Page 43

OZNAMY SMUTNÁ SPOMIENKA na milovanú dcéru a sestričku

DANIELU CHRŤANOVÚ – DANKU 1993 – 2006 – 2013 z Kysáča

V srdci sme skryli Tvoj pohľad, Tvoj hlas. Spomíname si na Teba, v srdci Ťa nosíme, vyšliapaným chodníčkom k Tvojmu večnému domu chodíme. Večne budeš slza v našich očiach a boľavá rana v našich srdciach. Mama, oci a brat Andrej

SMUTNÁ SPOMIENKA na milovanú vnučku

DANIELU CHRŤANOVÚ – DANKU 1993 – 2006 – 2013 z Kysáča

Zbytočne je počítať roky, lebo nenavrátia stratené. Nenahradia prázdnotu, ktorá po Tebe zostala. S láskou si na Teba spomínajú Tvoji: starká, starký a ujo s rodinou Vrškovci

SMUTNÁ SPOMIENKA na

DANIELU CHRŤANOVÚ – DANKU 1993 – 2006 – 2013 z Kysáča

Rýchlosťou vtáka letí čas, nejednu slzu zvábi z rias. V nejednom srdci žiaľ vyvolá, ktorý nik už nezdolá. Len boľavá spomienka zostala. Starí rodičia Chrťanovci a tetka Jarka s rodinou z Grécka

SMUTNÁ ROZLÚČKA

SMUTNÁ ROZLÚČKA

BOĽAVÁ ROZLÚČKA

Dňa 8. augusta 2013 po ťažkej a dlhej chorobe nás opustila mama a stará mama

Dňa 10. augusta nás opustila naša mama

s našou starkou

MÁRIA KONDAČOVÁ

MÁRIOU KONDAČOVOU

rod. Bendová 1939 – 2013 z Petrovca

1939 – 2013 z Báčskeho Petrovca

ALŽBETA MERNÍKOVÁ 1958 – 2013 z Pivnice Márne Ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú, ťažko je pripraviť sa bez Teba žiť, keď nemá kto poradiť a pekným slovom potešiť. Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš v našich srdciach do konca nášho života. Zarmútení: synovia Zdenko a Janko, dcéra Nataša, nevesta Miroslava a vnuci Gustáv Dávid a Kristián

SMUTNÁ ROZLÚČKA Dňa 8. augusta 2013 po ťažkej a dlhej chorobe nás opustila naša milá sestra

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, za všetko ďakovať a s láskou v srdci si na Teba spomínať. Dcéra a syn s rodinami

SMUTNÁ ROZLÚČKA s mojou sestrou

Vo veľkom žiali sa s Tebou lúčime a na Tvoju lásku a starostlivosť nikdy nezabudneme. Vnúčatá: Marína, Milica a Miroslav

POSLEDNÝ POZDRAV sestre a tetke

ALŽBETA MERNÍKOVÁ 1958 – 2013 z Pivnice

MÁRIOU KONDAČOVOU Bola si najmladšia a naša radosť najväčšia. Vždy zostaneš v našich srdciach a každý deň si budeme spomínať na Teba, milá sestra naša. Zarmútení: bratia Štefan a Michal a sestry Zuzana, Juliana a Anna

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

rod. Bendovou 8. 5. 1939 – 10. 8. 2013 z Petrovca Smrť bola neúprostná, ale spomienky mi nikto nevezme. Sestra s rodinou

MÁRII KONDAČOVEJ rod. Bendovej 8. 5. 1939 – 10. 8. 2013 z Báčskeho Petrovca Brat Ján Benda s rodinou

43

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement