Page 1

w

w

w

w

w

w

w

w

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

DEN 16 MARS TÄNKER VI ANNORLUNDA 100° Karlstad är en dag full med kunskap, inspiration och nätverkande för dig som företagare i Värmland. Boka senast den 9 mars på 100graderkarlstad.se. #100graderkarlstad 

FOTO: PER KRISTIANSEN


2

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

VARMT VÄLKOMMEN TILL 100° KARLSTAD!

w

w

w

w

w

w

w

en 16 mars är det dags för 100° Karlstad – ett av Värmlands största evenemang för näringslivet med fokus på kunskap, inspiration och affärer. Vi vill lyfta människorna och företagen som ser nya möjligheter där andra har kört fast, som utmanar och tänker nytt. En av flera spännande föreläsare som kommer

Per-Samuel Nisser Karlstads kommun

Tomas Riste Region Värmland

att vara på plats är hjärnforskaren och entreprenören Katarina Gospic som guidar oss i hjärnans relation till förändring och passion. En annan intressant banbrytare och föredragshållare är Olivia Holm, Sverigechef på KRY, Sveriges första digitala vårdcentral. Förutom att lyssna på intressanta föreläsare får du möjlighet att mingla med andra driftiga och nyAnders Paulsson Swedbank

fikna människor inom näringslivet, knyta viktiga kontakter och få inspiration att möta framtidens utmaningar. 100° Ung Entreprenör finns också på plats med nyheten Ängelnästet - en pitchtävling för unga entreprenörer med nyskapande idéer. Det blir även en banbrytarlounge istället för traditionellt mässområde och på plats finns flera spännande utställare.

Stig-Göran Dennisson Sparbanksstiftelsen Alfa

100° KARLSTAD

Mattias Nord Karlstad CCC

Dagen avslutas med en glittrande gala där vi firar och hyllar de som gjort något extra för att lyfta näringslivet i Värmland. Allra sist ut är after workfenomenet Out of Office. Så utöver nätverkande kommer det bli en festlig kväll med upplevelser utöver det vanliga. Hoppas att vi ses! Varmt välkommen!

Christer Johansson Karlstad Handel

Ansvarig utgivare: Katarina Lindström. Distribution: Medföljer Nya WermlandsTidningen samt i ställ på mässdagen. Upplaga: 47 861 exemplar.

Mats Muregård NWT

Tryck: Nya Wermlands-Tidningens tryckeri i Karlstad. Skribent/fotograf: Ida Myrin

w

Vi hyllar banbrytarna och lär av framtidsföretagen D


3

w

w

w

w

w

w

w

w

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

Företagsservice ger företag möjlighet att nå alla handläggare och förvaltningar på samma gång.

FOTO: IDA MYRIN

RÄTT OCH LÄTT FRÅN START Som företagare kan det vara svårt att hålla koll på alla regler och riktlinjer som finns inom kommunen, speciellt för den som är ny. Det kan också vara svårt att veta vart man ska vända sig. Därför har Karlstads kommun startat konceptet Företagsservice, som ger företagare chansen att ta reda på allt de behöver veta på en och samma gång. – Det är mycket att ta hänsyn till som företagare, så vi ville hitta ett sätt att göra det enklare, säger Rose-Marie Andersson, näringslivs­utvecklare på Tillväxtcentrum. Under hösten 2016 började man diskutera fram konceptet och redan i mars året efter startades Företagsservice. – Eftersom det är så pass nytt är tjänsten ganska okänd fortfarande, men de som vi träffat har varit väldigt positiva, berättar Rose-Marie. Företagsservice som är helt gratis går ut på att erbjuda möten där företagaren får träffa handläggare från alla de förvaltningar som man ofta behöver komma i kontakt med, i stället för att ringa runt till var och en. – Vi började med restauranger, livsmedelsproduktion och besöksnäringsverksamheter, eftersom de har extra mycket att hålla koll på, men nu har vi även utvecklat konceptet till biltvätt, billackering, rekond och verkstäder. Om företagare ur andra branscher vill boka in ett möte är de självklart välkomna med! Vill du boka ett möte med Företagsservice ringer du till kommunens Kontaktcenter på 054-540 00 00. Företagsservice har möten fredagar jämna veckor mellan klockan 9–11.30 och då kan du träffa gruppen. – Vår förhoppning är att detta sparar både tid och pengar och att man inte känner sig skrämd för att starta och driva en verksamhet. Vårt motto är – gör rätt från start och tjäna tid och pengar, säger Rose-Marie. TEXT: IDA MYRIN

DET HÄR ÄR FÖRETAGSSERVICE: Vatten och avlopp

Kontaktcenter

Annmarie Öjstrand, abonson, nentingenjör, Jan Wilhelms ij, Fale ise Lou och jör, miljöingen företag med r lpe hjä , are lägg and jöh mil avlopp till de anslutningar till vatten och De tar bland n. äte gsn nin led a kommunal ökningans annat emot frågor om hur kring er gäll som vad arna går till, om munen kom vad och re kilja avs fett har för kapacitet när det kom . gar nin led till r me

Kontaktcenter är, som namnet antyder, vägen in till kommunen. När företagaren ringer ställer kommunvägledarna en del frågor som är ett stöd för gruppen när de träffar företagaren. Om den som ringer in behöver ha hjälp att få fram ritningar och annat inför mötet hjälper Kontaktcenter till med det och bokar in en tid för att träffa gruppen. I svarsgruppen som hjälper till med bokningen jobbar åtta kommunvägledare som även svarar på frågor som tillhör fyra olika förvaltningar.

Bygglov

Stadsbyggnad singenjören Peter Brat tström representerar bygglo vsenheten (på bild Markus Be rgström) och hj älper till med frågor kring bygglov. Som företagare kan du få hjälp med hur en ansökan görs på bäst sätt och hu r allting går till, oavs ett om du vill by gga nytt från grunde n eller bygga om existerande lokaler till en ny verksam het. Miljö och

livsmedel

frågor Det dyker ofta upp många nystart en vid del me kring miljö och livs allt ifrån om dla han kan Det . tag av ett före behövs det om till hur mycket man får bullra ngen arltni rva öfö Milj é. caf personaltoalett i ett jöbalken mil at nd ann betar med tillsyn enligt bla finns för där och gen och livsmedelslagstiftnin -Karin Eva a rern ktö spe dsin kyd miljö- och hälsos rg med i FöreLindner och Monica Lundbe företagare att nya lpa hjä tagsservice för att lper till med hjä Vi . jan bör n ifrå göra rätt ar och ing ritn blanketter, kikar på ste må du at ann om påminner tänka på.

Serverings- och alkoholtillstånd

William Maclean oc h Heléne Andersson jobbar båda so m alkoholhandläggare och finns därfö r med för att förkla ra riktlinjerna kring se rveringstillstånd av alkohol. Det finns fle ra kriterier som sk a uppnås för att en an sökan ska bli bevil jad, något som represen tanterna från arbetsmarknadsoch socialförvaltningen stöttar upp med genom att förklara steg för steg.

Skyltning och uteserveringar Lotta Lång arbetar som trafiktekniker på teknik- och fastighetsförvaltningen och kan informera företagen om vad som gäller kring skyltning, trottoarpratare, uteserveringar och andra tillfälliga markupplåtelser”. Hur mycket man kan synas, hur man får synas, hur man kan bygga, etc.

Brandsäkerhet

Tillväxt­centrum

rismMarita Närtell, tu -Marie se Ro h oc samordnare, tve gslivsu cklare, Andersson, närin llväxtcentrum jobbar båda på Ti logerna mellan dia om och tar hand är kommunen. De näringslivet och en öt m på iga ar sv tillsammans an rvice och ska med Företagsse trygghet finnas där som en a. rn ga ta re för fö

Något som är lätt att glömma bort är att räddningstjänsten måste vara inblandad i nästan allt man gör som till exempel restaurangägare. Om en inspektion görs och det anses att lokalerna inte är brandsäkra nog är risken stor att verksamheten behöver läggas ner, åtminstone tills anmärkningarna är åtgärdade. Henrik Kindberg är brandinspektör på räddningstjänsten i Karlstadsregionen och han ser till att förvaring av gasol och liknande saker sköts


4

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH DIGITALA FÖRÄNDRINGAR

Anders Paulsson.  FOTO: KLEMNER STUDIO

Projektet Unga jobb är till för att matcha ihop unga arbetssökande med företag som behöver arbetskraft. 

TIdigare samverkan Compare vill ta detta framåt i samverkansprojektet DigitalWell och har börjat identifiera vad som behövs. – Dels behövs mötesplatser för att få till samverkan mellan olika aktörer och en modell för att få det att ske redan från de riktigt tidiga skeden. I dag saknas en kultur för att näringsliv och offentlig

Vad är banbrytande för dig? – Det är banbrytande att skapa en ny tjänst eller produkt, som fyller ett verkligt behov hos kunden och som i princip uppfattas omöjlig att uppfinna!

Frida Johansson, vd, Handelskammaren Värmland

sektor samverkar redan från behovsidentifieringen och upphandlingar ses ofta som begränsande. Vi behöver också utveckla med en systematisk användarinvolvering och klara kombinera datasäkerhet med användarvänlighet. TEXT: IDA MYRIN

TEXT: IDA MYRIN

Stig-Göran Dennisson, vd, Sparbanksstiftelsen Alfa

Varför kommer du på galan?

Jeanette Köster är områdesansvarig på Compare i Karlstad.

nen och det finns otroligt många duktiga entreprenörer som vi vill lyfta fram, säger Anders.

