Page 19

Z NAŠICH OSÁD

NAŠA TÉMA Z MLÁDEŽNÍCKEHO ZDRUŽENIA TERRA KULPÍN

Tešia sa vlastnému kútiku ládežnícke združenie Terra v Kulpíne podniká rôzne aktivity počas celého roka. V súčasnosti sa okrem iného usiluje získať miestnosti na svoju pravidelnú činnosť. Predseda združenia Branislav Kuštra nám nedávno v rozhovore povedal, že dostali prostriedky aj na tieto účely. V polovici minulého mesiaca ste usporiadali turnaj v malom futbale humanitárneho rázu. Aký bol výsledok tejto akcie Terry? – Už zopár rokov počas leta organizujeme turnaj v malom fut- Branislav Kuštra (sprava) na futbalovom turnaji, ktoré bale. Aj tentoraz sa turnaj vyda- zorganizovala Terra, udeľoval víťazné poháre ril a jeho sprievodným podujatím najúspešnejším mužstvám bolo zbieranie elektronického odpadu. Počas turnaja a za pomoci iných si pripomíname Medzinárodný deň mladých, mládežníckych združení z územia Báčskope- v našej osade usporiadame letné kino. Už trovskej obce sa nám podarilo nazbierať 3 tony niekoľko rokov za sebou kino býva v parku v a 400 kg tohto elektronického odpadu. Z pre- centre Kulpína. V minulých rokoch vládol veľdaja sme dostali 60 115 dinárov, ktoré sme ký záujem o túto letnú zábavu pre mládež. Záusmernili na liečenie mládežníka Aleksandra roveň sa nám podarilo prostredníctvom proStankovića z B. Petrovca. Akcia sa úspešne skon- jektu Náš priestor na náš spôsob získať prostriedky na úpravu miestností, kde sa mladí člečila a mali sme z toho dobrý pocit. novia združenia Terra budú stretávať a plánovať Nasleduje ďalšia, už zachodená akcia? – V nedeľu 11. a v pondelok 12. augusta, keď aktivity, usporadúvať dielne. Priestor vo dvo-

M

re bývalej Jednoty nám poskytlo Miestne spoločenstvo a vďaka prostriedkom z uvedeného projektu vybavíme ho nábytkom, ktorý si sami vyrobíme. Realizácia projektu potrvá tri mesiace, teda do októbra, keď plánujeme miestnosti otvoriť. Medzičasom sme sa uchádzali aj o prostriedky na líčenie miestností a dúfame, že sa nám to podarí. Ten priestor bude výlučne na činnosť a nie na iné účely. Akú máte spoluprácu s MS Kulpín a inými združeniami v osade a mimo nej? – S Radou MS Kulpín máme dobrú spoluprácu, doteraz nám vždy ochotne vyšli v ústrety. Aj s Kanceláriou pre mladých v Petrovci dobre spolupracujeme. Vlastne v združení E.Y.B.L. vo Vrbare v Petrovci je mládežnícke stredisko, kde sme všetci, teda mládežnícke združenie z Petrovca, Kancelária pre mladých a my z Terry. Samozrejme, radi sa zapájame aj do podujatí iných spolkov a združení. Tak bolo aj počas Predslávnosťových dní v Kulpíne, keď sme ochotne pomohli v realizácii tohto podujatia. Koľko členov je v združení Terra? – Máme 41 členov, no z toho je aktívna asi polovica. Aj touto cestou pozývame mládež v Kulpíne, aby sa k nám pripojila a spolu s nami sa zúčastnila v našich aktivitách. Priali by sme si, aby prostredie malo viac porozumenia pre akcie, ktoré počas roka robíme, a aby pochopilo, že dnes sa mládež nestretáva len aby sa zabávala, ale predovšetkým preto, aby urobila niečo užitočné pre svoje prostredie. K. Gažová

TÚŽBA PO DISCO ZÁBAVE V ŠÍDE

Zábava v parku a kaviarničkách V

rodine Turčanovej v Šíde spolu žijú tri generácie mládežníckych aktivistov. Najstarší je Vladimír Turčan, približne šesťdesiatročný murár pred penziou. Na otázku, ako sa jeho generácia mládežníkov organizovala, zabávala a trávila voľný čas, odpovedal, že v rokoch, keď on bol mladý, mali mládežnícke organizácie a kultúrno-osvetové spolky, ktoré boli nositeľmi aktivít. To znamená, že organizovali predovšetkým tance a iné veselice, divadelné predstavenia a iné mládežnícke podujatia. Vraví ešte, že v dnešnom čase sa takmer hanbí povedať svojej vnučke Jasminke, že ich vtedajšie tanečné zábavy začínali o šiestej alebo siedmej hodine večer a končili sa už o desiatej, najneskoršie o jedenástej hodine. Vladimírov tridsaťštyriročný syn Miroslav o svojej mladosti a mládežníckych organizáciách hovorí čosi úplne iné. Prislúcha generácii, ktorá svoje najkrajšie mládežnícke dni prežila v nešťastných, vojnou poznačených deväťdesiatych ro17. 8. 2013

33 /4556/

Miroslav Turčan s dcérou Jasminkou koch minulého storočia. V tom čase mládežnícke organizácie už úplne zanikli a jedinou zábavou mladých ľudí vtedy boli stretnutia v strede mesta v parku. V prípade, že mali nejaké peniaze vo vreckách, zábava sa výnimočne mohla presťahovať do kaviarne. Keďže bola vojna, zábavy

HLAS ĽUDU

boli časove obmedzené najneskoršie do 23. alebo 24. hodiny. Napriek tomu Miroslav si vo svojich spomienkach na mladosť uchováva aj niektoré veľmi pekné: „Bol som veľký futbalový nadšenec, takže som voľný čas trávil na futbalovom ihrisku FK Jednota. Veľa krás-

nych chvíľ v mojom živote je spätých práve s futbalom, ktorý som hrával donedávna, a len pred dvomi rokmi som sa ho vzdal.“ Miroslavova štrnásťročná dcéra Jasminka na mládežnícke problémy tohto druhu má úplne iný názor. „Keď ide o organizovanú aktivitu mladých, moji rovesníci a ja svoju činnosť usmerňujeme na aktívnu účasť vo folklórnej skupine SKUS Jednota v Šíde a v práci spolku. Keď však ide o zábavu, ktorej venujeme najviac času, keď sa vyberieme do mesta, tu sa nedá veľa toho povedať. Stretávame sa v parku v strede mesta, kde počúvame hudbu z elektronických prístrojov, ktoré sú nám dnes k dispozícii. V sobotu, keď od rodičov dostaneme vreckové, môžeme si dovoliť posedenie v kaviarničkách. Do mesta zvyčajne vychádzame asi o 11. hodine večer a domov sa vraciame tak okolo druhej. Myslím si, že mladým dnes chýba organizovaná mládežnícka zábava. Tešilo by ma, keby znovu v Slovenskom dome usporadúvali diskotéky, o ktorých mi rozprávali starší, ktorí mali to šťastie, že ich kedysi zažili.“ St. S.

19

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement