Page 1

Maatwerk nummer 3 – juni 2013 vakblad voor maatschappelijk werk

Kinderen van de toekomst Jeugdzorg wordt jeugdhulp ‘Praat met ons!’ Netwerkberaad verplicht?


In nummer 2 besteedden we op pagina 13 aandacht aan de uitreiking van de Marie Kamphuis Prijs. Jammer alleen dat dat er niet bij stond. Excuses voor deze omissie. De Marie Kamphuis Prijs is een innovatieprijs in het maatschappelijk werk.

Lisbeth Verharen & Erna Hooghiemstra >> Sociale professionals zouden meer

2

aansluiting moeten zoeken bij de alledaagse krachten van gezinnen. Lectoren Lisbeth Verharen en Erna Hooghiemstra roepen hen op het gezin te zien als meer dan alleen de plek van opvoeding.

inhoud

Alledaagse krachten

Rectificaties Op het omslag van nummer 1 staat het verkeerde jaartal: nummer 1, 2012. Dat moet nummer 1, 2013 zijn.

Op pagina 33 wordt maatschappelijk werker Roos Guldenaar (zie foto) in de rubriek De collega twee maal foutief Roos Schuldenaar genoemd. Excuses daarvoor!

Partijen betrekken Elsbeth Kamphuis >> Sociale netwerken

10 6

Werk in uitvoering

Het nieuwe werken Anne Jongmans, Marian Kremers & Tineke de Waard >> Maatschappelijk

9 Wisselcolumn: Margot Scholte 14 Internethulp

inzetten voor steunklussen stuit op weerstand, concludeert Elsbeth Kamphuis: ‘Je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen.’, is vaak de emotie. Richt interventies op het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de dialoog tussen alle betrokken partijen, meent ze.

13 19 28

werker, therapeute en beleidsmedewerker over hun veranderende werk. Hoe werkt één gezin, één plan? En wat is de meerwaarde van de nieuwe wind? Wat gebeurt er achter de schermen? Patricia van Ee, Jessica Dijkman (zie foto) en Marlies van Rheenen vertellen.

20 Het veld

Belang

25 Op onderzoek

30 Boekwerk

16 33 Marie Kamphuis Archief

34

Zelf leren

Wetten en regels

Alfons Ravelli & Edwin Nieman >>

36 Agenda

38

Van de NVMW

‘Ik ben veel echter dan mijn dossier’, zo geven jongeren in de jeugdzorg zelf aan, ‘Praat met ons.’ Juist jongeren die te maken hebben gehad met hulpverlening kunnen de ‘nieuwe’ jeugdhulp helpen vormgeven. Maar hoe organiseer je deze participatie? Eveline Monteiro van Zorgbelang Brabant doet het.

22

De minor Eigen kracht aan de Hogeschool Utrecht bereidt studenten voor op het functioneren in een participatiestaat. Ook de opleiding zelf is ingericht op de eigen kracht van studenten: minder vanuit de deskundigheid en meer vanuit hun zelflerende vermogen en hun eigen inbreng. Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk nummer 3, juni 2013

1

Maatwerk#3 2013 cover inhoud  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you