Page 1

December 2013, jaargang 1, nummer 3

Mevrouw Bakker

“IK KAN ALTIJD OP PALET REKENEN.” CVA en TIA voorlichting Almenum als voorbeeldproject in Harlingen Fries museum op 6 locaties Zorg voor allochtone senioren

SAMENWERKEN IN DE

BUURT


Inhoudsopgave en colofon

Voorwoord

4

SAMENWERKEN IN BUURT OF WIJK

Palet feitjes Goed om te weten...

6

Ons derde nummer van Buurten met Palet! Deze keer heeft Buurten met Palet het thema: samenwerken in de buurt.

Medewerker aan het woord Palet adviseert en informeert over CVA

7

Mevrouw Bakker aan het woord “Ik kan altijd op Palet rekenen”

Samenwerking in de wijk Samen bouwen aan een nieuw Almenum Voorbeeld uit de wijk Onderzoek naar zorg voor allochtone senioren

4

Aan het woord komen mevrouw Bakker en bestuursleden van Stichting Almenum, die allemaal iets vertellen over de samenwerking met onze organisatie. Waarbij de samen­ werking ons allen meer oplevert dan dat we individueel zouden kunnen bereiken.

7

8 10

8

DienstenPalet 11

De ene samenwerking richt zich op het vormen van een drie-eenheid tussen degene die zorg ontvangt, de mantelzorger en de professional. Het andere voorbeeld gaat over een stichting die zich onder andere inzet voor realisatie van nieuwbouw van ouderenhuisvesting, waarbij er met elkaar wordt opgetrokken om dit tot stand te brengen. Wat zou u graag als samenwerkingsvoorstel willen inbrengen? In deze decembermaand zijn er voor velen speciale momenten, soms gevuld met plezier en zingeving, soms ook terugdenkend met een gevoel van weemoed en verlies. Ik wens u allen fijne betekenisvolle dagen toe, waarbij u hopelijk invulling kunt geven aan het begrip samen! Veel leesplezier bij “Buurten met Palet”

Activiteiten en contact

Buurten met Palet is een gratis uitgave van Palet, onderdeel van KwadrantGroep. Alle rechten voorbehouden.

2

Palet, altijd in de buurt

Palet Postbus 1097 8900 CB Leeuwarden Tel: 0900 - 321 321 3 info@paletgroep.nl

12

10

Design en vormgeving Noordwest12 BV

Fotografie Martin Rijpstra

Teksten Casper Ferwerda

Drukwerk Van der Eems

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

“WAT ZOU U GRAAG ALS SAMEN­ WERKINGSVOORSTEL WILLEN INBRENGEN?”

Roeli Mossel directeur Palet (r.mossel@paletgroep.nl)

op: al beschikbaar a it ig d ok o is e Dit magazin buurten

oep.nl/ www.paletgr

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

3


Mevrouw Bakker aan het woord vrachtschepen van haar man, en wilde graag de handen uit de mouwen steken voor Marieke. “We zijn allebei kreeften”, zegt mevrouw Bakker. “Zorgzame types dus.” Ze ging Marieke’s astmapatiëntenvereniging helpen bij braderieën in Friesland. “Vaak lopen mensen door als je om een financiële bijdrage vraagt, maar dat hoefden ze bij mij niet te proberen. Om mijn rollator kwamen ze niet heen.” Marieke: “Ze was een bekend gezicht. Als ze een keer niet mee kon, werd altijd gevraagd naar de mevrouw met het petje. Die had ze namelijk altijd op.”

Intensief Vier jaar geleden moest mevrouw Bakker er mee stoppen door hartklachten. Haar verzorging werd de laatste jaren ook zwaarder voor Marieke. Zij kreeg het daarnaast drukker met ‘Zonzoekersreizen’, dat ze in 2002 had opgericht. Het stelt chronisch zieken, gehandicapten en alleenstaande ouderen in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Mevrouw Bakker ging ook vaak mee. Met Marieke voer ze op de Holland America Line naar Noorwegen. Ook werden bezoeken gebracht aan Duitsland, Portugal en zelfs feesteiland Ibiza.

Mevrouw Bakker

Al bijna twintig jaar krijgt mevrouw Bakker (90) uit Leeuwarden mantelzorg van Marieke van Dasselaar (63). De twee zijn erg gehecht aan elkaar en inmiddels dikke vriendinnen. De zorg voor mevrouw Bakker is met de jaren wel intensiever geworden voor Marieke. Ze kan niet alles meer op haar nemen. Palet schoot in 2010 te hulp. Sindsdien is sprake van een drie-eenheid.

Een grote glimlach maakt zich meester van mevrouw Bakker als ze de uitslag van een puzzelwedstrijd op tafel legt. En opnieuw is de eerste prijs voor haar. “Ik ben een puzzel­ fanaat”, zegt ze aan de tafel in haar aanleunflat bij Sint Jozef. “Geen rebus is voor mij te moeilijk.” Aan de andere kant van de tafel zit een andere ‘hoofdprijs’: mantelzorger Marieke. Volgens mevrouw Bakker is ze een lot uit de loterij. “Marieke zorgt zo goed voor mij. Ik kan niet zonder haar. Ik zie haar als mijn eigen dochter.” Op de vraag of ze wel eens ruzie hebben, volgt een luidkeelse en lange “nee”. Marieke moet lachen. “Ik ontmoette mevrouw Bakker achttien jaar geleden tijdens een bustocht van de astmapatiëntenvereniging, waarvan ik

4

Palet, altijd in de buurt

bestuurslid was. We spraken die dag veel. Ze had weinig zin meer in het leven na een slecht huwelijk. Ik besloot me over haar te ontfermen.”

Zorgzame types De zorg begon met enkele bezoekjes aan mevrouw Bakker. Sinds 1995 drinken de dames kopjes koffie en voeren ze goede gesprekken. Marieke ging later ook fysieke hulp verlenen, zoals het helpen met aan- en uittrekken van de steunkousen, het wassen en het invetten van de handen vanwege mevrouw Bakker’s reuma. Als snel knapte mevrouw Bakker op. Ze had altijd hard gewerkt, vooral op de

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Marieke: “De mantelzorg werd voor mij steeds intensiever en ik raakte overbelast. Veel problemen waren ook van sociale aard, waar de huisarts weinig aan kon doen.” Zoekend naar ondersteuning kwam Marieke in 2010 bij Palet. Ze legde contact met het project ‘kwetsbare ouderen’, een samenwerking van huisartsen en Palet in het Bonnehûs in Leeuwarden. Via dokter Zarza raakte buurtverpleegkundige Gerda Warrink betrokken bij mevrouw Bakker. Om Marieke te ontlasten, komt Palet sinds drie jaar op afroep te hulp. “Mevrouw Bakker vond het eerst geen goed idee”, vertelt Gerda, ook aangeschoven aan tafel. “Ze was erg gehecht aan Marieke. Maar Marieke kon haar niet meer zo helpen als voorheen. Uiteindelijk begreep mevrouw Bakker dat wel.”

Ook Marieke is blij met de ondersteuning. “Mevrouw Bakker is de afgelopen drie jaar opnieuw flink opgeknapt. Ze beweegt meer. Zo gaat ze graag naar de markt.” Mevrouw Bakker veert op. “Jazeker, voor kruiden. Voor elke kwaal is een kruid. Dat staat in het boek van dokter A. Vogel. Noem mij maar het kruidenvrouwtje.”

SAMEN MET PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS HET NETWERK VERSTERKEN Naar de 100 Dankzij de zorg van Marieke, Gerda en huisarts Zarza hoeft mevrouw Bakker weinig stil te zitten. Dat wil ze ook niet. Daarvoor zijn er te veel hobby’s. Mevrouw Bakker breidt bijvoorbeeld graag mutsen en jurkjes voor de poppen. “Dat zijn mijn kinderen. Ik doe ook graag mee aan spelletjes en activiteiten van Sint Jozef en bezoek de muziekmiddagen.” Ook huishoudelijke taken neemt ze zoveel mogelijk op zich. “Doe wat je kunt doen”, zegt ze stellig. “Blijf niet op de stoel zitten, anders word je stijf. Ik doe zelf de afwas, kook mijn eten, zet thee en neem mijn pillen in. Door veel te bewegen zijn mijn ouders en grootouders erg oud geworden, soms wel over de 100 jaar. Als ik blijf bewegen, word ik ook 100.” Marieke lacht en steekt haar vinger op. “Dat heb je ons ook beloofd.”

Wilt u meer weten over

hulp van Palet?

via 0900 321 32 Bel het KlantAdviesCentrum

1 3 (€ 0,01 p/m)

Voortijdig signaleren Palet schiet te hulp wanneer Marieke daartoe niet in staat is. Gerda volgt mevrouw Bakker en komt eens in de maand langs. Door gesprekken met mevrouw Bakker kan ze proble­ men voortijdig signaleren. “De communicatie met Marieke als mantelzorger verloopt erg goed. Onze lijnen zijn kort. Dat geldt ook voor het contact met de huisarts.” Mevrouw Bakker is erg tevreden met de hulp van Palet. De aandacht en het zien van steeds dezelfde gezichten wordt gewaardeerd. “Ik kan altijd op Palet rekenen. Ook midden in de nacht. Wanneer ik de hulpknop heb ingedrukt, staan ze meteen voor de deur. Soms gebeurt dat per ongeluk, maar dan is er alle begrip.”

Mevrouw Bakker en Gerda Warrink.

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

5


Palet feitjes

Medewerker over CVA-ketenzorg

FIJNE FEESTDAGEN!

VERZORGING NAAR ZORGVERZEKERINGSWET

December is een feestmaand. Maar het is ook een periode van terugkijken. Hierdoor zijn de dagen van het jaar voor velen niet de meest makkelijke. Partners, familieleden en vrienden worden erg gemist. We wensen u alle goeds en hopen dat we als organisatie er aan bij kunnen dragen dat de komende feestdagen waardevol voor u zijn. Om het ook samen te kunnen vieren, organiseren we verschillende activiteiten tijdens Kerst en Oud & Nieuw. Informeer bij de medewerkers naar de activiteiten bij u in de buurt.

De overheid gaat de AWBZ afschaffen. Hiervoor in de plaats komt de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet draagt alleen nog zorg voor intensieve langdurige zorg in instellingen. Alle overige delen van de huidige AWBZ gaan naar de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of naar de ziektekostenverzekering.

NIEUWE DIENSTVERLENING Palet gaat in 2014 in alle gemeenten binnen haar werkgebied proefdraaien met nieuwe vormen van dienst­ verlening. Vanaf 2015 verandert er veel binnen de zorgsector, zowel in de regelgeving als de financiering. Nooit eerder is er binnen de zorg zo’n grote wijziging doorgevoerd. Samen met burgers, gemeenten en verzekeraars bereidt Palet zich hier goed op voor.

HUISHOUDELIJK ZORG OP VLIELAND De gemeente Vlieland heeft ons gevraagd om zorg­ verlener op het Waddeneiland te worden. In november zijn we overeengekomen dat Palet er huishoudelijke zorg gaat verlenen. De komende tijd bekijken we hoe wij hier vorm aan kunnen geven.

REGIE IN WIJK OF DORP Palet hanteert voor elk jaar een ander thema. Daarmee maken we duidelijk op welke gebieden, naast professionele zorg- en dienstverlening, wij vooral onze aandacht richten. Voor 2014 luidt het thema: regie in wijk of dorp. De regie bij de burgers en de verbinding tussen de burger en medewerker staan hierbij centraal. Samen gaan ze op zoek naar oplossingen voor vraagstukken rondom wonen met zorg, welzijn en zorg- en dienstverlening.

Heeft u vragen over zorg? Bel het KlantAdviesCentrum van Palet via 0900 321 321 3 (€ 0,01 p/m)

6

Palet, altijd in de buurt

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Annette Brouwer

Wie een CVA of TIA heeft gehad, kan bij het ver­laten van het ziekenhuis rekenen op advies en voorlichting door een gespecialiseerde wijkverpleegkundige. Diegene kan bijvoorbeeld informeren over aanvullende zorg. Palet doet sinds kort ook mee aan de CVA-ketenzorg die deze voorlichting geeft. CVA-ketenzorg bestaat al ruim tien jaar in Leeuwarden. Zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en nog veel meer partijen werken samen om mensen die een CVA of een TIA hebben gehad, goed te begeleiden. Om een nog betere dienstverlening te geven, gingen Annette Brouwer (leidinggevende zorg), Gerda Warrink (buurtverpleegkundige), Ate Engwerda (Coördinator Specialistisch Team) en Marloes Nicolai (buurtverpleeg­ kundige), naar school.

Neutraal De begeleiding na een CVA of TIA begint thuis met een AIVgesprek (Advies, Instructie, Voorlichting). Het gesprek volgt binnen twee of drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Annette: “In die periode worden de gevolgen goed zichtbaar.” Iedereen heeft recht op vier AIV-gesprekken. “Maar meestal is één voldoende. De cliënt heeft de regie en bepaalt of er een tweede gesprek of vervolgzorg moet volgen.” Haar eigen rol is neutraal, benadrukt Annette. “Ik zet niet alleen zorg van Palet in, maar kan ook andere organisaties inschakelen voor vervolgzorg.”

Persoonlijk Een CVA-buurtverpleegkundige van Palet krijgt van het ziekenhuis het verzoek om bij een ontslagen patiënt thuis langs te gaan om te kijken hoe het gaat. Hierbij wordt gekeken naar eventueel eerder ontvangen zorg van Palet. De CVA-buurtverpleegkundige van Palet stuurt vervolgens een brief naar de patiënt. Een week later belt Annette of een collega voor het maken van een afspraak.

“GEVOLGEN CVA OF TIA PAS NA ZIEKENHUISOPNAME GOED ZICHTBAAR.” Annette staat gemiddeld twee keer per week bij een cliënt voor de deur. De nieuwe CVA-specialisatie bevalt haar uitstekend. “Ik bespreek met de cliënt veel onderwerpen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Daarbij stel ik heel persoonlijke vragen, zoals over de ontlasting en wat iemand niet meer goed kan. Het is dus zeker geen kwestie van lijstjes invullen. Ik wil dat cliënten mij vertrouwen en eerlijke antwoorden geven. Want zo kan ik iemand het beste helpen.”

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

7


Samenwerking in de wijk

Van deze tijd De woonruimtes kunnen dankzij nieuwbouw ook volledig worden ontworpen naar de zorgwensen van nu. “De tijden zijn veranderd”, aldus Wijnia. “We hebben meer ruimte nodig. In een wooncentrum zouden we graag ook een hobby- of logeerkamer willen hebben. De omstandigheden zijn bovendien veranderd. Zo hadden we tien jaar geleden nog niet zoveel scootmobiels. Hier moet dus ruimte voor zijn. Met dergelijke ontwikkelingen dien je ook rekening te houden. Dat moet al in de ontwerpfase, daarna kan het niet meer.”

Al twaalf jaar heeft Palet een zorgsteunpunt in wooncentrum Almenum. Sindsdien is een goede relatie opgebouwd met Stichting Almenum. Samen met enkele partners denken Palet en het stichtingsbestuur na over nieuwbouwplannen. Over ongeveer vijf jaar staat in Harlingen een geheel nieuwe vestiging van Almenum. De locatie is alleen nog onbekend. Daarover moet de gemeente nu een beslissing nemen.

Voorzitter Gerben Wijnia en secretaris/vicevoorzitter Klaas Hager

Palet is goed op de hoogte van de allerlaatste woon- en zorg­ wensen en kreeg daarom zitting in de nieuwbouwwerkgroep, samen met het stichtingsbestuur, advies- en ingenieursbureau Grontmij en een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Hager: “Palet heeft veel kennis en kunde. Hoe groot moeten de appartementen zijn? Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een douche? En naar welke kant moeten de deuren opendraaien? Kleine dingen soms, maar wel essentiële.” De kennis van Palet kwam onder andere goed van pas bij een belangrijk onderwerp: de opvang van dementerende senioren. Wijnia legt uit dat ook zij zich thuis moeten voelen in Almenum. “Maar we willen ook een wooncentrum blijven. Een belangrijk punt daarbij was de eventueel achterblijvende partner. Onze insteek is dat de dementerende partner overdag mee kan doen aan de groepsopvang en ‘s avonds terug gaat naar zijn of haar partner, die ook een appartement heeft in Almenum en altijd kan binnenlopen bij de groepsopvang.”

