Page 3

inhoudsopgave

Vakblad van de NVRD

Hoe doen zij dat? Deze maand: buurtcomposteren 6

Buurtcomposteren lijkt heel kansrijk, maar de meeste gemeenten zijn nog huiverig. Uit een haalbaarheidsonderzoek, gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat, blijkt dat buurtcomposteren een prima optie is om meer gft uit de verbrandingsoven te redden.

Recycling oude containers: nog veel hordes te gaan 10

De technieken om oude minicontainers te recyclen, worden alsmaar beter. Toch is het een weg met nog veel hobbels. Directeur van containerproducent ESE en tevens voorzitter van Klair, branchevereniging van containerproducenten, licht dit toe.

De maatschappelijke kosten en baten van kringloopbedrijven 15

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is in haar cijfers gedoken en schetst hoe het staat met de maatschappelijke kosten en baten van kringloopbedrijven.

De schillenboer is terug van weggeweest 20

Etensresten inzamelen in een binnenstad of bij hoogbouw, het is voor de meeste gemeenten en afvalinzamelaars in Nederland geen peulenschil. In Hengelo hebben ze er echter een bijzondere oplossing voor bedacht. Daar is de ouderwetse schillenboer weer in het straatbeeld teruggekeerd.

05 Bezem 12 Rol als ketenregisseur is niet eenvoudig 14 Opinie 18 Plastic vissen voor gevorderden, een interview met Marius Smit 24 NVRD Nieuws 25 Column Olaf Prinsen 26 NVRD maakt werk van circulair 28 Beter afval vermijden in plaats Foto voorplaat: Wiebe Kiestra, Hollandse Hoogte

van scheiden 31 Branchenieuws 34 Agenda en colofon 35 CloseUp

Lees verder op pag. 18

GRAM | september 2016

3

Gram sep 2016  
Gram sep 2016