Page 32

K U LT Ú R A PRIChySTANé K TOhTOROčNýM SNS

Ďalšia brožúrka k stretnutiu učiteľov lhší rad rokov k stretnutiu slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci sa chystá a prezentuje i publikácia venovaná tomuto podujatiu. Takže aj po uplynutí SNS zostáva ako jedna z trvalých hodnôt a dokumentom doby. Výnimkou neboli ani tohtoročné SNS a na nich i zraz učiteľov. A nevystala ani brožúrka pomenovaná Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2013, s podtitulkom 52. Slovenské národné slávnosti. Publikáciu zostavila predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová, ktorá sa po-

D

tenciálnym čitateľom prihovára i svojráznym úvodníkom. Na ďalších stranách je uvedený program stretnutia učiteľov a zoznam odmenených pedagógov. Kysáčska základná škola si v tomto roku pripomína 240. výročie od založenia a k jubileu je ladený aj text Anny Legíňovej. Ďalej listujeme publikáciu a v nej nachádzame aj portréty učiteľov Michala Gombára a Mr. Samuela Dubovského s úryvkom z jeho memoárov. Dr. Anna Makišová

sa zamerala na 170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny, kým Mária Andrášiková príspevok ladila k nedožitým 150. narodeninám Jána čajaka a Dr. Jarmila hodoličová na čajakovu tvorbu pre deti. Od roku 2012 sa udeľuje Cena Samuela Tešedíka ako ocenenie za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národného školstva v zahraničí. Preto v publikácii časť venovaná tomuto počinu

začína heslom Mgr. Edity Pečeňovej o Samuelovi Tešedíkovi mladšom. Ivan Miroslav Ambruš píše o význame Ceny S. Tešedíka pre vzdelávanie v materčine na Dolnej zemi. V pokračovaní si možno prečítať aj štatút tejto ceny a text o jej prvých laureátoch: Viere Boldockej zo Srbska, Rudolfovi Jarošovi z Rumunska, Mgr. Anite Murgašovej zo Slovenskej republiky a Zuzane Medvegyovej z Maďarska. Publikáciu na 32 stranách vydala Matica slovenská v Srbsku v edícii Identita a v náklade 500 výtlačkov ju vytlačila tlačiareň Pol z hložian. J. Čiep

V PADINSKEJ KNIŽNICI SA SKONČILI LETNÉ TVORIVÉ DIELNE. Malí Padinčania majú pekný zvyk, že často navštevujú tamojšiu Obecnú knižnicu, kde si čítajú knihy, alebo v nich iba listujú, hrajú spoločenské hry, a tak užitočne využívajú letné voľné chvíle. Tohto roku knihovníčky Eva Taubertová a Zdenka Obšustová znovu usporiadali pre deti zaujímavé Letné tvorivé dielne, ktoré trvali od 2. júla do konca mesiaca. Dielne prebiehali dvakrát týždenne – v utorok a vo štvrtok – v miestnostiach knižnice a vo výstavnom priestore DK Michala Babinku. Na dielňach sa deti predškolského veku, žiaci nižších a vyšších ročníkov základnej školy venovali rôznym oblastiam, ktoré mali na starosti študenti alebo čerstvo vyštudovaní mladí ľudia, nezamestnaní, alebo jednoducho tí, ktorých baví práca s deťmi. Na snímke sú účastníci poslednej tvorivej dielne usporiadanej na tému estónskej rozprávky Čarovné topánky s vedúcou dielne profesorkou Annou Širkovou. A. Ch.

ÚSTREDNÝ PROGRAM tohtoročného Pazovského kultúrneho leta sa uskutočnil v dňoch 8. až 10. augusta na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove. Vo štvrtok 8. augusta na otvorenom javisku najprv vystúpila tanečná skupina Magia del ritmo a po nej mal celovečerný koncert srbskej ľudovej hudby Dragoljub Kovačević-Gaša s hosťami. V piatok 9. augusta v amfiteátri na námestí bolo detské divadelné predstavenie Malá ľúbostná bájka, a potom na potešenie obecenstva vystúpili členovia Mestského chóru a Mestského tamburášskeho orchestra Stará Pazova. Aj v sobotu 10. augusta v rámci tohto letného kultúrneho podujatia boli dva programy: po koncerte pazovských rockových skupín nasledoval koncert skupiny (Ne)normalni. Organizátorom Pazovského kultúrneho leta 2013 je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a generálnym patrónom Obec Stará Pazova. Na fotografii je momentka zo sobotňajšieho programu. A. Lš.

32

MODEL A METAFORA je názov expozície, či skôr inštalácií (jedna je na snímke), ktorú si od 29. júla do 15. augusta mohli pozrieť návštevníci galérie Grafického kolektívu na Obilićevom venci v strede Belehradu. Autorom je známy umelec narodený v Škótsku v roku 1960 Charlie Stiven, ktorý je i členom Škótskej kráľovskej akadémie od roku 2010. Stiven na tomto istom mieste v Belehrade vystavoval kresby a objekty aj v roku 2006. Kľúčom k lepšiemu pochopeniu jeho prác je krédo, že si ruka a mozog nemôžu rozumieť, ak srdce nie je sprostredkovateľom medzi nimi. O. F.

17. 8. 2013

33 /4556/

hLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement