Page 29

Piet Burgering, directiesecretaris van Avalex.

droogkomische, hilarische, haast Mr. Beanachtige ma-

Op een ander filmpje gaat de verslaggever naar Starbucks en vraagt

nier op zoek gaat naar kronkels in het afvalbeleid. Op

naar milieu-innovaties aan de wegwerpbeker. Burgering: “De mede-

YouTube zijn de filmpjes gemakkelijk te vinden. De

werker komt niet verder dan ‘we’re actively involved with the issue.’

Pr-medewerkster van Amazone moet ook lachen als

Door dergelijke loze praatjes breed aan te zetten ontstaat er publieke

Hugh zijn bestelde boek wil verpakken in de fabriek

druk op het koffieconcern.” Maar de journalist laat de consument ook

en de computer vijftien verschillende maten van ver-

zien hoe het anders kan. Dat heeft al een keer tot een enorm resul-

pakking produceert, maar ze hebben allemaal behoef-

taat geleid, aldus Burgering. “In een uitzending liet hij namelijk zien

te aan vulling met papier of kunststof luchtkussen-

hoeveel voedsel er weggegooid wordt door kromme komkommers, te

tjes. Hugh wil een kleinere verpakking. “Maar meneer,

rechte bananen en minder glanzende tomaten. Verspilling van voed-

het product mag niet worden beschadigd.” Burgering:

sel waar we wel met zijn allen voor betalen, ook voor de afvoer van

De producent kijkt maar vanuit één perspectief, maar

het doorgedraaide spul.” De verslaggever startte een petitie waarna

vergeet dit aan de klant uit te leggen. De hoeveelheid

grootgrutter Tesco (zeg maar de Albert Heijn van Engeland) overstag

verpakking speelt niet eens een rol in de afweging.’

ging en het voedsel begon te verkopen. En het sloeg aan, ook buiten Engeland, constateert Burgering. “Je ziet nu dat Albert Heijn begint met de verkoop van ‘buitenbeentjes’. In de meer alternatieve jongerenwereld zien we vandaag de dag allerlei restaurants waar gekookt

CV Piet Burgering (1963)

wordt met voedsel dat net tegen de houdbaarheidsdatum TGT aan zit

Studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit

of pasta dat de THT heeft overschreden.”

te Rotterdam. Werkte daarna in verschillende commerciële func-

Zulke acties laten zien dat je als consument de keuze hebt om door

ties, zoals de verzekeringsbranche, om begin deze

je inkoopbeleid ervoor te zorgen dat er minder afval de pijp ingaat.

eeuw in het afval te belanden. Bij verschillende in-

Burgering: “Ik werkte ooit in de verzekeringsbranche, en daar had je

zamelbedrijven was hij werkzaam als operationeel

het begrip ‘van buiten komend onheil’, zoals bliksem. Veel mensen

leidinggevende, beleidsmaker en staffunctionaris.

zien afval als een ‘van buiten komend onheil’, maar dat is niet. Je bent

Daarnaast is hij al lang actief binnen D66, nu onder

zelf bij machte het onheil buiten de deur te houden. Je hoeft geen

andere als raadslid in de gemeente Heemskerk.

zes Snelle Jelles te kopen, je kunt ook een peperkoek in zes stukken snijden.” Let wel, Burgering wil de consument niets verbieden, en ook de producent komt volgens hem maar slecht in beweging door ver-

GRAM | september 2016

29

>>

Gram sep 2016  
Gram sep 2016