Page 1


GENERALMEET I NG I CEBREAKER OCT .28


S ARA DANI EL GRADE11


CHRI S T OPHERBUI L T G OFD28N

CAL VI N KEL BER

BRI T NEYT RI EU GRADE12 VI CEPRES I DENT


PAUL ACAS T RO GRADE12 PRES I DENT


KRYS T A PHOUMI PHAT GRADE11 VI CEPRES I DENT

KARENNGUYEN GRADE10

DI ARRAMORGAN GRADE10

F AL LRAL L Y2013


NOVEMBER 2013 | Issue No. 3