Page 42

OZNAMY sPoMIeNkA

sMUTNá sPoMIeNkA

Uplynulo už dvadsať rokov, čo nie je medzi nami

Dňa 18. augusta 2013 uplynú 4 roky, čo ma opustil manžel

ANNA BoLDoCká

JáN IMrek 17. 8. 1943 – 18. 8. 2009 z Báčskeho Petrovca

3. 5. 1939 – 14. 8. 1993 – 2013 z Petrovca

MICHAL kyseĽA

spomínajú: dcéry Miroslava Zrubáková a Alena Ivkovićová s rodinami

Trvalú spomienku si na neho zachováva manželka Leposava

sPoMIeNkA

sPoMIeNkA Dňa 12. augusta 2013 uplynuli dva roky, čo nie je s nami

Uplynulo desať rokov, čo nás opustila

ANNA ŠAGáTová

ANDreJ LAčok

rod. Milcová 1953 – 2003 – 2013 z Pivnice

29. 2. 1928 – 12. 8. 2011 – 12. 8. 2013

spomienky na neho zostávajú. Manželka, dcéra, vnúčatá a iní príbuzní

sPoMIeNkA Dňa 13. augusta 2013 uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustila manželka, matka a starká

Tvoji: manžel Ján a synovia Ján a Miroslav s rodinami

sMUTNá sPoMIeNkA na našu mamu a starú mamu

ALŽBeTU HrIeŠIkovÚ rod. stanovú 15. 12. 1939 – 15. 2. 2013 z kovačice Uplynulo šesť smutných mesiacov a dennodenných myšlienok o Tebe. Tvoji najmilší

s láskou, vďakou a úctou si spomínajú a na Teba pamätajú: manželka Mária, synovia Michal a Miloslav s manželkou Máriou a dcérami Emou a Andreou

sMUTNá sPoMIeNkA na môjho manžela a otca

oNDreJA čIPkárA 1940 – 2012 – 2013 z Hložian

sMUTNá roZLÚčkA s manželom a otcom

JoZeFoM kesLeroM

rod. Pavlovová 30. 3. 1954 – 13. 8. 2008 – 2013 z kysáča Navždy si na Teba budeme spomínať.

1933 – 1993 – 2013 architekt z Hložian

osud bol krutý, rozlúčka ťažká a spomienka večná. Tvoja neprítomnosť je nenahraditeľná. s láskou si na Teba spomínajú manžel a deti

ANNA CHrŤANová

42

sPoMIeNkA

Uplynul boľavý rok, čo sme Ťa utratili. smutný je náš dom a prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zostala von. klesli ruky, čo pre nás pracovali, prestalo biť srdce, ktoré nás milovalo, zavreli sa oči, ktoré na nás pozerali. Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.

27. 8. 1931 – 8. 8. 2013 zo selenče

Manželka Anna a syn Vladimír

sMUTNá roZLÚčkA

Lúčia sa s ním: manželka Zuzana a syn Vladimír s manželkou Danielou

s andikou a ujčinkou

ALŽBeToU MerNÍkovoU

sMUTNá sPoMIeNkA

rod. Aleksiovou 1958 – 2013 z Pivnice

na našu milovanú sestru, ktorá už 9 rokov nie je medzi nami

ALŽBeTU HrIeŠIkovÚ rod. Bartkovú 7. 4. 1956 – 18. 8. 2004 – 2013 z kovačice

s láskou a úctou si Ťa zachováme v trvalej spomienke. Elenka, Štefan a Vlastislav Valentíkovci z Nového Sadu

roky plynú, ale krásne spomienky na Teba žijú v našich srdciach. Tvoji: sestra Mária a bratia Pavel a Ján s rodinami

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement