Page 14

Z NAŠICH OSÁD DOBROVOĽNÝ POŽIARNICKÝ SPOLOK V ARADÁČI

Bez požiarnického vozidla D obrovoľný požiarnický spolok v tor to už nevydržal. Museli by sme Aradáči, ktorý sa v týchto dňoch teda vykonať generálnu opravu mopredstavil aj širšej verejnosti vďaka tora, ktorá stojí 250-tisíc dinárov. úspechu ženského celku na požiar- Hoci odvtedy ubehol už rok, penianickej olympiáde vo Francúzsku, sa ze sa nám nepodarilo zohnať. Obraokrem cvičeniam a príprave na sú- cali sme sa na niekoľko adries, od MS ťaže naplno venuje po pokrajinu, ale bez aj svojej základnej výsledku, – sťažuje sa činnosti – haseniu a náš spolubesedník. prevencii požiarov, Aradáčsky spolok ibaže... významnú pozornosť – Trápi nás, že vo svojej práci venusme pred rokom je príprave požiarniczostali bez požiarkého dorastu, ktorý nického vozidla, sa na rôznych cvičetakže nedokážeme niach a prípravách na sami hasiť oheň, ale súťaž zaúča do tajov musíme volať popožiarnictva. V rámci žiarnikov zo Zreňaprevenčných aktivít ninu, ktorým ponáležitú pozornosť tom iba pomáha- Janko Ábelovský venujú kontrole príme, – hovorí veliteľ strojov na hasenie aradáčskej požiarnickej jednotky požiarov, kombajnov a traktorov, Janko Ábelovský. Zároveň nás in- ktoré účinkujú v žatve. Žiaľ, v niekformuje, že v Aradáči vlani bolo 6 po- torých prípadoch žiadna prevencia žiarov. Štyri aradáčski požiarnici za- nepomáha. Veliteľ aradáčskych pohasili sami, kým v hasení ďalších žiarnikov vysvetľuje, že požiare na dodvoch účinkovali aj požiarnici z mes- moch najčastejšie vyvolajú poškota. dené elektrické inštalácie. Dokonca – Naposledy sme sa s naším vo- jeden taký požiar si vlani vyžiadal aj zidlom zúčastnili v hasení požiaru v ľudskú obeť. lese pri Tise. Terén bol dosť neSvojráznym paradoxom sú veľmi schodný, takže sme vozidlo museli za- časté požiare na smetisku. ťažiť nad jeho možnosti a starý mo– Zberači sekundárnych surovín

pália vyhodené automobilové pneumatiky, staré elektrické káble a rôzne plastové predmety, ako napríklad staré mrazničky či chladničky. Uvoľňujú tak kov, ktorý potom predávajú. Problém je v tom, že smetiská sa nachádzajú hneď za poslednými domami, pričom sa oheň rozšíri na trávu a všelijaký iný odpad. Taký požiar nespôsobí síce hmotnú škodu, ale spravidla vyvoláva opravdivú ekologickú katastrofu, pretože horiaca guma a plasty vytvárajú husté oblaky čierneho dymu a mastná sadza padá na domy, priedomia, zeleninu, ovocie... Inšpekcia na našu výzvu už viackrát intervenovala, zberačov trestala a upozorňovala, ale márne. Ale oni sa vynašli tak, že sekundárne suroviny pália vo svojich dvoroch, teda v dedine, čo je z ekologického hľadiska ešte horšie. Inšpektori zasa tvrdia, že tu nemôžu nič robiť, lebo nemajú kompetencie kontrolovať, čo robia na svojom súkromnom majetku. Jediná možnosť, ako ich zastaviť v takom vyčíňaní, je tá, že ich niekto z občanov vyfotí a prihlási, – hovorí Janko Ábelovský, ale ihneď aj konštatuje, že Aradáčania to neradi robia, lebo vraj nechcú mať nepríjemnosti. A tak zdraviu nebezpečné vyčíňanie niektorých občanov Aradáča naďalej zostáva nesankcionované, čo ich zrejme môže iba posmeliť, aby vo svojom podnikaní pokračovali. V. Hudec

KARTOGRAFICKÁ NOVINKA

Mapa Obce Báčsky Petrovec P

odnik Oglasnik majiteľa Vladimíra Zabunova z Báčskeho Petrovca už takmer dve desaťročia pravidelne vydáva špecializované noviny Poljoprivredni oglasnik. Okrem toho neraz sa odvážil vykročiť aj v iných smeroch a zveľadiť svoje podnikanie. Tak vzniklo elektronické vydanie novín, ktoré poľnohospodári a záujemcovia o predaj a kúpu navštevujú na stránke www.poljooglasnik.rs. V rámci podniku Oglasnik vznikli aj stovky vizitiek, nástenných a vreckových kalendárov, pútačov, ako aj po- Detail z nového vydania Mapy Obce hľadníc Petrovca a nemalý Báčsky Petrovec počet máp obcí a osád. V ústrety tohtoročným Slovenským 2013 vo veľkom nástennom formánárodným slávnostiam Oglasnik vy- te. Už v roku 2003, keď vyšla prvá dal aj šieste vydanie Mapy Obce mapa Báčskopetrovskej obce, VladiBáčsky Petrovec s vročením roku mír sa rozhodol vydávať tento druh

14

kartografického materiálu každý druhý rok. Od svojho úmyslu neodstúpil, a tak vzniklo aj toto nové vydanie máp sídlisk Báčskopetrovskej obce, kde si záujemcovia nájdu precízne vyznačené osady Petrovec, Kulpín, Hložany a Maglić a pomenovanie jednotlivých ulíc. Na mape sú označené aj markantné lokality, významné ustanovizne a podniky, ktoré tu pôsobia. Práve tieto hospodárske podniky a ustanovizne sú predstavené aj v tvare vizitiek. Novinkou tohto vydania je, že sa okrem úradných názvov ulíc a častí dediny v Petrovci uvádzajú aj tradičné pomenovania, ktoré Petrovčania dlhý rad rokov bežne používajú. Vypozorovali sme, že mnohí návštevníci tohtoročných SNS sa s mapou v ruke ľahšie vynachádzali v pokrútených petrovských uličkách.

Pivnica Pravidelný odber elektronického odpadu sa bude konať 15. augusta a občania sa môžu ohlásiť aj skôr do Miestneho spoločenstva alebo v podniku Komunal Pivnica. V prípade väčšieho množstva odpad preberú priamo v domácnostiach občanov. xxx V Pivnici sa 16. a 17. augusta uskutočnia motostretnutia v organizácii Motoklubu Mugger riders. V piatok vo večerných hodinách vystúpia hudobné skupiny Monky Blaster z Irigu, Rejected z Inđije, Change z Apatinu, Hard work z B. Brestovca. Na nasledujúci deň usporiadajú defilé o 17. hod. a večer vystúpia skupiny Gama ray z Pivnice, Gotfathers z Rumenky, Vatrena voda z Pančeva a High low z Nového Sadu. Pod patronátom Ochotníckeho divadla Janka Čemana sa uskutoční aj performancia ako súčasť medzinárodného projektu pouličného divadla pod názvom Dotyky, ktorý vznikol v rámci seminára Píšeš? Píšem! 2013. Všetci sú srdečne vítaní! J. Ferková

Kulpín V strede Kulpína v nedeľu 11. a v pondelok 12. augusta vo večerných hodinách mládežnícke združenie Terra usporiadalo letné kino. Podujatie pre deti, mládež a všetkých spoluobčanov organizujú už zopár rokov pri príležitosti 12. augusta Medzinárodného dňa mládeže. Za priaznivého augustového počasia návštevníci letného kina mali možnosť si pozrieť po dve projekcie filmov na veľkom videobeame v strede parku. Ten prvý bol premietaný od 21. hodiny a bol to kreslený film pre mladších (na snímke) a ten druhý hraný film pre staršiu mládež. Sprievodnými obsahmi letného kina bolo osvieženie studenými nápojmi a pochúťkami z roštu. Spomenuté akcie prilákali do kulpínskeho parku veľký počet predovšetkým mladých návštevníkov. K. G.

J. Čiep 17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement