Issuu on Google+LƯU Q VŨ - VƯƠNG T NHÀN - XUÂN QUỲNH - DIỄN VIÊN và SÂN KHẤU - phần 1