Page 38

K U LT Ú R A DRUŽBA SKOS DETVAN Z VOJLOVICE A DIVADLA Z HUBOVEJ NA SLOVENSKU

Priateľstvo silnejšie od každej prekážky nes už vari takmer každá slovenská osada vo Vojvodine má sebe podobnú osadu na Slovensku, s ktorou nadviazala kultúrnu, športovú alebo nejakú inú družbu. Avšak družba divadelníkov z Vojlovice a divadelní-

dou na Slovensku, ktorá tiež má divadlo, – spomína si Michal Kalmár, jeden z priekopníkov tejto družby. – Tam nám povedali, že poznajú dedinku menom Hubová, v ktorej žije zo 1 000 obyvateľov a majú aj divadlo. Spoji-

vanie Srbska. Úprimné priateľstvo však nič nemohlo prerušiť a keď sa všetky vojnové problémy konečne minuli, kontakty sme obnovili a za posledných 13 rokov sme aj my chodili do Hubovej, aj oni prichádzali k nám. Naše návštevy záviseli výlučne od peňazí. Hubovčania aj v týchto dňoch pobudli niekoľko dní vo Vojlovici. Vojlovičanom predviedli páčivé divadelné predstavenie, ale predovšetkým trávili príjemné chvíle so svojimi hostiteľmi. – Z tej družby po čase vzniklo skutočné úprimné priateľstvo, nielen oficiálne priateľstvo dvoch súborov. Sú to opravdivé rodinné priateľstvá, ktoré zvlášť posilnila tá vaša tragédia, keď vás tak nemilosrdne bomVojlovičania a ich hostia z Hubovej sa pekne bavili aj na vojlovických bardovali, – nadväzuje Jaro pšeničných lánoch Pikla z Hubovej. – Vtedy nám naši priakov z obce Hubová na Slovens- li sme sa a už nasledujúceho telia veľmi pomohli, – hovorí ku dávno prerástla rámce ofi- roku sme s divadlom zavítali do ďalej Michal Kalmár. Spomínam ciálnej spolupráce dvoch spolkov Hubovej, a potom o rok Hubov- si, že písali aj petície na vládu Sloa vyrástla na úprimné rodinné čania prišli k nám. Tieto kontak- venska so žiadosťou, aby nedopriateľstvá, ktoré pretrvávajú už ty však prerušila vojna na prie- volila lietadlám prelety na ceste takmer 25 rokov. stranstvách SFRJ, takže sme do do Srbska. – Začalo sa to v dávnom roku Hubovej znovu odcestovali až – Keď sme sa dozvedeli, že 1988, keď sme na Veľvyslanect- roku 1997. O rok neskoršie aj Hu- spolu s deťmi z Vojvodiny, ktoré ve SR v Belehrade hovorili o tom, bovčania prišli k nám, ale potom počas bombardovania mesiac že máme divadlo a že by sme sa medzi nás znovu postavila pobudli v Tatranskej Lomnici, chceli nadviazať kontakty s osa- politika a neľudské bombardo- boli aj deti z Vojlovice, chceli

sme, aby prišli aj k nám do Hubovej. Boli sme pripravení uhostiť ich v našich domácnostiach, – hovorí predsedníčka hubovského divadla Beata Olosová. To sa, žiaľ, nedalo zorganizovať, tak sme sa my zorganizovali a zozbierali sme humanitárnu pomoc pre Vojlovičanov, ktorú sme zaviezli do Ružomberku a naložili na autobus, ktorý deti vracal domov. – Bolo to vskutku dojímavé, že na nás nezabudli ani v tých ťažkých chvíľach, – hovorí Michal Kalmár. – Skutočne sme im veľmi povďační a nikdy nesmieme zabudnúť, čo všetko vtedy pre nás urobili. – Všetko to nás veľmi utužilo, lebo sme si chceli navzájom pomôcť, – hovorí Jaro Pikla. Hubovčania tentoraz z Vojlovice odišli bohatší o zážitok, aký doteraz nemali príležitosť zažiť. Zúčastnili sa na vojlovických dožinkových oslavách a s domácimi si vymenili skúsenosti v kovaní kosy, skúsili aj kosiť a pochutnali si aj na sedliackych raňajkách. Bol to vraj pekný zážitok a spomenuli si, že aj na Slovensku občas bývajú podobné podujatia, hoci ich je čoraz menej, lebo – ako povedali – na Hornej zemi už ani nieto kde kosiť pšenicu, lebo sa vraj už vôbec nepestuje. V. Hudec

BÁČSKA PALANKA

buľa, umožniť a realizovať šachové hry. Doteraz však chýbali figúrky... Vedeniu novej rady sa podarilo zabezpečiť figúrky z Nemecka, ktoré čo nevidieť docestujú do B. Palanky. Potrebné je ešte dokončiť škatuľu, v ktorej figúrky majú byť uložené. V najbližšom období sa teda šach na otvorenom začne hrať a najväčší záujem prejavili palanskí penzisti. Penzisti sa zároveň budú starať, aby vždy všetko prebiehalo v poriadku a v ich rukách bude aj kľúč od škatule s figúrkami. Figúrky sú vyrobené zo špeciálneho druhu plastu a stáli 50 000 dinárov, na čo finančne prispela Obec B. Palanka. J. Ferková

D

Šachové hry na otvorenom M

edzi aktuálne udalosti v Báčskej Palanke patria aj prípravy na šach na otvorenom, ktorý sa čoskoro začne hrať pred budovou obce. Mládežníci Obecnej rady pre mladých, ktorým nápomocnú ruku podalo nové vedenie Obce Báčska Palanka v čele s predsedom obce Aleksandrom Đedovcom, chce na priestore pred budovou obce, kde sa už viac ako dva roky nachádza obrovská šachová ta- Čoskoro pribudnú aj figúrky pre šach na otvorenom

38

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement