Page 39

K U LT Ú R A SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ĽUBA

Rozvetvuje formy činnosti lovenské združenie žien Ľuba v rovnomennej dedinke založili pred siedmimi rokmi. S predsedníčkou Dubravkou Kmeťkovou hovoríme o cieľoch a spôsoboch činnosti združenia, ktoré bez ohľadu na to, že v názve má prefix slovenské, združuje vlastne aj neslovenské ženy. – Naším cieľom je zachovať tradície Slovákov a príslušníkov iných národností žijúcich v Ľube. Združenie počíta se- Dubravka Kmeťková demnásť aktívnych roku, takže tiež z neho vyrastá členiek vo veku 22 až 50 rokov. tradičné podujatie. – Ako ste začínali? – Všimli sme si, že sa na vašich – Najprv sme sa venovali ručným prácam. Prvým podujatím, ktoré akciách zúčastňujú aj ženské sme usporiadali, bola teraz už tra- spolky z iných prostredí… – Správne. V rámci tohtoročnédičná tortiáda. Vlani sme prvý raz zorganizovali Etno deň, zopakovali ho Etno dňa našimi hostkami boli sme ho aj koncom mája tohto členky Spolku kysáčskych žien.

S

KAŽDÁ JEHO GRAFIKA naznačuje dosť, bez ohľadu na to, či je portrét na nej znázornený kresliarsky precízne, alebo je podaný len rámcovo. Nebojša Lazić, ktorého výstava prác prebiehala vo výtvarnom salóne Kultúrneho strediska Nového Sadu od 22. júla do 9. augusta, je nielen dobrým znalcom všetkých technologických postupov v procese tvorby grafických listov, ale je i umelcom, ktorý rád experimentuje, skúma, kombinuje techniky. A keď sú pritom jeho tematickým námetom známe osobnosti zo sklonku dvadsiateho a začiatku tohto storočia, tak pozorovateľovi nezostáva iné než konštatovať, že aj známe tváre majú veľa neznámych čŕt a tajomstiev. Viaceré z nich (na snímke) odhalila práve táto výstava Nebojšu Lazića. O. Filip

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Vlani sme tu mali Hložančanky; im sme návštevu vrátili 8. marca. Odchádzame aj na podujatia do iných osád, povedzme na klobasiádu v Erdevíku. Už šesť rokov spolupracujeme s Asociáciou slovenských spolkov žien, ktorej členom je i naše združenie. – Stretávate sa pravidelne? – Áno, predovšetkým v zimnom období, a to „na priadkach”, respektíve na večierkoch, na ktoré pozývame ženy zo susedných osád, Bikić Dola, Berkasova, Sotu; Slovenská košeľa my odchádzame k nim na páračky, vymieňame si návštevy a priestor, pod strechou budovy základnej školy. Inak naše združenie skúsenosti… – Máte vlastné miestnosti? má tri folklórne skupiny: mladšia slovenská tanečná skupina vystúpila aj na tohtoročnej Zlatej bráne v Kysáči, potom je tu trochu staršia taktiež slovenská, ako i chorvátska folklórna skupina. – Pred zopár rokmi peknú etno zbierku vlastne etno izbu v Ľube založili – deti… – Je naskutku neobvyklé, že v období počítačov sa naše deti samy začali venovať zbierkovej činnosti, tým nás príjemne Logo v dreve prekvapili, ba v istom zmysle Čím sa zamestnávate v posled- nás prekonali. V pomerne krátkom čase sa im podarilo získať nom období? – Pravidelne sa stretávame raz v od spoluobčanov predmety, o týždni. Počas jarných mesiacov ktorých sme sa domnievali, že už sme šili slovenské kroje. Keďže ani nie sú. Deťom patria len slová sme prednedávnom založili aj chvály a uznanie za to, čo urobili; chorvátsku folklórnu skupinu, kto- pritom je zaujímavé, že iniciátori rá pestuje chorvátsky folklór, šili boli predovšetkým chlapci… Juraj Bartoš sme i chorvátske kroje. Máme svoj

NOVÝ SAD 9. AUGUSTA: Deň, keď sa aj fontána tešila chládku... O. Filip

39

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement