Page 17

Z NAŠICH OSÁD

NAŠA TÉMA KANCELÁRIA PRE MLADÝCH OBCE STARÁ PAZOVA

Spona medzi obcou a mladými a území Staropazovskej obce pôsobí niekoľko mládežníckych orN ganizácií. Medzi tie aktívnejšie patrí Kancelária pre mladých, ktorá pracuje v rámci Oddelenia pre mládež, kultúru a šport Obce Stará Pazova. Kancelária pre mladých začala s činnosťou v decembri roku 2009 a doteraz úspešne realizovala početné projekty, dielne a akcie vyplývajúce z programov Lokálneho akčného plánu zhotoveného podľa Národnej stratégie pre mladých. Podľa slov Nadeždy Hadríkovej, koordinátorky Kancelárie pre mladých Obce Stará Pazova, lokálny akčný plán sa schvaľuje na obdobie štyroch rokov s tým, že sa každoročne vykoná revízia. Toho času kancelária pre mladých je spoluorganizátorom medzinárodného volontérskeho kempu Brest v Starej Pazove. Všeobecne o činnosti mládežníckych organizácií naša spolubesedníčka povedala, že by ich na lokálnej úrovni bolo potrebné mať oveľa viac. A dodala:„Mladí v obci musia byť oveľa aktívnejší, ak chcú, aby sa niečo zmenilo, musia na to vplývať, sugerovať. Zasa z druhej strany musíme mať na zreteli aj fakt, že nám študenti od-

Nadežda Hadríková (v štvrtom rade v strede) s volontérmi tohtoročného kempu Brest, ktorí vo štvrtok 1. augusta upravovali atletické dráhy na futbalovom ihrisku Jednota v Starej Pazove chádzajú na ďalšie školenie do väčších miest – Nového Sadu a Belehradu, alebo do zahraničia. Sú teda roztrúsení a najaktívnejší vlani a tohto roku sú práve naši stredoškoláci.“ Do konca roka v Kancelárii pre mladých Obce Stará Pazova majú realizovať spoločný projekt s Kanceláriou pre mladých v Sriemskych Karlovciach a Mládežníckou kanceláriou v Novom Sade. Naplánované sú dielne z oblasti exteriéru, módneho dizajnu, ekoló-

gie, tiež z literatúry, filmu a umenia.„Tieto dielne by sa mali konať od septembra do konca roka v tzv. mládežníckom centre na Zalesňovateľskej škôlke Brest v Starej Pazove. Demo-rockový festival a športové podujatia, na ktorých sa zúčastnia i mladí z našej obce, by sa mali uskutočniť v Sriemskych Karlovciach,“ prízvukovala Nadežda Hadríková. Pri príležitosti Medzinárodného dňa mladých na nádvorí divadelnej sály a v organizácii Kancelárie pre mladých

Obce Stará Pazova a Strediska pre kultúru, v rámci Pazovského kultúrneho leta 2013, v pondelok 12. augusta naplánovali premiéru knihy Džbujanje 3. Je to zborník poézie a krátkej prózy mladých autorov zo Staropazovskej obce. Na obzore je i realizácia tzv. Kariérneho info kútika v spolupráci so všetkými tromi strednými školami v meste a Národnou službou pre zamestnávanie. Mladým ľuďom budú prezentovať informácie o jednotlivých zamestnaniach, kde sa s ktorou ukončenou školou najlepšie môžu uplatniť a aká je vlastne aktuálna situácia na trhu práce. Spolu s predstaviteľmi kancelárie pre mladých navštívia viacerých zamestnávateľov, aby na tvári miesta videli, čo ich na ktorom pracovnom mieste očakáva. Ako sa dozvedáme od našej spolubesedníčky, Kancelária pre mladých Obce Stará Pazova je sponou medzi obcou a mladými. „Spoločnými silami v spolupráci s mladými chceme na patričných miestach upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia najmä mladých ľudí a zároveň podporiť aktivity mladých, ktoré by ich situáciu na lokálnom území všeobecne mohli zlepšiť,“ akcentovala N. Hadríková a dodala, že kancelária na Slovanskom námestí v Starej Pazove je otvorená každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny. A. Lš.

VÝTVARNÉ TÁBORY TÁBORNÍKOV Z KOVAČICE

Jánošík bivakoval v Palete edzi najčinnejšie mládežnícke organizácie koncom minulého a M začiatkom tohto storočia v osade insity bezpochyby patril Tábornícky oddiel Jánošík. Začiatkom mája roku 1994 vedúci Táborníckeho oddielu Jaroslav Toman so spolupracovníkmi z Kovačice a vedením Zväzu táborníkov Juhoslávie navrhol zamestnancom súkromného podniku Akroturs, aby v prenajatých priestoroch Športovo-rekreačného strediska Slávia spoločne zorganizovali výtvarný tábor táborníkov. Riaditeľ

Akrotursu Miroslav Kopčok súhlasil a o necelé dva mesiace viac ako sto táborníkov sa celý týždeň venovalo umeniu. Okrem toho, že sa venovali tvorbe, navštevovali okolité mestečká a podniky v obci, zoznamovali sa s prírodou, kultúrnymi a historickými pamätihodnosťami a významnými osobnosťami, pobudli i na bazéne v Debeljači. Vo večerných hodinách si obyvatelia tábora buď sami pripravili program plný spevu a hudby, alebo im tanečný a hudobno-spevácky program pred-

Už na prvom tábore bolo stodesať účastníkov a počas všetkých ročníkov si zachoval prívlastok medzinárodný 17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

viedli ochotníci, najčastejšie domáci hruškári. Už prvý výtvarný tábor, ktorý bol otvorený 5. júla 1994, mal prívlastok medzinárodný, a to vďaka účasti hŕstky mládežníčok a mlá- Na otvorení prvého výtvarného tábora okrem dežníkov z ru- predstaviteľov Obce Kovačica sa zúčastnil aj Miroslav munského Te- Krišan, vtedy najmladší poslanec v republikovom mešváru. parlamente. Neskoršie ako predseda obce M. Krišan Momentiek slávnostne otvoril 12. výtvarný tábor táborníkov – mahodných po- liarov. všimnutia počas úvodného tábora bolo viac, jedna sa podarilo v Steaue Bukurešť a CZ Bevšak vryla do pamäti všetkým: v let- lehrad. Neskoršie sa na výtvarných tábonej horúčave deviateho júla medzi táborníkmi z Juhoslávie a Rumunska sa roch zúčastnili táborníci z mnohých pred TV obrazovkou v reštaurácii európskych štátov. Až do začiatku výSlávia vytvorila pravá južanská at- stavby PRS Relax táborníci stanovali v mosféra. Srbi, Čiernohorci a Rumuni priestoroch prírody„cez cestu Loveckého hromadne fanúšikovali spoločnému domu“, v tábore Paleta. Ďalšie tábory už idolovi Miodragovi Belodedićovi, prebiehali buď pred spomínaným doktorý v drese rumunskej reprezentá- mom z inej strany, alebo v samom sídcie na majstrovstvách sveta v USA hral le poľovníkov. V súčasnosti sa organizujú dramatické štvrťfinále proti Švédsku v prenajatých domoch a majú trochu inú a po predĺženiach v penaltovom roz- náplň než kedysi v TO Jánošík. Ján Špringeľ strele neuspel v tom, čo sa mu skôr

17

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement