Page 12

Z NAŠICH OSÁD

KONCOM JÚLA NA EVANJELICKEJ FARE V SILBAŠI zorganizovali početné akcie. Okrem prác, ktorými boli poverení majstri, pomáhali aj početní Silbašania. Usilovné ženy maľovali vedľajšie miestnosti na fare, ako i garáž, pivnicu a šopy, tiež farbili okná a dvere. V mnohých prácach pomáhali i muži, ktorí v miestnostiach fary kládli lamináty. Počas jednej akcie (v posledný júlový utorok) silbašskú faru navštívila pani farárka Jasmina Kotasová-Medveďová s manželom Andrejom Medveďom a na pamiatku vznikla táto fotografia. Upratovanie silbašskí cirkevníci ukončili začiatkom augusta a nová zborová pani farárka Jasmina Kotasová-Medveďová v Silbaši začala pôsobiť 1. augusta.

VOJNU ZIME VYHLÁSIŤ treba čím skôr; kým nie je neskoro. Najlepšie ihneď. Trebárs tak, ako to robia Lužania. Pred vchodom na štadión Poľany sme pri poslednej návšteve Lugu „zvečnili” riadnu hŕbu dreva pripraveného na nasledujúcu vykurovaciu sezónu. Aktuálne sústavné podkurovanie z vyšších polôh nervy síce zohreje aj nadmieru, nie aj zvyšné telesné partie… Tak teda: píly, sekery do rúk a poďho – vyhlásiť vojnu zime! J. B-š

J. Ferková

VO SVET(L)E ŠTATISTIKY (3)

Slováci v Banáte odľa najnovšieho sčítania obyvateľov, domácností a bytov z roku 2011 vo Vojvodine žije (alebo skôr vtedy žilo) 50 321 Slovákov. Najviac v Báčke, potom v Banáte, na treťom mieste v Srieme. Keďže sa i Banát člení na južný, severný a stredný, tak je i pre túto oblasť príznačné, že je príslušníkov našej menšiny v južnom Banáte omnoho viac ako v severnom či strednom, ako i to, že sú skoncentrovaní do niekoľkých obcí: Kovačice, Pančeva, Plandišta, Zreňaninu, Alibunára... V južnom Banáte, ktorý tvoria obce Alibunár, Bela Crkva, Vršac, Kovačica, Kovin, Opovo, Pančevo – mesto a Plandište, žije 13 777 Slovákov, v strednom, pozostávajúcom z obcí Žitište, Zreňanin – mesto, Nova Crnja, Novi Bečej a Sečanj, je ich 2 135, v severnom – Ada, Kanjiža, Kikinda, Novi Kneževac, Senta a Čoka – len 207 Slovákov. V Obci Alibunár žije 965 Slovákov, najviac v Jánošíku – 866 z celkových 966 obyvateľov. V samotnom Alibunári je štyridsať príslušníkov na-

P

12

Prínos k zachovaniu slovenského povedomia: Kovačica v júni bola dejiskom vzletovského Stretnutia pod lipami

šej menšiny, vo Vladimirovci devätnásť, v Banátskom Karlovci trinásť, kým je v Seleuši päť Slovákov. V ďalšej obci – Bela Crkva je šestnásť Slovákov, predovšetkým v stredisku obce. Vo Vršackej obci je 147 Slovákov, z čoho najviac v samotnom Vršci – 121. V dedine Veliko Središte je ich sedem, v osade Vlajkovci päť. Jasné je, že je najviac Slovákov v

Obci Kovačica – 10 577, z čoho najmä v Padine – 5 276 a v Kovačici – 5 142. Pre zaujímavosť a na porovnanie treba uviesť i údaj, že pred dvoma desaťročiami, čiže v roku 1992 v Padine bolo 5 891 Slovákov, v Kovačici 6 394. Na treťom mieste je Debeljača, kde toho času žije sedemdesiatsedem Slovákov, na štvrtom Crepaja s dvadsiatimi šiestimi, po-

tom Uzdin s dvadsiatimi štyrmi, ako i Samoš s dvadsiatimi tromi Slovákmi. V Obci Kovin žije štrnásť Slovákov, a v ďalšej, Opovskej, tridsaťjeden: šestnásť v dedinke Sakule a deväť v samotnom Opove. Na území Pančeva je 1 411 Slovákov, z čoho 1 275 v samotnom meste (predovšetkým vo Vojlovici). V Starčeve je šesťdesiat Slovákov, v Kačareve devätnásť, v Jabuke pätnásť, v Omoljici štrnásť, v Banatskom Novom Sele osem, v Dolove päť. V Plandišti je 616 príslušníkov slovenskej menšiny, najviac v Hajdušici. Hoci úradná štatistika v súlade s európskymi praktikami neuvádza počet (druhým takýmto mestečkom bez presných údajov o Slovákoch sú Dobanovce), podľa viacerých prameňov, ich počet možno odhadnúť na čosi nad päťsto. V roku 1992 v Hajdušici žilo 697 Slovákov. Okrem Hajdušice najviac Slovákov je v Jermenovciach – 79, v samotnom Plandišti – 41, vo V. Grede – 16, v Starom Leci – 8, ako aj v osade Banatski Sokolac, kde žijú štyria Slováci.

17. 8. 2013

(V budúcom čísle: Stredný a severný Banát) O. Filip 33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement