Page 22

O priateľoch a priateľstve nú a tú to pe kn ú za da tenali pís a i slil kre u tém Škôlkari toraz Petrovčania. je priasvo a ľov ate pri svojich čné olo sp teľky, ako aj ich býa mi ka fix i nil or áz hry zn ľ ite uč n pá valí štvrtáci (istý mô ich že l, da ve nám po kov, žeme písať ako štvrtá a Ema Tŕpko tri vá, 6-roč pa iny dn áz pr ná lebo aj letné m opísali ná u) rok u ém lsk ško k a, tém o tát A íhody. vlastné zaujímavé pr aj ďalej. Kremilí kamaráti, platí te nám svolaj sie za a te slite, píš je práce.

N

Emanuel Bohuš, 6-ročný, PU Včie lka v Báčskom Petro vci

Hľadám stratenú pria teľku inulé leto som s priaM teľkou Rastinkou bola na ba

zéne. Kúpali sme sa, a potom sme dostali ch uť na zmrzlinu. Rastinka ju odišla kúpiť a ja som sa ešte zostala kúpať. Potom som si uvedomila, že sa už dlho ne vracia. Hneď som vyšla z bazénu a vybrala som sa hľa dať ju.

Keď som prišla k prvém u stánku, pýtala som sa predavačku, či tu bolo jed no dievča a opísala som Jana Kopčoková, 5-ročná jej moju priateľku: má krá tke bledohnedé vlasy, ble do- Va Oblečené má bledozel lentína Sľúkov modré oči, nos okrúh ené tričko, džínsy a ly a á, 5-ročná obuté čierne tenisky. Na hlave má tmavozelenú dlhý. Je nižšej postavy a chudšia. Dosť rýchlo krá čiapku so strieškou. Vrá tnik sa hneď rozbehol ča a na sebe má zelen é bikiny s rybičkami. Že po zoologickej záhrad na e hľadať môjho priate mi povedala, že také die St ra ti vča tu bolo, pýtalo si zm l ľa. sa Keďže som mu ho dobre mi priateľ rzlinu, ale keďže sa v tom opísal, rýchlo ho to stánku zmrzlina ne na šie l a už on edlho sa vrátili spolu. predáva, odišlo ďalej. Poďa Môj strajeden letný deň sme bo kovala som sa predavač li v zoologickej zá- tený priateľ bol pri malých šimpanzoch, kto ke a šla som aj ja ďalej. hrade v Subotici. Bolo Pri ďalšom stánku som rým s rad osť ou delil cukríky. tam mnoho detí, ju našla: čakala v rade na ktoré s radosťou obzerali zmrzlinu. Veľmi som sa zvi Ma po era tešila. Kúpili sme si tú vyt tká a prihovárali rtin Husejnović, 4. b sa im. úže ZŠ Jána Čajaka v Báčsk ju a šli sme sa znovu kú nú zmrzlinu, zjedli sme om Petrovci Ako sme tak pomaličk pať. y prechádzali od jednej klietky k druhej, str Jasna Andrášiková, 4. atil b ZŠ Jána Čajaka v Báčsk rát. V jednej chvíli som sa mi kamaom Petrovci mu chcel niečo povedať, obzrel som sa, ale ho nebolo. Zostal asi pri bielych medveďoch. Vrátil som sa tam, ale nenašiel som ho. Keďže som ho nikde v okolí nevidel, šiel som k vrátnikovi a poprosil ho o pomoc. Opísal som mu môjho priateľa: je to chlapec strednej výšky, chudý, má veľké modré oči, úzky nos, pekné biele zuby, čierne, na krátko ostrihané vlasy. ročná Nina Dudášová, 5-

V

Anna F. a Jana S.

Nina Diviaková, 5-ročná

22

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement