Page 1

Maatwerk nummer 5 – oktober 2013 vakblad voor maatschappelijk werk

Samenwerken in het ziekenhuis Kinderen in scheidingsconflicten Europese uitwisseling in Istanbul


Het artikel ‘Wij redden ons altijd wel’ in Maatwerk nummer 4 is gebaseerd op de publicatie Gaat het wel goed daar? Hoe signaleer je problemen op het agrarisch bedrijf en help je agrariërs verder? Handreiking voor erfbetreders en hulpverleners van Martha Talma, Gerdy Lammersen en Bora Avric (2013). Zie: www.zorgomboerentuinder.nl > publicaties

Verhalen Daniël H. Stuit & Bob de Raadt >>

2

Verhalen vertellen over het leven samen, het ouderschap en de opname in het ziekenhuis geeft ouders van zieke kinderen overzicht en houvast. Twee ziekenhuismaatschappelijk werkers uit het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam vertellen over hun ervaringen met de narratieve methodiek.

inhoud

Aanvulling nummer 4

Samenwerken

9 5

Wisselcolumn Harry Hens

6

Werk in uitvoering

Liesbeth Eerland >> Samenwerken met andere psycho-sociale disciplines in het ziekenhuis kost tijd, maar die tijd is het waard, omdat de samenwerking overlap voorkomt, zo meent Liesbeth Eerland. Ze werkt in het Erasmus MC - Daniel den Hoed Oncologisch Centrum.

Model Margot Scholte & Ard Sprinkhuizen >> Vrijwillige cliënten in de spreekkamer, een

12 Internethulp

15 18 Het veld

23 Op onderzoek

probleemanalyse, gevolgd door een begeleidingsplan: het oude intake-model voor het maatschappelijk werk is achterhaald. Er is een nieuw model nodig. Dichterbij heet het.

Opinie Henk Koetsveld >> Wat kunnen maat-

29 Boekwerk

32 Marie Kamphuis Archief

20

33 Wetten en regels

Internationaal

35 Agenda

37 Van de NVMW

schappelijk werkers leren van psychopaten? Met die prikkelende vraag opende Henk Koetsveld het studiejaar MWD. We leven in een sterk psychopatische samenleving, terwijl maatschappelijk werk het minst psychopatische beroep blijkt, dus we moeten in de leer.

26

Peter Hendriks >> Verzoenen wat onverzoenbaar lijkt, dat is de taak van maatschappelijk werkers. In de lokale omgeving. Maar hoe verhoudt zich dat tot universele waarden? En heeft de maatschappelijk werker ook een politieke taak om uitsluiting tegen te gaan? In Istanbul vond in juni het gesprek plaats.

Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk nummer 5, oktober 2013

1

Maatwerk#5 2013 cover inhoud  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you