Page 19

book-posts geplaatst.” Naast de stichting heeft Smit samen met zijn zakenpartners ook een commerciële onderneming in het leven geroepen. “De BV is for profit, maar het sociaal-maatschappelijke doel is leidend. We hebben de omzet nodig om de organisatie te laten draaien en uit te breiden. De BV ontwikkelt zich heel snel, met verschillende bronnen van inkomsten zoals sponsoring en de productie van events. Bovendien word ik vaak voor lezingen gevraagd. Ook ontwikkelen we nieuwe bronnen van inkomsten, zoals de verkoop van sloepen. Wij zijn ondernemers en hebben alles zelf geïnvesteerd en opgebouwd. Dat wordt enorm gewaardeerd, merken we. En de ondernemende instelling trekt ook veel creatieve en ondernemende mensen aan. De energie die dat creëert, koesteren wij.” De vloot van Plastic Whale bestaat uit zeven sloepen, gemaakt van gerecyclede petflessen die uit de Amsterdamse grachten zijn gevist. Ook liet Smit een designsloep maken van zo’n tienduizend opgeviste petflessen. Tot de sponsoren behoren tapijtproducent

Plastic vissen is een populair bedrijfsuitje.

Interface, ASN Bank, duurzame schoonmaakmiddelenfabrikant Ecover, producent PetPower van kunst-

Smit ziet veel mensen – jong en oud – die onderdeel van positieve

stofverpakkingen en het Amsterdamse Pulitzer hotel.

ontwikkelingen willen zijn. “Het bewijs hiervoor is de snelle ontwik-

Sinds kort is het ook mogelijk in Rotterdam plastic

keling van Plastic Whale. Het is iets wat blijkbaar leeft over de hele

te vissen met Plastic Whale, want daar is de eerste

wereld. Iedere dag krijg ik weer e-mail van mensen ergens in de we-

franchise gestart. “We worden vanuit alle windhoeken

reld, die onderdeel willen worden van onze missie. Dus mijn advies

benaderd en we hebben de voorwaarden gecreëerd

zou zijn om niet te wachten op de perfecte situatie of het perfecte

voor opschaling. Dus het is niet meer de vraag of,

plan met de perfecte businesscase. Ga aan de slag, vanuit je overtui-

maar wanneer en waar we nationaal en internationaal

ging en niet vanuit korte-termijn omzetdoelstellingen. Betrek je sta-

gaan uitbreiden.” Skateboards Op Smits LinkedIn-profiel staat ietwat guitig de functietitel ‘board baker’. Sinds oktober 2015 maakt een uit Plastic Whale ontstaan bedrijf van hem skateboards van plastic flessendoppen, zogeheten WasteBoards. Smit licht toe: “Ik sprak met organisatoren van grote muziekevents. Ook zij kampen met een enorm groot plastic-afvalprobleem en willen daar hun bezoekers bij

“Iedere dag krijg ik weer e-mail van mensen ergens in de wereld, die onderdeel willen worden van onze missie.”

betrekken. Maar dan wel op een geloofwaardige manier, die hun jonge, kritische doelgroep aanspreekt. Toen we samen met studenten van de Hogeschool

keholders erbij en werk samen naar een positief, concreet resultaat.

van Amsterdam een prototype van een skateboard

Sinds ik met Plastic Whale ben begonnen, ontvang ik letterlijk dage-

van plastic doppen hadden gemaakt, werd dit door

lijks complimenten en bedankjes uit zeer diverse hoeken. Men waar-

mijn contacten in de muziekindustrie erg enthousiast

deert het enorm dat je aan de slag gaat, onderneemt en mooie dingen

ontvangen. We bedachten het plan voor een mobiele

creëert, samen met heel veel mensen. We zijn niet pretentieus, maar

‘WasteBoard-bakkerij’. We hebben een zeecontainer

wel ambitieus en heel open over wat we wel of niet kunnen bereiken.

omgebouwd, die we op verschillende muziekevents

Zo zeggen wij nooit dat wij het probleem wel even oplossen. Heel af

plaatsen. Ter plekke zamelen we doppen in waar we

en toe is er iemand die een cynische opmerking plaatst. Dat zal altijd

unieke skateboards van bakken. Dit jaar hebben we al

zo zijn als je dingen onderneemt; niet iedereen kan een fan zijn. Dat

op vier grote events gestaan. We zijn rustig aan gestart

vind ik ook prima. De deelname aan onze publieke events is altijd erg

met de verkoop van de WasteBoards, omdat we de pro-

groot. Aan elk event doen honderden mensen mee. De meerderheid

ductie en kwaliteit van de boards nog verder wilden

wil het probleem van de plastic soep graag aanpakken.”

ontwikkelen, voordat we hoog van de toren blazen. Maar binnenkort kan iedereen er eentje bestellen.”

Tekst: Pieter van den Brand

GRAM | september 2016

19

Gram sep 2016  
Gram sep 2016