Page 1

DialogWeb 2014

DialogWeb 2014 Danmark

Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet 18. december 2014 10:20 Den 16. nordiske konference om uddannelse og vejledning af indsatte blev afholdt i København i slutningen af september under overskriften ”Fængslet som læringsarena – uddannelse og vejledning af indsatte i Norden”. De fælles oplæg på konferencen fokuserede på det særlige ved at undervise og vejlede i en fængselskontekst, hvor særlige magtrelationer gør sig gældende og hvor det kan være vanskeligt at finde mening med aktiviteterne.

Magtrelationer i vejledning og undervisning i fængsler Charlotte Mathiassen holdt oplæg om forskellen på at undervise inden for og uden for fængslet; hvorvidt det at modtage undervisning i fængslet i sig selv påvirker muligheden for læring. Hun startede med at slå fast, at alle omkring fangerne, uanset om de er uniformerede eller ej, er med til at eksekvere den indsattes straf og har indflydelse på den indsattes muligheder og vilkår. Det er vigtigt at huske på at man, også som underviser og vejleder, er en del af en totalinstitution omkring den indsatte; et sæt af parallelle dommere, som kan påvirke strafvilkårene. Det er afgørende at man i vejledningen og undervisningen er opmærksom på de magtrelationer, der er på spil. Rie Thomsen föreläser

Fotograf: Tinne Geiger

Fængslet – en kontekst der både kan begrænse og fremme læring Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse. På den ene side kan opholdet være præget af angst og utryghed, der i sig selv kan virke hæmmende for læring og for at være åben for vejledning. Det kan yderligere forstærkes af negative gruppedynamikker, der kan gå imod et ønske om læring. Udsigten til løsladelse og et liv ’på den anden side’ kan omvendt have positiv effekt på ønsket om læring og på at indgå aktivt i vejledningsforløb. Også det kan forstærkes af positive gruppedynamikker. Især gruppedynamikker kan altså både fremme og bremse ønsket om læring; det særlige ved fængselskonteksten er, at dynamikkerne ofte er stærkere end uden for fængslet. Gruppen eller fællesskabet kan bidrage med ’forkert’ læring. Ifølge Rita Buhl er fællesskaber effektive læringsarenaer – de kan i hvert fald være det. Skolen bør være et fællesskab der udgør en effektiv læringsarena, men er det ikke altid, og særligt blandt indsatte vil der være mange, der ikke har oplevet skolen som et positivt fællesskab. Konkrete faktorer som dårlig samvittighed, bekymring for familien og angst kan virke hæmmende for den indsattes evne til at lære under afsoning i fængslet. Derudover kan en række praktiske forhold være hæmmende, for eksempel kan det være vanskeligt at få bøger ind i fængslet. http://www.nordvux.net/red/pdf/dialogweb-2014[13.01.2015 10:34:55]

Profile for NVL Nordvux

DialogWeb 2014  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2014

DialogWeb 2014  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2014

Advertisement