“Over nieuwbouw werd de afgelopen tien jaar al regelmatig nagedacht”, vertelt voorzitter Gerben Wijnia (66). Hij is sinds 2009 de voorzitter van het stichtingsbestuur dat opkomt voor de belangen van de bewoners. “Toen eind vorig jaar een onderzoek werd gestart over de mogelijkheden van verbouwen en uitbreiding van Almenum werd ook weer gekeken naar nieuwbouw. Unaniem werd gekozen voor de laatste optie.”

“WIJ WILLEN VAN ALMENUM EEN BRUISENDE PLEK IN DE WIJK MAKEN.”

8

Palet, altijd in de buurt

De voordelen van nieuwbouw zijn talrijk. Niet alleen kan Almenum groeien (van 160 naar 200 bewoners) en zitten de huidige bewoners - met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar - niet maandenlang in een bouwput, er kan ook optimaal invulling worden gegeven aan een open karakter. Het wooncentrum wil meer contact maken met de wijk. Almenum moet niet alleen meer voor de bewoners zijn; ook wijkbewoners die zelfstandig wonen, zijn van harte welkom. “Dit sluit aan bij wat de overheid wil en het past zeer goed bij de visie van Palet”, weet secretaris en vicevoorzitter Klaas Hager (68). “Om inspiratie op te doen, zijn we bij verschillende locaties van Palet langs geweest, waaronder Woonzorgcentrum Het Nieuwe Hoek en MFC Westeinde. Bij zorgsteunpunt Harlingen blijkt de drempel om even binnen te stappen nu nog vrij hoog. Het ligt uit de route en men ziet het complex Almenum nog vooral als een bejaardenhuis. Wij willen van het huidige en het nieuwe Almenum een bruisende plek in de wijk maken, met veel activiteiten en faciliteiten.”

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Continuïteit en kwaliteit Stichting Almenum komt sinds 2008 op voor de belangen van de bewoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De in totaal zes leden kijken onder andere naar de woonomstandigheden en het aanbod van activiteiten. Ook optimale zorg staat hoog in het vaandel. Wijnia “Van heel eenvoudig, zoals het aantrekken van steunkousen, tot groepsopvang voor dementerenden.” Palet is sinds 2001 hofleverancier van de zorg in Almenum. “Vroeger had Almenum eigen verzorgen­ den”, vertelt Hager. “Maar gaandeweg werd het een woon­ centrum en zijn de verpleegsters weggegaan. Daarna hadden we een groot aantal zorgaanbieders. We wilden toe naar 24-uurs zorg en meer continuïteit en kwaliteit en hadden behoefte aan één aanbieder. We hebben er met vier zorgaanbieders over gesproken - Palet wilde als enige de nek uitsteken. We hebben toen met volle overtuiging voor Palet als partner gekozen.”

“PALET HEEFT VEEL KENNIS EN KUNDE. HET GAAT SOMS OM KLEINE DINGEN, MAAR WEL ESSENTIËLE.” Nieuwkomers in Almenum krijgen automatisch zorg van Palet. De huidige bewoners mochten bij hun oudere zorgaanbieder blijven. Inmiddels is dat nog een enkeling. Maar ook die krijgt soms hulp van Palet. Hager: “Als de situatie urgent is en iemands eigen zorgaanbieder kan niet komen, springt Palet in. Dat hoeven ze niet te doen. De samenwerking heeft onze verwachting overtroffen.”

Presentatie Palet en het stichtingsbestuur overleggen minimaal vijf keer per jaar. Op de agenda staan onder andere de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg. “Zo kunnen wij de bewoners goed informeren”, zegt Wijnia. “Maar mocht tussentijds iets besproken moeten worden, dan kan dat snel. De lijnen zijn kort.” De uitstekende samenwerking kwam in oktober goed van pas, toen het stichtingsbestuur, Grontmij en Palet samen een voor­ dracht voor het college van burgemeester en wethouders van Harlingen gaven. Daar werd een gezamenlijk advies voor de locatie gepresenteerd. “Wij hebben in goed overleg onze keuze gemaakt, het is nu aan de gemeente”, zegt Wijnia. “Ik hoop dat ze snel hun besluit kenbaar maken. De eerste geluiden zijn positief; ons advies zou in de smaak vallen. We rekenen op een vervolggesprek aan het einde van dit jaar.”

Gerben Wijnia en Klaas Hager

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

9


Voorbeeld uit de wijk

Diensten van Palet

DienstenPalet is onze servicedienst voor gemaksdiensten, activiteiten en kortingen bij verschillende ondernemers. Of het nu gaat om een klus, het in­vullen van het belastingformulier, hulp bij verhuizing, tuinonderhoud, kapper of pedicure. Ook organiseren we het hele jaar leuke en interessante workshops en activiteiten. Leden van DienstenPalet ontvangen korting op deelname. Voor vragen of aanmelden voor een activiteit kunt u bellen met 0900 321 321 3 (€0,01 p.m.) of onze website bezoeken: www.paletgroep.nl

IN BALANS Naarmate we ouder worden, neemt de kans om te vallen toe. Dankzij de training ‘In Balans’, vermindert het risico met maar liefst 50%. In Balans is bedoeld voor iedereen, met en zonder evenwichtsproblemen. De instructeurs vertellen over toepassingen in de thuissituatie en geven fitheidstrainingen en praktische oefeningen. In Balans vindt wekelijks plaats op verschillende locaties in Leeuwarden (€3,00 per bijeenkomst incl. koffie/thee en cursusboek).

FRIES MUSEUM Adiep Autar van Welzijn Centraal en buurtverpleegkundige Karolien Vos

In de Leeuwarder wijk Bilgaard wonen steeds meer senioren van buitenlandse afkomst. Ook bij hen neemt de zorgvraag toe. Palet wil de alloch­ tone ouderen graag zorg en ondersteuning bieden. Dit jaar is een eerste stap daartoe gezet met een onderzoek naar hun zorgwensen. “Nu steeds meer een beroep wordt gedaan op mantelzorgers hebben allochtone ouderen het extra moeilijk’, vertelt buurtverpleegkundige Karolien Vos. “Ze vragen elkaar niet zo snel om zorg. Daar schamen ze zich voor. Het is in hun cultuur vaak gebruikelijk dat de kinderen voor ze zorgen, maar die trekken weg door studie of werk. Daarnaast maakt een taalbarrière het lastig om mee te doen in de maatschappij. Veel allochtone senioren voelen zich hierdoor eenzaam.”

Wensen en behoeften In Bilgaard is ruim 30% van de inwoners van buitenlandse komaf. De meesten komen uit Suriname en Marokko. Ook is er een groot aantal Koerdische, Somalische en Joegoslavische vluchtelingen. “Bij de laatste groep is de situatie nog erger voor de senioren’, zegt Adiep Autar van Welzijn Centraal. “Zij hebben trauma’s opgelopen en zitten met onverwerkte emoties.” Om hen goed te ondersteunen, hebben Palet en Welzijn Centraal de handen ineen geslagen.

10

Palet, altijd in de buurt

Bijna een jaar lang onderzochten Karolien en de sociaal werkers van Welzijn Centraal de zorgvraag van de allochtone senioren in Bilgaard. Wat zijn hun wensen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? En aan welke specifieke informatie hebben ze behoefte?

“DE ALLOCHTONE OUDERE KAN ZICH THUISVOELEN BIJ PALET.” Niet treuzelen “Welzijn Centraal heeft duidelijk zicht op de verschillende culturen in Bilgaard en beschikt over veel kennis en ervaring”, aldus Karolien. “Ze zijn net als Palet ook zeer gedreven.” Autar: “We moeten niet treuzelen en werken aan structurele oplossingen. Ik hoop dat er begin 2014 een concreet plan op tafel ligt.” Karolien ziet mogelijkheden voor dagopvang en voorlichtings­bijeenkomsten over bijvoorbeeld voeding, beweging en ondersteuning voor mantelzorgers. MFC Ludingawaard, in hartje Bilgaard, kan daar een belangrijke rol bij spelen. “Kleinschalige woonvoorzieningen zouden ook een uitkomst zijn. De inrichting moet dan afgestemd worden op de bewoners. Want ook de allochtone senioren kunnen zich thuisvoelen bij Palet.”

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

DienstenPalet en het Fries Museum werken al een tijd samen. Het museum verzorgt prachtige lezingen (€3,00 incl. koffie/thee).

