Page 33

K U LT Ú R A PADINČANIA A KOVAČIČANIA V DRAGAČEVE

Banátske vrkoče pre krásu Guče šte kým sa trubači z Dragačeva nestali hudobnou značkou, ktorú rešpektuje a jej prezentáciu navštevuje festivalov

zrieť. Šiesteho augusta na otvorenom javisku vystupovali v hodinovom programe na vychýrenej súťaži dychových orchestrov aj folklórne súbory z Padiny a Kovačice. Mladšia dievčenská tanečná skupina z Padiny vystúpila s dvoma choreografiami, Rozmarín z Kovačice s tromi, po jednu slovenskú ľudovú pieseň spievali KovaPadinčanky a Kovačičanky v spoločnosti čičanky M. spisovateľa Dobricu Erića Marková, J. Hajková a ako chtivá Európa, tanečníci z Kova- trio M. Marková, T. Jonášová čice vystupovali na javiskách a A. Babincová. Do tanca a k Guče počas osláv srbských dy- spevu hral mladší zmiešaný choviek, a to ešte v 70. rokoch mi- padinsko-kovačický hudobnulého storočia. Po prestávke sa ný orchester. Program mopred niekoľkými rokmi scelili dva kvalitné turistické výrobky Banátu a Šumadije: maliari z Kovačice a trubači z Dragačeva. Vďaka Turistickej organizácii Obce Kovačica a Galérii insitného umenia ta- Záber z tanca mladšej tanečnej dievčenskej nečné súbory skupiny z Padiny a výtvarníci z juhozápadnej časti Banátu sú už deroval Ján Chrťan a ideovú konniekoľko rokov znovu na tomto cepciu výstupov mala na starosfestivale. ti kovačická choreografka Ivana Pritom semifinále výberu naj- Zovková. lepšieho orchestra z Vojvodiny a Belehradu na súťaž do Dragačeva už štvrtý rok zaradom úspešne prebieha v Obci Kovačica (trinedeľu 25. augusta bude slávkrát v Kovačici, tohto roku v Panostné otvorenie Cantat fesdine). Zo sprievodných akcií nechýba výstava prác insitných ma- tivalu v Novom Sade – v synagóliarov a výtvarníkov – amatérov zo ge, kde vystúpia zbory zo SegeŠumadije v kovačickej obrazárni dína, Nového Sadu a poprední hualebo v Relaxe. Podujatie v Dra- dobníci. V dňoch 26. – 28. augusta gačeve začiatkom januára pre- o 21. hodine vo vestibule budovy stížny americký časopis TIME za- vlády AP Vojvodiny vystúpia zboradil medzi päť svetových podu- ry z Venezuely, Maďarska a Špajatí, ktoré sa turistom oplatí po- nielska. V nasledujúci deň podľa

E

Na slávnostnom otvorení v pondelok 5. augusta sa okrem riaditeľov TO OK (Ján Pap) a Galérie insitného umenia (Mária Raspírová) zúčastnili i predstavitelia obecnej správy (Jarmila Ćendićová) a osemčlenná delegácia Padiny, ktorá sa tohto roku zbra-

Na vernisáži 25 olejomalieb insitných maliarov členov Galérie insitného umenia v Múzeu trúby v Guči rozprávali prof. Dr. Velimir Karavelić a dragačevská insitná maliarka Snežana Kostićová. Výstava trvala od 5. do 12. augusta. Dobrá znalkyňa festivalu v Guči

Tanečníci Rozmarínu roztancovali pódium v Guči

tala s dedinkou Guča (v čele výpravy bol Ladislav Petrovič, predseda Rady Miestneho spoločenstva). Na podujatí sa zúčastnila aj Ing. Magdaléna Janíková z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž najlepších dychových orchestrov úradne otvoril jej tohtoročný hostiteľ, spisovateľ Dobrica Erić.

Moderátor celovečerného programu Slovákov z Banátu bol Ján Chrťan

Slovenka Gabriela Brestičová písala o tomto podujatí, že pricestovať do Dragačeva počas festivalu trúby znamená „ocitnúť sa nepretržite – 24 hodín, celý týždeň v Kusturicovom filme“ a že „je festival trúby niečo nepredstaviteľné pre Slovákov zo Slovenska, no každoročnou povinnosťou pre Srbov“. Čoraz častejšie ale aj pre Slovákov zo Srbska. Ján Špringeľ Fotografie: archív TO OK a J. Chrťana

V ústrety festivalu zborov Cantat

V

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

programu festivalu v Štúdiu M Rádia Nový Sad vystúpia Aleksandra Slađana Miloševićová, úspešná juhoslovanská speváčka, a novosadský Nonet. Ďalší koncert bude 30. augusta znovu vo vstupnej sieni budovy vlády APV, kde budú predstavené i dielne spomenutého festivalu. V posledný festivalový deň pri SPENS-e bude

koncert skupiny Seven Kings – the Family of Gipsy Kings, La familia a Marije Šerifovićovej, ktorá je špeciálnou hostkou tohtoročného Cantat festivalu. Viac informácií o festivale si záujemcovia nájdu na: www.cantatnovisad.org. Marína Valentíková

33

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement