda avslutade bra och kom sexa i 2WD.

w

Jonny Persson

w

Inför sista sträckan, samma som den första, hörde Andervang oljud i bilen och befarade att det var drivaxelbrott på gång och tog det ”lite” försiktigt. Magnus Johansson vann sträckan, 1,6 sek före Andervang. Mikael Ericsson var bäst i 2WD, två tiondelar före Holm och Lidén. Här bättrade Öglundas Jonas Sandgren sin tid från första varvet med 1,4 sek, trots att det var uppkört och spårigt på några ställen. Jonas var bäste Volvo-åkare och slutade sexa i 2WDklassen.

w

Vinninga började det ”på riktigt”. På den fina sträckan visade Andervang sin klass i sin fyrhjulsdrivna Mitsubishi och var klart snabbast, 9,2 sek före Pontus Jakobsson och med Trollhättans Mikael Ericsson som trea. Magnus Johansson tappade hela 16 sekunder till Andervang. Också sträcka tre, strax öster om Vinninga, vanns av Andervang, 5,7 sek före Magnus Johansson och med Jakobsson ytterligare en tiondel efter. Med sin avåkning hade Marcus Holm ändå nionde tid, 7,5 sek efter klassvinnare Jakobsson.

FOTO: JONNY PERSSON

w

I tvåhjulsdrivet körde Bföraren Marcus Holm från Skövde bra med sin svarta BMW Compact och höll tredjeplatsen i den sammanslagna klassen. Bara SMmeriterade SMK Nyköpings Pontus Jacbosson, som bor i Istrum, och Trollhättans Mikael Ericsson var snabbare. En miss på tredje sträckan gjorde dock att Marcus tappade en placering. – Väldigt kul att komma igång och en bra tävling. Jag fick lite problem med växellådan på tredje sträckan, åkte av i sista svängen och förlorade tredjeplatsen med tre tiondelar. Jag hade tre snabba förare före mig och är ändå nöjd med årets premiär, säger Marcus Holm. Rallyt hade start och mål på Motorstadion på Kartåsen. Första sträckan kördes där. En kort sträcka med körtid på omkring 1.15 för de snabbaste. Stig Andervang vann, 1,6 sek före Magnus Johansson. Pontus Jakobsson var snabbast i 2WD, dryga sekunden före Fägre MK:s Marcus Holm och Trollhättans Tomas Lidén. Med sträcka två väster om

Rally: Hårdingen, Lidköping, Vara MK, 14/4 2018: 4WD (4st): 1) Stig Andervang/Robin Eriksson, Almunge MK/SMK Valdemarsvik, Mitsubishi Evo X, 8.48.2, 2) Magnus Johansson/Roger Lindblad, Älvbygdens MK, Mitsubishi Evo VII, 9.09,8, 3) Ulf Storm/Ulf Örnqvist, Stenungsunds MS, Mitsubishi Evo VII, 9.16,6. 2WD (41 st): 1) Pontus Jakobsson/Alf Almqvist, SMK Nyköping, Toyota Corolla, 9.10,9, 2) Mikael Ericsson/ Martin Svensson, SMK Trollhättan, VW Golf, 9.22,5, 3) Tomas Liden/ Mattias Holm, SMK Trollhättan, VW Golf, 9.25,3, 4) Marcus Holm/Kristian Pettersson, Fägre MK, BMW Compact, 9.25,6, 5) Mattis Johansson/Pernilla Ahlberg, Vara MK, Saab 9-3, 9.28,9, 6) Jonas Sandgren/ Urban Fröjd, Falköpings MK, Volvo 940, 9.30,4, 8) Erik Stenberg/ Kasrl-Johan Borhammar, Kullings MS, Volvo 940, 9.36,5, 11) Rune Karlsson/ Christer Nylén, Kullings MS, Volvo 242, 9.43,4, 16) Rickard Herbertsson/ Fredrik Herbertsson, Skara MK, Renault Megane, 9.52,2, 22) Alexander Kolbert/Jonas KOlbert, Götene MK, Volvo 940, 10.00,5, 25) Stig Christensen/Johan Sonnbring, Falköpings MK, Opel Corsa, 10.07,8, 28) Claes Söderqvist/Christer Svantesson, Skara MK, Volvo 940, 10.12,8, 30) Bengt-Arne Gustafsson/ Kenneth Bäcklund, Vara MK, Opel Ascona A, 10.20,1. Grupp E (6st): 1) Patric Sundström/ Fredrik Gustavsson, Göteborgs MF/ Kullings MS, VW Golf, 10.23,9, 3) Mattias Jonsson/Marika Carlsson, Kullings MS/SSIJ, BMW Compact, 10.49,5. Gr F och VOC (25 st): 1) Kristoffer Karlsson/Ida Bood, SMK Trollhättan/ MK Ratten, Volvo 940, 9.38,0, 2) Emil Andersson/Kim Rauséus, MKTeam Westom, Volvo 244, 9.45,9, 8) Mats Bigsten/Ninni Uddéus, Götene MK, Volvo 940, 10.04,4, 11) Jimmy Larsson/Michaela Logård, Tidaholms MK, Volvo 940, 10.14,4, 18) Carl Andersson/Robin Bäckström, Falköpings MK, Volvo 240, 10.25,7, 19) Joakim Persson/Patrik Ekblom, Tidaholms MK, Volvo 940, 10.26,4, 21) Fredrik Pettersson/Marcus Lantz, Falköpings MK, Volvo 940, 10.29,3. Ungdomsrally (3 st): 1) Marcus Persson/Mikael Persson, SMK Trollhättan, Volvo 240, 10.21,9, 2) Melvin Bengtsson/Joakim Bengtsson, Kullings MS, Toyota Corolla, 10.42,4, 3) Hampus Hjälm, Johnny Sundström, Vara MK, Saab 900, 14.01,8.

w

Stig Andervang som numera tävlar för Almunge MK är en förare med mycket rutin. I lördagens rally höll han för favoritskapet och totalsegrade i Vara MK:s Hårdingen med sin Mitsubishi Evo X, 21,6 sekunder före Älvbygdens Magnus Johansson.

FRÅN LÄSARNA. Bowling

BK Kyrk får två chanser att gå upp

BK Solängen hängde inte med alls, trots att ingen i Kyrk storspelade i seriens sista match på lördagen. BK Kyrk vann ganska enkelt med 15–5 (6656–6215). – Idag var det ganska spänt till en början, men sen rullade vi på bra, säger Vik-

tor Svarén i laget. – Nu har vi två chanser för att ta oss upp. Som det ser ut nu möter vi BK Allön från Kristianstad i den första matchen. Vart vi spelar vet vi inte än, men det är om två veckor, så vi kan träna på kvalprofilen ett tag innan matchstart, fortsätter Svarén. Bäst i laget blev Mats Gustavsson med 878, före Johan Leijon 851.

Kval för Team Tibro BK Ös På vann en match och spelade oavgjort i den andra och klarade sig kvar i tvåan utan kval, medan lokalkon-

kurrenten Team Tibro förlorade båda sina matcher och får därmed kvala sig kvar i tvåan. Bäst i Ös På blev Sebastian Dempwolf Holm med 847 i första matchen och Mikael Apelgren med 887 i den andra matchen. Vilka man möter och var vet man inte än. I trean vann BK Kyrk F1 båda sina matcher och vann gruppen. Laget tar sig nu upp i tvåan direkt, medan Skövde AIK får spela kvalmatcher för att ta sig upp. Bäst i Kyrk blev Rasmus Björk med 814 i första matchen och Ante Andersson hade 871 i den andra

w

BK Kyrk vann gruppen och har nu två chanser att ta steget upp i allsvenskan. BK Ös På är klara för tvåan även nästa säsong, och Team Tibro får kvala för att hålla sig kvar. BK Kyrk F1 vann sin grupp i trean och får en direktplats till tvåan.

Seriesegrarna BK Kyrk får nu kvala för en plats i allsvenskan. Stående från vänster, Kjell Ove Larsson Karlström, Erik Kyrk, John Mielonen, Johan Leijon och Viktor Svarén. Sittande, Mats Knutsson, Mats Gustavsson, Christian Ljus och Roger Westman. matchen. I trean klarade BK Kyrk F2 att bli tvåa i gruppen, men får inte kvala då F1 laget i samma serie gick upp

i tvåan. Hjo BK, BK Ös På F och Skövde AIK spelar alla kvar i trean nästa säsong. Damerna i BK Kyrk förlo-

rade båda sina matcher och slutade på en femteplats i sin första säsong vilket lovar gott inför fortsättningen.


w

w

w

w

w

w

w

w

Sport

SLA Tisdag 17 april 2018

Sport i tv

tisdag

MISSA INTE! Stjärncyklisten Chris Froome är anmäld till årets upplaga av Tour of the alps. Tävlingen håller på i fem dagar och EUROSPORT 1 14.00 cyklisterna avverkar totalt 716,9 kilometer. SVT1

HC–Skellefteå AIK. (R) SM-slutspel 2018.

18.25–18.30 Sportnytt.

C More Fotboll

SVT2

18.50 GIF Sundsvall–Trelleborgs FF. Direkt Allsvenskan. 21.00 Gefle IF–Degerfors IF. (R) Superettan. 23.00–1.00 BK Häcken–Dalkurd FF. (R) Allsvenskan.

22.00–22.15 Sportnytt. 1.45–2.00 Sportnytt.

TV3 Sport HD

17.20 Championship highlights. 17.50 Ligue 1: Highlights. 18.50 Fotboll: Atalanta–Inter. (R) Serie A. 20.40 Fotboll: Inter– Cagliari. Direkt Serie A. 22.45 Serie A: Highlights. 23.45–0.45 La Liga: Highlights.

C More Hockey

TV4

C More Golf

19.15–19.20 Sporten. 22.40–22.55 Sporten.

19.00 Slutspelsstudion. 19.25 Växjö Lakers HC–Skellefteå AIK. Direkt SM-slutspel. Final 1:7. 21.55 Slutspelsstudion. 22.15–0.25 Skellefteå AIK–Djurgårdens IF. (R) SM-slutspel.

Sportkanalen

17.10 Sammandrag. (R) 17.30 Veckans Allsvenskan. 18.00 Sportcentralen. 18.50 Fotboll: Studio. 19.00 Fotboll: Landskrona BoIS–Örgryte IS. Direkt Superettan. 21.05 Hit It Hard. 22.05 Vinnare V64. 22.35 Volvo Ocean Race magasin. (R) 23.00 Målmagasinet. 23.25–1.21 Ishockey: Växjö–Skellefteå. SM-slutspel.

TV12

19.00–21.55 Ishockey: Växjö–Skellefteå. Direkt SHL. Final 1:7. 21.55–22.00 Studio: SM-slutspel.

Viasat Sport

11.00 Tennis. Direkt ATP World Tour Masters 1000. Monte-Carlo Rolex Masters. 19.00 Trans World sport. 20.00 Champions league weekly. 20.40 Fotboll: Leverkusen–Bayern München. Direkt Tyska cupen. Final. 22.45–0.45 Ishockey: New Jersey Devils–Tampa Bay Lightning. (R) Stanley Cup. Match 3:7. 2.05–5.00 Ishockey: Minnesota Wild–Winnipeg Jets. Direkt Stanley Cup-slutspelet. Match 4:7.

Viasat Sport Premium

Eurosport 1

14.00 Cykel. Direkt Tour of the Alps. Etapp 2: Lavarone – Alpe di Pampeago (145,5 km). 15.30 Cykel. Direkt Kroatien Runt. Etapp 1: Osijek – Koprivnica. 17.00 FIFA Football. 17.30 MLS highlights. 18.00 Ridsport. Världscupen. 19.00 Ridsport. Världscupen. 20.00 Horse excellence. 20.25 Eurosport news. 20.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2. 21.00 Cykel. (R) Kroatien Runt. Etapp 1. 22.00 Motorsport. Formel E. Sammanfattning. 23.00 Beyond Champions. (R) 23.25 Eurosport news. 23.30–0.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2.

Eurosport 2

17.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2. 18.30 Fotboll: Sporting Kansas City– Seattle Sounders FC. (R) Major League Soccer. 20.00 FIFA Football. (R) 20.30 MLS highlights. (R) 20.55 Eurosport news. (R) 21.00 Motorsport. (R) Formel E. 21.30 Cykel. (R) Tour of the Alps. Etapp 2. 22.30 Chasing History. (R) 23.00 Cykel. (R) Kroatien Runt. Etapp 1. 23.55–0.00 Eurosport news. (R)

C More Sport

20.05 C More Classics Hockey: HV – Guldmatch 1995. (R) 21.00 Fotboll: Hammarby–IF Brommapojkarna. (R) Allsvenskan. 23.00–1.00 Ishockey: Växjö Lakers

RESULTAT. BASKET

19.30 Serie A: Highlights. 20.35 Fotboll: Brighton–Tottenham. Direkt Premier League. 22.45 Champions league weekly. 23.15–1.05 Fotboll: Celta Vigo–Barcelona. (R) La Liga.

Viasat Fotboll

19.45 La Liga: Highlights. 20.55 Celta Vigo–Barcelona. Direkt La Liga. 23.00– 0.50 Brighton–Tottenham. (R) Premier League.

Viasat Hockey

20.00 Toronto Maple Leafs–Boston Bruins. (R) Stanley Cup. Match 3:7. 22.00 NHL Tonight. 23.00 Colorado Avalanche– Nashville Predators. (R) Stanley Cup. Match 3:7. 1.35 Columbus Blue Jackets– Washington Capitals. Direkt Stanley Cup. Match 3:7. 4.35–7.15 Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights. Direkt Stanley Cup. Match 4:7.

Viasat Motor

18.30 MotoGP Argentina. (R) Moto2 Race. 20.00 MotoGP Argentina. (R) Race. 21.45 Formel 2. (R) Race 1. 23.15–0.20 Formel 2Bahrains GP -. (R) Race 2.

Viasat Golf

19.00 European tour highlights. 19.30 LPGA-touren. Lotte Championship – Final round. 23.30–0.00 The skill code: Swiss army knife short.

IFK Tidaholm 1 0 0 1

SM-SLUTSPEL, HERRAR, semifinal 3 i bäst av 7 BC Luleå–Södertälje 82–78 BC Luleå leder med 2-1 i matcher. NBA-SLUTSPEL, åttondelsfinal 1 i bäst av 7 Houston–Minnesota 104–101 Oklahoma City–Utah 116–108 Cleveland–Indiana 80–98

FOTBOLL

ALLSVENSKAN Hammarby–Brommapojkarna 4–0 Hammarby

20.00 Tee party. 21.00 PGA tour highlights. (R) 22.00–4.01 PGA-touren. (R) PGA TOUR RBC Heritage.

3 3 0 0

9– 2

9

AIK 3 2 1 0 IFK Norrköping 3 2 1 0

5– 1 6– 3

7 7

Häcken 3 Malmö FF 3 Örebro 3 Djurgården 3 IFK Göteborg 3 Sirius 2 Dalkurd 3 Kalmar FF 3 Brommapojk 3 Östersunds FK 3

4– 2 5– 4 3– 2 2– 3 5– 5 2– 3 3– 5 2– 4 3– 6 2– 5

6 5 5 4 3 3 3 3 3 3

Gif Sundsvall 2 0 2 0

2– 2

2

Trelleborgs FF 3 0 1 2 Elfsborg 3 0 0 3

3– 6 1– 4

1 0

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 2 1 2 2 2 2

SUPERETTAN Varbergs Bois–Jönköpings S 2–1 Halmstad–Norrby 0–2 Falkenberg Brage

3 3 0 0 3 2 1 0

7– 2 6– 3

Norrby

3 2 1 0

9 7

6– 3

7

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

8– 2 4– 1 4– 4 4– 2 4– 4 4– 3 2– 3 4– 6 3– 5 4– 7

6 6 6 4 4 3 3 3 3 1

Frej 3 0 1 2 Jönköpings S 3 0 0 3 Värnamo 3 0 0 3

4– 9 2– 6 2– 8

1 0 0

Helsingborg 2 Örgryte 2 Gais 3 AFC Eskilstuna 3 Degerfors 3 Landskrona 2 Halmstad 2 Gefle 3 Varbergs Bois 3 Öster 3

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

SUPERETTAN Varbergs Bois–Jönköpings S 1–2 Halmstad–Norrby 0–2

Tvååker

2 2 0 0

5– 3

6

Torn

2 2 0 0

4– 2

6

Mjällby Ängelholm Eskilsminne Oddevold Oskarshamn Lunds BK Karlskrona Ljungskile Åtvidaberg Utsikten

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

4– 1 4– 2 3– 2 3– 2 4– 4 2– 2 3– 3 2– 2 2– 2 2– 3

4 4 4 4 3 3 2 2 2 1

Husqvarna

2 0 1 1

1– 2

1

Grebbestad Kristianstad Skövde AIK

2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

2– 4 1– 3 1– 6

0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

DIV 2 VÄSTRA GÖTALAND, HERRAR IFK Malmö–Högaborg 1–0 Hittarp 2 2 0 0 8- 2 --------------------------------------- - Lindome 2 1 1 0 5-1 ---------------------------------------Rosengård 2 1 1 0 4-2 Sävedalen 2 1 1 0 4-2 IFK Malmö 2 1 1 0 2-1 Högaborg 2 1 0 1 2-1 Varbergs Gif 2 1 0 1 3-3 Kvarnby 2 1 0 1 2-2 Prespa Birlik 2 1 0 1 3-5 Vinberg 2 0 2 0 0-0 Assyriska BK 2 0 1 1 1-3 Olympic 2 0 1 1 1-6 ---------------------------------------Ullared 2 0 0 2 1-4 Halmia 2 0 0 2 1-5

Ulvåker 1 Fagersanna 0 Falköpings FK 0 Götene 0 IFK Falköping 0 IFK Skövde 0 IFK Tidaholm 0 Tidaholms GIF 0 Åsarp-Trädet 0 Skultorp 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spelstopp 19:29 4

5

6

7

8

12

13

1 Växjö–Skellefteå 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Pettersson–Möller 1X 1X 2 1X 1X 1X 2 1X 1X 2 1X 1X 3 Columbus–Washingt. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 Panarin–Bäckström 2 1X 1X 1X 1X 1X 2 2 2 1X 1X 1X 5 Minnesota–Winnipeg 12 12 12 12 X 12 12 12 X 12 12 X 6 Staal–Laine 1X 2 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 2 2 2 7 Los Angeles–Vegas 1X2 1X2 1X2 1X2 12 X 12 12 12 12 12 12 8 Kopitar–Karlsson 1X 1X 1X 2 1X2 1X 1X 2 1X 1X 2 1X Stora bolaget: 768 rader. Fyra till åtta andelar. Utskrift på 13 delsystem. Lilla bolaget: 384 rader. Två till fyra andelar. Säker: Columbus. Utskrift på 13 delsystem.

1 2 12 1X X 1X 12 1X

FÖRUTSÄGELSEN

9

10

11

Spelstopp 28 april

Mixen 629: Ishockey SM-Final 2017/18. Hur slutar matchserien? Vårt tips: 4-2 i matcher till Växjö med oddset 5,00. 4-0 i matcher Växjö 4-1 i matcher Växjö 4-2 i matcher Växjö 4-3 i matcher Växjö

8,25 4,00 5,00 4,50

4-0 i matcher Skellefteå 4-1 i matcher Skellefteå 4-2 i matcher Skellefteå 4-3 i matcher Skellefteå

3

5

TOPPTIPSET Matcher

Spelstopp 18:59 1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Brighton–Tottenham 1 X2 X2 X2 X2 X2 1 1 1 X2 X2 X2 X2 2 Sundsvall–Trelleborg 1X 1X 1X 2 1X2 1X 1X 2 1X 1X 2 1X 1X 3 Landskrona–Örgryte 12 12 12 12 X 12 12 12 X 12 12 X X 4 Inter–Cagliari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 D.La Coruna–Sevilla 1X2 1X2 1X2 1X2 12 X 12 12 12 12 12 12 12 6 Celta–Barcelona X2 X2 1 X2 X2 X2 1 X2 X2 1 X2 X2 1 7 Villarreal–Leganes 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 8 Leverkus.–B.München X2 1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 1 1 1 X2 Stora bolaget: 768 rader. Fyra till åtta andelar. Utskrift på 13 delsystem. Lilla bolaget: 384 rader. Två till fyra andelar. Säker: Villarreal. Utskrift på 13 delsystem. Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2– 1 0– 0 0– 0 0– 0 0– 0 0– 0 0– 0 0– 0 0– 0 1– 2

1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1

6– 2

3

2– 0 2– 1 2– 1 2– 2 2– 2 0– 0 1– 2 1– 2 0– 2

3 3 3 1 1 0 0 0 0

Tisdag 17 april

Lopp 8 2140m, auto

Lionel hade inte samma framgångar detta vintermeeting som ifjol och nu har han fått ladda om lite. Han gör första starten på tre månader men är så bra att han måste räknas direkt. Volstead var bra direkt i årsdebuten i fjol. Trots ett svårt läge är han ett tidigt bud i årsdebuten även i år. Charrua Forlan var riktigt fin i årsdebuten där han vann efter tidig ledning. Har bra läge och form, måste räknas.

8 rader

2– 6

0

ALLSVENSKAN, DAMER Rosengård–Göteborg 1–1 Hammarby Djurgården Piteå IF Linköping Göteborg Kristianstad Rosengård Vittsjö Eskilstuna IFK Kalmar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4– 2 2– 1 2– 1 1– 0 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 2 1– 2

3 3 3 3 1 1 1 1 0 0

Växjö 1 0 0 1 Limh/Bunkeflo 1 0 0 1

0– 1 2– 4

0 0

HANDBOLL

SM-SLUTSPEL, HERRAR, kvartsfinal 5 i bäst av 5 Alingsås–Ystads IF 27–25 (15-10) Alingsås: Felix Claar 5, Magnus Persson 5, Andreas Berg 5, Oscar Bergendahl 4, Fredrik Teern 2, William Andersson Moberg 2, Andreas Flodman, Johan Nilsson, Niclas Barud, Mishels Liaba. Ystads IF: Ludvig Hallbäck 9, Carl Löfström 5, Kim Andersson 3, Anton Hallbäck 3, Hampus Andersson 2, Alexander Borgstedt 2, Linus Andersson. Publik: 2 092. Alingsås vidared med 3-2 i matcher. SM-SLUTSPEL, DAMER, semifinal 1 i bäst av 5 Skuru–Sävehof 24–29

ISHOCKEY

STANLEY CUP, åttondelsfinal 3 i bäst av 7 Philadelphia–Pittsburgh 1–5 Pittsburgh leder med 2-1 i matcher. Los Angeles–Vegas 2–3 Vegas leder med 3-0 i matcher. Minnesota–Winnipeg 6–2 Winnipeg leder med 2-1 i matcher. Åttondelsfinal 2 i bäst av 7 Washington–Columbus 4–5 Columbus leder med 2-0 i matcher. KHL-SLUTSPEL, final 2 i bäst av 7 Ak Bars Kazan–CSKA Moskva 2–1 Ak Bars Kazan leder med 2-0 i matcher.

TRAV

ESKILSTUNA Måndag 16 april V64-raden: 5-2-8-5-9-4 (lopp 4-9) 6 rätt: (4 767) 363 kr. 5 rätt: (62 711) 7 kr. 4 rätt: (399 149) 0 kr. V4-raden: 8-5-9-4 (lopp 6-9) 4 rätt: (16 735) 30 kr. V64: 4 863 869 kr. V4: 678 070 kr. ÖSTERSUND Måndag 16 april V5-raden: 12-6-13-14-3 (lopp 4-8) 5 rätt: (167,1) 2 251 kr. V4-raden: 3-13-12-6 (lopp 2-5) 4 rätt: (1 521) 1 107 kr. V3-raden: 13-14-3 (lopp 6-8) 3 rätt: (4) 7 910 kr. V5: 579 110 kr. V4: 2 246 626 kr. V3: 42 190 kr. ROMME Måndag 16 april V5-raden: 2-4-2-1-5 (lopp 3-7) 5 rätt: (816,3) 177 kr. V4-raden: 1-5-7-8 (lopp 6-9) 4 rätt: (202,3) 646 kr. V3-raden: 5-7-8 (lopp 7-9) 3 rätt: (41) 327 kr. V5: 222 467 kr. V4: 174 481 kr. V3: 17 920 kr.

LUNCHDUBBELN ÖSTERSUND Måndag 16 april LD-1: 12 Tweener (4,04) Struken nr 6 LD-2: 6 Castle Hall (3,33) Odds: 15,17 Oms: 946 270 kr.

DAGENS DUBBEL ESKILSTUNA Måndag 16 april DD-1: 9 Bear Abiba (2,12) Struken nr 4 DD-2: 4 Magic Gwin (1,45) Struken nr 6 Odds: 3,04 Oms: 2 676 572 kr.

KENO

Måndag 16 april 4 5 7 11 12 15 20 29 30 31 33 36 37 39 49 50 55 60 62 70. Kung Keno: 60.

Veckans SPORT införes

tisdag och fredag Pris utan sponsor 100:med sponsor 125:- Landbyvallen Fotboll Div. 5 Herrar, Manusstopp till tisd:19fred kl. 12.00 Torsdagen den april kl. 18.30

Manusstopp till fred: onsd kl. 12.00 Norra Fågelås IF - Tibro AIK FK

ET

IT TIV

AK Solvalla

DD-2

1 French Laundry Lennartsson P 00450 2 Global Money Bergh R 600d2 3 Lionel N.O.* Antonsen G 1500d 4 Exodus Hanover Haugstad K 35160 5 Charrua Forlan Sundberg H-O 70361 6 I Love Paris* Widell K 31602 7 Sliding Home Tillman J 7d005 8 Volstead Melander S 31d02 9 Giveitgasandgo* Adielsson E 20039 10 Francais du Gull Lindegren E 04302

DD-system DD-1: 3, 5, 6, 8 DD-2: 9, 10

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leif Johansson och P-A Johansson ger dig Sveriges bästa dagliga speltips

RANK: 3-8-5-6-2-9-4-7-10-1

25,00 15,00 8,00 9,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAGENS DUBBEL DD-1

0 0

Vinninga 1 K-Ved/Häll/Lun 1 Råda 1 Falköping 1 Friscopojkarna 1 Frist/Borg/Spar 0 Arentorp Helås 1 Ulvåker 1 Sil 1

SPÄNNANDE. Lionel gör comeback, Volstead (bilden) årsdebut och segervane jänkaren Giveitgasandgo startar alla i DD-1 på Solvalla, ett riktigt spännande lopp. Dagens DD-2: Royaldoodle och Wreckless MM är två starka hästar som bör göra upp om segern här.

3

4 4 4 3 3 3 3 2 1 1

Vartofta

Vassa hästar gör upp i DD-1

2

4

7

ANALYS. Skellefteå är för sjunde gången på de åtta senaste åren i SM-final. Växjö är favorit att vinna. Det finns fyra Head to Head möten på kupongen. Elias Pettersson (bilden) mot Oscar Möller är den bästa! Lången 18: Växjö Lakers–Skellefteå 1,92 – 4,20 – 3,25.

1

6

UTV ELIT ÖSTRA HERRAR Skultorp–Ulvåker 1–2

Äntligen börjar finalen!

Matcher

1 1 1 1 0 0 2 2 2 1

6 6 6 4 4 3 3 3 3 1

3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

DIVISION 1 SÖDRA, HERRAR Oddevold–Husqvarna 2–1

8– 2 4– 1 4– 4 4– 2 4– 4 4– 3 2– 3 4– 6 3– 5 4– 7

Norrby

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

1 0 0

6– 3

7– 2 6– 3

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

4– 9 2– 6 2– 8

DIV 2 NORRA GÖTALAND DAMER Råda–Arentorp Helås 2–1

3 3 0 0 3 2 1 0

Helsingborg 2 Örgryte 2 Gais 3 AFC Eskilstuna 3 Degerfors 3 Landskrona 2 Halmstad 2 Gefle 3 Jönköpings S 3 Öster 3

Frej 3 0 1 2 Varbergs Bois 3 0 0 3 Värnamo 3 0 0 3

9 7

Falkenberg Brage

TIPS&TRAV POWERPLAY

21

Lopp 9 2140m

1 Anddontsayitsover Kontio J 25208 2 Digital Bits Lennartsson P 00640 3 Balboa Lane Franck T 50004 4 Barracuda Bac Koskela J 0640d 5 Starforlife Palema Andersson M J 35641 6 Andthemoveisover Widell K 1000d 7 Okeechobee Haugstad K 00000 8 Magnolia Boy Larsson F B 45653 2160:

9 Royaldoodle Bergh R 10 Wreckless M.M. Ohlsson U 11 B.Dollar Jansson T 12 Pontiac S.W. Adielsson E

0d101 310d1 00035 14740

RANK: 9-10-12-5-8-1-11-6-2-4-7-3

Royaldoodle vann direkt i debuten i ny regi och svarade för en stark insats. Han har lite krångligt läge men han måste räknas. Wreckless MM visade hög kapacitet i fjol som 3-åring men fungerade inte alltid fullt ut. Han är mycket spännande inför årets säsong och han ska räknas direkt.

LD-system Rättvik Trio lopp 3 LD-1: 5, 7, 8, 10,11 Etta: 4 LD-2: 2 Tvåa: 1, 2, 5, 6 Trea: Alla 5 rader 36 rader

“Terräng-proppen” Våren 2018 med tävlingsplats:

Billingens Fritidsområde. Tävlingen äger rum sju onsdagar: 18, 25 april & 2, 9, 16, 23 och 30 maj. Start kl 17.30–18.30 OBS! Avslutning med plakettutdelning prel. torsdag 7 juni i Arena Skövde. Startavgift 10 kr. För att erhålla plakett skall man fullfölja 5 starter. NYHET! ”Köp din egen nummerlapp!” Se info på hemsidan

Rättvik

SLA och IFK Skövde Friidrottsklubb inbjuder till ”Terrängproppen”.

ifkskovde.net


22

Tema

Tisdag 17 april 2018 SLA

Motor TEST. Subaru XV

Särling med brett anslag

w

KOMPAKT SUV. Subarus bilar har starka personligheter och är uppskattade för robust framtoning och bra framkomlighet. Men det är ingen enkel uppgift för den nya modellen XV att hävda sig i den allt större klassen för kompakta suv-bilar.

Baksätet har blivit bättre jämfört med förra XV och det duger även för vuxna. Relativt hög tröskel att lirka fötterna över.

tem och färddator. Pekskärmen – åtta tum, kommer med utrustningsnivån Active – är mestadels smidig, men

gränssnittet är en smula eget. XV är överlag en bil med egen stil och lite mer tuggmotstånd än många andra

294 900 kronor. 177 hästkrafter. 175 g/km. Hyundai har hamnat lite i skugga bakom kusinmärket Kia. Tucson är den mellanstora modellen i Hyundais allt större suv-familj. Starkare motor, hela 177 hästkrafter, och fyrhjulsdrift samt dubbelkopplingsväxellåda ingår i detta utförande. Mercedes-Benz GLA 200 296 900 kronor. 156 hästkrafter. 134 g/km. Jämnstark och jämnstor, men med mindre skogsmullekaraktär. GLA baseras på den generation A-klass som

w

aru går även här sin egen väg med flera färgdisplayer som kan visa information om bland annat bilens drivsys-

Prydligt och väl utfört även om helheten känns en aning splittrad i förstone. Subaru odlar en japansk stil och har stark personlighet. 16 knappar bara på ratten, bland annat för att manövrera farthållaren som håller avstånd till bilen framför. Elvärmd ratt är standard i tre av de fyra utrustningsnivåerna. Ovanpå instrumentpanelen finns en informationsdisplay som kan visa bland annat om säkerhetssystemen är aktiverade, fyrhjulsdriftens funktion och bilens lutning.

w

XV är varken särskilt rymlig eller lättlastad, men så är den heller inte en kombi på styltor utan mer av en rundnätt halvkombi.

w

Fyrhjulsdriften gör det lätt att pulsa i snö, men för spårsäkerhet och väghållning vid vanlig körning är nyttan tveksam. Parallellt med nya XV testades en framhjulsdriven suv som var både mer avkopplande och mer spårstabil på det isiga och knöliga underlaget. Innerutrymmena är bra. Framstolarna har goda justeringsmöjligheter och baksätet är dugligt även för fullvuxna. Men nödlösningen med mittplatsens säkerhetsbälte placerat i c-stolpen och en ögla på ryggstödet är inte optimal. Instrumenteringen är spännande att ta till sig. Sub-

w

Detta är andra generationen och den har nyligen introducerats i Sverige. Första XV kom 2012. Under huven sitter som alltid i Subaru en boxermotor (motliggande cylindrar). Det ger teoretiskt lägre tyngdpunkt och om inte färre så åtminstone en annorlunda typ av vibrationer än i sedvanliga v- och radmotorer. Många upplever att boxermotorns tändningsföljd ger en trivsammare och mjukare gång. Provbilen har en pigg, bensindriven tvålitersmotor med 156 hästkrafter. Det finns även en 1,6-liters med

Pulsa i snö

Subaru XV har i praktiken en halvkombikaross, medan flertalet konkurrenter är mer vinkelräta som kombibilar. XV känns heller inte bylsig eller svullen. FOTO: ERIC LUND

Steglös automatlåda är standard i XV. En bra teknik. Ett speciellt körläge, X-mode, anpassar bilens drivsystem för lättare terrängkörning.

w

Boxermotor

114 hästkrafter, men dieselalternativen har strukits från listan. Standard är även en steglös automatväxellåda som funkar fint. Vid acceleration simulerar den växlingssteg för att motverka ”gummisnoddskänslan”. Nya XV är väldigt lik föregångaren, men karossen är i själva verket helt ny. Det gäller resten av bilen också enligt tillverkaren. Bland annat ska ökad vridstyvhet ha medgivit fjädrar och stötdämpare kalibrerade för bättre komfort. Det stämmer nog, men därmed inte sagt att bilen är någon flygande matta. Den rör sig bestämt och lite hårt över vägbanan.

w

Subaru XV kan verka svår att ringa in. Den är å ena sidan inte storväxt och bylsig som de flesta andra suvar, även sådana i kompaktklassen. Den är å andra sidan en bra bit högre än vanliga personbilar i samma storleksklass. Men den extra höjden finns snarare under än i bilen – XV har högre markfrigång än många bilar med betydligt tuffare terrängframtoning. En bil mitt emellan och ändå lite vid sidan av, men samtidigt mitt i prick för många bilköpare. Det bevisas dels av antalet XV som syns i trafiken, dels av att biltypen blir allt vanligare. Suvar som inte är storväxta kombibilar på styltor utan smidiga personbilar med extra höjd.

nya bilar. Personlighet kan det kallas – och som sådan har den karaktär.

Eric Lund/TT

Subaru XV 2,0i Allmänt

Ekonomi Betyg: 3 Pris från: 244 900 kronor (provbilen cirka 329 900 kronor). Skatt: 1 108 kronor (testbilen 1 328 kronor).

Garantier: 3 års/10 000 mils nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års/10 000 mils lackgaranti, 3 års elektronikgaranti, 12 års rostgaranti, vägassistans 3 år.

Komfort

Plus

Betyg: 3 Ställbar ratt: Höjd/längd. Bagageutrymme: 385 liter. Luftkonditionering: Ja. Styrservo: Elektrisk.

Bra framkomlighet. Motor med pigg karaktär trots blygsamma prestanda. Betydligt bättre baksäte än i föregångaren. Fin kvalitetskänsla.

Säkerhet

Prestanda

Minus

Betyg: 4 3-punktsbälte överallt: Ja. Krockkuddar: 7. Aktiva nackskydd: Ja. Antisladd: Ja.

Betyg:2 Toppfart: 194 km/tim. Effekt: 156 hk vid 6 000 varv/ min. Vridmoment: 196 Nm vid 4 000 varv/min. Acceleration: 0–100 km/tim på 10,4 sekunder.

Förvånansvärt låg dragvikt. En smula vimsigt multimediasystem. Trasslig lösning med mittplatsens bälte i baksätet. Hög lasttröskel. Brusig ventilationsfläkt.

Miljö Betyg: 2 Förbrukning: 0,69 l /mil (NEDC) CO2-utsläpp: 155 g/km.

HELHETSBETYG: 3

3 konkurrenter Hyundai Tucson 1.6 4WD DCT

just har börjat ersättas. GLA 200 är endast framhjulsdriven, billigaste fyrhjulsdrivna bensinmodell är GLA 220 4Matic för 360 900 kronor. Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 4Motion DSG 311 500 kronor. 150 hästkrafter. 153 g/km. Klassens riktmärke är inne på sin andra generation. Finns med många motoralternativ. En mer kombilik kaross jämfört med Subarus sluttande profil. Högre komfort och fler utrustningsalternativ.

w

Motor: Fyrcylindrig 2,0-liters bensinturbo. Växlar: Steglös automatlåda, fyrhjulsdrift. Tjänstevikt: 1 537 kg. Maxlast: 403 kg. Max släpvagnsvikt: 1 400 kg. Längd/bredd/höjd: 447/180/162 cm.


Tema

SLA Tisdag 17 april 2018

MÅN: RESOR • TIS: MOTOR • ONS: BOSTAD /TRÄDGÅRD TORS: MAT/DRYCK & HÄLSA • FRE: NÖJE • LÖR: NÄRINGSLIV MOTORCYKEL. Från topp till tå Skinn eller textil?

w

Länge var skinnkläder mer slitstarka än de i textilmaterial. Men yttermaterialen har blivit tåligare och numera kan textilplagg vara lika bra som skinn.

Hjälmen Den ska vara ECE-godkänd, ha god passform och inte gå att vrida eller kränga av med hakbandet på. Prisspann: 500–10 000 kronor. Billig: från 900 kronor. Mellan: från 3 000 kronor. Lyx: från 6 000 kronor.

Jackan Ska omsluta kroppen, sitta bekvämt men ändå hålla de godkända skydden för armbågar och axlar på plats. Prisspann: 1 500–10 500 kronor. Billig: 1 800 kronor. Mellan: 3 500 kronor. Lyx: 6 000 kronor.

Byxorna

w

w

Stövlarna

w

De ska kännas sköna men ändå fixera de godkända skydden. Vanligast är textil med ett vattentätt membran. Prisspann: 1 200–9 000 kronor. Billiga: 1 200 kronor. Mellan: 2 500 kronor. Lyx: 4 000 kronor.

Handskarna

Bör vara stadigt uppbyggda, sitta ganska tajt och ge stöd åt både ben och fot. Kan gärna vara förstärkta. Prisspann: 1 000–5 000 kronor. Billiga: 1 500 kronor. Mellan: 2 000 kronor. Lyx: 3 500 kronor.

w

De bör sitta ganska tajt, kunna justeras och väl överlappa jackans ärmar. Vattentäta handskar måste kunna släppa ut fukten. Prisspann: 500–2 000 kronor. Billiga: 500 kronor. Mellan: 800 kronor. Lyx: 1 200 kronor.

Ryggskyddet

w

Ska kunna fånga upp en stöt och hålla vassa föremål borta. Bör vara CE-godkänt enligt Level 2. Prisspann: 350–2 000 kronor. Billigt: 600 kronor. Mellan: 1 200 kronor. Lyx: 1 800 kronor.

Summa

w

w

23

Prisspann: 5 700–39 900 kronor. Billigt: 7 100 kronor. Mellan: 13 600 kronor. Lyx: 23 700 kronor. 

FOTO: ADOBE STOCK

Klä dig rätt inför hojsäsongen Har du köpt motorcykel? Grattis! Fast det är inte bara att tuta och köra. Det behövs skyddskläder och personlig utrustning. Marknaden är gigantisk och full av konstiga begrepp och märkliga material. Våren är i antågande, och snart är det dags att köra motorcykel. Före dess måste utrustningen införskaffas. Och det är inte så lätt. Det finns tusentals tillverkare och ett nästan oräkneligt antal plagg med olika egenskaper. Prisskillnaderna är

väldigt stora. – Man får nästan alltid vad man betalar för. En dyrare jacka har ofta många finesser och bra ventilation, högklassiga inbyggda skydd och väldigt slitstarka yttermaterial. Till skillnad från en billigare jacka kanske den klarar en långresa i ösregn, förklarar Jonas Segrén, klädsäljare på Johans Mc i Göteborg.

Dumt att snåla Däremot tycker han inte att man måste köpa en jacka för åtta tusenlappar eller en hjälm för lika mycket. Huvudsaken är att man und-

Ryggskyddet ska kunna fånga upp en stöt och hålla vassa föremål borta. Bör vara CE-godkänt enligt Level 2, som det här från Knox Aegis.

viker de allra billigaste produkterna på marknaden. Det är bara dumt att snåla med sin egen säkerhet, tycker han. – Om man är osäker bör man gå till en handlare med kunnig personal. Som nybörjare är det svårt att veta vad man ska välja och hur plaggen ska sitta på kroppen. Många tar för stora storlekar vilket innebär att skydden kan flytta på sig och fungera sämre. Överlag är folk mer riskmedvetna i dag. De vet att skydden ska vara CE-godkända och nästan alla vill ha ryggskydd,

säger Jonas Segrén. Den personliga utrustningen utvecklas ständigt. Skydden blir mer effektiva och användningen av reflexmaterial ökar. Därtill blir casual-kläder alltmer populära, som jeans, cargobyxor, luvtröjor och flanellskjortor med inbyggda skydd. Konstigt nog fortsätter svart att vara den vanligaste färgen på hjälmar och plagg. Det är en klassisk kulör, men syns dåligt i trafiken.

Robert Lagerström TT

CE- och ECE-märkning •  Genom att CE-märka en produkt försäkrar tillverkaren att varan uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta EU-direktiv och att produkten har genomgått den bedömning av överensstämmelse som föreskrivs i direktiven. •  ECE-typgodkännande innebär att en komponent, till exempel mchjälm, har typgodkännande enligt EU-direktiv. Källa: SIS/Swedish Standards Institute, Transportstyrelsen

SOMMARDÄCK Vid köp/beställning av 4 däck.

BJUDER VI PÅ HJULINSTÄLLNING (värde 895:-)

0500-48 80 80

BilSkadeCenter

Skövde AB OLJEVÄGEN 3. MÅNDAG-FREDAG 7.00-16.30 www.meca.se


24

Sverige

INRIKES I KORTHET.

Liga sålde svaren till högskoleprovet

POLITIK. SD vill stoppa regeringens politik

Oppositionen: Bortslösad högkonjunktur

w

Totalt hade 76 395 personer anmält sig till vårens högskoleprov. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Tisdag 17 april 2018 SLA

BROTT. Polisen slog till mot en lägenhet i Norrköping,

tänkt våldtäkt i Märsta sedan en förbipasserande larmat om en kvinna som flytt ut på gatan från sin lägenhet efter att ha blivit hotad. – När polisen pratade med henne framkom det sådana uppgifter som föranledde att vi har inlett en förundersökning om misstänkt våldtäkt , säger Sven-Erik Olsson, informatör vid Stockholmspolisen. En person som har en relation med kvinnan är misstänkt. (TT)

Handgranat kastades in i villa BROTT. En handgranat kastades in i en villa i Köping

Hovrätten dömer man för nätvåldtäkter Sexövergrepp via nätet kan jämställas med våldtäkt, konstaterar Svea hovrätt och fäller en 41-årig man för tjugo sådana fall. I tingsrätten bedömdes bara fem fall som våldtäkt – men hovrätten ser allvarligare på övergreppen. Mannens advokat utesluter inte att försöka ta ärendet till HD. – Vi har kommit fram till att det är betydligt fler fall som ska bedömas som våldtäkt mot barn respektive våldtäkt. Och det är för att vi menar att det finns så kränkande inslag, framför allt när det gäller penetrering med föremål, säger Kerstin Elserth, hovrättsråd vid Svea hovrätt. Fallet handlar om en 41-årig man som via olika chattprogram på nätet har förmått närmare 30 flickor i utlandet att begå grova

sexuella övergrepp på sig själva – som han tog del av i realtid. Offren har bland annat tvingats utföra sexuella handlingar med hundar eller med ett annat yngre barn, eller förmåtts penetrera sig själva med olika föremål. Tingsrätten dömde honom i november för grov våldtäkt mot barn i fyra fall och våldtäkt i ett fall. Det var en unik dom – ingen hade tidigare dömts för våldtäkt när övergreppen skett över nätet.

Flyttat fokus Hovrätten fastställer straffet på tio års fängelse, men anser att 41-åringen har gjort sig skyldig till våldtäkt i betydligt fler fall. – Har det varit främmande föremål som förts in i kroppen under en tid har det varit ett avgörande skäl till att jämställa handlingen med samlag, säger Kerstin Elserth om var gränsen dragits för våldtäkt. Åklagaren Annika Wen-

nerström anser att den gränsen är ”rimlig”, till skillnad från tidigare då det gjordes större skillnad på om något skett på nätet eller inte. – Nu ligger fokus på vad som faktiskt hände och hur stor kränkningen var av det. Man har flyttat fokus till en mer logisk plats, där man kan prata om vad som händer med det här barnet och bortse från tekniken. Och det är det viktiga, för deras upplevelser är desamma oavsett om det var online eller offline, säger hon.

Stora skillnader 41-åringen själv anser att det är fel att jämställa handlingarna med våldtäkt. Hans advokat Kronje Samuelsson konstaterar också att det är stora skillnader i domstolarnas bedömningar. – Jag har ännu inte hunnit ta kontakt med min huvudman, och det är ju upp till honom att avgöra huruvida han vill överklaga eller inte.

Men jag kan konstatera att eftersom hovrätten gjort en annan bedömning än den tingsrätten har gjort så vore det väl önskvärt i fall Högsta domstolen kunde reda ut den här saken. Annika Wennerström säger att hon ännu inte har tagit ställning till frågan om överklagan. – Men generellt sett kan jag säga att det är viktigt att få det prövat fullt ut, för då skulle det verkligen få genomslag. En hovrättsdom har inte lika starkt prejudikatsvärde, så är det ju, säger hon. Dagens dom ser hon dock som ”positiva nyheter” som kan leda till att den här typen av fall ges större resurser och högre prioritet. – Det är jätteviktigt för framtiden, för den här typen av ärenden kommer vi se mer av.

Anja Haglund Erika Nekham TT

w

i natt. Granaten detonerade inte, och en person som befann sig i bostaden hittade den och kunde larma polisen. Polisen bekräftar att det rör sig om en skarp granat. De första uppgifterna tyder på att granaten kastades in genom ett fönster. – Det var en person i bostaden som hörde ett ljud och vaknade till. Den personen hittar sedan handgranaten och larmar polisen, säger Johan Thalberg, presstalesperson vid polisens region mitt. Polisens bombgrupp har bekräftat att det rör sig om en skarp handgranat. Under natten har man säkrat bostaden och sett till att ingen kommit till skada. – Vi åkte ut och spärrade av villan och ett mindre område omkring villan, sedan utrymdes den. Det är fortsatt avspärrat eftersom det pågår en brottsplatsundersökning, säger Thalberg. En förundersökning om mordförsök alternativt grovt olaga hot har inletts. (TT)

BROTT. Ser allvarligare på övergreppen än tingsrätten

w

BROTT. Polisen har inlett en förundersökning om miss-

Centern anser att regeringens integrationspolitik miss-

Finansminister Magdalena Andersson (S) undrade i debatten hur oppositionen kan hävda att jobbpolitiken

w

Misstänkt våldtäkt i Märsta

”Har slösat bort”

”Gnällig opposition”

w

trum i Linköping – med 84  000 kronor i. Den hittades av några personer, som nu hyllas av polisen. Personerna gick nämligen och lämnade in pengarna. ”Stor respekt och bevis på stark karaktär”, skriver polisen i Linköping i ett inlägg på sin Facebooksida. De många tusenlapparna verkar ha tillhört en välgörenhetsorganisation. Organisationen har blivit kontaktad. ”Om de blev lättade att väskan med pengarna var i säkert förvar? Ja, kan man väl lugnt säga”, skriver polisen i inlägget. (TT)

ten om vårpropositionen. Liberalerna påminner om att regeringen är långt ifrån sitt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och att omkring 300 000 människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. – Vi ligger nu på 17:e plats. Det kan bara beskrivas som ett stort misslyckande, sade Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson på en pressträff.

misslyckats när Sverige har den högsta sysselsättningsgrad som någonsin mätts upp i EU och tillade att kritiken får stå för en ”något gnällig opposition”. Hon passade också på att varna för Alliansens förslag på skattesänkningar. – Detta handlar valet om: Sänkta skatter eller välfärd som vi alla kan vara trygga med, sade Andersson. Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt kritiserade de borgerliga för att bara klaga över regeringens politik utan att göra något. – Vid åtta tillfällen hade vi kunnat sätta stopp för den här regeringens ekonomiska politik. Ni kan prata om bortslösad högkonjunktur och kritisera skadliga reformer, men ni har inte lyft ett enda finger för att stoppa dem, sade Sjöstedt i riksdagsdebatten.(TT)

w

SAMHÄLLE. En väska råkade bli kvarglömd på resecen-

Den borgerliga oppositionen målar inte upp en lika ljus framtidsbild av svensk ekonomi som regeringen. Den varnar för otillräckliga ekonomiska marginaler inför nästa lågkonjunktur. Oppositionen hävdar också att integrationsproblemen växer, de utsatta arbetslösa blir fler, vårdköer blir längre, och att otrygghet breder ut sig. – Jag skyller inte allt på regeringen, men ansvaret för att inte prioritera och ta tag i problemen vilar tungt på regeringen, sade Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i riksdagsdebat-

lyckats, trots högkonjunktur och god arbetsmarknad. – Problemen kommer bara att bli än svårare att lösa när konjunkturen viker, sade Centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström. Kristdemokraterna anklagar regeringen för att bedriva en ”passivitetens politik och för att ha ”slösat” bort högkonjunkturen. KD:s ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed varnar för att Sverige får betala ett högt pris för detta när det gäller bland annat vården och omsorgen, till exempel för de cancersjuka. – Det är lätt att förstå att regeringen vill vända blad, för bokslutet ser inte bra ut, sade han i debatten.

w

Hittade väska med 84 000 – hyllas av polisen

KRITIK. Alliansen kritiserar regeringen för att slösa bort högkonjunkturen och strunta i viktiga reformer. Sverigedemokraterna anklagar Alliansen för att inte ha stoppat regeringens politik.

w

mitt under högskoleprovet i lördags. Tre män misstänks för att ha sålt de rätta svaren till provet, skriver Norrköpings Tidningar. De tre häktades på måndagen på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Niklas Ahlgren, presskommunikatör på Ekobrottsmyndigheten, bekräftar för TT att man gjort ett tillslag mot en lägenhet i Norrköping under helgen. – Det har skett en insats som har med högskoleprovet att göra, mer vill jag inte säga, säger han. Niklas Ahlgren hänvisar till en presskonferens på tisdagen, då Ekobrottsmyndigheten ska ge mer information om tillslaget. Enligt Norrköpings Tidningar ska flera miljoner kronor ha tagits i beslag under tillslaget, som gjordes av nationella insatsstyrkan tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och den lokala polisen. Hur männen ska ha fått tag på de rätta svaren till högskoleprovet och sålt dessa vidare vill Ekobrottsmyndigheten inte gå in på. (TT)


w

w

w

w

Söker ni nya medarbetare och behöver rekrytera?

Vi vet hur ni ska hitta dem! - Boka annons i Räcket med kombinationen Tidning & Webb Du når 6 av 10 läsare i Skaraborg! Vänern

w

w

- Fyra tidningar i samverkan

Töreboda rebo o Götene

w

w

Mariestad

Grästorp

köpin Skara Lidköping

Karlsborg Skövde

Tibro Hjo j

Vara g Essunga

V Vättern

Falköping p Tidaholm

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer! Säljansvarig: Lotta Jakobsson 0500-46 76 56, lotta.jakobsson@sla.se


26

Rubrikannonser

Kungörelser, meddelanden Kungörelsedelgivning

Medina Basholli, 19890621-5168, senast kända adress: c/o Kaltrina Basholli, Spinnarevägen 8B, 54931 Tidan, söks för delgivning av stämning med föreläggande i mål T 654-18. Medina Basholli ska inkomma med skriftligt svaromål senast den 7 maj 2018. Tredskodom kan meddelas om svaromål inte inkommit i tid. Handlingarna hålls tillgängliga vid Skaraborgs Tingsrätt. Eric Ugglas plats 2, 541 50 Skövde

Konkursbeslut

Tisdag 17 april 2018 SLA

Bostads- och affärsmarknaden SÄLJES forsbergshuset.se • info@forsbergshuset.se • 0500 - 48 02 00

Konkursbeslut ljusDesign i Skövde AB, 559081-8455, c/o Catarina Bragd, Kaplansgatan 32, 541 34 Skövde, har 2018-04-12 försatts i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 201806-01 kl. 10.15, i tingsrättens lokaler, Eric Ugglas plats 2, Skövde. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Joakim Persson, Advokaterna A4 KB, Älvgatan 16, 531 31 Lidköping, tel. 0510-243 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Skaraborgs Allehanda. Skaraborgs tingsrätt

Föreningen Hjo-Ti-Borg

Smakfull klassisk villa Ett mycket påkostat hus i bästa skick med stor omsorg om smakfulla detaljer med lugnt läge i Kvarnsjön. Generösa sällskapsytor och terrasser med såväl uterum och spaavdelning. Gårdshus för generationsboende/eget företag alternativt för uthyrning.

Du vet väl att...

Bankgiro 292-6558

Har du tid? Skänk den till oss. lions.se/hardutid

Yrkes- och hantverkshjälp

FÖNSTERPUTS F-skatt, Rut-avdrag Tomas 073-598 60 80 Härenstams Alltjänst

UVA LIDKÖPING AB marknadsför, utvecklar, tillverkar och installerar maskiner under varumärkena UVA och LIDKÖPING. Huvuddelen av våra maskiner används för precisionsslipning av komponenter inom främst bil- och lagerindustrin. UVA LIDKÖPING AB har ca 170 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, USA, Indien och Kina. Omsättningen är ca 400 mkr/år.

w

Läs mer om tjänsterna på vår hemsida: www.uvalidkoping.com Sista ansökningsdag 6 maj 2018.

w

Montörer Mekanikkonstruktör Leveransadministratör Programmerare styrsystem Service- och maskintekniker

E

A

Bildbeställning

75:-

Ange datum och sida för införande i SLA samt de tre första orden i bildtexten.

FLER AV SAMMA BILD

Urklipp på beställd bild måste bifogas beställningen (urklippen returneras).

Antal............................................st Bilden införd i SLA ................../ .............år ...............

/st

Bildbeställningen gäller endast för privat bruk.

Bilden finns på sidan .................................................. Bildtexten är ................................................................. .......................................................................................... OBS! Bifoga tidningsurklipp! Jag hämtar bilden på SLA i Skövde SLA sänder bilden och skickar faktura Namn .............................................................................. Adress ............................................................................ Postnr .......................................... Ort............................

Swegon ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Swegon har 14 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Företaget har 2 200 anställda och omsätter cirka 4,3 miljarder kronor.

30:-

Tel. nr..............................................................................

Insändes till Skaraborgs Allehanda Kundtjänst Box 407 54128 skövde

w

Läs mer och ansök via www.swegon.com/jobb

FÄRGBILD

Du kan beställa införda bilder i Skaraborgs Allehanda

Till vår produktionsenhet i Kvänum söker vi nu:

Programvaruutvecklare

w

Vi söker nu:

D BIL

SL I R

w

LEDIGA PLATSER

Välkommen att arbeta hos oss

w

Arbetsmarknaden

Enklast lämnar du din grattisannons via sla.se

w

Arrangemang och nöjen

Medborgarhuset, Falköping Torsdagar kl.19.00

Läs Lunchguiden i SLA varje måndag eller på sla.se varje dag!

Lunchlåda eller dagens på stan?

w

Ceteco Skövde AB, 5567698971, Värdshusgatan 3, 543 51 Tibro, har 2018-04-12 försatts i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 201806-01 kl. 10.30, i tingsrättens lokaler, Eric Ugglas plats 2, Skövde. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Peter Bengtsson, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Box 172, 541 24 Skövde, tel. 0500-44 55 80. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Skaraborgs Allehanda. Skaraborgs tingsrätt


w

w

w

w

w

w

w

w

Börsen

SLA Tisdag 17 april 2018

EKONOMI

+0,0%

+1,3%

OMX Stockholm Sedan årsskiftet: -1,5%

USD

EUR

–1 öre

10,42

Ändring

Aktie

AAK 4,5 761 ABB Ltd 0,35 193,95 Ahlsell 0,4 52,6 Ahlstrom-Munksjo 0,2 162,4 Alfa Laval 202,1 Arjo B 0,2 25,7 Assa Abloy B 0,4 177,5 AstraZeneca -9,8 602,7 Atlas Copco A -1,3 355,4 Atlas Copco B -0,7 319,5 Atrium Ljungberg -1,8 129 Attendo 2 81,3 Autoliv SDB 8,5 1275 Avanza 0,4 405,6 Axfood -0,1 143,9 Axis 1 334 Balder B -0,8 214 Betsson B 0,3 66,42 BillerudKorsnäs -0,95 123,8 Boliden -4,5 289,2 Bonava A 1 113 Bonava B 0,3 113,4 Bravida 0,55 61,7 Castellum -1 133,55 Collector -1 64 Com Hem 0,6 142,5 Dometic Group -1,1 76,3 Electrolux A -5 257 Electrolux B -2,7 252,1 Elekta B 0,4 90,32 Ericsson A -0,1 53,3 Ericsson B 0,38 53,38 Essity A 0,5 221 Essity B 0,6 220 Evolution Gaming -5,2 458,4 Fabege 0,1 179 Fingerprint 0,18 8,07 Getinge B -0,8 96,22 H&M B -2 133,2 Hemfosa Fastigheter 0,9 104 Hexagon B 0,8 496,3 Hexpol -0,15 76,8 Holmen A 10 464 Holmen B - 452,8 Hufvudstaden A -0,5 122,9 Hufvudstaden C Husqvarna A 1,2 78,8 Husqvarna B 0,6 78,8 ICA Gruppen 1,8 292,4 Industrivärden A -0,4 197,6 Industrivärden C 0,2 189,8 Indutrade -0,8 213 Intrum Justitia -8 219,4 Investor A 0,4 367 Investor B -1,5 371,3 JM 10,55 184,3 Kindred Group 0,9 121,1 Kinnevik A 312 Kinnevik B -0,7 308,5 Klövern A -0,05 10,5 Klövern B -0,06 10,58 Kungsleden -0,4 59,6 Latour B 0,45 93,1 LeoVegas 3,55 76,55 Lifco 5,5 345,5 Loomis B -1,8 310,8 Lundbergs B -2 583 Lundin Mining -0,75 53,55 Lundin Petroleum 0,5 231,1 Millicom SDB 1,5 558,5 MTG A 334 MTG B -4,2 328 Munters Group B 0,35 49,3 NCC A 2,5 155,5 NCC B 2,6 156,05 NetEnt B -1,32 43,48 Nibe Ind -0,14 80,24 Nobia 1,6 66,75 Nokia 0,3 47,15 Nordea Bank 1,04 86,58

27 23 16 24 28 59 23 31 26 23 7 19 24 32 21 31 5 12 17 12 9 9 15 6 13 56 15 13 13 99 neg neg 19 19 27 5 21 18 14 5 27 17 23 23 8 25 17 17 14 6 5 25 0 6 6 6 21 4 4 4 4 7 21 43 29 16 11 11 22 80 17 18 34 17 17 19 24 12 neg 12

8 -12 -8 4 10 4 6 2 -1 -8 22 18 -9 -2 -2 10 -12 3 -1 12 -4 -21 14 -9 -6 -5 33 -1 -5 -6 -21 3 -49 -19 -21 -5 21 -8 6 4 -6 18 1 1 -2 -7 -6 -5 -28 -1 -1 3 9 11 -3 -1 -8 -9 21 -10 -5 -3 23 1 -7 -5 -11 -1 -1 -23 2 -4 23 -13

PEAB Verksamhet: Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag. Koncernens dotterföretag har kontor i Sverige, Norge och Finland. %FOTWFOTLBNBSLOBEFOTU¾SGÜS ESZHUBWPNTºUUOJOHFOPDI /PSHFPDI'JOMBOEGÜSSFTUFSBOEF EFM Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne. Omsättning: 4,miljarder SEK Webbplats: www.peab.se Årsredovisning: 201

Ändring

12,07

Kurs P/e-tal 31/12

OMX STORA

Fond

+3 öre

+2 öre

8,42

NAV +/- i år

Fond

Ändring

Aktie

AcadeMedia -0,6 53,8 Acando 0,4 30,6 AddLife B -1 172 Addnode B 0,4 79 Addtech B -1,2 178,8 Africa Oil -0,09 7,89 Alimak Group 0,6 124 Alligator Bioscience 0,1 24,9 Ambea -0,6 60,5 AQ Group 0,6 171 Beijer Alma B -1 239 Beijer Ref. -1 331 Bergman & Beving 1,9 90,6 Besqab 3,4 116,8 Bilia A 0,35 71,65 BioArctic B 0,6 23,6 Biogaia B -0,5 426 Biotage 2,3 84,2 BlackPearl Res. 8,05 Boozt 0,5 72,7 Bufab Holding -1,2 101,4 Bulten 0,6 112,6 Bure Equity -0,1 95,1 Bygghemma Group 1,02 35,7 Byggmax Group 0,1 37,55 Camurus -0,8 114 Capio -0,05 38,85 Catella A 0,1 24 Catella B 0,4 21,9 Catena 2,6 168,4 Catena Media 1,3 111,5 Cavotec 0,4 23,5 CellaVision 0,6 146,3 Cherry B 8 73,2 Clas Ohlson B -6,2 90,85 Cloetta B 0,04 30,08 CLX Communi. -0,5 61,2 Concentric -5,2 154,8 COOR Service Managem-1,3 66,6 Corem Property Group 0,15 9,15 Corem Property B 9,26 Creades A -23 293 D. Carnegie 135,8 Diös Fastigheter 0,05 57,5 Duni 0,4 119,4 Dustin Group -0,9 74,7 Eastnine 1,3 95,7 Elanders B 0,1 80,5 Eltel -0,08 24 Engelska Skolan 66 EnQuest 0,06 3,79 Fagerhult -0,4 110,4 Fast Partner 1 145,5 Fenix Outdoor Int. B -14 1054 Ferronordic Machines 1 117,8 G5 Entertainment 2,8 326,6 Garo 3 188 Gränges 0,6 102,2 Gunnebo -1,4 29,85 Haldex 2,9 85,3 Handicare Group -1,4 44,2 Hansa Medical 2,4 239

Ändring

NAV +/- i år

FONDER Aktie-Ansvar

•Aktie Sv. •Global Small & Micr •Småbolag •US Small & M

0,2 0,2 0,2 0,1 0,7

-0,3 -0,1

Didner & Gerge

124,23 538,6

•Topp Sv.

Alfred Berg

0,1

15,9

1 -3 -1

•Akt.Norge 1,2 939,77 •Aktiv* 1,3 1541,07 •BestSelect* 0,6 431,34 * •Fastighet No 1,2 314,64 •Gambak* 1,4 29821,79 * •Ryssland -0,7 455,32 •Sverige Plus* 1,8 84,96

10 12 2 2 12 -1 1

•Asien SH •Balansfond •Europa •Global •Nordamerika •Småbolag •Sverige •Världen

-0,1 -0,2

204,33 272,71 200,2 161,48 219,33 588,06 555,05 368,19

3 1 3 2 2 -1 1 1

0,1

209,74

-1

•Afrika 11,49 •Asia -0,7 245,89 •Emerg.Market* •Indien -0,1 523,14 •Ryssland -1,4 57,07 •Småbolag -0,5 300,33 * 0,3 1270,6 •Strategi A •Sverige 0,4 2563,82

7 1

*

AMF

-0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3

Avanza Fonder •ZERO

Carnegie Fonder

Catella

-4 -1

•Avkast* CorporateBFR* Hedge A* NordicLS Eq* 0,6 •Småbolagsfon* 0,7 •Sve.Akt.Håll* 0,6 •SveIndex A* 0,6

129,13 126,74 175,29 162,35 550,93 445,12 392,97

Aktiv Förm.* 0,5 Gl Em Mar -28,5 Gl Em Mar SC -7,9 •HorisontAkti* 0,8 •HorisontBal* 0,5 •HorisontFörs* 0,3

3101,44 520,12 -28 313,39 -3 260,8 1 211,4 1 174,55

Danske Invest

-1 -1 5 2 2

East Capital

2796,17 266,04 195,68 734,93 129,39

-1 3 4 1 3

•Balkan •Baltikum •EmergAsia •FrontierA •Ryssland •Turkiet •Östeuropa

0,7 0,1 -1 0,3 -1,1 0,5 -0,5

17,81 6 75,25 6 171,34 2 142,09 7 1166,41 -4 8,38 -10 39,92 -2

Preserve* Select* Småbolagsfon* •Sverige*

0,3 0,6 0,6 0,7

1341,24 2176,83 1400,16 2612,42

1 3 -1 2

•FIN Select* 0,8 37,69 0,1 2063,64 •Global * Global AssAl* -0,1 1049,77 -1,1 158,32 •Ryssland* •Sve. Aktiein 1444,27 •Sve. Småbola 3592,36 •Sverige Sele 1687,77

10 2 -3 1 -1 -1 -1

Indonesia* Thailand*

-2 11

Enter Fonder

Evli Fondbolag

Fidelity International FIM Fonder

•Fenno* •Nordic* •Russia* •Sahara* •USA*

0 24 7 11 10 46 40 11 29 6 5 2 15 0 0 11 12 19 12 12 16 15 15 22 18 21 21 17 18 37 11 19 99 99 17 27 20 20 10 6 15 15 19

15 18 -7 5 4 -3 -8 3 -4 3 4 8 10 -3 8 -13 -9 -3 -12 -8 -7 -3 -3 11 10 29 28 -3 -1 40 -8 13 -1 4 3 13 11 -4 2 1 2 2

13 18 35 27 27 0 22 neg 18 15 18 27 11 6 11 99 41 39 24 neg 18 14 8 0 12 neg 15 10 9 11 28 neg 50 99 12 neg 23 21 99 2 2 15 7 7 17 24 14 14 neg 17 neg 26 6 20 8 32 22 12 15 51 neg neg

-17 10 1 4 -14 -3 7 -18 -22 -9 5 5 1 -10 -9 31 13 -1 -5 -8 -3 -32 -16 -12 20 11 8 7 1 2 48 -19 1 -15 3 7 -9 -2 14 3 -2 -8 17 -2 -17 -12 20 10 -1 8 -22 3 7 21 -11 -2 -16 -4

OMX MEDELSTORA

1,3 3983,83

Aktieinvest Fonder

Kurs P/e-tal 31/12

Old Mutual Oriflame Holding -1,4 398,6 Pandox 0,4 148,2 Peab B -0,65 74,15 Pfizer 3 310 Ratos A -0,2 38,2 Ratos B -0,26 32,84 Resurs Holding -0,2 60,15 Saab B 1,5 383,5 Sagax 0,5 106,5 Sagax B 1 102 Sagax D 32,4 Sandvik 0,1 157,7 SCA A -0,4 92,4 SCA B -0,42 91,62 SEB A 0,36 84,26 SEB C 0,1 87,3 Securitas B -0,15 139,05 SHB A 1,06 99,14 SHB B 1,2 104 Skanska B -8,35 158,5 SKF A -1,4 176 SKF B -1,45 176,35 SSAB A 0,46 49,84 SSAB B 0,3 40,1 Stora Enso A 1 167,5 Stora Enso R -0,1 165,9 Sweco A 177,5 Sweco B -0,4 179,5 Swed Orphan B 0,25 157,4 Swedbank A 1,4 182,65 Swedish Match -0,9 366,4 Tele2 A -0,5 103 Tele2 B - 104,8 Telia Company 0,01 37,74 Thule Group 0,6 184,8 Tieto 2,4 286,6 Trelleborg B -1,6 211,7 Wallenstam B -0,35 75,85 Wihlborgs Fastighete 1,1 199,3 Volvo A 155 Volvo B 0,25 155,25 Ã…F B 0,6 184,1

•Sverige*

•Europa •Sverige A

Infrastrukturbolaget Eltels styrelse har utsett Casimir Lindholm till ny vd och koncernchef. Han kommer närmast från en position som vd för bolaget Lemminkäinen Oyj.

GBP

-0,8 0,2

28,55 62,9

0,7 -0,2 -1,3 -0,1 -0,5

243,87 22,56 54,45 20,48 24,11

7 3 -4 10 1

•LO Sverige •LO Världen -0,2 •LO Västfonde

335,96 158,25 358,38

1 4

Asian Growth* 1,2 2,6 Biotec Dis* EM Sm Comp* 1,7 Em. Mark. Bn* 0,1 1,8 •Eur Gr Euro * FNatuReso* 1,4 Front Market* 1,6 Glob. Tot Re* 0,4

39,47 31,79 13,14 12,81 16,21 7,11 20,95 12,89

2 2 5 3 2 1 3 1

Folksam Fond

Franklin Templeton

Fond

Ändring

Ändring

Aktie

Heba B -1 Hexatronic Group 0,9 HiQ International 0,59 HMS Networks 2 Hoist Finance -1,1 Humana -0,7 IAR Systems Group -2,5 Immunovia 4,4 Instalco 0,8 Inwido 1,1 Invisio Communicatio -1,6 ITAB Shop B -0,05 Kabe B 2 KappAhl 0,73 Karo Pharma -0,2 Knowit 1,2

-2 -24 12 7 -19 -10 23 48 13 -10 -22 -28 3 -39 -2 4

Omsättning: , miljarder SEK Webbplats: XXXTXFDPHSPVQDPN Årsredovisning: 201 Lagercrantz B -1,2 Lindab -0,8 Lucara Diamond -0,22 Lundin Gold 0,35 Medicover B 0,4 Medivir Mekonomen 1,8 Midsona A Midsona B -0,8 Momentum B -0,6 Mr Green & Co 0,8 Mycronic -0,5 Nederman Holding -5 Net Insight -0,23 New Wave -0,1 NGEx Resources Inc -0,06 Nobina 0,9 Nolato B 19 Nordax Group -0,1 Nordic Waterproofing 1 NP3 Fastigheter -0,4 OEM Int B -2,5 Oncopeptides 4,6 Opus group 0,19 Orexo -0,75 Oscar Prop. -0,4 Platzer Fastigheter 0,2 Probi -5,6 Qliro Group 0,04 RaySearch Lab -1,1 Recipharm B 1,8 Rezidor Hotel 1,15 SAS 0,42 Scandi Standard -0,5 Scandic Hotels 0,1 Sectra B 0,2 Semafo 0,05 Serneke Group B -0,6 Skistar B 1,4 SSM Holding 0,4 Starbreeze A 0,1 Starbreeze B -0,18 Stendörren Fastighet -1 Swedol -0,05 Svolder A Svolder B 0,5 Systemair -2,8 Tethys Oil -1,5 TF Bank 1,8 Tobii -0,4 Traction Troax Group 11,5 VBG Group B -1,2 Victoria Park A 0,5 Victoria Park B 0,35 Wilson Therap. Vitec Software Gr. B -0,8 Vitrolife 1,5 Volati -0,35 Vostok New Ventures -0,1 Xvivo Perfusion Öresund -0,6

87,2 64,6 13,72 32,9 65,7 39,8 129,6 69,5 59 103 45,5 110,2 245 4,27 56,3 7,34 57,5 643 59,9 72,6 59,8 175 86 6,71 38,05 26 55,3 494,4 10,36 123,1 99,5 24,1 21,32 57,8 77,2 178,8 25,85 94,9 175,4 18,9 9 9 81,8 31,9 104 90,9 104 72,5 83,8 31,9 167 268 139,6 35,5 35,65 228 78 638 41,1 71,4 83,7 134,6

22 14 9 neg 47 neg 13 34 31 0 16 17 15 99 11 neg 18 29 16 13 7 19 neg 24 57 2 5 81 neg 36 neg 96 6 21 11 46 51 7 18 5 neg neg 6 13 4 3 18 9 12 neg 9 31 15 5 5 neg 29 53 14 4 99 16

8 -5 -25 12 4 -18 -13 10 1 -12 -16 30 -2 -10 3 5 6 19 13 3 15 -1 8 3 -8 -24 6 45 -43 -28 1 -6 -9 -34 4 11 6 11 -4 12 9 20 10 -11 -8 -17 10 -5 -10 -5 -4 6 20 21 125 -10 2 -35 14 -11 2

NAV +/- i år

-2 1 -2 10

•Småbolag*

0,4

222,84

1

•EnergRåvaror 0,4 0,6 •Sverige*

58,22 506,51

4

•Amerika -0,4 846,74 •Asienfond -1,2 660,25 BrasilAS -1 101,78 •Europa -0,1 400,27 •EuropaIndx -0,3 116,26 EuropaSel -0,1 265,14 Finlandsfond -0,2 76,89 FlexRäA1 0,1 112,39 •Företagsob. 129,17 GlIndCriIn -0,4 252,57 •Global Tema -0,3 480,15 •Hållbar Ener -0,9 168,88 •Japan Tema 0,4 86,31 •Kinafond -1,7 208,16 •Latinameri -1 318,03 •Läkemedel -0,4 192,86 MegaAvkast 1902,13 MultAsset 15 0,1 101,96 MultAsset 25 0,1 151,29 MultAsset 40 0,2 103,29 •MultAsset 50 0,2 193,19 MultAsset 60 0,3 104,26 MultAsset 75 0,3 203,79 MultAsset100 0,4 284,95 MultAsset120 0,4 110,64 •MultAssetM* •Norden -0,2 1167,15 Norden Selek -0,1 359,4 •NordiskaSmåb 1034,87 Norge -0,3 1275,96 Realräntef. 119,18 •Rysslandsfon -1,4 69,76 •Råvarufond 0,6 94,13 RäStrCriA2 103,3 SBC Bo -0,1 1005,7 •Sv Idx Cri 249,57 SveIndex 10527,72 •Sverige -0,1 1906,77 SveSel 0,1 397,48 •SveSmå -0,1 1535,54 •Tillväxt -0,8 328,42 •USA Index -0,3 316,05

4 3 3 6 3 4 8 2 1 3 4 1 4 6 5 5 1 1 2 2 2 3 4 5 4 6 7 10 -4 7 3 -1 3 4 -1 4 3

Fond

Ändring

•Östeuropa

ICA Banken

Modig* MÃ¥ttlig* Varlig*

KPA Fonder •Aktiefond •Blandfond2 •Räntefond

NAV +/- i år

-0,8

427,94

-2

0,1 0,1

201,69 158,5 131,05

2 1 1

-0,1 -0,1

Lannebo Fonder

331,27 282,4 1075,71

2 1

•Mixfond •Småbolag Sve. Flexibe •Sverige •Sverige Plus •Vision

-0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4

23,03 94,48 182,95 35,4 46,08 7,23

2 2 2 2 7

•Asien Bekväm Tillv* •Europa Aktiv •Europa Index •Fastighet •G Hållb •Global* •Japanfond In •Småbolag •Sverige Akti •Sverige Inde •Tillväxtma •Trygghet •USA Aktiv •USA Indexn.

-1 152,88 0,3 110,51 -0,3 452,19 -0,4 199,53 0,3 3594,35 -0,4 43,18

2 2 1 3 2 4

Länsförsäkringar

Ändring

Aktie

Actic Group 0,1 Active Biotech -0,05 Agromino AllTele Anoto Group -0,19 Arctic Paper 0,04 Arise 0,35 B3IT Management 0,4 Bactiguard B Balco Group 0,5 BE Group -1 Beijer Electronics -0,5 Bergs Timber B 0,07 BioInvent -0,03 Björn Borg -0,3 Bonesupport Hold. -0,3 Bong 0,05 Boule Diagnostics -1 BTS Group B 2,5 C-Rad B 0,05 Christian Berner B -0,3 Concordia B -0,1 Consilium B -1,8 CTT Systems 3 Dedicare 1,4 Doro 0,2 Duroc 0,4 Edgeware -0,02 Electra Gruppen 1,4 Elos Medtech 4,8 Empir B -1,44 Endomines 0,18 Enea Eniro Eolus Vind B 0,15 Episurf Medical 0,02 Etrion Corporation -0,01 eWork Group -0,5 Feelgood -0,06 FM Mattsson Mora Gro-0,8 Formpipe Software 0,25 GHP Special Care 0,1 Havsfrun B 0,1 ICTA 0,18 Image Systems -0,02 Immunicum 0,05 Karolinska Developme0,42 Lammhults Design Gr. -0,6 Malmbergs 0,2 MedCap Micro Sys. B 0,8 Midway A Midway B 0,2 MIPS 0,9 Moberg Pharma -0,6 MQ -0,1 Multi Q 0,04 NAXS NeuroVive -0,01 NGS Group -0,2 Nilörngruppen B 0,2 Note 0,35 Novotek 0,3 Oasmia Pharmac. 0,23 Odd Molly Int. 0,55 Ortivus A Ortivus B Poolia 0,7 Precise Biometrics Prevas B 0,7 Pricer B 0,03 Proact 3,2 Profilgruppen 5,8 Railcare Group Rejlers B -2,2 Retail & Brands Rottneros -0,02 Saniona -0,55 Seamless Distributio -0,07 Semcon 1,7 Sensys 0,05 SinterCast -0,6 Softronic B -0,15 Sportamore 7,2 Stockwik Förvaltning Strax 0,16 Studsvik -0,5 Svedbergs TradeDoubler 0,03 Trention 0,2 Uniflex B 0,1 Venue Retail 0,01 Viking Supply -0,22 Wise Group -0,6

20

färre bostadsaffärer gjordes i mars jämfört med mars förra året, enligt Svensk Mäklarstatistik. Två anledningar är påsk och skärpta amorteringskrav.

VINNARE

Kurs P/e-tal 31/12

39 2,68 19,25 16,75 3,81 9,24 12,6 85 22,9 61 44,75 27 2,69 1,89 23,9 13,7 1,32 273 104 31,15 18,95 10,4 54,2 181 79,4 43,4 22,6 16,16 68 69,4 36 9,02 77 0,06 31,5 6 1,6 94,1 3,5 78,8 13,95 9,1 18 9,9 2,33 6,36 6,1 48,7 100 66,6 69,5 12,4 49,9 26,55 14,5 0,67 49 2,14 41,8 89 24,05 27,8 4,67 16,8 5,44 2,25 12,95 1,37 17,7 8,78 147 122 20 58 7,7 8,16 26,05 2,06 54 1,33 71,6 14,45 114,2 0,05 4,58 38 35,7 2,5 60,6 24,8 1,35 22,18 50,2

neg neg 99 39 neg 7 neg 26 neg 22 24 neg 18 neg 16 neg neg 35 20 neg 23 neg 30 48 12 15 12 65 14 19 21 neg 15 2 31 neg 3 20 13 14 29 99 neg 4 7 neg 2 12 20 99 24 neg neg 76 41 5 68 17 neg 9 16 10 14 neg neg neg neg 16 neg 16 25 12 12 48 82 9 11 neg neg 13 neg 27 15 neg 0 20 neg 16 neg 6 18 44 neg 14

3 105 -1 -13 -12 -1 -3 13 -2 -11 -10 3 -9 -15 -30 39 4 11 10 15 -17 -7 8 -18 -1 -5 -49 11 17 -20 -5 7 6 11 -11 18 -11 -1 -6 9 10 -8 6 3 48 -11 -18 -23 -3 -4 -46 10 -2 -20 -4 15 -1 7 78 -26 18 22 -19 4 16 3 -19 -2 12 2 -23 14 -15 21 13 -13 10 13 -12 68 -8 -18 -21 19 19 2 -16 -3

Aktie JM LeoVegas Attendo Nobia Fingerprint Holmen A

Ändring

Fond

•Aktiv Ränta* •Stra. Balans* •Stra. Försik* •Stra. Offens* •Stra. Sve/Vä* •Stra. Världe* •Svenska Akti* •Tillväxtmark*

-0,1 0,2 -0,1 0,6 -0,5

116,55 157,13 128,8 206,11 164,78 175,47 363,75 135,57

1 2 1 3 1 2 3 6

NE Strategy

-0,1

1827,99

2

Pictet

Afrikafond* Alfa Asian Donation Em.StarsEqF* Eu Sm&Mid* •Europe

-0,2 136,14 -0,2 1120,99 -1 4268,38 -0,1 140,93 -0,2 1156,55 0,8 6917,4 -0,3 15687,97

8 2 1 1

SEB Dynamisk

3 2

-0,1 -0,1

NE Kapförv. Nordea

1 2

NAV +/- i år

•Far East -0,9 268,87 Futura -0,1 575,54 •Glob Tillv -1,1 251,16 Global Div. -0,2 163,08 1023,2 GlobalSmCap* 0,2 Ind Sve Ej 237,92 Indexf. Glob -0,3 224,68 •Indien -0,3 243,78 •Japan Fund 0,3 2,56 •Kina -1 258,36 172,49 Klimatfonden* 0,3 •Latinamer -1,2 274,84 NoAmAllCap* 0,5 1568,15 1,68 •Nordic Fund* 1,4 •Nya Tillv -0,8 106,75 •Obligation -0,1 128,36 Optima -0,1 825,91 •Ryssland -1,5 128,38 •Räntefond 100,25 Sekura 287,56 Småb. Sverig -0,3 281,22 •SmåbolagNord-0,3 130,28 SPARAtrean -0,1 303,14 Stabil -0,1 145,24 150,78 Stabila Akti* -0,1 •Stra Ränta 132,22 Strateg100 -0,3 268,7 Stratega10 -0,1 150,7 Stratega30 -0,2 181,57 Stratega50 -0,2 221,03 Stratega70 -0,3 256,89 •SweStars iu -0,1 2728,79

4

1

Kurs 184,3 76,55 81,3 66,75 8,07 464

I år -1 -9 -8 -4 -49 6

+/-

Kurs

I år

-5,00 -3,52 -2,95 -1,91 -1,60 -1,54

158,5 219,4 43,48 257 602,7 64

-7 -28 -23 -6 6 -21

FÖRLORARE Aktie Skanska B Intrum Justi NetEnt B Electrolux A Astra Zeneca Collector

INDEX SIX Generalindex 0,01 OMX Stockholm 0,04 OMXS30 -0,03 Frankfurt, Xetra DAX -0,41 OMX Helsinki PI -0,25 Köpenhamn, OMXCPI -0,10 London, FTSE 100 -0,91 Oslo, Benchmark -0,29

536,76 560,13 1526,27 12391,41 9591,27 806,76 7198,20 836,17

-1,65 -1,52 -3,21 -4,07 1,26 -3,54 -6,37 2,67

3 mån

Danske Bolån 1,60 ICA Bolån 1,59 Ikano Bank 1,59 Länsförsäkrin 2,03 Nordea Hypote 1,89 SBAB 1,59 SEB 2,05 Handelsbanken 2,05 Skandiabanken 2,00 Swedbank Bolå 2,05 Ålandsbanken 2,00

Land

Valuta

Köp

Sälj

100 kr

Eurozonen USA Japan Storbrit. Schweiz Danmark Norge Island Australien Bulgarien Indien Israel Kanada Kenya Kina Kroatien Mexiko Polen Ryssland Sydafrika Thailand Tjeckien Turkiet Ungern

euro dollar yen pund franc kronor kronor kronor dollar lev rupie sheqel dollar shilling yuan kuna peso zloty rubel rand baht koruna lira forint

10,1 8,18 7,58 11,48 8,42 1,34 1,03 0,08 6,38 5,14 0,12 2,26 6,47 0,07 1,29 1,35 0,45 2,4 0,11 0,67 0,25 0,4 1,99 0,03

11,07 9,01 8,29 12,78 9,13 1,47 1,13 0,09 7,02 5,72 0,14 2,64 7,04 0,09 1,46 1,51 0,52 2,71 0,15 0,76 0,3 0,45 2,26 0,04

9,03 11,1 1205,75 7,83 10,95 68,2 88,49 1096,49 14,24 17,49 697,84 37,93 14,21 1081,08 68,64 66,02 194,06 36,96 678,89 131,7 335,57 223,26 44,22 2754,82

Köp = Forex köper tillbaka sedlarna till det priset. Japanska yen gäller kursen 100 st

PREMIELÃ…N

BOSTADSLÃ…N LÃ¥ngivare

2 år

3 år

5 år

1,29 1,74 1,69 2,06 2,03 1,74 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

1,85 1,99 1,89 2,10 2,04 1,99 2,10 2,01 2,09 2,10 2,05

2,25 2,46 2,36 2,45 2,31 2,46 2,45 2,30 2,49 2,45 2,45

BÖRSER VÄRLDEN ÖVER

+1,26% USA

-0,8 -0,2 -0,5 -0,4

-0,1

4

RESEVALUTOR

+/6,07 4,86 2,52 2,46 2,28 2,20

LÃ¥n 2013:1 2013:2 2014:1 2014:2 2016:1

Drag.   06/08 03/09 13/08  

+/- Köp -24 4973 -2 4988 4989 42 4993 4966

Sälj Senast 5005 4972 5030 4988 5000 5045 5030 5195

RÄNTOR Ränta Stibor 3 mån Statsväxel 5 år

+/- Kurs ±0 -0,37 +0,01 0,06

% i år 21,32 -64,12

Förändring sedan en dag.

Produktion: SIX Financial Information och TT Nyhetsbyrån 08-586 16 410. Prisbasbelopp: 45 500 kr Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00, Fondbolagens förening: 08-506 98 800. Börsdag 16 April 2018

116,44 759,58 1510,51 295,2 367,06 363,1 337,96 324,42

Monyx

0,3

New York, Nasdaq Sedan årsskiftet: +3,9%

PROCENT

OMX MINDRE

11,92 12,95 39,96 18,61

Handelsbanken

12 23 23 44 13 14 37 neg 15 15 44 12 12 6 99 16

Verksamhet: Sweco är ett teknikkonsultföretag med verksamhet i flera europeiska länder samt i Kina. #PMBHFUIBSFUUCSFUUVUCVE BWUKºOTUFSJOPNBSLJUFLUVS CZHHLPOTUSVLUJPO JOTUBMMBUJPO JOGSBTUSVLUVS WBUUFONJMKÜ QSPKFLUMFEOJOHPDIFOFSHJTZTUFN

0,8 0,4 1,5 2,4

Gustavia Fonder

108 58,4 66,46 132,8 74,8 49,4 232,5 129,8 56,1 75,25 62,2 37,5 181,5 23,57 32,85 161,2

SWECO

Glob.Real Es* GloBondSEK* •India* Technology*

Granit Fonder

Kurs P/e-tal 31/12

+0,9% kl 20

kl 20

New York, Dow Jones Sedan årsskiftet: -0,2%

Eltel får ny koncernchef

27

Nordnet

Offensiv* Superf. Sver*

0,2 0,6

ODIN Fonder •Energi Fastighet •Finland •Global •Norden •Norge •Sverige

199,54 337,53

168,82 0,2 892,05 0,3 9734,77 0,5 253,26 0,1 2593,38 -0,6 3558,88 4597,96

•Gl Em.Dbt-R*

1 1 3 2 3 1 2 -5 1 6 1 10 4 7 1 1 -2 1 3 1 -3 -4 2 1 2 2 2 2 2 1 6 2 8 3 1 7 -1

1,4

347,06

•Dynamisk Akt -0,3

13,79

1

147,77 118,79 171,95 207,61

1

SEB Strategi Balanserad Defensiv* Möjlighet* Tillväxt*

*

-0,1

1 2

Fond

Ändring

SEB Övriga

•Aktiespar -0,3 AsiaxJLA -1,4 -0,5 Biotekn LA* * -0,3 •EmergMa •Europa -0,1 •EuropaSmå.Sv -0,2 Fastighet Global LA -0,3 GlobCR LA -0,3 -1,5 GS BRICs* HållGlobal -0,2 •Latinam -0,7 •Läkemedel 0,2 Möjlighet* NoAmCRLA -0,6 •Nordam -0,2 •Norden -0,3 NordSmåLA* 0,9 •Realrte LU -0,1 •Ryssland LA -1,6 0,6 Sve Index* Sverige -0,1 •Sverige Expa -0,1 SveriSmå -0,1 SveriSmåCR -0,2 •Tekno -0,2 TryggPlac -0,1 2 USA Index Fu* •Världen -0,2 ÖstersjWWF* 0,6 •Östeuropa -0,7 ÖsteuSmåLA -1

Simplicity •Afrika •Indien •Norden

–1,08% Brasilien

NAV +/- i år

16,48 101,25 939,46 27,95 12,47 77,61 58,17 36,08 15,44 192,59 17,35 24,78 15,86 142,86 72,48 13,3 30,33 3758,62 14,55 100,88 336,54 19,76 19,39 51,41 245,1 42,83 182,42 27,1 15,77 34,24 28,5 44,89

1 5 6 4 3 -3 4 2 13 -1 2 1 4 3 -2 2 3 2 1 5 1 2 1 2 -2 -2

-0,6 0,3 -0,1

134,2 293,66 591,9

5

•AP7 Aktiefon* -0,1 •AP7 Räntefon*

300,29 112,46

3

•Global •Kon-Tiki -0,5 •SKAGEN m2 A -0,7 •Tellus A -0,1 •Vekst -0,2

1748,06 930,01 206,79 126,39 2482,22

3 1 4 6 1

•Asien •Europa Expo •Japan Expo •Realränte •Smart Offens

413,31 528,67 202,23 150,04 464,66

5 4 4

Sjunde AP-fonden SKAGEN Fonder

Skandia Fonder -0,8 -0,3 0,5

-0,2

3

1

–1,77% Ryssland Ändring

Fond

+0,33% Indien

NAV +/- i år

•Småbolag Sve •Sverige •TIME Global -0,4 •USA -0,4 •Världen -0,2

722,27 1223,73 258,48 1010 445,76

3 3 4

•Aggr Plus •Etisk Plus* •Flex 100 Plu* •Flex 40 Plus* •Flex 70 Plus*

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

231,64 199,79 192,2 129,18 154,77

4 2 3 1 2

•AF Dalarna -0,3 AF Invest -0,2 •AF Småland 0,5 •AF Stabil 0,2 •AF Sverige 0,6 •Globalfond I* 0,6

234,71 310,15 409,32 629,42 616,3 119,25

3 -2 2 1 3 2

•Europa •Global •Japan •Sverige •USA

-0,3 -0,3 0,5 -0,1 -0,3

134,78 121,4 88,51 286,21 211,14

3 2 4

•Access Asien •Access Globa •Access USA •AccessEuropa •AccessSverig •AktiefPens AllemaKomp Amerikaf Asienfond Bas Action* Bas Aktier* Bas Mix* Bas Ränta* Bas Solid* EthGloMEGA Ethica Glo Ethica Sveri EthSvMEGA Etik Balans.* Europafond •EuropaMEGA Exportfond Glo Em Mar •GlobalMEGA Humanfond Japanfond Kapitalinv

-1,1 -0,3 -0,3 -0,4

244,15 134,79 254,69 134,21 169,57 25,77 75,11 52,49 49,58 151,97 145,37 29,54 99,92 124,48 220,55 290,62 8351,84 358,62 1340,29 29,14 11,54 133,72 153,85 19,34 981,58 9,47 125,38

3 3 3 4

Solidar Fonder *

Spiltan Fonder

SPP Fonder

Swedbank Robur

-0,2 -0,3 -0,3 -1,2 0,4 0,6 0,2 0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,3 -0,4 -0,3 -1,2 -0,9 0,1 0,3 -0,6

1

2

3 3 5 3 1 3 1 -1 4 4 -2 -2 1 2 3 3 1 6 -2 5 5

Fond

+0,26% Japan Ändring

Kinafond •Medica MixIndexSv •MixPension •Nordenfond Ny Teknik Obligation PremBalan* Premium Tryg* PremModig* •Realinvest Rtf Flexibel Rtf Kort Plu •Ryssland Råvarufond •SmåbolagEu •SmåbolagNo Småbolagsf.G •SmåbolagsSv Sverigef •SverigMEG •Technology •Östeuropa

-1,7 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 -1,7 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,4 -0,7

Tundra Fonder •Frontier Opp •NigeriaSahar •Pakistanfond •Vietnam

-0,9 -0,2 -1,1 -0,8

XACT Fonder

Bear* -0,8 0,8 Bull* 0,6 RÃ¥varor* -1 XACT Bear 2* 1 XACT Bull 2*

Öhman

•EtiskIndexEu* •EtiskIndexSv* •GlbHållb.A* •Global Growt* •Hjärt-Lung* •Smart Beta*

0,3 0,6 -0,2 0,2 0,6

NAV +/- i år

291,07 18,08 266,08 20,46 110,25 747,22 135,61 151,68 121,63 180 39,74 257,29 124,54 23,11 20,56 41,86 155,44 92,31 115,52 465,66 81,96 286,37 31,84

4 3 2 3 7 1 1 -2 -5 3 7 6 7 2 1 7

214,04 77,11 274,68 226,67

14 14 10 19

65,71 340,94 158,95 56,36 628,13

-1 -2 7 -1 -2

145,42 239,58 218,12 523,32 1401,11 658,22

4 4 8 4

• = Fonden ingår i premiepensionsurvalet. * = Kursen är inte dagsaktuell Börsdag: 16 April 2018


Allehanda med väder

28

Tisdag 17 april 2018 SLA

KRÖNIKA. Alf Ehn

En mugg med vatten kan ge barn en ny nyans

J

w

ag gillar traditioner och anser att man bör slå vakt om dem, men samtidigt är jag inte emot förändringar. I söndags var jag på barndop. En liten krabat som nyligen kommit till världen blev via dopet medlem i Svenska kyrkan. Genom att bli döpt får medlemmen rätt att ta emot nattvarden, men det är ju en senare historia. Under dopet öser prästen, eller den som håller i dopet, vatten över barnets huvud. Vattnet är en viktig symbol för livet. Symboliken är talande och glasklar. Kyrkan kämpar med att hitta nya vägar och i söndags upplevde jag, för mig i alla fall, ett nytt grepp. Innan själva ösningen bad prästen barnen i kyrkan om hjälp. De som ville kunde hämta färgglada muggar med vatten och hälla innehållet i dopfunten. När prästen hade bett om hjälp började det mumlas i bänkarna. Inga barn rusade fram, men flera föräldrar började viska till sina barn och frågade om de inte ville hjälpa prästen. Några av barnen skakade bestämt på huvudet, men till slut klev en handfull modiga, varav de flesta fick stöd av pappa eller mamma, fram och hämtade var sin mugg. Innehållet hälldes i dopfunten. Barnen som hjälpt till såg stolta

Dopet är en gammal tradition. 

