Page 44

R T V PA N O R Á M A Z PROGRAMOV SLOVENSKEJ REDAKCIE TELEVÍZIE VOJVODINA TVV program vysiela na nasledujúcich kanáloch: pre územie Nového Sadu na 48., pre územie Subotice na 40. a pre územie Vršca na 39. PROGRAM SA VYSIELA NA DRUHOM PROGRAME TVV PIATOK 16. augusta: • O 19.30 v relácii odznie siedma – záverečná časť koncertu z tohtoročného 43. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch. • O 20.00 v kolážovej relácii DOBRÝ VEČER, VOJVODINA v TV TÝŽDNI bude rad príspevkov: z kultúry – reportáže z aktuálnych podujatí, a to z 10. seminára pre choreografov v Báčskom Petrovci a zo seminára pre divadelníkov Píšeš? Píšem! v Pivnici; z osád – o aktualitách v cirkevnom živote a o činnosti mladých kresťanov; z poľnohospodárstva – z Dňa zeleniny v Hložanoch, o pestovaní morúš a odznie aj príspevok o netradičnom miláčikovi. • O 20.45 SPEKTRUM: August je tradične vyhradený pre oslavy Dňa Padiny, skôr Padinské dni kultúry, podujatie, v rámci ktorého sa stretávajú milovníci umenia, gastronómie a športu. To, čo je naplánované do konca mesiaca, ozrejmia organizátori. NEDEĽA 18. augusta: • O 11.00 DÚHOVKA: V tomto nedeľnom termíne bude odvysielaný záznam z podujatia Na jarmoku v Nadlaku, z roku 2011, ktoré každoročne spoločne organizujú Slováci zo Srbska, Rumunska a Maďarska. • O 11.30 VYSIELANIE PRE DEDINU: Druhá časť nedeľného vysielania bude venovaná podnikaniu roľníkov, zeleninárov a ovocinárov v našich prostrediach. • O 21.00 DOTYKY: Najnovšia inscenácia kysáčskych divadelníkov pod režijnou taktovkou Jána Privizera ponúka nekaždodenné pletky a skúsenosti fiktívnych postáv. Hlavnými motívmi anglickej situačnej komédie Dokonalá svadba britského dramatika Robina Hewdona sú zápletky lásky, priateľstva a rodiny. UTOROK 20. augusta: • O 10.10 PALETA: Na prvom programe TVV výber najlepších vysielaní z produkcie Slovenskej redakcie RTV Vojvodina titulkované po srbsky. DENNÍKY pondelok až sobota o 18.00. Repríza piatkových vysielaní bude v sobotu o 2.00 a o 10.00. Milan Kulík, redaktor Vysielania V pokračovaní nasleduje repríza pre dedinu, počas nahrávania PALETY. Repríza nedeľných vysielaní bude v piatok o 16.45 a v sobotu o 5.30. Repríza DOTYKOV bude v pondelok o 4.00 a o 13.45.

Z PROGRAMU TELEVÍZIE OBCE KOVAČICA Program sa vysiela na kanáli 52 Nedeľa 18. augusta 16.00 – 18.00 Klenotnica Kronika týždňa Výtvarný tábor Združenia invalidov práce z Banátu Hudobné poďakovanie za úrodu Utorok 20. augusta 16.00 – 18.00 Klenotnica Súťaž v triafaní do hlinených terčov v Padine Divadelné predstavenie Nedeľa Umenie bez hraníc Čo nového v našom spoločenskom živote? Piatok 23. augusta 16.00

44

– 18.00 Klenotnica Slovenský film: Južná pošta Čo nového v našom chotári? Výber z programu TV Petrovec

Olinka Glóziková-Jonášová, novinárka Slovenskej redakcie RTV OK

Z HUDOBNÉHO PROGRAMU RÁDIA NOVÝ SAD PO SLOVENSKY vo výbere hudobnej redaktorky Maríny Kaňovej Program sa vysiela na vlnovej dĺžke 100 a 107,1 MHz

Pondelok 19. augusta: 17.20 – 18.00 Zo starých zásuviek – zaspievajú sólisti Rádia Nový Sad; Utorok 20. augusta: 17.20 – 18.00 Stretnutie – pásmo poézie a hudby; Streda 21. augusta: 4.00 – 4.40 Stretnutie, repríza; 4.40 – 5.00 Hudobné okienko – populárna hudba; 17.20 – 18.00 Na ľudovú nôtu s ochotníckymi súbormi – zaznie zmes ľudoviek; Štvrtok 22. augusta: 17.20 – 18.00 Slovenská ľudová hudba: zaspievajú sólisti Rádia Nový Sad; Piatok 23. augusta: 17.20 – 18.00 Z vašich listov – výber hudby Ondreja Maglovského.

HUDOBNÉ VYSIELANIA NA VLNÁCH RÁDIA NOVÝ SAD pripravuje hudobná redaktorka Slovenka Benková-Martinková SOBOTA 17. augusta: • 17.15 – 18.00 Piesne naše – piesne zaspievajú spevácke skupiny SKC P. J. Šafárika; NEDEĽA 18. augusta: • 00.00 – 1.00 Polnočné dozvuky – skupina Banda zo Slovenska • 15.30 – 16.00 Zo sveta hudby – klavírne suity J. S. Bacha • 16.05 – 17.00 Hudobné hodiny – inštrumentálne skladby v interpretácii A. Piazzollu, R. Carterovej a N. Živkovića • 17.15 – 18.00 Portréty – slovenská ľudová hudba; UTOROK 20. augusta: • 23.00 – 24.00 Ozveny z koncertných siení – barokové trúbkové koncerty talianskych skladateľov; STREDA 21. augusta: • 00.00 – 1.00 Je čas pre hudbu – populárna hudba.

Rádio Stará Pazova 24 hodín s vami Program v slovenskej reči sa vysiela na vlnovej dĺžke 91.5 MHz Internet rádio – www.rsp.co.rs každú sobotu celú noc po slovensky Správy: v sobotu o 16.00 a 18.00 a v nedeľu o 8.00 a 9.00 h Utorok – piatok 18.00 – 21.00: 18.00 Servis, Na dnešný deň, Meniny, 18.15 Volíme melódiu dňa, 18.30 Aktuality z obce a iných osád (v stredu: Poučky zo slovenčiny), 19.00 Denník, informatívne vysielanie, 19.15 Hudba, 19.30 Oznamy, hudba a reklamy, 20.00 Z nášho uhla, udalosti a ľudia (v stredu: náboženské vysielanie Živé vody, vo štvrtok: tematické vysielanie Z minulosti) Sobota 15.00 – 21.00: 15.00 Servis, Na dnešný deň, Meniny, Reklamy, 16.05 Zvončeky, detské vysielanie, 16.30 Oznamy a drobné oznamy, 17.00 Volíme melódiu týždňa, resp. mesiaca, hudba a reklamy, 18.05 Repríza štvrtkovej relácie Z nášho uhla, 19.00 Nová relácia Aktuality z Vojvodiny, na spoločnej vlne rozhlasové stanice Báč, Báčsky Petrovec, Kysáč, Kovačica a Stará Pazova, 19.30 Oznamy, drobné oznamy a z našich osád, 20.00 Aktuality z mesta, repríza utorkovej relácie Z nášho uhla. Nedeľa 7.00 – 10.00: 7.00 Servis, Na dnešný deň, Meniny, 7.30 a 9.30 Oznamy, hudba a reklamy, 8.05 Hudba, servis, 8.30 Slovo nášho Boha, náboženské vysielanie, 9.05 Hudba a aktuality

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement