Page 52

HLOŽANY V troch publikáciách o Hložanoch sa uvádza, že sa Slováci sem prisťahovali roku 1756. Podľa dobových urbariálnych súpisov – až roku 1770. V tureckých defteroch sa osídlenie Galožan spomína roku 1369, resp. 1553. Evanjelický a. v. chrám Boží postavili r. 1796. Najvýznamnejší farár bol Juraj Rohoni, spoluzakladateľ prvej slovenskej učenej spoločnosti Societas slavica (1829). ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina meno dostala podľa hložianskeho prvobojovníka v II. svetovej vojne. Hložany sú dnes jednou z najzriadenejších dedín v širšom okolí; krášlia ich pekne upravené ulice a priedomia a kompletná komunálna infraštruktúra. Dunaj je vzdialený 3,5 kilometra, Nový Sad 25 km, Báčska Palanka 16 km a centrum Obce Báčsky Petrovec, kam administratívne Hložany patria – 12 km. Roku 2011 v Hložanoch žilo 2 002 obyvateľov: 1 725 Slovákov, 159 Srbov... Väčšina občanov sa zaoberá poľnohospodárstvom a sú tam aj vynikajúci zeleninári. Hrubostenná paprika, Hložianska babura, získala značku autochtónneho výrobku. V rámci KOS Jednota pôsobí kvalitný folklórny súbor a osada je známa aj podľa Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... J. Bartoš

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement