Page 1

Maatwerk nummer 2 – april 2013 vakblad voor maatschappelijk werk

Meesterschap: verbreding en verdieping Presentie aantrekkelijk voor maatschappelijk werkers ADHD: Train werkgeheugen met game Restart bij complexe problemen


Wilfred Diekman, Marc Hoijtink & MariĂŤl van Pelt >> Master Social Work

is een tweejarige, academische opleiding voor maatschappelijk werkers die zich verder willen ontwikkelen. Een afgestudeerde master social work onderscheidt zich door de praktijk van alledag kritisch te bevragen en te onderzoeken of er slimmere interventies mogelijk zijn.

2

inhoud

Meesterschap

Europese Master Bert Gijsbers >> Ook in Europese context

10 6

Werk in uitvoering

kun je vanaf september 2013 beginnen aan een masteropleiding Social Work. Een Europese masteropleiding biedt studenten de kans om praktijksituaties te vergelijken, met een andere bril naar problemen in het eigen land te kijken en zo tot betere oplossingen te komen.

Present Ed de Jonge >> Veel maatschappelijk

9

Wisselcolumn: Harry Hens

14 Internethulp

22

Het veld

16

werkers presenteren zichzelf als presentiebeoefenaars. Ook het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker benadrukt het belang van presentie. Tegelijk is het een complexe en omvangrijke theorie waar moeilijk greep op te krijgen is. Maar dat maakt het misschien juist aantrekkelijk voor maatschappelijk werkers.

Restart Mike Smit >> Het Leger des Heils is in

24 Op onderzoek

30

Boekwerk

33 De collega

19

de afgelopen decennia uitgegroeid tot een welzijnsorganisatie met onder meer 24-uurs opvang, dagbesteding, naschoolse dagbehandeling, gezinsbegeleiding, thuiszorg en verschillende begeleid wonenprojecten. Samen met de GGD ontwikkelde het Leger des Heils in Amsterdam Restart om mensen met meervoudige problematiek in twaalf maanden een nieuwe start te geven.

34 Marie Kamphuis Archief

Game over 35

Joost Asselbergs >> Voor zijn studie

Wetten en regels

37 Agenda

38 Van de NVMW

27

psychologie onderzocht Joost Asselbergs of kinderen met ADHD hun werkgeheugen konden trainen met een computerspel. Dat bleek te werken. Nu onderzoekt hij of het spel ook oplossingen biedt voor jongeren die door een verslaving hun werkgeheugen hebben beschadigd.

Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk nummer 2, april 2013

1

Maatwerk 2_2013  
Maatwerk 2_2013  

maatwerk 2 2013

Advertisement