__MAIN_TEXT__

Page 1

Tuần báo

Phong Hóa & Ngày Nay (1932-1940) Tự Lực Văn Đoàn Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ? (Vũ Đình Liên)

Chúng tôi đã sưu tầm đầy đủ các số của hai tuần báo PHONG HÓA VÀ NGÀY NAY do TỰ LỰC VĂN ĐOÀN phụ trách, gồm có: PHONG HÓA từ số 14 tới số cuối 190 và NGÀY NAY từ số 1 tới số cuối 224 Ngoài ra, PHONG HÓA Từ số 1 tới số 13: do Phạm Hữu Ninh quản trị và Nguyễn Xuân Mai giám đốc chính trị, cũng được số hóa để làm tài liệu). ---------------------------------------------------------------------------------------Nhóm Sưu Tầm:

Phạm Thảo Nguyên Martina Nguyễn Thục Nhi

với sự giúp sức của: Nguyễn Tường Thiết (Di cảo viết tay “Đời làm báo” của Nhất Linh) Vu Gia (Phong Hóa số #104, Ngày Nay #6 và #171) Đỗ Tuấn Khanh (Phong Hóa số #16 và 17, Ngày Nay số #14 và #15) Nhóm Kỹ Thuật:

Nguyễn Trọng Hiền Lê Thành Tôn với sự giúp sức của: Đỗ thị Kim Dung Lê HuyềnThanh

Tài liệu chúng tôi thu nhặt được có rất nhiều thể loại, hình thức và phẩm chất khác nhau: từ vi phim, photo copy, ảnh chụp không chuyên nghiệp và có cả tài liệu tuy nguyên bản nhưng vì giấy cũ với sự tàn phá của thời gian, của chiến tranh và thiếu sự bảo tồn chuyên nghiệp… Cho nên nhiều chỗ rách nát, khó đọc, mất mát, thiếu hoặc mất trang… Mong độc giả thông cảm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng tiến phần kỹ thuật và bổ túc, thay mới… các trang báo khi có thể...


Profile for NGUOI VIET THU VIEN

01 - TONG QUAT SUU TAM PHONG HOA VA NGAY NAY  

01 - TONG QUAT SUU TAM PHONG HOA VA NGAY NAY  

Profile for nvthuvien