– För att det är ett suveränt tillfälle att hylla alla grymma företag! Dessutom brukar det vara väldigt roligt. Jag har deltagit på alla galor hittills och de håller en oerhört hög nivå.

w

– För att möta utmaningarna och utveckla ett modernt välfärdssamhälle, där vi som invånare kan ges mer digitala möjligheter behövs samverkan, innovation, öppenhet, organisering, användarcentrering, juridik och ledning, säger Jeanette Köster, områdesansvarig på Compare i Karlstad. Vår befolkning åldras och den förändrade ålders­strukturen ställer nya krav på samhällsfunktionerna vi har i dag. Mindre resurser ska räcka till fler och fler och i kombination med det uppsatta målet kring e-hälsa innebär det att vi måste använda oss av digitaliseringens möjligheter. – Vi vill underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd genom att utveckla resurser för ökad självständighet, delaktighet och tillgänglighet i samhällslivet, säger Jeanette.

bank valt att inte lyfta fram sina egna produkter utan har i stället tagit med sig tre företag från Ung företagsamhet. – UF är en viktig del i läropla-

w

Sverige har satt ett mål. Vi ska bli världsledande på e-hälsa år 2025. Men vad krävs för att komma dit?

födda akademiker som har svårt att hitta sina första kontakter in i arbetslivet. Vi tror att det här tar tillväxten framåt! På 100° Karlstad har Swed-

w

DIGITALISERING I VÄLFÄRDEN

FOTO: ANDERS HANSON

w

– Unga jobb är en sorts matchningsprocess där vi vill föra ihop unga arbetssökande med arbetsgivare som behöver arbetskraft. Äntligen jobb är till för utlands-

w

jobbar de aktivt med Ung Företagsamhet och andra projekt som ska hjälpa ungdomar framåt. – Vi jobbar bland annat med projektet Ung ekonomi där en projektledare åker runt till skolor i Värmland för att prata om privatekonomi. Det handlar om allt ifrån sms-lån till framtida bostadslån, säger Anders. Bredvid detta har de även Unga jobb och Äntligen jobb.

w

Engagerar sig i unga Samhällsengagemang är viktigt för Swedbank och för dem innebär det att lyfta fram unga människors drivkraft och visioner. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa, som står med Swedbank som medarrangörer,

w

– När gamla arbetsmodeller sätts på prov behöver man ha ett banbrytande tänk för att överleva framåt, säger han. För honom gäller det inte bara att utbilda banken och personalen inom de digitala förändringar som görs utan han vill att kunderna ska få ökad förståelse för vad framtidens teknologi har att bjuda på. – Vi har en projektanställd hos oss nu som vi kallar för digitalguiden. Den här personen åker runt i Värmland för att prata med kunder om den digitala resa vi står inför. Det handlar inte bara om vanliga banktjänster som vi levererar utan hur till exempel ett mobilt bankID kan hjälpa vid personliga ärenden.

w

UTVECKLING. För Swedbank är det viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen och minst lika viktigt att hjälpa kunderna på traven. Anders Paulsson, bankchef på Swedbank i Värmland, berättar om vad de gör för att gynna näringslivet i framtiden.


5

w

w

w

w

w

w

w

w

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

VÅGA PROVA NÅGOT NYTT

FILM OCH RÖRLIGT VÄXER

Byråpartnern till 100° Karlstad, Advant, jobbar med banbrytande kommunikation som exempelvis AR/VR och vet vad som krävs för att sticka ut.

Make My Day, som står bakom det rörliga materialet som syns på galan, firar nu fem år och fortsätter planera inför framtiden. – Det känns häftigt att ha kommit över den första osäkerhetsdelen, säger Magnus Kihlström, vd.

– Vill du bli en banbrytare? Börja internt! Många glömmer det viktiga interna arbetet för att få med medarbetarna på spåret. Det går inte att ta fram nya banbrytande projekt och kommunikation om man inte förstår nyttan internt och känner sig delaktig, säger Linda Jonsson, delägare på Advant. Hur ska man tänka då, för att få med sig sina medarbetare? Hur gör ni? 

– Vi satsar mycket på våra anställda. Alla har en personlig utvecklingsplan som man får jobba med under arbetstid. Vi är öppna och transparenta med vad som sker i verksamheten och framför allt vart vi vill tillsammans, så alla känner sig delaktiga. Detta är oerhört viktigt för att skapa driv och kunna göra banbrytande saker som företag. Advant har nu funnits i över 10 år och jobbat med många stora kommunikationsprojekt

Vad har ni gjort under de här fem åren?

Advant satsar mycket på sina anställda och tror att delaktighet skapar ett större driv. 

FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

för bland annat SKL, Örebro kommun, Branäsgruppen och Moelven Wood. Hur ser ni på framtiden?

– Vi är idag en fullservicebyrå med 20 anställda och håller på att uppdatera vårt eget varumärke. Vår tyngd ligger inom det digitala och vi i jobbar stenhårt för utvecklas och vara ett bra stöd för våra kunder. Även internkommunikation är något vi hjälper till med mer och mer, med allt från intranätlösningar

till digitala verktygslådor och utbildningsverktyg. Några konkreta tips för att bli mer banbrytande och digital i sin kommunikation? 

– Våga prova nytt! Varför inte göra en digital årsredovisning nästa gång eller gör ett spel istället för en broschyr? Var inte heller rädd för att misslyckas, det lär man sig mycket av.  TEXT: IDA MYRIN

– Det som gjorde att vi kom i gång snabbt var att vi fick ta hand om Karlstadsbuss skärmar. Sedan har vi haft förmånen att jobba med några av de största företagen i Värmland, som Billerud Korsnäs, Uddeholm, Valmet, Compare, SBAB och Nordea. Allt ifrån reklamfilmer och säljstöd till webbmaterial och mässor. Det har varit väldigt blandat och väldigt givande. Varför har det gått så bra?

– Film och rörligt material växer mer och mer och vi har varit ett komplement till övrig marknadsföring och kommunikation. En film kan lätt förenkla det krångliga på något sätt. En instruktionstext kan till exempel visualiseras i stället för att läsas.

Make My Day firar fem år och har flera roliga projekt på gång. FOTO: ERIK NYGREN

En film kan lätt förenkla det krångliga på något sätt. En instruktionstext kan till exempel visualiseras i stället för att läsas.” Brukar ni tänka på att vara banbrytande?

– Ja, det tycker jag nog eftersom vi alltid ser vad som kommer hända. Vi är noga med att alltid hänga med i sociala medier och kolla nya beteenden och trender hos våra kunder, innan någon annan gör det. Vi följer gärna banbrytare och håller bra koll på vad yngre producerar så att vi är

med i utvecklingen.

Vad har ni på gång nu?

– Just nu jobbar vi bland annat på ett jätteprojekt där vi ska göra hela Sveriges reklamfilmer för en viss organisation. Utöver det fortsätter arbetet som vanligt. Vi ser hoppfullt på framtiden! TEXT: IDA MYRIN


6

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

EN UNIK FÖRSKOLA MED LEKGÅRD PÅ TAKET ÖKAR. Karlstad växer och fler väljer att bosätta sig i centrum. – I takt med bostadsbygget i centrum växer förfrågan på skolor och förskolor, något vi har lyssnat och tagit fasta på, berättar Sixten Westlund, projektledare på Karlstad kommuns fastighetsprojekt. första barnen får flytta in i lokalerna i början av september. – Vi försöker hela tiden skapa nya möjligheter för att möte den här boomen av förskoleansökningar. Bland annat har vi gjort en upphandling på Rud nu där vi ska riva gamla Rudsängen och bygga en ny större förskola på samma plats. Under tiden letar vi efter tillfälliga lösningar, berättar Sixten.

w

TEXT & FOTO: IDA MYRIN

Unik för Karlstad Ytan är egentligen inte speciellt stor men man har letat efter sätt att nyttja den på bästa sätt. – Vi bygger en lekgård på taket! Vi har varit på studiebesök i andra städer där de använt sig av den här lösningen, men det har inte funnits något liknande i Karlstad innan. Eftersom barn har en tendens att klättra och krypa ur det mesta är säkerheten viktig. – Självklart står säkerheten mycket i fokus. Utöver de vanliga rutinerna kring brandsäkerhet och utrymningssäkerhet har vi tänkt bygga en förlängd fasad som staket. Det blir ungefär två meter högt och det kommer absolut inte vara klättringsbart, förklarar Sixten.

För att utnyttja ytan bygger man barnens lekgård på taket.

w

w

w

w

Hållbarhet och miljötänk Miljömedvetenhet är lite utav Karlstad kommuns röda tråd genom alla byggprojekt. – Vi använder oss av trä i stället för betong och stål. Dels för att det är ett hållbart val utifrån miljötänket, men också för att vi är ett skogslandskap. Byggnaden kommer vara triangulärt formad och för vissa kommer det säkert kunna se ut som en båt. Projektet väntas vara klart i augusti och de

w

Trycket på förskolorna har ökat markant de senaste åren och det råder brist på närliggande förskoleplatser. Den största bristen finns just nu i centrala delar av Karlstad, då det tidigare inte har varit vanligt att så många familjer bosätter sig där. Just nu pågår en stor satsning på Kanikenäsbanken inom kvarteret Kanoten där en ny förskola sakta men säkert växer fram. – Det blir fyra avdelningar med plats för 80 barn, säger Sixten.

I början av september ska verksamheten vara i full gång.

Varför kommer du till galan? Anna Olsson, administrativ chef, Postiljohan

Marthe Hem, eventchef, NWT

– Jag är lite kär i vår egen insändarredaktör Malin Kling Uddgren, så en heldag med henne som moderator är lyxigt! Att hon även är programledare i vår NWT-soffa som vi presenterar i samarbete med Kinnarps gör mig än mer happy! Gissar att hennes intervju med hjärnforskaren Katarina Gospic blir en game changer för min hjärna.

w

– 100° Karlstads galakväll är årets roligaste fest. Det är fantastiskt att se alla duktiga företag och individer som prisas i de olika kategorierna, det är underbart att få njuta av god mat och härligt att se alla kunder, leverantörer och vänner alldeles fina och uppklädda. Det är självklart för oss att delta både under dagen och kvällen då vi kan knyta nya kontakter och odla gamla, en viktig höjdpunkt för jobbåret.

Vad ser du fram mot på 100° Karlstad?


w

w

w

w

w

w

w

w

7

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

OCH DAGENS KONFERENCIER ÄR... ...Malin Kling Uddgren! Malin jobbar som insändarredaktör på NWT och ska guida besökarna under dagen. Vad är din roll på 100° Karlstad?

– Jag är konferencier, det är typ som att vara ordningsman i klassen. De finns inte längre, eller hur? Jag är mycket, mycket gammal.

EN FÖRÄNDRAD RELATION MELLAN BANK OCH KUND Det nya systemet Open banking ska förändra relationen mellan banken och kunden. Tanken är att kunden ska sitta i förarsätet och själv bestämma vad som händer med dennes uppgifter.

Ser du fram emot något speciellt?

– Jag ser fram emot alltihop! Det är min första 100° Karlstad så allt är nytt och spännande. Men måste jag välja så ska det bli sjukt intressant att höra Katarina Gospic berätta om våra hjärnor. Vad är banbrytande för dig?

– Det kan vara olika saker. Att gå där ingen annan gått är en definition. Som Coco Chanel som var först i världen med att göra sportkläder för kvinnor. Men folk kan också vara banbrytande genom att göra det som redan gjorts, fast på ett nytt sätt. Som Blondinbella som är väldigt ung men bara gör sin grej, som vågar. Hon är banbrytande tycker jag.

– Open banking är ”det nya svarta” inom banking. Det är ett sätt att möte de förändringar i teknologi, regelverk och kundpreferenser som sker på finansmarknaden, säger Gunnar Berger, head of Open Banking på Nordea. Gunnar berättar att det pågår en lagändring som innebär att kunden kommer att äga informationen i banken och kan välja att dela den med en tredje part. Det låter egentligen väldigt osäkert. Hur menar du?

TEXT: IDA MYRIN

– Det kommer faktiskt att bli

STARKT FOKUS PÅ HÅLLBARHET Carl Aspenberg, försäljningschef BMW Northern Europe, föreläser om framtidens mobilitet på 100° Karlstad den 16 mars. Men vad innebär det, egentligen? – När BMW Group pratar om framtidens mobilitet så menar vi en individuell mobilitet som i ökande grad är elektrifierad, uppkopplad, självkörande och delad. Denna utveckling är vi mitt uppe i och den drivs framåt av vårt starka fokus på hållbarhet som går som ett centralt tema i allt vi gör, från ritbordet - via produktion och inköpsprocesser - till våra produkter och tjänster och hur de används, förklarar Carl. Minimal miljöpåverkan Han berättar om BMW i3, en kompakt elbil som lanserades redan 2013, som även efter sin livscykel värnar om miljön då 95 procent av den är helt återvinningsbar. – BMW i3 var det första bilprojekt där hållbarhetsmålen var definierade på förhand och följaktligen drevs med samma fokus och kraft som kostnad, vikt och andra kvalitetsmått. Målet har samtidigt varit att reducera produktionens miljöpåverkan

Carl Aspenberg, från BMW, gästar 100° Karlstad för att föreläsa om framtidens mobilitet. FOTO: BMW så mycket som möjligt och stor hänsyn tas till energi- och vattenåtgång, lösningsmedelsanvändning och avfallshantering i produktionen.

Utvecklingen av BMW i3 visade sig bana väg för en helt ny bilarkitektur. TEXT: IDA MYRIN

har ambitionen att använda Open banking för öppna upp för en bredare användning. Syftet är att kunderna ska kunna få mer heltäckande tjänster, genom att banken bygger lösningar tillsammans med andra bolag.

Gunnar Berger är ansvarig för Open banking på Nordea och säger att det nya systemet kommer att förändra relationen mellan banken och kunden. säkrare än innan eftersom en delning bara sker på kundens initiativ. Dessutom är det en enorm transparens inbyggt i det här systemet. Lagändringen omfattar bara viss information, men Nordea

Mindre väntan Ett exempel skulle kunna vara att kunderna ska slippa gå igenom flera steg vid köp av bostad. – I det fallet ska du inte längre behöva tänka att du ska ansöka om ett bostadslån, utan du ska köpa en bostad. Tanken är att du ska kunna sköta allt i en sömlös session från att du tittar på bilder på en lägenhet till att du får ett lånelöfte. Du ska omedelbart skickas vidare mellan olika parter. Ungefär som när du betalar något via nätet och ditt mobila bankID kommer in i bilden, utan att du behöver göra något själv. TEXT: IDA MYRIN


8

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

En banbrytare tänker inte bara steget längre, utan helt utan gränser. Men vad är drivkraften för dessa revolutionärer? Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Företagspartner i Värmland, tror att det finns två stora faktorer som ligger bakom banbrytartänket, förutom den digitala utvecklingen.

Bokföring och annat pappersarbete kan skötas smidigt via Wints app.

Anna Lundmark Lundbergh tror att viljan att göra världen till en bättre plats är en viktig drivkraft för banbrytare. FOTO: JOHAN TÖPEL

– Vi vill göra det superenkelt att starta och driva företag. Våra kunder behöver inte tänka på bokföring, momsredovisning,

debet och kredit eller deklarationer, om de istället använder Wint, säger Björn Elfgren, grundare och vd. I stället för att få fakturor i kuvert till skrivbordet får kunderna istället digitala fakturor direkt i telefonen, och det enda de behöver göra är att godkänna att den ska betalas. – När kunden godkänt fakturan sker betalning och bokföring automatiskt av Wints system. Samma sak gäller all annan

ekonomisk administration och bokföring. Wint automatiserar hela flödet så att allt som krävs är ett enkelt godkännande – sedan är det klart. Tanken är att man ska få mer tid och energi till de roliga delarna av att driva en verksamhet. – Varför ha en dyr och gammaldags ekonomiavdelning när man kan ha hela ekonomin i en app i telefonen? säger Björn. TEXT: IDA MYRIN

w

På Arena Reklam vill man bidra till mer fysisk aktivitet bland anställda i Karlstad och har därför startat det webbaserade belöningsprogrammet Hard work pays off, helt anpassat efter kundernas behov.

Gabriella Alström är monteransvarig för Yrkesmässan på 100° Karlstad och hoppas på att kunna matcha ihop företag med praktikanter. – Vi kommer också sätta upp ett fotobås vid vår monter där företagen ska ta en framtidsbild och skriva ett banbrytande cv. Sedan ska eleverna utse vem som har utfört detta bäst. Priset blir en framtida medarbetare, alltså en praktikant. Gabriella beskriver den omvända processen, där den anställde väljer företaget, och

företagen får en chans att lyssna på vad de unga har för framtidsdrömmar och visioner. På plats finns också elevernas mentor, Annika Thyberg, och Jenny Gladh, chef för studie- och yrkesvägledning, för att på bästa sätt kunna matcha ihop eleverna med kommande praktikplatser. TEXT: IDA MYRIN

– I ett samhälle där fysisk rörelse blir alltmer sällsynt är det viktigt att en som arbetsgivare uppmanar och uppmuntrar sin personal till rörelse. Det vill vi hjälpa till med, säger Jenny Thermell, vd på Arena Reklam. Studier vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet har visat att sjukfrånvaron minskat med nästan en fjärdedel hos de anställda som fick möjlighet att aktivera sig fysiskt några timmar under arbetstid. – Produktiviteten var dessutom ökad, eller densamma som tidigare, trots att en del av arbetstiden gick åt till att träna, säger Jenny. På Arena Reklam tycker man att arbetsgivaren alltid bör uppmuntra sina medarbetare att vara aktiva och friska, även om

w

Den 1 februari arrangerades Yrkesmässan i Tingvallahallarna där hela 65 företag ställde ut för att möta åttondeklassare från hela staden. – Ungefär 1000 elever besökte mässan och det hela blev riktigt lyckat. Vi har fått mycket positiv feedback från både besökare och utställare, säger Gabriella. Under våren har dessa elever praktik och man ser 100° Karlstad som ett perfekt tillfälle att låta eleverna möta företagen på plats.

w

VINN EN FRAMTIDA MOTION ÖKAR PRODUKTIVITETEN MEDARBETARE På plats under dagen finns Yrkesmässan som låter framtida medarbetare och företag mötas. – Vi har med oss 22 elever från Rudsskolans klass 8E som alla kan vara potentiella praktikanter och medarbetare, säger Gabriella Alström, monteransvarig och företagskontakt på barn- och ungdomsförvaltningen.

w

TEXT: IDA MYRIN

Wint är företaget som vill göra det roligt att driva bolag. Många tycker det är både tidskrävande och tråkigt att ägna sig åt bokföring och ekonomi, men det vill Wint råda bot på.

w

Stöttar utvecklingen Almi är inte ett av de företag som driver den banbrytande utvecklingen, men i en tid av förändringar jobbar de med företag som vill lite mer och som vill ställa om sin verksamhet eller starta något helt nytt.

– Vi vill bidra till att fler tänker större och kan möjliggöra sina satsningar. Vår roll och vision är att investera i framtida tillväxt, så vi erbjuder råd och ett riskvilligt kapital till de investeringar som krävs för att hänga med i framtiden, säger Anna. – En banbrytare utmanar och ruckar ofta på strukturer, vilket både skapar nya möjligheter och kan göra att vissa företag och branscher behöver ställa om. Vi vill bidra till att fler kan möjliggöra sina satsningar!

w

från att äga ett begränsat antal till att hyra allt obegränsat. – Konsumenten kan nu helt plötsligt få allt. Det bäddar för att fler företag kan komma efter, som tidningsbranschens svar på Spotify - Ztory, som grundades i Värmland.

DE GÖR DET KUL ATT DRIVA FÖRETAG

w

– En av dessa faktorer är resurseffektivitet. Det kanske låter tråkigt, men eftersom våra resurser blir mer och mer begränsade är det viktigt att tänka hållbarhet, säger hon. Viljan att göra världen till en bättre plats är den andra stora drivkraften. – Engagemanget i både dagens och framtidens människor. Det finns ett gäng stenrika filantroper som lägger ned både tid och pengar på just detta. Mark Zuckerberg, Bill Gates och Elon Musk är perfekta exempel då de driver utvecklingen framåt. Det skapar helt nya affärsmodeller. Anna nämner Spotify som exempel. De lanserade en tjänst som gjorde att människor ville gå

w

DRIVKRAFTER BAKOM BANBRYTARE

Marie Magnusson, Ingrid Elgh, Malin Hermansson, Jenny Thermell och Marianne Boox vill uppmuntra till mer fysisk aktivitet. FOTO: NICOLE ERIKSSON träningen inte nödvändigtvis behöver ske under arbetstid, och det är där det nya belöningsprogrammet kommer in i bilden. – Vi använder oss av produktmedia som morot för personalen för att öka motivationen till träning och vi anser att den bästa profileringen ett företag kan ha

är den som de anställda vill använda sig av på fritiden. Det leder till en vinnande situation ur alla aspekter – schyssta friskvårdsbaserade produkter med varumärket i utbyte mot en välmående personal och organisation. TEXT: IDA MYRIN


w

w

w

w

w

w

w

w

9

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

ENKLARE TILLGÅNG TILL VÅRDEN

Livia Holm är Sverigechef för KRY och henne träffar du i 100° Karlstads dagsprogram med föreläsningen ”Uppdrag: Fixa vården”.

MOBIL KONTAKT. KRY är en vårdgivare som gör det möjligt för patienterna att träffa både läkare och psykologer i mobilen. – Mycket handlar om tillgänglighet. Vi vill göra det lättare att komma i kontakt med vården, säger Sverigechefen Livia Holm. Genom vanliga videosamtal kan man som patient nå sina vårdgivare i en mycket större utsträckning än förr. KRY har öppet mellan 06-00 varje dag, även röda dagar. – Vi startade i Sverige i mars 2015 och sedan ett år tillbaka har vi även verksamhet i Norge och Spanien, berättar Livia. Sedan starten har KRY tagit emot över 200 000 patienter och patientnöjdheten är hög. Efter varje samtal har man frågat patienterna vad de tyckt vilket har lett till att man fått fram en genomsnittlig nöjdhet på 4,7 av 5. ”Kändes som ett skämt” Livia berättar att en av anledningarna till framgången antagligen beror på att förändringen kommer utifrån. – Det som lätt händer när en förändring av en sektor kommer inifrån är att man gärna gör samma sak, fast på ett annat sätt. Kommer man utifrån, som vi har gjort, så kan man se det ur ett annat perspektiv. I det här fallet ur ett patientperspektiv.

Jag kände direkt att det var en bra idé och flyttade hem från England för att hoppa på tåget.”

Hon blev själv en del av KRY efter att ha upplevt hur vården fungerar. En skidolycka gjorde att hon, under en längre period, behövde komma i kontakt med bland annat specialister, sjukgymnaster, ortopeder och märkte snabbt att det var krångligt och svårt att komma fram. – Det var ett specifikt tillfälle som fick mig att tröttna helt. Jag skulle in till sjukhuset för att få ett besked om jag kunde gå vidare i rehabiliteringen men missade tiden på grund av en utebliven sjuktransport. Jag fick då höra att väntetiden var lång och att nästa tid med ortopeden var om nio veckor, det kändes som ett skämt. Vännen Johannes Schildt, vd och grundare av KRY, fick höra om hennes upplevelser och berättade om hans idéer kring en lättåtkomlig sjukvård. – Jag kände direkt att det var en bra idé och flyttade hem från England för att hoppa på tåget, säger Livia. Större flexibilitet I dag är drygt 200 läkare anställda hos KRY och, än så länge, sex psykologer. – De flesta läkarna jobbar mycket hemifrån vilket gör att både patienterna och läkarna kan anpassa sina tider på ett sätt som passar dem. På det här sättet kan vi samla fler resurser och erbjuda

en hög tillgänglighet. Det blir så mycket enklare än för vårdcentraler och liknande som har två eller tre läkare som jobbar fasta arbetstider, säger Livia. Även om verksamheten har tagit stora och snabba kliv framåt var det delvis svårt att komma i gång i början. – Det här är en helt ny grej så det har tagit lite tid att vinna ett förtroende, folk visste inte riktigt om det var säkert först. Nu försöker vi lyssna på hur patienterna tar emot oss och vad vi kan göra för att bygga vidare. TEXT: IDA MYRIN

Vad ser du fram mot å 100° Karlstad?

Varför kommer du på 100° Karlstad?

Anton Albinsson, Key account manager, Autowåx bil.

Johan Sterte, rektor på KAU.

– Jag ser självklart fram emot att träffa alla fantastiska människor som besöker 100° Karlstad och prata med andra banbrytare och framtidsföretag som, precis som vi, vågar tänka nytt och ligga i framkant. Förra året var en succé och i år tror jag att 100° Karlstad kommer vara ännu bättre!

– Som relativt ny rektor vill jag gärna skapa mig en bättre bild av Värmlands näringsliv och skapa nya kontakter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att universitetet har en aktiv roll i samhällsutvecklingen. 100° Karlstad ger mig en möjlighet att träffa företag och andra aktörer som vi kan jobba med för att tillsammans bidra till vår regions utveckling.


10

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

w

w

w

w

wFOTO: JENNY HAMMAR

Katarina Gospic brinner för att förhindra sjukdomar hos människor och jobbar för att förbättra ledarskap och miljö runt om på arbetsplatser. Katarina träffar du i 100° Karlstads dagsprogram med föreläsningen ”I huvudet på en banbrytare”.

När Katarina utbildade sig till läkare hade hon sikte någon helt annanstans. – Jag var inställd på att vara en traditionell läkare och forskare och drömde om att vinna Nobelpriset, skrattar hon. Efter att ha spenderat mycket tid inom akademin och landstingen började hon fundera över vad man kunde göra för att

människor skulle bli mindre sjuka. – I stället för att laga det som redan är trasigt ville jag börja förebygga sjukdomar. Psyket påverkar kroppen Kroppen och huvudet hör ihop mer än vad man kanske kan tro och Katarina menar att man kan förebygga fysiska sjukdomar genom att bibehålla ett välmående. – Om man till exempel är deprimerad så ökar risken för hjärtinfarkt. Psykiska sjukdomar gör att det händer saker i oss rent kemiskt, så det hör verkligen ihop. Anledningen till att hon jobbar mest mot just företag är för att hon tror att mycket av den psykiska ohälsan börjar där. – Många sjukdomar och stressymptom börjar i arbetet, så för att undvika det kan man ta temperaturen på hur ledarskapet och arbetsmiljöer fungerar. Exempelvis påverkas prestationsförmågan av ljus, ljud, färger och växter.

En riktigt bra chef ska inte sitta på sin position för att denne vill tjäna mycket pengar eller bygga en egen karriär.” Katarina säger också att ledarskapet påverkar en anställds tillvaro. – Miljön och ledarskapet går hand i hand. Du kan ha världens bästa ledare, men arbetar du i en skrubb utan ljus kommer du antagligen vantrivas ändå. Precis som om du sitter på en guldtron men inte trivs med organisationen. Det har länge funnits olika forskningar kring både arbetsmiljöer och ledarskap men Katarinas tankar vill förena dessa två. Har du några konkreta exempel på

vad som skapar en bra miljö?

– Bra belysning och ett bra ljusinsläpp gör att vi kan prestera och må bättre. Det finns studier som visar att barn som sitter i solsidan av ett klassrum lär sig saker snabbare och liksom att patienter som får ett rum i ljuset tillfrisknar snabbare jämfört med de som ligger i skuggan. Hur kan man vara en bra ledare då?

– Man ska få sina anställda att känna sig trygga och peppa dem till att pusha sig själva. En ledare ska bry sig om sina medarbetare och vilja se dem utvecklas. En riktigt bra chef ska inte sitta på sin position för att denne vill tjäna mycket pengar eller bygga en egen karriär, utan ska vilja vara ett bra föredöme och en drivkraft bakom andra människor. Det är också viktigt att skapa en grupp där alla trivs. TEXT: IDA MYRIN

w

TRE NYCKLAR. Katarina Gospic är utbildad läkare, forskare och fysiolog och jobbar nu i huvudsak med att föreläsa för företag om beslutsfattande, ledarskap och arbetsmiljö. – Jag brukar säga att nyckelorden för att tycka om det man gör handlar om hälsa, välmående och prestation, säger hon.

w

LEDARSKAP OCH MILJÖ HAND I HAND


w

w

w

w

w

w

w

w

11

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

TA TILL VARA PÅ DE UNGAS KRAFT Inför årets 100° Karlstad jobbar Region Värmland och Ung Företagsamhet tillsammans för att synliggöra de unga entreprenörernas en­ gagemang och arbete. Målet är att lyfta Värmlands sex mest engagerade ungdo­ mar och ge dem ett försprång in i före­ tagslivet. – Vi tycker att 100° Karlstad är en viktig tilldragelse och mötesplats där människor med idéer får mötas. För att lyfta fram de ungas del i detta, har vi genom åren samarbetat med Ung Företagsamhet på olika sätt. I år har samarbetet lett till att sex ungdomar får möjlighet att delta på Emax i Göteborg mellan den 17-21 juni, berättar Helena Stor Hansson, Näringslivsstrateg på Region Värmland. Emax är en mötesplats för unga entreprenörer där man får nätverka och lyfta fram sina idéer bland likasinnade. – Det är Startcentrum och Chalmers som arrangerar det här och syftet är att ta till vara på den unga kraften, säger Anna Forsberg, regionschef på Ung Företagsamhet i Värmland. Sex stipendier Region Värmland är med och bidrar till att Ung Företagsamhet kan dela ut stipendier till sex ungdomar i Värmland så att kostnaderna för Emax täcks. I en vecka får de unga företagarna gå på föreläsningar, delta i tävlingar och ta del av kunskapsutveckling. – Eventet har funnits sedan

Anna Forsberg, Ung Företagsamhet, och Helena Stor Hansson, Region Värmland, är eniga om att ungdomars entreprenörskap gynnar framtiden. 2002 och varje år har det kommit folk ifrån hela Sverige. Många hittar varandra där och knyter värdefulla kontakter för resten av livet, säger Anna. För att ha chansen att få ett stipendium ska du se dig själv som en entreprenör, se möjligheter och våga ta dem och vilja möta li-

kasinnade med samma drivkraft som en själv. – Det finns många unga som inte blir tagna på allvar, så det handlar mycket om att bygga upp självkänslan och våga satsa, säger Anna. – Stipendierna delas ut på förmiddagen på 100° Karlstad, sä-

ger Helena. Det är så spännande med ungdomars driv och det känns kul att låta dem testa sina idéer utanför hemmaplan. Både Anna och Helena tror att samarbetet mellan Region Värmland och Ung Företagsamhet är viktigt för att kunna stötta upp unga initiativtagare genom

hela vägen. – Efter studenten kan inte vi på UF stötta längre, så då är det skönt att kunna hänvisa till andra organisationer i Värmland där de kan få vidare hjälp, säger Anna. – Vi tycker det är fint att vara med och lyfta ungdomarna ef-

tersom de är så otroligt viktiga för framtiden. Så oavsett om det handlar om att bidra till stipendier i ett tidigt skede eller stöttning tio år efter skolgången så finns vi gärna där, fyller Helena i. TEXT & FOTO: IDA MYRIN

ÄNGELNÄSTET – VAD ÄR DET? På Värmlands vik­ tigaste näringslivs­ event 100 grader Karlstad vill vi lyfta fram det unga entre­ prenörskapet i Värm­ land. Programpunk­ ten Ängelnästet, som inleder dagen, är en pitchtävling för unga värmländska entre­ prenörer som driver affärsidéer med stor tillväxtpotential.

att stötta och synliggöra ungt entreprenörskap. Vi träffar dagligen alla fantastiska unga entreprenörer som finns i Värmland. Som entreprenör i tidigt skede är det viktigt, men svårt, att nå ut och synas. Med Ängelnästet skapar vi en ny arena som gör att fler kan nå ut på ett underhållande och samtidigt seriöst sätt.

Syftet är att inspirera nya förmågor att våga ta steget och satsa på sina idéer. Genom att pitcha sin affärsidé inför en kunnig jury och en publik bestående av Värmlands näringsliv får entreprenörerna unika möjligheter att skapa viktiga relationer och stärka sitt

Vilka står bakom Ängel­ nästet?

Vad får den som vinner Ängelnästet?

Vinnaren av Ängelnästet vinner 5000 kr som delas ut av Swedbank och Fastighetsbyrån.

Delar av arbetsgruppen förbereder Ängelnästet. Från vänster: Martin Hamilton – Ung Företagsamhet/Driv­ huset, Åsa Eriksson – Drivhuset, Erik Axelsson – Drivhuset, Hannah Schaffer – Drivhuset. varumärke. Detta skapar också ett större utbyte mellan det eta-

blerade näringslivet och det nya entreprenöriella engagemanget.

Varför är unga så viktiga för näringslivet?

Ängelnästet har tagits fram av projektgruppen som jobbar med

Ängelnästet är ett samarbete mellan Drivhuset, Ung Företagsamhet Värmland, Karlstads kommun, investerarnätverket Connect och Nätverket för unga entreprenörer i Värmland.


12

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

DAGSPROGRAM Banbrytarloungen

TIDER

Vår banbrytarlounge på plan 3 är full med aktiviteter som tar dig och ditt företag framåt. I banbrytarloungen hittar du, förutom de nytänkande utställarna även NWT-soffan, frukost och mingellunchen.

07.45: Vi öppnar och hälsar alla besökare välkomna till Karlstad 2018!

10.00: ”I huvudet på en banbrytare” – Katarina Gospic läkare och hjärnforskare, Brainbow Labs. Solasalen.

w

11.15: Mingel bland utställarna i banbrytarloungen. 11.30: NWT-soffan med aktuella personer och företag från det värmländska näringslivet, del 1. Banbrytarloungen. 11.45: Mingelunch bland utställarna i banbrytarloungen. 12.30: NWT-soffan med aktuella personer och företag från det värmländska näringslivet, del 2. Banbrytarloungen. 12.45: Mingel bland utställarna i banbrytarloungen. 13.00: ”Uppdrag: Fixa vården” – Livia Holm, Sverigechef KRY. Solasalen. 13.45: Juryn har överlagt – nu korar vi vinnaren i Ängelnästet! Solasalen. 14.00: Tack för i dag. Vi ses ikväll!

w

Uppdrag: Fixa vården – Livia Holm Vårdutmanaren och banbrytaren KRY är Sveriges första digitala vårdcentral där du får diagnos, remiss och recept genom videosamtal med läkare – direkt i mobilen. Tech- och vårdföretaget är redan värderat till över en miljard kronor och tog nyligen in 200 miljoner i en investeringsrunda för vidare expansion. KRYs Sverigechef Livia Holm berättar om tankarna bakom KRY och hur de arbetar framåt för att bli Europaledande. Hon berättar även om sina tankar kring digitalisering och delar med sig av sina bästa tips för företag som vill vara banbrytande och aktuella även i framtiden.

09.45: Utdelning av Emax stipendier till sex värmländska unga entreprenörer. Solasalen.

w

I huvudet på en banbrytare – Katarina Gospic Hjärnforskare Katarina Gospic föreläser på ett entusiasmerande sätt om hur hjärnan fungerar, för att vi ska kunna prestera och må bättre. Hon har en förmåga att göra svårbegripliga saker lättförståeliga och att implementera abstrakta forskningsresultat till konkreta tips som kan användas i vardagen. En föreläsning är populärvetenskaplig och lätt att tillägna sig oavsett kunskapsnivå.

09.00: Ängelnästet – en pitchtävling för unga entreprenörer med banbrytande idéer. Solasalen.

w

Utdelning av Emax stipendier Sex värmländska unga entreprenörer får stipendium till evenemanget Emax där Sveriges främsta unga entreprenörer samlas en vecka i juni. Stipendierna delas ut av Ung Företagsamhet i samarbete med Region Värmland.

08.45: Fortsatt mingel bland utställarna i banbrytarloungen.

w

Solasalen 100° Ung Entreprenör – Ängelnästet 100° Ung Entreprenör finns med i programmet i år igen, denna gång med nyheten Ängelnästet – en pitchtävling för unga entreprenörer med banbrytande idéer. Fyra entreprenörer pitchar sina affärsidéer inför en kunnig jury och Värmlands näringsliv i publiken. Swedbank och Fastighetsbyrån delar ut 5 000 kronor till vinnaren.

08.15: ”Framtidens hållbara mobilitet” – Carl Aspenberg, försäljningschef för BMW Group Northern Europe tillsammans med konferencier Malin Kling Uddgren. NWT-soffan i banbrytarloungen.

w

Framtidens hållbara mobilitet – Carl Aspenberg BMW Group rankas som världens mest hållbara biltillverkare enligt inflytelserika Dow Jones Sustainability Index. På 100° Karlstads frukost får du höra Carl Aspenberg, försäljningschef för BMW Group Northern Europe, berätta storyn om den helt eldrivna bilen BMW i3 som blev en pionjär inom hållbar mobilitet. Bilen är till 95% återvinningsbar och byggd i en vindkraftdriven fabrik, av material som aluminium, kolfiber, växtfibrer, ull och PET-flaskor och redan från början utvecklad för att återvinnas. Carl kommer även berätta om hur BMW arbetar med framtidens mobilitet, vilka trender man ser där och vad man som företagare kan dra för lärdomar av det.

08.00: Frukostmingel bland utställarna i banbrytarloungen.

w

NWT-soffan i samarbete med Kinnarps I NWT-soffan kommer insändarredaktör Malin Kling Uddgren bjuda in intressanta och aktuella personer och företag från det värmländska näringslivet till samtal och kanske till och med lite diskussioner om sånt som upptar oss vintern 2018.

w

100° Karlstads dagsprogram är konferensen för dig som är företagare i Värmland och vill få kunskap och inspiration, nätverka samt skapa nya affärskontakter under en effektiv halvdag. I ett fullspäckat program lär vi av banbrytarna och framtidsföretagen som tänker nytt, vågar och tar täten. Du kommer även få verktyg för att själv tänka som en banbrytare, stifta nya bekantskaper på mingellunchen och besöka vår nya banbrytarlounge full med aktiviteter som tar dig och ditt företag framåt.


13

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

w

w

M, KL 07.45–14.00

Swedbank

Kom och låt dig inspireras i Swedbanks monter där några av årets gymnasie­ elever som driver UF-företag visar upp sina produkter och tjänster. Att få möjlig­ heten att driva ett UF-företag i skolan ger oändliga möjligheter. Kanske drivs just nu nästa stora, banbrytande innovation i ett UF-företag! Swedbank i samarbete med Sparbanksstiftelsen Alfa är stolta samar­ betspartners till Ung Företagsamhet.

w

w

UTSTÄLLARNA I BANBRYTARLOUNGEN

w

w

wAutowåx Bil Under 100° Karlstad kommer du själv­ klart ha möjlighet att prata banbrytande bilar med Anton Albinsson, Key Account Manager på Autowåx Bil. Dessutom visar vi upp helt nya BMW X2 under dagen. Du har även möjlighet att få hjälp att reda ut alla frågetecken kring mobilitet som är aktuellt under året, som till exempel hur ni ska förhålla er till Bonus Malus och den förändrade drivmedelsfrågan.

Karlstads universitet Karlstads universitet och Region Värm­ land samarbetar genom Akademin för smart specialisering för förnyelse och till­ växt i värmländskt näringsliv och offentlig sektor samt för utveckling av forskning och utbildning vid Karlstads universitet. En frågeställning som är central för förny­ else, tillväxt och utveckling är: Är ett jäm­ ställt näringsliv det som skapar tillväxt i Värmland? Ett av projekten inom detta samarbete är Genusakademin för små och medelstora företag som arbetar med

frågor kring jämställdhet och mångfald som verktyg för rekrytering, innovation och affärsutveckling. Via projektet vill Karlstads universitet involvera näringsli­ vet i Värmland i ett aktivt engagemang för ett jämställt Värmland.

DigitalWell – Compare Digitalisering av välfärden är en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har. I en innovationsmiljö där företag kan utveckla nya tjänster tillsammans med forskning och offentlig verksamhet skapar vi tillsammans förutsättningarna som behövs för framtidens digitala välfärdsinnovationer. Vill ditt företag vara med och utforma lösningarna utifrån konkreta utmaningar? Besök oss då i banbrytarloungen på 100° Karlstad så berättar vi mer.

Nordea Vad händer med dialogen när kassaflö­ det blir visuellt? Kom och tävla i ”Gissa företaget” så berättar vi mer!

Sogeti Framtidens kontorsplatser kommer att vara flexibla utan bindning till en fysisk yta. Vi kommer att ställa våra frågor till artificiella lösningar istället för till fysiska personer. Vill du prova på framtiden redan i dag? Kom till Sogetis monter, möt våra experter och upplev något av det vi kan hjälpa dig med. Du får en upplevelse av vad kognitiv teknologi och artificiell intelligens ger för möjligheter.

Med ”Magic Mirror kan du till exempel testa ansiktsanalys, tal-till-text, text-tilltal och dialoganalys och med vår ”Sogeti Smart Workspace, den uppkopplade och tillgängliga arbetsplatslösningen som är helt integrerad med Office365, får du en inblick i framtidens arbetsplats.

Karlstads Innovation Park Banbrytare och bubblare! Kom och lyssna på ett nytt sätt att fylla dagarna med musik, upptäck nya spelupplevelser, se framtidens odling och hur skräp kan bli en resurs. Här finns skalbara idéer som gör skillnad. Upptäck vad som hän­ der när människor med innovativa idéer samlas under samma tak.

Almi Företagspartner Värmland Sökes: företagsam banbrytare Finnes: bollplank och kapital Välkommen till Almis monter och prata möjligheter, framgång och framtidspla­ ner. Hos oss får du både goda råd och kan tävla om fina priser!

Arena Reklam Hard work pays off! Webbaserat belö­ ningssystem anpassar era behov för en aktiv personal med produktmedia som morot för ökad fysisk aktivitet – friskare personal, minskad sjukfrånvaro. Den bästa profileringen är den era anställda

FOTO: LINA FLODINS

vill bära på fritiden, win-win för alla med andra ord–schyssta friskvårdsbaserade produkter med ert varumärke i utbyte mot en välmående personal som motive­ ras att röra på sig!

Yrkesmässan Karlstads kommun Gör ditt banbrytande företags-CV, ta en framtidsbild i vårt photobooth och var med och tävla om en dag med framti­ dens medarbetare. I vår monter får du träffa elever i årskurs 8 som gärna delar med sig av sina framtidstankar. Vi berät­ tar mer om elevernas praktik och vår kommande yrkesmässa. Tillsammans kan vi bidra till regionens kompetensför­ sörjning. Varmt välkommen!

Wint Det gäller att tänka annorlunda när man ska bryta ny mark. I vår monter i banbrytarloungen får du veta hur vi på Wint utmanar den traditionella ekonomioch bokföringsbranschen för att göra det enkelt att driva företag.

NWT-soffan I NWT-soffan kommer insändarredaktör Malin Kling Uddgren bjuda in intressanta och aktuella personer och företag från det värmländska näringslivet till samtal och kanske till och med lite diskussioner om sånt som upptar oss vintern 2018. NWT-soffan presenteras i samarbete med Kinnarps.


14

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

KVÄLLSPROGRAM, KL 16.30–01.00 Välkommen på galakväll där framgångsrika företag, organisationer och personer premieras för sina insatser under året. Det blir en kväll utöver det vanliga - vi tar med dig på en resa genom glitter och glamour, matupplevelser, underhållning och massor av mingel.

w

w

w

w

wFOTO: OUT OF OFFICE AFTER WORK

16.30: 100° Karlstads officiella förfest på Clarion Collection Hotel Plaza. 17.45-18.15: BMW Shuttle med Autowåx Bil tar dig från Plaza till Karlstad CCC med stil.

w

TIDER

Karlstads officiella fö rfest på Clarion Collection Hotel Plaza Nytt för 2018 är 100° Karls tads officiella förf est i samarbe te med Clarion Colle ction Hotel Plaza. Baren är öppen, bu bblet ligger på kylning och vi ses oc h minglar i C larion Living Room, Plaza s populära in nergård. Ett perfekt til lfälle för att etablera nya affärsre lationer. 100 ° Karlstads ga lakväll har börjat!

18.00: Röda matta är utrullad! Galamingel tillsammans med Autowåx Bil. Njut av förrätt i dimma och banbrytande bilar på Karlstad CCC. 19.00: Insläppet börjar. Träffa dina trevliga bordsgrannar.

22.30: Galafest. After work-fenomenet Out of Office tar över 100° Karlstad och vi lovar att ingen kommer att kunna stå till! 01.00: Vi avslutar 100° Karlstad 2018 01.05: Du längtar redan till 100° Karlstad 2019!

w

19.30: Galamiddag under ledning av en av Sveriges mest kända programledare och artist, David Lindgren. Glada pristagare, matupplevelser, underhållning och bästa minglet!


w

FESTEN KAN BÖRJA Hallå där artisten och programledaren David Lindgren som hoppar upp på 100° Karlstads galascen den 16 mars för att leda gästerna genom kvällen. Vad kan vi förvänta oss av dig under galakvällen?

Har du planer för resten av året också, efter minisemestern?

– Jag ska agera konferencier och artist så tanken är att jag ska bjuda på ett och annat nummer och se till att alla har en bra kväll, helt enkelt.

– Inte jättemycket, faktiskt. Jag ska med ut på en Diggiloo-turné till sommaren men sen ska jag nog ta det lugnt. Hur tycker du att en banbrytare är?

Har du gjort liknande uppdrag förr?

– Många gånger. Det brukar vara riktigt kul eftersom allt är bra uppstyrt och det är många roliga priser som delas ut.

– Det är någon som vågar göra det oväntade och ofta är först med grejer. Någon som tänker på ett nytt sätt och gärna bryter lite normer.

– Haha, ja du. Jag vet inte faktiskt. Hela våren har varit väldigt hektisk men så länge man tycker det är roligt så klarar man nog av det mesta! Efter Mello har jag dock bara några saker inbokade innan jag tar ledigt i några veckor för att åka till fjällen med familjen

– Nja, inte direkt. Jag är nog inte så mycket utav en banbrytare faktiskt. Det som skiljer mig från mängden av programledare är kanske att jag sjunger och dansar, men jag vet inte hur unikt det är egentligen.

Hur hinner du med det här?

Brukar du tänka på att vara banbrytande?

Känner du till Karlstad sedan innan?

TEXT: IDA MYRIN

– Vi har faktiskt en sommarstuga i Sunne. Min svärmor är från Värmland så min fru har mycket släkt i Karlstad.

w

w

w

w

w

15

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

wFOTO: PER KRISTIANSEN

DANSA LOSS TILL OUT OF OFFICE När desserten har ätits upp och priserna delats ut förvandlas Karlstad CCC till en gigantisk nattklubb. Tillsammans med after work-fenomenet Out of Office kommer vi skapa en fest som man sent kommer glömma. De sa upp sig från sina ordinarie jobb för att ägna sin tid åt ett festsprakande after work-koncept som de kallade Out of Office. – Vi finns i dag internationellt och erbjuder en musikmix som uppskattas av de flesta, säger Robert Pihl, en av grundarna. Allt började med att Robert arrangerade klubbar tillsammans med vännerna Pontus De Geer och Mikael Wennerros där de märkte att besökarna uppskattade nätverkandet och tog nattklubben till after worken. Målet med konceptet är att låta gästerna agera artister och skapa en fest utöver det vanliga. I upplevelsen ingår allt som krävs för att gästerna ska få det lilla extra. DJ:s, sångare, dansare, liveband, lasers, konfetti, kostymer och mycket,

mycket mer! Vi lovar att ingen kommer att kunna stå still. – Gästerna lyfts av våra DJ:s och och får allt de behöver i form av kollegors sällskap, god mat och dryck, tillsammans med en internationell musikmix. Vad är det bästa med att få stå på scenen i sammanhang som 100° Karlstad?

– Att man ger det hårt arbetande näringslivet chansen att umgås utanför arbetet. Har ni något bästa minne?

– Ja! När vi arrangerade Out of Office i ett fullsatt Kungsträdgården augusti 2014. Det var 28 grader varmt och hela 15 000 som deltog. TEXT: IDA MYRIN

För en banbrytande inramning av 100° Karlstads galakväll tänker vi nytt och presenterar Out of Office! FOTO: OUT OF OFFICE AFTER WORK


16

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

w

w

w

w

w

w

Kökschefen Mikael Söder dukar upp för en extraordinär galamiddag, som börjar med en dimmig förrätt och slutar med en desserttapas.

MATEN ÄR KLAR! Går det att göra en galamiddag, helt tvärtom från vad hur det brukar vara, utan att det ska bli obekvämt för gästerna? Mikael berättar om en del idéer han och köket hade i början av processen, innan de fick inse sina begränsningar.

– En tanke var att vi skulle göra en baklängesmiddag med en dessertförrätt i starten och en välkomstskål som avslutning. Vi funderade också på att duka helt tvärtom, alltså med besticken på fel sida och glasen under tallrikarna. Vi insåg dock

snabbt att det bara skulle förstöra upplevelsen för kunden, så vi fick tänka lite mindre banbrytande till slut ändå. Liksom förra året har man valt att göra en mingelförrätt. – Middagar av det här slaget blir lätt väldigt långa så det kan vara skönt att låta förrätten agera mingel. Många tyckte att det var trevligt förra året, säger Mikael. Dimmig ingrediens Det nya med åretsmingelförrätt är att den sker i dimma. Man kommer kombinera kolsyreis och vatten så att det ångar och ryker runt förrätten, som serveras i smidiga cocktailglas. – Den består bland annat av asiatiska

smaker och en riktigt häftig blandning, som ser ut lite som havssand, som en av kockarna har gjort själv. Till varmrätt serveras en glödbakad oxfilé med både pepparsky och tryffelskum, tillsammans med en snyggt inlindad potatisrulle och till dessert blir det tapas. – I stället för en enda stor dessert har vi gjort flera små. Kolsyrad jordgubbe serveras med chokladmaräng och en pride-färgad minitårta ska symbolisera 100° Karlstads färger. Vi har tagit fram en yoghurtsorbet med solrosfrön som står i egengjorda hållare av sockerdeg och på detta serveras även chokladtryffel, berättar Mikael. TEXT & FOTO: IDA MYRIN

w

PÅ RÄTT SPÅR. Ännu en gång har Karlstad CCC:s köksmästare Mikael Söder fått sätta tänderna i ett utmanande projekt. Hur skapar man egentligen en banbrytande middag? – Vi spårade iväg rätt snabbt i början med en del stolliga idéer, men nu har vi fått till det! säger han.


17

w

w

w

w

w

w

w

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

Meny

Förrätt

Varmrätt

Dessert-tapas

”Minglande i dimma” - fröjalax och sotad pilgrimsmussla serveras med jalapeñomajonnäs, syrad gurka, ”havssand”, nori, samt med koriander och tomatconsommé.

Glödbakad oxfilé med pepparsky och tryffelskum. Serveras med smördegsinbakad potatisrulle smaksatt med västerbottenost, samt färsk sparris och friterad lök.

Kolsyrad jordgubbe serveras med chokladmaräng. Yoghurtsorbet doppad i rostade solrosfrön. Minitårta fylld med limekräm. Mörk chokladtryffel.


18

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

w

KLÄDKOD: GALAKVÄLL KLÄDSEL: MÖRK KOSTYM Som namnet säger ska män ha mörk kostym, vilket innebär samma mörka färg på byxa och jacka, samt ljus skjorta. Slips eller fluga är obligatoriskt, väst är valfritt. Kvinnor ska ha klänning eller kjol som bör täcka knäna. Det går också bra med festbyxor och en fin överdel. Vi ser gärna att alla har något glittrigt på sig!

Kläder

TEXT & FOTO: IDA MYRIN

Ett stort tack till Bergvik!

Rebecka och Amanda på Lyko Bergvik

Smink

Nathalie på Rituals Bergvik

Anna Örhängen

w

79 kr

Scarf i silke STOCKHLM

599 kr

w

Skjorta BLÄCK

Hår

w

299 kr

Scorett Bergvik

w

Fluga BLÄCK

Skor

w

Johan

MQ Bergvik

249 kr

Klänning STOCKHLM

299 kr

w

Manchettknappar BLÄCK

999 kr Kostym BLÄCK

Väska i mocka STOCKHLM

Kavaj 1699 kr Byxa 799 kr

699 kr

Skärp SADDLER 499 kr

99 kr

Strumpa BLÄCK

Skor Scorett Bergvik 999 kr

Skor Scorett Bergvik 999 kr

w

Strumpbyxa


w

w

w

w

w

w

w

w

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

Tack till våra snygga modeller Anna och Johan Olsson, Postiljohan AB, Årets företagare i Värmland 2017.

19


20

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

FLER KANALER. I takt med att e-handeln växer är det viktigt för butikerna att hänga med. Det gäller att synas i flera medier för att nå en större målgrupp. – Man pratar ofta om att man i dag måste vara både online och offline, men jag brukar kalla det för att man är all-line, säger Christer Johansson, styrelsemedlem i Karlstad Handel.

Christer Johansson och Karl­ stad Handel vill att Karlstad ska vara en attraktiv stad för både invånare och företagare. 

w

TEXT: IDA MYRIN

w

Attraktivt Karlstad För Christer, och de andra i styrelsen, är det viktigt att stadens handel växer i takt med det övriga näringslivet. Man jobbar för

Maria Dahlbom sitter också med i Karlstad Handel och tror att det personliga bemötandet i butikerna spelar stor roll. FOTO: LISA OLAISON

w

ning med 1 procent från föregående år och alltså inga revolutionerande siffror, dock ökar e-handel mer än annan handel. – Visst tar det digitala över mer och mer, men vi får inte glömma att hela 91 procent av alla köp fortfarande sker i de fysiska butikerna. Därför är det viktigt att inte lägga över fokuset helt. Vi kan inte veta hur det kommer se ut om tio år, men just nu måste man kunna se åt båda hållen.

w

Enligt statistik har 70 procent av alla butiksköp ett digitalt fotspår och Christer menar att det är ett tydligt bevis på att fysiska butiker måste kunna tänka digitalt. – Man behöver nödvändigtvis inte starta en nätbutik, men man måste åtminstone synliggöra sig online. Det kan, till exempel, vara en sida som visar upp dina produkter och berättar var kunden kan få tag på den. En enkel kombination av en verklig butik och en digital plattform, helt enkelt, säger han. Än är dock inte näthandeln dominerande då statistik också visar att endast 9 procent av konsumtionen under förra året skedde på nätet. Det är en ök-

att fler entreprenörer ska vilja satsa på att etablera sig i Karlstad, men det är också viktigt att privatpersoner flyttar hit och att studenter väljer att stanna efter sin utbildning. – Vår ambition är att öka livskvaliteten här så att vi är en kommun som människor vill besöka och bo i. Självklart är konsumtionen också en stor del av det, säger Christer. Karlstad Handel består av cirka 60 olika företag som tillsammans tittar på hur man bäst tar nya steg framåt. – Vi vill på något sätt kunna jobba mer med kommunen genom att agera experter på handelsfrågor. Lite som en mellanhand mellan politikerna och handelsföretagen. Vi vet inte hur man bygger bostäder, målar och lär ut skolämnen men vi vet, utan tvekan, hur handeln funkar! Alla i styrelsen sitter där frivilligt på sin egen fritid för att få vara med och synliggöra handeln. – Det finns trots allt uppemot 3300 anställda i branschen, bara här i Karlstad, så det känns viktigt att jobba för att utveckla just detta.

FOTO: MARTIN KARLSSON

– Vi sågs oftare förr, innan interna processer på företag snabbades upp tack vare digitala hjälp-

medel och flöden. Nya arbetssätt gör att man kan sköta sitt arbete och sin sociala samvaro digitalt. Vi får helt enkelt inte lika många chanser till fysiska möten längre, säger han. Viktiga arenor Till vardags jobbar Erik med att producera möten och evenemang. – Rätt utfört är ett möte ett oerhört starkt sätt att skapa engagemang, delaktighet och kreativitet. Att jobba med att skapa arenor som möjliggör bra och värdefulla möten mellan människor är jätteviktigt, oavsett om

tion, till förmån för Min stora dag, där konstnärer som haft vernissage hos oss skänkt varsitt alster som vi auktionerar ut. Alla pengar gick oavkortat till Min stora dag. Arbetet, som kallas för We Care, är stort inom hela Nordic Choice-koncernen men många idéer kommer från den lokala personalen. TEXT: IDA MYRIN

det är i det lilla mötet på kontoret, eller på det stora evenemanget. David Runqvist, som producerar galakvällen tillsammans med Erik, håller med. – Av reklamkakan läggs mest på sociala medier. I den nya ”klickonomin” är delningen och rekommendationen hårdvaluta. Det blir svårare och svårare att nå sina kunder. Det kan vara lätt att bli fartblind i den massiva kommunikationen. Det är viktigt att möta sina kunder i verkligheten, och minst lika viktigt för dem att få chansen möta dig. TEXT: IDA MYRIN

w

Vi lever i en tid där digitalisering och digitala möten mel­ lan människor, både i sociala medier och i arbetet, står i fo­ kus. Erik Danielsson, producent på Pigga Produktioner och 100° Karlstads gala­ kväll, menar därför att verklighetens möten kräver ännu högre kvalitet.

– Inom vår kedja är miljöarbetet väldigt viktigt, vi kan göra skillnad, säger hon. Genom ett samarbete med

Unicef försöker de hjälpa barn att sova tryggt genom att skänka tio kronor varje gång en gäst stannar mer än en natt och avstår städning. De säljer dessutom armband som utsatta kvinnor från Bangladesh har tillverkat av återvunnet papper. Hela vinsten går direkt till kvinnorna. – Vi försöker få till några fler tillfällen för att samla ihop till välgörenhet. I slutet av februari hade vi till exempel en konstauk-

w

FYSISKA MÖTEN ALLT VIKTIGARE

Clarion Collection Ho­ tel Plaza står för årets officiella förfest. Lena Malmberg, hotell­ direktör, berättar om deras arbete för miljö och mänskliga rättig­ heter.

w

”VI KAN GÖRA SKILLNAD” David Runqvist är med och producerar Erik Danielsson (th) står bakom före­ taget Pigga Produktioner och jobbar galakvällen, tillsammans med Erik Danielsson. FOTO: TOMMY ANDERSSON dagligen med events. FOTO: DINO SOLDIN

w

BUTIKER MÅSTE ÄVEN KUNNA TÄNKA DIGITALT

Missa inte 100° Karlstads officiella förfest på Clarion Collection Hotel Plaza.


w

w

w

w

w

w

w

w

21

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

”VI VILL ATT VÄRMLAND UTVECKLAS” Nya Wermlands-Tidningen agerar både medarrangör och prisutdelare på 100° Karlstad. För andra året i rad ska Årets butik utses. – Vi vill uppmärksamma de butiker som gynnar framtidens utveckling, säger Mats Muregård, vd.

100° Karlstad är en bra plats för alla typer av företag att premieras för ett gott arbete samtidigt som man skapar kontakter och en samhörighet i länet.

Varför är ni med och stöttar 100° Karlstad?

– Butiker och handelsbranschen överlag står inför utmaningar, precis som alla andra, så vi tyckte att det var viktigt att börja lyfta

– Vi är själva värmlänningar och vill att Värmland ska utvecklas.

Vad var det bästa som hände under förra årets gala?

– Det absolut bästa var att vi fick dela ut ett pris till årets butik för första gången. Varför har ni skapat det här priset?

de goda exemplen. Det är butikerna som gör att kunder väljer dem framför e-handel som gör skillnad i framtiden. Har man lyckats skapa en så pass bra kundupplevelse förtjänar man att uppmärksammas. Vad kan en butik göra för att vara banbrytare?

– Nya koncept kan vara banbrytande men jag tror att det handlar mer om hur man bemöter sina kunder och hur man tar till vara på dem. Det kan handla om allt ifrån traditionella kundklubbar till moderna betalningsalternativ. Så länge det finns ett engage-

mang och allt inte bara handlar om varor och priser. Sker det något banbrytande på NWT just nu?

– Vi står inför en stor omställningsprocess där vi både fortsätter värna om våra pappersprodukter men samtidigt satsar stort digitalt. Förhoppningsvis kommer detta att göra en stor skillnad under 2018. Vår bas är, och kommer alltid att vara, lokala nyheter, men det finns olika distributionssätt. Mer än så vill jag inte riktigt säga, men vi jobbar på för fullt. TEXT & FOTO: IDA MYRIN

NWT vill premiera de butiker som sticker ut från mängden och gör ett bra jobb, berättar Mats Muregård.

”ETT KVITTO PÅ ATT VI GJORT NÅGOT BRA” Moa Näsström och Mattias Svensson på Swenströmskas blev de första någonsin att ta emot utmärkelsen Årets Butik. – Det har hjälpt oss otroligt mycket under året, speciellt eftersom vi öppnade upp två nya projekt strax efter 100° Karlstad, säger Moa. Priset, som sponsrades av NWT, bestod av ett stort annonspaket. – Vi fick annonsera i NWT och Karlstadsliv och fick dessutom vara med på buss-tv. Inför detta fick vi supermycket hjälp med allt grafiskt material till både annonserna och sociala medier, något vi inte hade klarat av lika bra själva. För Moa och Mattias kom priset lägligt då de skulle öppna både Baccerian på Nolgård och caféet i Duvanhuset under 2017. – Det var så sjukt mycket att göra så vi hade nog inte haft tid till att ordna med allt det grafiska. Hjälpen vi fick var guld värd! säger Moa. Behålla det kreativa De som befann sig på galan minns säkert det enorma glädjerus som gick genom lokalen när Swenströmskas tilldelades priset. Det hördes euforiska rop och det fälldes en och annan glädjetår. – Det kändes som ett kvitto på att vi gjort något bra. Vi, tillsam-

Mattias Svensson och Moa Näsström på Swenströmskas fick priset Årets Butik förra året. mans med våra fina anställda, har slitit så mycket att det kändes fint med lite bekräftelse, säger Moa. Tanken är att 2018 ska bli ett lugnare år där de fokuserar på att

utveckla i stället för att öppna nytt. – Nu när våra ställen har kommit i gång vill vi kunna vara mer flytande. I stället för att fastna i alla papper vill vi jobba på att behålla

det fria och kreativa. Inom handeln är det en ständig utveckling där an alltid måste bryta ny mark. För att vara en bra butik, och få chansen till årets pris, tror Moa

att det krävs mycket hjärta. – Man märker om en butik jobbar egoistiskt. Det måste finnas en tanke, en personlighet och ett bra bemötande. Det ska inte

vara standardiserat utan allt ifrån inredning till personal ska vara hjärtligt. TEXT & FOTO: IDA MYRIN


22

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

VI UTSER VINNARNA PÅ 100

w

ÅRETS SOLA

Priset tilldelas en inspirerande, driftig och positiv glädjespridare som är en god representant och förebild för Karlstadsregionen. Kandidaterna tas fram genom en öppen nomineringsprocess där allmänheten får skicka in förslag. Utmärkelsen delas ut av Karlstads kommun. En jury utser sedan finalisterna och vinnaren.

TILL FINAL

TILL FINAL

TILL FINAL

w

w

w Soran Afrasiabi är en mycket hängiven pedagog, vilket han dagligen visar som lärare på en mellanstadieskola i Karlstad. Han ger medarbetarna en positiv inställning till det svåra. Soran är med och driver spontanidrott för alla på Kronoparken, han fångar upp de killar och tjejer som kanske inte vågar, platsar eller har ekonomi att delta i andra föreningars verksamhet. Soran är en ung kille som bjuder på sig själv och som tror på alla människor. Han är en god människokännare med ett varmt hjärta och en stor portion av empati.

