Page 4

Afvalconferentie 2016 Op 5 oktober organiseren de NVRD, Vereniging

de keten blijven. En Trendwatcher Ruud Velte-

Afvalbedrijven en het ministerie van Infrastruc-

naar kijkt op geheel eigen wijze naar de toekomst.

tuur en Milieu de Afvalconferentie 2016 in Sta-

Is er nog wel zoiets als afval en grondstoffen? Wat

dion Galgenwaard Utrecht.

betekent dit voor bedrijven? En voor de burger?

Het thema van de Afvalconferentie is verleden, heden

Naast verleden, heden en toekomst wordt door het

en toekomst. Nederland werd lang gezien als het gids-

ministerie van Infrastructuur en Milieu ook het rijks-

land als het gaat om afval. Is dat nog altijd zo? Wat is

brede programma circulaire economie toegelicht,

er de afgelopen jaren gedaan om te staan waar we

want van een dossier dat betrekking had op afval,

nu staan? En wat gaat de toekomst de wereld van het

is het een item geworden voor de hele overheid.

afval brengen? Deze en vele andere aspecten komen aan bod tijdens presentaties, debatten en sessies.

Al deze punten worden belicht onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Mathijs Bouman.

Het plenaire deel van het programma staat in het teken van verleden, heden en toekomst. Oud-minister

De sessies zijn:

Jacqueline Cramer blikt terug op het afvalbeleid van

• Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

de afgelopen jaren. Ze plaatst het in perspectief en

• Voortgangssessie Meer en Betere Recycling

kijkt welke lessen wij kunnen leren uit het verleden.

• Veranderingen door ICT in de afvalbranche •  Leren van de verrassende blik van kinderen op

Vervolgens gaan de voorzitters van de Vereniging

onze sector

Afvalbedrijven (VA) en de NVRD met elkaar in gesprek. Boris van der Ham  (voorzitter VA) en  Han

De Afvalconferentie 2016 sluit af met een diner.

Noten (voorzitter NVRD) spreken over het beleid

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar

dat moet leiden tot een circulaire economie waar-

www.afvalconferentie.nl

in materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in

Gram sep 2016  
Gram sep 2016