Wanneer: Maandag, 14.00 – 15.30 uur Waar: MFC Het Mozaïek

Oorlog in Friesland De museum expert vertelt bijzondere verhalen en toont authentieke objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Wanneer: Donderdag, 14.00 - 15.00 en 15.30 - 16.30 uur Waar: Zorgsteunpunt Aldlân

Wanneer: 24 januari, 14.30 - 16.30 uur Waar: Wijkzorgcentrum Greunshiem, Leeuwarden

Wanneer: Vrijdag, 10.00 – 11.30 uur Waar: MFC Camminghastins

Wanneer: 6 februari, 14.30 - 16.30 uur Waar: MFC Ludingawaard, Leeuwarden Verrassende vondsten in Friesland U wordt mee­genomen naar de terpen en maakt kennis met de bewoning in Friesland in verschillende tijden. Wanneer: 31 januari, 14.30 - 16.30 uur Waar: Wijkzorgcentrum Sint Jozef, Leeuwarden Wanneer: 20 februari, 10.30 - 11.45 uur Waar: Zorgsteunpunt Aldlân, Leeuwarden

ZELF MAKEN!

KORTING BIJ UNIVÉ Leden van DienstenPalet kunnen profiteren van een aantrekkelijke collectieve korting op Univé-verzekeringen. Ga naar www.unive.nl voor een volledig overzicht van de verzekeringen. Hier berekent u met uw internetcode ACfJ5kFD en het nummer op uw ledenpas in enkele seconden uw premie. De verzekering kan direct worden afgesloten. U kunt ook bellen met Univé (058 - 85 00 000) of langskomen bij hun kantoor in Leeuwarden.

KAARSHOUDER MET GLITTERS

Neem een leeg potje van bijv. jam. Met een kwastje bestrijk je lijm aan de binnenkant. Strooi nu glitters in het potje en draai of rol het een paar keer heen en weer zodat de lijm bedekt wordt met de glitters. Zodra het gedroogd is kun je er een waxinelichtje in doen. Gezellig voor de donkere dagen.

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

11


Kijk voor een volledige beschrijving van de activiteiten op www.paletgroep.nl

LOCATIE

ACTIVITEIT

or gevo Aquarelleren vo et Aquarelleren m

DAG

Hofwijc rderden WZC de

tekst

k

Maandag

Eeltsje’s Hiem aard Wijkgebouw Bilg

Ipad les 2x

Vilten voorjaarsb

Donderdag

r MFC Tramkwar tie loemen

WZC Nij Statelân WZC Nij Statelân WZC Nij Statelân

Mobiel bellen 3x Ketting maken

MFC Ludingawaa

rd

WZC Greunshiem

Maandag

DATUM rt 6, 13, 20 en 27 m 10 mrt 10 en 17 febr

Donderdag

6, 13 mrt

Dinsdag

18 feb

Dinsdag

4 mrt

Dinsdag

11 mrt

Maandag Dinsdag

3, 10, 17 mrt 4 mrt

TIJD 14.30 - 16.30 19.30 - 21.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30

DOE MEE!

KOM LAN GS Klantadviescentrum Heeft u vragen op het gebied van zorg, diensten, welzijn of wonen? Of over wachtlijsten en bemiddeling van zorg? Onze klantadviseurs staan u graag te woord. Het Klantadviescentrum ondersteunt u bij het zelfstandig wonen en helpt bij het vinden van passende hulp.

Klantadviescentrum

HEEFT U VRAGEN?

Telefoon: (0900) 321GEEN 321 3 (€RUIMTE 0,01 p/m) MEER VOOR E-mail: klantadviescentrum@paletgroep.nl www.paletgroep.nl

Onze locaties Palet is altijd in de buurt. Dat doen we door wijkzorgcentra, multifunctionele centra en zorgsteunpunten terug CONTACT in uw dorp of wijk te brengen. Zo kunnen we gemakkelijk en snel bij u langs komen. Maak kennis met de wijk- en dorpgerichte aanpak van Palet.

Palet buurten magazine  

Crossmedia Communicatiegroep

Palet buurten magazine  

Crossmedia Communicatiegroep

Advertisement