KARLSTADS KOMMUNS FÖRTJÄNST­ MEDALJ

Karlstads kommuns förtjänstmedalj delas ut till någon i Karlstad som genom sina insatser hedrat kommunen eller som av andra och särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut av omvärldsnämnden, Karlstads kommun.

Digitalisering av framtidens välfärdstjänster är en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har. Priset tilldelas ett värmländskt företag som utvecklar eller utvecklat

TILL FINAL

Journalia, FMS AppieMode

KEWABS IDROTTSPRIS Priset syftar till att uppmuntra och hylla individer, lag, organisationer, föreningar eller ledare som gjort något enastående för att göra idrotten i Värmland inkluderande för fler. Prissumman är 25 000 kr. Utmärkelsen delas ut av KEWAB i samarbete med Värmlands Idrottsförbund.

TILL FINAL

Hagfors IF Ungdom Skidkärran Grava SK BK Orion brottning

ÅRETS MÖTESPRIS Priset tilldelas en person eller organisation som under året gjort betydande insatser för att utveckla Karlstad som mötesdestination och bidragit till att skapa mervärde för invånare, företag, föreningar och organisationer i regionen. Utmärkelsen delas ut av Visit Karlstad AB.

ÅRETS AFFÄR

Priset tilldelas ett företag som under året gjort en affär utöver det vanliga, en affär som inspirerat andra och som varit avgörande för det egna företagets utveckling. Utmärkelsen delas ut av Handelskammaren Värmland.

ÅRETS BUTIK

För andra året i rad korar vi Årets Butik inom Karlstads kommun. Årets Butik är en butik som har lyckats med innovativ marknadsföring och som har ett hållbart framtidsperspektiv. En butik som levererar goda kundupplevelser och WOW-känsla. Utmärkelsen delas ut av NWT i samarbete med Karlstad Handel.

w

ÅRETS DIGITALA VÄLFÄRDSINNOVATION

en innovativ lösning för morgondagens digitala välfärd. Lösningen ska bidra till effektivitet eller tillgänglighet och ta tydlig utgångspunkt i användarvänlighet. Den ska ha nationell och internationell potential som visar på värmländsk innovationsförmåga. Utmärkelsen delas ut av Stiftelsen Compare Karlstad.

w

Soran Afrasiabi

Christina Wahrolin jobbar engagerat för att få en blomstrande turism i Karlstad - fritt från människohandel och sexköpare. Hon har drivit frågan samverkan med polisen och hotellnäringen, samt genom kontakter med representanter från justitieutskottet. Utifrån visionen ”Karlstad fritt från sexköpare” har Christina med entusiasm, klarhet och engagemang lett arbetet framåt. Arbetet resulterade i en handlingsplan mot människohandel och prostitution i Karlstad. Christinas ledarskap bygger på att uppmuntra och se allas olika förmågor och se målet klart framför sig.

w

Christina Wahrolin

Janne Ståhl är Väses eldsjäl som med stort engagemang lyckats finansiera och bygga aktivitetsparken Vildaparken. Som initiativtagare till skate- och aktivitetsparken för barn och ungdomar har Janne Ståhl satt Väse och Karlstad på kartan. Han har varit spindeln i nätet och skött kontakten med alla inblandade och sett till så att parken blivit verklighet. Janne är en riktig glädjespridare och hittas ofta i Vildaparken där han fixar, grillar, pratar med och välkomnar alla, unga som gamla.

w

Janne Ståhl


23

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTIDNING FRÅN 100° KARLSTAD

SWEDBANKS FÖRETAGSPRIS Priset tilldelas ett ägarlett företag i Karlstadsregionen som har en hållbar affärsidé, flerårig historik av mycket goda resultat samt drivs med ett enastående starkt ledarskap. Utmärkelsen delas ut av Swedbank Karlstad. – Vi på Swedbank funderade på vad so mär viktigt för Karlstad och tillväxten här och kom fram till att vi vill lyfta ägarledda företag, med en stor bakomliggande drivkraft, som bland annat bygger på att vi får fram duktiga entreprenörer lokalt. Ett företag som har förmågan och viljan att driva sin verksamhet och skapa arbetstillfällen lokalt. En affärsidé som håller över tid och kan utvecklas med nya inriktningar. Det är första gången vi delar ut det här och hoppas på att detta ska inspirera ännu fler företag!

Anders Paulsson Bankchef för Swedbank i Värmland.

Autowåx Bil

Hjelte Restaurang

Företaget har en drygt tjugoårig historia i Karlstad TILL med stark tillväxt och F I NAL resultatutveckling. Ett riktigt familjeföretag som präglas av stark entreprenörsanda där kreativt tänkande och säljdriv med kundfokus kombineras med ekonomisk stabilitet och omsorg om sin personal. Företaget är också ett exempel på en mycket lyckad generationsväxling där grundaren successivt överlåtet driftsansvaret på sina söner som idag leder företaget. Företaget har under sin drygt tjugoåriga historia utvecklats från det lilla nystartade företaget till ett stort och framgångsrikt företag som präglas av viljan att hitta nya vägar för sin fortsatta tillväxt.

Företagets resa började i Karlstad för drygt tio år TILL sedan där vår entrepreF I NAL nör började sin osannolika resa i liten skala som entreprenör och företagare. Företaget har alltid präglas av ägarens starka drivkraft och tro på sina anställdas förmåga. Idag finns verksamheten på ett 25-tal platser runt om i Sverige och sysselsätter mer än 1 000 personer. Förmågan att sprida ett positivt engagemang hos sina anställda med kundfokus och viljan att alla kan lyckas om man vill genomsyrar detta framgångsrika företag. Framgången har varit så stark att den gett eko till och med på andra sidan Atlanten.

w

w

w

w

w

w

w

w

0° KARLSTADS GALAKVÄLL

EFFECT MANAGEMENT STEP UP AWARD Priset tilldelas ett företag som utvecklas systematiskt och framgångsrikt för att möta framtida utmaningar och möjligheter, samt direkt eller indirekt bidrar till att stärka Värmland som affärsregion. Företaget ska även ha en uthållig lönsamhet, arbeta med hållbarhetsfrågor samt följa etiska riktlinjer. Utmärkelsen delas ut av Effect Management. – Vi på Effect Management har en passion för och drivs av att utveckla företag, verksamheter, grupper och individer till nästa nivå. Numera gör vi de flesta av våra uppdrag utanför länet men har efter 30 år fortfarande vår bas och vårt hjärta i Värmland. Vi vill aktivt och på flera fronter bidra till att stärka företag, organisationer, nätverk och Värmland. Vi tror att företag och organisationer ska utvecklas med både hjärna och hjärta. Vår erfarenhet är att framgångsrika organisationer arbetar med lika medvetna insatser kring struktur och kultur, ledare och medarbetare. Effect Step Up Award tar inte bara hänsyn till tillväxt och resultat. En lika viktig del är hur de nominerade företagen kombinerar en systematisk framgångsrik företagsutveckling med att göra gott - i sin egen organisation, sitt kommersiella system - men också i ett större perspektiv. Därför vill vi lyfta fram goda förebilder i Värmland. Peter Rovén vd

Effect Management

Askås

TIL

L Med hjärta och bas i VärmFINAL land och en tidig insikt att marknaden skulle flyttas ut i näten och i hemmen har företaget tagit en position som en ledande, och av andra aktörer respekterad partner för onlinehandel. Genom Kodakademin försöker de på ideel basis stimulera barn och ungas intresse för programmering.

Nu om någonsin är deras tid när konsumenternas beteenden förändras och får onlinehandeln att växa explosionsartat. Ett bevis på detta är en tillväxt i organisationen med 25 procent under 2017. Vid sidan av ett flertal utmärkelser som bl a gasell- & superföretag. 

Woodlite

TIL

L Sedan start 1995 har föreFINAL taget utvecklats med höga ambitioner, stort hjärta och varm själ. De präglas av en stark och varm företagskultur som genomsyrar relationerna i kund- leverantörsgränssnittet samt det omgivande samhället. Företaget hyr ut lampor och ljusteknik till stora tv-produktioner, konserter och events över hela världen. De präglas av höga ambitioner, stort hjärta och varm själ.  De har en vilja att vara betydande och göra skillnad. Medmänsklighet är det som driver dem att göra gott och generöst stödja och hjälpa de som lever i en utsatt situation.  Dessutom har de med detta som grundtro på gott företagande mer än fördubblat sin omsättning under de senaste fem åren – med både imponerande – och ökade – vinst­ marginaler.

Alfa Neon

TILL

I en tuff bransch växer det FINAL lönsamma Kilsföretaget i snabb takt. Med utveckling, design, konstruktion och försäljning i tätt samarbete uppnås en hög effektivitet och stark konkurrenskraft. Företaget arbetar för att alltid finna lösningar som är bättre för miljön – utan att tumma på kvaliteten. Något de lyckas med genom nytänkande i utvecklingen och genom innovativa och smarta lösningar. Volvo, Coop, Scania och Löfbergs är några av alla starka varumärken som vi möter på företagets olika skylt- och fasadlösningar.

Special-Elektronik i Karlstad Bolaget startades för över 40 år sedan i Karlstad. NuTILL varande ägare och ledning FINAL tog över bolaget i början av 2000-talet och sedan dess har bolaget haft en tillväxtresa som tagit bolaget från en omsättning på drygt 30 mkr med 10 anställda till dagens omsättning på cirka 300 mkr och cirka 40 anställda med god lönsamhet under hela tillväxtperioden. Tillväxtresan har kunnat genomföras tack vare bolagsledningens förmåga att ge medarbetarna stor möjlighet att påverka sin arbetssituation, sina arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling där ledord som långsiktighet, trovärdighet och bemötande är viktiga delar som medfört hög kundnöjdhet.


100° KARLSTAD ARRANGÖR

100° KARLSTAD MEDARRANGÖR

100° KARLSTAD GULD

100° KARLSTAD SILVER

100° KARLSTAD BRONS

100° KARLSTAD PRISVÄRD

w

w

w

w

w

w

w

w

TILLSAMMANS GÖR VI 100° KARLSTAD 2018

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS Binderiet, Drivhuset, Ung Företagsamhet, Connect Värmland, Nätverket för unga entreprenörer och Thoren Business School.

Upplev något annorlunda. www.100graderkarlstad.se

100 grader karlstad  
100 grader karlstad  

100 grader karlstad

Advertisement