Page 23

Laura van de Voort, Green Deal:

‘We willen toe naar afvalvrije festivals’ Solar is een vierdaags Muziekfestival in Roermond dat dagelijks 27.000 bezoekers trekt en behoorlijk schoon en duurzaam is. ‘Dat draagt bij aan een beter imago’, zegt Laura van de Voort, sustainability manager bij Solar. ‘We zetten in op een schoner en duurzamer festival waarbij we afval scheiden en zo veel mogelijk beperken. De communicatie met de bezoeker is daarbij heel belangrijk. Uiteindelijk willen we een gedragsverandering bewerkstelligen. Daarnaast kijken we samen met experts uit

samen.’ Essentieel voor het welslagen van dergelijke operaties en het daadwerkelijk bereiken van schonere evenementen, is daarnaast de houding en het gedrag van de organisatoren. Voorheen werd schoonmaken na een evenement ook echt gezien als iets corvee-achtigs. Uit onderzoek blijkt echter dat zeker driekwart van de evenementenbezoekers waarde hecht aan een schone omgeving. Klein Teeselink: ‘Nu we dat weten, krijgt schoonmaken ineens een heel andere waarde. Het draagt bij

de branche en met NederlandSchoon naar werkzame en effectieve oplossingen om zwerfafval te beperken en zo te verwerken dat het weer nuttige grondstoffen oplevert. Zoals extra bakken inzetten in het buitengebied maar ook een ‘waste watch’ dat we samen met NederlandSchoon ontwikkelden.’ Solar is partner in de Green Deal ‘Afvalvrije festivals’, waarin wordt samengewerkt met een aantal koplopers uit de evenementenbranche als Amsterdam Open Air, Mysteryland, Zwarte Cross, Extrema Outdoor, DGTL, Into the Great Wide Open en met NederlandSchoon en de ministeries van Infrastructuur en van Milieu en Economische Zaken.

aan de kwaliteit en je kunt erop afgerekend worden. We hopen dat de trend van schoonmaken naar schoonhouden doorzet. Het werkt daarnaast mee in het krijgen van vergunningen. Nu is het veel meer een imagokwestie geworden. Als je er dan als organisatie en gemeente samen je schouders onderzet, dan krijg je echt samen iets voor elkaar. Dat is ook precies de gedachte achter Supporter van Schoon.’

Ook een ‘schoon actie’ opzetten met Konings- of Bevrijdingsdag? NederlandSchoon kan gemeenten helpen met kennis en advies. Meer informatie over de aanpak is te vinden in de toolkit. (www.

nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/ toolkit-evenementen) Ook interessant: www.kenniswijzerzwerfafval.nl. Gemeenten die samen met NederlandSchoon een Koningsdag- of Bevrijdingsdag actie willen opzetten of meer willen weten over de aanpak ervan, kunnen contact opnemen met info@nederlandschoon.nl.

Gram sep 2016  
Gram sep 2016