Page 1

NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande > RED > pdf > DialogWeb 2012

DialogWeb 2012

- Samtalen er viktigst, den danner grunnen for alt samarbeid 10. december 2012 12:34

Stor del av arbeidsstokken var ufaglært De sosiale partnerne var klar over at islendingene kunne øke sin konkurransedyktighet med mer kompetent arbeidskraft. Ved årtusenskiftet var tett på 40 prosent av arbeidsstokken ufaglærte, uten utdanning fra videregående skole. Det ville arbeidsmarkedets partnere sette hardt inn for å råde bot på. Arbeidslivets forbund (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) og Islands LO (Alþýðusamband Íslands www.asi.is) kom overens med regjeringen om finansiering av arbeidet.

- Vi snakket sammen og ble enige om at utdanning var viktig å samarbeide om. Vi opprettet Arbeidslivets opplæringssenter, partene eide hver sin halvdel og er jevnt representert i styret. I 2010 kom de offentlige arbeidsgiver- og lønnsmottakerorganisasjonene også med som medeiere i senteret. Dette sier Guðrún Eyjólfsdóttir som har vært representant for Næringslivets hovedorganisasjon i styret de siste fem årene, og lengst i rollen som formann.

Vi skal ha fatt i de kortutdannede - Våres overordnede mål med Arbeidslivets opplæringssenter er å høyne kunnskapsnivået og styrke islandsk utdanningssystem, sier Guðrún. Vi skulle ha fatt i den store gruppen av kortutdannete, de skulle få nye muligheter for å utdanne seg. Voksenopplæring og videreutdanning på jobben har til formål å gi folk mulighet til å styrke sin kunnskap og kompetanse. Lykkes vi å styrke begge deler for alle, inklusiv de som har minst utdanning, har vi økt Islands konkurranseevne, og lagt grunnlag for innovasjon, utvikling og framskritt for det islandske samfunn. Kraftig innsats mot dette målet, gagner alle.

Senterets rolle - Arbeidslivets opplæringssenter er ikke i direkte kontakt med målgruppen. Det er de 14 samarbeidspartnerne, livslanglæringssentrene rundt om i hele landet og yrkesfagenes senter som jobber direkte mot målgruppen. Arbeidslivets opplæringssenter utvikler metoder og verktøy og danner grunnlag for policy. Samarbeidspartnernes sentre har viktige fordeler, så som at de er et nøytralt sted, og de er ikke skoler, hvor mange har hatt dårlige opplevelser. De arbeider målrettet med voksne mennesker. Vi har de siste årene arbeidet med tre hovedinnsatser; veiledning, realkompetansevurdering og kurs.

http://www.nordvux.net/red/pdf/dialogweb-2012[13.01.2015 10:57:04]

Profile for NVL Nordvux

DialogWeb 2012  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2012

DialogWeb 2012  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2012

Advertisement