Page 1

KONCERT ROKA 2011 Film

PC hry

Komiks

Hudba


Sunshine

Goblini Deca loših muzičara

Koncert roka v pravom zmysle slova! Ritam nereda

Dža ili Bu

Partibrejkers

Eyesburn

Love Hunters

Tradičný Koncert roka ani tentoraz nesklamal tisíce milovníkov rockovej hudby. Po dlhej prestávke tohto kultového koncertu, ktorá bola našťastie mnohých prerušená v minulom roku, organizátori koncertu a najmä verní fanúšikovia rocku 10. decembra 2011 už v predvečerných hodinách potvrdili, že veľkú halu SPENS-u v Novom Sade môžu naplniť aj oni, a nielen „priaznivci hnutia“ Volim 90-te. Organizátori z Berar štúdia sa aj tohto roku snažili na koncert

zavolať popredné skupiny, a to sa im aj podarilo: večne trvalí PARTIBREJKERS, verní svojmu ostrému rytmu RITAM NEREDA, ktorých pieseň Put beznađa celú halu zdvihla na nohy a niektorých podnietila, aby zapálili svetlice, ktoré sa im určite podarilo skryť pred početnými ochrankármi. Ďalej vystúpili ZBOGOM BRUS LI, belehradskí kronikári ducha doby DŽA ILI BU, vtipnekritizujúci DECA LOŠIH MUZIČARA, reggae, dub, drum’n’bass EYESBURN, ako

2 | vzlet | január 2012

aj LOVE HUNTERS a atraktívne blondíny (podľa M. Mumina tzv. umetnice od glagola umetnuti ), punkový fenomén GOBLINI a nakoniec hip-hop/rap SUNSHINE. Viac ako deväť hodín sa halou neprestajne šíril ostrý rockový zvuk, a to najmä preto, lebo okrem hlavného javiska postavené bolo aj menšie javisko Bez prekida, kde vystupovali známejšie a menej známe neafirmované skupiny: Potres, Concrete Sun, Kolaps, Hype, Lude Krawe...

Okrem nepríjemnosti, ktorú niektorí zažili na konci koncertu, keď im bolo oznámené, že ich bundy zmizli zo šatne, ktorá sa nachádzala v hale, koncert bol vynikajúci. Mnoho popredných skupín na jednom mieste, piesne, ktoré sa chórovo spievali... Mohlo by sa všeličo napísať, no napíšeme len toto: Chceme Koncert roka v Novom Sade aj v nasledujúcom roku! Text: Jasmina PÁNIKOVÁ Fotografie: Jana STRAKÚŠEKOVÁ


2011 CERT ROKA

KON Film

PC hry

Komiks

Hudba

vzlet

Spoločensko-zábavný časopis pre mládež • Vydáva: NVU HLAS ĽUDU, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad • Riaditeľ NVU Hlas ľudu: Samuel Žiak • Zodpovedný redaktor: Stevan Lenhart • Vychádza raz do mesiaca okrem letných prázdnin • Spolupracovníci: Boris Bílek, Jasminka Činčuráková -Galambošová, Dušan Durman, Michal Ďurovka, Jaruška Ferková, Filip Filip, Marína Hríbová, Teodora Ilićová, Mgr. art. Iveta Jelinek, Mária Kotvášová, Marína Krišková, Anna Legíňová, Vladimír Lenhart, Vladislava Lovásová, Jasmina Marček, Jasmina Pániková, Stanislava Sládečeková, Andrea Speváková, Jana Strakúšeková, Janko Takáč, Marína Valentíková, Vesna Valihorová-Filipovićová, Ivana Vereski, Jana Žiaková • Grafická úprava: Miroslav Dobroňovský • Jazyková redaktorka: Anna Horvátová • Lektorka-korektorka: Mária Domoniová • Počítačová sadzba: Zuzana Kopčoková, Mária Obšustová • Príprava: NVU Hlas ľudu • Tlačí:

za nami je ešte jeden a pred nami ďalší rok plný výziev a akcií. Mnohí ho všeobecne označujú ako apokalyptický, iní sa naň pozerajú s nádejou ako na rok veľkých pozitívnych zmien. Teda v podstate podobne, ako sa pozeralo na mnohé predchádzajúce roky... Čo sa týka redakcie Vzletu, snažíme sa zachovať a podľa možnosti aj zvýšiť úroveň obsahovej kvality časopisu, občas prípadne prekvapiť s tematickými prílohami, akou bol osobitný komiksový album v predchádzajúcom čísle. Významnú pomoc v príprave časopisu nám budú predstavovať vaše návrhy, postrehy a kritiky – ozvite sa buď oficiálnou poštou, e-mailom alebo telefonicky a ohláste, ako sa vám pozdáva toto číslo Vzletu... Pozdrav Stevan Lenhart

OBSAH

Ahoj, vzletovci,

.......2

Koncert roka 2011

Útoky na CK13 / Tvorivé dielne v kovačickej knižnici

.......4

Ekológia: Čo ohrozuje životné prostredie? / Úrovne občianskej spoločnosti

............5

Dvanásta Makovička .

.....6

Zábavy novosadských šafárikovcov / Tvorivé pobavenie v Báčskom Petrovci . Kovačickí piataci .

......7

........8

Klub mladých X/O / Bratislavský hrad / Preklad: Poklady

. . . . . . . . . . . . . .10

Ďakujeme za gratulácie!

Gučevo

Na poštovú a e-mailovú adresu Vzletu prišli vianočno-novoročné gratulácie od viacerých inštitúcií, ustanovizní, organizácií, spolupracovníkov a čitateľov. Blahoželali nám Slovenské vydavateľské centrum, Združenie novinárov Srbska, Asociácia slovenských novinárov, Slovenská redakcia TV Pančevo, Kultúrnoinformačné stredisko Kysáč, Obecná knižnica v Kovačici, Kancelária pre mladých Obce Báčsky Petrovec, Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj, Krajanské múzeum Matice slovenskej v Bratislave, Kultúrne centrum Nový Sad, Štúdio Berar Nový Sad, žiaci a kolektív ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, žiaci z triedy 5. b ZŠ Jána Kollára v Selenči, žiaci ZŠ Jovana Popovića v Suseku, Anna Jašková, Marína Hríbová, Katarína Pucovská, Vesna ValihorováFilipovićová, Jaruška Ferková, Vladislava Lovásová, Jana Žiaková, Anna Legíňová, Michal Ďurovka.

Zaujímavosti z dejín hodinárstva

. . . . . . . . . . .11

Vaša tvorba

. . . . . . . . . . .12

Story

. . . . . . . . . . . . . . . .13

Rozlety .

. . . . . . . . . . 14-15

Interview: Anamarija Vartabedijan

. . . . . . . . . .16

Knihy / Citáty / Vedeli ste, že… / Listujeme v Slovníku .

. . . .17

Komiks: William Henrich Info-svet / PC hry

NAVŠTÍVTE www.vzlet.rs !!

....9

Horoskop

. .18

. . . . . . .19

. . . . . . . . . . . . .20

Enigma / Humor .

. . . . . . .21

Film: The Ides of March

. . .22

Film: The Thing Báčsky Petrovec • Adresa redakcie: VZLET, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, poštový priečinok 234 Telefón redakcie: (021) 472-08-40 (priame číslo) Telefax: (021) 472-08-44 • www.vzlet.rs E-mail: vzlet@hl.rs • Účet NVU Hlas ľudu 160-924115-88, Banca Intesa YU ISSN 0351-0972 COBIS.SR-ID 16444674 • VZLET podporujú: Pokrajinský sekretariát pre kultúru S finančnou podporou

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

/ Breaking Dawn / Správy zo sveta filmu

. . . .23

Live reports: Pohoda Indoor

Aktuality – Zaujímavosti – Galérie – Hudba – Film – Info-svet – Vaša tvorba – Rozlety – Archív vydaní...

. . . . . . . . .24

Interview: Hadouken! / Móda

. . . . . . . . . . . . . . . .25

Nové albumy / AC/DC .

. . .26

Na titulnej strane: Nemanja Kojić – Kojot, spevák skupiny Eyesburn na Koncerte roka 2011 (foto: Jana Strakúšeková) január 2012 |

vzlet | 3


z archívu dátumov 6. januára 1412

(pred 600 rokmi) narodila sa Johanka z Arku, zvaná Panna orleánska, francúzska hrdinka a bojovníčka proti Angličanom v tzv. storočnej vojne. V roku 1430 bola zajatá a cirkevný súd ju odsúdil za kacírstvo a čarodejníctvo. V roku 1431 bola upálená v meste Rouen.

17. januára 1812

(pred 200 rokmi) narodil sa Daniel Gabriel Lichard, slovenský spisovateľ, učiteľ, vydavateľ, prvý slovenský profesionálny novinár. V kruhu štúrovcov sa stal významným popularizátorom vedeckých poznatkov, popredným priekopníkom spisovnej slovenčiny, tvorcom a propagátorom slovenskej odbornej terminológie. Bol redaktorom viedenských Slovenských novín a takmer dvadsať rokov vydával najvýznamnejšie slovenské hospodárske noviny minulého storočia Obzor (1863 – 1882). Zomrel roku 1882 v Skalici.

24. januára 1922

(pred 90 rokmi) v Starej Pazove sa narodil Zlatko Klátik, slovenský básnik, prozaik, literárny historik a kritik, prekladateľ, autor kníh pre deti a mládež. V rokoch 1943 – 1944 sa zapojil ako partizán do juhoslovanského protifašistického odboja. Po vojne pôsobil ako redaktor novín Hlas ľudu (1945) a učil na slovenskom gymnáziu v Báčskom Petrovci. V roku 1949 odišiel na Slovensko, kde bol redaktorom rôznych časopisov, v rokoch 1952 – 1960 pracoval v Zväze slovenských spisovateľov a od roku 1960 až do svojej smrti pracoval v Literárnovednom ústave SAV. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladaniu zo srbochorvátskej literatúry. Zomrel roku 1990 v Bratislave.

29. januára 1912

(pred 100 rokmi) narodil sa František Švantner, významný slovenský prozaik. Vo svojej tvorbe čerpal z archaických mýtov a ľudových balád, oslavoval prírodu, využíval naturalistické a lyrické prostriedky a prvky iracionality a fantastiky. Jeho román Nevesta hôľ (1946) je vrcholným dielom slovenského naturizmu. Zomrel predčasne roku 1950 v Prahe. Pripravil: sl

Nepriateľstvo voči tolerancii a slobode vyjadrovania Novosadské

Mládežnícke stredisko CK 13 bolo vlani terčom viacerých útokov zatiaľ neznámych páchateľov – agresívne prejavy nepriateľstva pokračujú aj v tomto roku. V noci medzi 10. a 11. januárom 2012 boli rozbité okná na budove CK 13 a našťastie v tom termíne nebolo v miestnostiach nikoho, kto by mohol byť zranený. Podľa verejnej vyhlášky predstaviteľov Mládežníckeho strediska CK 13 časté útoky na budovu tejto organizácie sú následkom nedostatočnej reakcie občanov na vzrastajúce násilie v spoločnosti a silnenie vplyvu určitých skupín, ktoré propagujú nacionalizmus, fašizmus, homofóbiu a xenofóbiu. Pripomeňme, že v marci 2011 boli na fasáde budovy CK 13 sprejom vypísané nepriateľské odkazy, čo bolo svojráznym úvodom do

vážnejších a nebezpečných útokov. Večer 28. júla 2011 boli počas večernej filmovej projekcie rozbité okná Príliš častý obraz: rozbité okná na budove CK 13

na budove tejto mládežníckej organizácie, iba o štyri dni neskoršie, presnejšie 1. augusta, počas večerného programu na vchode do dvoru CK 13 niekto vrhol výbušninu. Našťastie, nikto z prítomných

nebol zranený. V noci medzi 9. a 10. septembrom 2011 boli na budove znovu vypísané odkazy nenávisti a v novembri 2011 tu boli znovu rozbité okná... Mládežnícke stredisko CK 13 svojou aktivitou a programom afirmuje ľudské práva a práva menšín, slobodu vyjadrovania a toleranciu, zároveň kriticky pozoruje negatívne javy a diania v spoločnosti. Časopis Vzlet podporuje aktivity strediska CK 13, sleduje kultúrno-umelecké a edukačné podujatia tejto mládežníckej organizácie a odsudzuje útoky jednotlivcov (či skupín), ktorí ohrozujú bezpečnosť a spoločenské práva a slobody. S. L.

tvorivé dielne v kovačickej knižnici

Aj v lete aj v zime V Obecnej knižnici v Kovačici nemrhajú časom – už v prvej polovici januára 2012 v spolupráci s talentovanými mladými ľuďmi usporiadali niekoľko tvorivých dielní. Výtvarnícku dielňu viedla Magdaléna Tomanová, scénicko-dramatickú dielňu mala na starosti Marína Lenhartová, pokým Kvetoslava Litavská pripravila dielňu módneho návrhárstva. Týmito akciami kovačická knižnica ponúka mladým ľuďom možnosť tvorivého a zábavného využitia voľného času – tak počas letných, ako aj zimných prázdnin. Koordinátorkou tvorivých dielní v kovačickej knižnici je Anna Tomanová, ktorá sa zaoberá výberom tém, plánovaním a kontaktovaním účastníkov. „Môžeme povedať, že naša knižnica sa stala miestom, ktoré nie je iba vypožičovňou kníh, ale určitým kultúrno-informačným strediskom,” hovorí Tomanová. „Takýto stav si žiada aj nové obsahy, ktoré prilákajú čitateľov a používateľov našich služieb. Preto sa snažíme organizovať rôzne akcie, akými sú literárne večierky, prezentácie kníh, súbehy, ale aj tvo-

4 | vzlet | január 2012

rivé dielne pre mladých ľudí, ktoré zveľaďujú ich kreatívne schopnosti, pobavia a vzbudia záujem o knihy.” Tvorivé dielne pre deti a mládež v kovačickej knižnici bývajú pravidelne od roku 2009. Oblasti a témy, ktorými sa mladí doteraz zaoberali, boli všelijaké: výtvarníctvo,

dých aj v padinskej knižnici, kde akcie koordinuje knihovníčka Eva Taubertová. V Obecnej knižnici v Kovačici sa dozvedáme, že na leto 2012 sa plánujú divadelná a kozmetická dielňa, mladí sa tiež budú môcť dozvedieť o recyklovaní textilu,

Diskusia na tému Facebook: za alebo proti fyzika, matematika, psychológia, sociológia, ekológia, informatika atď. S cieľom ponúknuť aktuálne a moderné námety, v minulom roku bola diskusia na tému Facebook: za alebo proti. Paralelne s kovačickými tvorivými dielňami, počas leta bývajú tvorivé dielne pre mla-

nutricionizme a zdravej výžive, budú aj diskusie a prednášky na také témy, akými sú drogy alebo sexuálne menšiny… Webová stránka kovačickej knižnice sa nachádza na adrese: www.biblioteka-kovacica.org.rs. S. L.


Čo ohrozuje životné prostredie? Dňa 3. decembra 2011 sa uskutočnilo zasadnutie ekonovinárov v mestskom parlamente v Novom Sade. Autorka týchto riadkov na to zasadnutie prišla spolu s Jaroslavom Zaťkom a Jadrankou Marčokovou... Novinárka Maja Pavlica na úvod rozprávala o tom, čo je to ekológia, a poznamenala, že táto veda skúma ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a v nich prebiehajúce zmeny. Prednášky na ekologické témy v pokračovaní mali Jelena Moravski (Mestská správa pre životné prostredie

preto by sa malo viac písať a informovať o životnom prostredí. Treba najprv písať malé príspevky, začať od detailov. Žurnalista zaujme čitateľov len keď bude písať o tom, čo je dôležité pre ostatným nich – čitateľov – a potom poukázal na ich treba naviesť, aby znečistenie začali rozmýšľať aj o tom, životného čo je dôležité pre samú prostredia cez planétu. V Srbsku sú veľkým fotografie. problémom depónie – Fotky boli viac znečisťujú prírodu a ani esteticky nepôsobia pekne. Tie depónie ohrozujú život ľudí a zvierat. Ďalší problém je to, že niet nadostač stromov, Nový Sad), Dragana ktoré nám Ratković (editorka zabezpečujú a žurnalistka Rádia kyslík... Nový Sad), Aleksandra Svedomie Brzak (žurnalistka musí tiež ľudí novín Dnevnik) a Miloš obsahovať aspoň Ćirković zo Združenia trochu svedomia novinárov Eko vest. Momentka zo zasadnutia ekonovinárov o našom životnom Najväčší problém prostredí a s tým je ten, že ľudia sú cieľom treba niečo podniknúť, než hrozné... Ľuďom sú málo informovaní o tom, čo to kým nebude neskoro. najdôležitejší ich najbližší, je ekológia a v akom prostredí ich deti, rodina a prostredie, žijeme. Miloš Ćirković mal Marína VALENTÍKOVÁ v ktorom žijú. A práve trefnú prezentáciu, lebo nám

Kreacionizmus vs. evolucionizmus Diskusia na tému kreacionizmus – evolucionizmus predstavuje spor o pôvode Zeme, ľudstva, života a vesmíru. Kreacionizmus (z latinského creatio – tvorenie, stvorenie) je myšlienkový smer, ktorý tvrdí, že svet vznikol konaním inteligentnej nadprirodzenej bytosti. Opak kreacionizmu je evolucionizmus, čiže názor, že je vývoj (evolúcia) všeobecná a základná tendencia. Aj keď ide o protichodné názory, ktoré zasahujú do oblastí, aké sú filozofia, teológia, biológia, geológia, kozmológia a iné, táto otázka má veľký vplyv aj na politický a spoločenský život. Kontroverzná rozprava dosiahla v Európe v poslednom desaťročí svoju kulmináciu a presadila sa aj na inštitucionálnu úroveň. Horúca debata

sa v Európe prejavila najmä v oblasti školstva, resp. výchovy a vzdelávania na verejných školách. Hlavným tvrdením odporcov kreacionizmu je, že ak sa pri vyučovacích problémoch v školách ako príčiny budú uvádzať nadprirodzené zásahy, vedecké skúmanie stratí svoj účel a na všetko sa bude môcť povedať, že to spôsobuje nadprirodzená bytosť. Rastúci tlak kreacionistov presadiť svoje hľadisko do verejných škôl spôsobil ostrú reakciu Rady

Európy, ktorá je názoru, že je kreacionizmus hlavnou hrozbou pre rozvoj spoločnosti. Dňa 17. septembra 2007 Výbor pre kultúru, vedu a vzdelanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy prijal rezolúciu Nebezpečenstvo kreacionizmu vo vzdelávaní (č. 1580),

v ktorej sa medziiným uvádza, že v demokracii nie je pochýb o tom, že právo každého je veriť, ale že zavedenie náboženstva ako spoločenskej ideológie (prostredníctvom vzdelávania) je veľkou hrozbou pre hodnoty demokracie, tolerancie a pre ľudské slobody. V uznesení sa o. i. tiež uvádza: „Ak nebudeme opatrní, môže sa kreacionizmus stať hrozbou pre ľudské práva, ktoré sú kľúčovou záležitosťou Rady Európy... Boj proti teórii evolúcie a jeho zástancovia najčastejšie pochádzajú z foriem náboženského extrémizmu, ktoré sú úzko spojené s krajne pravicovými politickými hnutiami... Niektorí zástancovia kreacionizmu chcú nahradiť demokraciu teokraciou.“ Zaujímavé je, že sa Srbsko v roku 2004 stalo stredobodom pozornosti v Európe keď ide o túto otázku. V tom roku totiž Ministerstvo školstva prijalo kontroverzné rozhodnutie zrušiť učenie teórie evolúcie z predmetu biológie na základných školách. Aj keď sa ten radikálny pokus neuskutočnil vďaka veľkému tlaku vedeckej a občianskej spoločnosti, Srbsko dodnes neprijalo žiadne stanovisko k tejto zásadnej otázke.

január 2012 |

Boris BÍLEK

vzlet | 5


Dvanásta Makovička Dvanásty v poradí Výtvarný tábor pre žiakov základných škôl a škôlkarov Makovička prebiehal dňa 3. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. V tomto

Tvorivá nálada v maliarskej dielni

tvorivom tábore bolo 52 účastníkov, žiakov a výtvarných pedagógov z Báčskeho Petrovca, Pivnice, Selenče, Kysáča, Kulpína, Maglića a Hložian. Mladí umelci pracovali v troch dielňach na spoločnú tému TVAR. Grafickú dielňu viedol grafik Pavel Čáni z Kulpína, sochársku dielňu sochár Milorad Bogdanović z Maglića a maliarsku dielňu maliar Michal Ďurovka z Kysáča. Na záver bola nainštalovaná výstava vytvorených prác a udelené boli ceny najúspešnejším. V kategórii nižších ročníkov v maliarskej dielni prvú cenu získala Xénia Medovarská, žiačka 3. a, ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, druhé miesto obsadila Marína Kolárová, žiačka 4. 2, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, a tretiu cenu získala Maja Hricová, žiačka 1. a, ZŠ Jána Čajaka v Petrovci. V kategórii vyšších ročníkov v maliarskej dielni prvé miesto obsadil Pavel Pavlíni, žiak 5. a, ZŠ Jána Kollára v Selenči, druhé miesto obsadila Biljana Dragašová, 8. 3, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, a tretiu cenu získala Taňa Valentíková, 6. 1, ZŠ 15. októbra v Pivnici. V sochárskej dielni prvú cenu získala Maja Milenkovićová, 7. b, ZŠ J. A. Komenského v Kulpíne, druhú cenu Miroslav Spevák, 4. b, ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, a tretiu cenu získalala Danijela Beronja, 6. ročník, ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići. V grafickej dielni prvé miesto obsadila Monika Mandáčová, 8. 2, ZŠ 15. októbra v Pivnici, druhé miesto Anka Zahorcová, ôsmačka, ZŠ J. M. Dragutina v Hložanoch, a tretie miesto obsadila Kristína Turčanová, tiež ôsmačka, ZŠ Jána Čajaka v Petrovci.

V sochárskej dielni vznikali zaujímavé tvary z drôtu a papiera

Časť vystavených malieb

Michal ĎUROVKA V očakávaní grafického odtlačku

Finalizované novoročné pohľadnice

Spoločná fotka všetkých účastníkov na pamiatku

6 | vzlet | január 2012

Nové sochy na výstave


Buď moderný, pocíť tradičné! Heslo z titulku predstavuje spečatené motto mládežníckych zábav šafárikovských umelcov. Šafárikovci už tradične usporadúvajú takéto veselice s cieľom prilákať mladých a tvorivých mládežníkov do svojho tímu a spoločne čerpať z energie mladosti. Prvá zábava sa konala v roku 2006 pod menom Mládežnícka Black & white girls

zábava a potom inovatívni šafárikovci začali zábavám dávať tematické názvy. Pre niekoho sú už dobre známe povestné a bezpochyby kreatívne zábavy s titulom: helloweenovej party Zatancuj si s bosorkami, medicínskej, remeselníckej, svadobnej, cirkusovej, červenej zábavy v znamení lásky, Hora Šafárikova a Po cigánsky. Vďaka dobrému marketingu tieto zábavy zoskupujú okolo 150 návštevníkov. Jubilejná 10. zábava šafárikovcov sa hrdila menom Čierno-biely svet a prebiehala 19. novembra. Je

to obdobie zimného slnovratu, keď sa pomaly lúčime so starým rokom a chceme si pripomenúť jeho skvosty. Zábavy sa konajú dvakrát do roka a členovia tanečnej, či speváckej skupiny Šafárika si témy volia ľubovoľne, hlasovaním. Každý má právo vyjadriť svoj názor, predložiť ideu a spoločnými kreatívnymi schopnosťami zorganizujú vkusnú a kvalitnú zábavu pre všetky okolité slovenské dediny. Šafárikovské zábavy neraz vyvolali obdiv návštevníkov, ktorí významne prispievajú v tradovaní ľudových veselíc a vkladajú svoj elán do životnej zásobárne. Čierno-biely svet je tematika na zamyslenie, no to neprekážalo perspektívnej mládeži vyhotoviť jedinečné motívy na jej realizáciu. Sami si ju predsa zvolili a na princípe esteticko-umeleckých hodnôt vytvorili lákavú harmonickú atmosféru. Nezvyčajná a často idylická predstava masiek nechýbala ani teraz. Domáci si zhotovili rôzne ozdoby v čiernych

Spoločne naladení šafárikovci (foto: Vlastislav Valentík) nú parketu, kde sa rysovala silueta predvádzateľov. Prichádzajú sem početní mládežníci z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny, Čelareva a tiež tí, ktorí prišli študovať do Nového Sadu. Pre dobrú náladu sa z miestností Šafárika ozývala hudba BF bandu, ktorá spestrila celkový dojem návštevníkov. Pozitívne ovzdušie v šafárikovskom Členstvo Šafárika sa obnoČierno-bielom svete vuje, prichádza nová mladá generácia s novými ideami a s novými formami umeleca bielych farbách, ktorými ako kého prejavu. Táto skutočnosť vždy pozoruhodne vyzdobili z pozície kultúrnych, zábavných sálu. Pripravili aj archívne histoa národnostných činností veští rické nahrávky v čierno-bielom skvelú budúcnosť tunajších obraze, ktoré sa premietali na Slovákov. videobeame, symbolizujúce Aneta LOMENOVÁ klávesnice klavíra, ako aj taneč-

Tvorivé pobavenie Počas novembra 2011 v Báčskom Petrovci sa uskutočnila akcia pod názvom Jesenné pobavenie. Táto tvorivá dielňa prebiehala v organizácii združenia YMCA a pod vedením predsedníčky združenia Hany Majerovej. Každá novembrová sobota bola vyhradená pre jednu skupinu žiakov petrovskej Základnej školy Jána Čajaka. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa ročníkov a vyrábali novoročné pohľadnice. Celú akciu podporila Obec Báčsky Petrovec, ktorá zabezpečila materiály, s ktorými sa pracovalo, a taktiež bolo zabezpečené občerstvenie pre

každú skupinu. Deti pre obec vyrobili 300 pohľadníc a do akcie bolo zapojených približne 70 účastníkov, rozdelených do piatich skupín (jedna sobota bola venovaná dvom skupinám a v ostatné soboty pracovala po

jedna skupina). Celá akcia sa uskutočnila aj vďaka dobrovoľníkom a Podnikateľskému a inovačnému centru, ktoré poskytlo svoje priestory na používanie. Akcia bola, samozrejme, úspešná, atmosféra bola v pohode. Ináč združenie YMCA predtým zorganizovalo aj letné pobavenie, v rámci ktorého deti navštívili políciu, pekáreň a rôzne ustanovizne, aby sa lepšie zoznámili s prostredím, v ktorom žijú. Akcie takéhoto typu sú skvelé, lebo sa mladí pri nich pobavia, kamarátia sa

a nemrhajú svoj voľný čas pred počítačom. Marína VALENTÍKOVÁ

január 2012 |

vzlet | 7


Ako velká rodina

a okrem matematiky tajomníčka. Má Naša ju zaujímajú všetna starosti písať trieda je ky prírodné vedy. kroniku našej jedna veľká Encyklopédie rád číta triedy. rodina. Je náš podpredseda Viktor Už sme spoplná talenHriešik. Pozná takmer menuli, že máme tovaných Strom na všetky zvieratká, život vynikajúcich žiakov. tému Škola Egypťanov, Mliečnu umelcov. V minuAko bez násilia, cestu... Pokladníčka lom školskom i každá triektorý sme Ivona Bírešová, Dušana Babincová rada roku sme boli da, i naša urobili na predsedníčka triedy spieva členmi má svojho triednickej a tanorchestriedneho hodine cuje. Účasť na tra, učiteľa, predsedu, podpredfestivaloch ktorý sedu, tajomníka a pokladníka. Rozspievané obsaNaša triedna učiteľka je vždy v Belehrade. Máme i šachisklenoty a Letí dil prvé miesto na nasmiata a je profesorkou tov. Na minuloročnom turnaji pieseň, letí, republikovej súťaslovenčiny. Ivona Bírešová je Zornička Open boli Andrej tiež na festivale ži – boli to Dušana Tomáš a Igor Pata. v Detve – je to Babincová, Čo si iba kúsok jej Andrea Viktor Hriešik, myslíte? aktivity. Darina Babková podpredseda Máme byť Čechová je a Darina hrdí? Sme Čechová. My len piataci sme i medzinárodné a už toľko hviezdy. V rámci 46. úspechov. folklórnych slávností Sme jedna Pod Poľanou v Detve veľká rodina Dušana Babincová, vystúpili sme v jeden a úžasná trieIvan Cicka, recitátor pokladníčka júlový deň v programe da. Posúďte a športovec Aby deti boli deťmi. Na sami... Rozspievaných klepredsedníčka triedy, úlohy notoch a na festivale z Matematického klokana Darina Čechová, Letí pieseň, letí sa už urobí poľahky. Vlani bola tajomníčka cítime ako doma. Anna najúspešnejšou riešiteľkou Mosnáková, Andrea Babková, Dušana Babincová, Magdaléna Speváci Dušana, Marek, Andrea, Anna a Magdaléna Šišková, Marek Žolnaj, Darina Čechová... Možno sa niekto z nás stane spevákom. My krásne aj recitujeme. Pred niekoľkými dňami sa z republikovej recitačnej súťaže vo Valjeve vrátil Ivan Cicka. Recitoval báseň Šachisti Igor Jano pivo pije, pre ktorú a Andrej na Rozhlasovej súťaži v Novom Sade získal tretiu cenu. Ale Ivan je i športovec. Trénuje najťažší Dušana Babincová, 5. 2 plavecký štýl – motýlik. Keď Darina Čechová, 5. 2 na sa bol štvrták, zúčastnil Základná škola Mladých republikovej súťaži v plávaní pokolení v Kovačici

8 | vzlet | január 2012


Aktéri predstavenia Hľadanie deda Mráza

Pozitívna energia a tvorivé nápady Klub X/O je organizácia mladých ľudí, ktorí svoj slobodný čas trávia kreatívnym spôsobom. Združenie pôsobí už tri roky v rámci Obce Surčín a má okolo 150 členov. Klub mladých v priateľskej atmosfére podporuje mladých tým spôsobom, že organizuje predstavenia, výlety, cestovania, tvorivé dielne, zábavy, humanitárne akcie, semináre v zahraničí, cvičenia, návštevy divadla a kina,

korčuľovanie... X/O je jediný klub tohto druhu v našom prostredí. Tento klub ukazuje mladým ľuďom, ako sa stať dobrovoľníkmi a nasmerovať svoju pozitívnu energiu na získanie nových vedomostí. V rámci činnosti tohto združenia bola organizovaná aj dielňa s témou Cre-Cycle, v ktorej sa mladí zoznámili s recyklovaním, ďalej dielňa s názvom Strach od kame-

ry, v rámci ktorej boli prednášky o tom, čo je dôležité povedať pre verejnosť, a ako to povedať, ako aj dielne na témy Informuj sa o krok ďalej, Tolerancia a rozmanitosť, Rodová rovnosť... Pri zaujímavostiach Boli organizovavo Frankfurte né aj divadelné predstavenia Hľadanie deda Nehraj na Angličanov a Kúzelná Mráza, Kapitán Džon Piplfoks, noc a tento klub v spolupráci so Stajkovým domom organizuje aj divadelné prehliadky. Členovia X/O pozývajú všetkých, ktorí sa cítia ako mladí, ktorí sú plní energie a nápadov, aby sa pridali k ich skupine v rámci sociálnej siete Facebook. Počas exkurzie vo Leona Frankfurte v Nemecku KOVÁROVÁ

Poklady V apríli roku 2002 v miestnostiach newyorského Múzea dizajnu Cooper-Hewitt bol odhalený cenný výkres talianskeho umelca Michelangela. Dielo staré 500 rokov bolo kúpené na aukcii roku 1942 za 60 dolárov, a potom dlhé roky ležalo zanedbané a považované za dielo menej známeho umelca. Medzičasom viacerí odborníci v oblasti výtvarného umenia potvrdili, že dielo je originálne. Michelangelove výkresy dnes majú hodnotu milióny dolárov. Sir Timothy Clifford, riaditeľ škótskej Nacionálnej galérie, ktorý odhalil tento výkres, povedal: „Môžeš spoznať Michelangela práve tak ako spoznávaš dobrého priateľa.“ Hodnota toho výkresu bola dlhé roky nepovšimnutá, lebo nebolo určené, kto je jeho tvorcom. Otázkou pre všetkých nás dnes je: Či nevlastnia aj dnes ľudia nadovšetko hodnotné poklady a pritom nevedia, kto je ich tvorcom? Mnohé Biblie ležia nepoužívané na policiach len preto, že ich majitelia nevedia, že ich autorom je samotný Boh. Len tí, ktorí ju opatrne skúmajú, práve tak ako Clifford skúmal ten výkres, a veria odkazu, ktorý nám táto kniha dáva, spoznajú v nej hlas blízkeho Priateľa. Len vtedy sa odhalí ozajstná hodnota Biblie. Medzi hodnotami, ktoré nachádzame v Božom slove, sú: odpustenie všetkých hriechov, spása od Božieho odsúdenia a večný život, ale aj mnohé múdre pokyny pre rôzne životné otázky a sila a podpora v každej príležitosti. Práve preto zoberme ešte raz do rúk svoje Biblie, vymaňme ich zo zabudnutia, do ktorého sme ich posunuli.

Bratislavský hrad Tento súbor stavieb v historickom areáli je ozajstne neodmysliteľným symbolom hlavného mesta Slovenskej republiky. Dominantou hradu je stavba bývalého kráľovského paláca. Z historického hľadiska hrad má osobitný význam ako pamätník spoločensko-historického vývoja v dejinách Veľkej Moravy, Uhorska, Československa, ale aj moderného Slovenska. Jeho stavba bola dokončená v 18. storočí. Vystavaný je v gotickom, renesančnom a barokovom štýle. Dnes sa priestory Bratislavského hradu využívajú na reprezentačné a štátne účely a nachádza sa v ňom aj oddelenie Slovenského národného múzea. Vladislava Lovásová

Z knihy Dobro sjeme, Živa riječ, Krasica, Udruga kršćana Rijeka (2011) preložila Vladislava Lovásová január 2012 |

vzlet | 9


Gučevo Ak by ste si chceli niekde počas zimného obdobia oddýchnuť – odporúčam vám Gučevo. Bola som tam síce v jeseň, ale ma to neodradilo, aby som práve Gučevo zaradila do ponuky aktuálnych destinácií. Malebný kraj nachádzajúci sa neďaleko hranice s Bosnou a Hercegovinou je vynikajúci na ozdravenie, rekreáciu, pobavenie a nakoniec aj rôzne oslavy – prečo nie?! Vrch Gučevo je vysoký 779 metrov, je plný bukových stromov, neznečistenej prírody, vzdialený od hluku a neustáleho stresu z urbánneho života. Na vrchole je pomník Spomen kosturnica, venovaný bojovníkom padlým v roku 1914. Oddychovňa MN Gučevo sa nachádza na nadmorskej výške 650 metrov. Buky majú pozitívny vplyv na organizmus, lebo vyrábajú najviac kyslíka, a tak vplývajú na zlepšenie kvality krvi. Ak by na oddych chcela ísť rodina alebo školské deti, je tam zabezpečený lekár a animátori. Mala som možnosť pobudnúť tam so žiakmi v škole v prírode. Deťom sa tam veľmi páčilo. Je veľmi chvályhodné, keď si oddychovňa zabezpečí kvalitných animátorov. S nami pobudol Filip Dišić z Loznice. Nielenže vymýšľal rôzne hry (vnútri a vonku), ale nám organizoval aj pešie túry, ktoré nám z roviny bohvieako nezodpovedali. Čím sme urobili niekoľko krokov, srdce začalo búšiť a hybaj von! Nuž tak sme museli často zastávať... Filipovi však nešlo do hlavy, ako sa tak rýchlo unavíme! Ale nakoniec sme to zvládli. Ak sa už tam ocitnete, záväzne navštívte aj kúpele v Banji Koviljači. Azylantov je tam už menej, takže sa budete môcť bez obáv prechádzať a kochať v jej krásach. Ináč my sme s tým nemali žiadne problémy! Suvenírov bolo neúrekom, takže sme si peňaženky poriadne vyprázdnili! Ale oplatilo sa. Skrze toľkú krásu – nie nám je ľúto! Neprehliadnite ani Tršić, rodné mestečko Vuka Karadžića, pozrite si monastier Tronošu, žriedlo, čiže Česmu 9 Jugovića… Doprajte svojej duši rozkoš! Ak by ste aj boli zaviati snehom – netrápte sa. Lyže do rúk, lanovky sú schystané a cvičte slalom! Všetko je to tam v blízkosti… Takže plánujte! Bohatstvo našej vlasti čaká na vás!

Česma 9 Jugovića

MN Gučevo

Prechádzka bukovou horou

Jedáleň Aby sa nám ľahšie išlo – džentlmeni ešte vždy sú...

Anna LEGÍŇOVÁ

10 vzlet |

Spomen kosturnica – pomník padlým v roku 1914

| január 2012

Pohľad z vŕška na dráhu, kde sa v zime sánkujú a lyžujú... Vraciame sa späť a spať


Z dejín hodinárstva Už v dávnej minulosti

ľudia začínali prejavovať záujem o čas a zároveň sa javila potreba po jeho meraní. Boli to dôvody, prečo sa začali stavať kolmé, vysoké a tenké stĺpy – na základe dĺžky a polohy tieňa tých stupňov určoval sa i časový úsek dňa. Tie stĺpy veda pomenovala gnomóny, čo znamená ukazovatelia. Z gnomónov sa vyvinuli slnečné hodiny, ktoré čas určovali s prílišnou presnosťou a do konca 13. storočia boli i jediné verejné hodiny. Tvorcom prvých slnečných hodín bol historik Berosos v Babylone roku 640 pred n. l. Tento vynález do Grécka priniesol grécky filozof Anaximandros roku 550 p. n. l. Do Ríma prvé slnečné hodiny zavítali vďaka rímskemu konzulovi Papiriovi Cursorovi roku 263 p. n. l. a do strednej Európy až roku 1450 pričinením Peuerbacha. Okrem slnečných staré národy mali i domáce hodiny (pieskové, olejové a vodové). Obľúbené a príliš rozšírené boli vodové hodiny s umeleckou výrobou, vybíjali a mali aj pohyblivé figúry. Staré národy vypočitovali čas podľa temporálneho času. Deň a noc boli rozdelené na 12 nerovnakých hodín (podľa príkladu starého Orientu). Hodiny sa počítali od východu po západ slnka a opačne. Tak napr. v lete deň mal 12 hodín dlhších, kým 12 nočných hodín bolo kratších. Čas sa takto prestal merať v 14. storočí, objavením prvých mechanických hodín. Vynález mechanických hodín sa pripisuje Gerbertovi de Aurillacovi, ktorého neskôr zvolili za pápeža Silvestra II (947 – 1003), v tom období ho považovali za najvzdelanejšieho človeka. Najstaršie mechanické hodiny boli vyrobené roku 1336 v Miláne. Tvorcom verejných hodín v Padove bol Jacopo Dondi (1334). Svoje prvé verejné hodiny Londýn dostal roku 1348. Prvé mechanické hodiny boli vyrábané primitívnou výrobou. Mali iba jednu ručičku. Obyčajne na vežiach boli i slnečné hodiny, takže sa počas slnečných dní mechanické hodiny zlaďovali so slnečnými. Historické údaje z roku 1404 uvádzajú, že v Moskve na jednej veži v Kremli boli verejné hodiny, ktoré vybíjali. Neskôr

com Henlein, je i citát z knihy vydanej roku 1511 v latinčine autora Jochana Cochläusa. Okrem opisov nemeckých miest, spomedzi ktorých je i Nürnberg, tu spomína i majstra P. Henleina, ktorý vyrába z mála železa hodinky obsahujúce mnohé kolieska pohybujúce sa v každej polohe, aj vtedy, keď sú vo vrecku. Podľa zápisov rôznych autorov vreckové hodinky sa začali vyrábať asi roku 1510, súčasne vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku. Prvé vreckové hodinky jedným nakrúcaním pracovali až 12 hodín. Nevedno však ako tie prvé vreckové hodinky vyzerali. Roku 1675 slávny holandský filozof, matematik a astronóm Christian Huygens urobil prvé Okolo roku 1400 objavili pruži- hodiny s kývadlom. nu na prevádzku hodín. Vynálezca Roku 1676 objavil Edward je neznámy. Najstaršie zachované Barlow zariadenie na opakovanie hodiny s pružinovou prevádzkou (repetir) pri vybíjaní nástenných a vreckových hodín. Vynález boli vyrobené v rokoch 1429 – 1435, boli to gotické hodiny, zho- neskôr zdokonalili Angličan Quare a Francúz Julien le Roy. tovil ich Filip Dobrý Burgundský. Hodiny vybíjali, niekedy sa Roku 1704 Švajčiar Fatio v Londýne patentoval spôsob stávalo, že mali i tri pohyblivé používania a vŕtania rubínov figúrky. Tie hodiny sú dôležitým na ložisdôkazom, že sa pružina používala na prevádzku hodín už okolo roku 1430. Považovalo sa, že vynálezcom prvých vreckových hodiniek bol Peter Henlein, čo však popiera vynález spomínaných hodín. Keď ide o autentickosť hodín, viedli sa polemiky vyše 80 rokov. Hodiny vlastnil súkromný majiteľ z Viedne a nikomu nedovoľoval poprezerať ich. Až ko v hodinách. Anglicku sa v rámci svojho štátu po jeho smrti, roku 1926, odborníci odhadli ich vznik dlhý rad rokov darilo zachovať v rokoch 1429 – 1435. Dlhoročná tajomstvo tohto patentu. polemika sa skončila. Nemožno Roku 1730 Anton Ketterer presne odhadnúť meno vynález- v Nemecku, v Schwarzwalde, cu hodín, upresnené sú iba roky, vyrobil prvé kukučkové hodiny. V v ktorých hodiny boli zhotovené. Schwarzwalde roku 1740 začali používať kývadlo vo výrobe znáÚdaje hovoria, že to bolo až 50 rokov predtým, než sa P. Henlein mych drevených švarcvaldských hodín. Neskôr sa začali vyrábať narodil, takže ho ako vynálezcu tzv. Šotove hodiny (Schotten Uhr), pružiny popreli. pomenované podľa svojho výrobMnohí však považujú, že Henlein bol jedným z prvých ľudí, cu Schotta. Také drevené hodiny sú menšie, majú kratšie kývadlo ktorí vyrábali vreckové hodinky, v porovnaní so švarcvaldskými ale žiadne z nich sa nezachovali. hodinami, vyrábajú sa dodnes. Zostalo iba niekoľko stolových hodín. Ako dôkaz, že je ich tvorRoku 1714 anglická vláda vypí-

prvé verejné hodiny vymenili za hodiny s 30 zvonmi a keď roku 1636 požiar zničil vežu, vybudovali novú s nádhernými hodinami, ktoré pomenovali velikánom sveta.

sala cenu vo výške 20 000 fúnt pre toho, kto vyrobí hodiny, ktoré počas jednomesečnej cesty po mori nebudú ukazovať časový rozdiel viac než dve minúty. Až roku 1761 sa cena dostala do rúk známemu londýnskemu hodinárovi Johnovi Harrisonovi. Svojimi hodinami Timekeeper na historickej ceste na Jamajku a späť loďou Deptford počas 161 dní ukazoval rozdiel iba 5 sekúnd. K ďalším známym hodinárom patria: Abrahám Louis Breguet (1747 – 1823) z Francúzska a G. A. Leschot zo Švajčiarska. H. Audemars a A. Philippe v rokoch 1839 až 1842 urobili prvé hodiny na naťahovanie. V druhej polovici 19. storočia vo Švajčiarsku začala výroba surovinových hodinných strojov, ktoré hodinári museli zakončiť a uschopniť pre prácu. Potom sa hodiny a hodinky začali zdokonaľovať v továrňach, čo ale prinútilo hodinárov, dovtedajších výrobcov – umelcov (v tom čase každého hodinára považovali za umelca), aby opravovali hodiny. Tak zaniklo umelecké remeslo uznávané vyše 500 rokov. Hodinárov, ktorí vyrábali menšie hodiny v 15. a 16. storočí, nazývali zámočníkmi, veľmi zriedkavo hodinármi. Tak napr. Petra Henleina iba v knihe zosnulých zapísali ako hodinára, pokiaľ v ostatných dokladoch ako zámočníka. Hodinári – zámočníci, ktorí na začiatku hodinárstva vyrábali domáce hodiny, patrili až do roku 1565 do zámočníckeho cechu, v rámci ktorého museli skladať majstrovskú skúšku. Roku 1565 založili prvý hodinársky cech, podľa ktorého každý hodinár, ak chcel získať titul majstra, počas roka musel urobiť dvoje hodín: stojacie (vybíjali každú štvrťhodinu, z jednej strany mali ukazovať 24 hodín na jednom ciferníku, a štvrtiny hodín na druhom ciferníku a pritom všetky zmeny mesiaca; na druhej strane mali ukazovať celoročný kalendár a dĺžku dňa) a druhé hodinky sa mali používať ako náhrdelník (mali zobúdzať a vybíjať každých 12 hodín). Neskôr skrátili čas výroby na 8-mesačnú lehotu, náhrdelníkové hodiny museli vybíjať 24 hodín a ukazovať minúty. Hodinári vežových hodín do roku 1699 boli slobodní umelci, majstorskú skúšku nemuseli skladať a až potom boli pripojení do hodinárskeho cechu. Pripravila Jaruška FERKOVÁ

január 2012 |

vzlet | 11


Práce pre rubriku Vaša tvorba môžete zasielať na e-mailovú adresu: vzlet@hl.rs

Keby som mala čarodejný prútik... Už dávno túžim mať čarodejný prútik. Nedávno sa mi usnil sen, že sa mi odrazu dostal do rúk. Bol krásny, trblietavý a na vŕšku mal hviezdičku. Ja som len potriasla ním a moja dedinka sa zmenila v rozprávkovú krajinku. Náš malý park bol obkolesený jazierkom, v ktorom plávali biele labute. Lavičky v parku boli ako malé hríbiky, hojdačky sa zmenili na vodopády. Domce v dedine sa tiež podobali na červené bodkované hríby a v nich žili ľudia. Malé ihrisko, kde sa my deti hrávame, sa zmenilo na kúpalisko a my deti sme sa tam kúpali. A obchody rozkvitli a trblietali

Ján Urban, 8. 1, ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči sa ako na Nový rok, ľudia si z nich brali všetko, čo im bolo potrebné, a nemuseli mať ani peniaze. Môj domček som čarodejným prútikom premiestnila do lesa, lebo je tam najkrajšie prostredie na život. Odrazu som sa zobudila a zmizla aj rozprávková krajina, aj čarodejný prútik. Anna Hrubíková, 5. ročník ZŠ Jovana Popovića v Suseku

Môj cestopis

ktorí tam žijú. Takú cestu rada zopakujem, je to kraj môjho otca a mne milý kúsok sveta, ale predsa mi je najmilší môj dom. Veď sa nehovorí nadarmo: všade dobre, doma najlepšie. Aida Elchekhová, 7. 3 ZŠ m. Tita v Padine

Kominár prináša šťastie... (2)

Juliana Pavlovičová, 7. 2, ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči

Rozmýšľala som, rozmýšľala... A predo Už viem o tom, že keď stretneš kominára, mnou sa objavil on – kominár. Bol celý chytíš sa za gombík, zaželáš si žiadosť a ona čierny a mal čiernu tvár. Chytila som sa ti vyplní. Kominára som doteraz stretla sa za gombík a povedala: „Dnes mám iba raz. Vtedy som však bola malá najťažšie predmety: dejepis, matematiku a nevedela som o tom, že on prináša a zemepis. Najťažší je dejepis a z dejepisu šťastie. Neskoršie som sa dozvedela chcem pätorku.“ V škole som netrpezlivo o kominárovi a šťastí. Keby som čakala hodinu dejepisu. Pán učiteľ nám ho stretla ešte raz, zaželala by som priniesol naše kontrolné úlohy. Bola som si dve žiadosti. Jedna by bola, aby netrpezlivá. Keď povedal: „Natália – päť“, ľudia vymysleli ceruzu, ktorá píše bola som najšťastnejšie dievča na svete. sama. My by sme iba hovorili a ona Skočila som od radosti, chytila sa znovu by písala. Tak by žiaci netratili mnoho času na písanie dlhých textov a úloh. Tiež by bolo dobre i pre tých žiakov, ktorí nemajú pekný rukopis, učitelia by nemali problém s čítaním ich prác. Moja druhá žiadosť je vedieť čím viac jazykov. Tak by som sa mohla dorozumieť s ľudmi z celého sveta a získala by som aj mnoho priateľov. Dozvedela by som sa o ich krajine, národe... Pomáhala by som iným ľudom naučiť ich mnohé jazyky. Mám nádej, že raz stretnem kominára, ktorý mi Milo Kulík, 8. 1, ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči toto splní. Ak ho aj nestretnem, pokúsim sa sama splniť svoje za gombík, a on sa odtrhol. Doma mi želania. mama prišila gombík a povedala, že Ivona Bírešová, 5. 2 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

Navštívila som už rôzne časti našej Šla som do školy a rozmýšľala krajiny, viac je však tých, v ktorých o kominárovi. Ktoré želanie si vyberiem, som nebola, ale myslím si, že spoznám ak stretnem kominára? Som výborná ešte väčšinu z nich. Žijem v Srbsku, vo žiačka a chcem prekvapiť svoju mamku. Vojvodine, v Padine. Ešte ako maličká mala som príležitosť cestovať aj za hranice nášho štátu. Bola som v Bulharsku, v Turecku, ale najkrajšie zážitky som si priniesla zo Sýrie. Je to krajina s prekrásnou prírodou, horúcimi púšťami a krásnym prímorím. Bola som na mnohých historických miestach. V samej púšti som nebola, lebo tam je veľmi teplo, ale fotila som sa s ťavami. Kúpala som sa v teplom mori a zbierala som rôzne kamienky a mušle. To leto som strávila so svojou Svetlana Ožvatová, 7. 1, ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči rodinou a príbuznými,

12 | vzlet | január 2012

šťastie mi nepriniesol kominár, ale ja sama svojou prácou.

Natália Murtinová, 5. 2 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici Jedného slnečného dňa som šiel do školy. Bol som malý prváčik a nevedel som, že kominár prináša šťastie. Na hodine ochrancovia prírody nám povedali, že keď vidíme kominára, nech sa chytíme za gombík a zaželáme si niečo pekné. Keď som prišiel domov, rozmýšľal som o tom, a rozhodol som sa, že keď budem vidieť kominára, chytím sa za gombík a zaželám si nový počítač. Dlho som blúdil Kovačicou a hľadal kominára. Pýtal som sa ľudí, ktorých som stretol, kde je kominár... A zrazu sa zjavil. Bol čierny a usmievavý. Chytil som sa za gombík, zaželal si moju žiadosť a o rok sa mi splnila. Doma som našiel notebook. Kto čaká – ten i dočká. Viktor Hriešik, 5. 2 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici


Máš pôvabné oci šramoce! Zase to tie myši nedajú pokoja! – mrmle si v polosne Marína. – Aááách, koľko je to už hodín, veď je to pomaly deň. No čo to šuchoce, – zdvihla hlavu a škúli vôkol seba. – Čože… Čo ja to vidím, Peťa, kam si sa pohla? – Pssst, ticho, – šepká jej sestra, – tíško, prosím ťa, nevykrikuj ako bez rozumu, – všemožne sa ju snaží utíšiť. – Počkaj, čo sa udialo, kam to ideš?! – Pssst!!! – No však čo mám čušať, čo sa prikrádaš, čo ti je?! – nechápavo pozerá vydesená Marína. – Prosím ťa, spinkaj, čo si taká dotieravá, nikam nejdem, len som... – Ale toto je krása, ty si... Ty si teraz domov prišla, háááá... Hovor, teraz si ty zbadáš. Z tohto miesta idem mamu zobudiť, aby videla, kedy jej vzorná dcéra chodí domov, s kým sa fláka a čo všetko vystrája, – vyskočila z postele ako strela. – Stoj, stoj! Nehni sa z toho miesta, si ma počula!!! Mlč ako ryba, nepokúšaj sa prezradiť, o koľkej som prišla domov, v opačnom nezodpovedám za seba, áno!!! – zvrieskla napaprčená Peťa, až sa Marína vyľakala. – Dobre, dobre, len sa upokoj, – ledva vykoktala a poslušne, ako na povel, sa vrátila do postele. Nemohla už zaspať, rozmýšľala len o svojej šialenej sestre. Zdalo sa jej, že bola vari opitá, nemohla presne definovať ten stav. Ani podľa správania sa nepodobala na tú dievčinu predtým. Peťa si ľahla spať, ale popri Maríne sa to nedalo, tá buď bola pri počítači, buď telefonovala kamarátke. Aj pri najväčšej ostražitosti predsa ju znepokojovala. Možno by to bola tá pravá príčina nespavosti, keby ju netrápilo niečo horšie. Vlado sa sľúbil, ba svätosväte sa zaprisahal, že dnes večer príde k nim na návštevu. Ako to zvestuje mame?! Čo má robiť?! V hlave sa jej rojili všakovaké myšlienky. Ešte jej ani telefón nedal pokoja. – Počúvaj, zlatko, teraz mi telefonoval Miško, že Vlado u neho prespal, vraj aby ste aj dnes boli spolu. A večer sa chystajú k vám na návštevu… – Jara, ja sa zbláznim, dosť čo som neskoro prišla, ešte ma aj táto potvora zbadala, keď som prichádzala domov, len čakám kedy všetko vybľaboce mame, aj ešte, samozejme, napridáva, to sa rozumie, – zúfalo melie Peťa. – Ja nešťastnica, čo si počnem. – No prestaň zbytočne dramatizovať.

– Nevieš, ako mi je, je mi na zbláznenie. – Tak toto sa mi nepodobá na teba, vždy si riešila situáciu. Ty taká flegmatička?! No a čo sa stane, ak by aj prišiel k vám, nevidím v tom nič zlého. Polož vodu na kávu, idem zobudiť Anči a pálime k tebe. Hej, som ti nepovedala takú dôležitosť, Maja sa spila taká, že ju Saňa musela odprevadiť domov, tragédia. Neviem, čo si tá dievčina predstavuje. – Rýchlo sa zoberte, čakám na vás, maj sa. – Čo som ja to počula, há, teraz som ťa dostala do klepca!!! Ahááá, toto som čakala, že ma budeš na kolenách prosíkať, aby som nič neprezradila! Teraz ma definitívne budeš musieť počúvať. Vieš, že mne mama skôr uverí ako tebe. – Ty debil, prac sa mi z očí. Nevyškieraj sa, si únavná! Marš!!! Utekaj von z izby!!! Ešte mi aj ty ideš brnkať na nervy, sprostaňa. – Ohohóóó, toto je krása, máá… – Maky chcela zvriesknuť, ale Peťa jej zapchala papuľu. – Začúchni, – zarevala na ňu tak silne, že to zobudilo aj mamu, aj ocka. – Dobre, budem mlčať, ale musíš mi povoliť nakuknúť do tvojej skrine, – zažmurkala malá šibalsky. – No to ti nedovolím ani vo sne. – Si predsa sľúbila! – Nič nedostaneš, žiadnu handru, – odsotila ju namosúrená Peťa, – ty žaba jedna, nebudeš ty mne rozkazovať. – Mamííí, mamííí, vieš, čo sa stalóóó… – Preboha, čo vreštíš, čo sa… Kde je Peťa?! – vyskočila z postele celá prebľadnutá od ľaku. – Peťa, ach tá, no tu je… – Tak čo dvíhaš tenziu, aj ty si tuším v poriadku, – obkukáva Marínu. – Uhni, čo ma prezeráš, veď nemám ja frajera, Peťka má… Áááno, tvoja milá, poslušná krásavica, – hromží Marína na Peťu, lebo si to, samozrejme, aj zaslúžila, keď jej nevyhovela žiadosti. – Aké je toto teraz správanie, tebe šibe?! – vytriešťa mama oči a ušiam nemôže veriť. – Ty sa so mnou zahrávaš, tuším?! – Nezahrávam sa, Peťa má frajera. A ešte čo, vravel jej, že dnes večer príde na kávu k nám, to si len predstav!!! – Toto je už priveľa! Veď ja s tým skoncujem, vybijem jej ja z hlavy frajerov! Škola, učenie, to je na prvom mieste, no počkaj! – rozčertila sa mama a namierila do Petinej izby. Práve v tom sa na dverách objavili Jarka, Maja, Saňa a Anči.

– Dobrý deň. – Ahojte, ako sa máte? Doma je naša herečka?! – prihovárali sa tete a vzápätí už mierili do kamarátkinej izby. – Počujte, toto na dobre nevyjde. Teraz sa moja mať o všetkom dozvedela, ešte nestihla dopáliť ku mne, teraz si zliznem, keď vy odídete, – privráva sa im namiesto pozdravu nešťastná Peťa. – A kto vraví, že my odídeme, ty moja zaľúbená, – hladká ju Anči po líci. – Veď sa ty z toho nejako už vysomáriš, uvidíš, – prihovára sa jej Maja. – Choď nám, prosím ťa, uvariť kávičku, mám obrovskú chuť na kávu, – prísnejšia je Saňa. – Nech vám len poviem, takmer som odpadla, keď mi Mišo zavolal, že má hostí, že Vlado aj s Jurom pre-

ako sa vypomstí za to, že ju vypálili. Vlado s kamarátmi nečakal ani večer. Bohvieako ani spať nemohol, celý čas sa mu predstavovala Peťa. – Poďme, Miško, ideme na kávu k Peťke, už nemôžem vydržať bez nej. – Tebe táto učarila, nedá sa mi veriť, že ti tak pomútila rozum… xxx – Dobrý večer, ja som Vlado, Peťka je doma? – prihovára sa Vlado mame, podávajúc jej ruku na zoznámenie. – Dobrý večer, – vykoktala mama; nevie, čo sa jej stalo, tak sa chystala, že mu ukáže dvere, keď príde a keď ho zazrela, hlas sa jej zachvel: – Tak ty si Vladko! No… ja sa ospravedlňujem, ani som sa neupravila, taká som strapatá, ale nevedela som, nič mi nepovedali dievčatá, že prídeš, škoda, takáto ťa vítam. Marína sa oprela o stenu, neverila svojim ušiam, že mama takto víta Vlada s kamarátmi, proste jej strhlo

Ilustrácia: Sandra Živkovićová

– Čo to tam na povale

(2)

spali u neho. Aj Taňa sa zaľúbila, ale aj Juro, neuveriteľné, – Jarka pridáva. – Aha, kto sa to prikráda, – ukázala prstom na dvere, v ktorých sa zjavila Marína. – Nesmieš tu byť, prac sa odtiaľto! Ty potvora! – vystrčila ju z izby sestra. – Za toto sa ti vypomstím, aj to pred Vladom, bééé, – vyplazila jazyk a odišla kuť zradu. – Podržím mamu dnes večer, keď vykúri Vlada z domu, – hundrala rozčúlene. Mama v kuchyni akože upíjala rannú kávičku, avšak išla z kože vyskočiť. Sedela ako múmia. Nebavili ju ani seriály, ktoré si zvyčajne, keď jej to čas dovoľoval, so záujmom pozrela. Ešte aj tie ovce teraz prišli, aby nemohla nič povedať Petre. Taká nesvoja sa ani len neupravila. Účes mala rozstrapatený, čo ju ešte väčšmi robilo na smiešnu. Takto ničnerobiac previedla väčšinu dňa. Dievčatá si hoveli, Marína sa tešila

z reči. – Neuveriteľné, čo sa tejto materi porobilo, že tak reaguje, ako sa ja teraz vypomstím tej. Také debilné reči, – zagánila na chlapcov a namierila za mamou, nech jej vysvetlí niektoré veci. Onemeli všetky, keď počuli Vlada v družnom rozhovore s mamou. – Milá moja, tie tvoje pôvabné oči mi učarili, musel som ťa prísť vidieť, – pobozkal Peťu. – Vidíš, ty si nechcela, aby som prišiel, akože mama je nemožná, a tak ma pekne privítala, je naozaj zlatá. Oduševnila ma, – privinul si ju pevne na hruď. – Čo som sa nazožierala celý deň! Do takých nepríjemností ma privádzaš, len dobre, že mi kamarátky robili spoločnosť, zbláznila by som sa. Veď mi mama hrozila, že vyletím z domu, že sa za mňa nebude hanbiť, a tu odrazu čo vidím. No, Vladko, vyzerá, že si sa zapáčil mame. ah

január 2012 |

vzlet | 13


Rubriku Rozlety v tomto čísle ilustrovala Magdaléna Tomanová z Kovačice.

Zobrazenie Prežívam každý detail Len bôľ, depresia, až z toho vzniká patetika Ubližujem si tým analyzovaním svojho bytia Netuším, čo robím, som len vedomá, že dýcham Žiadna metafora, žiadne sny Len tá suchá, nudná, jednotvárna realita Skutočnosť tých ľudí, z ktorých mi je zle Ich hnusné slová zašpinili mi tvár Nepohybujem sa, lenivosťou znásilnená Akoby mi všetky bunky umierali Som stratená, som ticho, zmýlená, nepochopená Mizéria, čo viac do tohto verša dodať? No z tichosti a nehybnosti mi býva dobre Zvykám si na tie ostré nože a boľavé rany Až kým som ranená, môžem sa liečiť Zahojiť dušu, zmeniť smer, možno niekam patrím Každý deň v mojom srdci spieva modlitba Žiadosť o zdravý rozum konečne sadí svoje semeno Chcem uveriť, že z toho vyrastie krásny strom Strom nádeje, lásky, múdrosti – jednoducho ilúzia Ale veď ja viem, že to nemusí byť ilúzia Prúdi to mojimi krvinkami, verím, tak bude! Vyzlečiem si negatívne energické pole Veď zmena bolí, ale zmena je – húsenica a motýľ Rozhodnutie – som teraz nahá, ktorú osobnosť si oblečiem? Obliekam si seba samu, takú, aká som V ten večer som sa zase narodila Som zmenená a zobrazenie je mojou každodennosťou Ivana Vozárová Kysáč

Návrat do prítomnej minulosti Myslela som si: „Je tu nová láska.“ Neznáma, ktorá by všetok bôľ skryla. Možno taká, od ktorej srdce praská? Tá, čo by city navždy uväznila. Myslela som si: „Si moja minulosť.” Zostanú bledé fotky na pamiatku. Lásku zavraždiť istotne budem môcť, Keď sa dám do bláznivého útoku. Uvedomujem si, bol to iba sen. Skončený skôr než sa stal skutočnosťou. Dôveruj mi, písať tebe slovo len, Ruke mojej dávno prestalo byť cťou. Saňa Strakúšeková Kovačica

14 | vzlet | január 2012

Koniec Úzkosť v srdci. Kde stratili sa slová, dotyky? Veď bola si krásna, nežná a v láske si zostala nedostižná. V duši oheň ťa páli, srdce ti nik nechráni. On inú miloval, teba zanechal. Ruka ti klesla nadol, kým krvavý dážď padol. Teraz sa lúčiš s nami, chceš ísť za vranami. Čierna tma prikryla tvoju krásu, och, Bože, veď máš už malú vrásku. Tvoj život nie je farba na obrázku. Oči zavieraš, do tmy sa ponáraš, dušu a srdce pred všetkými zatváraš. Slzy tlačíš do zavretých očí, krv v žilách ti tuhne a tvoj život nešťastne sa končí. Svetlana Gašková Kysáč

Nepreskúmané dráhy lásky Láska je niť. Niť dlhá, nepretržitá. Chvíľami ostrá, tŕnistá, inokedy zase nežná, čistá. Raz hrboľatá, ťažká, pustá, raz kúzelná, vábivá a istá. Ona vie všetko. Dokáže preskúmať časti hlbín duše, aj tie v nás najskrytejšie. Dokáže odhaliť zamaskovanú tvár, a donútiť k úprimnosti. Slzu vynoriť zvnútra, na tvár usadiť úsmev, zlomiť srdce, otvoriť oči. Dokáže zraniť, chytiť za ruku, šikovne vnoriť do priepasti, pôvabne zaplávať. Láska, tá dokáže všetko. Jej dráhy nik nerozlúšti, stopy jej nik neohmatá. A predsa zostáva hlboko vrytá v duši, a ňou tajne, v skrytosti máva. Láska je niť. Niť dlhá, nepretržitá. Chvíľami ostrá, tŕnistá, inokedy nežná, čistá. V okamihu tak zreteľná a jasná; predsa tak nepreskúmaná, ale nesmierne krásna. Anna Havranová Stará Pazova


Osamelá

Mihom oka

Kráčam ulicami, bez nádeje. Pestré lístie pred nohy mi padá. Moje srdce v tmavých nociach len teba hľadá.

Vždy, keď ma rozčarovali, pomyslela som si na teba. Ty si mi znovu úsmev vylákal a vedela som, čo som chcela. Presvedčená, hľadala som k tebe cestu, a keď by som aspoň mohla povedať svetu, koľko rada ťa mám, keď si po mojom boku. Aj som si vedomá, že svoje srdce do mojich rúk raz zveríš mi, statočne bojujem ďalej, lebo ty si môj svet dokonalý. Na hociktorej križovatke trikrát odbočím inde, vždy mi tvoj úsmev do cesty vojde. Je márne utekať od tých očí, lebo aj tak ma budú prenasledovať v noci. Tiež behám ti po rozume, a to ma neunavuje, tiež som ti v myšlienkach a je to príjemné. Tíško, usmiata len čakám, ku sebe ťa lákam. Sebaistá, mihom oka privediem ťa späť, a už nikdy neodídeš preč. Maja Verešová GJK

Ako keby si sa vyparil z mesta. Nieto po tebe ani stopy. Všetkých a všetko som videla, len teba nie a slza mi líce kropí Kráčam ďalej, dúfam, že ťa nájdem. Ale nieto ťa. Zmierila som sa s tým. Moje dni bez teba tiekli ako rýchla, mocná rieka, ktorá na mojej duši a srdci zanechávala hlboké rany. Objímali ma temné, smutné noci, odhodil si moju lásku a ani som ti nepovedala, že si mi jak jed tiekol žilami. Andrea Verešová Stará Pazova

Práce pre rubriku Rozlety môžete zasielať na e-mailovú adresu: vzlet@hl.rs

Prechádzka po mesiaci Veľká guľa svieti na oblohe, svetielko malé na mohutnej polohe. Prechádzal som sa po tom svetle, blúdil som rovinami, kráčal smele. Tvoje oči videli ma vtedy, inak by všetko bolo bez mesiacovej besedy. Núkal nám všetko, všetko bez smelosti a my sme chceli len jedno, byť spolu v svetlosti. ITHIL

*

Si mojím kráľom a ja tvojou princeznou. Od malička si mi bol podporou. Životom ma viedol krok za krokom a s úsmevom na tvári – všetko bolo ľahké. V mojich očiach vždy budeš ten najkrajší a najlepší a ja budem tá maličká princezná, ktorá ťa pohladká a schová sa do tvojho teplého náručia. Aby si ma uhrial, pohladkal, a potom všetko bude lepšie. Melódia a tóny života nie sú ľahké, niekedy nevieme, prečo sa nám niečo stáva, ale môj život je krajší, keď si ty tu. Keď skríkneš, keď sa usmeješ, pohladkáš ma, mám rada každú chvíľu v tvojej blízkosti… A keď ma trápi niečo, ty to cítiš, nemusím nič povedať, stačí mi na teba pozrieť a zmizne všetko, čo je zlé. Každý krok v mojom živote bol vďaka tebe, a vždy keď nie si pri mne, si v mojich myšlienkach a v mojom srdci... Ďakujem ti, že si môj život vyplnil krásou, takou krásou, ako si ty... Božena Širková Padina

Čakaj ma Čakaj ma ako niekedy, keď sme boli ako slnko a oblaky, ako mesiac a hviezda, ako strofa a verš. Čakaj ma ako noc čaká deň a zaspáva modrý sen. Čakaj ma z celého srdca, z celej duše svojej, mysli na mňa a maj nádej, keď čakáš na mňa, láska moja. Bez teba ja som ako rieka bez vody, teba ľúbim, teba obdivujem, pre teba žijem. Čakaj ma ako noc čaká deň, to si žiadam, to je môj sen. Jana Horvátová Selenča

január 2012 |

vzlet | 15


Maliarstvo je vzduch, ktorý dýcham Pochádzajúca zo známej belehradskej umeleckej rodiny, Anamarija Vartabedijan je aktívna vo viacerých tvorivých oblastiach. Svoje maliarske práce vystavovala na vyše dvadsať samostatných výstavách doma a v zahraničí, taktiež na rodinných výstavách. Ako fanúšik rockovej hudby zaoberá sa koncertnou fotografiou, z povolania je osvetovým pracovníkom. Trochu viac na tieto témy v nasledujúcich riadkoch...

Stretli ste sa a kamarátili s mnohými známymi osobnosťami domácej a zahraničnej alternatívnej umeleckej scény... Kto s punk’n’roll skupinou S.U.S., zanechal najsilnejší dojem na ktorá hrala na otvorení mojej vás ako umelca? samostatnej výstavy v marci – V každom prípade najsilnejší 2011 v galérii Singidunum. dojem na mňa zanechal človek, Kedy ste sa začali vážnejšie na zoznámenie s ktorým som zaoberať rockovou fotografiou? Pochádzate zo známej čakala dvadsať rokov, a ktorý je Povedzte niečo o aktivitách umeleckej rodiny Vartabedijedným z mojich duchovných umeleckej skupiny Rock mojan. V akej miere táto skutočvzorov. Je to Ian Astbury, spevák menti, ktorej ste členkou a zanosť vplývala na váš život a skupiny The Cult, ktorého myškladateľkou... tvorbu? lienky a duchovné – Vďaka môj– Myslím si, že v každom skúmania – sústremu bratovi Daviohľade mala na mňa najväčší denosť na prírodu, dovi a priateľom, vplyv moja rodina. Po prvé v zen budhizmus a ktorí organizujú smere výchovy, vzdelávania, skutočné hodnoty koncerty zahraslobodomyseľnosti a samo– prichádzali po ničných rockostatnosti. Čo sa týka tvorivej mňa prostrednícvých mien, mala aktivity, brat David a ja sme tvom jeho piesní. som príležitosť od narodenia boli obkolesení Taktiež Marky sledovať rôzne kreatívnou energiou a rôznymi Ramone zanechal hudobné podumateriálmi, ktoré sme vždy mali silný dojem skrze jatia. Roku 2006 poruke. Kreslili sme, farbili, hrali prehodnocovanie David a ja sme sa, vystrihovali, tvorili. Bolo samého seba, začali spolupranám to prírodne, aby sme obisebakritickosť a covať so srbským Light of Love dvaja šli touto cestou a zdokoschopnosť rozMetal Hammenaľovali sa cez školenie. Rodinpoznať kvality a rom a začali sme né výstavy boli pre mňa veľkou kreativitu iných ľudí. Mojou veľs prácou na našom rock a art školou a skutočným stretnutím kou podporou v týchto rokoch internetovom portáli davidsubs reálnym svetom umenia, vev umeleckom zmysle boli KUD rock.com, na ktorom okrem iného rejného života a kritiky. Treba Idijoti a som šťastná, že som máme aj vyše tristo reportáží z zotrvať na tej ceste, čo vôbec mala česť byť v ich blízkosti ako rôznych koncertov. V tom obnie je ľahko, ale obidvaja máme priateľ, spolupracovník a fotodobí som sa začala náležitejšie v sebe ten zápal, ktorý nás núti graf. Moja skupina Rock momenti zaoberať rockovou fotografiou a pokračovať ďalej, skúmať a bola prítomná na viacerých feszačiatkom roku 2007 som pocítila bojovať. tivaloch, na ktorých ako hviezdy potrebu vystaviť svoje práce z tejto oblasti. Spolu so Stanislavom Milojkovićom, redaktorom fotografií v novinách Danas, a Aleksandrom Zecom, technickým riaditeľom Televízie Metropolis, založili sme trio rockových fotografov pod názvom Rock momenti. Nám trom bola spoločná láska k rokenrolu, hudobným skupinám, koncertnému ovzdušiu, pozitívnej Práca inšpirovaná punk’n’roll skupinou S.U.S. energii a fotografii ako spôsobu zaznamenávania pre nás významNa Vysokej škole odborvystupovali KUD Idijoti. Na otvoných udalostí. V tom období Rock ných štúdií Belehradská polyrení mojej prvej výstavy roku momenti podali obsiahly fotodotechnika prednášate grafický 1995 vystupovali Orthodox Celts, kumentárny prehľad dianí na rocdizajn a dejiny dizajnu. Ako s ktorými som tiež dlho spoluprakovej scéne v Srbsku, ktorá sa po sa vám pozdáva práca v obcovala a vďaka ktorým som spodlhšom čase začala znovu otvárať lasti vzdelávania? znala keltskú kultúru. Kamarátila voči svetu a dovádzať veľké sve– V oblasti vzdelávania pôsosom sa a spolupracovala tiež s tové mená. Mali sme šesť veľkých bím od roku 2000. Najprv som kontrabasistom Đorđem Stijepovýstav v rokoch 2007 a 2008 – v niekoľko rokov pracovala ako vićom (Atomic Sunset, Havana Belehrade, Pule (Chorvátsko), asistentka a dnes mám svoju Whisper) a dnes spolupracujem Subotici a Banji Luke (BaH).

16 | vzlet | január 2012

skupinu na smere grafický dizajn. Je to veľká zodpovednosť, keď máte svoj predmet, sleduje vás veľký počet študentov a keď ste školiteľom pri záverečných diplomových prácach. V každom prípade je dobre, keď si je človek vedomý vlastných vedomostí a keď ich vie preniesť iným. A takisto si myslím, že ak jestvuje interakcia v smere profesor – študent, každý z nás sa môže skvalitňovať a každý žiak môže niečo naučiť svojho učiteľa. Ste autorkou učebnice Dejiny dizajnu... Aký je pocit byť zároveň výtvarným umelcom a osvetovým pracovníkom? – Prvým vyučovacím predmetom, ktorý som prednášala, boli dejiny dizajnu. Tento predmet sa nevyučuje osobitne na Oddelení pre dejiny umenia. Dizajn je totiž ešte stále „mladou“ oblasťou vzhľadom na dejiny umenia a len prednedávnom dostal miesto v múzeách a galériách vo svete. Pre mňa bolo osobitnou výzvou skúmať niečo, čo bolo dovtedy v rámci pravidelných štúdií zanedbávané, a potom v roku 2004 aj napísať prvú odbornú prácu v srbčine z tejto oblasti... Zároveň som však aj výtvarným umelcom a považujem, že by som sa mala v prvom rade zaoberať tvorivosťou, nie kritikou, takže som sa viac sústredila na samé maliarstvo. Je ťažko vedľa každodenných pracovných záväzkov venovať určitý čas a priestor aj na tvorivú prácu. Samozrejme, to si vyžaduje zriekanie sa mnohých vecí a necháva len málo času na oddych, pokým voľný čas ani nejestvuje. Čo pre vás vlastne predstavujú výtvarné umenie a hudba? Čo pre vás predstavuje reálny život a čo vám je v ňom skutočne najvýznamnejšie? – Maliarstvo je vzduch, ktorý dýcham, ono je pre mňa podstatou a mojím rozhodnutím, ale v mojom živote ono nie je oddelené od hudby, fotografie, šermovania, emócií, živočíchov a ľudí, ktorí tvoria môj život. Skutočne najvýznamnejšie pre mňa je zaoberať sa vecami, ktoré mám rada, bojovať o svoje presvedčenia a mať slobodu na ich realizáciu, slobodne myslieť, tvoriť a vyjadrovať sa. Verím v slobodu a verím, že život je zázračný a láska je najväčšia. Milan B. POPOVIĆ Preklad zo srbčiny: S. L.


Haruki Murakami: 1Q84

Haruki Murakami (1949) je jedným z najznámejších súčasných japonských spisovateľov. O jeho novom románe 1Q84 by niekto možno povedal, že je to len kópia Orwellovho diela 1984. Samozrejme, to nie je pravda. Je mnoho vecí, v ktorých sa tieto dve diela líšia, ale sú aj niektoré rovnosti. V japonskom jazyku totiž písmeno Q a číslo 9 sa rovnako vyslovujú. Takže keď sa na japonskom jazyku vysloví 1Q84, dostane sa 1984, t. j. román Georga Orwella. Čitateľ knihy sa spolu s hlavnými hrdinami ocitne medzi rokom 1984 a paralelným rokom 1Q84. Dej teda prebieha v danom

období a sledujeme život dvoch hlavných hrdinov – sú to Aomame a Tengo. Aomame je inštruktorkou bojových umení a členkou mystickej organizácie, ktorá koná pravdu tak, že zabíja násilníkov. Tengo je profesorom matematiky na prípravnej škole, je pasívny, talentovaný, ale ten talent nikde nezverejnil, takže je neznámy. Vo svete v roku 1Q84 je plno násilia, kriminálu, všetci sú osamelí a hľadajú lásku, je tu mnoho opisov sexu, od mechanického do divého, a tak sa zdá, že všetky emócie sú povrchné. Kniha je nekaždodenná. Nemôže sa presne povedať, či patrí do žánru science fiction, alebo je romantická, erotická, kriminalistická či filozofická. Voľne môžem uzavrieť, že je to mix všetkých týchto žánrov. Veľmi sa mi pozdáva spisovateľova konkrétnosť, aj to, že uviedol mnoho mien z histórie, o ktorých som po prvýkrát počula. Samým tým, tie mená obohatili toto temné dielo. Jeden hrdina – Komatsu – povedal: Keď človek jedenkrát začne klamať celý svet, navždy to musí robiť. Tej lži musí zostať verný, inak by ťa odsúdili za klamára. To zostáva len na nás, aby sme zistili. Marína VALENTÍKOVÁ

Pripravuje: Vesna VALIHOROVÁ-FILIPOVIĆOVÁ

3. Problém, ktorý sa do 30 dní nevyrieši sám, si nezaslúži pozornosť. 4. Aj keď sme inteligentní, nikdy sa nám nepodarí prísť na to, na čo umrelo Mŕtve more. 5. Čo môžeš opakovať – ročník alebo mladosť? 6. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Urob

to až pozajtra a máš dva dni voľna!

Držim se redosleda prvo kravata zatim odmaknuti stolicu Petru Krdu (1952 – 2011) bol predseda a redaktor vydavateľstva Književna opština Vršac (KOV) a zároveň človek, ktorý ešte začiatkom 90. rokov odhalil a odmenil dnešného laureáta Nobelovej ceny Tomasa Tranströmera. Žiaľ, Krdu vlani zosnul, ale pred samou smrťou nám odporučil aj básnika Gabrijela Babuca. Aj keď Babuc pochádza

Janko TAKÁČ

... dnes existuje približne 9 000 druhov vtákov.

má včela – kolibrík (Mellisuga helenae).

... najväčšie rozpätie krídel 3,2 metrov má albatros sťahovavý (Diomedea exulans).

7. Jedného dňa pripláva moja loď, no pri mojom šťastí budem práve na letisku...

... na základe fosílnych pozostatkov bolo identifikovaných viac než 1 000 vyhynutých druhov vtákov.

... najmenšie rozpätie krídel 5,5 cm Pripravuje: Vladislava Lovásová

8. Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia. 9. Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože sa vždy nájde blbec, ktorý nevie, že to nejde a urobí to! 10. Láska hory prenáša, ale s Everestom nepohne.

Pripravuje: VVF

2. Každá práca sa urobí sama, len sa jej na to musí nechať dosť času.

(Vydavateľstvo KOV, 2011)

z malého prostredia, z dediny Uzdin neďaleko Kovačice, jeho hravá poézia znie aktuálne, urbánne, svetovo. Knižný debut pod názvom Redosled má 70 strán, obsahuje 60 piesní a rozdelený je do dvoch častí. V prvej časti pod názvom Apokalipsa remiks autor sa zaoberá horko-komickou podstatou ľudskej existencie a človekovej zúfalosti (napr. verše zaslužujem da ne budem / sahranjen / po lepom vremenu alebo pokazaću ti trik sa omčom / stavi vrat alebo nema sumnje / izvešćeš me na put / gospodine grobaru). V druhej časti (Ne)otkrivenje dominujú trpké dojmy (kako je dobar gospod / njegov štap i / njegova / palica alebo ne hitaj mi u pomoć / gledaj / kako stradam). Ináč Babuc je zamestnaný na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, uverejňoval v časopise Kovine (2010), aktívny je tiež ako hudobný blogger v sociálnej sieti Tumblr – na adrese gbabuts. tumblr.com. Knihu Redosled si možno vyhľadať a prečítať aj online na webovej stránke scribd.com.

Vtáky VEDELI STE, ŽE...

Citáty 1. Angličtina je vyjadrenie pocitov bez diakritiky.

Gabrijel Babuc: Redosled

Listujeme v Slovníku cudzích slov – Leonidy – skupina, roj meteorov v súhvezdí Leva – lepra – malomocenstvo – letora – povaha, temperament – levanduľa – druh liečivej voňavej rastliny – levátor – sval umiestnený na tvári – levulóza – hroznový cukor,

fruktóza – lexika – slovná zásoba jazyka – lexikografia – náuka o zostavovaní slovníkov – lexikón – väčší slovník, obyčajne náučný – lézia – porucha, úraz, poranenie

január 2012 |

vzlet | 17


DUŠAN DURMAN

Ako sa cítiš, William? Ani sám neviem. Mám dojem, že som spal celú večnosť...

Nie. Večnosť nie. Preboha, Ján, čo sa ti stalo s tvárou?

Ale nejakých päťstotisíc rokov určite. Strávil si dlhý čas v polosne, a teraz si znovu potrebný svetu.

Toto je Hel – Podzemný svet. Smrť mŕtvych. Tu vidíš moju pravú tvár. Nezastavuj sa.

Si silnejší ako predtým. Máš v sebe čiernu krv Ki‛in, narodenej z myšlienok vodných kreatúr. Ja som ju privolal. Len aby si ju obetoval a prisvojil si jej silu. Po tom, ako som privolal dámu stratenej zeme, svet sa drasticky zmenil. Ale to ti už vysvetlia v Bielej pevnosti...

Biela pevnosť...

Dám ti tieto runy. Ide o šesť podôb Ki‛in. Ukážu ti cestu.

18 | vzlet | január 2012


Pripravuje: Filip FILIP

Rok 2011 v oblasti informacných technológií v

Rok za nami bol z hľadiska informačných technológií zaujímavý a plný rôznych udalostí, tak dobrých, ako i zlých. Jedna z významných vecí, ktoré sa udiali, je vzmáhanie sa tabletov (zariadení citlivých na dotyk, ktoré sa snažia konkurovať netbookom). Začalo to roku 2010 s Apple iPad 1, a pokračovalo to v roku 2011 s iPad 2, ktorý priniesol lepšie a jednoduchšie ovládanie, ako aj lepšiu obrazovku. Na to konkurencia odpovedala rôznymi tabletmi s operačným systémom Android, výsledkom čoho je zdravý konkurenčný boj o používateľov tabletov. Podobne je to aj na trhu inteligentných mobilných telefónov (smartphone), kde sa OS Android stal najčastejším operačným systémom, prekonávajúc dovtedajšieho

veci. Napríklad po Tablet a viac ako siedmich smartphone rokoch Windows XP viac nie je najpoužívanejším operačným systémom – teraz je to Windows 7 z roku 2009, a uvidíme, dokedy to tak bude. Keď sme pri OS Windows, firma Microsoft vyvíja nový operačný systém Windows 8, ktorý by po prvýkrát mal zjednotiť operačné systémy pre PC, mobily a tablety. V súčasnosti je dostupná iba prvá testovacia verzia alpha, v roku 2012 by mala vyjsť aj opravená, beta verzia tohto operačného systému a možno aj konečná verzia dostupná pre všetkých používateľov, ale to je málo pravdepodobné. Čo sa týka hardvéru, rok 2011 poznačili Intelove procesory Sandy Bridge, ktoré sú nástupcami predošlej generácie procesorov Nehalem, od ktorých sú za nuansu rýchlejšie a efektívnejšie. DDR3 pamäť je už štandardom a celkom Zaplavená továreň pevných diskov „vytisla“ DDR2 z počítačov; tak ako každý rok, zase máme nové „panovníka“ tohto trhu Symbian. generácie grafických kariet z ATi Ani v Apple nečakali, kým sa udeje a nVidia. Rok 2011 však poznačili nejaký div, ale predstavili iPhone aj viaceré nepríjemné udalosti, 4S, nové „vydanie“ smartphone z ktorých na používateľov PC asi telefónu, čo však rozčarovalo mnonajviac vplývali záplavy v Thajsku, hých, ktorí čakali iPhone 5 s oveľa ktoré spôsobili veľké škody výrobvýznamnejšími zmenami (4S je iba com pevných diskov, čo zapríčinilo trošku pozmenený vzhľadom na prudký rast ich cien v októbri aj iPhone 4 z roku 2010). Keď sme už pri Apple, treba spomenúť aj jednu novembri. Tak napríklad pevný disk, ktorý v septembri stál 50 eur, teraz smutnú udalosť, a to je smrť zaklastojí 120. Podľa niektorých, takýto dateľa tejto firmy Stevea Jobsa. stav bude trvať minimálne do poloA teraz späť na svet PC počítavice roku 2012, a možno aj dlhšie, čov, kde sa tiež udiali zaujímavé

Podľa teologickej mytológie limbo predstavuje priestor medzi peklom a rajom, presnejšie nádvorie pekla, kde bývajú stelesnené duše hriešnych ľudí a nekrstených detí. Spisovateľ Dantes opisuje limbo ako prvý kruh pekla a práve do toho kruhu nezávislé dánske štúdio Playdead umiestnilo svoju debutovú hru.

takže radím všetkým, aby podľa možnosti počkali s plánovanou kúpou pevného disku. Ešte jedna negatívna vec je smrť autora programového jazyka C Dennisa Ritchieho, vďaka ktorému sú počítače to, čo sú, lebo je ich základom vlastne tento programový jazyk. Keby nebolo jeho, nebolo by ani Unixu, Windowsu, Linuxu a počítače (presnejšie softvér) by pravdepodobne zostali na úrovni, zo sedemdesiatych rokov 20. storočia. Z ostatných noviniek spoločnosť Google založila svoju sociálnu sieť, Google + (Google Plus), ktorej cieľom je „poraziť“ Facebook. Týmto sa začal ostrý konkurenčný boj na „trhu“ sociálnych sietí, a vo Facebooku na toto

odpovedali viacerými zmenami, keď dodali na stránku možnosti podobné tým, ktoré obsahuje Google Plus. Najnovšia novinka na Facebooku je Timeline, vďaka ktorému budeme môcť vidieť, ako náš profil vyzeral niekedy v minulosti. Nemožno nespomenúť ani cloud technológie, ktoré umožňujú používateľom, aby ukladali svoje dáta na vzdialené servery. Kým jedna časť používateľov toto podporuje, lebo sa údaje stávajú imúnne na krachy pevných diskov, druhá časť si myslí, že je bezpečnostné riziko príliš veľké, a je proti cloudu. Rok 2011 priniesol aj praktické využitie tejto technológie pre obyčajných ľudí, ako Dropbox (slúži práve na ukladanie dát na internete, vyšiel v roku 2008, ale v roku 2011 sa dosť popularizoval) alebo Google Docs (tiež nie je nová technológia, ale teraz je už dosť kvalitný na to, aby v prípade núdze vymenil Office balík). Ako vidno, svet IT po roku 2011 nezostal rovnaký ako predtým. Uvidíme ešte aké zaujímavé veci sa udejú v roku 2012, či tablety konečne „porazia“ netbooky, či sa ceny pevných diskov vrátia na normálnu úroveň a či vyjde a čo prinesie konečná verzia Windows 8.

Drobnicky • Spoločnosť Google predstavila prehliadač Chrome 16. • Spoločnosť Mozilla predstavila Firefox 8. • Vyšiel Android 4.0, nástupca dvoch doterajších verzií Androidu (2.3 pre smartphone a 3.0 pre tablety). • Seagate a Western Digital skrátili záruku (garanciu) na niektoré svoje pevné disky z troch rokov na dva roky. • Podľa najnovších informácií beta verzia Windows 8 vyjde vo februári 2012. • Intel určil ceny budúcej generácie procesorov, nazvanej Ivy Bridge (je to nástupca Sandy Bridge).

Ide o arkádovú skákačku plnú logických hádaniek, v ktorej sa ujmete úlohy malého chlapca a budete musieť zdolávať celý rad nebezpečných prekážok s cieľom nájsť stratenú sestru. Hra sa začína bez hocijakého úvodu. Prebudíte sa v temnom lese, tiché a pochmúrne čiernobiele ovzdušie vyvolá vo vás pocit úzkosti a nanúti vás ísť dopredu. V tomto svete nadídete na velikánske klepce, kotúčové píly, hlboké rokliny, stretnete sa s ohromnými pavúkmi a malými agresívnymi príšerkami, pričom nebudete mať žiadnu zbraň, iba schopnosť šplhať sa, preliezať, preskakovať. Taktiež budete nachádzať rôzne tmou

zahalené predmety, ako sú páky, ozubené kolieska, výťahy a vypínače, pomocou ktorých zdoláte najrozličnejšie hádanky a pasce, čakajúce na vás v báječnej a hrozivej atmosfére. Asi v polovici hry sa hrdina dostane z divého do ruinovaného urbanizovaného prostredia, kde budú číhať väčšie nebezpečenstvá a čoraz ťažšie prekážky, ktoré možno prekonať iba čistou logikou. Hoci ide o jednoduchú hru, pri ktorej budete používať iba tri tlačidlá na klávesnici, Limbo predstavuje originálne umelecké dielo, ktorého znepokojujúci, ale poetický svet plný tiení a pritlmených zvukov jednoducho musí byť preskúmaný. jm

január 2012 |

vzlet | 19


Vedie: Jasminka ČINČURÁKOVÁ-GALAMBOŠOVÁ

21. 3. – 20. 4.

Nenechajte sa vyviesť z rovnováhy poznámkami ostatných a takisto nevnucujte druhým svoje názory. Zvažujete, či máte dosť síl na prácu, ktorú vykonávate. Mesiac je vhodný na aktívnu činnosť a energické rozhodnutia. Nič neodkladajte!

21. 4. – 20. 5.

Plňte si všetky povinnosti precízne. Nevyhnete sa diskusii o niečom, čo považujete za slabosť. Nebude vám chýbať nadšenie a priazeň okolia. Prekonáte nepríjemné myšlienky. Skúste sa zamyslieť nad náplňou vášho života, pretože ak sa nudíte, niekde robíte chybu. Venujte sa hlavne dlhodobým plánom.

21. 5. – 21. 6.

Tento mesiac vám prospeje pokoj. Ak vás okolie správne pochopí, nedorozumeniam sa vyhnete. Obnovte priateľstvo z minulosti, pomôže vám k úspechu. Dodržujte pitný režim. Pokúste sa zistiť, kto potrebuje informácie o vašich krokoch.

22. 6. – 22. 7.

Asi dostanete dobré správy. Vedome si vytvoríte svetlý bod! Požiadavky máte vysoké, ale asi si zachováte rozvahu. Neváhajte už konečne a pusťte sa do plnenia svojich snov. Situáciu riešte tak, aby ste neboli na niekom závislí. Hviezdy odporúčajú vyhýbať sa telesnej aktivite.

23. 7. – 23. 8.

Zvýšte radosť na maximum. Bude ublížené vašej psychike. Pozor, aby vás nepovažovali za diktátora a nevyhýbali sa vám. Vo vzťahu nájdete chýbajúce slová a odstránite negatívne napätie. Nenechajte sa nútiť do činností, ktoré sa vám nepozdávajú.

24. 8. – 23. 9.

Budete mať starosti. Ak budete pracovať na 100 %, oplatí sa vám to. Vaše financie nie sú v poriadku, ale nájdete pomocníka a sponzora. Nebude vám chýbať nadšenie a priazeň okolia. Tento mesiac je vhodný na cestovanie, vybavovanie rôznych záležitostí. Obdobie depresie prekonajte v spoločnosti príjemných ľudí.

20 | vzlet | január 2012

24. 9. – 23. 10.

Najvhodnejšie obdobie na štúdium, vzdelávanie. Mali by ste sa prihlásiť na kurzy či do diskusných fór. Študentom sa bude dariť na skúškach. Nositelia znamenia si uvedomia, zaspomínajú na staré dobré časy. Musíte si však uvedomiť, že prítomnosť a budúcnosť sú dôležitejšie ako ponáranie sa do starých spomienok.

24. 10. – 22. 11.

Neignorujte potreby organizmu. Preventívne si doprajte poriadnu vitamínovú bombu proti nepríjemnej únave alebo chrípke. Budete mať veľmi veľa povinností. Ľudia z vášho okolia sa budú cítiť nepríjemne. Asi stretnete osobu, ktorá je prekážkou na ceste k šťastiu. Na začiatku skúste sledovať aj maličkosti v správaní sa vašich priateľov.

23. 11. – 21. 12.

Bez slov pripravte niečo radostné. Stihnete mnoho nových úloh a hravo ich zvládnete bez väčších ťažkostí. Budú vás trápiť nepríjemné pocity. Neodmietnite ponuky, ale ani sa nimi nechváľte. Partnera a aj vás príjemne prekvapí vaša nežnosť. Pravdepodobne vyriešite nejakú profesijnú záležitosť.

22. 12. – 20. 1.

Môžete dostať nevšednú ponuku. Nepríjemnostiam sa vyhnete, ak budete dopredu rátať so zradou. Postavenie Pluta bude pre vás hrozbou. Stojíte na začiatku nepríjemností, z ktorých sa nakoniec poučíte. Váš zdravotný stav bude priamoúmerný životospráve. Budete mať dostatok taktu a jemnosti.

21. 1. – 20. 2.

Ak to bude len trochu možné, snažte sa Duševnú pohodu si zabezpečte rekreačným športom. Máte veľa zaujímavých plánov, ale mali by ste si uvedomiť, že zostať len pri tom nestačí. Niečo z minulosti výhodne využijete v súčasnosti. Nevyhnete sa diskusii o niečom, čo považujete za slabosť. Všetko je tak, ako má byť a to prospieva vášmu zdraviu. Tento mesiac bude nestály a premenlivý.

21. 2. – 20. 3.

Dovolia si k vám to, čo vy dovolíte. Obdobie patrí láske. Všetko je tak, ako má byť, a to prospieva vášmu zdraviu. Pripravte sa na jeden rozhovor, môžete dostať nepríjemné otázky. Ak sa správne vyjadríte, prežijete dni v pohode. Prvá časť mesiaca nebude priaznivá, preto nerobte žiadne zásadné rozhodnutia.


KRÍŽOVKA Ilustrácia: Dušan Durman

V tajničke je meno populárnej americkej speváčky (na fotografii).

Dva levy sa pozerajú do lekárskej tašky a pritom si hovoria: – Bol to dobrý lekár! – Áha, bol! Škoda, že nezostalo z neho aj na zajtra! * Turista prechádza dedinou a vidí ako na terase pred domom hrá dedinčan šach so svojím psom. – No toto, snáď mi nechcete povedať, že váš pes vie hrať šach! – Čerta starého vie, dnes už prehral štvrtú partiu. * Dievča sa nahnevá na frajera: – Ty máš futbal radšej ako mňa! – Áno, ale teba mám zase radšej ako basketbal. * Webmaster vyplňuje dotazník: Vek: 25 Výška: 185 Farba očí: #0072BC * Policajná hliadka kontroluje vodiča, ktorý vezie na streche auta lyže: – Prosím vás, načo sú vám teraz v lete lyže? – To sú vodné lyže, ja sa lyžujem na jazere. – V poriadku, šťastnú cestu. Druhý policajt po chvíli rozmýšľania vraví: – Niečo mi hovorí, že ten človek nás klamal. U nás máme jazerá, ale ani jedno nie je dole kopcom!

OSEMSMEROVKA RÁČIK RADIKÁL RADOK RAPORT REDAKTOR REALISTA REKTOR REPÍK REVÍZOR REVOLVER

REZERVA RIASA RODISKO ROHÁČ ROZBOR ROZHOVOR ROZPAKY ROZSUDOK RUSÍN

Osemsmerovku autora Jána Bažíka preberáme z časopisu Vzlet z roku 2006.

Pojmy zo súpisu (všetky majú začiatočné písmeno R) vyhľadajte a prečiarknite v osemsmerovke. Zostanú vám štyri neprečiarknuté písmená, ktoré čítané radom tvoria meno slovenského spisovateľa (Moric). R

R

E

V

Í

Z

O

R

Á

Č

I

K

E

O

E

L

A

Č

E

R

U

N

Y

O

D

T

Z

A

Á

V

R

E

P

Í

K

D

A

K

R

H

L

K

R

I

A

S

A

U

K

E

O

O

O

I

I

E

I

U

P

S

T

R

V

D

P

V

S

D

Z

R

Z

Z

O

E

D

O

A

A

O

T

A

E

O

O

R

O

Z

B

O

R

R

R

A

R

R

R

* Emil príde k novinovému stánku a pýta sa predavačky: – Do you speak English? – Yes. – Wrigley spearmint! * Ide babka do obchodu a pýta si sardinky. Predavačka sa jej pýta: – Aké? Portugalské, chorvátske…? – To je jedno. Aj tak sa s nimi nebudem rozprávať. * Rapperovi sa narodil synček. Po pár mesiacoch sedí rapperská rodina v obývačke a malý sa ozve: – Mother! Rapper oduševnene vykríkne: – Aha, už vie povedať pol slova! január 2012 |

vzlet | 21


Marcové ídy Réžia: George Clooney Hrajú: Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Evan Rachel Wood…

Príchod nového roku vždy zaznamenávame početnými prianiami, predsavzatiami a vždy sa na jeho začiatku obzrieme na všetko to, čo sme minulý rok zažili. Svet filmovej produkcie sa tiež obzerá na to, čo vyprodukoval minulý rok a tradične na začiatku roku prebieha veľa udeľovaní filmových cien. Medzi nominovanými filmami však zriedkavejšie narazíte na nejaké letné trháky, skôr sa tu nájde film, ktorý bol natočený koncom roku a o ktorých väčšina filmových divákov u nás ešte nepočula. Medzi témy spracované v týchto filmoch každoročne patrí aj politická téma, ktorá bude v tomto roku najpravdepodobnejšie zastúpená práve filmom The Ides of March. Stephen Mayers (Ryan Gosling) je mladý, šikovný a idealistický manažér prezidentskej predvolebnej kampane v rámci demokratickej strany, ktorý plne verí svojmu zamestnávateľovi, americkému senátorovi Mikeovi Morrisovi (George Clooney). Voľby na prezidentského kandidáta sú už v plnom prúde, keď v štáte Ohio hlavný manažér kampane oponenta Tom Duffy (Paul Giamatti) povolá Mayersa na súkromnú schôdzku a snaží sa ho presvedčiť, aby sa pridal na ich stranu. V momente, keď sa však Mayers rozhodne svojmu nadradenému Paulovi Zare (Philip Seymour Hoffman) nepovedať o tomto, jeho integrita je ohrozená. V tom rovnakom čase sa Mayers upúšťa do románika s jednou z mladých stážistiek, ktorá bremeno svojho vlastného

tajomstva vrhne aj na neho. Vďaka niekoľkým rozhodnutiam, ktoré sú posudzované od vedúcich ako zlé, ilúzie mladého Mayersa sa rozplývajú a začína chápať, čo všetko sa kryje za kulisami sveta politiky a sveta volieb. Podľa obsahu deja asi ťažko prídete na to, prečo sa film volá práve The Ides

22 | vzlet | január 2012

of March. Keďže ide o film s témou kritiky politických dianí a zničení ilúzií o nich, autori využili termín, ktorý je z historického hľadiska známy ako deň vraždy Júlia Cézara a bol použitý aj v známej Shakespearovej divadelnej hre. Dej filmu je veľmi jednoduchý a priamočiary, dokonca by sa dalo povedať, že pre väčšinu ľudí, čo videli nejaký film, ktorý sa zaoberá zákulisím politiky (alebo pre tých, ktorí si nerobia o jej spravodlivosti ilúzie), veľmi predvídateľný. Medzi prednosti príbehu vzhľadom na jeho predchodcov patrí to, že na rozdiel od početných iných filmov hlavnou postavou nie je politická figúra, ktorá prichádza o svoje ilúzie, mení svoje priority či morálne hodnoty, ale osoba, ktorá v politike nefiguruje. Scenár napísal George Clooney spolu s Grantom Heslovom (spolupracovali aj na scenáre filmu Good Night, and Good Luck, ktorý tiež Clooney režíroval) a Beau

Willmonem, autorom divadelnej hry, ktorá bola predlohou pre film. Práve to, že dielo bolo pôvodne písané pre divadlo, asi spôsobuje niektoré nedostatky príbehu. Za ten nedostatok možno považovať malú dynamiku a žiaden zvrat v deji praktick y celú prvú hodinu filmu. Na druhej strane medzi ďalšie prednosti patria vtipne napísané dialógy a výborné monológy, ktoré aj herci výborne zahrali, a preto niekedy film na diváka viac pôsobí ako mozaika výborných scén než ako výborný celok. George Clooney mal určite plné ruky práce s týmto filmom, lebo nielenže písal jeho scenár, ale bol aj jeho režisérom, producentom a stvárnil jednu z hlavných postáv. Túto postavu si však veľmi trefne pridelil. Zahral šarmantného prezidentského kandidáta s veľmi liberálnymi názormi, ktorými by sa v realite v USA v predvolebnej kampani asi nikto tak neohŕňal. Ide hlavne o názory na energetiku, životné prostredie, vojnu, náboženstvo či trest smrti, názory, za ktoré niektorí kritici upodozrievajú, že sú Clooneymu vlastné a cez tento film sa ich trochu snaží propagovať. Medzi zásadné veci, ktoré robia tento film dobrým, a prečo ho nájdete medzi najlepšími na rôznych

zoznamoch filmov z minulého roka, sú herecké výkony. Všetky postavy boli zastúpené veľmi zvučnými menami Hollywoodu, ale pre ich výkony treba hlavne vyzdvihnúť Paula Giamattiho a Philipa Seymoura Hoffmana, ktorí obhájili svoju povesť vždy pripravených a výborných hercov. Pre ich výkon je zaujímavé aj to, že najviac dostali priestoru a najlepšie ukázali svoje talenty v monológoch najpodstatnejších pre odkaz filmu – pán Giamatti o politických „hrách“ a pán Hoffman o lojalite. Hoci Ryan Gosling na film naláka najviac mladých diváčok, predsa herecky sa týmto pánom nevyrovnal. Žiaľ, veľká časť filmu sa práve spoliehala na to, že sa divák emočne naviaže na premeny hlavnej postavy, čo však nebolo dosiahnuté až v takej miere, v akej sa to asi očakávalo. Toto chýbajúce emočné naviazanie nie je však jediné, čo spôsobuje, že divák sa s filmom nestotožní. Práve už spomínané názory, ktoré senátor vynáša, pôsobia nereálne. To, že si scenáristi nevybrali len jednu „kontroverznú“ otázku, spôsobuje pri mnohých divákoch, že filmu neveria a že film nedáva dojem reálneho zobrazenia konkrétnych dianí v politickom zákulisí, ale sa zdá skôr ako dej vymyslený na poukázanie na názory, ktoré podľa jeho tvorcov chýbajú súčasnej americkej politike. Plusom je však to, že napriek tomu, že postava senátora sa zdá pre svoje názory nereálna, predsa nie je ideálna a ukážu sa aj jej chyby. Pre film ale bola veľmi dôležitá aj celková atmosféra dobre zachytená kameramanom Phendonom Papamichaelom, ktorý sa stal známym aj vďaka filmom Walk the Line či The Pursuit of Happiness. Atmosféru, pravdaže, dotvára aj veľmi výrazná hudba filmového skladateľa Alexandra Desplata, ktorý len minulý rok napísal hudbu do ôsmich filmov, medzi ktoré patria aj The Tree of Life, Carnage a posledná časť filmu o Harrymu Potterovi. George Clooney bude vždy u väčšine ľudí asociovaný s hereckou kariérou, ale v poslednom čase sa snaží presadiť aj ako režisér a usudzujúc len podľa mien, ktoré sa mu podarilo dostať do tohto filmu, je aj šikovným producentom. Toto je jeho tretí zrežírovaný film z celkovo štyroch, ktorý ašpiruje na vysoké ohodnotenie a ceny. U kritiky získal celkom vysoké ocenenia, ako aj u divákov, ktorí mu v kinách za tri mesiace premietania nechali štvornásobok (gross) jeho rozpočtu. Napriek niektorým svojim nedostatkom The Ides of March má veľa pozitívov a určite by mal byť zaradený medzi najlepšie filmy natočené minulý rok – preto by nemalo nikoho prekvapiť, keď sa tento a budúci mesiac ocitne na zoznamoch titulov nominovaných na najvyššie filmové ceny. Kým ho človek pozerá, je to film, ktorý sa mu páči, zostáva však otázne, či sa ho dotkne jeho odkaz, či bude o ňom premýšľať a samým tým aj ako dlho si bude na tento film pamätať. Stanislava SLÁDEČEKOVÁ


THE THING

(Réžia: Matthijs van Heijningen Jr., 2011)

Úsvit – časť 1 Réžia: Bill Condon

Keď sa začiatkom roku 2009 zjavili prvé informácie o novom filmovom spracovaní majstrovského diela Johna Carpentera The Thing, fanúšikovia SF a hororu boli tým ozajstne vyľakaní a znechutení („Je to ako kresliť obočia na Mona Lízu!”). Neskoršie sme sa všetci upokojili, keď sme počuli, že to vlastne bude tzv. prequel, čiže film, ktorý bude hovoriť o tom, čo sa stalo pred dejom filmu z 1982. Ide o ešte jeden film, ktorý má svoj základ v literárnom diele – v novele Johna W. Campbella Who Goes There? (1939). Skupina vedcov izolovaná v Antarktíde, kde trvá nekonečná zima, koná vedecké výskumy. V ľade objavujú kozmickú loď, ktorá sa tam zrútila dvadsať miliónov rokov predtým. Rozmrazenie lode oživí cudzinca, stvorenie, ktoré môže nadobúdať tvar, spomienky a charakteristiky živých vecí – ľudí a zvierat – ktoré predtým zožerie. Nastáva krvavý boj a vedecká posádka sa postupne ponára do paranoje šialenosti. Prvý kinematografický pokus o vytvorenie ľadovej antarktickej atmosféry zimy, izolácie, nedôvery a strachu podľa Campbellovej novely bol v roku 1951 (počas tzv. McCarthismu v USA) vo filme Howarda Hawksa The Thing from Another World, kým roku 1982 John Carpenter režíroval dnes uznaté SF horor veľdielo The Thing. Tesne spätý s Campbellovou novelou je aj film The Invasion of Body Snatchers (1956), ktorý tiež mal viac kinematografických inkarnácií. Napriek mnohým obavám, ktoré mu predchádzali, nový The Thing je dobre urobený film. Všetky prísady potrebné na skvelý SF pôžitok sú tu. Herecké výkony nie sú vynikajúce (Mary Elizabeth Winstead nie je na úrovni Kurta Russella), ale sú kvalitné a pozoruhodné. Efekty stvorenia sú výborné a – prekvapivo – nemáme pocit, že sú úplne CGI. Hlavný problém je nedostatok silného sociálnepsychologického podtextu, ktorý bol prítomný v minulých adaptáciách. Problém je aj v tom, že nám tento nový The Thing predstavujú ako prequel, a ide tu predsa o solídny remake. Janko TAKÁČ

Konečne je tu prvá časť Breaking Dawn! Po mnohých prekážkach a komplikáciách (ktoré sme pozerali v predchádzajúcich troch častiach Súmraku) konečne nastal Bellin (Kristen Stewart) a Edwardov (Robert Pattinson) veľký deň – vzali sa a odišli na medové týždne. Tieto dni trávia v zázračnom meste, ktoré sa menuje ostrov Esme. Ostrov Esme bol dar Dr. Carlislea Cullena (Peter Facinelli), čiže Edwardovho otca svojej manželke Esme Cullen (Elizabeth Reaser). Všetko sa zdá byť ideálne a prekrásne, kým Bella nezistí, že čaká dieťa! Čo by malo byť nemožné… Dieťa rastie závratnou rýchlosťou a pomaly ubíja svoju matku. Edward nesúhlasí s Belliným plánom dieťa donosiť, ale Bella nechce počuť ani slovo o tom, žeby zabila svoje dieťa. Nakoniec Edward súhlasí s Bellou a pochopí, že aj on to dieťa miluje a viac v ňom nevidí zabijaka svojej lásky. Pri pôrode ich spoločnej dcéry Renesmee Bella takmer zomrie, a tak ju Edward v poslednej chvíli premení na upírku. Žiaľ, upírsky život Belly uvidíme až v druhej časti Breaking Dawn. Veľmi dlho sme čakali na túto premiéru. Niekto sa nemohol dočkať filmu a prečítal si knihu (ako napríklad ja), niekto ticho a trpezlivo čakal, pokým niekto vôbec nevedel, že takýto film existuje. Akokoľvek, tento film si pozrelo na milióny ľudí, niekomu sa páčil a niekto ho

nemohol pozerať ani na chvíľu. Moja osobná mienka je taká, že som očakávala niečo krajšie. Toľko sa rozprávalo o tomto filme, tak dlho sme naň čakali… A čo sme dostali? Začiatok je akosi urýchlený a potom sa počas polovice filmu dôkladne ukazuje, ako Bella prežíva ťažké chvíle tehotenstva. Nebolo viac tých emócií medzi Edwardom a Bellou, vôbec sa nezdôraznila ich čistá láska. Neviem, ako sa vám zdá, ale mne v tejto časti niečo chýbalo. Myslím si, že režisérsky sa to mohlo urobiť oveľa krajšie a mám nádej, že druhá časť bude lepšia od prvej. Ale okrem tých mínusov boli aj plusy – napríklad scéna svadby a medové týždne na ostrove Esme. Akokoľvek, treba si tento film pozrieť – veď je to Breaking Dawn. A či sa vám zapáči alebo nie, o tom sami posúdite…. Čekuškina Tatiana JEVGENJEVNA

Správy zo sveta filmu

Michael Jackson: Life of an Icon. Film začne rozprávku o kráľovi popu v čase, keď vystupoval s Jackson 5, ale hlavný dôraz sa chce dať na rok 2005 a obdobie, keď Michael Jackson riešil obžalobu o zneužívaní detí. Producent filmu a Michaelov blízky priateľ David Gest v 149 minútach spojil výpovede päťdesiatich ľudí – rodinných príslušníkov a kamarátov, ktorí vykreslili popovú legendu v doteraz neznámom svetle. Film je v predaji na DVD nosičoch.

Michael Jackson: Life of an Icon v predaji na DVD Zlatý glóbus 2012. V Beverly Hills sa v januári udeľujú ceny Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov. Najviac nominácií získal francúzsky film režiséra Michela Hazanaviciusa o ére nemého filmu The Artist. Dva filmy, v ktorých má George Clooney významnú rolu, sú nominované Jeremy každý v piatich kategóriách: Deti moje, kde Režisér Steven Spielberg s hercom ový kôň hrá hlavnú úlohu, a Marcové ídy (The Ides Irvinom počas nakrúcania filmu Vojn of March), kde sa podpísal aj pod réžiu. Za Najhorší film roka 2011. Čitatelia portálu najlepšiu drámu sú nominované okrem týchto kinema.sk v ankete vyberali najhorší film dvoch aj Spielbergov Vojnový kôň, Scorseseho uvedený v slovenských kinách tohto roka. Hugo a jeho veľký objav, Moneyball s Bradom Šmolkovia 3D (The Smurfs) si renomé z minulosti Pittom a Farba citov v americko-indickoneudržali a umiestnili sa ako štvrtý najhorší arabskej koprodukcii. V kategórii Najlepší film. Tesne pred nimi sú Spy Kids 4D: Stroj času. neanglicky hovorený film je nominovaný Slovenská produkcia má v rebríku našťastie americký film za 10 miliónov dolárov iba jedného svojho zástupcu. Zaslúžila sa o to nakrútený u našich susedov. Keďže sa vo filme snímka Mŕtvola musí zomrieť, od ktorej sa veľa hovorí v balkánskych jazykoch, Angelina Jolie čakalo, ale nakoniec bola pre nezáujem stiahnutá sa umiestnila na zoznam nominácií s filmom V z kín. Víťaz titulu najhorší film 2011 je Twilight krajine krvi a medu. sága: Úsvit – časť 1. J. Ž. január 2012 |

vzlet | 23


Paris Suit Yourself

Pohoda Indoor 25. – 26. novembra 2011 Trenčín, Slovensko

kým mi začal prvý koncert. Výhodou, ale aj prekliatím tohto festivalu bola kapacita. Kapacita letnej Pohody je 30 000 a posledný Slovenský folklór nie ročník bol posledné týždne sú iba kroje, krpce, bryndza a vypredaný. Kapacita Public Indoor žinčica. Za 15 rokov si festival Camping festivalu bola 2 500 Pohoda dokázal zabezpečiť účastníkov. Nikto však neočakával, stabilné miesto medzi že sa kapacita nenaplní a že príde charakteristickými prvkami iba necelá tisícka fanúšikov. Aj slovenskej kultúry. Počas teda vďaka malému množstvu ľudí posledného novembrového bolo takmer nevyhnutné stretnúť týždňa sa stretli tí najskalnejší všetkých svojich známych, a to v priebehu pár hodín. Jedným Hlavný organizátor festivalu Michal Kaščák z ťahákov na autodróme festivalu bola americká dancepunková kapela The Death Set. Svojou akčnou energickou a ukričanou hudbou získali publikum, ktoré sa zhromaždilo pod pódiom. Pripomínali fanúšikovia na prvej jesennej tvrdšiu a kreatívnejšiu verziu edícii tohto tradičného festivalu. populárnych Offspring, čo im ide Organizátori sa pokúsili navodiť určite k dobru. Za nimi nasledovali atmosféru letnej Pohody aj britskí Hadouken! Headliner počas mrazivých pár stupňov festivalu. Nastúpili v plnej zostave nad nulou. Ako sa im to darilo? s frontmanom Jamesom Smithom, Festival sa odohrával v areáli ktorého hlas rozozvučal celú Trenčianskeho EXPO a teda v arénu. Sebavedome spustili svoje temperovaných výstavných najznámejšie pesničky, ako Turn halách. Prvý kontakt s festivalom the Lights Out, That Boy that Girl, bol akustický. Už z diaľky bolo či M.A.D. Po tom, čo zahrali moju počuť hlasnú hudbu jednej z najobľúbenejšiu pesničku z ich prvých kapiel. Druhý kontakt bol repertoáru Mecha Love, išiel som vizuálny. Prvé, čo ste si všimli po sa zohriať do haly s občerstvením. tom, ako ste dostali identifikačný Po polhodine to už ale začalo náramok na ruku, boli labute. Asi byť jednotvárne, tak som sa najtypickejší z najtypickejších posunul ďalej. Opitým ľuďom to kolotočov bol jednoznačne ale neprekážalo a bavili sa ďalej. hitom. No ešte väčším hitom Česká kapela DVA v inej hale sa bol autodróm, ktorý si okrem už pomaly nazvučovala. Speváčka návštevníkov užili organizátori Bára a gitarista Honza (každý z (viď na fotke), aj členovia kapely nich, samozrejme, ovláda ešte Paris Suit Yourself. Tretí čuchový prinajmenšom desať ďalších kontakt prišiel po vchode do nástrojov) sa s vervou pustili do haly, kde bolo občerstvenie. svojho koncertu. Pri piesni Tropikal Rozvoniavala cigánska pečienka, Animal sa speváčka rozhodla, lokše, hus, klobása a pivo. Tak že bude imitovať každé zviera, som sa pohodlne usadil a počkal, ktorého zvuk zaznie v tejto piesni.

24 | vzlet | január 2012

Jednoznačne tým pobavila celé publikum, ktoré sa ku nej miestami aj pridalo. Po tomto koncerte už ale došli sily a prišiel čas na spánok. Väčšina účastníkov spala v stanoch vo vyhrievaných halách. Novinku, s ktorou prišiel organizačný tím Pohody, oceňovali nielen návštevníci, ale aj interpreti, ktorí si nenechali ujsť takýto pohľad. Pre tých, ktorí si nevzali stan, bola hala, kde mohli v donesených spacákoch skloniť hlavu. Hneď ráno si mohli náruživí tanečníci nájsť program Hadouken! pri rannom cvičení a tanci, iní zase pri rôznych spoločenských hrách či pri notebookoch s internetom zdarma. Hlavná časť programu však prišla až podvečer. Rôzne diskusie na občianske témy spojené aj s premietaním filmu o stave v slovenskom súdnictve boli pripravené pre náročnejšieho a intelektuálnejšie zameraného návštevníka. Samozrejme, celý deň bežali koncerty, kde sa dalo veľmi príjemne tráviť čas pri počúvaní rôznorodej hudby od rocku, popu až po elektro. Vtedy ma však nepripraveného zaskočil asi najlepší koncert tejto edície Pohody. Americko-francúzske zoskupenie Paris Suit Yourself s afro-americkým frontmanom sa postaralo o mrazivý hudobný začiatok. Málokedy možno vidieť, že by kapela začala pomalou, ťahavou piesňou, ktorá rôznymi zvukmi pripomína skôr béčkový horor. To by sa vám zdalo na prvý pohľad. V skutočnosti to číslo bolo

Koncert kapely The Death Set

veľmi premyslené. Ľudí, ktorí to nezavrhli okamžite, ich hudba zaraz prikovala k zemi, aby mohli v nemom úžase načúvať pazvukom vychádzajúcim z hrdla speváka. Po 15 minútach sa však začala ozajstná šou. Čím viac gradovali piesne nabité gitarami, spevom a rockovými bicími, tým viac vrelo publikum, a o to viac sa aj obnažoval spevák. Na konci svojho vystúpenia už mu dredy voľne padali na ramená a svoje svalnaté torzo dával na obdiv všetkým, prevažne fotografom. Celý koncert vyvrcholil, keď spevák zoskočil z pódia a dospieval poslednú pieseň uprostred davu divákov, ktorí spolu s ním tancovali.

Pre mňa bola bodkou za festivalom britská pesničkárka Sophie Barker, ktorá figurovala v známej džezovej kapele Zero 7. Odohrala svoj nový album, ktorý bol zaujímavou zmesou gitarových sól, jej typického džezového hlasu a huslí. Či ste fanúšikom letných festivalov, zimných festivalov, elektronických, metalových, reggae festivalov alebo akýchkoľvek iných, Pohoda Indoor Camping Festival bol jedinečnou príležitosťou skúsiť niečo nové a zistiť, aké je to kempovať pod strechou. Tí, ktorí tento festival ale zmeškali, môžu ľutovať, pretože v dôsledku neočakávanej nízkej účasti sa pravdepodobne ďalší ročník konať nebude. Peter NAGY Fotografie: Stanislava Karellová (hudba.zoznam.sk)


Samí pekní ľudia Headlinerom zimnej edície známeho festivalu Pohoda bola britská grime indieelektronická kapela Hadouken!, ktorá sa na Slovensku ukázala už po druhý raz. Kapela funguje od roku 2006 a za ten čas vydala dva štúdiové albumy a niekoľko desiatok remixov. Stali sa známymi po celom svete najmä vďaka singlom Turn the Lights Out, M.A.D. a ich prvému singlu That Boy that Girl. Kapela hrá v zložení: James Smith (spevák), Daniel Rice (gitara), Nick Rice (bicie), Alice Spooner (klávesy) a Chris Purcell (basa). My sme sa porozprávali s Jamesom (J) a Danielom (D) práve na zimnej Pohode o ich filmovom a hudobnom vkuse, ale aj o rôznych iných veciach… Videli ste najnovší Twilight? J: Nie, ale Alice ho chce vidieť. Je veľkou fanynkou týchto filmov. Alice a Danova priateľka chcú ísť naň spolu... D: … čo je skvelé, pretože aspoň my na ten film ísť nemusíme. J: Najprv nás ale chcela prehovoriť, aby sme išli. Ale potom som jej povedal, že ani my ju nenútime ísť na futbalový zápas s nami. Ako by ste reagovali, ak by vám Justin Bieber ponúkol možnosť si s ním zaspievať? J: Ja by som do toho išiel. Ale iba preto, aby som sa dostal k nemu dostatočne blízko, aby som mu mohol dať päsťovku do ksichtu.

Ak by ste si mali vybrať medzi Rickom Astleym, Bee Gees a Modern Talking, ktoré by ste si vybrali? J: Určite by som si vybral Ricka Astleyho a počúval ho celý deň. B: Ja by som si zvolil Bee Gees, ktorí by zahrali pieseň od Ricka Astleyho. Len pre tú srandu. Počul som, že vždy, keď ste na turné, hrávate sa počítačové hry. Ktorá je v súčasnosti vaša najobľúbenejšia? J: Naposledy som hral Super Mario Bro’s 3, originálnu verziu pre Nintendo z ’98 a bol som nahnevaný, že som nedokázal prejsť posledný level. D: Ja som teraz hrával Batmana a celkom som si to užíval. Ale posledné dni sme s Jamesom rozmýšľali, že by sme si zohnali Skyrim a strávili nad ním niekoľko mesiacov. Len neviem, či to Jamesovi dovolím, pretože ešte musí napísať niekoľko pesničiek.

James Smith počas vystúpenia Hadouken! na festivale Pohoda Indoor Camping (foto: Stanislava Karellová)

Londýna. Jediná krajina na svete, kde ich nekupujú, je asi Island. (Smiech) D: Vždy sme nadšení z toho, keď cestujeme, a nakoniec zistíme, že ľudia poznajú naše skladby. Sme za to veľmi vďační. Čo si myslíte o slovenskom publiku? Myslíte, že je v niečom špecifické? J: Radi chodíme na miesta ako toto, pretože si tu ľudia vedia užívať. Festivaly v týchto končinách sú veľmi kvalitné. Radi vystupujeme vo východnej Európe, pretože si myslím, že publikum je tu podobné tomu, aké je aj vo Veľkej Británii.

ešte stále v ústach cítim posledné jedlo. (Smiech) Ak by ste mali povedať nejaký príklad na dobrú popovú hudbu, čo by ste povedali? J: Dobrý pop je pre mňa Katy Perry. Rád píšem piesne a skúmam ich konštrukciu a dôvod ich úspechu. Obdivujem napríklad prácu, akú robí producent Dr. Luke. Myslím, že Američania sú v tomto veľmi dobrí.

Máte svojho najväčšieho fanúšika? D: Minulý týždeň sme videli To ale hovoríte každému, nie? chlapíka, ktorý mal na hrudi D: Práveže nie. Toto leto sme vytetovaný text jednej našej boli na niekoľkých skvelých pesničky. Myslím, že on vyhral festivaloch v Poľsku a Česku a cenu za najväčšieho fanúšika. publikum bolo úžasné. J: Napríklad ale v krajinách Je to iba náhoda, že vo vašej ako Taliansko a Francúzsko je to kapele sú len samí pekní ľudia? Pred pár rokmi ste robili ťažšie. Dá nám veľa námahy, aby J: (Smiech) No... ak na tom interview, kde ste povedali, sme tam naštartovali publikum. trváte... (Smiech) že pravdepodobne mimo D: Nie je to náhoda. Vyrastali východného Londýna si Aké sú vaše špeciálne zvyky sme v laboratóriách a hudba bola nikto nebude kupovať vaše iba zhoda okolností. nahrávky. Ako sa na to pozeráte predtým než vyjdete na pódium? teraz? D: Rád si predtým umývam Peter NAGY, J: Našťastie si ich teraz ľudia zuby. Dosť to kazí celý zážitok ak autor portálu www.holdenovsvet.sk kupujú aj mimo východného Akú pieseň ste naposledy remixovali? J: Naposledy to bol remix jednej piesne od Kids in Glass Houses a od kapely Twin Atlantic. Sú to dve britské kapely, ktoré máme vážne radi.

Január

Možno nie vždy najbelší a najchladnejší, vždy je predsa len prvý. Po tom, čo december uzavrel brány starého roku, január načína stránky nového kalendáru. Kráčať po boku zimy je vždy príjemnejšie v patričnej výbave, a to v podobe hrubej fleece-ovej mykyne, ktorú v boji proti chladu výborne podporí farebná šušťáková bunda. Mgr. art. Iveta JELINEK január 2012 |

vzlet | 25


TOM WAITS ::

Bad As Me

(Vydavateľstvo Anti-, 2011) Nemali sme všetci dobrý rok za sebou... Keď sa po sedemročnej prestávke Tom Waits mal prinavrátiť s novým singlom a rovnomenným dlhohrajúcim albumom Bad As Me, stal sa škandál so zverejnením informácií o tomto albume na internete. Zaplánovaná prezentácia vydania bola odročená a na stránku YouTube bol postavený komický videoklip Private Listening Party, v ktorom Waits osobne prijíma fanúšikov do automobilu a premieta pásku s jeho novým albumom. Prvá pieseň na novej platni – Chicago – akoby bola pohľadnica zo súčasných Spojených štátov v období novej Depresie (t. j. novej Veľkej hospodárskej krízy) a v nej úplne dokonale spolu fungujú dychová sekcia, harmonika, bendžo a elektrické gitary. Na albume dominuje charakteristický a zvláštny „waitsovský” avantgardný džezový a rockový blues a večná Waitsova tematika tzv. „chudobnej štvrte” – personálne drámy, nešťastní ľudia, žiadosť utiecť, žiadosť o zmierenie a odpustenie – Waitsove texty sú vždy takmer divadelné. Na albume niet slabého miesta, sú tu captainbeefheartovské vyvádzania v skladbách Chicago, Hell Broke Luce, Raised Right Men (akoby ju nahrali Bad Seeds) a v titulnej Bad As Me, potom rockové Satisfaction a Get Lost, bluesová Talking At The Same Time a džezová Kiss Me, sú tu aj jemné balady Face the Highway, Pay Me, Back in the Crowd, Last Leaf a záverečná New Year’s Eve (spracovanie

známej hudobnej témy a básne Roberta Burnsa Auld Lang Syne). Na Bad As Me hosťuje aj hŕbka svetoznámych mien zo sveta hudby: Keith Richards, Marc Ribot, Flea a Les Claypool. V minulom roku mnohí z nás neboli poriadni. Mnohé žiadosti sa nám nesplnili, a ani my sme nesplnili mnohé sľuby. Kamaráti nás neraz sklamali a aj my sami sme vedeli často rozčarovať. Album Bad As Me je perfektný pre takú januárovú náladu. A v novom roku nech je tak, ako Waits zaspieval v piesni New Year’s Eve: Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind. Should auld acquaintance be forgot for the sake of auld lang syne. Janko TAKÁČ

Exaltovanom. Tieto Alargićove skladby (je ich pospolu deväť), sú iba navonok harmonicky usporiadané – sú to predovšetkým hlboké emotívne výseky, ktoré sú šikovne zapojené do jedného raritného celku. Ak sledujete súčasnú domácu alebo zahraničnú progresívnu scénu, urobte si svojráznu pauzu, vypočujte si Ambitroniku L1 a zamyslite sa. Neverím, že sa rozčarujete. Milan B. POPOVIĆ

INÉ KAFE ::

Právo na šťastie

PETAR ALARGIĆ ::

Ambitronika L1 (Vydavateľstvo Universal Music, 2011)

(Vydavateľstvo Magnatune / ArtisTech Media, 2011) Tvorivé práce Petra Alargića sa najlepšie počúvajú okolo samej polnoci. Iba vtedy si možno tým pravým spôsobom všimnúť a (na vlastnej koži) pocítiť každý beat, sample a akord, každé trhnutie a záchvev nahraný na CD vydaní Ambitronika L1. Petar je jedným zo zriedkavých tunajších autorov, ktorým sa podarilo podpísať umeleckú zmluvu o vydaní albumu v Amerike. Aj keď sám názov albumu priamo smeruje k ambientálnej elektronike, práce prezentované na tomto vydaní predsa nie sú iba tým. Skladby GinT 6 a EeR NR1 vysielajú nečakane lákavý a v nijakom prípade monotónny zvuk. Žánrovo sú ťažko definovateľné. Je však isté, že vám môžu byť ideálnym podnetom a kreatívnym pátosom pre vašu tvorivú prácu a vyjadrovanie: písanie poézie alebo maľovanie – samozrejme, v transe.

26 | vzlet | január 2012

Po dlhých rokoch čakania prišiel i ten moment, keď si fanúšikovia skupiny Iné Kafe môžu vypočuť ich nové CD so skvelými pesničkami. Iné Kafe je slovenská punkrocková skupina, ktorá (ak nepočítame niekoľkoročnú pauzu) trvá už takmer šestnásť rokov. Skupina v dnešnom zložení – Vratko Rohoň (Štefan), Peter Fóra (Forus) a Jozef Praženec (Dodo) – najprv vydala „nultý“ singel z nového albumu. Ten singel nám je známy pod menom Petra po rokoch. Potom bola začiatkom júna 2011 premiéra prvého oficiálneho singlu Ani minútu a vtedy sa tiež dalo najavo, že sa nový album bude menovať Právo na šťastie. A konečne po ôsmich rokoch čakania (odvtedy, čo v roku 2003 vyšiel predchádzajúci album Bez udania dôvodu), v novembri 2011 si fanúšikovia mohli vypočuť nový album, ktorý ich iste nerozčaroval, naopak splnil očakávania. Iné Kafe nám s novými trinástimi pesničkami dokázali, že aj po šiestich štúdiových albumoch, jednom live DVD a jednom „best of“ vydaní, zostávajú kráľmi punkrocku. Saňa STRAKÚŠEKOVÁ

Austrálska hardrocková skupina AC/DC už takmer 40 rokov nestráca na popularite. Skupinu založili v roku 1973 bratia Angus a Malcolm Youngovci. V priebehu rokov zloženie skupiny sa menilo, no súčasne ju tvoria: Brian Johnson (spev), Angus Young (sólová gitara), Malcolm Young (rytmická gitara, vokály), Cliff Wiliams (basgitara, vokály), Phil Rudd (bicie). Údajne skupina dostala meno podľa nápisu na šijacom stroji ich sestry Margarét. AC/DC je skratka pre alternating current/direct current, čiže striedavý prúd / jednosmerný prúd. Ich prvý spevák bol Dave Evans, ktorého v roku 1974 vystriedal Bon Scott, s ktorým nahrali možno aj ich najväčší hit Highway to Hell. Žiaľ, spolupráca s Bonom potrvala iba 6 rokov a po jeho smrti vystriedal ho Brian Johnson. Výhodou bolo to, že aj Brian mal špecifický, chrapľavý hlas, na ktorý si mnohí zvykli počas Bonovho pôsobenia v skupine. Vo svojej kariére nahrali 19 albumov, z ktorých je najpredávanejší album z roku 1980 Back in Black, ktorý bol vypredaný v náklade 49 miliónov, a patrí na druhé miesto najpredávanejších albumov v histórii. Podľa hudobného kanálu VH1 skupina je zaradená na štvrté miesto 100 najväčších hardrockových umelcov, a MTV ich zaradil na siedme miesto najlepších heavy metal skupín. Okrem toho, že sú známi v celom svete, s ich menom sa viažu aj rôzne zaujímavosti. Napr. tím austrálskych vedcov, ktorý skúma účinok hudby na žralokov, prišiel k uzáveru, že určité piesne skupiny AC/DC upokojujú bielych žralokov. Podľa nich žraloky sú menej agresívne a zvedavejšie. V minulom roku začali aj s výrobou svojho vlastného vína a rôzne odrody sa predávajú pod názvami ich najznámejších hitov. Svoj zatiaľ posledný album Black Ice vydali v roku 2008 a v roku 2009 mali aj pozoruhodný koncert na štadióne FK Partizan v Belehrade, na ktorom sa počas niekoľkohodinovej hudobnej senzácie pobavilo okolo 50 000 návštevníkov. Jasmina PÁNIKOVÁ


Vzlet 01 2012  
Vzlet 01 2012  
Advertisement