Page 11

Z NAŠICH OSÁD OSLAVY DŇA PADINY

Bohatý prvý víkend dňoch uplynulého augustového víkendu v ŠS Dolina sa zhromažrámci osláv Dňa Padiny odznela prvá časť tra- dilo 36 kuchárskych tídičných podujatí. mov, ktoré súťažili o tiV piatok 9. augusta na svoje si prišli milovní- tul najlepšej varechy. ci tamburášskej hudby, keď na letnom javisku Posudzovaciu komisiu Športového strediska Dolina odznel koncert tvorili: Ján Praskač, Mitamburášskeho orchestra Panónski bohémi. Príjemným prekvapením na koncerte bola známa srbská herečka a speváčka Tijana Vučetićová. Za prítomnosti dvojnásobne väčšieho počtu návštevníkov v sobotu večer nasledovala ďalšia hudobná veselica, ktorej predchádzali finálové zápasy vo volejbale na piesku. Tohto roku sa na turnaji, ktorý po druhýkrát usporiadal Klub študujúcej mládeže Konvalinky a Boa*ti, víťazné tímy turnaja vo volejbale na piesku Padiny, zúčastnilo 16

V

Výstavu obrazov slávnostne otvorili najstarší insitní maliari: (zľava) Michal Povolný a Ján Bačúr chal Kotváš, Mária Bokorová, Katarína Petrášová a Vladimír Lenčeš zo Slovenskej republiky. Podľa ich hodnotenia najchutnejší guláš navaril kuchársky tím Veselá spoločnosť, druhé

ku žien usporiadali svoje tradičné podujatie – tortiádu. Návštevníkom tortárky tentoraz ponúkli desať sladkých umeleckých diel rozdielnych chutí. Boli tu: doboška, kapucíner torta, reforma, kokosová, malinová, herovky a iné. Prostriedky z predaja tort Spolok žien venoval na liečenie šesťročnej Padinčanky Tijany Tótovej, ktorá trpí na spinálnu svalovú atrofiu. Neskoršie v Galérii Domu kultúry Michala Babinku otvorili kolektívnu výstavu obrazov insit-

Hostia z Močenka zapôsobili na návštevníkov podujatia miesto získal tím Padina Komerc, a s tretím sa museli uspokojiť kuchári z celku Malá Čína. Po udelení cien víťazným kuchárskym celkom členky SpolNajlepší guláš uvarili členovia kuchárskeho tímu Veselá spoločnosť mužských a 3 ženské celky. Vo finále zvíťazil ženský tím Konvalinky z Kovačice a volejbalisti súťažného celku Boa*ti z Padiny, ktorí získali zlaté medaily a pohár. Na druhom mieste zakotvili kovačickí volejbalisti z tímu Šminkeri a ženský padinský celok Smajli, pokým treťoumiestnené boli volejbalistky z domáceho tímu Selkis a domáci mužský celok Žiha-Žimihu-Verizum. Po finálových zápasoch na pomocných terénoch ŠS Dolina sa znovu spievalo a zabávalo, pričom hviezdou večera bol legendárny spevák Neša Milosavljević, frontman známej hudobnej skupiny Galija. Vystúpili aj padinské hudobné skupiny Nebo a Oluja. Tretieho dňa prvého víkendu oslavy prebiehala tradičná v poradí 17. súťaž vo varení kotlíkového guláša. V nedeľu 11. augusta okolo terénov 17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Milovníkov sladkých umeleckých diel Spolok žien potešil tortiádou

ných maliarov, členov Galérie DK a predstaviteľov Združenia výtvarných umelcov Smäd v Padine. Svoju tvorbu prezentovali maliari Juraj Ľavroš, Michal Povolný, Ján Bačúr, Mgr. art. Ján Husárik, Pavel Povolný-Juhás, Pavel Ľavroš, Janko Širka, Anna Kňazovicová, Martin Pap, Šandor Gara, Milan Vukov, Anna Kotvášová, Dragan Petrović, Mária Hlavatá- Pavelková, Vladimír Galas, Nataša Kňazovicová, Magdaléna Tomanová, Eva Ľavrošová, Ljiljana Galasová, Ján Šimek, Pavel Ľavroš ml., Natália Marková a Biserka Petrášová. Výstavu slávnostne otvorili dvaja najstarší insitní maliari v Padine Ján Bačúr a Michal Povolný a v hudobnom okienku vystúpil zmiešaný cirkevný zbor pod taktovkou kantora Jána Petráša. Maliarov a početných hostí privítala Anna Sládečeková, riaditeľka DK. V nedeľu popoludní oslavy pokračovali bohatým kultúrno-umeleckým programom, v ktorom okrem domácich mladých tanečníkov a harmonikára Vladimíra Halaja vystúpili aj hostia zo Slovenska, ochotníci folklórneho súboru z Močenka. Všetci sa potom bavili na ľudovej veselici. A. Chalupová

11

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement