Page 1

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie presenteert het Orkest der Nederlandse Cardiologie

Met het benefietconcert

Voor reanimatieonderwijs voor studenten als onderdeel van NVVC Connect Met Tania Kross, mezzosopraan Onder leiding van Jacob Slagter, dirigent


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die zijn betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Zij treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardiovasculaire zorg in de volle omvang van het veld. Om deze missie te kunnen uitvoeren, is de NVVC faciliterend, stimulerend en richtinggevend. Zij zoekt samenwerking met die instellingen/instanties die (mede) een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de cardio­ vasculaire zorg in Nederland. De NVVC is van mening dat iedere inwoner in Nederland recht heeft op, en toegang tot goede, veilige, doelmatige en innovatieve zorg. Alle leden leveren hieraan een substantiële bijdrage door het leveren van uitmuntende zorg. Dit weerspiegelt zich in de resul­taten, waarbij de geleverde zorg zichtbaar en transparant is. Op deze wijze wordt verantwoording afgelegd aan patiënt en maatschappij.

De NVVC ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. Een goede opleiding, het uitwisselen van informatie, het realiseren van ontmoetingen ten behoeve van meningsvorming en uitwisseling van ervaringen, maar ook registratie, ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, volumenormen en accreditering zijn hierbij van wezenlijk belang.

10

Dever Bulletin [2013]


Welkom!

V

an harte welkom op deze bijzondere avond waarop het Orkest der Neder­ landse Cardiologie een prachtige muzi­kale voorstelling gaat geven. Deze avond is georganiseerd door de Neder­ landse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) met uitgebreide ondersteuning van de Werkgroep Cardiologische Cen­ tra Nederland (WCN). Beide organisaties zijn samen met andere partners, zoals het ICIN en het CVOI, connected in het Holland Heart House

Het concert is een

onderdeel van het

NVVC-programma: NVVC Connect. Het

concert heeft daarom als thema: Con­ necting People.

NVVC Connect gaat over het verlenen van cardiologische zorg in regionale netwerkverbanden. In dit kader wordt de hartinfarctzorg in verschillende re­ gio’s geherstructureerd. Een belangrijke element van NVVC Connect is samen­ werking! Samenwerking tussen zieken­ huizen onderling, samenwerking met alle partners in de keten die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt,

maar bovenal de samenwerking met de patiënt.

Met deze benefietavond geeft de NVVC een invulling aan haar maat­ schappelijke betrokkenheid. Door uw aanwezigheid is het mogelijk om 2.500 e-learning pakketten aan te bieden aan het ROC van Amsterdam, zodat in de komende 2 leerjaren 2.500 MBO-studenten reanimatie-onderwijs kunnen volgen. Door dit initiatief is het mogelijk om de bestaande keten van hulpverleners te verlengen. Als burgers hebben geleerd te reanimeren, kunnen zij in voorkomende gevallen eerder dan de hulpdiensten met de reanima­ tie beginnen. NVVC Connect heeft aan­ getoond dat met een dergelijke snelle start van de reanimatie door burgers de uitkomsten van hartpatiënten sterk verbeteren.

Daarom is de NVVC een samenwer­ kingsverband met de stichting CRASH aangegaan om ook in de toekomst meer studenten te kunnen laten oplei­ den. Dit initiatief zal verder gaan aan­

sluiten bij het reanimatie-programma voor middelbare scholieren van de Nederlandse Hartstichting.

Vanavond gaan we kijken en luisteren naar orkestleden die elkaar enkele maanden geleden pas hebben ont­ moet. Het resultaat van hun intensieve samenwerking gaan we zo samen horen en beleven. Velen beleven dit ook samen met hun teams waarmee ze elke dag op de werkvloer samen­ werken: een mooie symboliek van het motto ’Connecting People´.

Deze avond staat ook in het teken van de gisteren gevaren Drakenbootrace op de Amstel. Daar hebben 15 teams van jonge cardiologen-in-opleiding elkaar ontmoet en in samenwerking tegen elkaar gestreden. Ook zij hebben een groot aandeel in de opbrengsten van deze benefietavond.

Het Bestuur van de NVVC wenst u een hele prettige avond. Victor Umans, voorzitter NVVC

Het NVVC-bestuur, met vlnr: Francisca Nijland, secretaris; Victor Umans, voorzitter; Tieneke Ansink, lid; Robert Jan van Geuns, thesaurier; Barbara Mulder, vice-voorzitter.

Dever Bulletin [2013]

11


Orkest Orkest der Nederlandse Cardiologie

Repetitor Jos Schroevers (1976) is een ambitieuze dirigent die op een gepassioneerde wijze zijn liefde voor de muziek weet over te brengen op musici en publiek. Zijn communicatieve en pedagogische vaardig­ heden in combinatie met zijn emotionele expressie zorgen ervoor dat hij een veel­ gevraagde dirigent is bij zowel blaasorkesten als symfonie­ orkesten. Jos heeft met zijn energie, inzet en precisie de basis gelegd voor dit orkest en deze eerste uitvoering.

10

Dever Bulletin [2013]

Eerste viool Roos Danse Aukelien Dimitriu - Leen Han van Dop Richard den Exter Birte van den Heuvel Greetje Hulshof Alexander Later Reneé Maartense Joke Schutte Daniël Strang Marieke de Vos

Pauken en slagwerk Lex Maat (pauken) Koos van Leeuwen Jaap Jan Smit Tom Ruigrok

Tweede viool Elsje van Enter - Rijkmans Carla van der Heijden Martine Huurman - de Heer Monique van Leeuwen - Maat Clara van Ofwegen Christian Veraart Pepijn van der Voort Micha Weijnen Inge Wijnbergen Sandra Prenger

Contrabas Agaath Been Pauline Somer - Hoenderdaal Joost Storm Pieter de Vey Mestdagh Joke Winkel

Altviool Femke de Jong Evelien Kort Irma Pruim Lidewij Rümke Gaby Veraart Lodewijk Wagenaar Rob Wielenga Wypke van der Wulp

Fagot Esther Jansen Philip Levelt

Cello Angélique Boel Haakon Brouwer Vincent van Driel Arnaud Hauer Anneke Maat - Kievit Serge Trines Femke de Velde Angelika Waldraff Piano Fabrice Martens

Dwarsfluit Jeroen Hendriks Marieke Hillaert Margreet Niks (piccolo)

Hobo Jacqueline Janse Carla Nooijen Raads Welvaadt (alt) Hoorn Erik Althuisius Tiny Korse Willem van der Meulen Joke Wegman - Buerman Klarinet Tom van Loenhout Onno Meijer Trombone, tuba Henk Beumer Joachim Bouwmeester Gert van Houwelingen Gerben van Houwelingen Trompet Loïs Brüggeman Reijer Dorresteijn Hans van Rees


Programma Benef ietconcer t ’Connec ting People’ 1 september 2013 Koninklijk Concertgebouw Amsterdam Orkest der Nederlandse Cardiologie Jacob Slagter – dirigent Tania Kross – mezzosopraan Fabrice Martens – vleugel

1 Peer Gynt suite nr. 1, opus 46

– Edvard Grieg (1843-1907)

2 ’Da, Vspomnila !’ (Pauline’s aria)

uit de opera ’Pique Dame’

– Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

3 ’Ah Tanya, Tanya’ (Olga’s aria)

uit de opera ’Eugene Onegin’

– Pyotr Ilyich Tchaikovsky

4 ’Voi Che Sapete’ (Cherubino’s aria)

uit de opera ’Le Nozze di Figaro’ – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Pauze 5 Symphony nr. 8 in G majeur

– Antonín Dvořák (1841-1904)

Dever Bulletin [2013]

11


Peer Gynt suite nr. 1, opus 46

Da, vspomnila! (Pauline's aria)

Henrik Ibsen maakte in opdracht van de Noorse regering een rondreis door de Ronde Bergen om daar volksverhalen op te tekenen. In het dorp Vinstra tekende hij de avonturen op van de historische Peer Gynt, uit de mond van de bergbewoners. Hieruit ontstond het toneelstuk Peer Gynt. Edvard Grieg kreeg opdracht om er muziek bij te componeren. Het muziekdrama beleefde zijn première in 1876. De muziek die Grieg bij het toneel schreef, bestaat uit 23 nummers. Een selectie hieruit verwerkte hij tot twee suites. Het gespeelde werk, de suite nr. 1, opus 46, bestaat uit vier delen en wordt ook wel de ‘Morgenstimmung’ genoemd. De delen zijn: Morgenstimmung, Åses Tod, Anitras Tanz en Tanz in der Halle des Bergkönigs. Het eerste deel, Morgenstimmung, is één van Griegs bekendste werken. Het gaat over de zonsopkomst op een verlaten kust van Marokko, waar Peer Gynt – voorheen een succesvol handelaar – alleen, gek en berooid wordt achtergelaten. Bij het horen van dit stuk denken wij overigens eerder aan de lente dan aan een mediterraan strand of woestijn.

In deze prachtige aria uit de opera Pique Dame ofwel The Queen of Spades zit Pauline achter de piano. Ze zingt voor haar vriendin een droevig lied over de mooie wereld en de vallende avond: „Doch dieses Paradies, es gab nur Eines mir: das Sterben...’. De opera ’Pique Dame’ (Schoppenvrouw) componeerde Tchaikovsky naar het libretto van zijn broer Modest Tchaikovsky, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Aleksandr Poesjkin. De première vond plaats in Sint-Petersburg in 1890 en was een groot succes.

Ah Tanya, Tanya (O lga’s aria) Deze aria komt uit de opera Eugene Onegin. Tatyana heeft een zus Olga, die vrolijk en zorgeloos door het leven gaat. Terwijl Tatyana verdiept is in een romantisch boek, zingt Olga over zichzelf: "Vrij van alle zorgen en plagen; het kind, zo wordt ze genoemd...”. De opera Eugene Onegin ging in 1891 in première, in het Bolsjoj Theater van Moskou. Het libretto was gebaseerd op de gelijknamige roman van Aleksandr Poesjkin, die een humoristisch beeld schetst van de mondaine, grootstedelijke burgerij en de adel van het platteland.

Edvard Hagerup Grieg Edvard Grieg werd geboren op 15 juni 1843 in Bergen (Noorwegen), als telg van een muzikale familie. In 1907 overleed hij op 64-jarige leeftijd, na een langdurig ziekbed (hij leed al jaren aan pleuritis). Griegs werk behoort tot de Duitse romantiek, maar hij haalde vooral inspiratie uit de Noorse volksmuziek. Hoewel hij zelf de Peer Gynt suite niet zo geslaagd vond, werd (en is) deze muziek enorm populair. Melodieën uit de compositie hoort men ook regelmatig terug in reclames, documentaires en speelfilms.

10

Dever Bulletin [2013]

Pyotr Ilyich Tchaikovsky Pyotr Ilyich Tchaikovsky is een Russische componist wiens muziek door landgenoten uit zijn tijd werd bestempeld als (te) Westers. In 1867 had hij zijn eerste pianostukken geschreven. Een rijke bewonderaarster, gravin Nadezj Filaretnovna von Meck, bood hem in 1877 de mogelijkheid om zijn leven geheel aan het componeren te wijden. In 1890 zette de gravin haar financiële steun om onduidelijke redenen stop. Tchaikovsky reisde veel, werd overal geëerd, maar was een eenzelvig en eenzaam mens. Hij overleed op 53-jarige leeftijd, officieel aan cholera. Er gaat echter een hardnekkig gerucht dat hij zelfmoord heeft gepleegd door vergiftiging. Tchaikovsky’s werken zijn geliefd vanwege de zeer welluidende orkestratie en de rijkdom aan melodieën.


Programma Voi Che Sapete (Cherubino’s aria) Deze welbekende aria (eigenlijk een arietta) uit de opera Le Nozze di Figaro (de bruiloft van Figaro) wordt gezongen door Cherubino. Hij is een jonge knaap die om de haverklap verliefd wordt (eigenlijk op alle vrouwen) en soms niet weet wat hem overkomt: "You ladies who know what love is, is it what I'm suffering from?". De rol van Cherubino wordt in de opera gespeeld/ gezongen door een vrouw. De première van de opera Le

Nozze de Figaro was op 1 mei 1786. De opera is gebaseerd op het Franse boek en toneelstuk ‘Le marriage de Figaro’ van Pierre Beaumarchais. Het toneelstuk werd in Wenen door Jozeph II verboden omdat het te onbeschaamd en te bedreigend was voor de gevestigde orde. Desondanks heeft Mozart er een komische opera (opera buffa) van gemaakt, die in de huidige vorm drie en een half uur duurt. Het werd een groot succes.

Wolfgang Amadeus Mozart Over Mozart, geboren 27 januari 1756, is tamelijk veel bekend. Hij was een wonderkind, niet al te groot van stuk met blauwe ogen, had een tenorstem, was een uitstekend pianist, heeft een schat aan muziekwerken nagelaten en is – naar de mening van velen – veel te jong in armoede gestorven in 1791. Wat minder bekend is, is dat Mozart een reeks variaties op het Wilhelmus heeft geschreven, speciaal voor de inhuldiging van stadhouder Willem V in Den Haag in 1766.

Symfony nr. 8 in G majeur Deze 8e symfonie is minder bekend dan de 9e ’Aus der Neue Welt’, maar zeker niet minder mooi. Dvořák schreef het werk in twee en een halve maand in 1889. Het is met zijn krap 40 minuten de kortste van al zijn symfonieën. Het is een opgewekt stuk, geïnspireerd door Bohemiaanse volksmuziek. Het werk bestaat uit vier delen: 1 Allegro con brio Dit eerste deel is een krachtige en glanzende weergave, gekenmerkt door vrij gebruik van de pauken. De fluit klinkt als een vogel, wanneer de blazers en strijkers pizzicato spelen. Een opgewekt deel. 2 Adagio Het tweede deel van deze symfony is niet zo langzaam als je zou verwachten bij adagio. Het begint met een prachtig klarinetduet en eindigt rustig en tevreden.

3 Allegretto grazioso molto vivace Het merendeel van het derde deel is een melancholische wals in een 3/8 maat. Tegen het einde wordt het een 2/4 maat. Het eind van dit deel lijkt op het slot van deel twee. 4 Allegro ma non troppo De finale is het meest turbulente deel van dit stuk. Het begint al direct met een fanfare van de trompetten. Daarna gaat het over in een mooie melodie, die begint in de celli. Ze bouwen een krachtige spanning op, die zich triomfantelijk ontlaadt in een soort cascade van alle instrumenten. Er volgt een fluitsolo, een stormachtig middengedeelte en enkele modulaties van majeur naar mineur en omgekeerd. Na nog een langzaam, lyrisch gedeelte voel je het einde naderen. De aanwezigheid van het koper en van de pauken kunnen je daarbij niet ontgaan...

Antonín Leopold Dvořák Antonín Leopold Dvořák werd geboren in 1841 in Bohemen (het huidige Tsjechië) als zoon van een slager. Op zijn 6e kreeg hij zijn eerste vioolles. Later kreeg hij ook piano- en orgelles. Vanaf 1859 werkte hij als altviolist in een orkest dat vooral in cafés en op marktplaatsen speelde. In die tijd leerde hij zichzelf componeren. Vanuit nationalistisch gevoel verwerkte hij veel Boheemse volksmuziek in zijn composities. Na een periode in Londen te hebben gewoond, waar hij composities schreef voor de Royal Philarmonic Society, vertrok hij in 1892 naar New York. Daar schreef hij, in opdracht van de New York Philarmonic zijn bekende 9e Symfonie: ’Aus der Neue Welt’. In 1895 keerde Dvořák terug naar Tsjechië. In 1904 overleed hij aan de gevolgen van een beroerte. Dever Bulletin [2013]

11


De dirigent, de mezzosopraan,

J a c o b S l a g t e r, d i r i g e n t

Ta n i a K r o s s , m e z z o s o p r a a n

Jacob Slagter was jarenlang eerste solohoornist van het Concertgebouworkest. Geïnspireerd door de vele grote dirigenten waarmee hij samenwerkte, ging hij zich steeds meer op het dirigeren toeleggen. Inmiddels richt hij zich volledig op het dirigentschap. In de nabije toekomst zijn er concerten gepland met onder andere de Antwerpse Filharmonie en Het Zeeuws Orkest.

Tania Kross is geboren op Curaçao. Zij behaalde cum laude haar Bachelor- en Masterdiploma aan het Utrechts Conservatorium. Al tijdens haar opleiding won zij verschillende concoursen. Tania maakt snel carrière en valt op door haar gedrevenheid en innemende persoonlijkheid op het podium. Inmiddels heeft zij op Nederlandse en buitenlandse opera-podia al vele rollen gezongen.

Jacob Slagter heeft de vraag om het OCN-concert te dirigeren graag aangenomen, hoewel het voor hem ook een hele uitdaging is. „Bij het samen muziek maken, kom je altijd weer onverwachte, onvoorspelbare situaties tegen. De verschillen met een professioneel orkest zijn evident. Dit orkest kan niet dagelijks repeteren, waardoor het veel lastiger is om er een ‘hecht’ geheel van te maken. Maar het grote enthousiasme en het ’intellect’ om belangrijke zaken tijdens de repetities op te pikken en toe te passen met elkaar, brengt het weer mooi in evenwicht.”

Het is voor Tania een grote eer om met het ONC op te treden. „Ik heb veel respect voor deze beroepsgroep. Mensen doen vaak heel zwaarwichtig over mijn rol als operazangeres. Ik zeg dan altijd: ’Er gaat niemand dood op mijn chirurgentafel; ik ben maar een operazangeres!’. Bij mij gaat het niet om leven en dood. Bij cardiologen wel, en daar heb ik heel veel bewondering voor.”

Het goede doel van het concert om reanimatieonderwijs aan studenten te bevorderen, kan de dirigent alleen maar omarmen. „Een zeer goed en doelgericht initiatief, waarbij een veel grotere kans op redding voor steeds meer mensen mogelijk wordt!”

10

Dever Bulletin [2013]

Jacob heeft nog wel een boodschap voor alle collega’s van de orkestleden, die in de zaal zitten. „Het is een hele ’Tour De Force’ om op het podium van een van de mooiste concertzalen ter wereld een goede prestatie neer te zetten. Vergeet niet dat voorheen op dit soort evenementen top-orkesten zoals het Koninklijk Concertgebouw Orkest werden ingehuurd. Net als in de sport heb je dan de steun van je collega's in de zaal heel hard nodig. Het zal het enthousiasme en het vertrouwen van de musici enorm stimuleren!” Hoewel Jacob geen cardioloog is, heeft hij wel zijn ideeën over de heilzame werking van muziek. „Ik verkondig vaak dat als de muziek recht uit het hart komt – zeker als je dat samen doet en beleeft – je er een enorm gevoel van geluk aan overhoudt. En dat lijkt mij weer een prima ’medicijn’ voor het hart.”

Tania houdt van de gezonde spanning die er hangt bij het samenwerken met een amateurorkest. „Ik herken dat van het begin van mijn carrière. Iedereen is heel goed voorbereid en is vol spanning voor wat er komen gaat. Ik heb expres gekozen voor een repertoir waarin écht wordt samengewerkt tussen orkest en zangeres. Dat sluit ook goed aan bij het thema van dit concert: Connecting People.” Het goede doel van dit concert – reanimatieonderwijs voor studenten – spreekt Tania zeer

aan. “Dat spreekt voor zich: hoe meer mensen weten hoe je moet reanimeren, hoe groter de kans is dat mensen overleven. Ik zou zelf eigenlijk ook wel zo’n e-learningmodule willen doen...” Op de vraag of Tania nog een speciale boodschap heeft voor de cardiologen in het orkest antwoordt ze na even nadenken: „Ik ben blij dat zij niet van hun hobby hun werk hebben gemaakt. Want het is heel belangrijk dat we zulke goede mensen in de zorg hebben!” Tot slot legt Tania nog een bijzondere link tussen muziek en het hart. „Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat het tempo van de muziek invloed heeft op het tempo van je hart. Een tempo onder de 60 op de metronoom ervaren we ook als langzaam, omdat het langzamer is dan onze hartslag. En boven de 60 ervaren we het als snel. Mooie link, hè?”


de orkestleden Pe p i j n v a n d e r Vo o r t , v i o l i s t

To m v a n L o e n h o u t , k l a r i n e t t i s t

Pepijn van der Voort werkt als cardioloog-electrofysioloog in het Catharina ziekenhuis Eindhoven. In zijn vrije tijd speelt hij viool; de laatste jaren vooral strijkkwartet en andere kamermuziek.

Tom van Loenhout is cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, en sinds enkele jaren ook interventiecardioloog bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Daarnaast speelt Tom klarinet in het Bosch Blazers Ensemble.

Eigenlijk speelt Pepijn thuis niet zo veel viool.„Gelukkig is het net als fietsen: soms raak ik weken mijn viool niet aan, maar na een uurtje spelen ben ik weer op mijn oude niveau. Muziek is overigens wel heel belangrijk voor me; ik luister er dagelijks naar. In mijn jeugd heb ik zelfs overwogen de muziek in te gaan, maar ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze om dit niet te doen.” Toen Pepijn op de NVVC-site een berichtje zag over het concert, heeft hij meteen gereageerd. „Meedoen als cardioloog is natuurlijk een must. Het zijn vooral veel repetities; bij elkaar iets van 8 dagen en 2 avonden. Voor velen was het moeilijk om veel repetities aanwezig te zijn, waardoor het even duurde voordat het orkest compleet was.” De repetities vond Pepijn als erg plezierig en leerzaam.„Tijdens de repetities leer je de stukken goed kennen. De puntjes op de i

komen de laatste weken met zelfstudie. Ik vind het fantastisch dat we samen gaan optreden in het Concertgebouw! Het is voor de Nederlandse cardiologie een unieke gebeurtenis.” Pepijn staat volledig achter het goede doel van dit concert. „Ik zie regelmatig mensen overlijden waar iemand bij was die niet kon reanimeren. Ik denk dat we veel levens kunnen redden als alle studenten, of zelfs scholieren, reanimatielessen zouden krijgen. Ik hoop dat we met dit project daar een start mee kunnen maken.” Naast een aantal mensen uit zijn ziekenhuis, komen ook een paar familieleden naar het concert. „Mijn zoon van 13 komt voor het eerst in het Concertgebouw! Alle collega-cardiologen wil ik het volgende meegeven: ’Geniet! Van de muziek, van de unieke gebeurtenis en van het feit dat je een goed doel steunt!’’’

Toen Tom vorig jaar tijdens hoorde over de concertplannen, wist hij het meteen: ’Daar wil ik bij zijn!’. „Ik heb me meteen opgegeven. De eerste repetitie ging fors van start. Iedereen had thuis hard geoefend, dus het klonk gelijk al best goed. Ja, de lat was meteen hoog gelegd.” Tom is erg enthousiast over dirigent Jacob Slagter. „Het eerste repetitieweekend met hem was fantastisch. Op een heel prettige, inspirerende manier leerde hij ons om écht naar elkaar te luisteren. Hij bracht binnen korte tijd veel meer balans in het orkest. Wat dat betreft deed hij het thema van dit concert eer aan: Connecting People.” Is zo’n intensieve hobby niet te druk, naast het werk? “Integendeel, ik heb de muziek nodig. Ik krijg er energie van. Natuurlijk kost het veel tijd, zeker in de

aanloop naar een concert. Maar dat is een kwestie van je tijd goed indelen. Ik zou het voor geen goud willen missen.” Het goede doel van het concert past volgens Tom uitstekend bij wat de NVVC wil: laagdrempelig onderwijs aan jonge mensen. „Met name dat het om jongelui gaat, vind ik belangrijk. Als er maar een paar van hen een leven weten te redden, dan is dat toch fantastisch!” Het enthousiasme over het concert straalt van Tom af. „Het is een unieke ervaring. Ik ben een enorme liefhebber van muziek en nu sta ik met een aantal collega’s op het podium van de mooiste concertzaal van Nederland. Inmiddels zijn we een leuke groep geworden. Dat is ook wat we aan de zaal willen laten zien. We willen laten zien dat je door samen op te trekken, heel veel moois kunt bereiken!”

e orkes Dever Bulletin [2013]

11


De WCN (Werkgroep Cardiologische centra Nederland) is een onafhankelijk netwerk van cardiologische klinieken in het klinisch wetenschappelijke onderzoek in Nederland. De WCN werkt samen met de farmaceutische industrie, academische ziekenhuizen en (inter)nationale research organisaties. De WCN heeft zich al 25 jaar bewezen en viert in 2013 haar zilveren jublileum.

De WCN ondersteunt van harte het CRASH-project en blijft ook na het concert graag connected met u en alle uitvoerend artiesten, enthousiaste toehoorders en medewerkende partijen!

Betere zorg bij acuut har tinfarc t

10

Dever Bulletin [2013]

De samenwerking met de Nederlandse Reanimatie Stichting maakt deel uit van een landelijk project van de NVVC onder de naam ’NVVC Connect’. Dit project heeft als doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct te verbeteren. Uit-

gangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en hartrevalidatie. Omdat elke minuut telt, moet de keten van zorgverleners zo efficiënt mogelijk zijn georganiseerd om het sterfte­

cijfer nog verder terug te dringen. Omdat elke seconde telt bij een acuut hartinfarct, blijven cardiologen zich inzetten om samen met andere hulpverleners de overlevingskansen en ziektelast steeds verder terug te dringen.

Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut infarct is de laatste jaren steeds verder teruggebracht door betere cardiologische zorg. NVVC Connect laat duidelijk zien dat goed georganiseerde zorg in netwerken vruchten afwerpt! Maar het

aantal kan nog verder omlaag. In 2012 overleden 6.195 mensen aan een hartstilstand en dat is nog steeds te veel. Van de mensen die worden gereanimeerd buiten het ziekenhuis, overleeft slechts 23%. Dit percentage kan fors omhoog als meer omstanders adequate hulp kunnen bieden. De opbrengst van dit concert gaat daarom naar het project CRASH (Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in

Holland) van de Nederlandse Reanimatie Stichting. Doel is om alle ruim 900.000 MBO- en HBO-studenten te trainen in reanimatie en AED-gebruik om zo het aantal burgerhulpverleners in Nederland sterk te vergroten. Dit project sluit naadloos aan op de initiatieven van de Hartstichting om reanimatieonderwijs in Nederland verder uit te breiden.


Bedankt! Het organiseren van dit concer t was niet mogelijk geweest zonder: Met hartelijke dank aan:

Roijé Congressen draagt de cardiologie een warm HART toe.

n

Wij ondersteunen daarom graag in de organisatie van het benefietconcert voor CRASH.

De roeiers, die een fantastische prestatie hebben geleverd en daarmee aandacht hebben gevraagd voor reanimatie-onderwijs binnen Nederland. De Drakenbootdeelnemers zijn afkomstig uit: – Leids Universitair Medisch Centrum (2 boten) – Erasmus Medisch Centrum Rotterdam – Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen – Amsterdam Medisch Centrum – Universitair Medisch Centrum Utrecht – Universitair Medisch Centrum Groningen – Viecuri Venlo / Atrium MC Heerlen / MUMC – UMC St Radboud Nijmegen – Isala Klinieken Zwolle – VU Medisch Centrum Amsterdam – Medisch Spectrum Twente te Enschede – OLVG Amsterdam – St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein – Hagaziekenhuis, Den Haag n

N

adat bekend werd dat het European Society of Cardiology haar jaarlijkse congres in Amsterdam zou houden, is het idee ontstaan om iets heel bijzonders te organiseren. Dit was een prachtige kans voor de Nederlandse Vereniging voor Cardio­ logie en de Nederlandse cardiologen om te laten zien dat er samen hard wordt gewerkt aan kwaliteit. Het concert staat symbool voor de verbinding en kwaliteit waaraan we met zijn allen zo hard werken. De orkestleden, die inmiddels zijn op­ geleid tot symfonie­orkest-leden, laten zien dat samen werken aan een productie die steeds verder verbetert, alleen kan door

Jos Schroevers – dirigent repetitor Edward Haberkiewicz – Conservatorium Utrecht n Jurjen Hempel – programma en advies n Carla van der Heijden – muziek bibliotheek n Barbara Roijé – organisatie n Staf NVVC – Liesbeth, Manuela, Olga, Moniek, Astrid, Liselotte n Robert Jan Reijnders – manager van Tania Kross n Hans Alting – manager Jacob Slagter n Martin Jan Schalij – oud-voorzitter NVVC n StayOkay Soest – repetities n Sylvia van Raalte – Concertgebouw n Peter Schlamilch – bladmuziek

n

De bijzondere en zeer gewaardeerde geste van de Koninklijke Marine. n De inzet van alle orkestleden, die bloed, zweet en snaren geleden hebben, samen met Jacob Slagter en Jos Schoevers. n De getalenteerde en sensuele toevoe ging van Tania Kross. n Marc horsmans van IAmsterdam n Het ROC Amsterdam, dat heeft laten zien hoe stimulerend reanimatie-onderwijs is voor studenten. n

Het projectteam Connected te zijn met elkaar! Ook het NVVC Connect-project laat dit goed zien. Het heeft als doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct nog verder te verbeteren. Daar hoort reanimatie-onderwijs aan jongeren, als verlenging van de zorgketen, ook bij. Daarom komen de opbrengsten van dit concert ten goede aan e-learning-pakketten voor leerlingen van het ROC Amsterdam. Voor ons als projectteam was het geweldig om dit concert samen met de orkestleden en de dirigenten vorm te geven. Wij zijn enthousiast over wat bereikt is door de in-

Monique Peters (NVVC), Michiel de Graaf (LUMC) en Marion van der Heijden (WCN).

zet van velen, en we zijn nu al trots op het resultaat dat u vanavond gaat horen en zien. Connected zijn met elkaar en samen investeren, levert een prachtige kwaliteit, harmonie  en enorm veel vreugde! Dever Bulletin [2013]

11


Het cardiologenconcert is een productie van Marion van der Heijden, Michiel de Graaf en Monique Peters | Met steun en begeleiding van het NVVC-bestuur | Eindredactie Kees de Kruijff | Vormgeving Gerrie van Adrichem

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Postbus 19192, 3501 DD Utrecht Telefoon (030) 234 50 00 Mail bureau@nvvc.nl www.nvvc.nl

Programmaboekje concert cardiologie  
Advertisement