FOTO: TT/ARKIV

tvingad. Men är det inte bättre att döpas som litet barn, för att sedan ta beslut om konfirmation och eventuellt utträde från kyrkan när de blir äldre? Under 2016 döptes 51 771 i landet via Svenska kyrkan. Samma år konfirmerades 28 070 ungdomar. Jag är inte speciellt religiös, är medlem i Svenska kyrkan och både döpt samt konfirmerad. Vi som växte upp på landsbygden hade inga större val när det gällde konfirmationen, men de som kan välja ska väl få göra det?

Hiss

0–2 blev 3–2 efter mål under slutskedet i lördags. Chelseas vändning mot Southampton var välbehövlig.

Diss

w

ut när de gick tillbaka till sina platser. Kanske gjorde förtroendet barnen fick att deras syn på kyrkan blir annorlunda i framtiden? Kanske kommer de ihåg när de fick hjälpa till under dopet? Oavsett så ger det dem en nyans till när de börjar fundera över sin relation till den svenska kyrkan. Dopet är diskuterat. Många vill inte att barnen ska tvingas in i någonting utan att de själva, av förklarliga skäl, kan ta beslut. Självklart är det upp till föräldrarna om deras barn ska döpas, ingen blir

Svenska akademien har gett sig självt rött kort. Gör om, gör rätt!

w

Lokal prognos idag

Onsdag Mariestad

+17

Mariestad

+18

Skövde

+16

Hjo

Falköping

Torsdag

Karlsborg

+9

Skara

2-5 m/s

Tidaholm

+18

Hjo

7

Mulet väder men uppehåll. Temperatur 4 till 12 grader. Svag vind. 9

11

+16

2-5 m/s

Mariestad

12

+17

Skövde

+8

+16

Hjo

Ons Tor

Falköping

Lördag

Karlsborg

Skövde Skara

+7

Tibro

+7

2-5 m/s

Falköping

+8

+14

Mariestad

+14

Skövde

+7 Tidaholm

+14

Hjo

Falköping

Mulet väder men uppehåll. 4 till 9 grader. Svag vind.

Upp

I dag 05.47

I morgon 05.44

Ned

I dag I morgon 20.22 20.24

Vänern

+25˚

3

+20˚

4

+15˚

5

+10˚

6

+5˚

7

8

–5˚

9

–10˚ –15˚

10

+28 cm

11

*beräknat värde

12

Vattenståndet över sjökortets referensyta (43.80 m ö h) för Vänern 16/4

Temperatur i går kl 14 Skövde* Hjo*

+30˚

2

+10 +9

SOL /KLART

Falköping* Tibro*

+10 +10

Karlsborg Mariestad*

–20˚ –25˚

+6 +10

ÅSKA

SNÖBL.REGN

MOLNIGT/MULET

SNÖBLANDAT REGN VÄXL.MOLNIGHET

SNÖFALL

REGNSKUR

SOLIGT/MEST KLART

SNÖBY

ÅSKSKUR

REGN

I morgon +20 sol Madeira Las Palmas +23 sol +32 skur Hua Hin Nice +20 sol Malaga +21 sol Mallorca +21 moln Venedig +20 moln Catania +16 regn Antalya +24 sol Hurghada +29 sol

torsdag +17 regn +22 sol +32 skur +20 sol +20 sol +19 moln +18 moln +18 skur +22 moln +30 sol

I morgon torsdag +19 moln +19 moln Tunis Svarta havet +11 moln +12 moln +21 sol +20 moln Kreta +19 sol +19 moln Rhodos Larnaca +22 sol +22 sol Algarve +18 moln +19 mulet Phuket +31 sol +31 sol Malta +16 moln +16 moln Neapel +19 mulet +21 moln Teneriffa +24 sol +23 sol

Torsdag +16 sol +13 moln +15 moln +22 moln +23 skur +20 sol +18 moln +18 moln +21 sol

I morgon Torsdag Rom +21 mulet +23 moln Prag +18 moln +20 moln Aten +20 mulet +17 skur Moskva +10 regn +10 moln New York +10 moln +5 regn Tokyo +13 regn +18 moln San Francisco +12 moln +12 moln Beijing +24 sol +24 moln +21 mulet +24 skur Sydney

Storstäder Oslo Helsingfors Köpenhamn London Paris Berlin Wien Warszawa Madrid

I morgon +15 sol +13 moln +16 moln +19 moln +21 skur +18 sol +18 moln +16 mulet +22 sol

DIMMA

VARMFRONT

TRYCKLINJE

KALLFRONT

Meteorolog i dag

w

Solen

Fre

1

+14

Hjo

+8

Turistorter

10

+16

Mariestad

6 8

Fredag

Lokal prognos i kväll

+3 +9 +8 +8 +8

Ett högtryck växer in över södra Skandinavien och gör att lågtryck på Atlanten tvingas kvar i väster.

4

Falköping

Sundsvall Östersund Umeå Luleå Kiruna

w

+11

+9 +11 +9 +10 +6

Europa i dag

5

+20

Skövde

+11

Falköping

Mariestad

+19

Hjo

+11

+19

Jönköping Norrköping Karlstad Borlänge Gävle

w

+9

Tibro

Skövde

+13 +10 +14 +13 +12 +11

w

+10

Stockholm Göteborg Malmö Växjö Kalmar Visby

w

+17

1-4 m/s

Sverige i går

Sverige i dag

Götaland och södra Svealand får moln på många håll, men under eftermiddagen och kvällen minskar molnigheten. I övrigt 1 soligt 2 väder. 3


Serier

ETT HUNDLIV

SLA Tisdag 17 april 2018

29

FOXTROT

mamma! mamma! pontus fick MVG++ på sitt matteprov!

visst är det toppen?! vad roligt visst är det häftigt?! att du gläds visst är det världens med din bästa nyhet?! lillebror för ovanlighets skull, pernilla.

vad snackar du om? nu sjunker den lilla råttans medelbetyg som en sten!

har ni två NÅNSIN varit glada samtidigt?

skär upp min pulsåder, någon!

Japan förhandlar om fred med Korea.

Japansk kolonialism inspirerade 1800-talets imperier HISTORIA. Japans supersnabba väg till världsmakt var

KALLE & HOBBE

©dist. by europapress

inte bara ett resultat av att landet imiterade västmakterna, lika ofta var det Japan som inspirerade Europas stormakter visar ny forskning. På bara ett halvsekel gick Japan från att vara ett av världens mest slutna länder till att bli en respekterad stormakt med koloniala ambitioner. Ny forskning av historikern John Hennessey visar att det japanska undret inte bara berodde på efterapning och kopierande av västmakter, utan att Japan tidigt blev en medspelare på samma planhalva som Europa och USA. Ett av verktygen för den japanska kolonialismen var tidens stora världsutställningar – platser där erövrade folk skulle visas upp, men också den japanska konsten och kulturen. Hur detta inspirerade Europa, och inte minst konstnärerna i värmländska Rackstadgruppen visas nu på Thielska galleriet i Stockholm.

P1 tisdag kl 14.03

VILKEN SORTS KÖTT ÄR DET I STUVNINGEN?

HUR HUNGRIG ÄR DU?

AFFE & EGON

Uselt.

Min chef utsåg mej till ”månadens medarbetare”.

90,4 MHz 06.15 Morgonandakt från Värsås 08.15 Morgonandakt från Värsås (R) 10.00 Andliga Pärlor 11.00 Syd-Afr. lovsång Rebecca 12.00 Oscar och Louis spelar 13.00 Tidlöst, Mozart 14.00 Gospel, Gaither 15.00 Strö lite rosor, mm. 16.00 Klassiker, Ray Charles 17.00 Tenoren Pavarotti 18.00 IMV Kärleken

Radio Falköping

Parkeringsplatsen för ”månadens medarbetare” är mycket längre bort än handikapprutan jag har använt.

90,8 MHz 06.00 Andakt från FER/Allianskyrkan 08.00 Andakt från FER/Allianskyrkan (R) 10.00 Gudstjänst från St Olofskyrkan 11.50 Tio i tolv 17.00 Tio i tolv (R) 20.15 Studio Botvid. Gudstjänst från Pingstkyrkan 21.30 Tankar vid dagens slut 22.00 Musikpärlor 23.00 Tio i tolv (R)

Öppna kanalen

Comhem’s analoga utsändning är trasig, åtgärdas under vecka 16. Den digitala utsändningen fungerar på Comhem och Telia.

©Dist. by Europapress

HOROSKOPET.

DAGENS SUDOKU.

VATTUMANNEN Tryggheten känns viktig för dig just nu. Också små förändringar kan du uppleva som en aning hotfulla.

TVILLINGARNA Du kan känna dig stressat och lite orolig av ekonomiska skäl. Snart får kassan ett litet tillskott.

VÅGEN Ryck upp dig! Du behöver inte känna dig stressad bara för att uppgifterna känns tunga. Du kan välja.

FISKARNA Ett kärt besök förgyller vardagen. Passa på att diskutera ett problem som ingen velat veta av.

KRÄFTAN Någon vill ha dig med på ett litet upptåg. Tänk efter två gånger innan du tackar ja till ett dyrt köp.

SKORPIONEN Lite bättre planering gör att du kan känna dig bättre till mods. Du som har barn bör hålla extra koll på dem.

VÄDUREN Du har goda chanser att möta en människa som kommer att påverka ditt liv positivt framöver.

LEJONET Bli inte feg när du borde ta ut svängarna. Du kan kosta på dig att sikta på något lite större än hittills.

SKYTTEN Något som kan handla om yrke och framtid tar sin början. Goda vänner söker upp dig för en trevlig stund.

OXEN Du känner inte för just något alls idag, men misströsta inte. En kortare resa kan bli roligare än du anat.

JUNGFRUN Månens position kan ställa till det på ett område där du behöver stabilitet. Ta det lugnt. Det går över.

STENBOCKEN De närmaste dagarna tycks du bli ovanligt äventyrslysten. Någon i din närhet bryter ett löfte och skäms.

w

w

Hur var det på jobbet?

NÄRRADIO. Radio Skövde

DET ÄR SOM JAG TRODDE.

©Dist.by Europapress

TROLLKARLEN

NAMNKRYSSET.

w

w

w

w

w

w

RADIOTIPSET.

VITT BÄLTE BRUNT BÄLTE SVART BÄLTE


30

Radio/tv

Tisdag 17 april 2018 SLA

DAGENS UTMANING

DAGENS SPÖ

DAGENS VINNARE

DAGENS FILMTIPS

AV BJÖRN BRÅNFELT

”The russian job” följer den svenske företagsledaren Bo Inge Anderssons äventyr på bilfabriken Avtovaz. 2013 sålde Lada-bilarna dåligt och företaget var i djup ekonomisk kris. Det sista hoppet stod till

Andersson med ett förflutet på Saab och General Motors. Andersson kom till Toljatti fast besluten att bedriva affärsverksamhet utan korruption. Men han var inte beredd på det motstånd mot förändring som han skulle möta. SVT1 22.55

Finalkamp för superstjärnor

Vinnaren hjälper revanschsugna

Blod, svett och tårar har präglat säsongens ”Superstars”. Åtta sportprofiler kom till Kreta för att mötas i stenhårda tävlingar, och nu återstår tre medaljörer. Efter en finalduell ska vinnaren koras. Kanal 5 21.00

I ”Biggest loser – Revanschen” får de som åkt ut ur ”Biggest loser” en ny chans att spöa vågen. De har inte tränarna till hjälp längre, men väl vinnaren av ”Biggest loser” 2017, Michael Fridebäck. Sjuan 22.00

Foto: SANDREWS/TV4

Foto: PETER KNUTSSON/TV4

Foto: KRUTART

Svensk bilboss är sista hoppet

Rush hour

¡¡¡ Chris Tucker och Jackie Chan som klassiskt ”udda snutpar” i Los Angeles, där dottern till en kinesisk diplomat har kidnappats. Vassa stunts, rapp dialog, högt tempo. Man ser att stjärnorna trivs ihop. (USA, 1998) TV12 22.00 ACTIONKOMEDI

¡¡¡ THRILLER Taxichaufför (Jamie Foxx) får yrkesmördare (Tom Cruise) i bilen. Det blir en dödligt farlig resa. Snacket före handlade mycket om att Tom Cruise spelade ”bad guy”. Nu konstaterar vi att han klarade det bra. (USA, 2004) TV4 Film 21.00

Eriksson

¡¡ DRAMA Allan Edwalls lovvärda regidebut, en diskbänksgrå, vardagsrealistisk skildring av en frånskild verkstadsarbetares tillvaro. Man får anstränga sig en del för att hålla intresset uppe. (Sverige, 1969) SVT1 15.05

6.00–6.55 Det stora fyndkriget – Texas. 10.00 Cops reloaded. 11.00 Cheaters. 12.00 Det stora fyndkriget – Texas. 13.00 Border patrol. 14.00 The cops. 15.00 Polis på plats. 16.00 Cops reloaded. 18.00 Booze patrol. 19.00– 21.50 Ishockey. Direkt. 21.50 Studio: SM-slutspel. 22.00 Rush hour. 0.00 Booze patrol. 1.00 Cops reloaded. 2.00 Polis på plats. 3.00 World's wildest police videos. 4.00–5.00 Cheaters.

19.00 Ekonyheter. 19.03 P2 live: Folk. 20.30 P2 live: Jazz. 22.00 Musik mot midnatt. 0.00–6.00 Notturno.

P3 5.59 P3 musik från P3 star. 6.30 Morgonpasset. En härlig start på dagen! Senaste nytt, filosofiska utsvävningar, humor, kultur och intressanta gäster. 10.02 P3. 11.00 P3 nyheter. 11.02 Relationsradion i P3. 13.02 PP3. Med Linnea Wikblad. 16.04 Feeden i P3. Med Martina Pierrou, Hector Apelgren. 19.03 P3. Med Marc Strömberg. 22.03 Morgonpasset i P3 – Gästen. 23.07 Tankesmedjan. 0.02 Vaken. Med Robert Bendtlinder, Pamela Taivassalo.

P4 SKARABORG

Oggy och kackerlackorna.

KUNSKAPSKANALEN 14.00–17.00 UR Samtiden. 17.00 Genialt eller galet. 17.20 Polarhundarnas värld. 18.10 Europas sista krigarkungar. 19.10 Arkitektens hem och verk. 19.40 Arkitektens hem. Norsk arkitekturserie från 2017. 20.10 Så gjordes Blue planet II. Brittisk naturfilm från 2017. 21.00 Dokument utifrån: Bilindustrins rökridåer. Fransk dokumentär från 2017. 21.50 Udda platser i världen. Tysk resereportageserie från 2016. 22.40 Cyberkrig: framtidens krigsföring. Amerikansk dokumentär från 2016. 23.35–0.20 90-talets USA.

AXESS TV 7.00 Veckans bok. 7.30 Drottning Viktoria med egna ord. 8.30 Images of Sweden. 9.40 Vikingar. 10.40–11.10 Studio Axess. 13.50 Den antika världens genier. 14.50 Onedinlinjen. 15.40 Kampen om Vita huset. 16.30 Magnifika städer. 17.30 Mekongfloden med Sue Perkins. 18.25 De stora filosoferna. 19.10 Storbritanniens glömda byar. 20.00 Sinne för skönhet. Falsk skönhet. 21.00 Axess lunchseminarium. 22.00

Att vara eller inte vara Shakespeare. Brittisk komediserie från 2016. 22.30 Kelterna. Brittisk dokumentärserie från 1987. 23.30 Revolution och Romantik. 0.30–0.50 Axess föredrag – Om nationer, stater och imperier.

VIASAT NATURE 6.00 Dublin zoo. 6.55 Djurens förenta stater. 7.20 Djurens upptåg. 8.15 Djurhjältarna. 9.05 Chris Humfreys djurinstinkter. 9.55 Världens märkligaste djurpar. 10.55 Sjöars hemliga liv. 11.50 Monsunens land. 12.45 Life in the great Wetlands. 16.25 Djurhjältarna. 17.35 Djurpolisen i Phoenix. 18.25 Det vilda Borneo. 20.05 Lejonlandet: Natt och dag. 21.00 Djurens supersin-

nen. Brittisk naturdokumentärserie från 2014. Ljud. 21.55 Djurrikets superföräldrar. Brittisk dokumentärserie från 2015. 22.45–0.00 Djurpolisen i Phoenix. Amerikansk dokumentärserie från 2016. 4.00 Djurhjältarna. 4.50–6.15 Djurens upptåg.

Kanal 9 20.00. Gränsbevakarna Australien.

Discovery Channel 20.00. Deadliest catch. Battle lines.

ANIMAL PLANET

TV4 GULD

6.00 Swamp brothers. 7.15 Mekong: Soul of a river. 8.10 Dogs 101. 9.05 Mutant planet. 10.00 Swamp brothers. 10.55 Man-eating super squid. 11.50 Shark after dark. 12.45 Dogs 101. 13.40 Mutant planet. 14.35 Untamed & uncut. 15.30 Mekong: Soul of a river. 16.25 Pit bulls & parolees. 17.20 Cat vs dog. 18.15 Dogs 101. 19.10 Swamp brothers. 20.05 Pit bulls & parolees. 21.00 Cat vs dog. 21.55 Mutant planet. 22.50 Untamed & uncut. 23.45 Mekong: Soul of a river. 0.40 Dogs 101. 1.35 Swamp brothers. 2.25 Pit bulls & parolees. 3.15–4.02 Cat vs

6.00 Hem till gården. 7.35–8.50 Love boat – kärlek ombord. 11.50 Skenet bedrar. 13.00 Mash. 13.40 Love boat – kärlek ombord. 14.45 MacGyver. 15.45 Skenet bedrar. 17.00 Dynastin. 17.55 Doktorn kan komma. 18.55 Mash. 20.00 The coroner. 22.00 Tyst vittne. Brittisk kriminalserie från 2012. 0.10 Kvinnofängelset. 2.05 Holby city. 3.15 Kvinnofängelset. 5.30–6.00 Glamour.

dog.

DISCOVERY 6.00 How it's made. 6.25 Auction hunters. 7.20 Treehouse masters. 8.15 Marooned with Ed Stafford. 9.05 Wheeler dealers. 10.00 Fast n' loud. 11.00 Deadliest catch. 12.00 Gold rush. 14.00 Alaska: The last frontier. 15.00 Mighty trains. 16.00 Salvage hunters. 17.00 Mythbusters. 18.00 Wheeler dealers. 19.00 Fast n' loud. 20.00 Deadliest catch. 22.00 Gold rush: Parker's trail. 23.00 Alaska: The last frontier. 0.00 Mythbusters. 1.00– 3.00 Deadliest catch.

TV4 FAKTA 6.00 Landsbygdsakuten. 7.00 Polis på plats. 8.00 Livräddarna på Bondi Beach. 9.00 Snake boss. 10.00 Räddare i djurnöden. 11.00–11.55 Akutpersonalen i London. 14.00 Landsbygdsakuten. 15.00 Livräddarna på Bondi Beach. 16.00 Räddare i djurnöden. 17.00 Veterinären på Bondi Beach. 18.00 Polis på plats. 19.00 24 timmar i häktet. 20.00 Kvinnor som mördar. 21.00 Unga mördare. 22.00 Mordutredarens egna fall. 23.00 Vittne till det övernaturliga. 0.00 Unga mördare. 1.00–2.00 Skakande kriminalhistorier.

TV10 6.00 Kanadas dödliga motorväg. 6.50 Skrotsamlarna. 7.20 Bilbaronen i Las Vegas. 8.00 Crazy wheels. 9.00 Vrålåk i Sin City. 10.00 Cops. 11.00 Ice road truckers. 12.00 Mountain men. 13.00 Crazy wheels. 14.00 Pawn stars. 15.00 Vrålåk i Sin City. 16.00 Carnival eats. 16.55 Mythbusters. 18.00 Cops. 19.00 Ice road truckers. 20.00 Moun-

tain men. Amerikansk realityserie från 2013. 21.00 Pawn stars. Amerikansk realityserie från 2013. 22.00 Cops. Amerikansk realityserie från 2015. 23.00 Scam City. 0.00 Carnival eats. 1.00 Slagfältets söner. 2.00 Kanadas dödliga motorväg. 2.55 Vrålåk i Sin City. 3.50 Crazy wheels. 4.15 Bilbaronen i Las Vegas. 5.05–6.00 Slagfältets söner.

KANAL 11 6.00 Färjan. 7.00–8.00 The bachelorette. 10.00 Extreme couponing: allstars. 11.00 Real housewives of New York. 12.00 90 days to wed. 13.00 Färjan. 14.00 The bachelorette. 15.00 Unga mödrar. 16.00 The little couple. 17.00 Extreme couponing: all-stars. 18.00 90 days to wed. 19.00 Unga mödrar. 20.00 Real housewives of New York. 21.00 War horse. Brittiskt krigsdrama från 2011. 23.50 90 days to wed. 0.50 Outsiders. 1.50 Web of lies. 3.35 Våra omgjorda kroppar. 4.25 Outsiders. 5.10–6.00 90 days to wed.

BBC BRIT 8.30 Pointless. 9.15 QI. 10.15 Rudeish tube. 10.40 Top gear: The best of the specials. 11.30 The best of Top gear 2011-12. 12.20 Pointless. 13.05 Would I lie to you? 13.35 Rudeish tube. 14.00 Top gear: The best of the specials. 14.50 QI. 16.25 The best of Top gear 2012-13. 17.15 Would I lie to you? 17.45 Rudeish tube. 18.10 Pointless. 18.55 Top gear: The best of the specials. 19.45 QI. 20.50 Pointless. 21.35 Live at the Apollo. 22.20 QI. 22.50 The Graham Norton show. 23.35 World's deadliest drivers. 0.00 Car crash TV. 0.25 Life and death row. 1.20–2.05 Live at the Apollo.

NRK1 NRK nyheter sänds varje hel timme mån–fre kl 12–17. 13.50 Det gode bondeliv. 14.20 I jegerens gryte. 15.05 Tall som teller. 15.20 Oppfinneren. 16.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. 16.30 På tur med Lars Monsen: Femundsmarka. 17.15 Berulfsens historiske perler. 17.30 Oddasat – nyheter på samisk. 17.45 Tegnspråknytt. 17.50 Ja, vi elsker hunder. 18.35 Extra. 18.50 Distriktsnyheter. 19.00 Dagsrevyen. 19.45 Hagen min. 20.25 Norge nå. 20.55 Distriktsnyheter. 21.00 Dagsrevyen 21. 21.20 Trygdekontoret. 22.05 Verdas travlaste byar. 22.55 Distriktsnyheter. 23.00 Kveldsnytt. 23.15 Vita & Wanda. 23.35 Presten. 0.05–0.45 Chicago fire.

TV FINLAND 9.30 Halv sju. 10.00–11.30 Yle nyheter. 11.30 Risto. 13.10 Oförglömlig: Den unga rytmen. 13.25 Dok: Estlands ryska minoritet. 14.50 Grustagsprinsessorna. 15.15 Uutisikkuna. 16.00– 16.50 Barnprogram. 16.50 I dag. 17.00 Närbild. 17.30 Halv sju. 18.00 Från jord till bord. 18.30 Yle nyheter TV-nytt. 19.00 Rörrenoveringen. 19.30 Yle nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 A-studion. 20.30 Efter nio. 21.30 Dokumentärprojekt: Ingen väg hem. 22.35 HasBeen. 23.35 En ny dag. 0.35–3.00 Nyhetsfönstret.

Mer information om tv SVT1/SVT2: 08–784 20 00 TV3/Viasat: 08–562 02 300 TV4: 08–459 40 00 Kanal 5/Kanal 9: 08-520 55 555 C More: 08-459 28 00 Discovery/Animal Planet 08-506 53 500 Produktion: TT Nyhetsbyrån, tel 08-692 26 00.

w

Ekot varje hel timme. Dagens eko 16.45. Lokala nyheter varje halvslag 6.30–17.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07, 09.02, 13.02, 15.03, 16.03, 18.02, 20.03 och 22.10. Trafikinformation 6.08, 7.10, 8.10, 16.07 och 17.01. 5.59 Morgon i P4 Skaraborg. Vi väcker Skaraborg med ett leende varje vardag, 06.00 – 09.30. Med Linda Gustavsson, Linus Wennblom. 9.32 Förmiddag i P4 Skaraborg. 13.04 P4 extra. 14.57 Kulturnytt i P4. 14.59 Eftermiddag i P4 Skaraborg. 17.35 Kvällspasset i P4. 18.43 Den underbara familjen Kanin i Barnradion: Fru skräck. 18.55 Klartext – nyheter på ett enklare sätt. Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19:00 i P4 + 20:55-21:00 i P1. 19.00 Sportextra. 22.12 Karlavagnen. 0.02 Vaken. Ett program för dig som är vaken, helt enkelt. Med Robert Bendtlinder, Pamela Taivassalo.

TV 8 22.00. Mord i paradiset.

w

6.00–6.35 Sisuradio. 6.35 Oddasat. 6.40 Nyheter. 6.50 Klassisk morgon. 7.30 Ekonyheter. 7.32–10.00 Klassisk morgon. Med Pernilla Eskilsdotter. 10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk förmiddag. 1. Kikuko Kanai: Variationer över en japansk folkvisa (1974). Manuela Wiesler, flöjt och Noriko Ogawa, piano. 2. Aram Chatjaturjan: Ur Gajane, balettmusik (1957). Bolsjojteaterns orkester, Moskva. 3. Maurice Ravel: Pianotrio a-moll (1914). Beaux artstrion. 4. Frederik Rung: Sex sånger. Med Bertil Blom. 13.00 Iltapäivä. 14.45 Sisu-uutiset. 14.50 Roketti. 15.00–16.00 Rádio Sápmi. 16.00 Radio romano. 16.30 Arabisk talkshow. 17.00 Kulturnytt. 17.06 P2 på hemväg.

P1 12.00. Den 27 april delas Sveriges Radios Lyrikpris 2018 ut. Fram till dess sänder ”Dagens dikt” dikter av de nominerade.

Barnkanalen 20.20. Eva.

w

P2 SPRÅK OCH MUSIK

Foto: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

TV12

6.30–8.00 Morgonshowen. 8.00 Biet Maya. 8.10 Octonauterna. 8.25 Jamillah och Aladdin. 8.35 Träd Fu Tom. 9.00 Clifford, den stora röda hunden. 12.30 Riddare Micke. 12.45 Stella och Sam. 12.55 Franklin och hans vänner. 13.05 Abbys flygande skola för feer. 13.15 Tatonkas berättelser. 13.30 Agenterna – syntolkat. 14.00 Ett fall för KLURO. 14.10 Robin Hoods rabalder och rackartyg. 14.25 Snö + 7. 14.45 Leonardo. 15.15 En hopplös häxa. 15.40 MI High. 16.05 Limbo. 16.30 Parallax. 17.00 Mästerflygarna. 17.10 Draken Digby. 17.30 Charlie och Lola. 17.40 Punky. 17.45 Fixarna. 17.55 Greta Gris. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30 Bacillakuten. 18.55 Miss Moon. 19.05 Ugglan och co. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25 Annedroider. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Eva. 20.45 Lilla Aktuellt. 20.50–21.00

w

BARNKANALEN

w

P1

w

ÖVRIG TV

w

RADIO 5.29 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt. 5.55 Sjöväder. 6.00– 9.30 P1-morgon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekonyheter. 10.03 Kropp & själ. 11.00 Ekonyheter. 11.04 Tendens. 11.35 Sveriges Radios novellpris. 12.00 Tolvslaget med dagens dikt. 12.10 Vetandets värld. 12.30 Luncheko. 12.55 Land- och sjöväder. 13.00 P1 kultur. 14.00 Ekonyheter. 14.03 Vetenskapsradion historia. Vi är där historien är. Med Tobias Svanelid. 14.50 Kära Annika. 15.00 Ekonyheter. 15.03 Radiosporten. 15.04 Nordegren och Epstein i P1. Med Thomas Nordegren och Louise Epstein. Även kl. 00.02. 15.45 Kulturnytt. 15.55 Sjöväder. 16.00 Ekonyheter. 16.03– 17.45 Studio ett. 17.45 Dagens eko. 18.01 Ekonomiekot. 18.08 Radiosporten. 18.09 Kulturnytt. 18.14 P1 kultur. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Vetenskapsradion språket. 19.35 Sveriges Radios novellpris. 20.00 Ekonyheter. 20.03 Tendens. 20.35 Vetandets värld. 20.55 Klartext – nyheter på ett enklare sätt. 21.00 Ekonyheter. 21.03 Barnaministeriet dokumentär. 21.35 Ring P1. 21.45 Tankar för dagen. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyheter. 22.10 Radiosporten. 22.12–23.55 Studio ett. 23.55 Dagens dikt sänder dikter som i år är nominerade till Lyrikpriset. 0.00 Ekonyheter. 0.02 Nordegren och Epstein i P1. 0.45 P1 kultur. 1.00 Ekonyheter. 1.02 Tendens. 1.35 Pyramiden. 2.00 Ekonyheter. 2.02 Stil. 3.00 Ekonyheter. 3.02 Sommar i P1 med Klas Östergren. 4.30 På minuten. 5.00 Ekonyheter. 5.02–5.29 Vetandets värld.

w

Foto: JOHAN LUNDBERG/KANAL 5

Collateral


w

w

w

w

TISDAG 17 APRIL 2018

Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199.

31

FILMKANALER TV4 FILM

9.00–16.15 Forum 9.00 Finansministern presenterar vårbudgeten 10.00 Offentlig utfrågning om cybersäkerhet 12.00 Rapport 12.03 KU-utfrågning om forskningsfilial i Hongkong 13.00 Riksdagsdebatt 14.40 Samtal om politikens polarisering i Sverige 16.00 Rapport 16.04 Hänt idag 16.15 Agenda (R) 17.00 Tornet på toppen (R) 17.15 Nyheter på lätt svenska 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Engelska Antikrundan Brittisk antikvitetsserie från 2014. 19.00 Vem vet mest? Svensk frågesport från 2018. Del 72 av 85. 19.30 Om en pojke Amerikansk komediserie från 2015. Del 17 av 20. 19.50 Ta mig Svensk kortfilm från 2010. 20.00 Korrespondenterna Svenskt utrikesmagasin från 2018. Del 5 av 10. Även 19/4. 20.30 Plus Svenskt konsumentmagasin från 2018. Del 5 av 12. Även 19/4. 21.00–22.00 Aktuellt 22.00 Sportnytt 22.15 Girls Amerikansk komediserie från 2015. Även 21/4. 22.40 Folktro 22.55 Sven Wollter – 65 år på scenen (R) 23.55 När livet vänder (R) 0.25–1.25 Engelska Antikrundan. 1.45 Sportnytt. 2.00 Nyhetstecken. 2.10– 2.40 Sverige idag.

6.00 Nanny 7.00 Aftonbladet morgon 9.00 Lyxfällan (R) 10.00 Sex and the city 10.55 Extreme makeover: Weight loss edition (R) 11.55 Svenska Hollywoodfruar (R) 12.55 Unga mammor (R) 13.25 Success (R) 13.55 The real housewives of Orange County 14.55 Extreme makeover: Weight loss edition 15.55 Lyxfällan 17.00 Svenska Hollywoodfruar 18.00 Unga mammor Svensk reality från 2018. Del 15 av 30. 18.30 Success Svensk realityserie från 2017. Del 5 av 20. 19.00 Undercover boss US Amerikansk realityserie från 2014. Del 9 av 13. 20.00 Stil i sikte Svensk realityserie från 2018. Del 3 av 8. Det vankas bröllop! Victoria och Daniel har bestämt sig för att knyta den heliga knuten ombord Cinderella. 21.00 Parneviks (R) Svensk realityserie från 2018. Del 4 av 10. 22.00 Are you the one – Sverige Svensk realityserie från 2018. Del 23 av 30. Konflikter som legat och pyrt i gruppen kommer upp till ytan. 22.45 NCIS: Los Angeles 23.45 How I met your mother 0.45 Jims värld. 1.45 Navy CIS. 2.30 The mentalist. 3.15 NCIS: Los Angeles. 4.00 How I met your mother. 4.25– 4.45 Jims värld. 5.05–6.00 Nanny.

5.45 Nyhetsmorgon 10.00 Malou efter tio 12.00 Hem till gården (R) 13.00 Doktorn kan komma (R) 14.00 Antiques roadshow 14.55 Husjägarna 15.55 En plats i solen: Vintersol 16.55 Fixer upper 17.55 Veterinärerna Svensk dokumentärserie från 2016. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Robinson Svensk realityserie från 2018. Del 23 av 51. Win together, lose alone. Maten är slut vilket är resultatet av dåliga överlevnadskunskaper och vinsten i pristävlingen blir extra viktig. 20.00 Sveriges bästa Svensk underhållningsserie från 2018. Del 7 av 8. Sveriges bästa känslostorm ska utses och juryn har plöjt igenom tv-historien och vaskat fram tio kandidater. 21.00 GW:s mord Svensk dokumentärserie från 2018. Del 4 av 8. Leif granskar fallet med Helén Nilsson och Jannica Ekblad. Allt tar sin början i Hörby 1989 när Helén försvinner. Även 23/4. 22.00–23.00 Nyheterna 23.00 CSI Amerikansk kriminalserie från 2002. Gil undersöker hur en kvinna kan ha försvunnit under ett magiskt trick, medan Catherine utreder en överdos. 0.00 Law & order: Special victims unit. 0.55 112 – på liv och död. 1.55 Elementary. 2.55 CSI. 3.55 Hawaii five-0. 5.10–5.45 Halv åtta hos mig.

6.00 Railroad Alaska 6.45 Vägens hjältar (R) 7.35 Extreme couponing (R) 8.05 Real housewives of New Jersey (R) 9.05 Top chef 10.05 Sofias änglar (R) 11.05 Grey's anatomy 12.05 Ellen DeGeneres show 13.00 Real housewives of New Jersey 14.00 Ullared (R) 15.00 The big bang theory 16.00 Sofias änglar 17.00 Vägens hjältar 18.00 Ullared Svensk realityserie från 2017. 19.00 The big bang theory (R) Amerikansk komediserie från 2010. Del 19-20 av 24. 20.00 Ullared Svensk realityserie från 2018. Del 12 av 12. Sista semesterdagen och varuhuset väntar en rejäl anstormning. Budskapsshopparen Ida älskar svartvitt och hennes kollega Anders vill bara ha öl. Även 20/4. 21.00 Superstars 2018 Svensk underhållning från 2018. Del 10 av 10. Medaljörerna ska koras. Den med flest stjärnor får ett övertag i första tävlingen. Även 20/4. 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik Svensk pratshow från 2018. Även 17/4. 23.00 The big bang theory (R) 0.00 CSI. 1.00 Breaking news med Filip & Fredrik. 1.55 Vägens hjältar. 2.40 Criminal minds. 3.25 CSI. 4.10 Ellen DeGeneres show. 4.50 Roy Fares i Amerika. 5.35–6.00 Extreme couponing.

Rom. Romantisk komedi från 2012. 14.55 Jumper. Action från 2008. 16.45 Crash. Kriminaldrama från 2004. 19.00 Legally blonde. Komedi från 2001. 21.00 Collateral. Thriller från 2004. 23.25 You kill me. Komedi från 2007. 1.20 Old school. Komedi från 2003. 3.05 Stay. Thriller från 2005. 5.05–7.20 Känd från tv. Svensk komedi från 2001.

C MORE FIRST 6.45 How to be single. Komedi från 2016. 8.35 Flykten till framtiden. Svensk komedi från 2016. 10.10 Mother's day. Dramakomedi från 2016. 12.05 Laws of attraction. Irländsk-brittisk-tysk komedi från 2004. 13.35 Dansaren. Franskt drama från 2016. 15.25 Siv sover vilse. Svensk familjefilm från 2016. 16.40 Hundraettåringen som smet från notan och försvann. Svensk komedi från 2016. 18.25 Batman v Superman: Dawn of justice. Action från 2016. 21.00 The conjuring 2. Rysare från 2016. 23.10 Song to song. Drama från 2017. 1.15 Wilson. Dramakomedi från 2017. 2.50 Oss torpeder emellan 2. Actionkomedi från 2004. 4.30–6.25 It was fifty years ago today! Brittisk dokumentär från 2017.

C MORE HITS 6.40 Annie Hall. Romantisk komedi från 1977. 8.10 Surfer, dude. Komedi från 2008. 9.35 Christmas Land. Drama från 2015. 11.00 My sassy girl. Dramakomedi från 2008. 12.35 Close up. 13.10 The rebound. Komedi från 2009. 14.45 American pastoral. Drama från 2016. 16.30 The space between us. Science fiction-drama från 2017. 18.30 About Ray. Drama från 2015. 20.05 Their finest hour. Brittisk dramakomedi från 2016. 22.00 Brimstone. Västernthriller från 2016. 0.30 Beck: Money man. Svenst kriminaldrama från 1998. 2.00 X-men: Apocalypse. Action från 2016. 4.20 Borat. Komedi från 2006. 5.45–6.15 Close up.

C MORE SERIES 6.10 Close up. 7.15 Parenthood. 11.30 Close up. Amerikanskt porträtt från 2014. Halle Berry. 11.55 Parent-

hood. Amerikansk dramakomediserie från 2013. 16.15 Close up. Amerikanskt porträtt från 2014. Jamie Foxx. 16.40 Parenthood. Amerikansk dramakomediserie från 2013. 21.00 The trip to Spain. Brittisk komediserie från 2017. 22.25 Strike back. Brittisk actionserie från 2017. 23.55 The young pope. Brittisk-amerikansk dramaserie från 2016. 1.50 Turn: Washington's spies. Amerikansk dramaserie från 2017. 3.10 Falling water. 4.35–6.10 Close up.

w

w

6.00 Morgonstudion 9.10 Fråga doktorn (R) 9.55 Matmagasinet (R) 10.25 Idag om ett år (R) 11.25 Herrens vägar (R) 12.25 Grym kemi (R) 12.55 Komma ut (R) 13.35 Tror du jag ljuger? (R) 14.05 Vem bor här? (R) 15.05 Eriksson FILM ¡¡ Svenskt drama från 1968. 16.30 Skattjägarna 17.00 Vem vet mest? (R) 17.30 Sverige idag 18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt 18.30 Lokala nyheter 18.45 Go'kväll Magasin. Del 71 av 90. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Idag om ett år Svensk livsstilsserie från 2018. Del 7 av 8. Sara vill försöka genomföra ett hinderbanelopp efter en tuff cancerbehandling. Bengt ska lära sig att gå för tredje gången i sitt liv. Även 18/4. 21.00 Storuman forever Svensk miljöserie från 2018. Del 5 av 5. Utmaningen börjar närma sig sitt slut. Även 18/4. 22.00 Elitstyrkans hemligheter Brittisk realityserie från 2018. Del 2 av 5. När tredje dagen av uttagningen börjar har sex män redan lämnat lägret. Även SVT24 20/4. 22.50 Rapport 22.55 Dox: The Russian job 23.50–0.50 Homeland (R) 4.45 Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.

10.20 Den ofrivillige golfaren. Svensk komedi från 1991. 12.40 Förälskad i

w

w

Radio/tv

SLA Tisdag 17 april 2018

21.00 Storuman forever.

19.30 Om en pojke.

21.00 Parneviks.

19.30 Robinson.

16.00 Sofias änglar.

VIASAT PREMIERE 6.00 Jims värld. 6.25 Community. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Våra värsta år. 8.30 Jims värld. 9.00 Brooklyn nine nine. 9.30 My name is Earl. 10.00 Ink master USA. 11.00 Seinfeld. 12.00 Stargate SG-1. 13.00 How I met your mother. 14.00 Scrubs. 15.00 Ink master USA. 15.30 Simpsons.

16.00 NCIS: Los Angeles 17.00 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. 19.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1995. 19.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2008. 20.00 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. 20.30 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2008. 21.00 The book of Eli 23.20 Simpsons (R) 0.20 Family guy. 1.20 American dad. 2.20 Fresh off the boat. 2.45 Scrubs. 3.35 My name is Earl. 3.55 Community. 4.20 Family guy. 5.05 American dad. 5.25–6.00 Våra värsta år.

6.00 Glamour. 7.00 Judge Rinder. 8.00–9.00 Hela England bakar – masterclass. 11.00 Halv åtta hos mig: England. 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Dr Phil. 15.00 Judge

Rinder.

16.00 Det okända 18.00 Glamour Amerikansk dramaserie från 2017. 18.35 Judys domstol Amerikansk realityserie från 2016. 19.00 Dr Phil Amerikansk pratshow från 2017. Del 142 av 174. 20.00 Bagges hemlösa hundar Svensk dokumentärserie från 2018. Del 2 av 8. 21.00 Biggest loser – starkare tillsammans Svensk livsstilsserie från 2018. Del 4 av 20. 22.00 Biggest loser – revanschen Svensk livsstilsserie från 2018. 22.30 Skenet bedrar 23.05 Poirot 1.15 Mord och inga visor. 2.15 Mitt barns tidigare liv. 3.10 The following. 4.05 Rush Hour. 5.00–6.00 Judys domstol.

6.00 NCIS: New Orleans. 6.55 Par i hjärter. 7.50 Million dollar listing. 8.50 Antiques roadtrip. 9.50 Masterchef USA. 10.50 The hotel inspector. 11.50 En plats på landet. 12.50 Par i hjärter. 13.50 Bones. 14.45 Lyxfällan Norge. 15.45 Dragons’ den.

17.00 Masterchef USA 18.00 Antiques roadtrip 19.00 En plats på landet Brittisk realityserie från 2014. 20.00 Navy CIS 21.00 NCIS: New Orleans Amerikansk kriminalserie från 2017. Teamet undersöker försvinnandet av en kongresshjälpare efter att en torped räddat henne från två män som poserat som agenter. 22.00 Mord i paradiset Brittisk kriminalserie från 2016. Del 5 av 8. Humphrey gläds när hans tant Mary, kvinnan som inspirerade honom till att lösa mysterier, kommer på besök. 23.10 Navy CIS (R) 0.10 Bones. 1.10 Motive. 2.05 Million dollar listing. 2.55 NCIS: New Orleans. 3.40 En plats på landet. 4.25 The hotel inspector. 5.10–6.00 Lyxfällan Norge.

6.00 Dödlig fångst. 6.55 Property brothers. 7.50–8.15 Fail army. 8.45 Mythbusters. 9.45 Kustbevakarna & SSRS. 10.45 Dödlig fångst. 11.45 Mythbusters. 12.50 Grand designs Australien. 13.55 Property brothers. 14.55 Arga snickaren. 15.55 Gränsbe-

vakarna Australien.

16.55 Grand designs Australien 18.00 Kustbevakarna & SSRS (R) Svensk dokumentärserie från 2008. 19.00 Arga snickaren Svensk inredningsserie från 2016. 20.00 Gränsbevakarna Australien 21.00 Gränsbevakarna Australien Australisk dokumentärserie från 2011. 22.00 The walking dead Amerikansk thrillerserie från 2017. 23.00 CSI 0.00 Criminal minds. 1.00 Law & order: Special victims unit. 2.00 Agents of SHIELD. 2.50 CSI. 3.35 Criminal minds. 4.25 Law & order: Special victims unit. 5.10–6.00 American chopper.

21.00 Storuman forever – syntolkat Svensk miljöserie från 2018. Del 5 av 5. Utmaningen börjar närma sig sitt slut. 22.00 Gift vid första ögonkastet – syntolkat Svensk realityserie från 2018. Drygt tre veckor av experimentet har gått och flera problem har uppstått. Att hantera konflikter är inte lätt och matchningarna sätts på prov. 22.45 Om en pojke (R) Amerikansk komediserie från 2015. Fiona och Liz umgås mer och mer och Liz börjar undra över Wills okonventionella relation med Fiona och Marcus. 23.05 Suits (R) Amerikansk dramaserie från 2015–16. Mike vill nu försvara sig själv i rätten medan Harvey bestämt insisterar på att ta sig an fallet i rättssalen. 23.45 Min trädgård (R) Norskt trädgårdsmagasin från 2017. 0.25 Gomorra. 1.10 Mästarnas mästare – jubileumssäsongen – syntolkat. 2.10–3.10 Bäst i test – syntolkat.

7.00 Forældre. Danskt mysteriedrama från 2016. 9.00 Snekker Andersen og Julenissen. Norskt äventyr från 2016. 11.00 Autobahn. Tysk-amerikansk thriller från 2016. 13.00 Surf´s up 2: Galen i vågor. Animerat äventyr från 2017. 15.00 Swan Princess: Royally undercover. Animerat familjeäventyr från 2017. 17.00 Gilbert's grim revenge. Norsk barnfilm från 2016. 19.00 Small town killers. Dansk komedi från 2017. 21.00 Ghostbusters. Science fiction-komedi från 2016. 23.00 Spider-Man: Homecoming. Äventyr från 2017. 1.15 Loving. Drama från 2016. 3.20 Ava’s possessions. Skräckkomedi från 2015. 5.00–7.00 Ghostbusters. Science fiction-komedi från 2016.

VIASAT FILM ACTION 6.00 Space truckers. Komedi från 1996. 8.00 Djävulens jungfru. Finskt drama från 2016. 10.00 Lowriders. Drama från 2016. 12.00 The tourist. Action från 2010. 14.00 Karate kid. Action från 2010. 16.15 Hunt for the Wilderpeople. Nyzeeländsk äventyrskomedi från 2016. 18.00 Superswede: En film om Ronnie Peterson. Svensk dokumentärfilm från 2017. 20.00 The fighter. Drama från 2010. 22.00 Resident evil: The final chapter. Skräckfilm från 2016. 0.00 Swept under. Kanadensisk dramathriller från 2015. 2.00 Inferno. Thriller från 2016. 4.00–6.00 3 things. Danskt drama från 2017.


Nyheter

32

Tisdag 17 april 2018 SLA

SKÖVDE. Riksförbundet Spes vill starta i Skövde

Stöd för efterlevande

Bilda lokalavdelning

Drabbar efterlevande Marcus Eriksson och Thomas Lövgren från Spes vill starta upp en lokal avdelning i Skövde. och opinionsbildning. – Man kan nästan kalla det för ett folkhälsoproblem,

konstaterar Thomas Lövgren. Psykisk ohälsa syns inte på utsidan av en person,

de kan hamna i en akut situation där de inte hittar en annan utväg än självmord.

FOTO: ROLAND SVENSSON A B C

Roland Svensson U S K 0500-46 75R44 roland.svensson@sla.se 8

15 7

2

11

8

4

7

16

18

17

7

10

9

16

8

3

16

8

11

12

14

2

3

KRYSSLÖSNINGAR.

6

5

1

16

2

17

9

5 14

8

15

16

14

12

4

12

10

9

18

12

16

7

18

17

13

8

8

18

9

7

17

8

14

8

14

15

12

18

1

16

4

2

18

5

18

19

16

16

13

7

12

15

5

8

12

8

17 6

8

11

13

16

8

16

14

8 10

2

11

14

8

18

9

16

7

17

7

18

7

16

17

3

8

11

8

16

6

16

3

14

17

8

17

9

8

5

6

3

8

4

5

9

14

8

9

16

18

8

18

8

14

4

3

16

7 17

8

8

7

18

17

16

18

17

18

18 12

7

17

8

14

10

5 8 10 18

1 11

5

8

6

11

18

8

8 3

10

9

L SPELA BOLL STJÄRNA SLAPPT SKRUD

LUGNT CIRKA HASTA GLAD PÅSK

ARVODE MITT I

DEN SITTER UPPEPÅ

HAR VARJE FILM SIN

T

LÄGGA TILL FINISHEN

HANDSTIL RÄCKA FRAM

S N F I T Å T L L Ö N

KLARAR AV DET INTOG FÖDA

COURTNEY OCH MIKE

TROSBEKÄNNELSER

MÅSTE TÅLA MÅNGA STEG

HJÄLPFINA SKALA FISKEN CYSTISK FIBROS

N Å RESPIT RÅA

FLUOR PRONOMEN

D C R I F Ö G D I P K N L G E K A A N A N K A

KAN BAKGRUNDSLJUDET VARA GRYNING FLIT

MUSIKMISS FÖRARORGAN.

TAR DEN LURIGE TILL ETT KOM TILLBAKA

KAN EN BURK RYMMA

DE ÄR OMOGNA

BRITTFLYGARE JÄMNA

C R Y I K O L O P P E R K I E F O N N S E R A G I D E A S R T

BRASSESTAD MED KARNEVAL

RINGLEK HITTADE UBÅTAR

GÅ BORT KINAKVART

KAN PRYDA FRISYR SKEDÄMNE

VÄCKER JURIST HALVGRÄS

TILLVERKAR FISKAR

PUTSAD

TALLINNBO

DYKMASK KORT RESA NIA GREVE SOM RITADE

T E S S I N PINGSTKYRKOVERKSAMHET

H KAN GRÄDDEN BLI BELASTAR

P Å F Ö R VAJA

R E

R I T I L A U R A M A K O V N S O G Ä L P Å R F S Y R E L A T A L R L O R E N R M Å I N G F N

KURVMALL CYKELTAXI

FIN MIN

MINDRE PROFET

RENSA FISK VILL INTE

BYTTAN

BROTTARGREPPET

TAMBOSKAP

KERAMIKERJOBB BRÖD

SKREV ROMANER SCHACKSLUTET

TYNGA NER

VEM SOM HELST

SMILA FLICKVÄN PÅ CHATTEN

VÄCKTES TILL LIV

STERILITET ENAT

M E D L A T HÄNDA TAR BORT SKYDDET

T I A N SOLGUD VILLE KRISTINA HA ETT

A S T R A K A N T R Ä D FRÄTNING RYMMER LJUS

S T A K E

S K A L A R A

V E R K A R

A G R P O O D R A T V A I L N S M T Ä Å K T L A

STYRA

R A T T A

H A A L A T A N A Ä R L S E P A F Ö E J N T A N Ö E T S T K E V E O R A D A P Å S M M A

MASKIN VINYLSKIVA

STAD MED GONG HOLMEN

RYMMER BASKER

VÄDERSTRECK

SLITET HÅRT VIRKE

SPÅKORT

VIDEO ON DEMAND

RENLÄRIG

PARKVÄXT SLÄPA I SKÅNE

PROMEMORIA

P L I Å R K O R R A I G D E A A L M O S Ä R Å S K A V A S I K T I A

Svar: Ö= 6

U S V S E O K L R S O N S A R Ö

S A K K Ö A L P R A G A S A L I L A S O S O K N K E A T T N Ö T E S

R A D E R A

S K O G A K V A L S L A T D E R A D Å P S R O K Ä P P A R Ö R N A L K A P A A N D E

Svar: Ö=6

KYRKOMÖBEL

STRUNTKILLE

A M O R S E N G L I P S Å T I Ö R G R E R O M M

KLIMATGIVARE RYMDMÅTT

USALÄNKAR

HAR SLAGIT

FAST

ÄLDRE VÄRDE

Telekrypto 14

T H S K I G E M O T O R A R E T Ä T I K F A L U N Ä G G R P I N G E R G T L O T T O L I V A R O T D O N S T O D O X M E E N K A C B O R D K N A D E S JORDTEST INDIENS RIVIERA

1:a pris: Christina Svensson, Västerdalsgatan 6 B, 541 41 Skövde 2:a pris: Åke och Eva Mårdh, Värsåsvägen 34, 543 35 Tibro 3:e pris: Nina Elisabet Schröder, Tallstigen 8, 546 33 Karlsborg

TORPARMÅTT KLADD

LOCKAR TVTITTARE

©KGB

TAR HAND OM STORA MATCHER

SKÄNKER BILDSTODEN

FERIE

GÖPA

VANLIGT I DRINK SKREVS UPP

ÄLDRE DRAGARE

w

O P O L E R A D E

T O P P L U V A N

DEN FICK BEHÅLLA STORLEKEN

w

S O L

T I L L R Ä C K L I G T

DEN ... ÄR ELAK

RYMD

w

LEDTRÅDARNA: A. Har könlös fortplantning B. Trivs vid kärr C. Lyrisk dikt CG030

©Kryssmakaren Göran Bergquist/Europa Press-TT1163

w

13

15

14

16

4

5

18

11

w

Enligt riksförbundet är det cirka 1 500 personer som tar sitt liv per år. Den traumatiska händelsen drabbar även minst tio anhöriga eller andra närstående. Spes arbetar även med att sprida kunskap

w

Förbundet har kansli i Stockholm och bedriver verksamhet i hela landet. Nu hoppas de även på att en lokalavdelning ska bildas i Skövde under året. Till måndagens informationsmöte hos samarbetspartnern Sensus kom ett 20-tal personer för att lyssna till Marcus Eriksson,

ungdomsansvarig i Spes, samt Thomas Lövgren, en av dem som arbetar ideellt inom förbundet. – Samtalsträffar är ett sätt för efterlevande att kunna träffas och tala om olika frågor. För dem som mist någon genom suicid är frågorna ganska liknande, alla vet varför man är där, säger Marcus Eriksson. Det är viktigt att tala om detta och inte låta det bli tabu. Spes är unika i landet med det här stödet för efterlevande.

w

Riksförbundet Spes, suicid prevention och efterlevandes stöd arbetar med att ge stöd till människor som mist någon genom självmord. En av metoderna är att ordna träffar och samtalsgrupper för efterlevande där de kan berätta om sina erfarenheter. Spes har även en telefonjour där medlemmar som själva mist någon genom suicid svarar.

w

SAMTALSTRÄFF. Riksförbundet Spes, Suicid prevention och efterlevandes stöd, vill starta upp en lokalavdelning i Skövde. Ett 20-tal personer deltog vid informationsmötet som förbundets Marcus Eriksson höll.

SKALTON

KORT FÖR LITEN STAT ÖPPNARE

GAMMAL FARAO BARIUM

EFTER EFTERSKRIFT

Bildkrysset 14

Krypto 14

Barnkrysset 14

1:a pris: Eva Wennberg, Rosenhagavägen 22, 541 38 Skövde 2:a pris: Karl-Erik Rooth, Alfhem, 540 16 Timmersdala 3:e pris: Wera Larsson, Strandstaden 12, 543 95 Fagersanna

1:a pris: Kenth Hellgren, Svarmansvägen 13, 546 94 Undenäs 2:a pris: Pontus Gustafsson, Källängsvägen 10, 541 98 Värsås 3:e pris: Christina Svarén, Mariestadsvägen 71, 541 45 Skövde

Alva Lennerholt, Bukettvägen 33, 541 47 Skövde

Sla180417  
Sla180417  

SLA 17 april

Advertisement