Page 6

FÓKUS VOĽNÝM OKOM

(P)o SNS iekto chodieva na Slovenské národné slávnosti pravidelne, z vnútorných pohnútok, ktoré mu nakladajú ani len jediný raz nevynechať najmasovejšie podujatie srbskej Slovače. Iní prídu občas; niektorí tiež preto, aby sa pozreli, či sa dačo mení (a v ktorom smere: k lepšiemu, alebo nedajboh k horšiemu), ďalší z toho dôvodu, že proste prísť musia z príkazu (ako tu podpisovateľ prítomného textu). Spoločným menova- Bryndzové halušky po kovačicky teľom pre všetkých účastníAko každé futbalové mužstvo (nehovoriac kov (ktoréhokoľvek ročníka SNS), tu prítomného podpisovateľa nevynímajúc, je sku- o reprezentačných výberoch), má (aspoň) točnosť, že stretnú veľa známych, s ktorými toľko trénerov koučov vedúcich (akokoľvek ich sa dlho alebo ešte dlhšie nevideli. Zaraz s chu- nazveme, vmestia sa do jediného slova: kritiťou eventuálne nevoľky oprášia x-krát oprá- kov), tak každý program osobitne každého ročšené témy, a(lebo) zahryznú do nových, ak- níka SNS i Slávnosti ako celok majú vlastných tuálnych, pálčivých. Zaspomínajú na staré komentátorov a posudzovateľov (neúmerne dobré, zákonite krajšie časy, znervóznejú viac neformálnych než formálnych); aspoň toľpri komentovaní súčasnej situácie v krajine ko, koľko i návštevníkov. Je to celkom priroči v lokálnych vodách, zamračia sa pri po- dzené a normálne už aj s ohľadom na skuhľadoch do budúcnosti, ktorá sa ukazuje, ako- točnosť, že ide o udalosti verejné, na ktoré sa odvádzajú (aj) peniaze zo štátneho mešca, kam že inak, šedá.

Vzácne stretnutia – Čo vám znamenajú Slovenské národné slávnosti (SNS), na ktoré pravidelne chodíte? – V prvom rade sú pre mňa príležitosťou prísť do môjho rodného mestečka. Okrem toho, to, čo je veľmi hodnotné a vzácne na Slávnostiach, sú stretnutia s ľuďmi, so Slovákmi z Dolnej zeme. Samozrejme, i programy, ústredné a všetky sprievodné, akými sú výstavy, divadlá či čokoľvek iné. Vlastne takto vám poviem: vlani som veľmi rozmýšľala, či pôjdem na SNS, lebo som mala zdravotné problémy. Ale som prišla. Aj som si vtedy povedala: viac už tak rozmýšľať nebudem, pokiaľ môžem, na Slávnostiach budem. Mňa to tak obohatí duchovne, a potom aj zdravotne. Do Petrovca chodím od prvých obnovených slávností v roku 1992: najprv sme prichádzali so Spolkom Slovákov z Juhoslávie, zorganizovali sme si autobusy, kým nebola táto dnešná preprava, ktorá riadne funguje. Od tých čias som začiatkom augusta tu v Petrovci stále. A dúfam, že sa mi to podarí naozaj stále, až, až... Zaznamenal: O. Filip

6

Ďuro Varga

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: RNDr. OLGA FEJDIOVÁ, CSc., SPOLOK SLOVÁKOV Z JUHOSLÁVIE, BRATISLAVA

J. B-š

INÝ NÁHĽAD

N

sa, pravda, zlievajú z vreciek daňových poplatníkov a teda aj samotných účastníkov verejných udalostí, akými sú trebárs – toho času u nás, všakáno, vysokokvalitné – futbalové zápasy alebo Slávnosti a im podobné podujatia. Jednotlivé programy, povedali (mi) viacerí svedkovia (aj) tohtoročných, čiže 52. SNS boli naskutku pestré a rozmanité čo do obsahov a foriem. Je proste vylúčené, nezabudli dodať, že každý jeden ich návštevník nemohol prísť na chuť čo len jednému ich segmentu. Neviem ako vy, ale ja, ktorý som sa do Petrovca z Hložian v sobotu a nedeľu po najväčšom úpeku trepal na kolesách bicykla, prikyvujem hlavou na znak súhlasu. Už aj preto, lebo som po hádam aj pätnástich rokoch stretol kamaráta zo študentských čias z Poľska; pravdaže, bol pozitívne ohúrený Slávnosťami. Kebyže ho nestretnem, tak mi, okrem ďalších početných stretnutí, utkvejú v pamäti (kýmkoľvek ma dotyčná nezradí) bryndzové halušky veľmajstrov sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek – z Kovačice. Moja úcta, dámy a páni! Ach, áno: podaktorí známi vyjadrili mienku (kýval som hlavou taktiež súhlasne), že totiž tých rečníckych vložiek by mohlo a vari aj malo byť pomenej. O to skorej, ak nepovedia ni(e)č(o) nové a dôležité.

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement